Finska Hushållningssällkapet. Utmärkelser 1879


Följande utmärkelser vid senaste plenum har, enl. meddelande till H. D., tilldelats nedanstående personer:

A. För Landtmannaidoghet

Sällskapets mindre silfvermedalj åt komunalnämndsordföranden Anders Gabrielson Ala-Antila och kyrkovärden Jakob Johansson Yli-Nikkola begge i Ilmola socken.

B. För långvarig och trogen tjenst

a) Mindre silfvermedalj åt:

 1. Fabriksförmannen Matts Ahlsted, född 1834, för 31 års tjenst,
 2. Fabriksförmannen Otto Frithiof Wessman, född 1838, för 30 års tjenst,
 3. Jernarbetaren Carl Ljungberg, född 1814, för 34 års tjenst,
 4. Qvartersmannen Anders Johansson Julin, född 1819, för 32 års tjenst och
 5. Öfverskäraren Gustaf Nikolaus Ekström, född 1836, för 19 års tjenst, alla dessa fem hos Forssa Aktiebolag.
 6. Inspektorer Adolf Gustafsson, född 1837, för 17 års tjenst hos öfverste R. Costiander å Woipala gård i Sääksmäki socken;
 7. Inspektorer å Peurais gård Leander Gustafsson Silfvast, född 1834, för 20 års tjenst hos possessionaten Emil af Forselles i Elimä socken.

b) Bronsmedalj åt:

 1. Fabriksarbetaren Magnus Enqvist, född 1817, för 33 års,
 2. Fabriksarbetaren Johan Wilhelm Lemberg, född 1831, för 33 års,
 3. Fabriksarbetaren Karl Heidenstrauch, född 1820, för 33 års,
 4. Fabriksarbetaren Otto Wilh Tamlander, född 1832, för 24 års,
 5. Fabriksarbetaren Abraham Helin, född 1839, för 26 års,
 6. Fabriksarbetaren Gustaf Adolf Snellman, född 1841, för 26 års,
 7. Fabriksarbetaren Johan Bast, född 1830, för 25 års,
 8. Fabriksarbetaren Jakob Johan Åkerman, född 1832, för 23 års,
 9. Fabriksarbetaren Anders Sjögren, född 1832, för 29 års,
 10. Fabriksarbetaren Johan August Enqvist, född 1843, för 25 års,
 11. Stenarbetaren Erik Ersson, för 33 års,
 12. Smeden Henrik Sarén, född 1840, för 29 års,
 13. Smeden Karl Gustaf Silén, född 1824, för 25 års samt
 14. Smeden Karl Lindgren, född 1832, för 19 års tjenst, alla dessa 14 hos Forssa Aktiebolag.
 15. Drängfogden Erik Johan Blomqvist, född 1845, för 11 års,
 16. Drängfogden Otto Wilhelm Boström, född 1845, för 10 års,
 17. Drängen Johan Edvard Borgström, född 1833, för 10 års,
 18. Drängen August Finnberg, född 1822, för 25 års,
 19. Drängen Karl Fredrik Grönqvist, född 1821, för 20 års,
 20. Drängen Karl August Ekholm, född 1832, för 15 års,
 21. Drängen August Ohlström, född 1836, för 14 års, samt
 22. Drängen Anders Wilhelm Sjöström, född 1836, för 11 års tjenst, alla dessa 8 hos komunalrådet R. Ullner å Königstedts gård i Helsinge socken.
 23. Drängen Anders Kannisto, född 1812, för 20 års tjenst hos öfverste R. Costiander å Woipala gård i Sääksmäki socken,
 24. Trädgårdsmästaren Carl Gustaf Nyman, född 1840, för 16 års, och
 25. Rie-eldaren Matts Mattsson, född 1828, för 18 års tjenst, begge dessa hos possessionaten E. af Forselles å Peippola i Elimä socken.
 26. Drängfogden Anders Wilhelm Grefberg, född 1837, för 18 års, och
 27. Drängen Johan Andersson, född 1822, för 16 års tjenst, begge dessa hos statsrådinnan Henrietta Meinander å Gräggböle i Pernå socken;
 28. Matrosen Jakob Jakobsson Suihko, född 1835, för 20 års tjenst å ångbåten Walamo hos Sordavala ångbåtsbolag;
 29. Drängen Johan Eriksson, född 1820, för 25 års tjenst å Rågö rusthåll i Lokalaks kapell;
 30. Drängen Johan Jääskeläinen, född 1845, för 16 års, och
 31. Drängen Risto Raivanen, född 1825, för 20 års tjenst begge dessa hos landthandlanden Petter Lyytikäinen i Pielavesi socken;
 32. Drängen Abel Laukkanen, född 1849, för 11 års tjenst hos bonden Hiskias Laukkanen i Pielavesi socken.

