Luettelo 1.5.1946 lakkautuspalkalla olleista valtion viran ja toimenhaltijoista


Helsinki 1946, 33 s.


Agronomit:

Nieminen, Elis Ossi.

Synt. 3/1 1888. Ylioppilas 1908, agronomi 1911. Oulun l. talousseuran v.t. siht. ja mv. konsulentti 10/1-15/6 1912. Oulun l. talousseuran kiertävän karjatal. koulun joht. 1/10 1912-31/12 1913. Perä-Pohjolan mv. seuran siht. ja maat. konsulentti 1/1 1914-15/9 1914. Itä-Hämeen mv. seuran siht. ja maat. konsulentti 15/9 1916-30/6 1917. Valkealan kunnan agronomi 1/7 1917-1/5 1918. Maat. Seurojen konsulentti 1/5 1918-31/8 1920 sekä siht. 1/5-31/12 1918. Hämeen l. mv.-seuran siht. 1/9 1920-30/7 1922 ja konsulenttina 15/3 1925-31/12 1928 ynnä siht. ja konsulentti 1/1 1929-15/7 1936. V.t. asutusneuvos 15/7 1937-1/3 1938. Asutusneuvos ja yksityismaiden toimiston päällikkö asutushallituksessa 1/3 1938-15/2 1945, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Opintomatkoja Ruotsiin, Norjaan ja Viroon. Kirjoitelmia maatalouden alalta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Väinämöisenk. 23.
 

Alemman oikeus- ja hallintotutkinnon suorittaneet:

Hertz, Hilja Adolfina.

Synt. 5/10 1882. Ylioppilas 1904. Al. hall. tutkinto 1909. Kamarikirjurina tullihallituksessa 1910-1913, konttorikirjurina 1913-1933, tulliekspeditöörinä 1933-1945. Lakkautuspalkalle edellämainitusta virasta 1/1 1946. Nykyisin ylimääräisessä toimessa Helsingin tullikamarissa. Osoite: Helsinki, Tullikamari II.
 

Hällfors, Lisa.

Synt. 20/6 1889. Ylioppilas 1908. Al. hall. tutkinto 1911. Tullivirkamiestutkinto 1920. Ylimääräisenä kamarikirjurina tullihallituksessa 1911-1924, apulaiskassanhoitajana Helsingin tullikamarissa 1924-1945. Lakkautuspalkalle yllämainitusta toimesta 1/1 1946. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Kivelänk. 1 B.
 

Hytönen, Ilmari Enok Bartolomeus.

Synt. 4/2 1884. Al. hallintotutkinto. Asetettu lakkautuspalkalle nimismiehen toimesta 1/6 1940. Nykyisin toimessa Hämeen lääninhallituksessa. Osoite: Hämeenlinna.
 

Luukkainen, Irma Lyydia.

Synt. 30/3 1917. Al. oik. tutkinto. Lakkautuspalkalle 1/1 1946 tullihallituksen tarkastusapulaisen toimesta. Nykyisin kansanhuoltoministeriön palveluksessa, Elinkeinotoiminnan säännöstelytoimikunnan ylimääräisenä kirjurina.
 

Niemi, Elin Maria.

Synt. 25/3 1914. Ylioppilas 1934. Al. oik. tutkinto 1936. Konttoriapulaisena Helsingin tullikamarissa 1937-1945, hoitanut lisäksi ylim. tulliekspeditöörin ja kassanhoitajan virkoja lyhyempiä aikoja. Lakkautuspalkalle 1/1 1946 Helsingin tullikamarin toimistoapulaisen toimesta. Nykyisin Oulun tullikamarissa ylim. toimessa. Osoite: Oulu, Tullikamari.
 

Nykänen, Kaarlo Einari.

Synt. 10/10 1900. Ylioppilas 29/5 1920. Al. hall. tutkinto 1922. Nimismiehenä 17 v. 11 kk. Kruununvoutina 3 v. 6 kk. Lakkautuspalkalle Lappeenrannan kihlak. kruununvoudinvirasta 1/1-45. Nykyisin Viipurin lääninhall. verotoimiston päällikkö. Osoite: Kotka.
 

Räsänen, Helvi Tuulikki.

Synt. 10/8 1906. Al. oik. tutkinto. Lakkautuspalkalle Kymen lääninhallituksen kanslistin toimesta 1/1 1946. Osoite: Kotka, Keskusk. 17 C 3.
 

Simes, Elsa Margareetta.

Synt. 10/2 1911. Ylioppilas 1930. Al. oik. tutkinto 1938. Tullivirkamiestutkinto 1939. Revisorin apulaisena tullihallituksessa 1937-39, toimistoapulaisena Helsingin tullikamarissa 1939-1945, hoitanut lisäksi tulliekspeditöörin ja kassanhoitajan virkoja lyhyempiä aikoja tullilaitoksessa. Lakkautuspalkalle yllämainitusta toimesta 1/1 1946. Nykyisin kauppa- ja teollisuusministeriössä. Osoite: Helsinki, Kauppa- ja teollisuusministeriö.
 

Syrjälä, Vilhelmiina.

Synt. 24/4 1886. Ylioppilas 1905. Al. hallintotutkinto 1908. Ylim. kopisti siviilitoimituskunnassa 15/2 1909-1/10 1915. Ekspeditöörinä kamari- ja siviilitoimituskunnissa sekä sisäasiainministeriössä 6 v. 6 kk. Kirjaajana sisäasiainministeriössä 14 v. 7 kk. Sisäasiainministeriön osastosihteerinä 1/1 1939-1/1 1944, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Toiminut apul. esittelijänä sisäasiainministeriössä 9 kk. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Runebergink. 29 A.
 

Väntti, Aino Laine.

Synt. 14/1 1882. Ylioppilas 1902. Kansakoulun opettaja 1903. Toiminut kansakoulunopettajana 1903-1905. Puhtaaksikirjoittajana Viipurin lääninhallituksessa 1906-1910. Al. hall. tutkinto 1910. Lääninkanslistina Viipurin lääninhallituksessa 1910-1941, Mikkelin lääninhallituksessa 1941-1943 ja jälleen Viipurin lääninhallituksessa 1943-1945. Lakkautuspalkalle yllämainitusta toimesta 1/1 1946. Arvosana hyvä. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kotka, Gutzeitintie 16.
 

Arkistonhoitajat:

Sopanen, Eino Rainer.

Synt. 16/1 1893. Ylioppilas 1911. Amanuenssina Ylioppilaskunnan kirjastossa 1915-16. Kirjastotutkinto 1916. Ylim. amanuenssina yliopiston kirjastossa 1916-18. V.t. kirjastonhoitajana Ylioppilaskunnan kirjastossa 1919-21 sekä vakinaisena 1922-30/6 1927. Ulkoasiainministeriön apulaisarkistonhoitajana 1/7 1927-1/1 1933, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Hoitanut ulkoasiainministeriön sanomalehtijaoston päällikön virkaa 1/11 1930-31/8 1932. Opiskellut englantia ja ranskaa. Hyvä ruotsinkielen taito. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Erottajank. 7.
 

Autonkuljettajat:

Salminen, Arvo Onni.

Synt. 12/12 1914. Luutnantti, alisot. ohjaaja. Lakkautuspalkalle Hel. sk. piiristä. 4/8 lk. oppikoulua. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Söörnäistenrantatie 10 B 59.
 

Dipl. insinöörit:

Pertamo, Bertel Abraham.

Synt. 26/1 1892. Dipl. ins. Eversti. Asetettu lakkautuspalkalle valtion sähköpajasta. Nykyisin valtion sähköpajan johtajana. Osoite puolustusministeriöstä.
 

Ekonoomit:

Ojala, Eino Waldemar.

