Luettelo 1.11.1945 lakkautuspalkalla olleista valtion viran ja toimen haltijoista


Helsinki 1945, 37 s.


Agronomit:

Airaksinen, Eino

Synt. 8/11 1893. Seppälän maamies- ja karjakkokoulun opettajana 1/11 1919-30/10 1921. Eilisenvaaran maanvilj.koulun johtajana 1/11 1921-1/6 1940, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Käärmelahti.
 

Nieminen, Elis Ossi

Synt. 3/1 1888. Ylioppilas 1908, agronomi 1911. Oulun l. talousseuran v.t. siht. ja mv.konsulentti 10/1-15/6 1912. Oulun l. talousseuran kiertävän karjatal.koulun joht. 1/10 1912-31/12 1913.Perä-Pohjolan mv.seuran siht. ja maat.konsulentti 1/1 1914-15/9 1914. Itä-Hämeen mv.seuran siht. ja maat.konsulentti 15/9 1916-30/6 1917. Valkealan kunnan agronomi 1/7 1917-1/5 1918. Maat. seurojen konsulentti 1/5 1918-31/8 1920 sekä siht. 1/5-31/12 1918. Hämeen l. mv.seuran siht. 1/9 1920-30/7 1922 ja konsulenttina 15/3 1925-31/12 1928 ynnä siht. ja konsulentti 1/1 1929-15/7 1936. V.t. asutusneuvos 15/7 1937-1/3 1938. Asutusneuvos ja yksityismaiden toimiston päällikkö asutushallituksessa 1/3 1938-15/2 1945, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Opintomatkoja Ruotsiin, Norjaan ja Viroon. Kirjoitelmia maatalouden alalta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Väinämöisenk. 23.
 

Alemman oikeus- ja hallintotutkinnon suorittaneet:

Hirvonen, Vilho Edvard

Synt. 30/3 1888. Ylioppilas 1907. Al. hall.tutkinto 1909. Ylim. lääninkanslisti 16/5 1908-11/10 1910. Nimismiehenä 16 v. 4 kk. Kruununvoutina 17 v. 10 kk. Lakkautuspalkalle 1/1 -45 alkaen Kurkijoen kihlak. kruununvoudin virasta. Arvosana hyvä. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Parikkala.
 

Hytönen, Ilmari Enok Bartolomeus

Synt. 4/2 1884. Al. hallintotutkinto. Asetettu lakkautuspalkalle nimismiehen toimesta 1/6 1940. Nykyisin toimessa Hämeen lääninhallituksessa. Osoite: Hämeenlinna.
 

Leikola, Arvo Fredrik

Synt. 1890. Al. hallintotutkinto. Nimismiehenä Viipurin läänissä, lakkautuspalkalle 28/6 1940. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Tikkurila.
 

Nykänen, Kaarlo Einari

Synt. 10/10 1900. Ylioppilas 29/5 1920. Al. hall.tutkinto 1922. Nimismiehenä 17 v. 11 kk. Kruununvoutina 3 v. 6 kk. Lakkautuspalkalle Lappeenrannan kihlak. kruununvoudinvirasta 1/1 -45. Nykyisin Viipurin lääninhall. verotoimiston päällikkö. Osoite: Kotka.
 

Syrjälä, Vilhelmina

Synt. 24/4 1886. Ylioppilas 1905. A. hallintotutkinto 1908. Ylim. kopisti siviilitoimituskunnassa 15/2 1909-1/10 1915. Ekspeditöörinä kamari- ja siviilitoimituskunnissa sekä sisäasiainministeriössä 6 v. 6 kk. Kirjaajana sisäasiainministeriössä 14 v. 7 kk. Sisäasiainministeriön osastosihteerinä 1/1 1939-1/1 1944, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Toiminut apul. esittelijänä sisäasiainministeriössä 9 kk. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Runebergink. 29 A.
 

Arkistonhoitajat:

Sopanen, Eino Rainer

Synt. 16/1 1893. Ylioppilas 1911. Amanuenssina Ylioppilaskunnan kirjastossa 1915-16. Kirjastotutkinto 1916. Ylim. amanuenssina yliopiston kirjastossa 1916-18. V.t. kirjastonhoitajana Ylioppilaskunnan kirjastossa 1919-21 sekä vakinaisena 1922-30/6 1927. Ulkoasiainministeriön apulaisarkistonhoitajana 1/7 1927-1/1 1933, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Hoitanut ulkoasiainministeriön sanomalehtijaoston päällikön virkaa 1/11 1930-31/8 1932. Opiskellut englantia ja ranskaa. Hyvä ruotsinkielen taito. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Erottajank. 7.
 

Autonkuljettajat:

Salminen, Arvo Onni

Synt. 12/12 1914. Luutnantti, alisot. ohjaaja. Lakkautuspalkalle Hel. sk.piiristä. 4/8 lk. oppikoulua. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Sepänk. 5 F 32.
 

Dipl.insinöörit:

Malmberg, Kaarlo Lauri Thorvald

Synt. 8/5 1888. Dipl.ins.1914. Kenraaliluutnantti. Ent. sk.järjestön komentaja. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Merik. 5 A.
 

Pertamo, Bertel Aabraham

Synt. 26/1 1892. Dipl.ins. Eversti. Asetettu lakkautuspalkalle valtion sähköpajasta. Nykyisin valtion sähköpajan johtajana. Osoite puolustusministeriöstä.
 

Fil.lis., -maisterit ja -kandidaatit:

Arjama, Aarne Gunnar Johannes

Synt. 3/3 1911. Fil.kand. 1938. Germ. filologia: laudatur, yleinen valtio-oppi: cum laude approbatur, estetiikka ja nykykansain kirjallisuus: approbatur. Ei ole auskultoinut. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Munkkiniemi, Iso-Puistotie 20 C 19.
 

Idman, Nils Rudolf

Synt. 20/10 1889. Fil. kand. 1911. Fil. lis. 1923. Fil. tri 1933. Ulkoasiainministeriössä eri toimissa 1918 alkaen, viimeksi pääkonsulina Pietarissa 1/3 1935-1/6 1938, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Vuorimiehenk. 11 A 3.
 

Leinonen, Antti

Synt. 22/6 1893. Teol. erotutkinto 1918, fil. kand. 1929, teol. kand. 1939. Fil. maist. 1929, pastoraalitutkinto 1924. Pastorina puolustuslaitoksessa 1919-1925. Valistusohjaajana sk.järjestössä 1926-1944. Lakkautuspalkalle Mikkelin sk.piirin valistusohjaajan toimesta 30/11 1944. Arvosana: kiitettävä. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite Suur-Saimaan sot.piiristä.
 

Mandelin, Erik Fredrik Hjalmar

Synt. 25/10 1887. Fil. maist. 1914. Lakit. kand. 1916. Asetettu lakkautuspalkalle kouluhallituksen lastensuojeluosaston kouluneuvoksen virasta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Sallink. 3 D.
 

Metsä, Elis

Synt. 26/7 1902. Fil.maist. Suomen ja Skandinavian historia: laudatur, Suomen kieli ja kirjallisuus: cum laude approbatur, taidehistoria: cum laude approbatur, suomal. ja vertaileva kansanrunouden tutkimus: approbatur. Lisäksi tutkinnot äidinkielen suullisessa esitystaidossa ja julk. kasvatusopissa arvosana approbatur. Auskultoinut säädetyn ajan suomen kieltä ja historiaa varten, muttei ole suorittanut opett.näytteitä. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Kapteeni, asetettu lakkautuspalkalle. Sk. YE:n toimistosihteerin toimesta. Osoite: Munkkiniemi, Perustie 13 A 19.
 

Mäntylä, Paavo Ilmari

Synt. 20/9 1908. Fil. kand. 1935. Fil. maist. 1935. Sk.järjestössä valistusohjaajana 1935-1944. Asetettu lakkautuspalkalle Et.Kymenlaakson sk.piirin valistusohjaajan toimesta 29/11 1944. Suomen historia: laudatur, yleinen historia, sosiologia ja taloustiede: cum laude approbatur, suomen kieli sekä kasvatus- ja opetusoppi: approbatur. Ei ole auskultoinut. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kotka, Kauppak. 3 A 5.
 

Reyman, Knut Holger

Synt. 17/6 1908. Fil. maist. Engl. Filogia: laudatur, germaaninen filologia ja yl. valtio-oppi: cum laude approbatur, kansantaloustiede: approbatur. Ei ole auskultoinut. Luutnantti, asetettu lakkautuspalkalle. Et. Uud. skp:n varastonhoitajan toimesta. Nykyisin ei ole valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Armfeltintie 6.
 

Sarra, Tauno Raitis Artturi

Synt. 24/12 1907. Kansak.opett. 1928. Fil. kand. 1937. Kapteeni. Valistusohjaajana sk.järjestössä 1937-44. Asetettu lakkautuspalkalle Kanta-Hämeen skp:n valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Suomen historia: laudatur, kasvatus- ja opetusoppi sekä yleinen historia: cum laude approbatur, yleinen valtio-oppi: approbatur. Auskultoinut historian ja yhteiskuntaopin nuor. ja vanh. lehtorin virkoja varten säädetyn ajan. Käyt. opettajanäytteitä ei ole suorittanut. Nykyisin ei ole valtion palveluksessa. Osoite: Tikkakoski.
 

Sorjonen, Kyösti Hannes

Synt. 1/3 1912. Fil.kand. 1938. Luutnantti. Jyväskylän skp:n valistusohjaajana 1/11 1940-6/11 1944, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Kotimainen kirjallisuus: laudatur, teoreettinen filosofia ja taidehistoria: cum laude approbatur, kansanrunous: approbatur. Ei ole auskultoinut. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Jyväskylä, Kirkkotie 12 B 18.
 

Säntti, Auvo Arvo

Synt. 25/12 1906. Fil. kand. ja maist. 1934. Sk.järjestössä valistusohjaajana. Kapteeni. Lakkautuspalkalle Porin sk.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Eläintiede: laudatur, kasvitiede ja maantiede: cum laude approbatur. Kemia: approbatur. Ei ole auskultoinut. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Pori, Mikonk. 25.
 

Tienari, Artturi

Synt. 30/6 1907. Fil.maist. 1935. Sk.järjestössä valistusohjaajana, asetettu lakkautuspalkalle Pirkka-Hämeen sk.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Kapteeni. Suomen historia: laudatur, kansantaloustiede, sosiologia ja yleinen historia: cum laude approbatur, valtio-oppi ja kasvatusoppi: approbatur. Auskultoinut yhden lukukauden. Ei ole suorittanut käyt. opettajanäytteitä. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Tampere, Tampella.
 

Wikström, Don Arthur Lorenzo

Synt. 11/1 1906. Fil.kand. 1931. Fil.maist. 1932. Sk.järjestössä valistusohjaajana. Kapteeni. Lakkautuspalkalle Turun sk.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Eläintiede: laudatur, kasvitiede ja maantiede: cum laude approbatur, kemia, kasvatus- ja opetusoppi, geologia ja minerologia: approbatur. Nykyisin maat.mininsteriössä mets.valvojan apulaisen ylim. toimessa. Osoite: Maatalousministeriö.
 

Östling, Gustaf Jim

Synt. 24/11 1884. Fil. tohtori. Asetettu lakkautuspalkalle farmaseuttisen laitoksen apulaisen toimesta. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Helsinki, Pohj. Rautatiek. 15.
 

Insinöörit:

Eskola, Urho Ivar

Synt. 24/1 1903. Tampereen tekn. opisto 1919. Konemestarina ja koneteknikkona Saimaan kanavalla 1934-42, sähköteknikkona 1943, tie- ja vesirak.hallituksessa 1944. Asetettu lakkautuspalkalle 1/1 1945. Nykyisin ylim. sähköinsinöörinä Saimaan kanavalla. Osoite tie- ja vesirakennushallituksesta.
 

Sallavuori, Georg Karl

Synt. 13/11 1898. Helsingin tekn. opisto. Palvellut puolustuslaitoksessa yliassistenttina ja asetettu lakkautuspalkalle 1/4 1945. Nykyisin Valtion sähköpajan palveluksessa. Osoite puolustusministeriöstä.
 

Tenhunen, Yrjö Pietari

Synt. 20/8 1891. Sähköinsinööri saksal. korkeakoulusta. Asetettu lakkautuspalkalle puolustusministeriön sähkölaboratorion insinöörin toimesta 1/4 1945. Everstiluutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kokkola, Pitkänsillank. 20.
 

Kanavanvartijat:

Kaukinen, Enok

Synt. 25/2 1903. Asetettu lakkautuspalkalle Paakkolan kanavan kanavanvartijan toimesta 1/1 1945. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kyrö, Kiukonen.
 

Laitinen, Viljam

Synt. 12/6 1894. Asetettu lakkautuspalkalle Saimaan kanavan kanavanvartojan toimesta 1/1 1945. Nykyisin Saimaan kanavan ylim. kanavanvartijana. Osoite: Lappeenranta, Mustola.
 

Nappalin, Väinö Bernhard

Synt. 8/12 1889. Asetettu lakkautuspalkalle Saimaan kanavan kanavanvartijan toimesta 1/1 1945. Nykyisin Saimaan kanavan ylim. kanavanvartijana. Osoite: Lappeenranta, Mustola.
 

Nevalainen, Johannes

Synt. 6/11 1880. Asetettu lakkautuspalkalle Saimaan kanavan kanavanvartijan toimesta 1/1 1945. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Nuijamaa, Suikki.
 

Taskula, August Vilhelm

Synt. 5/7 1899. Asetettu lakkautuspalkalle Saimaan kanavan kanavanvartijan toimesta 1/1 1945. Nykyisin Saimaan kanavan ylim. kanavanvartijana. Osoite tie- ja vesirakennushallituksesta.
 

Trast, Herman Konstantin

Synt. 8/9 1895. Asetettu lakkautuspalkalle Saimaan kanavan kanavanvartijan toimesta 1/1 1945. Nykyisin Saimaan kanavan kanavanvartijana. Osoite: Lappeenranta, Lempäälä.
 

Vakkila, Juho

Synt. 17/6 1901. Kansakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle kanavanvartojan toimesta 1/1 1945. Nykyisin Saimaan kanavan ylim. kanavanvartijana. Osoite: Lappeenranta, Lempäälä.
 

Kansakoulunopettajat:

Kolkki, Juuso Aleksanteri

Synt. 23/6 1898. Ylioppilas. Kansak.opett. ja matem.opett. keskikoulussa. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Kapteeni. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lieksa, O. Toivasen talo.
 

Laaksi, Martti

Synt. 7/4 1902. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Pohjanmaan sk.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Hoisko, Luoma-aho.
 

...nen, Juho Aarne

Synt. 27/5 1891. Kad.K. Majuri. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Satakunnan sk.piirin valistusohjaajan toimesta. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Vammala.
 

Mustonen, Lauri Edvard

Synt. 5/5 1908. Ylioppilas. Asetettu lakkautuspalkalle Saimaan sk.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Pieksämä, Keskusk. 46.
 

Niikko, Mikko

Synt. 31/10 1898. Kansak.opettajana 1911-39. Alakansak. seminaarin opettajana 1939-45. Asetettu lakkautuspalkalle Suistamon alakansak. seminaarin opettajan toimesta 1/8 1945. Nykyisin Itä-Suomen seminaarin tyttöjen harj.koulun yliopettajan vs:na. Osoite: Itä-Suomen seminaarin tyttöjen harj.koulu.
 

Paavolainen, Juho

Synt. 12/5 1886. 5/8 oppik. Kansak.opettaja 1914. Koivulan kasvatuslaitoksen opettajana 1/3 1915-1/6 1927, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Osoite: Helsinki, Ilmarink. 12 B 37.
 

Palovaara, Toimi Ensio

Synt. 2/2 1907. Luutnantti. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei ole valtion toimessa. Osoite: Kotka, Korkeavuorenk. 20 B 21.
 

Ruotsalainen, Johanna

Synt. 17/1 1883. Kansak.opettajana 1905-22. Suistamon alakansak. seminaarin opettajana 1922-1/8 1945, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei ole valtion toimessa. Osoite kouluhallituksesta.
 

Sandvik, Martin Evald

Synt. 1/9 1908. Asetettu lakkautuspalkalle Vaasan sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Vänrikki. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Vaasan sotilaspiiristä.
 

Santala, Juho Kustaa

Synt. 23/10 1888. Kansak.opettaja 1911. Kansak.opettajana 1911-19. Suistamon alakansak. seminaarin johtajana 1919-45. Suorittanut Helsingin yliopistossa ja Jyväskylän kesäyliopistossa arvosanoja: suomen kieli ja kirjallisuus: approbatur, kasvatus- ja opetusoppi: laudatur, praktillinen filosofia: approbatur, teoreettinen filosofia: non sine laude approbatur, Suomen ja Skandinavian historia sekä kansantaloustiede: cum laude approbatur, yleinen historia: approbatur. Asetettu lakkautuspalkalle Suistamon alakansak. seminaarin johtajan virasta 1/8 1945. Arvosana: kiitettävä. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite kouluhallituksesta.
 

Tuohinto, Kustaa Adolf

Synt. 14/3 1886. Kad. K. Luutnantti. Asetettu lakkautuspalkalle Lahden sk.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite Lahden sot.piiristä.
 

Turunen, Arvo Eino

Synt. 15/3 1896. 4/8 oppik. Kansak.opettaja 1918. Opettajana Koivulan kasvatuslaitoksessa 1/10 1918-1/6 1927, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei ole valtion palveluksessa. Osoite Uudenmaan lääninkonttorista.
 

Kansanhuollonjohtajat:

Heikkinen, Matti

Synt. 27/5 1910. Toiminut kansanhuollonjohtajana ja asutuskassanhoitajana. Lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ylim. toimessa Kajaanin liikennepiirissä. Osoite: Kajaani, Seminaarik. 5.
 