c) Hederstecken åt:

 1. Fabriksarbetaren Johan Nummelin, född 1835, för 25 års,
 2. Fabriksarbetaren Wilhelm Nikander, född 1840, för 24 års,
 3. Fabriksarbetaren Matts Johansson Yrjälä, född 1843, för 23 års,
 4. Fabriksarbetaren Johan Mattsson Levander, född 1328, för 25 års,
 5. Fabriksarbetaren Wilhelm Johansson, född 1823, för 33 års,
 6. Fabriksarbetaren Gustaf Pihlgren, född 1839, för 23 års,
 7. Fabriksarbetaren Karl Gustaf Eliasson, född 1829, för 23 års,
 8. Fabriksarbetaren Henrik Johansson, född 1834, för 23 års,
 9. Fabriksarbetaren Gabriel Lindholm, född 1821, för 33 års,
 10. Fabriksarbetaren Henrik Johan Hellman, född 1824, för 17 års,
 11. Fabriksarbetaren Karl Viktor Masthals, född 1827, för 17 års,
 12. Fabriksarbetaren Karl Gustaf Henriksson, född 1846, för 19 års,
 13. Fabrikssnickaren Johan Mattsson, född 1837, för 23 års,
 14. Jernsvarfvaren Johan Framelius, född 1827, för 31 års,
 15. Timmermannen Alexander Domander, född 1821, för 34 års,
 16. Trädgårdsarbetaren Gustaf Styf, född 1832, för 22 års,
 17. Drängfogden Matts Ört, född 1821, för 34 års,
 18. Fabriksarbeterskan Eva Katharina Ahlgren, född 1537, för 30 års,
 19. Fabriksarbeterskan Hedda Lisa Galén, född 1838, för 25 års,
 20. Fabriksarbeterskan Wilhelmina Thomsson, född 1848, för 22 års,
 21. Fabriksarbeterskan Ida Sofia Enberg, född 1849, för 22 års,
 22. Fabriksarbeterskan Amalia Charlotta Julin, född 1842, för 23 års,
 23. Fabriksarbeterskan Justina Wilhelmina Wikblom, född 1842, för 21 års,
 24. Fabriksarbeterskan Maria Sulander, född 1838, för 21 års,
 25. Fabriksarbeterskan Maria Wilhelmina Molin, född 1853, för 16 års,
 26. Fabriksarbeterskan Edla Helenius, född 1853, för 15 års,
 27. Fabriksarbeterskan Maria Justina Tuomola, född 1845, för 15 års,
 28. Fabriksarbeterskan Hedda Palm, född 1830, för 33 års, och
 29. Dejan Maria Stina Sulander, född 1834, för 16 års tjenst, alla dessa 29 hos Forssa Aktie Bolag;
 30. Skogvakten Johan Roos, född 1822, för 26 års,
 31. Skogvakten Josef Enberg, född 1821, för 28 års,
 32. Drängen Josef Lindgren, född 1819, för 27 års,
 33. Drängen Josef Malin, född 1817, för 25 års,
 34. Drängen Henrik Johan Friberg, född 1827, för 20 års,
 35. Drängen Wilhelm Palm, född 1825, för 20 års, och
 36. Tjenarinnan Elsa Andersdotter, född 1833, för 21 års tjenst, alla dessa 7 hos kommerserådet A. W. Wahren å Wiksbergs och Kojo gårdar i Tammela socken;
 37. Drängen Ananias Kolin, född 1840, för 16 års tjenst hos öfverste R. Costiander å Woipala gård i Sääksmäki socken;
 38. Döfstumme drängen Herman Johansson, Levälahti, född 1849, för 14 års tjenst hos bondeenkan Karolina Raunila i Jyväskylä landsförsamling;
 39. Tjenarinnan Eva Mojlanen, född 1817, för 40 års tjenst hos vice landskamreraren C. P. Flander i Uleåborg.
 40. Köksan Eva Elisabeth Mattsdotter, född 1829, för 11 års tjenst hos kyrkoherden R. Enckell i Elimä socken.

Källa: Morgonbladet 7.7.1879, nr 153.

Redigerat för publicering: Kimmo Vainio, kimmo.vainio@pp1.inet.fi, juli 2004.