Synt. 9/12 1910. Ylioppilas 1928 ruotsinkielisestä oppilaitoksesta. Ekonoomi 1932. Tullivirkamiestutkinto 1935. Todistus täydellisestä suomen- ja ruotsinkielen taidosta. Ylimäär. kamarikirjurina 1934-1939, apulaiskontrolöörinä 1939-1940. Nykyisin ylimäär. toimessa tullihallituksessa. Osoite: Helsinki, Merimiehenkatu 41 B.
 

Fil. lis., -maisterit ja -kandidaatit:

Arjama, Aarne Gunnar Johannes.

Synt. 3/3 1911. Fil. kand. 1938. Germ. filologia: laudatur, yleinen valtio-oppi: cum laude approbatur, kansantaloustiede: cum laude approbatur, estetiikka ja nykykansain kirjallisuus: approbatur. Ei ole auskultoinut. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Munkkiniemi, Iso-Puistotie 20 C 19.
 

Idman, Nils Rudolf.

Synt. 20/10 1889. Fil. kand. 1911. Fil. lis. 1923. Fil. tri 1933. Ulkoasiainministeriössä eri toimissa 1918 alkaen, viimeksi pääkonsulina Pietarissa 1/3 1935-1/6 1938, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Vuorimiehenkatu 11 A 3.
 

Mandelin, Erik Fredrik Hjalmar.

Synt. 25/10 1887. Fil. maist. 1914. Lakit. kand. 1916. Asetettu lakkautuspalkalle kouluhallituksen lastensuojeluosaston kouluneuvoksen virasta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Sallink. 3 D.
 

Metsä, Elis.

Synt. 26/7 1902. Fil. maist. Suomen ja Skandinavian historia: laudatur, Suomen kieli ja kirjallisuus: cum laude approbatur, taidehistoria: cum laude approbatur, suomal. ja vertaileva kansanrunouden tutkimus: approbatur. Lisäksi tutkinnot äidinkielen suullisessa esitystaidossa ja julk. kasvatusopissa arvosana approbatur. Auskultoinut säädetyn ajan suomen kieltä ja historiaa varten, muttei ole suorittanut opett. näytteitä. Nykyisin Perniön alkoholistihuollon ylim. apul. johtajan toimessa. Kapteeni, asetettu lakkautuspalkalle Sk. YE:n toimistosihteerin toimesta. Osoite: Perniö.
 

Mäkinen, Eino Matias.

Synt. 22/9 1906. Ylioppilas 1927. Fil. kand. 1934. Auskultoinut 2 lukukautta 1934. Kasvatusop. tutkinto 1934. Tullivirkamiestutkinto 1939. Ylimääräisenä apul. kemistinä tullihallituksessa 1938-1941, a.p. kemistinä 1941-1945. Lakkautuspalkalle 1/1 1946. Nykyisin tullihallituksen y.p. v.t. kemistinä. Osoite: Helsinki, Tullihallitus.
 

Mäntylä, Paavo Ilmari.

Synt. 20/9 1908. Fil. kand. 1935. Fil. maist. 1935. Sk. järjestössä valistusohjaajana 1935-1944. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Kymenlaakson sk.piirin valistusohjaajan toimesta 29/11 1944. Suomen historia: laudatur, yleinen historia, sosiologia ja taloustiede: cum laude approbatur, suomen kieli sekä kasvatus- ja opetusoppi: approbatur. Ei ole auskultoinut. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kotka, Kauppak. 3 A 5.
 

Reyman, Knut Holger.

Synt. 17/6 1908. Fil.maist. Engl. filologia: laudatur, germaaninen filologia ja yl. valtio-oppi: cum laude approbatur, kansantaloustiede: approbatur. Ei ole auskultoinut. Luutnantti, asetettu lakkautuspalkalle Et. Uud. skp:n varastonhoitajan toimesta. Nykyisin ei ole valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Armfeltintie 6.
 

Sarra, Tauno Raitis Artturi.

Synt. 24/12 1907. Kansak. opett. 1928. Fil. kand. 1937. Kapteeni. Valistusohjaajana sk.järjestössä 1937-44. Asetettu lakkautuspalkalle Kanta-Hämeen skp:n valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Suomen historia: laudatur, kasvatus- ja opetusoppi sekä yleinen historia: cum laude approbatur, yleinen valtio-oppi: approbatur. Auskultoinut historian ja yhteiskuntaopin nuor. ja vanh. lehtorin virkoja varten säädetyn ajan. Käyt. opettajanäytteitä ei ole suorittanut. Nykyisin ei ole valtion palveluksessa. Osoite: Tikkakoski.
 

Sorjonen, Kyösti Hannes.

Synt. 1/3 1912. Fil. kand. 1938. Luutnantti. Jyväskylän skp:n valistusohjaajana 1/11 1940-6/11 1944, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Kotimainen kirjallisuus: laudatur, teoreettinen filosofia ja taidehistoria: cum laude approbatur, kansanrunous: approbatur. Ei ole auskultoinut. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Jyväskylä, Kirkkotie 12 B 18.
 

Säntti, Auvo Armo.

Synt. 25/12 1906. Fil. kand. ja maist. 1934. Sk.järjestössä valistusohjaajana. Kapteeni. Lakkautuspalkalla Porin sk.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Eläintiede: laudatur, kasvitiede ja maantiede: cum laude approbatur, kemia: approbatur. Ei ole auskultoinut. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite. Pori, Mikonk. 25.
 

Tienari, Artturi.

Synt. 30/6 1907. Fil. maist. 1935. Sk.järjestössä valistusohjaajana, asetettu lakkautuspalkalle Pirkka-Hämeen sk.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Kapteeni. Suomen historia: laudatur, kansantaloustiede, sosiologia ja yleinen historia: cum laude approbatur, valtio-oppi ja kasvatusoppi: approbatur. Auskultoinut yhden lukukauden. Ei ole suorittanut käyt. opettajanäytteitä. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Tampere, Tampella.
 

Wikström, Don Arthur Lorenzo.

Synt. 11/1 1906. Fil. kand. 1931. Fil. maist. 1932. Sk.järjestössä valistusohjaajana. Kapteeni. Lakkautuspalkalle Turun sk.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Eläintiede: laudatur, kasvitiede ja maantiede: cum laude approbatur, kemia, kasvatus- ja opetusoppi, geologia ja minerologia: approbatur. Nykyisin maat. ministeriössä mets. valvojan apulaisen ylim. toimessa. Osoite: Maatalousministeriö.
 

Östling, Gustaf Jim.

Synt. 24/11 1884. Fil. tohtori. Asetettu lakkautuspalkalle farmaseuttisen laitoksen apulaisen toimesta. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Helsinki, Pohj. Rautatiek. 15.
 

Insinöörit:

Eskola, Urho Ivar.

Synt. 24/1 1903. Tampereen tekn. opisto 1919. Konemestarina ja koneteknikkona Saimaan kanavalla 1934-42, sähköteknikkona 1943, tie- ja vesirak. hallituksessa 1944. Asetettu lakkautuspalkalle 1/1 1945. Nykyisin ylim. sähköinsinöörinä Saimaan kanavalla. Osoite tie- ja vesirakennushallituksesta.
 

Sallavuori, Georg Karl.

Synt. 13/11 1898. Helsingin tekn. opisto. Palvellut puolustuslaitoksessa yliassistenttina ja asetettu lakkautuspalkalle 1/4 1945. Nykyisin Valtion sähköpajan palveluksessa. Osoite puolustusministeriöstä.
 

Tenhunen, Yrjö Pietari.

Synt. 20/8 1891. Sähköinsinööri saksal. korkeakoulusta. Asetettu lakkautuspalkalle puolustusministeriön sähkölaboratorion insinöörin toimesta 1/4 1945. Everstiluutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kokkola, Pitkäsillank. 20.
 

Kanavanvartijat:

Laitinen, Viljam.

Synt. 12/6 1894. Asetettu lakkautuspalkalle Saimaan kanavan kanavanvartijan toimesta 1/1 1945. Nykyisin Saimaan kanavan ylim. kanavanvartijana. Osoite: Lappeenranta, Mustola.
 

Nappalin, Väinö Bernhard.