Kanttoriurkurit:

Alestalo, Huvi Valtter

Synt. 15/3 1895. Kirkkomusiikkiopisto, Orkesterikoulu, Konservatorio, Lukkariurkurikoulu. Toiminut Kokkolan sk.piirin kapellimestarina.Lakkautuspalkalle Kokkolan sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Kersantti. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Kokkola, Pakkahuoneenk. 6.
 

Haataja, Kauko Lento

Synt. 18/8 1906. Kirkkomusiikkiopisto. Kanttoriurkuri. Lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Vuolijoki, Ylikangas.
 

Kauppakoulun käyneet:

Aitola, Veikko Olavi

Synt. 31/8 1916. Kauppa-apulaisena 2 v. Asetettu lakkautuspalkalle Jyväskylän sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Jyväskylä, Sammonk. 1.
 

Alho, Reino Olavi

Synt. 2/7 1907. Toiminut Sosiaalisessa tutkimustoimistossa toimistoapulaisena. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, V-linja 7 C 55.
 

Aromaa, Antti Aarno

Synt. 2/12 1913. Toiminut laivanvarustajayhtiön konttoristina. Asetettu lakkautuspalkalle Porin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Kapteeni. Nykyisin Pomarkun kansanhuollonjohtajana. Osoite: Pomarkku.
 

Avellan, Kurt Henrik

Synt. 23/11 1911. Toiminut vakuutustarkastajana. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Runebergink. 55 b, A 30.
 

Hyrskykari, Urho Ilmari

Synt. 4/10 1902. Asetettu lakkautuspalkalle Suur-Saimaan sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Kapteeni. Nykyisin Pesu- ja korjauskeskuksen päällikkönä. Osoite: Mikkeli, Porrassalmenk. 5.
 

Kekäläinen, Eino Ilmari

Synt. 1/4 1920. 4/8 oppik. Toiminut toimistoapulaisena. Asetettu lakkautuspalkalle Kuopion sk.piirin ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kuopio, Maaherrank. 3.
 

Koivio, Aleksanteri

Synt. 26/10 1911. Toiminut liikkeenharjoittajana ja kirjanpitäjänä. Asetettu lakkautuspalkalle Kokemäen sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Kapteeni. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kokkola, Tehtaank. 24.
 

Koskinen, Rauno Emil

Synt. 30/8 1916. Toiminut konttoristina. Asetettu lakkautuspalkalle Jyväskylän sk.piirn alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Vänrikki. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Uurainen kk.
 

Kurikka, Tuomas

Synt. 9/12 1895. Asetettu lakkautuspalkalle Kankaanpään sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Vääpeli. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Ikaalinen.
 

Kärkkäinen, Joonas

Synt. 22/7 1890. 4/8 yhteiskoulua. Asetettu lakkautuspalkalle PM:n sähkölaboratorion varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Sot.mest. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Riihimäki, Kuivaamo.
 

Laukamo, Hilding Emil

Synt. 1/4 1904. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Sk. YE:n nuor. toimistoupseerin toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Munkkiniemi, Perustie 21 A 12.
 

Lepanto, Frans William

Synt. 21/1 1895. 7/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin sotilasohjaajan toimesta 1/12 1944. Everstiluutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kajaani, Kouluk. 1.
 

Lindberg, Arvid Johan

Synt. 26/5 1895. 7/8 ruots. lys. Asetettu lakkautuspalkalle Turunmaan sk.piirin sotilasohjaajan toimesta 1/12 1944. Majuri. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Turku, Turun kasarmi.
 

Louhimaa, Jalmari Heikki

Synt. 21/6 1891. Keskikoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Oulun sk.piirin aluepäällikön toimesta 1/12 1944. Majuri. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Porokylä as.
 

Raitio, Toivo Harald

Synt. 27/6 1895. Asetettu lakkautuspalkalle Varsinais-Suomen sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Vääpeli. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Turku, Sirkkalankasarmi.
 

Rousu, Elof Petter

Synt. 10/9 1913. Asetettu lakkautuspalkalle Sisä-Suomen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palvelukssessa. Osoite: Sisä-Suomen sotilaspiiristä.
 

Rummukainen, Väinö Verner

Synt. 5/8 1909. 5/8 oppik. Toiminut konttoristina ja työnjohtajana. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pankakoski, kansakoulu.
 

Saarniala, Johan Niilo

Synt. 9/12 1908. 7/8 lys. toiminut aikaisemmin Hankkijan ja Siemensin lähettäjänä, kokoomuspuolueen piirisihteerinä sekä "Savon" levikkipäällikkönä. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj.Savon sk.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Kapteeni. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kuopio, Sarvaink. 14.
 

Siponen, Onni Alfred

Synt. 8/8 1899. Asetettu lakkautuspalkalle Joensuun sot.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Joensuu, Peltola. Pamilank. 4.
 

Vaajakoski, Reino

Synt. 10/4 1916. Asetettu lakkautuspalkalle Et.Pohjanmaan It. sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin työvoimapiirin virk. Osoite: Hämeenlinna, Linnanniemi, Y. Niemen talo.
 

Vaalavuo, August

Synt. 3/7 1898. Asetettu lakkautuspalkalle Lahden sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Sot.mest. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lahden sotilaspiiristä.
 

Vuorivirta, Toivo Olavi

Synt. 28/8 1917. Asetettu lakkautuspalkalle Suur-Saimaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Mikkeli, Polttimonk. 4.
 

Kauppaopiston käyneet:

Erkala, Arvo Erik

Synt. 1/10 1891. 5/8 oppik. Liikemiesten kauppaopisto. Toiminut prokuristina liikealalla. Asetettu lakkautuspalkalle Kotij. E:n toimistopäällikön toimesta 1/12 1944. Everstiluutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki,Merik.5 A 13.
 

Immonen, Antti

Synt. 31/5 1889. Ylioppilas. Liikemiesten kauppaopisto. Asetettu lakkautuspalkalle Käkisalmen kaup. raastuvanoikeuden kunnallisneuvosmiehen virasta 10/12 1940. Pankinjohtaja. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Malmi, Hämeentie 2.
 

Junila, Aimo Rauto

Synt. 22/7 1918. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Raahen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Kapteeni. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Oulainen.
 

Kaapu, Lauri Kullervo

Synt. 11/8 1914. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Uudenmaan Sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Luutnantti. Osoite: Pohj. Uudenmaan sot.piiristä.
 

Karassaari, Olli Sakari

Synt. 6/6 1917. 6/8 oppik. Suomen konttoriopisto. Asetettu lakkautuspalkalle Länsi-Pohjan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Laurila.
 

Korhonen, Kaarlo Tapio

Synt. 14/8 1914. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kokkolan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Kapteeni. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Haapajärvi.
 

Kuula, Aarne Mauri

Synt. 22/6 1896. Liikemiesten kauppaopisto. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Pohjanmaan sk.piirin aluepäällikön toimesta 1/12 1944. Majuri. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Seinäjoki, Vapaudentie 10.
 

Laaninen, Heikki Kustaa

Synt. 2/3 1893. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Salon sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Salo, Varssilank. 12.
 

Lindberg, Arvid Johan

Synt. 26/5 1895. 7/8 lk. oppikoulua. Kad.K. Asetettu lakkautuspalkalle Turunmaan sk.piirin sot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Majuri. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Turku, Turun kasarmi.
 

Lipponen, Erkki Matias

Synt. 15/8 1918. Asetettu lakkautuspalkalle Kemin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kemi, Väinölä.
 

Mikkilä, Olavi Mikael

Synt. 29/10 1910. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Iisalmen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Kapteeni. Nykyisin ylimääräisessä toimessa Jyväskylän pol.laitoksessa. Osoite: Jyväskylä.
 

Pasanen, Lauri Emil

Synt. 23/8 1913. 5/8 oppikoulua. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ylimääräisessä toimessa Hämeen l. liikevaihtoverotoimistossa. Osoite: Tampere.
 

Perksalo, Armas Josef

Synt. 13/4 1894. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Salon sk.piirin aluepäällikön toimesta 1/12 1944. Everstiluutnantti. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Salo, Hornink. 3.
 

Pyhtilä, Kaarlo Henrik

Synt. 24/4 1906. Asetettu lakkautuspalkalle Raahen sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite:Pattijoki.
 

Riekkinen, Lauri Kalervo

Synt. 31/7 1911. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Länsi-Pohjan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta. Luutnantti. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Enontekiö.
 

Siiri, Hugo Valdemar

Synt. 4/8 1918. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Raahen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin Tampereen pol.laitoksen v.t.taloudenhoitajana. Osoite: Haapavesi, Eskolanniemi.
 

Kaupunginviskaalit:

Parmala, Armas Juhani

Synt. 1894. Ylioppilas. Yksityisiä lainopillisia tutkintoja. Toiminut pol.komisariona. Asetettu lakkautuspalkalle Sortavalan kaup. viskaalin toimesta 10/12 1940. Nykyisin sisäasiainministeriön siirtoväenasiain osastolla ylim. toimistosihteerinä. Osoite: Helsinki, Mannerheimintie 100 B 43.
 

Kielenkääntäjät:

Pulkkinen, Adolf

Synt. 22/9 1880. Asetettu lakkautuspalkalle valtioneuvoston kanslian ylikielenkääntäjän apulaisen virasta 9/10 1931. Nykyisin ei ole valtion toimessa. Osoite: Helsinki, Kruununvuorenk. 9 A 2.
 

Kirjaajat:

Nylund, Aino Lydia

Synt. 20/8 1887. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Sk. YE:n kirjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei ole valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Iso-Roobertink. 35 A 17 b.
 

Öberg, Maria Wilhelmina

Synt. 4/9 1890. Asetettu lakkautuspalkalle Sk. YE:n kirjaajan toimesta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Juhani-Ahontie 5.
 

Kirjanpitäjät:

Appelgrén, Arthur Henrik

Synt. 14/3 1893. Ylioppilas. Toiminut kirjanpitäjänä Ruotsin lähetystössä Pietarissa sekä rykmentin rahastonhoitajana. Asetettu lakkautuspalkalle 20/6 1919 Suomen Passiviraston vanh. kopistin toimesta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pietarsaari, Hämeenk. 11.
 

Laurell, Atta Jadwiga

Synt. 28/8 1904. Keskikoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Sk. YE:n kirjanpitäjän toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Pietarink. 13 A 7.
 

Mattila, Kalle Filippus

Synt. 28/12 1885. Halilan parantolan kirjanpitäjänä 1/1 1932-30/9 1940, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin Savonlinnan yleisen sairaalan v.t.taloudenhoitajana. Osoite: Savonlinna, yl. sairaala.
 

Oijala, Antti

Synt. 2/7 1892. Saimaan kanavalla kanava- ja vaakakirjurina 1917-26, kanavakirjanpitäjänä 1926-40. Saimaan kanavan konttoripäällikkönä 1/5 1942-1/1 1945, jolloin asetettu lakkautuspalkalle.
 

Rousi, Sulo Arvo

Synt. 8/8 1892. 7/8 oppik. Ollut pankinprokuristina ja voimisteluopettajana. Asetettu lakkautuspalkalle sk.järjestön alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Majuri. Nykyisin pankin asioimiston esimiehenä. Osoite: Jyväskylä, Asemak. 4.
 

Widenius, Elsa Aleksandra

Synt. 27/5 1886. Pääkirjanpitäjänä Sk. YE:ssa, asetettu lakkautuspalkalle 1/12 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Helsinki, Laivurink. 4 A 3.
 

Konemestarit:

Heickell, Hugo

Synt. 16/2 1881. Suorittanut II lk:n koneenkäyttäjätutkinnon Helsingin teollisuuskoulussa 1908. Konemestarina merenkulkulaitoksessa 21/11 1918-31/3 1943, jolloin asetettu lakkautuspalkalle 3 lk:n konemestarin toimesta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Haaga, Pitäjäntie 12.
 

Lindblom, Volter Vilhelm

Synt. 5/8 1888. Suorittanut I lk:n koneenkäyttäjätutkinnon 1907. Ylihöyrykonemestari 1919. Ylimoottorikonemestari 1930. Koneenkäyttäjänä ja konemestarina merenkulkulaitoksessa 1/4 1905-31/3 1945, jolloin asetettu lakkautuspalkalle ylikonemestarin virasta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Edelfeltintie 3.
 

Sandell, Frans Fritiof

Synt. 21/9 1880. Suorittanut I lk:n koneenkäyttäjätutkinnon 1908. Ylihöyrykonemestari 1920. Konemestarina merenkulkulaitoksessa 2/1 1926-31/3 1945, jolloin asetettu lakkautuspalkalle Voiman I lk:n konemestarin toimesta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Luotsik. 14 C 21.
 

Suojasalmi, Tauno Ilmari

Synt. 5/7 1908. Alikonemestarikurssi Helsingin teknillisessä koulussa 1941. Asetettu lakkautuspalkalle Sk. YE:n alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Ylikersantti. Nykyisin ylimääräisessä toimessa merivartiolaitoksessa. Osoite: Munkkiniemi, Linnantie 3.
 

Konttori- ja toimistoapulaiset:

Björkman, Alice

Synt. 1884. Ylioppilas. Yliopiston kirjastossa 2 ½ v. Asetettu lakkautuspalkalle asutushallituksen konttoriapulaisen toimesta 30/3 1933. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Yrjönk. 23.
 

Jaakkola, Paavo Vilho

Synt. 24/10 1893. Keskikoulu. Kielenkääntäjänä senaatissa 1914-1917. Asetettu lakkautuspalkalle Suomen Passiviraston vanh. kopistin virasta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Haaga, Asematie 38.
 

Jokio, Nikolai

Synt. 25/7 1898. Pappisseminaari. Asetettu lakkautuspalkalle kreikkalaiskat. kirkollishallituksen notaarin virasta 29/12 1923. Nykyisin Kuopion kr. kat. seurak. lukkarin vs:na. Osoite: Kuopio, Puijonk. 27.
 

Kornblitt, Aleksandra

Synt. 10/7 1883. Venäl. tyttökoulua 6 lk. Asetettu lakkautuspalkalle Kenraalikuvernöörin kopistin virasta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Uudenmaank. 44 E 82.
 

Kosonen, Pekka

Asetettu lakkautuspalkalle Suomen ent. Passiviraston siht.apulaisen toimesta.
 

Lindblom, Maria Magdalena

Synt. 2/11 1891. 6/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle valtioneuvoston käännöstoimiston puhtaaksikirjoittajan toimesta 20/6 1941. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Helsingink. 22 C 6.
 

Orri, Aarne Viktor

Synt. 15/6 1892. 6/8 oppik. Oikeusministeriön rikosrekisteri- ja tilastotoimiston toimistoapulaisena 1/1 1921-31/12 1935, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Lönnrotink. 45 B 53.
 

Oulanko, Aune Marjatta

Synt. 14/6 1915. Keskikoulu 1937. Konekirjoitus- ja kirjanpitokurssit. Konttoriapulaisena maatalouskerholiitossa 1/6 1937-30/11 1939 ja sisäasiainministeriön väestönsuoj.asiainosaston kanslia-apulaisena 1/12 1939-30/6 1945. Nykyisin valtiovarainminist. ylim. toimistoapulaisena. Osoite: Helsinki, Temppelik. 4 B 11.
 

Valkonen, Jenny Elin

Synt. 19/1 1899. Tyttökoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Viipurin tullikamarin toimistoapulaisen toimesta 29/4 1940. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Naistenmatka, Haikon omakotialue (Miettinen).
 

Wallinen, Sylvia

Synt. 16/10 1895. 5 lk. ruots. yhteiskoulua. Konekirjoittajana lääk.hallituksessa 1/7 1917-30/6 1918 ja sotaministeriössä 1/7 1918-28/2 1922. Toimistoapulaisena vakaustoimistossa 1/10 1922-31/12 1940, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Eerikink. 26 A 3.
 

Kunnallisneuvosmiehet:

Jordan, Adrian

Synt. 4/3 1881. Asetettu lakkautuspalkalle Sortavalan kaup. maistraatin kunnallisneuvosmiehen toimesta 2/2 1945. Nykyisin kansanhuollonjohtajana Jyväskylässä. Osoite: Jyväskylä, kansanhuoltotoimisto.
 

Käsityönopettajat:

Ahvenainen, Siiri Suoma

Synt. 25/5 1889. Päästötod. Turun suomal. tyttökoulusta 1907 sekä Wetterhoffin työkoulusta 1910. Tampereen kasvatusopillinen käsityökurssi 1912. Opettajana Kuutolan käsityökoulussa 1910-14, Kumtähden sairaalassa 1922 ja Tuusulan kansanopistossa 1929-35. Pesunjohtajattarena Sortavalan yleisessä sairaalassa 1/4 1935-30/9 1940, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pertunmaa, Lihavanpää.
 

Kuusisto, Elna Inkeri

Synt. 16/3 1902. Toiminut alakansak seminaareissa voimist.-, piirust.- ja käsityönopettajana 1924-1945. Asetettu lakkautuspalkalle Suistamon alakansak. seminaarin opett. toimesta 1/8 1945. Nykyisin ylim. toimessa Tornion alak. seminaarissa. Osoite: Tornio, alakansak. seminaari.
 

Tapanainen, Kerttu Marjatta

Synt. 21/4 1904. Päästötod. Viipurin suomal. tyttökoulusta 1923 ja Helsingin käsityöseminaarista 1923. Opettajaharj. todistus sekä käyt. opettjakoe 1925. Viipurin kutomakoulu 1926. Käsityönopettajana Kannaksen ammattikoulukodissa 1929-1/7 1940, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin mainitun koulukodin palveluksessa ylimääräisenä. Osoite: sosiaaliministeriöstä.
 

Laborantit:

Kanerva, Aarne Ewald

Synt. 10/5 1906. Toiminut laboranttina. 5/7 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Rauman sot.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Vänrikki. Osoite: Rauma, Kinno.
 

Pihlaja, Elli

Synt. 19/2 1906. Ylioppilas 1924. Laboranttina maanvilj. kemiallisessa laboratoriossa 1/6 1926-31/12 1933, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Helsinki, Minna Canthink. 18.
 