Synt. 8/12 1889. Asetettu lakkautuspalkalle Saimaan kanavan kanavanvartijan toimesta 1/1 1945. Nykyisin Saimaan kanavan ylim. kanavanvartijana. Osoite: Lappeenranta, Mustola.
 

Taskula, August Vilhelm.

Synt. 5/7 1899. Asetettu lakkautuspalkalle Saimaan kanavan kanavanvartijan toimesta 1/1 1945. Nykyisin Saimaan kanaan ylim. kanavanvartijana. Osoite tie- ja vesirakennushallituksesta.
 

Trast, Herman Konstantin.

Synt. 8/9 1895. Asetettu lakkautuspalkalle Saimaan kanavan kanavanvartijan toimesta 1/1 1945. Nykyisin Saimaan kanavan kanavanvartijana. Osoite: Lappeenranta, Lempäälä.
 

Vakkila, Juho.

Synt. 17/6 1901. Kansakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle kanavanvartijan toimesta 1/1 1945. Nykyisin Saimaan kanavan ylim. kanavanvartijana. Osoite: Lappeenranta, Lempäälä.
 

Kansakoulunopettajat:

Kolkki, Juuso Aleksanteri.

Synt. 23/6 1898. Ylioppilas. Kansak. opett. ja matem. opett. keskikoulussa. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Kapteeni. Nykyisin v.t. luutnantin virassa KTR 2:ssa Turussa. Osoite: Turku, KTR 2.
 

Laaksi, Martti.

Synt. 7/4 1902. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Pohjanmaan sk.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin kansak. opettajana Alajärven kunnan Luoma-ahon kansakoulussa. Osoite: Alajärvi, Luoma-aho.
 

Lehtinen, Juho Aarne.

Synt. 27/5 1891. Kad.K. Majuri. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Satakunnan sk.piirin valistusohjaajan toimesta. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Vammala.
 

Niikko, Mikko.

Synt. 31/10 1898. Kansak. opettajana 1911-39. Alakansak. seminaarin opettajana 1939-45. Asetettu lakkautuspalkalle Suistamon alakansak. seminaarin opettajan toimesta 1/8 1945. Nykyisin Itä-Suomen seminaarin tyttöjen harj. koulun yliopettajan vs:na. Osoite: Itä-Suomen seminaarin tyttöjen harj. koulu.
 

Paavolainen, Juho.

Synt. 12/5 1886. 5/8 oppik. Kansak. opettaja 1914. Koivulan kasvatuslaitoksen opettajana 1/3 1915-1/6 1927, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Osoite: Helsinki, Ilmarink. 12 B 37.
 

Palovaara, Toimi Ensio.

Synt. 2/2 1907. Luutnantti. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei ole valtion toimessa. Osoite: Kotka, Korkeavuorenk. 20 B 21.
 

Ruotsalainen, Johanna.

Synt. 17/1 1883. Kansak. opettajana 1905-22. Suistamon alakansak. seminaarin opettajana 1922-1/8 1945, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei ole valtion toimessa. Osoite kouluhallituksesta.
 

Sandvik, Martin Evald.

Synt. 1/9 1908. Asetettu lakkautuspalkalle Vaasan sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Vänrikki. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite Vaasan sotilaspiiristä.
 

Turunen, Arvo Eino.

Synt. 15/3 1896. 4/8 oppik. Kansak. opettaja 1918. Opettajana Koivulan kasvatuslaitoksessa 1/10 1918-1/6 1927, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion palveluksessa.
 

Kansanhuollonjohtajat:

Heikkinen, Matti.

Synt. 27/5 1910. Toiminut kansanhuollonjohtajana ja asutuskassanhoitajana. Lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ylim. toimessa Kajaanin liikennepiirissä. Osoite: Kajaani, Seminaarik. 5.
 

Kanttoriurkurit:

Alestalo, Huvi Valtter.

Synt. 15/3 1895. Kirkkomusiikkiopisto, Orkesterikoulu, Konservatorio, Lukkariurkurikoulu. Toiminut Kokkolan sk.piirin kapellimestarina. Lakkautuspalkalle Kokkolan sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Kersantti. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Kokkola, Pakkahuoneenk. 6.
 

Haataja, Kauko Lento.

Synt. 18/8 1906. Kirkkomusiikkiopisto. Kanttoriurkuri. Lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Vuolijoki, Ylikangas.
 

Katekeetat:

Mononen, Aleksanteri.

Synt. 23/11 1889. Diakoonikurssi 1911. Korpiselän katekeettana 1919-1940, 1943-1945. Lakkautuspalkalle yllämainitusta toimesta 1/1 1946. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Vöyri, Bergby.
 

Sissala, Einari.

Synt. 28/12 1898. Diakooni oppilas. Kiertokoulun opettajien kesäkurssi. Suistamon katekeettina 1925-1940, 1943-1945. Lakkautuspalkalle 1/1 1946. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Nurmo.
 

Tuunanen, Hilma.

Synt. 17/3 1908. Kiertokoulun opettajien kurssi 1934. Suistamon katekeettana 1938-1940, 1943 1945. Lakkautuspalkalle 1/1 1946. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kauhava, Tulensalo.
 

Kauppakoulun käyneet:

Alho, Reino Olavi.

Synt. 2/7 1907. Toiminut Sosiaalisessa tutkimustoimistossa toimistoapulaisena. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, V-linja 7 C 55.
 

Aromaa, Antti Aarno.

Synt. 2/12 1913. Toiminut laivanvarustajayhtiön konttoristina. Asetettu lakkautuspalkalle Porin sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Kapteeni. Nykyisin Pomarkun kansanhuollonjohtajana. Osoite: Pomarkku.
 

Avellan, Kurt Henrik.

Synt. 23/11 1911. Toiminut vakuutustarkastajana. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Runebergink. 55 b, A 30.
 

Hyrskykari, Urho Ilmari.

Synt. 4/10 1902. Asetettu lakkautuspalkalle Suur-Saimaan sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Kapteeni. Nykyisin Pesu- ja korjauskeskuksen päällikkönä. Osoite: Mikkeli, Porrassalmenk. 5.
 

Kekäläinen, Eino Ilmari.

Synt. 1/4 1920. 4/8 oppik. Toiminut toimistoapulaisena. Asetettu lakkautuspalkalle Kuopion sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kuopio, Maaherrank. 3.
 

Koivio, Aleksanteri.

Synt. 26/10 1911. Toiminut liikkeenhoitajana ja kirjanpitäjänä. Asetettu lakkautuspalkalle Kokemäen sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Kapteeni. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kokkola, Tehtaank. 24.
 

Koskinen, Rauno Emil.

Synt. 30/8 1916. Toiminut konttoristina. Asetettu lakkautuspalkalle Jyväskylän sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Vänrikki. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Uurainen kk.
 

Kurikka, Tuomas.

Synt. 9/12 1895. Asetettu lakkautuspalkalle Kankaanpään sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Vääpeli. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Ikaalinen.
 

Kärkkäinen, Joonas.

Synt. 22/7 1890. 4/8 yhteiskoulua. Asetettu lakkautuspalkalle PM:n sähkölaboratorion varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Sot. mest. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Riihimäki, Kuivaamo.
 

Laukamo, Hilding Emil.

Synt. 1/4 1904. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Sk. YE:n nuor. toimistoupseerin toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Munkkiniemi, Perustie 21 A 12.
 

Rousu, Elof Petter.

Synt. 10/9 1913. Asetettu lakkautuspalkalle Sisä-Suomen sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite Sisä-Suomen sotilaspiiristä.
 

Rummukainen, Väinö Verner.

Synt. 5/8 1909. 5/8 oppik. Toiminut konttoristina ja työnjohtajana. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pankakoski, kansakoulu.
 

Saarniala, Johan Niilo.

Synt. 9/12 1908. 7/8 lys. Toiminut aikaisemsin Hankkijan ja Siemensin lähettäjäänä, kokoomuspuolueen piirisihteerinä sekä „Savon" levikkipäällikkönä. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Savon sk.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Kapteeni. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kuopio, Sarvaink. 14.
 

Siponen, Onni Alfred.

Synt. 8/8 1899. Asetettu lakkautuspalkalle Joensuun sot.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Joensuu, Peltola, Pamilank. 4.
 

Vuorivirta, Toivo Olavi.

Synt. 28/8 1917. Asetettu lakkautuspalkalle Suur-Saimaan sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Mikkeli, Polttimonk. 4.
 

Kauppaopiston käyneet:

Immonen, Antti.

Synt. 31/5 1889. Ylioppilas. Liikemiesten kauppaopisto. Asetettu lakkautuspalkalle Käkisalmen kaup. raastuvanoikeuden kunnallisneuvosmiehen virasta 10/12 1940. Pankinjohtaja. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Malmi, Hämeentie 2.
 

Junila, Aimo Rauto.

Synt. 22/7 1918. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Raahen sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Kapteeni. Nykyisin Seinäjoen kansanhuoltopiirin ylimäär. aluetarkkailijan toimessa. Osoite: Seinäjoki.
 

Kaapu, Lauri Kullervo.

Synt. 11/8 1914. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Uudenmaan sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Luutnantti. Osoite Pohj. Uudenmaan sot. piiristä.
 

Karassaari, Olli Sakari.

Synt. 6/6 1917. 6/8 oppik. Suomen konttoristiopisto. Asetettu lakkautuspalkalle Länsi-Pohjan sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Laurila.
 

Laaninen, Heikki Kustaa.

Synt. 2/3 1893. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Salon sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Salo, Varssillank. 12.
 

Lipponen, Erkki Matias.

Synt. 15/8 1918. Asetettu lakkautuspalkalle Kemin sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kemi, Väinölä.
 

Mikkilä, Olavi Mikael.

Synt. 29/10 1910. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Iisalmen sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Kapteeni. Nykyisin ylimääräisessä toimessa Jyväskylän pol.laitoksessa. Osoite: Jyväskylä.
 

Pasanen, Lauri Emil.

Synt. 23/8 1913. 5/8 lk. oppikoulua. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ylimääräisessä toimessa Hämeen l. liikevaihtoverotoimistossa. Osoite: Tampere.
 

Pyhtilä, Kaarlo Henrik.

Synt. 24/4 1906. Asetettu lakkautuspalkalle Raahen sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Pattijoki.
 

Riekkinen, Lauri Kalervo.

Synt. 31/7 1911. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Länsi-Pohjan sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta. Luutnantti. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Enontekiö.
 

Siiri, Hugo Valdemar.

Synt. 4/8 1918. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Raahen sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin Tampereen pol.laitoksen v.t. taloudenhoitajana. Osoite: Tampere, Poliisilaitos.
 

Kielenkääntäjät:

Pulkkinen, Adolf.

Synt. 22/9 1880. Asetettu lakkautuspalkalle valtioneuvoston kanslian ylikielenkääntäjän apulaisen virasta 9/10 1931. Nykyisin ei ole valtion toimessa. Osoite: Helsinki, Kruununvuorenk. 9 A 2.
 

Kirjaajat:

Mansikka, Kerttu Elisabet.

Synt. 17/9 1901. Ylioppilas 1921. Puhtaaksikirjoittajana Viipurin lääninhallituksessa 1923-1938. Eri vapaus apulaiskirjaajan virkaan 1938. Kymen lääninhallituksen apulaiskirjaajana 1938-1945. Lakkautuspalkalle 1/1 1946. Arvosana hyvä. Nykyisin ylimääräisessä toimessa Kymen lääninhallituksessa. Osoite: Kotka, Kymen lääninhallitus.
 

Öberg, Maria Wilhelmina.

Synt. 4/9 1890. Asetettu lakkautuspalkalle Sk. YE:n kirjaajan toimesta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki Juhani-Ahontie 5.
 

Kirjanpitäjät:

Appelgrén, Arthur Henrik.

Synt. 14/3 1893. Ylioppilas. Toiminut kirjanpitäjänä Ruotsin lähetystössä Pietarissa sekä rykmentin rahastonhoitajana. Asetettu lakkautuspalkalle 20/6 1919 Suomen Passiviraston vanh. kopistin toimesta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pietarsaari, Hämeenk. 11.
 

Mattila, Kalle Filippus.

Synt. 28/12 1885. Halilan parantolan kirjanpitäjänä 1/1 1932-30/9 1940, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin Savonlinnan yleisen sairaalan v.t. taloudenhoitajana. Osoite: Savonlinna, yl. sairaala.
 

Oijala, Antti.

Synt. 2/7 1892. Saimaan kanavalla kanava- ja vaakakirjurina 1917-26, kanavakirjanpitäjänä 1926-40. Saimaan kanavan konttoripäällikkönä 1/5 1942-1/1 1945, jolloin asetettu lakkautuspalkalle.
 

Konemestarit:

Lindblom, Volter Vilhelm.

Synt. 5/8 1888. Suorittanut I lk:n koneenkäyttäjätutkinnon 1907. Ylihöyrykonemestari 1919. Ylimoottorikonemestari 1930. Koneenkäyttäjänä ja konemestarina merenkulkulaitoksessa 1/4 1905-31/3 1945, jolloin asetettu lakkautuspalkalle ylikonemestarin virasta. Nykyisin tarkastusalus „Eläköön" v.t. ensimm. konemestarina. Osoite: Helsinki, Edelfeltintie 3.
 

Konttori- ja toimistoapulaiset:

Björkman, Alice.

Synt. 1884. Ylioppilas. Yliopiston kirjastossa 2 ½ v. Asetettu lakkautuspalkalle asutushallituksen konttoriapulaisen toimesta 30/3 1933. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Yrjönk. 23.
 

Colliander, Anna-Lisa.

Synt. 5/7 1890. Päästötodistus Helsingin Suomalaisesta Tyttökoulusta 1907. Reviisorin apulaisena tullihallituksessa 1926-1940, tarkastusapulaisena tullihallituksessa 1940-1945. Lakkautuspalkalle yllämainitusta toimesta 1/1 1946. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Mannerheimintie 39 A.
 

Czarnecki, Lucia Ida Ernestine.

Synt. 1/8 1881. Päästötodistus Åbo Svenska Rultimersskolanin 6:lta luokalta. Konttorikirjurina Helsingin tullikamarissa 1910-1924, toimistoapulaisena Helsingin tullikamarissa 1924-1945. Lakkautuspalkalle 1/1 1946. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Korkeavuorenk. 11 A 4.
 

Ekstam, Gertrud.

Synt. 29/9 1879. Ylioppilas 1898 ruotsinkielisestä oppilaitoksesta. Kurssi kaksinkertaisessa italialaisessa kirjanpidossa. Laskuapulaisena tullihallituksessa 1902-1917, 1919-1940 sekä tilastoapulaisena 1940-1945. Lakkautuspalkalle 1/1 1946. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Korkeavuorenk. 29 A 5.
 

Elg, Linnea Mildrid.

Synt. 9/1 1900. Lakkautuspalkalle Porin tullikamarin toimistoapulaisen toimesta 1/1 1946. Nykyisin ylimääräisessä toimessa Porin tullikamarissa. Osoite: Pori, Tullikamari.
 

Gylling, Elisabet.

Synt. 25/3 1880. Ylioppilas 1898 ruotsinkielisestä oppilaitoksesta. Puhtaaksikirjoittajana Helsingin tullikamarissa 1900-1904, konttoriapulaisena Helsingin tullikamarissa 1922-1940 ja toimistoapulaisena 1940-1945. Lakkautuspalkalle 1/1 1946. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Arkadiank. 12.
 

Halonen, Helga Maria.