Lakimiehet:

HT = ylempi hallintotutkinto,
YOT = ylempi oikeustutkinto,
LK = lakit. kand.,
LK = lakit. kand.,
FK = fil.kand.,
OT = oikeustutkinto,
VT = varatuomari,
FM = fil.maist.
 

Aaltonen, Toivo

Synt. 1894, OT 1920, HT 1921, VT 1926. Nimismiehenä 7 v. 1 kk. Kaup.voutina 11 kk. Kruununvoutina 15 ½ v. Nykyisin Tyrvään kihlak. v.t. henkikirjoittajana, osoite: Vammala. Henkilötiedot Turun ja Porin lääninhallituksesta.
 

Aarnio, Veikko Vilho

Synt. 1901, YOT 1927, VT 1930. Ylim. virkamies KKO:ssa 9 kk. Ylim. virkamies oikeusministeriössä 7 kk. Viipurin kaup. kaupunginviskaalina 4 v. 3 kk., sekä nuor. oikeusneuvosmiehenä 5 ½ kk. Ylimääräisenä esittelijänä valtiovarainministeriössä 9/10 1940 alkaen. Hoitanut lääninkanslistin, nimismiehen, pormestarin, sotaoikeuden puheenjohtajan, oikeusministeriön notaarin, painovapaustoimiston amanuenssin ja oikeusasiamiehen sihteerin virkoja. Nykyisin valtiovarainministeriön ylimääräisenä esittelijänä. Osoite: Helsinki, valtionvarainministeriö. Henkilötiedot valtiovarainministeriöstä.
 

Alpola, Albin Aatos Ilmari

Synt. 1890. HT 1915. Nimismiehenä 21 v. 11 kk. Kruununvoutina 7 v. 3 kk. Hoitanut lääninkanslistin, varalääninsihteerin ja ylimääräisen esittelijän virkoja ja toimia lääninhallituksessa. Nykyisin Vehmaan kihlak. v.t. henkikirjoittajana. Osoite: Uusikaupunki. Henkilötiedot Turun ja Porin lääninhallituksesta.
 

Backman, Valter Jarl

Synt. 1886. OT 1909. VT 1912. Oikeusneuvosmiehenä Viipurissa 1919 alkaen. Nykyisin ei valtion toimessa, osoite: Vestanfjärd, Sundvik, Näset. Henkilötiedot Viipurin kaup. hoitokunnalta.
 

Blom, Einar Edvin

Synt. 1886. HT 1908. Lääninkanslistina 6 kk., reistraattorina lääninhallituksessa 9 kk. Nimismiehenä 7 v. Kruununvoutina 19 v. 4 kk. Kaupunginviskaalina 5 kk. Kasöörinä Suomen Pankissa 2 v. 9 kk. Nykyisin Lapuan kihlak. v.t.henkikirjoittajana, osoite Vöyri. Henkilötiedot Vaasan lääninhallituksesta.
 

Brunou, Berndt Bertil

Synt. 1880. Varatuomari, fil.kand. Entinen Viipurin kaup. kunnallispormestari. Nykyisin asianajajana Helsingissä. Osoite: Helsinki, Temppelik. 10. Sairaalloinen. Henkilötiedot Viipurin kaup. hoitokunnalta.
 

Eck, Hakon Ruben

Synt. 1888. OT 1918. VT 1921. Nimismiehenä 3 v. 9 kk. Helsingin kaup. poliisimestarina 3 v. 7 kk. Kruununvoutina 15 v. 11 kk. Hoitanut tuomiok. tuomarinvirkoja yht. noin 2 v. Nykyisin valtion verolautak. puheenjohtajana Tammisaaressa, osoite Tammisaari. Henkilötiedot Uudenmaan lääninhallituksesta.
 

Freyberg, Karl Ferdinand

Synt. 1886. HT 1909. OT 1921. VT 1924. Nimismiehenä 5 v. 2 kk. Kruununvoutina 29 v. 10 kk. Hoitanut lääninkanslistin, reistraattorin, lääninsihteerin ja lääninkamreerin virkoja. Nykyisin Mikkelin lääninhallituksen verotoimiston päällikkönä. Osoite: Mikkeli, Olkkolantie 5.
 

Haka, Kaarlo Walfrid

Synt. 1891. OT 1922. Hov. ausk. Puolustuslaitoksen palveluksessa 1922-1/7 1945, jolloin asetettu lakkautuspalkalle Pv. PE:n toimistosihteerin toimesta. Nykyisin ylimääräisessä toimessa Uudenmaanläänin liikevaihtoverotoimistossa. Osoite: Helsinki, Maurink. 4 A.
 

Harju, Edvard

Synt. 1888. HT 1914. OT 1916. VT 1924. Nimismiehenä 5 v. 6 kk. Ylim. esitt. lääninhallituksessa 4 v. 11 kk. Kruununvoutina 19 v. 7 kk. Hoitanut lääninsihteerin virkaa. Nykyisin ei valtion tointa. Osoite: Pieksemä. Henkilötiedot Mikkelin lääninhallituksesta.
 

Heinonen, Johan Aukusti

Synt. 1895. OT 1921. VT 1925. Nimismiehenä 22 v. Kruununvoutina 2 v. 4 kk. Toiminut ylim. esittelijänä lääninhallituksessa ja hoitanut oikeusneuvosmiehen virkaa 7 kk. Nykyisin Oulun lääninhallituksen verotoimiston päällikkönä, osoite Oulu. Henkilötiedot Oulun lääninhallituksesta.
 

Henriksson, Patrik Eugen

Synt. 1908. YOT 1936. Varatuomari, ent. apulaiskruununvouti. Nykyisin Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen ylim. toimistosihteeri, osoite Helsinki. Henkilötiedot lääninhallituksesta.
 

Hiltunen, Toivo Ilmari

Synt. 1897. YOT 1925. VT 1936. Nimismiehenä 17 v. 8 kk. Kruununvoutina 1 v. 4 kk. Nykyisin Kuopion veropiirin verolautak. puheenjohtajana, osoite Kuopio. Henkilötiedot Kuopion lääninhallituksesta.
 

Holmström, Leo Väinö

Synt. 1887. FK 1916. FM 1919. HT 1919. OT 1923. Lääninkanslistina 1 v. 7 kk. Ylim. esittelijänä lääninhallituksessa 4 v. 4 kk. Henkikirjoittajana 5 v. 4 kk. Kruununvoutina 23 v. 9 kk. Nykyisin Imatran verolautak. puheenjohtajana. osoite Imatra. Henkilötiedot Kymen lääninhallituksesta.
 

Ikonen, Veikko Villiam

Synt. 1887. HT 1911. Nimismiehenä 4 ½ v. henkikirjoittajana 18 v. 4 kk. Kruununvoutina 11 v. 3 kk. Nykyisin Iisalmen kihlak. v.t.henkikirjoittajana, osoite Iisalmi. Henkilötiedot Kuopion lääninhallituksesta.
 

Kaisla, Toivo Olavi

Synt. 1888. OT 1912. Nimismiehenä 18 v. 8 kk. Ylimääräisenä pol.tarkastajana 1 v. 10 kk. Kruununvoutina 12 v. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite Turku. Ei voitane sijoittaa, koska sairas (keuhkot). Henkilötiedot Turun ja Porin lääninhallituksesta.
 

Karhi, August Ernst

Synt. 1888. HT 1912. Lääninreistraattorina 1 v. 7 kk. Nimismiehenä 7 v. 8 kk. Kruununvoutina 25 v. 9 kk. Nykyisin verotoimiston päällikkönä Hämeen lääninhallituksessa, osoite Hämeenlinna. henkilötiedot Kymen lääninhallituksesta.
 

Karlsson, Kaarle Bertel

Synt. 1901. YOT 1930. VT 1934. Ent. kaupunginvouti. Toiminut poliisilaitoksen sihteerinä ja nimismiehenä useina vuosina. Nykyisin Kajaanin kihlak. v.t.henkikirjoittajana. Osoite: Kajaani, Kainuunk. 19.
 

Karvinen, Arvo Uljas

Synt. 1891. Varatuomari. Ent. Viipurin kaup. maistraatin sihteeri. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Ruusulank. 21 B 36. Henkilötiedot Viipurin kaup. hoitokunnalta.
 

Kiiskinen, Yrjö Pentti

Synt. 1896. OT 1924. VT 1926. Nimismiehenä 5 v. 9 kk. Kruununvoutina 14 v. 11 kk. Nykyisin Oulun kihlak. v.t. henkikirjoittajana. Osoite: Oulu. Henkilötiedot Oulun lääninhallituksesta.
 

Kunnas, Hanno Klaus Julius

Synt. 1894. OT 1918. VT 1921. Nimismiehenä 5 v. 2 kk. Poliisitarkastajana 9 v. 8 kk. Kruununvoutina 10 v. Hoitanut oikeusneuvosmiehen, kaup.voudin, poliisimestarin, varalääninsihteerin ja pormestarin virkoja ja toimia sekä toiminut ylimääräisenä virkamiehenä Viipurin HO:ssa. Nykyisin Helsingin kaup. ylimääräisenä kaup.viskaalina, osoite Helsinki. Henkilötiedot Uudenmaan lääninhallituksesta.
 

Lappi, Josua

Synt. 1884. OT 1912. Nimismiehenä 7 v. 3 kk. Kruununvoutina 25 v. Nykyisin Maskun kihlak. v.t. henkikirjoittajana, osoite Turku. Henkilötiedot Turun ja Porin lääninhallituksesta.
 

Lounasmaa, Aarno Viktor Rafael

Synt. 1902. YOT 1930. VT 1933. Poliisimestarina Raumalla 1 v. 3 kk. Ev.luutnantti 1943. Sk. YE:n keskusjaoston jaostopäällikkönä ja myöh. osastopäällikkönä 10 v. Toiminut kirkolliskokousten sihteerinä, KHO:n ylimääräisenä virkamiehenä, huoneenvuokralautak.sihteerinä. Nykyisin kenttäoikeuden puheenjohtajana Riihimäellä. Osoite: Helsinki, Merik. 5 A. Henkilötiedot puolustusministeriöstä.
 

Lumiala, Eino Antero

Synt. 1885. OT 1908. VT 1911. HT 1917. Kanslistina maatalousministeriössä 3 v 3 kk. Nuor.hall.sihteerinä samassa 8 kk. Asessorina maatalousminist. asutusasiainosastossa 15 v. ja asutusneuvoksena samassa 6 v. 7 kk. Kruununvoutina 1 v. 5 kk. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Varkaus. Henkilötiedot maatalousministeriöstä ja Kuopion lääninhallituksesta.
 

Mandelin, Erik Fredrik Hjalmar

Synt. 1887. FM 1914. LK 1916. Ent. kouluhallituksen kouluneuvos 6 v. Nykyisin Kenr. Mannerheimin Lastensuojeluliiton palveluksessa. Osoite: Helsinki, Sallink. 4 D.
 

Mentti, Mauri

Synt. 1902. YOT 1928. VT 1931. Nimismiehenä 8 v. 9 kk. Kruununvoutina 6 v. 8 kk. Toiminut ylim. virkamiehenä Vaasan HO:ssa 7 kk. Henkikirjoittajana o.t.o. 7/7 -41 alkaen. Nykyisin Kuortaneen kihlak. v.t. henkikirjoittajana. Osoite: Alavus. Henkilötiedot Vaasan lääninhallituksesta.
 

Niemistö, Veikko Villiam

Synt. 1891. OT 1923. VT 1928. Nimismiehenä 13 v. 2 kk. Kruununvoutina 9 v. 3 kk. Nykyisin verolautak. puheenjohtajana Loviisassa. Henkilötiedot Uudenmaan lääninhallituksesta.
 

Näres, Onni Kustaa Reinhold

Synt. 29/9 1897. YOT 1927, VT 1935. Haapajärven kihlak. kruununvoutina 1936-1944, josta lakkautuspalkalle 31/12 1944. Nykyisin Lahden kaunpunginviskaalina. Osoite: Lahti.
 

Palmgren, Herman Olof Sigurd

Synt. 1883. OT 1905. HT 1905. VT 1908. Nimismiehenä 9 v. 8 kk. Kruununvoutina 29 v. 8 kk. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Orivesi. Lienee työkyvytön. Henkilötiedot Hämeen lääninhallituksesta.
 

Partanen, Elis Juho

Synt. 1887. HT 1913. Nimismiehenä 10 v. Henkikirjoittajana 11 v. Kruununvoutina 10 ½ vuotta. Hoitanut lääninhallituksessa reistraattorin, lääninkonttoristin, apulaiskamreerin ja lääninrahastonhoitajan virkoja. Nykyisin Rantasalmen kihlak. v.t. henkikirjoittajana. Osoite: Rantasalmi. Henkilötiedot Mikkelin lääninhallituksesta.
 

Pekkanen, Emil

Synt. 1894. YOT 1923. Varatuomari. Ent. vanh. hallitussihteeri valtiovarainministeriössä, 10 v. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Helsinki, Vironk. 9 A. Henkilötiedot valtiovarainministeriöstä.
 

Planting, Väinö Ferdinand

Synt. 1891. HT 1916. Nimismiehenä 8 v. 2 kk. Kruununvoutina 11 v. 5 kk. toiminut ylim. esittelijänä lääninhallituksessa. Osoite- ja henkilötiedot Lapin lääninhallituksesta.
 

Puustinen, Viljo Ilmari

Synt. 1888. OT 1912, VT 1915. YOT 1915. LK 1925. Ent. vakuutusneuvoston asessori. Henkilötiedot sosiaaliministeriöstä. Nykyisin Maskun tuomio. v.t. tuomarina, osoite Turku.
 

Rapola, Niilo Nyyrikki

Synt. 1894. OT 1919. VT 1923. YOT 1926. Nimismiehenä 6 v. 7 kk. Kruununvoutina 18 v. Nykyisin Pirkkalan kihlak. v.t. henkikirjoittajana, osoite Pälkäne. Henkilötiedot Hämeen lääninhallituksesta.
 

Ruoho, Väinö Kristian

Synt. 1893. OT 1918. VT 1921. Ent Viipurin kaup. oikeusneuvosmies. Sairas, ei voitane sijoittaa. Osoite: Haapamäki. Henkilötiedot oikeusministeriöstä ja Viip. kaup. hoitokunnalta.
 

Saksa, Kalle Emil

Synt. 1891. OT 1920. VT 1923. Sortavalan kaup.vout. v:sta 1925 alkaen. Nykyisin asianajajana Mikkelissä. Henkilötiedot Sortavalan kaup.hoitokunnalta.
 

Schildt, Börje Emil

Synt. 1890. HT 1917. Nimismiehenä 4 v. Vaasan kaup.voutina 11 kk. Kruununvoutina 23 v. 7 kk. Nykyisin ei valtion palveluksessa, osoite Loimaa. Henkilötiedot Turun ja Porin lääninhallituksesta.
 

Soininen, Pekka

Synt. 1882. OT 1914. YOT 1923. Läääninkonttoristina 2 v. 3 kk. Nimismiehenä 8 v. 5 kk Maistr. notaarina Kuopiossa 5 kk. Henkikirjoittajana 2 ½ v. Kruununvoutina 16 v. 7 kk. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Kuopio. Terveys heikko. Henkilötiedot Kuopion lääninhallituksesta.
 

Solin, Josef Henrik Matias

Synt. 1890. LK 1918. VT 1923. Ulkoasiainministeriössä avustajana 4 kk., jaostosihteerinä 4 v. 7 kk., apukamreerina 10 kk. Varakonsulina Pietarissa 1 v 1 kk. Nykyisin Helsingin kaup. v.t.siviilinotaarina, osoite Helsinki, Temppelik. 21. Henkilötiedot ulkoasiainministeriöstä.
 

Sparvin, Kaarlo Einar

Synt. 1902. YOT 1925. VT 1930. Nimismiehenä ja kruununvoutina yht. 11 v. Nykyisin Viitasaaren piirin v.t. nimismiehenä. Osoite: Viitasaari. Henkilötiedot Vaasan lääninhallituksesta.
 

Sundberg, Martin Fabian

Synt. 1899. YOT 1927. VT 1935. Kruununvoutina 14 v. Nykyisin Ahvenanmaan lääninhallituksen palveluksessa, osoite Maarianhamina, Kapteenink. 16 B. Henkilötiedot Ahvenanmaan lääninhallituksesta.
 

Sundman, Fritiof August

Synt. 1885. HT 1909. Nimismiehenä 8 v. 2 kk. Lääninhallituksen apukamreerina 9 v. 10 kk. Kruununvoutina 16 v. 3 kk. Hoitanut varalääninkamreerin ja -kamreerin tehtäviä yht. 2 ½ v. Nykyisin Piikkiön kihlak. henkikirjoittajana. Osoite: Parainen. Henkilötiedot Turun ja Porin lääninhallituksesta.
 

Tolamaa, Kaarlo Akseli

Synt. 1887. OT 1922. Hov. ausk. Puolustuslaitoksen palveluksessa 1924-1/7 1945, jolloin asetettu lakkautuspalkalle Pv. PE:n toimistosihteerin toimesta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Tunturink. 16 B.
 

Turkka, Armas Kaarlo Martti

Synt. 1901. YOT 1930. VT 1935. Nimismiehenä 12 ½ v. Kruununvoutina 3 v. Nykyisin Halikon kihlak. v.t. henkikirjoittajana, osoite Salo. Henkilötiedot Turun ja Porin lääninhallituksesta.
 

Veneskoski, Erkki Konstantin

Synt. 1890. OT 1916. VT 1920. Nimismiehenä 15 ½ v. Kruununvoutina 5 ½ v. Nykyisin Ikaalisten kihlak. v.t. henkikirjoittajana. Osoite: Ikaalinen. Henkilötiedot Turun ja Porin lääninhallituksesta.
 