Synt. 31/3 1903. Ylioppilas 1922 ruotsinkielisestä oppilaitoksesta. Reviisorin apulaisena tullihallituksessa 1925-1939 ja kirjurina 1939-1945. Lakkautuspalkalle 1/1 1946. Nykyisin ylimääräisessä toimessa kauppa- ja teollisuusministeriössä. Osoite: Helsinki, Kauppa- ja teollisuusministeriö.
 

Heino, Aarne.

Synt. 16/5 1897. Ylioppilas 1916. Kanslia-apulaisena Viipurin lääninhallituksessa 1920-1938. Eri vapaus läänin kanslistin ja läänin reistraattorin virkoihin Viipurin lääninhallituksessa 1931, läänin konttoristin virkaan 1936 sekä lääninkanslistin ja -konttoristin, -kirjurin ja -apulaiskirjurin virkoihin koko valtakunnassa 1938-1945. Lakkautuspalkalle 1/1 1946. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kotka, Tehtaank. 5.
 

Jaakkola, Paavo Vilho.

Synt. 24710 1893. Keskikoulu. Kielenkääntäjänä senaatissa 1914-1917. Asetettu lakkautuspalkalle Suomen Passiviraston vanh. kopistin virasta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Haaga, Asematie 38.
 

Jokio, Nikolai (Niilo).

Synt. 25/7 1898. Pappisseminaari. Asetettu lakkautuspalkalle kreikkalaiskat. kirkollishallituksen notaarin virasta 29/12 1923. Nykyisin Kuopion kr.kat. seurak. lukkarin vs:na. Osoite: Kuopio, Puijonk. 27.
 

Juselius, Elsa Helena.

Synt. 22/6 1881. Päästötodistus Heurlinska skolanin 5:ltä luokalta. Kurssit kirjanpidossa ja konekirjoituksessa. Konttoriapulaisena Helsingin tullikamarissa 1919-1940 ja toimistoapulaisena 1940-1945. Lakkautuspalkalle 1/1 1946. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Mechelinink. 13 B.
 

Kornblitt, Aleksandra.

Synt. 10/7 1883. Venäl. tyttökoulua 6 lk. Asetettu lakkautuspalkalle Kenraalikuvernöörin kopistin virasta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Uudenmaank. 44 E 82.
 

Kosonen, Pekka.

Asetettu lakkautuspalkalle Suomen ent. Passiviraston siht. apulaisen toimesta.
 

Lindblom, Maria Magdalena.

Synt. 2/11 1891. 6/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle valtioneuvoston käännöstoimiston puhtaaksikirjoittajan toimesta 20/6 1941. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Helsingink. 22 C 6.
 

Luukkonen, Kirsi Kaarina.

Synt. 8/10 1915. Lakkautuspalkalle Kymen lääninhallituksen vanhemman kaslia-apulaisen toimesta 1/1 1946. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Karhula B. 247, Grönberg.
 

Lönngren, Julia Viola Matilda.

Synt. 4/6 1885. Lakkautuspalkalle 1/1 1946 tullihallituksen tarkastusapulaisen toimesta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Munkkiniemenk. 19 A.
 

Orri, Aarne Viktor.

Synt. 15/6 1892. 6/8 oppik. Oikeusministeriön rikosrekisteri- ja tilastotoimiston toimistoapulaisena 1/1 1921-31/12 1935, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Lönnrotink. 45 B 53.
 

Oulanko, Aune Marjatta.

Synt. 14/6 1915. Keskikoulu 1937. Konekirjoitus- ja kirjanpitokurssit. Konttoriapulaisena maatalouskerholiitossa 1/6 1937-30/11 1939 ja sisäasiainministeriön väestönsuoj. asiainosaston kanslia-apulaisena 1/12 1939-30/6 1945. Nykyisin valtiovarainminist. ylim. kanslistina. Osoite: Helsinki, Temppelik. 4 B 11.
 

Päivänne, Elsa Karoliina.

Synt. 20/5 1887. Lakkautuspalkalle 1/1 1946 Kymen lääninhallituksen vanhemman puhtaaksikirjoittajan toimesta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kotka, Keskusk. 17 A.
 

Rinne, Valentina Meeri.

Synt. 19/1 1922. Lakkautuspalkalle 1/1 1946 Kymen lääninhallituksen nuoremman kanslia-apulaisen toimesta. Nykyisin ylimääräisessä toimessa Kymen lääninhallituksessa. Osoite. Kotka, Kymen lääninhallitus.
 

Sirviö, Rakel.

Synt. 30/11 1884. Lakkautuspalkalle 1/1 1946 Kymen lääninhallituksen vanhemman puhtaaksikirjoittajan toimesta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kotka, Tehtaank. 5.
 

Wallin, Edit Cesilia.

Synt. 23/11 1884. Lakkautuspalkalle 1/1 1946 Helsingin tullikamarin toimistoapulaisen toimesta. Nykyisin tullihallituksen tilastotoimiston v.t. tilastoapulaisena. Osoite: Helsinki, Albertink. 21 B 21.
 

Kunnallisneuvosmiehet:

Jordan, Adrian.

Synt. 4/3 1881. Asetettu lakkautuspalkalle Sortavalan kaup. maistraatin kunnallisneuvosmiehen toimesta 2/2 1945. Nykyisin kansanhuollonjohtajana Jyväskylässä. Osoite: Jyväskylä, kansanhuoltotoimisto.
 

Käsityönopettajat:

Ahvenainen, Siiri, Suoma.

Synt. 25/5 1889. Päästötod. Turun suomal. tyttökoulusta 1907 sekä Wetterhoffin työkoulusta 1910. Tampereen kasvatusopillinen käsityökurssi 1912. Opettaja Kuutolan käsityökoulussa 1910-14, Kumtähden sairaalassa 1922 ja Tuusulan kansanopistossa 1929-35. Pesunjohtajattarena Sortavalan yleisessä sairaalassa 1/4 1935-30/9 1940, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pertunmaa, Lihavanpää.
 

Kuusisto, Elna Inkeri.

Synt. 16/3 1902. Toiminut alakansak. seminaareissa voimist.-, piirust.- ja käsityönopettajana 1924-1945. Asetettu lakkautuspalkalle Suistamon alakansak. seminaarin opett. toimesta 1/8 1945. Nykyisin ylim. toimessa Tornion alak. seminaarissa. Osoite: Tornio, alakansak. seminaari.
 

Tapanainen, Kerttu Marjatta.

Synt. 21/4 1904. Päästötod. Viipurin suomal. tyttökoulusta 1923 ja Helsingin käsityöseminaarista 1923. Opettajaharj. todistus sekä käyt. opettajakoe 1925. Viipurin kutomakoulu 1926. Käsityönopettajana Kannaksen ammattikoulukodissa 1929-1/7 1940, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Osoite: Leppävaara.
 

Laborantit:

Kanerva, Aarne Ewald.

Synt. 10/5 1906. Toiminut laboranttina. 5/7 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Rauman sot.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Vänrikki. Osoite: Rauma, Kinno.
 

Pihlaja, Elli.

Synt. 19/2 1906. Ylioppilas 1924. Laboranttina maanvilj. kemiallisessa laboratoriossa 1/6 1926-31/12 1933, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion toimessa. osoite: Helsinki, Minna Canthink. 18.
 

Lakimiehet:

HT = ylempi hallintotutkinto,
YOT = ylempi oikeustutkinto,
LK = lakit.kand.,
FK = fil.kand.,
OT = oikeustutkinto,
VT = varatuomari,
FM = fil.maisteri.
 

Aaltonen, Toivo.

Synt. 1894. OT 1920. HT 1921. VT 1926. Nimismiehenä 7 v. 1 kk. Kaup.voutina 11 kk. Kruununvoutina 15 ½ v. Nykyisin Tyrvään kihlak. v.t. henkikirjoittajana, osoite: Vammala. Henkilötiedot Turun ja Porin lääninhallituksesta.
 

Aarnio, Veikko Vilho.

Synt. 1901. YOT 1927. VT 1930. Ylim. virkamies KKO:ssa 9 kk. Ylim. virkamies oikeusministeriössä 7 kk. Viipurin kaup. kaupunginviskaalina 4 v. 3 kk., sekä nuor. oikeusneuvosmiehenä 5 ½ kk. Ylimääräisenä esittelijänä valtiovarainministeriössä 9/10 1940 alkaen. Hoitanut lääninkanslistin, nimismiehen, pormestarin, sotaoikeuden puheenjohtajan, oikeusministeriön notaarin, painovapaustoimiston amanuenssin ja oikeusasiamiehen sihteerin virkoja. Nykyisin valtiovarainministeriön ylimääräisenä esittelijänä. Osoite: Helsinki, valtiovarainministeriö. Henkilötiedot valtiovarainministeriöstä.
 

Backman, Valter Jarl.

Synt. 1886. OT 1909. VT 1912. Oikeusneuvosmiehenä Viipurissa 1919 alkaen. Nykyisin ei valtion toimessa, osoite: Vestanfjärd, Sundvik, Näset. Henkilötiedot Viipurin kaup. hoitokunnalta.
 

Blom, Einar Edvin.

Synt. 1886. HT 1908. Lääninkanslistina 6 kk., reistraattorina lääninhallituksessa 9 kk. Nimismiehenä 7 v. Kruununvoutina 19 v 4 kk. Kaupunginviskaalina 5 kk. Kasöörinä Suomen Pankissa 2 v. 9 kk. Nykyisin Lapuan kihlak. v.t. henkikirjoittajana, osoite Vöyri. Henkilötiedot Vaasan lääninhallituksesta.
 

Brunou, Berndt Bertil.

Synt. 1880. Varatuomari, fil. kand. Entinen Viipurin kaup. kunnallispormestari. Nykyisin asianajajana Helsingissä. Osoite: Helsinki, Temppelik. 10. Sairaalloinen. Henkilötiedot Viipurin kaup. hoitokunnalta.
 

Eck, Hakon Ruben.

Synt. 1888. OT 1918. VT 1921. Nimismiehenä 3 v. 9 kk. Helsingin kaup. poliisimestarina 3 v. 7 kk. Kruununvoutina 15 v. 11 kk. Hoitanut tuomiok. tuomarinvirkoja yht. noin 2 v. Nykyisin valtion verolautak. puheenjohtajana Tammisaaressa, osoite: Tammisaari. Henkilötiedot Uudenmaan lääninhallituksesta.
 

Haka, Kaarlo Walfrid.

Synt. 1891. OT 1922. Hov. ausk. Puolustuslaitoksen palveluksessa 1922-1/7 1945, jolloin asetettu lakkautuspalkalle Pv. PE:n toimistosihteerin toimesta. Nykyisin ylimääräisessä toimessa Uudenmaan läänin liikevaihtoverotoimistossa. Osoite: Helsinki, Maurink. 4 A.
 

Harju, Edvard.

Synt. 1888. HT 1914. OT 1916. VT 1924. Nimismiehenä 5 v. 6 kk. Ylim. esitt. lääninhallituksessa 4 v 11 kk. Kruununvoutina 19 v. 7 kk. Hoitanut lääninsihteerin virkaa. Nykyisin ei valtion tointa. Osoite: Pieksämä. Henkilötiedot Mikkelin lääninhallituksesta.
 

Henriksson, Patrik Eugen.

Synt. 1908. YOT 1936. Varatuomari, ent. apulaiskruununvouti. Nykyisin Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen ylim. toimistosihteeri, osoite: Helsinki. Henkilötiedot Uudenmaan lääninhallituksesta.
 

Hiltunen, Toivo Ilmari.

Synt. 1897. YOT 1925. VT 1936. Nimismiehenä 17 v. 8 kk. Kruununvoutina 1 v 4 kk. Nykyisin Kuopion veropiirin verolautak. puheenjohtajana, osoite Kuopio. Henkilötiedot Kuopion lääninhallituksesta.
 

Ikonen, Veikko Villiam.

Synt. 1887. HT 1911. Nimismiehenä 4 ½ v., henkikirjoittajana 18 v. 4 kk. Kruununvoutina 11 v. 3 kk. Nykyisin Iisalmen kihlak. v.t. henkikirjoittajana, osoite: Iisalmi. Henkilötiedot Kuopion lääninhallituksesta.
 

Karlsson, Kaarle Bertel.

Synt. 1901. YOT 1930. VT 1934. Ent. kaupunginvouti. Toiminut poliisilaitoksen sihteerinä ja nimismiehenä useita vuosia. Nykyisin Kajaanin kihlak. v.t. henkikirjoittajana. Osoite: Kajaani, Kainuunk. 19.
 

Kiiskinen, Yrjö Pentti.

Synt. 1896. OT 1924. VT 1926. Nimismiehenä 5 v. 9 kk. Kruununvoutina 14 v. 11 kk. Nykyisin Oulun kihlak. v.t. henkikirjoittajana. Osoite: Oulu. Henkilötiedot Oulun lääninhallituksesta.
 

Kunnas, Hanno Klaus Julius.

Synt. 1894. OT 1918. VT 1921. Nimismiehenä 5 v. 2 kk. Poliisitarkastajana 9 v. 8 kk. Kruununvoutina 10 v. Hoitanut oikeusneuvosmiehen, kaup.voudin, poliisimestarin, varalääninsihteerin ja pormestarin virkoja ja toimia sekä toiminut ylimääräisenä virkamiehenä Viipurin HO:ssa. Nykyisin Helsingin kaup. ylimääräisenä kaup.viskaalina, osoite: Leppävaara, Alkutie 23. Henkilötiedot Uudenmaan lääninhallituksesta.
 

Lappi, Josua.

Synt. 1884. OT 1912. Nimismiehenä 7 v. 3 kk. Kruununvoutina 25 v. Nykyisin Maskun kihlak. v.t. henkikirjoittajana, osoite: Turku. Henkilötiedot Turun ja Porin lääninhallituksesta.
 

Lumiala, Eino Antero.

Synt. 1885, OT 1908. VT 1911. HT 1917. Kanslistina maatalousministeriössä 3 v. 3 kk. Nuor. hall.sihteerinä samassa 8 kk. Asessorina maatalousminist. asutusasiainosastossa 15 v. ja asutusneuvoksena samassa 6 v. 7 kk. Kruununvoutina 1 v. 5 kk. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Varkaus. Henkilötiedot maatalousministeriöstä ja Kuopion lääninhallituksesta.
 

Mandelin, Erik Fredrik Hjalmar.

Synt. 1887. FM 1914. LK 1916. Ent. kouluhallituksen kouluneuvos 6 v. Nykyisin Kenr. Mannerheimin Lastensuojeluliiton palveluksessa. Osoite: Helsinki, Sallink. 4 D.
 

Mentti, Mauri.

Synt. 1902. YOT 1928. VT 1931. Nimismiehenä 8 v. 9 kk. Kruununvoutina 6 v. 8 kk. Toiminut ylim. virkamiehenä Vaasan HO:ssa 7 kk. Henkikirjoittajana o.t.o. 7/7 -41 alkaen. Nykyisin Kuortaneen kihlak. v.t. henkikirjoittajana. Osoite: Alavus. Henkilötiedot Vaasan lääninhallituksesta.
 

Niemistö, Veikko Villiam.

Synt. 1891. OT 1923. VT 1928. Nimismiehenä 13 v. 2 kk. Kruunuunvoutina 9 v. 3 kk. Nykyisin verolautak. puheenjohtajana Loviisassa. Henkilötiedot Uudenmaan lääninhallituksesta.
 

Näres, Onni Kustaa Reinhold.

Synt. 29/9 1897. YOT 1927. VT 1935. Haapajärven kihlak. kruununvoutina 1936-1944, josta lakkautuspalkalle 31/12 1944. Nykyisin Lahden kaupunginviskaalina. Osoite: Lahti.
 

Partanen, Elis Johan.