Wennström, Elis Severin

Synt. 1892. OT 1915. VT 1919. Ent. Hangon kaup. kaupunginjohtaja ja oikeusneuvosmies. Nykyisin samassa toimessa, osoite Hanko.
 

Westergren, Kaarle Mikael

Synt. 1884. OT 1909. HT 1910. Ent. lääk.hallituksen apulaissihteeri. Nykyisin Mynämäen kihlak. v.t. henkikirjoittajana, osoite Turku. Henkilötiedot Turun ja Porin lääninhallituksesta.
 

Vienola, Taavetti

Synt. 1890. OT 1913. VT 1919. Nimismiehenä 6 v. Apulaiskruununvoutina 1 v. 7 kk. Kruununvoutina 18 v. 4 kk. Kaup.viskaalina Savonlinnassa 2 v. 3 kk. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Joensuu. Terveys heikko. Henkilötiedot Kuopion lääninhallituksesta.
 

Vilanka, Onni Armas

Synt. 1897. OT 1921. HT 1921. VT 1924. Nimismiehenä 5 v. Viipurin pol.laitoksen etsivän osaston päällikkönä 1 v. 10 kk. ja poliisimestarina 5 kk. Helsingin kaup. poliisimestarina 6 ½ v. Valtionsyyttäjänä 10 v. Everstiluutnantti 1944. Nykyisin Puolustusvoimain Pääesikunnan palveluksessa. Osoite: Mikkeli. Henkilötiedot oikeuskanslerinvirastosta tai Pv. PE:sta.
 

Väyrynen, Väinö Kaarle Petter

Synt. 1884. HT 1910. Nimismiehenä 4 v. Henkikirjoittajana 9 v. 3 kk. Kruununvoutina 21 v. 2 kk. Nykyisin Hollolan kihlak. v.t. henkikirjoittajana. Osoite: Lahti. Henkilötiedot Hämeen lääninhallituksesta.
 

Åström, Lars Erik

Synt. 1902. YOT 1927. VT 1933. Nimismiehenä 4 kk. Kaup.viskaalina Kristiinassa 1 v. 2 kk., sekä pormestarina 3 kk. Henkikirjoittajana 6 v. 2 kk. Kruununvoutina 10 v. Nykyisin Vaasan lääninhallituksen verotoimiston päällikkönä. Osoite: Vaasa. Henkilötiedot Vaasan lääninhallituksesta.
 

Luotsit:

Ahokas, Eino August

Synt. 9/8 1900. Kansak. Sisävesiluotsi. Asetettu lakkautuspalkalle 15/12 1944. Nykyisin ylim. luotsioppilaana Päijänteen luotsipiirin konttorissa. Osoite: Rautalampi, Kerkonjoensuu.
 

Hedlund, Johannes

Synt. 19/7 1897. Kansak. Sisävesiluotsi. Asetettu lakkautuspalkalle 15/12 1944. Nykyisin Sysmän luotsiaseman luotsina. Osoite: Töysä, Hakojärvi.
 

Heino, Jakob

Synt. 17/12 1883. Kansakoulu. Merimieskoulu. Laivuritutkinto. Asetettu lakkautuspalkalle Uuraan luotsiaseman vanh. luotsin toimesta 1/11 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite merenkulkuhallituksesta.
 

Heino, Julius

Synt. 3/3 1883. Kansakoulu. Luotsina ja Koiviston satamakonstaapelina, josta lakkautuspalkalle 15/12 1944. Osoite: Hajala, Lokkila.
 

Heino, Matti Roopertti

Synt. 15/3 1902. Kansakoulu. Aliperämiestutkinto 1928. Uuraan luotsiaseman vanh. luotsina, josta lakkautuspalkalle 1/11 1940. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite merenkulkuhallituksesta.
 

Heino, Tauno Topias

Synt. 11/10 1909. Kansakoulu. Aliperämiestutkinto. Uuraan luotsiaseman nuor. luotsina,josta lakkautuspalkalle 1/11 1944. Osoite merenkulkuhallituksesta.
 

Jumppanen, Kaarlo Armas

Synt. ?. Kansakoulu. Sisävesilaivuritutkinto. Puolustuslaitoksen palveluksessa pursimiehenä, moottoriveneen kuljettajana ja merivartioaseman vanhimpana. Asetettu lakkautuspalkalle Sortanlahden luotsiaseman luotsivanhimman toimesta. Nykyisin Majakka-alus Rauman perämiehen ylim. toimessa. Osoite merenkulkuhallituksesta.
 

Kaljunen, Mauri Ilmari

Synt. 13/1 1904. 2 lk. oppik. Petsamon luotsiaseman vanh. luotsina, josta lakkautuspalkalle 15/12 1944. Nykyisin Oulun luotsipiirissä ylim. toimessa. Osoite: Tornio I, Röyttä.
 

Kalskela, Johannes

Synt. 30/7 1905. Petsamon luotsiaseman vanh. luotsina, josta lakkautuspalkalle 15/12 1944. Nykyisin Tankkarin luotsiaseman v.t. nuor. luotsina. Osoite: Kokkola. Tankkarin luotsiasema.
 

Kantola, Usko

Synt. 2/3 1898. 2 lk. oppik. Aliperämiestutkinto. Pitkäpaaden luotsiaseman vanh. luotsina, josta lakkautuspalkalle 1/11 1940. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite merernkulkuhallituksesta.
 

Kurki, Kauko Uljas Urho

Synt. 10/11 1901. Kansakoulu. Aliperämiestutkinto. Perämies ja Itämerenlaivuri. Uuraan luotsiaseman vanh. luotsina, josta lakkautuspalkalle 1/11 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite merenkulkuhallituksesta.
 

Mikkola, Toivo Lauri

Synt. 27/1 1897. Kansakoulu. Pitkäpaaden luotsiaseman vanh. luotsina, josta lakkautuspalkalle 1/11 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite merenkulkuhallituksesta.
 

Muuronen, Edvard

Synt. 8/6 1898. Kansakoulu. Uuraan luotsiaseman vanh. luotsina, josta lakkautuspalkalle 1/11 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite merenkulkuhallituksesta.
 

Muuronen, Vilho

Synt. 26/3 1908. Kansakoulu. Aliperämiestutkinto. Uuraan luotsiaseman vanh. luotsina, josta lakkautuspalkalle 1/11 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite merenkulkuhallituksesta.
 

Niemelä, David

Synt. 28/6 1883. Kansakoulu. Perämiestutkinto. Pitkäpaaden luotsiaseman luotsivanhimpana, josta lakkautuspalkalle 1/11 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite merenkulkuhallituksesta.
 

Niemelä, Hugo

Synt. 3/11 1897. Kansakoulu. Aliperämiestutkinto. Pitkäpaaden luotsiaseman vanh. luotsina, josta lakkautuspalkalle 1/11 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite merenkulkuhallituksesta.
 

Niemola, Hugo

Synt. ?.Asetettu lakkautuspalkalle luotsin toimesta 15/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite Kymen lääninhallituksesta.
 

Nurminen, Arvid

Synt. 28/9 1899. Kansakoulu. Aliperämiestutkinto. Pitkäpaaden luotsiaseman vanh. luotsina, josta lakkautuspalkalle 1/11 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite merenkulkuhallituksesta.
 

Parikka, Pekka

Synt. 29/6 1898. Kansakoulu. Sisävesiluotsi. Asetettu lakkautuspalkalle 1/11 1944. Nykyisin Valkeakosken luotsiaseman ylim. luotsioppilaana. Osoite Rautio kk.
 

Pirhonen, Konstantin

Synt. 26/7 1882. Kansakoulu. Aliperämiestutkinto. Uuraan luotsiaseman vanh. luotsina, josta lakkautuspalkalle 1/11 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite merenkulkuhallituksesta.
 

Pitkäpaasi, Väinö

Synt. ?. Kansakoulu. Pitkäpaaden luotsiaseman vanh. luotsina, josta lakkautuspalkalle 1/11 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite merenkulkuhallituksesta.
 

Roti, Anton

Synt. 26/9 1879. Kansakoulu. Aliperämiestutkinto. Perämiehenä, majakkamestarina ja luotsivanhimpana. Asetettu lakkautuspalkalle Koiviston luotsiaseman luotsivanhimman toimesta 1/11 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite merenkulkuhallituksesta.
 

Sare, Mikko

Synt. 31/10 1890. Kansakoulu. Merimieskoulu. Ylim. tullivartijana vv. 1911-1914 Sortavalassa, Pöllässä, Tapparissa ja Virtelässä. Nuor. tullivart. 1915-16, vartijana 1917-18. Asetettu lakkautuspalkalle Sirmitsän luotsiaseman luotsin toimesta 1/11 1944. Nykyisin luotsina. Osoite Taipale pys., Lehtosalmi, Kumpula.
 

Seppä, Ilmari Ilo Into

Synt. 21/10 1889. 4 lk oppik. Pitkäpaaden luotsiaseman vanh. luotsina, josta lakkautuspalkalle 1/11 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite merenkulkuhallituksesta.
 

Seppä, Valmis Veikko

Synt. ?. Kansakoulu. Aliperämiestutkinto. Pitkäpaaden luotsiaseman vanh. luotsina, josta lakkautuspalkalle 1/11 1944. Nykyisin Isonkraaselin luotsiaseman luotsivanh. ylim. toimessa. Osoite merenkulkuhallituksesta.
 

Soukka, Uuno

Synt. ?. Kansakoulu. Aliperämiestutkinto. Koiviston luotsiaseman nuor. luotsina, josta lakkautuspalkalle 1/11 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite merenkulkuhallituksesta.
 

Tolvanen, Aabraham

Synt. 29/12 1901. Ylempi kansakoulu. Sisävesiluotsi. Keljosaaren luotsiaseman luotsina, josta lakkautuspalkalle 1/11 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Orivesi, Vatasen talo.
 

Tolvanen, Juho

Synt. 9/7 1889. Sisävesiluotsi. Asetettu lakkautuspalkalle 1/11 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite Virrat, Mantilo.
 

Öjst, Albin Valdemar

Synt. 14/1 1898. Kansakoulu. Luotsina Brändön luotsipiirissä, josta lakkautuspalkalle 7/1 1927. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Replot. Södra Wallgrund.

Lääkärit:

Charpentier, Gustaf Toussaint

Synt. 2/6 1901. Lääket. lis. ja laillistettu lääkäri 1929. Silmätautien erikoislääkärin oikeus 1936. Lääket. ja kirurgian tohtori 1936. Asetettu lakkautuspalkalle 1/6 1945 Turun lääninsairaalan silmätautien osastolääkärin virasta. Nykyisin ylim. toimessa Mikkelin lääninsairaalassa. Osoite: Mikkeli.
 

Hacklin, John Emil

Synt. 11/7 1879. Kemiallis-teknologian insinööritutkinto 1905. Lääket. lis. ja laillistettu lääkäri 1915. Rovaniemen piirin piirilääkärinä 30/8 1928-31/1 1943, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin rautatielääkärinä 15. piirissä Rovaniemellä. Osoite: Rovaniemi.
 

Kananen, Johan Erik

Synt. 13/5 1882. Lääket. lis ja laillistettu lääkäri 1909. Keuhkosairauksien erik.lääkärinoikeus 1911. Oulun piirin piirilääkärinä 9/5 1935-31/1 1943, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Oulun läänin v.t. lääninlääkärinä ½ 1943-31/10 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Oulu, Torik. 19.
 

Ljunggren, Petter Ragnar

Synt. 29/6 1879. Lääket. lis. ja laillistettu lääkäri 1911. Uudenkaupungin piirin piirilääkärinä 17/10 1935-31/1 1943, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Turku, Erikink. 11.
 

Lundmark, Karl Josef

Synt. 12/5 1903. Lääket. lis. ja laillistettu lääkäri 1935. Hangon kaup.lääkärinä 25/8 1938-1/6 1940, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin huoltolääkärinä Hangossa. Osoite: Hanko.
 

Talvitie, Juho Simo

Synt. 13/5 1887. Eläinlääk.tutkinto 1912. Lääk.tutkinto Saksassa 1926. Toiminut puol.laitoksessa el.lääkärin tehtävissä. Asetettu lakkautuspalkalle 1/12 1944 Sk. YE:n el.lääk.toimiston päällikön toimesta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Tunturink. 9.
 

Toivanen, Elvi Varma

Synt. 9/6 1909. Lääket.lis. ja laillistettu lääkäri 1938. Keuhkosairauksien erikoislääk.oikeus 1945. Halilan parantolan III alilääkärinä 2/2 1939-1/10 1940, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin v.t. alilääkärinä Härmän parantolassa. Osoite: Ylöjärvi.
 

Maataloudellisten oppilaitosten opettajat:

Airaksinen, Eino

Synt. 8/11 1893. Seppälän maamies- ja karjakkokoulun opettajana 1/11 1919-30/10 1921. Eilisenvaaran maanvilj.koulun johtajana 1/11 1921-1/6 1940, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Käärmelahti.

Nieminen, Elis Ossi

Synt. 3/1 1888. Ylioppilas 1908, agronomi 1911. Oulun l. talousseuran v.t. siht. ja mv.konsulentti 10/1-15/6 1912. Oulun l.talousseuran kiertävän karjatal.koulun joht. 1/10 1912-31/12 1913. Perä-Pohjolan mv.seuran siht. ja maat.konsulentti 1/1 1914-15/9 1914. Itä-Hämeen mv.seuran siht. ja maat.konsulentti 15/9 1916-30/6 1917. Valkealan kunnan agronomi 1/7 1917-1/5 1918. Maat. Seurojen konsulentti 1/5 1918-31/8 1920 sekä siht. 1/5-31/12 1918. Hämeen l. mv.seuran siht. 1/9 1920-30/7 1922 ja konsulenttina 15/3 1925-31/12 1928 ynnä siht. ja konsulentti 1/17 1929-15/7 1936. V.t. asutusneuvos 15/7 1937-1/3 1938. Asutusneuvos ja yksityismaiden toimiston päällikkö asutushallituksessa 1/3 1938- 15/2 1945, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Opintomatkoja Ruotsiin, Norjaan ja Viroon. Kirjoitelmia maatalouden alalta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Väinämöisenk. 23.

Maatalousteknikot:

Keränen, Hannes

Synt. 30/5 1905. Maamieskoulu ja pienvilj.opisto. Asetettu lakkautuspalkalle sk.järjestön alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Tuusniemi.

Majakanvartijat:

Niemi, Matti Kusti

Synt. 25/8 1881. Asetettu lakkautuspalkalle Somerin majakan majakkavartijan toimesta 20/6 1940. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Virolahti, Esikkälä.
 

Paasi, Matti

Synt. 11/6 1880. Asetettu lakkautuspalkalle Someron majakan majakkavartijan toimesta 20/6 1940. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kauhava, Renko.
 

Porkka, Lambert

Synt. 5/3 1893. Asetettu lakkautuspalkalle Tytärsaaren majakan majakkavartijan toimesta 20/6 1940. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Heinlahti, Hevossaari.
 

Rantala, Viljam

Synt. 13/4 1893. Kansakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Narvin majakan nuor. majakkavartijan toimesta 20/6 1940. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Hamina, Kuorsalo.
 

Tolsa, Anton

Synt. 15/8 1888. Asetettu lakkautuspalkalle 15/12 1944. 1/8 -45 läht. Bengtskärin majakan nuor. maj.vartijan ylim. toimessa. Osoite: Ruotsinpyhtää, Kuninkaankylä.
 

Wahlbäck, Juho Ossian

Synt. 27/10 1878. Asetettu lakkautuspalkalle Isonkarin majakan vanh. majakkavartijan toimesta 1/1 1935. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: merenkulkuhallituksesta.
 

Yrjönen, Erland

Synt. 21/10 1882. Kyläkoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Tytärsaaren majakan nuor. maj.vartijan toimesta 20/6 1940. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Pyhtää, Heinlahti, Hevossaari.
 

Seppä, Toivo

Synt. 12/9 1884. Kansakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Narvin majakan nuor. majakanvartijan toimesta 20/6 1940. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kokkola, Ykspihlaja.
 

Merikapteenit:

Ingelius, Hugo Helge Gabriel

Synt. 6/11 1899. 4/8 oppik. Yliperämies 1923. Merikapteenitutkinto 1927, merikapt.kirja konealuksiin 1934. Aluksenmittaajatutkinto 1935. Helsingin luotsipiirin apul. piiripäällikkönä 16/2 1937-1/12 1944, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin merenkulkuhallituksen II lk:n luotauspäällikön virassa v.t.:nä. Osoite: Helsinki, It.-Kaivopuisto 10 C.
 

Korsström, Axel Edvard

Synt. 21/10 1879. Merikapteeni 1905. Laivapäällikkönä jäänsärkijäalus Voimassa 13/4 1937-3/3 1945, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Korpo, Korpoström.
 

Pöntynen, Hugo

Synt. 30/12 1886. Merikapteeni 1913. Laivanmittaajatutkinto 1917. Koiviston satamakapteenina 17/12 1929-1/7 1940, ja 29/3 1943-1/11 1944, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Lahti, Ali-Juhakkala, Paasio.
 

Sunila, Antti

Synt. 1/12 1880. Merikapteeni 1912. Luotsivanhimpana Suursaaren luotsiasemalla 24/9 1918-20/6 1940 ja 29/3 1943-1/11 1944, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: merenkulkuhallituksesta.
 

Metsänvartijat:

Ehrnström, Fredrik Wilhelm

Synt. 19/5 1895. Söderkullan metsänvartijakoulu 1916. Turun ja Porin l. lääninmetsänvartijana 1/10 1918-31/12 1928. Asetettu lakkautuspalkalle 4/1 1933. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Parainen.
 

Salonen, Väinö

Synt. 16/5 1888. Evon kalastuskoulu 1907. Tuomarniemen metsäkoulu 1909. Saimaan kanavan metsänvartijana 1/11 1916-1/7 1940 ja 30/1 1943-1/1 1945, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin Saimaan kanavan ylim. metsänvartijana. Osoite: Lappeenranta, Mustola.
 