Synt. 1887. HT 1913. Nimismiehenä 10 v. henkikirjoittajana 11 v. Kruununvoutina 10 ½ vuotta. - Hoitanut lääninhallituksessa reistraattorin, lääninkonttoristin, apulaiskamreerin ja lääninrahastonhoitajan virkoja. Nykyisin Rantasalmen kihlak. v.t. henkikirjoittajana. Osoite: Rantasalmi. Henkilötiedot Mikkelin lääninhallituksesta.
 

Pekkanen, Emil.

Synt. 1894. YOT 1923. Varatuomari. Ent. vanh. hallitussihteeri valtiovarainministeriössä, 10 v. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Helsinki, Vironk. 9 A. Henkilötiedot valtiovarainministeriöstä.
 

Puustinen, Viljo Ilmari.

Synt. 1888. OT 1912. VT 1915. YOT 1915. LK 1925. Ent. vakuutusneuvoston asessori. Henkilötiedot sosiaaliministeriöstä. Nykyisin Maskun tuomiok. v.t. tuomarina, osoite: Turku.
 

Rapola, Niilo Nyyrikki.

Synt. 1894. OT 1919. VT 1923. YOT 1926. Nimismiehenä 6 v. 7 kk. Kruununvoutina 18 v. Nykyisin Pirkkalan kihlak. v.t. henkikirjoittajana, osoite: Pälkäne. Henkilötiedot Hämeen lääninhallituksesta.
 

Ruoho, Väinö Kristian.

Synt. 1893. OT 1918. VT 1921. Ent. Viipurin kaup. oikeusneuvosmies. Sairas, ei voitane sijoittaa. Osoite: Haapamäki. Henkilötiedot oikeusministeriöstä ja Viip. kaup. hoitokunnalta.
 

Ropponen, Yrjö Johannes.

Synt. 24/4 1884. HT 1907. Hoitanut lääninkanslistin, lääninreistraattorin, nimismiehen ja varalääninsihteerin virkoja. Nimitetty valtion poliisikoulun johtajaksi 21/3 1929, josta asetettu lakkautuspalkalle 1/1 1946. Nykyisin valtion poliisikoulun v.t. johtajana. Osoite: Helsinki, Valtion poliisikoulu.
 

Saksa, Kalle Emil.

Synt. 1891. OT 1920. VT 1923. Sortavalan kaup.vout. v:sta 1925 alkaen. Nykyisin asianajajana Mikkelissä. Henkilötiedot Sortavalan kaup. hoitokunnalta.
 

Solin, Josef Henrik Mathias.

Synt. 1890. LK 1918. VT 1923. Ulkoasiainministeriössä avustajana 4 kk., jaostosihteerinä 4 v 7 kk., apukamreerina 10 kk. Varakonsulina Pietarissa 1 v 1 kk. Nykyisin Helsingin kaup. v.t. siviilinotaarina, osoite: Helsinki, Temppelik. 21. Henkilötiedot ulkoasiainministeriöstä.
 

Sparvin, Kaarlo Einar.

Synt. 1902. YOT 1925. VT 1930. Nimismiehenä ja kruununvoutina yht. 11 v. Nykyisin Viitasaaren piirin v.t. nimismiehenä. Osoite: Viitasaari. Henkilötiedot Vaasan lääninhallituksesta.
 

Sundberg, Martin Fabian.

Synt. 1899. YOT 1927. VT 1935. Kruununvoutina 14 v. Nykyisin Ahvenanmaan lääninhallituksen palveluksessa, osoite: Maarianhamina, Kapteenink. 16 B. Henkilötiedot Ahvenanmaan lääninhallituksesta.
 

Sundman, Fritiof August.

Synt. 1885. HT1909. Nimismiehenä 8 v. 2 kk. Lääninhallituksen apukamreerina 9 v. 10 kk. Kruununvoutina 16 v. 3 kk. Hoitanut varalääninkamreerin ja lääninkamreerin tehtäviä yht. 2 ½ v. Nykyisin Piikkiön kihlak. henkikirjoittajana. Osoite: Parainen. Henkilötiedot Turun ja Porin lääninhallituksesta.
 

Tolamaa, Kaarlo Aukusti.

Synt. 1887. OT 1922. Hov. ausk. Puolustuslaitoksen palveluksessa 1924-1/7 1945, jolloin asetettu lakkautuspalkalle Pv. PE:n toimistosihteerin toimesta. Nykyisin Sotatal. tarkastuksessa ylim. reviisorin toimessa. Osoite: Helsinki, Tunturik. 16 B.
 

Turkka, Armas Kaarlo Martti.

Synt. 1901. YOT 1930. VT 1935. Nimismiehenä 12 ½ v. Kruununvoutina 3 v. Nykyisin Halikon kihlak. v.t. henkikirjoittajana, osoite: Salo. Henkilötiedot Turun ja Porin lääninhallituksesta.
 

Veneskoski, Erkki Konstantin.

Synt. 1890. OT 1916. VT 1920. Nimismiehenä 15 ½ v. Kruununvoutina 5 ½ v. Nykyisin Ikaalisten v.t. henkikirjoittajana. Osoite: Ikaalinen. Henkilötiedot Turun ja Porin lääninhallituksesta.
 

Wennström, Elis Severin.

Synt. 1892. OT 1915. VT 1919. Ent. Hangon kaup. kaupunginjohtaja ja oikeusneuvosmies. Nykyisin samassa toimessa, osoite: Hanko.
 

Westergren, Kaarle Mikael.

Synt. 1884. OT 1909. HT 1910. Ent. lääk.hallituksen apulaissihteeri. Nykyisin Mynämäen kihlak. v.t. henkikirjoittajana, osoite: Turku. Henkilötiedot Turun ja Porin lääninhallituksesta.
 

Vienola, Taavetti.

Synt. 1890. OT 1913. VT 1919. Nimismiehenä 6 v. Apulaiskruununvoutina 1 v. 7 kk. Kruununvoutina 18 v. 4 kk. Kaup.viskaalina Savonlinnassa 2 v. 3 kk. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Joensuu. Terveys heikko. Henkilötiedot Kuopion lääninhallituksesta.
 

Vilanka, Onni Armas.

Synt. 1897. OT 1921. HT 1921. VT 1924. Nimismiehenä 5 v. Viipurin pol.laitoksen etsivän osaston päällikkönä 1 v. 10 kk. ja poliisimestarina 5 kk. Helsingin kaup. poliisimestarina 6 ½ v. Valtionsyyttäjänä 10 v. Everstiluutnantti 1944. Nykyisin Puolustusvoimain Pääesikunnan palveluksessa. Osoite: Mikkeli, Kasarmik. 8 A 5. Henkilötiedot oikeuskanslerinvirastosta tai Pv. PE:sta.
 

Väyrynen, Väinö Kaarle Petter.

Synt. 1884. HT 1910. Nimismiehenä 4 v. Henkikirjoittajana 9 v. 3 kk. Kruununvoutina 21 v. 2 kk. Nykyisin Hollolan kihlak. v.t. henkikirjoittajana. Osoite: Lahti. Henkilötiedot Hämeen lääninhallituksesta.
 

Luotsit:

Ahokas, Eino August.

Synt. 9/8 1900. Kansak. Sisävesiluotsi. Asetettu lakkautuspalkalle 15/12 1944. Nykyisin ylim. luotsioppilaana Päijänteen luotsipiirissä. Osoite: Neiturin luotsiasema.
 

Hedlund, Johannes.

Synt. 19/7 1897. Kansak. Sisävesiluotsi. Asetettu lakkautuspalkalle 15/12 1944. Nykyisin Sysmän luotsiaseman v.t. luotsina. Osoite: Sysmä.
 

Heino, Jakob.

Synt. 17/12 1883. Kansakoulu. Merimieskoulu. Laivuritutkinto. Asetettu lakkautuspalkalle Uuraan luotsiaseman vanh. luotsin toimesta 1/11 1944. Nykyisin ylim. luotsina Kuorsalon luotsiasemalla. Osoite: Kuorsalo.
 