Monttöörit:

Kauhanen, Juho Herman

Synt. 4/12 1909. Helsingin ammattikoulu. Asetettu lakkautuspalkalle puol.laitoksen monttöörin toimesta 1/4 1945. Nykyisin ylim. toimessa Valtion sähköpajalla. Osoite: Valtion sähköpaja.
 

Tähkävaara, Harry Hakon

Synt. 14/12 1911. 2/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Valtion sähköpajan monttöörin toimesta 1/4 1945. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: puolustusministeriöstä.
 

Piirtäjät:

Aalto, Allan

Synt. 19/5 1918. 5/8 oppik. Toiminut kartanpiirtäjänä maanmitt. ja topograf. töissä. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Karjalan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Kornetti. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Joensuu, Niinivaara.
 

Kuusisto, Elna Inkeri

Synt. 16/3 1902. Toiminut alakansak. seminaareissa voimist.-, piirust.- ja käsityönopettajana 1924-1945. Asetettu lakkautuspalkalle Suistamon alakansak. seminaarin opett. toimesta. Osoite: Tornio, alakansak. seminaari.
 

Ollila, Inkeri Josefina

Synt. 1886. Ylioppilas 1905. Ateneumin piirustuskoulussa 1908-10. Vanh. kartanpiirtäjänä asutushallituksessa 1/1 1924-31/12 1937, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Meritullink. 13 A 13.
 

Saren, Knut

Synt. 7/1 1898. Käynyt kartanpiirustuskurssin. Asetettu lakkautuspalkalle Kokkolan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Vänrikki. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kokkola, Torik. 6.
 

Poliisit:

Anttila, Reino

Synt. 27/8 1902. Maamieskoulu. Toiminut poliisina. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Alavus.
 

Heino, Julius

Synt. 3/3 1883. Kansakoulu. Luotsina ja Koiviston satamakonstaapelina, josta lakkautuspalkalle 15/12 1944. Osoite: Hajala, Lokkila.
 

Hietanen, Mikko

Synt. 2/10 1903. Toiminut noin 20 vuotta poliisilaitoksessa. Lakkautuspalkalle Kanta-Hämeen sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Kapteeni. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hauho, kk.
 

Kesola, Juho

Synt. 27/9 1897. toiminut järj.poliisina 1 v. Asetettu lakkautuspalkalle Loun. Hämeen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Kapteeni. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Valkeakoski, Raikas.
 

Kulmala, Rainer Vilhelm

Synt. 28/8 1916. Toiminut poliisilaitoksessa nuor. konstaapelina. Asetettu lakkautuspalkalle Turun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. 60 %: n invaliidi. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Turku, Humalistonk. 15 A 15.
 

Niskanen, Onni

Synt. 18/11 1911. Toiminut 4 v. poliisikonstaapelina. Lakkautuspalkalle Suolahden sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Äänekoski.
 

Prepula, Sulo

Synt. 26/5 1911. Toiminut poliisikonstaapelina. Asetettu lakkautuspalkalle Kanta-Hämeen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Vääpeli. Nykyisin ylim. toimessa Kangasalan kansanhuollonjohtajana. Osoite: Kangasala.
 

Rintala, Eetu Oskari

Synt. 17/4 1904. Käynyt valtion pol.koulun ja toiminut poliisikonstaapelina. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Luutnantti. Osoite: Alajärvi.
 

Satimus, Aimo Johannes

Synt. 7/12 1909. Toiminut nuor. konstaapelina. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hamina, Onkamaa.
 

Vainikka, Antti

Synt. 18/10 1884. Nuor. konst. Lappeen nimismiespiirissä 1/6 1925-31/12 1926 sekä vanh.konst. samassa piirissä 1/1 1927-27/1 1929. Saimaan kanavan ylikonstaapelina 28/1 1929-1/7 1940 sekä saman kanavakonstaapelina 1/5 1943-31/12 1944, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lappeenranta, Iitiä.
 

Puutarhurit:

Laiste, Åke

Synt. 5/8 1905. 4/8 oppik. Toiminut kauppapuutarhan hoitajana. Asetettu lakkautuspalkalle Kuopion sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Säyneinen, Siikajärvi.
 

Liemola, Väinö Olavi

Synt. 15/12 1912. Toiminut kauppapuutarhan hoitajana. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Uudenmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Vääpeli. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Et. Uudenmaan sot.piiristä.
 

Turunen, Veikko Mathias

Synt. 4/7 1904. Toiminut kauppapuutarhan hoitajana. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Virolahti, Virojoki.
 

Väre, Bertil Edvard

Synt. 24/10 1886. Lepaan puutarhaopisto 1912. Saimaan kanavan puutarhurina 21/1 1931-7/1 1940 ja 30/1 1943-31/12 1944, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin Saimaan kanavan ylim. puutarhurin toimessa. Osoite: Lempäälä.

Radiosähköttäjät:

Ahola, Aaro E.

Synt. 12/3 1918. 5/8 oppik. Radio- ja lennätinsähköttäjä. Lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kajaani, Kasarmik. 3.
 

Helin, Valle Verner

Synt. 8/11 1915. 5/8 lk. oppik. II lk:n radiosähköttäjä. Lakkautuspalkalle Turun skp:n alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Vänrikki. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Parainen, Parsby, Vestergård.
 

Mikkilä, Lauri Johannes

Synt. 23/3 1915. I lk:n sot.radiosähköttäjä. Lakkautuspalkalle Kokkolan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Ylikersantti. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Ylivieska, Rukoushuone.
 

Pennanen, Matti

Synt. 12/5 1904. I lk:n radiosähköttäjä. Lakkautuspalkalle Savonlinnan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Savonlinna.
 

Tuure, Niilo Arvo Kalervo

Synt. 12/9 1918. 5/8 oppik. II lk:N radiosähköttäjä. Lakkautuspalkalle Kuopion sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Salminen as.
 

Valtonen, Jussi Olavi

Synt. 19/7 1913. I lk:n radiosähköttäjä. Lakkautuspalkalle Vakka-Suomen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Turku, Puutarhak. 14.
 

Rahastonhoitajat:

Aatos, Arvo Teofilus

Synt. 29/7 1891. Kauppakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle puolustuslaitoksen rahastonhoitajan toimesta 1/4 1945. Sot.virkamies. Nykyisin valtion sähköpajan palveluksessa ylim. toimessa. Osoite: Valtion sähköpaja.
 

Rakennusmestarit:

Hiisivuori, Johan Artturi

Synt. 14/4 1887. Päästötodistus Tampereen teollisuuskoulun kulkulaitosten rakennusosastolta 1910. Rakennusmestarina tie- ja vesirakennushallinnossa 1918-45. Lakkautuspalkalle 1/1 1945 Saimaan kanavan kanavarakennusmestarin virasta. Nykyisin Saimaan kanavan ylim. kavavarak.mestarina. Osoite: Lappeenranta, Mustola.
 

Miilumaja, Martti Olavi

Synt. 13/6 1910. Ammattikoulua 3 vuotta. Toiminut rakennusmestarina. Pion.upseeri (luutnantti). Lakkautuspalkalle Salon sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Lohja, Torhola.
 

Sairaanhoitajattaret:

Ylioja, Aino

Synt. 7/3 1892. 6/8 oppik. Sair.hoit. 1915. Sair.hoitajattarena eri sairaaloissa 1917-1/10 1940, jolloin asetettu lakkautuspalkalle Halilan parantolan sair.hoitajattaren toimesta. Nykyisin Köyliön varavankilan ylim. sair.hoitajattarena. Osoite: Köyliö, varavankila.
 

Sukeltajat:

Lahti, Leo

Synt. 24/1 1906. Toiminut tie- ja vesirakennushallituksen sukeltajana. Lakkautuspalkalle Et. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Inkeroinen, Huruksela.
 

Talonmiehet:

Porttinen, Alina

Synt. 16/12 1883. Talonmiehenä Vaasan lääninhallituksessa 20/2 1926-31/12 1937, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Vaasa, Hietasaarenk. 3.
 

Öberg, Frans

Synt. 3/11 1881. Asetettu lakkautuspalkalle Ahvenanmaan lääninhallituksen talonmiehen toimesta 11/6 1938. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Galsby, Kommunalhemmet.
 

Talousopettajat:

Kanervio, Elina Elisabeth

Synt. 9/1 1886. Talousopettajan tutk. 1907. Asetettu lakkautuspalkalle maataloushallituksen kotitaloustarkastajan toimesta 28/1 1937. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Lauttasaari, Pohj. Satamak. 9 B 42.
 

Teoloogit:

Anttila, John (Hannes) Jaakko Evert

Synt. 9/9 1893. Teol. erotuk. 1920. Kasvatusopin tutk. 1926. Auskultoinut 1 v. Lakkautuspalkalle sk.järjestön toimistopäällikön toimesta 1/12 1944. Ev.luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Ehransvärdink. 31-35.
 

Heikkilä, Lauri

Synt. 30/7 1895. Pastori. Asetettu lakkautuspalkalle vankeinhoitoviraston pastorin virasta 30/5 1940. Nykyisin Helsingin keskusvankilan v.t. pastorina. Osoite: Helsinki, keskusvankila.
 

Komulainen, Martti E.

Synt. 30/7 1912. Pastori. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Uudenmaan sk.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Kapteeni. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lappeenranta, Parasiten Kalkkivuori Oy.
 

Leinonen, Antti

Synt. 22/6 1893. Teol. erotutkinto 1918. Fil.kand. 1929. Teol.kand. 1939. Fil.maist. 1929, pastoraalitutkinto 1924. Pastorina puolustuslaitoksessa 1919-1925. Valistusohjaajana sk.järjestössä 1926-44. Lakkautuspalkalle Mikkelin sk.piirin valistusohjaajan toimesta 30/11 1944. Arvosana: kiitettävä. Nykyisin Otavan kansanopiston johtajana. Osoite: Otava.
 

Tammekas, Rurik Valdemar

Synt. 21/6 1912. Teol. erotutkinto, pastoraalitutkinto. Asetettu lakkautuspalkalle sk.järjestön alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Sunila, Kivelä 3.
 

Toivanen, Sulo Heikki

Synt. 27/5 1909. Sacr.min.cand. Tutk. tuomiokapitulissa papiksi vihkim. varten. Asetettu lakkautuspalkalle Sisä-Suomen sk.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Osoite: Kaipiainen (Sutela).
 

Wegelius, Ragnar Gabriel

Synt. 1/3 1894. Sacr.min.cand. Tutk. papinvirkojen hakuoik. varten. Asetettu lakkautuspalkalle sk.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Kapteeni. Nykyisin Joensuun lyseossa ruotsin- ja saksankielen tuntiopettajana. Osoite: Joensuu, Kalevank. 31.
 

Vahtimestarit:

Heikkinen, Johan Petter

Synt. 1/2 1892. Viipurin teollisuuskoulun alikonemest.kurssi. Asetettu lakkautuspalkalle Viipurin teoll.koulun vahtimestarin toimesta 18/1 1941. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Karttula, Kokkaniemi.
 

Heiskanen, Väinö Antero

Synt. 23/12 1900. Viipurin poliisikoulu. Aliups. toimissa puolustuslaitoksessa 1921-1932. Viipurin hovioikeuden vahtimestarina 15/3 1932-30/6 1940, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Orimattila.
 

Huttunen, Helmi

Synt. 24/11 1890. 4/8 oppik. Meijeri- ja karjanhoitokoulu. Konekirjoituskurssi. Kurkijoen maamiesopiston apul. vahtimestarina ja konttoriapulaisena 1919-37 ja vahtimestarina 1937-1/6 1940, jolloin lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kymen lääninhallituksesta.
 

Lehti, Niilo

Synt. 11/9 1900. Asetettu lakkautuspalkalle Sortavalan lyseon vahtimest. toimesta opetusministeriön kirjeellä 30/6 1940.
 

Vanginvartijat:

Lehtinen, Lauri Ilmari

Synt. 16/11 1907. Toiminut vanginvartijana. Lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Vääpeli. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kajaani, Kivimäentie 3.
 

Voimistelunopettajat:

Kuusisto, Elna Inkeri

Synt. 16/3 1902. Toiminut alakansak. seminaareissa voimist.-, piirust.- ja käsityönopettajana 1924-1945. Asetettu lakkautuspalkalle Suistamon alakansak. seminaarin opett. toimesta 1/8 1945. Nykyisin ylim. toimessa Tornion alak. seminaarissa. Osoite: Tornio, alakansak.seminaari.
 

Villa, Erkki Antero

Synt. 18/8 1891. Kad.K. Voimistelunopett.tutkinto. Voimist.opettajana 1914-17. Lakkautuspalkalle Vakka-Suomen sk.piirin komentajan virasta 1/12 1944. Everstiluutnantti. Osoite: Rauma, Savilank. 5.
 

Wilskman, Aina

Synt. 25/5 1888. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin Yliopiston lääkitysvoimistelun opettajan virasta 30/1 1942. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Aurorank. 17 A 4.
 

Yövartijat:

Lahdenperä, Juuso

Synt. 7/10 1884. Yövartijana Oulun lääninhallituksessa 26/11 1929-1/1 1938, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ylim. yövartijana Oulun lääninhallituksessa. Osoite: Oulu, lääninhallitus.
 

Liiri, Vilho

Synt. 24/8 1882. Saimaan kanavan yövartijana 1/1 1937-1/7 1940, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ylim. yövartijana Saimaan kanavalla. Osoite: Jyväskylä, Luonetjärvi.

Muut lakkautuspalkkalaiset:

A. Upseerit, joilla ei ole korkeakoulu- tai muita erikoistutkintoja.

I v. 1910 ja ennen sitä syntyneet

1. Ylioppilaat

a) everstit:

Tiainen, Lauri Taavetti

Synt. 15/2 1890. Lääket. alkututkinto. Asetettu lakkautuspalkalle Kotij. E:n osastopäällikön toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Merik. 5 A 6.
 

Tiukka, Mikko

Synt. 31/10 1895. Dipl.ins.tutkinnon I osa Tekn.korkeakoulussa. Asetettu lakkautuspalkalle Valtion ammuslataamon joht. toimesta 1/12 1944. Nykyisin saman johtajana. Osoite: Kuopio, Ammuslat.
 

b) everstiluutnantit:

Alfthan, Matti Elias

Synt. 12/2 1896. Asetettu lakkautuspalkalle Turun ja Porin l. vss.tarkastajan toimesta 1/7 1945. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Turku, Uudenmaank. 10.
 

Erno, Ture Julius

Synt. 7/2 1892. Opiskellut Tekn.korkeakoulussa 1912-14 ja yliopistossa 1914-16 ei tutkintoja. Asetettu lakkautuspalkalle Uudenmaan l. vt. vss.tarkastajan toimesta 1/7 1945. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Uudenmaan lääninhallituksesta.
 

Gulin, Lauri Johannes

Synt. 31/3 1890. Asetettu lakkautuspalkalle Hämeen l. vss.tarkastajan toimesta 1/7 1945. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hämeen lääninhallituksesta.
 

Lauste, Kosti Henrik

Synt. 12/12 1892. Tutk. yliopistossa kasvatus- ja opetusain. Asetettu lakkautuspalkalle Turun sk.järj. aluepäällikön toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Turku, Kotikatu 2 B 7.
 

Patoharju, Taavi Vieno

Synt. 15/6 1902. Toiminut merisotakoulun opettajana, YE:n toimistoupseerina ja Pääesikunnan toimistoesiupseerina sekä sotien aikana PM:n sensuuritoimiston päällikkönä ja PM:n edustajana valtion tiedoituslaitoksen neuvottelukunnassa. Asetettu lakkautuspalkalle Pv. PE:n ulkomaanosaston valvontatoimiston toimistopäällikön toimesta 1/7 -45. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Fabianink. 30 A 1.
 

Pöyry, Kaarlo

Synt. 20/1 1892. Asetettu lakkautuspalkalle Oulun sk.piirin aluepäällikön toimesta 1/12 1944. Osoite: Hämeenlinna, Suomen kasarmi.
 

Roos, Nils Teodor

Synt. 9/11 1894. Asetettu lakkautuspalkalle Vaasan sk.piirin aluepäällikön toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Mustasaari.
 

Ruotsalo, Lauri

Synt. 6/7 1893. Asetettu lakkautuspalkalle Varsinais-Suomen sk.piirin komentajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Turku, Vartiovuorenk. 8 B 47.
 

Veijola, Väinö Johannes

Synt. 24/6 1891. Asetettu lakkautuspalkalle Oulun sk.piirin aluepäällikön toimesta 1/12 1944. Nykyisin Valvontakomissionin yhteysupseerina. Osoite: Oulu, Raatti.
 

c) majurit:

Juntto, Matti Arvo

Synt. 24/2 1903. Asetettu lakkautuspalkalle Mikkelin l. vss. tarkastajan toimesta 1/7 1945. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Mikkeli, Vuorik. 9 A 10.
 

Kokko, Aatto Juhani Taavi

Synt. 27/5 1894. Asetettu lakkautuspalkalle Lounais-Hämeen sk.piirin aluepäällikön toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Forssa, Anttila.
 

Laine, Paavo Johannes

Synt. 25/1 1892. Yliopistossa "Pro Gradu" maantieteessä 1916. Asetettu lakkautuspalkalle sisäasiainministeriön väestönsuojeluasiainosaston toimistopäällikön toimesta 1/7 1945. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Juhani Ahontie 14 B 16.
 

Nohrström, Valter Enzio

Synt. 22/8 1898. Asetettu lakkautuspalkalle Kanta-Hämeen sk.piirin esikuntapäällikön toimesta 1/2 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hämeenlinna, Linnank. 3 A 8.
 

Schönberg, Gustaf Erik

Synt. 18/1 1892. Metsänhoidon preliminääritutk. Helsingin yliopistossa. Asetettu lakkautuspalkalle Lahden sk.piirin sotilasohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite Lahden sot.piiristä.
 

Tapanainen, Aarne

Synt. 11/11 1895. Toiminut työvankilassa kanslia-apulaisena 1917-18. Asetettu lakkautuspalkalle Kokkolan sk.piirin aluepäällikön toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lahti, Lahdenk. 5.
 

Vanonen, Arvi Ilmari

Synt. 12/9 1896. Asetettu lakkautuspalkalle Suur-Saimaan sk.piirin sotilasohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Mikkeli, Brahenk. 14.
 

d) kapteenit:

Järvinen, Rikhard Albinus

Synt. 4/2 1895. VR:n virkamiestutkinto. Rautatievirkamiehenä 7 v. Asetettu lakkautuspalkalle Sk. YE:n toimistosihteerin toimesta 1/12 1944. Nykyisin puolustusministeriön ylim. virkamies. Osoite: Helsinki, Merik. 5 B 19.
 

Marjomaa, Kalle Hermanni

Synt. 28/3 1901. Toiminut matem., luonnonopin ja fil. opett. keskikoulun jatkoluokilla. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sotilaspiirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin kansanhuoltoministeriön liikennetoimistossa ylim. toimessa. Osoite: Helsinki, Temppelik. 8 A 21.
 

Merimaa, Karl E.

Synt. 19/5 1901. Alkututk. lainopill. tiedekunnassa. Asetettu lakkautuspalkalle Lounais-Hämeen sk.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Ypäjän kansanhuollonjohtajana. Osoite: Forssa.
 

Pasanen, Kauno Johannes

Synt. 10/1 1903. Asetettu lakkautuspalkalle Varsinais-Suomen sk.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Turku, Malmink. 2 E 16.
 

Rivinoja, Aleksanteri

Synt. 6/9 1903. Asetettu lakkautuspalkalle Pohjanmaan sk.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Vaasa, Tiilitehtaank. 23.
 

e) luutnantit:

Dahlbo, Gunnar Johannes

Synt. 27/10 1894. Asetettu lakkautuspalkalle Vaasan sk.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Vaasa, Hovioikeudenpuistikko 5.
 

Pitkänen, Aarne Olavi

Synt. 19/2 1906. Suoritt. osan agronomitutk. Asetettu lakkautuspalkalle Savonlinnan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Sampu, Huvila.
 

2. Muut

a) kenraalimajurit:

Sihvo, Johannes

Synt. 14/1 1889. Asetettu lakkautuspalkalle Suur-Saimaan skp:n sotilasläänin komentajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Mikkeli, Kasarmialue.
 

b) everstit:

Ilomäki, Frans Herman

Synt. 4/12 1891. 7/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle suoj.kuntapiirin komentajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kajaani.
 

c) everstiluutnantit:

Alameri, Jouna Olavi

Synt. 28/8 1895. Asetettu lakkautuspalkalle Oulun l. vss. tarkastajan toimesta 1/7 1945. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Munkkiniemi, Iso-Puistotie 11, Jalas.
 

Alholm, Georg Edvard

Synt. 6/10 1891. 7/8 lys. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Uudenmaan sk.piirin aluepäällikön toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Pohj. Ranta 20 C 53.
 

Arajuuri, Armas Henrik

Synt. 17/1 1893. 8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Länsi-Pohjan sk.piirin aluepäällikön toimesta 1/12 1944. nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kemi, Kasarmi.
 

Grünn, Teodor A. A.

Synt. 10/1 1898. Keskikoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Uudenmaan sk.piirin sotilasohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Raseborg, Horsbäck.
 

Hyvärinen, Kalle August

Synt. 8/8 1896. Asetettu lakkautuspalkalle sotilasohjaajan toimesta 1/12 1944. 100 % invaliidi. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Iisalmi, Kauppak. 10.
 

Jauhiainen, Johan Benjam

Synt. 31/7 1895. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Karjalan sk.piirin sotilasohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Mikkeli, Postikonttori.
 

Karmo, Kunto Mikko

Synt. 7/6 1895. 5/8 yht.koulua. Asetettu lakkautuspalkalle Vakka-Suomen sk.piirin sotilasohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Rauma, Savilank. 5.
 

Kronlöf, Johannes Alfred

Synt. 21/7 1894. Keskikoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Vaasan sk.piirin aluepäällikön toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Turku, Crichton-Vulcan.
 

Raatikainen, Hjalmar

Synt. 1/10 1892. Asetettu lakkautuspalkalle Keski-Pohjanmaan sot.läänin esikuntapäällikön toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lahti, Rautatienkatu 24.
 

Ruusuvuori, Armas Aleksander

Synt. 31/5 1895. 6/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kotij. E:n toimistopäällikön toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Merikatu 5 B 22.
 

Sairio, Yrjö Oskari

Synt. 3/7 1892. 7/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle sisäasiainministeriön väestönsuojeluasiainosaston toimistoupseerin toimesta 1/7 1945. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Munkkiniemi, Iso-Puistotie 6 as 8.
 

Salovaara, Ilmari A.

Synt. 23/1 1892. 5/8 oppik. 3/3 maanvilj.koulua. Asetettu lakkautuspalkalle Kuopion sot.piirin aluepäällikön toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hämeenlinna, Parolantie 19 C 10.
 

Savonen, Väinö Veikko

Synt. 17/12 1900. 7/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Viipurin l. vss. tarkastajan toimesta 1/7 1945. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Fredrikink.81 B 25.
 

Söderström, Emil Sigfrid

Synt. 30/8 1894. Keskikoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Vaasan sk.piirin aluepäällikön toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pietarsaari, Pedersespl. 32.
 

d) majurit:

Björkman, Torsten Torolf

Synt. 21/4 1897. 8/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sk.piirin sot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Vänrikki Stoolink. 8.
 

Kolehmainen, Toivo Kalervo

Synt. 1/6 1897. Asetettu lakkautuspalkalle Raahen sot.piirin sot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Salo, Rummunlyöjänk. 5 (Selänne).
 

Komonen, Juho

Synt. 29/11 1893. Keskikoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Pohjanmaan sk.piirin aluepäällikön toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Helsinki, Tunturik. 10 (Heinämies).
 

Leppänen, Karl Uuno

Synt. 22/12 1895. Asetettu lakkautuspalkalle Etelä-Satakunnan sk.piirin sotilasohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Tervakoski.
 

Nisonen, Arvo

Synt. 19/5 1891. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Uudenmaan sk.piirin aluepäällikön toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Kristianink. 11 C.
 

Nisula, Kaarlo Kustaa

Synt. 28/9 1898. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Oulun sp. sotilasohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Oulu, Karjasilta 19/III.
 

Nurmela, Eino Mikael

Synt. 4/12 1895. 7/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Pohjolan sk.piiirn sotilasohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pohjolan liikennekonttori, Rovaniemi.
 

Runtujärvi, Lauri K.

Synt. 10/8 1892. 7/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Kymenlaakson sk.piirin aluepäällikön toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kouvola.
 

Varla, Armas Ture Gustav

Synt. 6/8 1904. Asetettu lakkautuspalkalle Sk. Päällystyskoulun opettajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kerava, Koivikko.
 

e) kapteenit:

Ala-Leppilampi, Kustaa Matias

Synt. 17/7 1910. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Sotkamo kk., Pirtti.
 

Hellman, William Edvard

Synt. 20/4 1891. 8/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Sairaalloinen. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Tarkkampujank. 10.
 

Honni, Toivo Edvard

Synt. 5/2 1900. Asetettu lakkutuspalkalle Pohj. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Selänpää.
 

Hyytiäinen, Oiva Armas

Synt. 3/2 1909. Kansakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Sisä-Suomen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Heinola, Maaherrank. 3.
 

Jämiä, Vilho Jalmari

Synt. ¼ 1904. Kansakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kauhajoki as.
 

Karttunen, Kosti

Synt. 6/5 1908. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kuopion sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Karttula, Hakulila.
 

Korhonen, Viljo

Synt. 29/10 1910. Kansakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Jyväskylän sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite puolustusministeriöstä.
 

Kuistila, Adam

Synt. 14/12 1902. Kansakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Kanta-Hämeen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hämeenlinna, Palokunnank. 12.
 

Leino, Pellervo Niilo

Synt. 23/2 1905. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite puolustusministeriöstä.
 

Lyhde, Onni Veikko

Synt. 14/4 1907. 4/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Vars. Suomen sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Raisio, Jokiranta.
 

Rautell, Viljo Nikolai

Synt. 23/7 1906. Kansakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Porin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Luvia.
 

Ravia, Väinö Oskari

Synt. 12/7 1906. 5/8 oppik. ja Tekniska skogs och sågverksskolan. Asetettu lakkautuspalkalle Rovaniemen sk.piirn alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kerava, Annantie, Villinger.
 

Salimäki, Otto Ensio

Synt. 2/4 1899. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Museok. 35 as. 9.
 

Tuomaala, Jakob Emil

Synt. 17/12 1895. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Satakunnan sk.piirin huoltopäällikön toimesta 1/12 1944. Nykyisin Sisäasiainmin. siirtoväenasiain osaston leiripäällikkönä. Osoite: Kankaanpää.
 

Tuominen, Timo Johannes

Synt. 3/5 1909. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Pohjanmaan L. sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Vaasa, Hovioikeudenp. 20 B.
 

Västi, Lauri Johannes

Synt. 26/9 1895. Kansanopisto. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Pohj. It. sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Ilmajoki, Seppälä.
 

f) luutnantit:

Anttila, Toivo Tuomas

Synt. 11/9 1904. Kansakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Elimäki.
 

Engström, Åke

Synt. 16/1 1908. 6/9 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Ahvenanmaan sk.piiristä 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Sellmo, Nagu.
 

Eriksén, Carl Fredrik

Synt. 9/7 1907. Kansakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Porvoon sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Åggelby, Ängsöken 6.
 

Hakaniemi, Vilho Rafael

Synt. 5/12 1901. Keskikoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Porin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pori, Tehdask. 4.
 

Hakola, Uuno

Synt. 6/6 1909. Kansa- ja maamieskoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Kokemäen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Osoite Kokemäen sot.piiristä.
 

Heikkinen, Taavi Johannes

Synt. 16/5 1900. Kansakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Lahden sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lahti, Jalkaranta.
 

Helskä, Kalle

Synt. 5/12 1899. Kansakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle P. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kouvola, Kasarmi N:o 8.
 

Hietala, Valde Leonard

Synt. 18/1 1906. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Lahden sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite Lahden sot.piiristä.
 

Hindström, Thure Alfred

Synt. 7/10 1904. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Vaasan sk.piirin lääkintäohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Vaasa, Rauhank. 55.
 

Hissa, Oiva Kullervo

Synt. 10/3 1907. 6/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Rovaniemen sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Heikko terveys. Osoite: Nivala, Ruuskankylä.
 

Huhti, Yrjö Jalmari

Synt. 6/7 1896. Kansanopisto. Maamieskoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Salon sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Salo, Raivaajank. 14.
 

Hyytiä, Väinö

Synt. 25/8 1899. Kansakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lahti, Sipilä.
 

Härkönen, Taavi

Synt. 5/2 1899. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Karjalan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hammaslahti, Elovaara.
 

Javanainen, Ilmari Edvard

Synt. 4/1 1902. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Rovaniemen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kulennoinen pt.
 

Jokipii, Samuel Johannes

Synt. 5/1 1910. 7 lk. oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Et. Hesperiank. 16 A 9.
 

Junni, August

Synt. 29/3 1900. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Vars. Suomen sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Turku, Turunkasarmi 12 as. 4.
 

Kantala, Frans Mikael

Synt. 4/10 1903. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle P. Uudenmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Nummela, Ol. Aura.
 

Kapanen, Toivo

Synt. 31/7 1902. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Pirkka-Hämeen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pirkka-Hämeen sotilaspiiristä.
 

Karhunen, Erkki Kalervo

Synt. 30/4 1907. 3/8 oppik. Kauppa-apulaiskoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Kotij. E:n alisot.ohjaajan toimesta 1/12 -44. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Döbelnink.4 B 26.
 

Karjalainen, Olli

Synt. 1910. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Kuopion sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kuopio, Torik. 24 B.
 

Kaskama, Arvi

Synt. 16/4 1905. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Pohjolan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Osoite: Kolari, Rajavartiosto. Nykyisin joukkueenjohtajana Rajavartiosto 6:ssa.
 

Kavala, Viljam

Synt. 25/8 1903. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Klamila.
 

Keltamäki, Juho

Synt. 7/8 1899. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sotilaspiirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Ylistaro, Vatesvuo.
 

Kurjanen, Pekka

Synt. 23/6 1909. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Joensuun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lappeenranta, Kuusimäki.
 

Kääpä, Toivo Armas

Synt. 22/8 1905. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Jyväskylän sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Punkasalmi.
 

Lahtinen, Olavi

Synt. 29/4 1910. 7/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sot.piiristä 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Haaga, Metsätie 10.
 

Laukas, Arvo

Synt. 6/6 1910. Keskikoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sot.läänin lääkintäohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, III-linja 32 A 34.
 

Lindholm, Gunnar Vilhelm

Synt. 18/3 1908. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Uudenmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: E.-Uud. sot.piiristä.
 

Lähteenmäki, Vihtori Rikhard

Synt. 20/7 1908. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Pirkka-Hämeen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Sahalahti, Pyttylä.
 

Manni, Onni Matias

Synt. 17/3 1903. Maanvilj.koulu. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Satakunnan sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Karkku.
 

Marila, Arvi

Synt. 4/2 1905. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Porin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Säkylä, Omahaara (Pakula).
 

Markio, Georg

Synt. 14/7 1899. Keskikoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Uudenmaan sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Dagmarink. 13 A 29.
 

Meinola, Jalmari Johannes

Synt. 25/8 1903. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Suur-Saimaan sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Pv.PE:n kuriirina. Osoite: Lahti, Hennala, Rak. 54 as. 6.
 

Merivuo, Sulo

Synt. 12/3 1907. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite:Seinäjoki, Vapaudentie, Puisto.
 

Mikkonen, Lauri Benjam

Synt. 24/12 1907. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kajaani. Sotilaspiiri.
 

Mustonen, Kalle Emil

Synt. 22/6 1910. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Kuopion sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin kansanhuollonjohtajana Kuopiossa. Osoite: Kuopio, Puistok. 4.
 

Muurinen, Toivo

Synt. 24/9 1902. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Pirkka-Hämeen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Tampere, Aleksanterink. 32.
 

Mäkeläinen, Mikko

Synt. 2/2 1896. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Et.Kymenlaakson sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kotka, Keskusk. 13 B 16.
 

Nykky, Santeri

Synt. 26/5 1903. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Joensuun sot.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Joensuu, Kirkkokuja 6.
 

Näsi, Valde Jaakko

Synt. 21/7 1903. Kansanopisto. Yhteiskunn. korkeakoulun sanomalehtimiestutkinto. Asetettu lakkautuspalkalle Oulun sot.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Oulu, Karjasilta 3/10.
 

Oinonen, Matti J.

Synt. 6/1 1896. Keskik. Asetettu lakkautuspalkalle Pohjolan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kalajoki, Etelänkylä (Savukoski).
 

Ojonen, Veikko Tapio

Synt. 3/4 1908. Keskikoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Porin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pori, Antink. 33 C 29.
 

Paananen, Emil

Synt. 29/8 1899. Asetettu lakkautuspalkalle Mikkelin sot.piiristä 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Mikkeli, Hallitusk. 20.
 

Pahkamäki, Veikko Gabriel

Synt. 16/3 1903. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Jyväskylän sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Jämsä, Seppola.
 

Paijola, Selim Erik

Synt. 11/2 1903. 3/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Salon sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Salo, Umpiaidank. 9.
 

Pajala, Martti Jaakko

Synt. 14/3 1909. Maamieskoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Vimpeli kk.
 

Pappinen, Otto Petteri

Synt. 29/11 1903. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Valtimon nimismiespiirin v.t.nuor.konst. Osoite: Valtimo, Haapakylä.
 

Pelkonen, Eero Olavi

Synt. 5/7 1906. Asetettu lakkautuspalkalle Oulun sot.piirin lääkintäohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Oulu, Uusik. 41.
 

Peltola, Einar Robert

Synt. 5/7 1906. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Kymenlaakson sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kouvola, Kuokkasen talo.
 

Pere, Eero Frans

Synt. 11/4 1905. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Porin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Nakkila.
 

Pietilä, Viljo

Synt. 3/9 1909. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kuusankoski, Kymenranta.
 

Piikki, Knut Vilhelm

Synt. 13/1 1887. Asetettu lakkautuspalkalle Saimaan sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Juva kk., Teittisen talo.
 

Porthin, Jarl Ensio

Synt. 25/11 1908. 2/5 seminaaria. Asetettu lakkautuspalkalle Vaasan sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Vaasa, Tiilitehtaank. 40.
 

Poukka, Vilho

Synt. 14/2 1909. Kansak., kansanopisto, maamieskoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Kankaanpään sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite:Virrat, Koro.
 

Pyrhönen, Armas

Synt. 10/10 1906. Kansak., kansanopisto. Asetettu lakkautuspalkalle Mikkelin sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 -44. Nykyisin Mikkelin it. nimismiespiirissä nuor.konst. (1/9-30/12 1945). Osoite: Anttola, Pitkälahti.
 

Pölkky, Eino Johannes

Synt. 5/10 1908. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Sippola, Inkeroinen.
 

Rantanen, Sulo Tuomas

Synt. 7/3 1903. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Sippola.
 

Rinne, Eero Jalmari

Synt. 13/12 1903. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kuopion sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kuopio, Torik. 24.
 

Ritamäki, Aulis Jaakko

Synt. 6/9 1910. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Pohjanmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Et. Pohjanmaan sot.piiristä.
 

Räisänen, Yrjö

Synt. 11/4 1900. 2/4 kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kajaani, Kaivok. 11.
 

Sahlström, August Herman

Synt. 14/5 1897. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Turun sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Nauvo kk.
 

Sairanen, Reino Kalervo

Synt. 15/9 1910. Sähköasentajakurssi. Asetettu lakkautuspalkalle P. Uudenmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite P. Uudenmaan sot.piiristä.
 

Sarpola, Aimo Ilmari

Synt. 7/10 1905. 4/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kuopion sot.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kuopio, Puijon maja.
 

Siivonen, Taito Sampsa

Synt. 19/11 1910. 4/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle P. Uudenmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hämeenkyrö, Mannola.
 

Silvennoinen, Mikko

Synt. 14/4 1908. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Vaajakoski, Latostenmäki.
 

Sipponen, Eino Arvid

Synt. 9/5 1906. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Mikkelin sot.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lappeenranta, Suonionk. 17.
 

Soininen, Erkki Johannes

Synt. 1/10 1904. Asetettu lakkautuspalkalle Rauman sot.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Rauma, Rantakatu 7.
 

Sundelin, Yrjö Henrik

Synt. 9/6 1901. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle E. Uudenmaan sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite E. Uudenmaan sot.piiristä.
 

Suomela, Aatto Johannes

Synt. 24/6 1906. Kansak. Kirjanpitokurssi. Asetettu lakkautuspalkalle Pirkka-Hämeen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pirkka-Hämeen sot.piiristä.
 

Susiluoto, Alpo Pellervo

Synt. 30/8 1903. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Mikkelin sot.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin KHM:n liikennejaoston Lappeenrannan liikennepiirin päällikkönä. Osoite: Lappeenranta, Simolank. 7.
 

Tammenkukka, Frans Wilhelm

Synt. 29/1 1901. 5/8 oppik. Maanvilj.koulu. Asetettu lakkautuspalkalle Kokemäen sot.piirin lääkintäohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kokkola, Torik. 31 B.
 

Tuokko, Einari

Synt. 25/10 1909. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Saimaan sotilaspiirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pieksämäki, Toikantie 8.
 

Tuominen, Toivo

Synt. 10/7 1909. Asetettu lakkautuspalkalle Sk.YE:n nuor. toimistoupseerin toimesta 1/12 1944. Nykyisin ylim. toimistosihteerinä Pv. PE:n taisteluvälineosastolla. Osoite puolustusministeriöstä.
 

Tuominen, Vilho Erik

Synt. 14/5 1904. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Salon sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pertteli, Kaivola.
 

Tuomola, Viljam Johannes

Synt. 22/1 1901. Kansk. Asetettu lakkautuspalkalle Kanta-Hämeen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kanta-Hämeen sot.piiristä.
 

Turunen, Kaarlo Armas

Synt. 4/7 1904. Asetettu lakkautuspalkalle P. Kymenlaakson sk.piirin lääkintäohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kintaus as.
 

Turunen, Vilho

Synt. 14/9 1905. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Iisalmen sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lapinlahti.
 

Typpö, Toivo Aleksanteri

Synt. 22/6 1907. 3/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle E. Kymenlaakson sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hamina, Iso-ympyräk. 29.
 

Veljo, Alpo

Synt. 7/8 1902. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Mikkelin sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Uusikylä, KV 2.
 

Vesterlund, Stig Helge

Synt. 8/1 1910. 8/8 lys. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Mechelink. 47. A 8.
 

Viertola, Toivo Matias

Synt. 6/4 1906. Kansanopisto. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Seinäjoki, Vesitorni.
 

Viisola, Antero Frans

Synt. 27/6 1908. Kansak. Maamiesk. Asetettu lakkautuspalkalle Rauman sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Laitila kk.
 

Viisola, Antti Samuel

Synt. 2/8 1910. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Rauman sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Laitila, Leimäki.
 

Viljakainen, Nestori

Synt. 24/1 1899. Asetettu lakkautuspalkalle Kotij. E:sta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Korkeavuorenk. 13 B 36.
 

Vira, Lauri Aleksi

Synt. 17/7 1898. Kansakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Etelä-Satakunnan sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Heinoo.
 

Voutila, Veli Johannes

Synt. 24/1 1910. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kuopion sot.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Käärmelahti.
 

Ylimäki, Kustaa Paavali

Synt. 19/5 1897. 6/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Pohjanmaan sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Härmä, Perämäki.
 

Yrjänäinen, Aarne

Synt. 24/2 1900. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Kaatumatautinen. Osoite: Ylihärmä, Kiistola.
 

g) vänrikit:

Asujamaa, Into Kalervo

Synt. 14/4 1910. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kokemäen sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Kok.sp:n huoltoupseerina. Osoite: Kälviä.
 

Dahlin, Bertel Gustaf

Synt. 29/8 1907. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Vaasan sk. piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Vaasa, Pitkälahdenk. 92.
 

Hollo, Jorma Olavi

Synt. 4/10 1909. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Pirkka-Hämeen sk. piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Tampere, Sotkank. 18 A 10.
 

Hyvärinen, Väinö Emil

Synt. 1/8 1894. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Kuopion sot.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kuopio, Kasarmink. 45 as 2.
 

Iivanainen, Arvi Ilmari

Synt. 30/4 1900. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Suonenjoki kk.
 

Kaasalainen, Heikki Johan

Synt. 29/3 1903. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Jyväskylä, Seppälänkangas.
 

Karjalainen, Eino

Synt. 25/9 1908. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Kanta-Hämeen sk. piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Hauhon apulaiskansanhuollonjohtajana. Osoite: Hauho kk.
 

Latvala, Pauli

Synt. 4/6 1900. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Joensuun sot.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Ilomantsi, Meskenvaara.
 

Lemmetty, Toivo

Synt. 29/5 1899. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Satakunnan sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Vammala.
 

Lindström, Karl Hjalmar

Synt. 22/10 1899. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Uudenmaan sk. piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Et. Uudenmaan sot.piiristä.
 

Luukka, Yrjö Arvi

Synt. 27/3 1907. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Jyväskylän sk. piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kuurila, Tarttila.
 

Moilanen, Jooseppi

Synt. 24/9 1906. 5/5 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle P. Kymenlaakson sk. piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Vierumäki, Huutotöyry.
 

Okko, Niilo

Synt. 19/12 1907. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Mikkelin sk. piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lemi, Sorvali.
 

Pitkänen, Matti Einari

Synt. 15/10 1902. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Lahden sk. piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lahti, Metsä-Pietilä, Kärpänen.
 

Romunen, Abram

Synt. 21/9 1904. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Saimaan sk. piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Siikamäki.
 

Räsänen, Aaro

Synt. 10/8 1905. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Sk. päällystökoulun alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite puolustusministeriöstä.
 

Sakki, Erkki Jalmari

Synt. 8/10 1909. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Kymenlaakson sk. piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hamina, Summa.
 

Silvennoinen, uuno Hjalmar

Synt. 14/2 1903. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Kymenlaakson sk. piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Porlammi.
 

II. v. 1911 ja sen jälkeen syntyneet

1. Ylioppilaat,

a) kapteenit:

Hirvonen, Osmo

Synt. 4/9 1913. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sk. piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Kai.sp:n varastonhoitajana. Osoite: Nurmes, Harjuk. 29.
 

Leppänen, Teppo Tapio

Synt. 3/10 1916. Asetettu lakkautuspalkalle Kankaanpään sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 11/4 1945. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Mikonk. 9, Kino Filmi Oy.
 

Linna, Erkki Arvo

Synt. 8/5 1915. Asetettu lakkautuspalkalle Sk. YE:n alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Liikkuvan Pol. 2 l. komisarion toimessa. Osoite puolustusministeriöstä.
 

b) luutnantit:

Kotiniemi, Lauri Anton

Synt. 10/11 1915. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Ruoholahdenkatu 24 B 39.
 

Leppänen, Sulo Ilmari

Synt. 10/10 1914. Opiskellut H:gin Yliopistossa maat.- ja metsätiet. tiedekunnassa. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Kymenlaakson sk. piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kotka, Papink. 10.
 

Rasilainen, Väinö

Synt. 3/11 1918. Asetettu lakkautuspalkalle Jyväskylän sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Töölönk. 29 B 37.
 
 

Raski, Kalervo Kasimir

Synt. 6/5 1915. Asetettu lakkautuspalkalle Salon sk. piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Joutseno,Ol. Imatra N:o 8.
 

2. Muut.

a) kapteenit:

Hakola, Olavi Elias

Synt. 30/7 1913. Maamieskoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Pohjanmaan sk. piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Härmä as.
 

Hyttinen, Arvo Ilmari

Synt. 16/2 1915. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Jalasjärvi.
 

Hyvärinen, Antti Kalervo

Synt. 11/3 1911. Asetettu lakkautuspalkalle Savonlinnan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lappeenranta, Teknillinen koulu.
 

Jokisalo, Jukka Erkki Olavi

Synt. 19/2 1911. Keskik. Asetettu lakkautuspalkalle Pirkka-Hämeen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hämeenlinna.
 

Koivisto, Tauno Elias

Synt. 27/5 1915. Keskikoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Jyväskylän sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Invaliidi.Osoite:Huhmari, Kivistö.
 

Kuusisaari, Erkki Olavi

Synt. 18/3 1916. 7/8 lys. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Topeliuksenk.17 A 3.
 

Palmu, Aarne August

Synt. 26/12 1914. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Suur-Saimaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin vt:na ups.virassa ilmavoimissa. Osoite: Suur-Saimaan sotilaspiiristä.
 

Ruokonen, Antero

Synt. 30/11 1917. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Savonlinnan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Savonlinnan sotilaspiiristä.
 

Silvennoinen, Aulis Veikko

Synt. 13/8 1912. Asetettu lakkautuspalkalle Rauman sot.piiristä 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Rauma, Suokarink. 12.
 

Siren, Toivo Edvard Urho

Synt. 4/12 1917. 2/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Sk.järjestön alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Utajärvi.
 

Talsi, Matti

Synt. 26/9 1912. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Virolahti, Häppilä.
 

Vikström, Arvo Johannes

Synt. 22/5 1915. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Salon sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Salo, Heleenank. 35.
 

c) luutnantit:

Ahvenainen, Toivo P.

Synt. 27/8 1913. Asetettu lakkautuspalkalle Mikkelin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Anttola, Nurhola.
 

Aro, Viljo Voldemar

Synt. 21/3 1914. 4/9 oppik., 3/4 musiikkiopistoa. Asetettu lakkautuspalkalle Pirkka-Hämeen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Tampere, Hämeenpuisto 35.
 

Blomster, Karl Börje Yngve

Synt. 4/1 1916. 8/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Uudenmaan lääninhallituksessa ylim. kanslistina. Osoite: Oulunkylä, Patola 28.
 

Cajander, Torsten Ragnar

Synt. 8/8 1917. 3/8 oppik. 2/2 maamiesk. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Huutijärvi.
 

Eerola, Esko Alpo

Synt. 6/9 1914. Kansak. Erin opint. Lahden Kansankorkeakoulussa. Asetettu lakkautuspalkalle Sk.järj. päällystökoulun alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Kss.koulussa opettajana. Osoite: Kerava, Koivikko.
 

Eerola, Karl David Olavi

Synt. 15/9 1912. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hietamäki, S. Anttila.
 

Eronen, Gunnar

Synt. 23/3 1917. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Mikkelin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Mikkeli, Ristinmäenk. 18.
 

Fonselius, Helmer Herman

Synt. 19/6 1914. 4/8 oppik. Maamieskoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Sotkamo kk.
 

Forss, Elmer Edvin

Synt. 28/11 1912. Asetettu lakkautuspalkalle Raaseporin sk.piirin lääkintäohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Mannerheimintie 106 A 25.
 

Gottland, Wilhelm Friedrich

Synt. 14/2 1915. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle P. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: P.Kymenlaakson sot.piiristä.
 

Haaki, Aake-Veli

Synt. 27/3 1914. 4/8 oppik. Maanvilj.koulu. Asetettu lakkautuspalkalle Pirkka-Hämeen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pirkka-Hämeen sotilaspiiristä.
 

Haapiainen, Aulis

Synt. 23/3 1913. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Mikkelin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin kansanhuoltominist. toimistovirkailijana. Osoite: Mikkeli, Liikennepiiri.
 

Hacklin, Henry

Synt. 23/8 1912. 7/8 lys. Asetettu lakkautuspalkalle Länsi-Pohjan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Lapin kansanhuoltopiirin palveluksessa. Osoite: Länsi-Pohjan sotilaspiiristä.
 

Heikkinen, Urho Otto

Synt. 25/8 1916. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hyrynsalmi, Lietekylä, Raiskio.
 

Henttinen, Oiva Aarne Ensio

Synt. 3/7 1917. 3/8 yht.koulua. Asetettu lakkautuspalkalle Rovaniemen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hämeenlinna, Peltokatu 5.
 

Hurskainen, Pentti Tapani

Synt. 13/1 1916. 7/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin tilapäisessä toimessa yliopiston monistamossa. Osoite: Helsinki, Pohj.Ranta 6 B 15.
 

Hyvärinen, Lauri

Synt. 18/6 1917. 6/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Savon sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Riistavesi.
 

Häkkinen, Jaakko

Synt. 10/12 1912. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Oulun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Puolanka kk.
 

Immonen, Martti

Synt. 21/3 1914. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Jyväskylän sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Minna-Canthink. 7 A 28.
 

Junnilainen, Yrjö Pietari Pellervo

Synt. 2/4 1917. 8/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Oulun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Oulu, Pakkahuoneenk. 11 C 14.
 

Kalmari, Seppo Olavi

Synt. 29/7 1916. 7/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle P.Satakunnan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kankaanpää.
 

Kapanen, Martti

Synt. 13/3 1915. oppik. Asetettu lakkautuspalkalle P.Karjalan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Rääkkylä, Varpasalo.
 

Karanta, Lauri

Synt. 6/7 1918. Keskik. Asetettu lakkautuspalkalle Rovaniemen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kemijärvi.
 

Karhumaa, Toivo Valdemar

Synt. 4/5 1912. 3/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Oulun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Oulu, Puistok. 5.
 

Ketola, Heikki Väinö

Synt. 5/4 1915. Kansanopisto. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Pohjanmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lapua kk.
 

Kierikka, Eino Asser

Synt. 2/8 1912. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle E. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Karhula.
 

Kiho, Alfred Victor

Synt. 25/5 1911. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Haga, Metsätie.
 

Kirkkala, Jaakko Mikael

Synt. 17/9 1916. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Pohjanmaan l. sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Peräseinäjoki.
 

Klemola, Varma Veli

Synt. 4/10 1915. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Pohjanmaan l. sk.p:n alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kauhava, Fräntilä.
 

Kuittinen, Reino Oskari

Synt. 31/10 1911. 5/8 oppik. Suomen Kirjakauppakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Et.Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kyminlinna.
 

Kuitunen, Toivo Armas

Synt. 20/4 1916. Asetettu lakkautuspalkalle Jyväskylän sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite Jyväskylän sotilaspiiristä.
 

Kujala, Lauri Johannes

Synt. 10/11 1912. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Jalasjärvi, Mikonkylä.
 

Kukkamäki, Esko Ensio

Synt. 10/5 1919. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Mikkelin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Mikkeli, Polttimonk. 6 A.
 

Kurumäki, Väinö Kalervo

Synt. 22/4 1917. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lehtimäki kk.
 

Kuusniemi, Ilmari

Synt. 29/7 1912. 4/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kanta-Hämeen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Sairastaa keuhkotuberkuloosia. Osoite: Hämeenlinna, Suomen kasarmi.
 

Laakso, Leo Ernst

Synt. 3/8 1914. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Vars. Suomen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin posti- ja lennätinhallituksessa ylim. toimessa. Osoite: Littoinen.
 

Lanervo, Oiva Kalervo

Synt. 16/3 1911. 3/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Meritullink. 13 B 44.
 

Lehtinen, Erkki Einari

Synt. 19/3 1912. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Porin sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pori, Vähärauma.
 

Lehtinen, Frans Mikael

Synt. 11/7 1913. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Porin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Siikainen.
 

Leppänen, Onni Evald

Synt. 29/8 1915. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Karjalan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Joensuu, Niinivaara, Vanhameijeri.
 

Lindqvist, Jaakko

Synt. 5/3 1916. Kansak. 2/2 maamieskoulua. Asetettu lakkautuspalkalle Pirkka-Hämeen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pirkka-Hämeen sotilaspiiristä.
 

Lindqvist, Karl Ludvig

Synt. 22/1 1917. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Runebergink. 17 C 49 (Törrönen).
 

Linna, Reino Olavi

Synt. 30/8 1917. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Kokemäen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Mättänen, Korkeakangas.
 

Luoma, Pentti

Synt. 13/8 1913. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hamina, Husula.
 

Luotola, Pentti Ilmari

Synt. 3/9 1917. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Jääkärink. 2 C 52.
 

Martikainen, Martti

Synt. 7/5 1916. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Mikkelin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Alaruumis halvaantunut. Osoite: Helsinki, Munkkiniemenk. 6, Sotavammasairaala A 5.
 

Mikkola, Jalo

Synt. 25/8 1915. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Porin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Juuka kk.
 

Nevantaus, Matti Oskari

Synt. 15/6 1912. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lappajärvi.
 

Niemelä, Juho Antero

Synt. 2/6 1919. 3/5 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Oulu, Uusik. 66.
 

Nieminen, Raimo Emil

Synt. 11/9 1912. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Jyväskylän sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Jyv. sotilaspiiristä.
 

Pallaspuro, Mauno Akilles

Synt. 15/9 1912. 2/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Iisalmen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pielavesi kk.
 

Parviainen, Emil

Synt. 27/2 1917. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Jyväskylän sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Oulu, Vainionk. 14, Keinänen.
 

Paturi, Jouko Matti Pellervo

Synt. 29/9 1918. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle P. Uudenmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: P. Uudenmaan sotilaspiiristä.
 

Pellinen, Aarne

Synt. 4/10 1914. 1/1 kauppakirjanpitokoulua. Asetettu lakkautuspalkalle Suur-Saimaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Suur-Saimaan sot.piiristä.
 

Peltola, Uuno Johanes

Synt. 5/10 1913. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lapua, Virtanen.
 

Puttonen, Anton Olavi

Synt. 25/4 1916. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Jyväskylän sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Jyv. sotilaspiiristä.
 

Rahkola, Olavi Jalmari

Synt. 31/12 1917. 7/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kokemäen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kokemäen sot.piiristä.
 

Rajala, Aarne Nestori

Synt. 8/1 1917. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Seinäjoki, Puskantie 21.
 

Rantakari, Martti Jaakko

Synt. 12/5 1913. Kansanopisto. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Pohjanmaan l. sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Peräseinäjoki.
 

Rantala, Otto Valdemar

Synt. 8/4 1911. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Pirkka-Hämeen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Tampere, Lapintie 14 p. 8, as. 2.
 

Rove, Olavi Antero

Synt. 29/7 1915. 6/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Sk. YE:N alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite puolustusministeriöstä.
 

Salmi, Martti Ensio

Synt. 2/5 1911. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle P.uudenmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa.Huonokuuloinen. Osoite P. Uudenmaan sot.piiristä.
 

Salmivaara, Esko Artturi

Synt. 8/11 1915. Asetettu lakkautuspalkalle Suur-Saimaan sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Mikkeli, Lemmikink. 10.
 

Sariola, Toivo Kalervo

Synt. 26/6 1914. Asetettu lakkautuspalkalle P. Uudenmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin vt. luutnantin virkaa hoitamassa. Osoite puolustusministeriöstä.
 

Sarlo, Viljo Akseli

Synt. 2/7 1917. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Saimaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite:Vuoksenniska, Miettilä.
 

Sepponen, Juhani

Synt. 17/6 1919. Keskik. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Peräseinäjoki, Haapaluoma.
 

Siilakka, Emil Johannes

Synt. 25/3 1912. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Länsi-Pohjan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Siirtotavaratoimiston vasrastonhoitajana. Osoite: Länsi-Pohjan sotilaspiiristä.
 

Soininen, Martti Edvin

Synt. 2/4 1918. Asetettu lakkautuspalkalle Kotkan sk.piiristä 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kotka, Kirkkokatu 19 C 56.
 

Solasto, Kauko Kalervo

Synt. 17/12 1913. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Saimaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kuopio, Puistok. 6 as 5.
 

Suominen, Kaarlo Harald

Synt. 4/3 1911. Kansa- ja ammattikoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kotka, Ruununmaank. 5 B 20.
 

Susi, Sulo Rudolf

Synt. 31/1 1918. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle P. Uudenmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Invaliidi, vasen käsi poissa. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hyrylä.
 

Suutarinen, Esko Olavi

Synt. 20/8 1921. 5/5 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lieksa, Jokiranta.
 

Särkkö, Yrjö Asser

Synt. 2/10 1919. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kokemäen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kälviä.
 

Thomenius, Mainio Juhani Veikko

Synt. 15/2 1917. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Mikkelin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Mommila.
 

Takala, Aimo

Synt. 28/1 1914. Keskik. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Pohjanmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Alavus as.
 

Tella, Arvi

Synt. 11/8 1912. Kansak. Kansanopisto. Asetettu lakkautuspalkalle Saimaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Ruokolahti, Laamala.
 

Tolkki, Kauko Petter

Synt. 14/10 1916. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Karjalan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin siirtoväen huoltojohtajan toimessa. Osoite: Pohj. Karjalan sotilaspiiristä.
 

Tulkki, Tauno Kaarlo Juhani

Synt. 19/5 1918. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kemin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kemi, Pajusaari.
 

Vainio, Hannu Veikko

Synt. 8/5 1918. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Suur-Saimaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Myllykoski, Kirstinkallio.
 

Wallenius, Veijo Ilmari

Synt. 16/1 1915. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Salon sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lohja, Tehtaank. 22.
 

Vehviläinen, Aarne Matias

Synt. 3/7 1913. Kansak. Maanvilj.koulu. Asetettu lakkautuspalkalle Saimaan sk.piiristä 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Simpele, Innasennurkka.
 

Veikkanen, Kauko Aarre

Synt. 11/9 1918. 6/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Väinämöisenk. 31 B 39.
 

Virkki, Unto Aulis

Synt. 20/7 1913. 6/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Lahden sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lahden sotilaspiiristä.
 

Virkkunen, Jaakko Juhani

Synt. 21/4 1912. Keskikoulu. Yht.kunnall.korkeakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Topeliuksenk. 21 B 43.
 

Virtanen, Ennu Lauri

Synt. 25/10 1920. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Teuva, Horonkylä, Rintalahti.
 

Vuorela, Toivo Armas

Synt. 25/1 1914. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kestilä, Järvikylä.
 

Vähätiitto, Frans Kaarlo

Synt. 13/9 1917. Keskik. Asetettu lakkautuspalkalle Kokemäen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Reisjärvi.
 

Väisänen, Paavo Kaarlo Ilmari

Synt. 21/1 1912. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Pirkka-Hämeen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Nokian yhteiskoulussa voimist.opettajana. Osoite: Nokia.
 

c) vänrikit:

Heinonen, Esko Erik

Synt. 22/10 1912. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Pirkka-Hämeen sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Tampere, Ilmarink. 18.
 

Ilola, Viljo Eerikki

Synt. 12/11 1917. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Salon sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Turku, Linnank. 2 (Pohjola).
 

Kallio, Viljo Matias

Synt. 4/6 1915. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Pohjanmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Seinäjoki, Puskantie 21.
 

Kilponen, Toivo Olavi

Synt. 2/6 1916. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Ähtäri as.
 

Kivistö, Arvo

Synt. 15/10 1911. Asetettu lakkautuspalkalle Savonlinnan sk.piirin lääkintäohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Jalasjärvi, Ilvesjoki.
 

Lahtonen, Olli Toivottu Olavi

Synt. 26/1 1915. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle P. Uudenmaan sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: P. Uudenmaan sot.piiristä.
 

Lauronen, Santeri

Synt. 25/6 1913. Kansak. Suomen Nuoriso-opisto. Asetettu lakkautuspalkalle Kuopion sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kuopio, Snellmanink. 32 A 10.
 

Nilanterä, Paul Erik

Synt. 14/12 1919. 4/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Salon sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Naantali, Museok. 9.
 

Peltoniemi, Veikko Vilho Kalervo

Synt. 29/10 1913. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Porin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lavia, H-kulma.
 

Rinne, Uuno Adolf

Synt. 18/5 1912. Kansak. Maamiesk. Asetettu lakkautuspalkalle P. Uudenmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: P. Uud. sot.piiristä.
 

Turunen, Veikko

Synt. 10/6 1912. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Rovaniemen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Rovaniemen sot.piiristä.
 

Varjola, Jouko

Synt. 9/3 1912. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Ähtäri.
 

Aliupseerit: (Ei mitään erikois- tai korkeakoulututkintoja)

A. v. 1910 ja ennen sitä syntyneet

a) vääpelit:

Ahola, Arvo

Synt. 12 /1 1903. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Kymenlaakson sk.piiristä 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hamina, Husula.
 

Airaksinen, Martti

Synt. 26/6 1900. Kansak. Kansanopisto. Maamieskoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Kuopion sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Maaninka, Käärmelahti.
 

Eskelinen, Arvi Erik

Synt. 15/3 1899. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Lahden sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Riihimäki, Varuskunta.
 

Fager, Botolf

Synt. 15/8 1900. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle ammuslataamon varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin toimessa valtion ammuslataamossa. Osoite: Kuopio, Valtion ammuslataamo.
 

Hakunti, Viljo Armas

Synt. 23/12 1905. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Kokkolan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kokkolan sotilaspiiristä.
 

Hietala, Aarne Eemil

Synt. 22/9 1898. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Kokkolan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kokkolan sotilaspiiristä.
 

Juslin, Axel August

Synt. 23/3 1899. 5/8 oppik Maanvilj.koulu. Asetettu lakkautuspalkalle Turunmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Houtskär, Medelby.
 

Kerola, Kalle Henrik

Synt. 3/1 1895. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle P. Kymenlaakson sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Koria as.
 

Ketolainen, Hugo Johannes

Synt. 6/3 1894. Kansak. Maanvilj. koulu. Asetettu lakkautuspalkalle Lahden sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ylim. varastoapul. Lohjan sp. E:ssa. Osoite: Lahti, Hennala, kasarmialue.
 

Kling, Artur Henrik

Synt. 29/8 1892. 3 ½ lk. oppik Asetettu lakkautuspalkalle Iisalmen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Iisalmi, Sotilask. 5.
 

Komu, Heikki

Synt. 19/2 1902. Kansak. (venäl.) Asetettu lakkautuspalkalle Kuopion sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Et. Ranta 12 A.
 

Kylmänen, Matti

Synt. 12/11 1897. Kansak. Kirjanpitokurssi. Asetettu lakkautuspalkalle Raahen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Liminka.
 

Kähkönen, Aarne Eemil

Synt. 27/8 1907. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Savonlinnan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Särkisalmi, Muikkulahti.
 

Leinonen, Arvi Aleksander

Synt. 5/10 1893. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Kuopion sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kuopio, Kasarmink. 45.
 

Lempiäinen, Johan Ferdinand

Synt. 15/4 1901. Kansak. Viipurin Kirjanpito-opisto. Asetettu lakkautuspalkalle Pirkka-Hämeen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Tampere, Kortelahdenk. 2.
 

Lindström Johannes

Synt. 11/2 1895. Asetettu lakkautuspalkalle Turunmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Turun varusk. ampumaratamestarina. Osoite: Turku, Ispoisten ampumarata.
 

Mannila, Väinö Oskari

Synt. 12/10 1895. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Lahden sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Osoite: Lahden sotilaspiiristä.
 

Mansikka, Juho Fredrik

Synt. 15/5 1896. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Ilmajoki as.
 

Myllynen, Lauri

Synt. 10/7 1904. 2/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Saimaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kitee, Piimäjärvi.
 

Mynttinen, Nestori

Synt. 11/8 1898. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Mikkelin sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pieksemä, U. Hämäläisen talo.
 

Mäkiö, Kustaa Adolf

Synt. 1/11 1895. Asetettu lakkautuspalkalle Turunmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Turku, Läntinenk. 22 as. 73.
 

Märsylä, Otto Johannes

Synt. 18/11 1907. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Kokemäen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Himanka.
 

Niemiö, Jaakko Aleksanteri

Synt. 25/7 1908. 5/8 oppik. Suomen Kokki- ja Stuerttikoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Pirkka-Hämeen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pirkka-Hämeen sotilaspiiristä.
 

Noopila, Sulho Mikael

Synt. 8/3 1905. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle P. Uudenmaan sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: P. Uudenmaan sotilaspiiristä.
 

Nylund, Mauritz Nikolai

Synt. 22/9 1903. Asetettu lakkautuspalkalle Turun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Nagu, Pensar.
 

Näsi, Anton

Synt. 2/2 1896. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle P. Uudenmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: P. Uudenmaan sotilaspiiristä.
 

Parviainen, Aaro Vilho

Synt. 19/9 1903. Kansak. 1 v. teollisuuskoulua. Asetettu lakkautuspalkalle Kuopion sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Nilsiä, kk.
 

Reinikka, Vilho Heikki

Synt. 14/12 1902. Kansak. Vaihde- ja asemamiestutkinto. Asetettu lakkautuspalkalle Suolahden sot.piiristä. Nykyisin ei valtion palveluksessa. (Vasen käsi poikki). Osoite: Suolahti, Mustalahden talo.
 

Reponen, Antti

Synt. 19/10 1907. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Rauman sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Mynämäki.
 

Saarinen, Väinö Kustaa

Synt. 18/2 1904. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Rovaniemen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Rovaniemi, Kivik. 11.
 

Saivola, Nikolai

Synt. 6/5 1906. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin keskusvarastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Kainuun sot.piirin varastonhoitajana. Osoite: Lieksa, Sarkala.
 

Sinkkonen, Eino Johannes

Synt. 22/12 1910. 2/5 oppik. Maamieskoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Yttermark, Knösen.
 

Tarkiainen, Mauno Armas

Synt. 18/8 1904. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Suur-Saimaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pieksämä, Mikkelintie 30.
 

Tattari, Vilhelm

Synt. 3/7 1898. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Jyväskylän sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Jyväskylä, Harjuk. 2.
 

Toivanen, Pekka

Synt. 26/6 1899. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Pohjanmaan sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Vaasa, Vuorik. 26.
 

Trumetari, Rafael Amatius

Synt. 4/11 1898. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Porin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Ulvila, Vanhakylä.
 

Turunen, Oskari

Synt. 29/7 1909. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Iisalmen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hollola kk.
 

Vapaa-Jää, Kustaa Adolf

Synt. 2/10 1890. Kansak.opett. tutkinto Inkerissä 1911. Asetettu lakkautuspalkalle Lahden sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Lahden varusk. pesulan johtajan apulaisena. Osoite Lahden sotilaspiiristä.
 

Vesterinen, Otto

Synt. 10/5 1895. Kansak. 2 lk. seminaaria. Asetettu lakkautuspalkalle Valtion ammuslataamon työnjohtajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Valtion ammuslataamon työnjohtajana. Osoite: Kuopio, Valtion ammuslataamo.
 

b) ylikersantit:

Savolainen, Antti Oskari

Synt. 30/11 1909. Kansak. Maanvilj.koulu. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Säyneinen.
 

Savolainen, Lauri Pekka

Synt. 26/9 1903. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Kuopion sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Nilsiä kk.
 

Vanhala, Artturi

Synt. 1/9 1900. Asetettu lakkautuspalkalle Kouvolan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kouvola, kylä.
 

c) kersantit:

Lukka, Pauli Iivari

Synt. 18/3 1910. Kansanopisto. Asetettu lakkautuspalkalle Oulun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Invaliidi ( haav. päähän, tasapainoelimet vioittuneet). Osoite: Oulujoki, Heikkilä.
 

Saarikko, Erkki Adolf

Synt. 20/10 1899. Asetettu lakkautuspalkalle Turun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Naantali, Mannerheimink. 24.
 

e) sotilasmestarit:

Grönmann, Nikolai Valdemar

Synt. 3/12 1901. Asetettu lakkautuspalkalle Tuusulan sk.piirin asemestarin toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Nastola pt.
 

Niemelä, Jaakko

Synt. 27/6 1898. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Lahden sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Sääksmäen apul.kansanhuollonjoht. ylim. toimessa. Osoite: Lahti, Launeenk. 47.
 

f) sotilasvirkailijat:

Bäckman, Johan Arvid

Synt. 3/7 1892. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Kotij. E:n toimistosihteerin toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Laivurink. 37 D 20.
 

Malin, Tyyni Anders

Synt. 21/6 1892. 4/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kotij. E:n varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite puolustusministeriöstä.
 

Pakkanen, Matti

Synt. 14/12 1895. Asetettu lakkautuspalkalle Sk. YE:sta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Caloniuksenk. 8 A 22.
 

B. v. 1911 ja sen jälkeen syntyneet

a) vääpelit:

Hantula, Eero

Synt. 30/3 1913. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Kokkolan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Raudaskylä, Ypyä.
 

Haukirauma, Villehard Matias

Synt. 10/7 1913. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Kokemäen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kaarlela, Kallis.
 

Holkko, Tarmo Johannes

Synt. 21/2 1913. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Pohjanmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. 40 % invaliidi (oikea käsi). Osoite: Tuuri, Holkonkylä.
 

Hurme, Niilo Johannes

Synt. 10/2 1913. Asetettu lakkautuspalkalle Turun sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Turku, Sirkkalank. 1.
 

Kollin, Lars Valdemar

Synt. 20/11 1914. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Porvoon sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Dickursby, Valtatie 31.
 

Laukkanen, Eero

Synt. 1/12 1912. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Joensuun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Parikkala kk.
 

Leinonen, Adolf Kalevi

Synt. 29/12 1912. 4/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle P. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Paimio, Lehtihovi.
 

Ojala, Pentti Kaarle

Synt. 8/12 1912. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle P. Uudenmaan skp.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite P. Uudenmaan sotilaspiiristä.
 

Timonen, Lauri

Synt. 9/2 1911. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Pohjanmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Oulu, Heikink. 19.
 

b) ylikersantit:

Katajamäki, Matias

Synt. 6/2 1912. Asetettu lakkautuspalkalle Kokemäen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kokemäen sotilaspiiristä.
 

Lääväri, Leo Johannes

Synt. 22/6 1916. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Mikkelin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Keuhkotauti. Osoite: Punkaharju, Takaharju, SSl.
 

Lönnqvist, Hjalmar Wilhelm

Synt. 15/2 1916. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Uudenmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Leppävaara.
 

Martikainen, Väinö Olavi

Synt. 5/10 1912. Asetettu lakkautuspalkalle P. Karjalan alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kontiolahti.
 

Rintamäki, Tauno Nikodemus

Synt. 14/2 1916. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Pohjanmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Et. Pohjanmaan sotilaspiiristä.
 

c) kersantit:

Meriläinen, Vilho Veli

Synt. 10/4 1913. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Salon sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin 6/JR3:n palveluksessa. Osoite: Hyrynsalmi, 6/JR3.
 

Saares, Kustaa Alfred

Synt. 9/5 1916. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle L. Pohjolan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Tervola.
 

d) sotilasmestarit:

Kivelä, Matti Albert

Synt. 14/7 1913. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Pirkka-Hämeen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Sot.piirin auto-osaston johtajana. Osoite: Tampere, Lähteenk. 11 D 28.
 

Raula, Nikolai Verner

Synt. 5/4 1915. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Porin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lahti, Mariank. 6.