Heino, Matti Roopertti.

Synt. 15/3 1902. Kansakoulu. Aliperämiestutkinto 1928. Uuraan luotsiaseman vanh. luotsina, josta lakkautuspalkalle 1/11 1940. Nykyisin ylim. luotsina Kuorsalon luotsiasemalla. Osoite: Kuorsalo.
 

Heino, Tauno Topias.

Synt. 11/10 1909. Kansakoulu. Aliperämiestutkinto. Uuraan luotsiaseman nuor. luotsina, josta lakkautuspalkalle 1/11 1944. Osoite merenkulkuhallituksesta.
 

Jumppanen, Kaarlo Armas.

Kansakoulu. Sisävesilaivuritutkinto. Puolustuslaitoksen palveluksessa pursimiehenä, moottoriveneen kuljettajana ja merivartioaseman vanhimpana. Asetettu lakkautuspalkalle Sortanlahden luotsiaseman luotsivanhimman toimesta. Nykyisin Majakka-alus Rauman perämiehen ylim. toimessa. Osoite merenkulkuhallituksesta.
 

Kaljunen, Mauri Ilmari.

Synt. 13/1 1904. 2 lk. oppik. Petsamon luotsiaseman vanh. luotsina, josta lakkautuspalkalle 15/12 1944. Nykyisin Oulun luotsipiirissä ylim. toimessa. Osoite: Tornio I, Röyttä.
 

Kantola, Usko.

Synt. 2/3 1898. 2 lk. oppik. Aliperämiestutkinto. Pitkäpaaden luotsiaseman vanh. luotsina, josta lakkautuspalkalle 1/11 1940. Nykyisin ylim. luotsina Kuorsalon luotsiasemalla. Osoite: Kuorsalo.
 

Kurki, Kauko Uljas Urho.

Synt. 10/11 1901. Kansakoulu. Aliperämiestutkinto. Perämies ja Itämerenlaivuri. Uuraan luotsiaseman vanh. luotsina, josta lakkautuspalkalle 1/11 1944. Nykyisin ylim. luotsina Kuorsalon luotsiasemalla. Osoite: Kuorsalo.
 

Mikkola, Toivo Lauri.

Synt. 27/1 1897. Kansakoulu. Pitkäpaaden luotsiaseman vanh. luotsina, josta lakkautuspalkalle 1/11 1944. Nykyisin ylim. luotsina Kuorsalon luotsiasemalla. Osoite: Kuorsalo.
 

Muuronen, Edvard.

Synt. 8/6 1898. Kansakoulu. Uuraan luotsiaseman vanh. luotsina, josta lakkautuspalkalle 1/11 1944. Nykyisin ylimäär. luotsina Kuorsalon luotsiasemalla. Osoite: Kuorsalo.
 

Muuronen, Vilho.

Synt. 26/3 1908. Kansakoulu. Aliperämiestutkinto. Uuraan luotsiaseman vanh. luotsina, josta lakkautuspalkalle 1/11 1944. Nykyisin ylimäär. luotsina Kuorsalon luotsiasemalla. Osoite: Kuorsalo.
 

Niemelä, David.

Synt. 28/6 1883. Kansakoulu. Perämiestutkinto. Pitkäpaaden luotsiaseman luotsivanhimpana, josta lakkautuspalkalle 1/11 1944. Nykyisin ylimäär. luotsina Kuorsalon luotsiasemalla. Osoite: Kuorsalo.
 

Niemelä, Hugo.

Synt. 3/11 1897. Kansakoulu. Aliperämiestutkinto. Pitkäpaaden luotsiaseman vanh. luotsina, josta lakkautuspalkalle 1/11 1944. Nykyisin ylimäär. luotsina Kuorsalon luotsiasemalla. Osoite: Kuorsalo.
 

Nurminen, Arvid.

Synt. 28/9 1899. Kansakoulu. Aliperämiestutkinto. Pitkäpaaden luotsiaseman vanh. luotsina, josta lakkautuspalkalle 1/11 1944. Nykyisin ylimäär. luotsina Kuorsalon luotsiasemalla. Osoite: Kuorsalo.
 

Pirhonen, Konstantin.

Synt. 26/7 1882. Kansakoulu. Aliperämiestutkinto. Uuraan luotsiaseman vanh. luotsina, josta lakkautuspalkalle 1/11 1944. Nykyisin ylimäär. luotsina Uudenkaupungin luotsiasemalla. Osoite: Uusikaupunki.
 

Seppä, Ilmari Ilo Into.

Synt. 21/10 1889. 4 lk. oppik. Pitkäpaaden luotsiaseman vanh. luotsina, josta lakkautuspalkalle 1/11 1944. Nykyisin ylimäär. luotsina Kuorsalon luotsiasemalla. Osoite: Kuorsalo.
 

Soukka, Uuno.

Kansakoulu. Aliperämiestutkinto. Koiviston luotsiaseman nuor. luotsina, josta lakkautuspalkalle 1/11 1944. Nykyisin ylimäär. luotsina Kuorsalon luotsiasemalla. Osoite: Kuorsalo.
 

Tolvanen, Juho.

Synt. 9/7 1889. Sisävesiluotsi. Asetettu lakkautuspalkalle 1/11 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Virrat, Mantilo.
 

Lääkärit:

Charpentier, Gustaf Toussaint.

Synt. 2/6 1901. Lääket. lis. ja laillistettu lääkäri 1929. Silmätautien erikoislääkärin oikeus 1936. Lääket. ja kirurgian tohtori 1936. Asetettu lakkautuspalkalle 1/6 1945 Turun lääninsairaalan silmätautien osastolääkärin virasta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Turku.
 

Ljunggren, Petter Ragnar.

Synt. 29/6 1879. Lääket. lis. ja laillistettu lääkäri 1911. Uudenkaupungin piirin piirilääkärinä 17/10 1935-31/1 1943, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Turku, Erikink. 11.
 

Lundmark, Karl Josef.

Synt. 12/5 1903. Lääket. lis. ja laillistettu lääkäri 1935. Hangon kaup. lääkärinä 25/8 1938-1/6 1940, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin v.t. kaupunginlääkärinä Hangossa. Osoite: Hanko.
 

Talvitie, Juho Simo.

Synt. 13/5 1887. Eläinlääk.tutkinto 1912. Lääk. tutkinto Saksassa 1926. Toiminut puol.laitoksessa el. lääkärin tehtävissä. Asetettu lakkautuspalkalle 1/12 1944 Sk.YE:n el.lääk.toimiston päällikön toimesta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Tunturik. 9.
 

Maataloudellisten oppilaitosten opettajat:

Nieminen, Elis Ossi.

Synt. 3/1 1888. Ylioppilas 1908, agronomi 1911. Oulun l. talousseuran v.t. siht. ja mv. konsulentti 10/1-15/6 1912. Oulun l. talousseuran kiertävän karjatal.koulun joht. 1/10 1912-31/12 1913. Perä-Pohjolan mv.seuran siht. ja maat.konsulentti 1/1 1914-15/9 1914. Itä-Hämeen mv.seuran siht. ja maat.konsulentti 15/9 1916-30/6 1917. Valkealan kunnan agronomi 1/7 1917-1/5 1918. Maat. Seurojen konsulentti 1/5 1918-31/8 1920 sekä siht. 1/5-31/12 1918. Hämeen l. mv.seuran siht. 1/9 1920-30/7 1922 ja konsulenttina 15/3 1925-31/12 1928 ynnä siht. ja konsulentti 1/1 1929-15/7 1936. V.t. asutusneuvos 15/7 1937-1/3 1938. Asutusneuvos ja yksityismaiden toimiston päällikkö asutushallituksessa 1/3 1938-15/2 1945, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Opintomatkoja Ruotsiin, Norjaan ja Viroon. Kirjoitelmia maatalouden alalta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Väinämöisenk. 23.
 

Maatalousteknikot:

Keränen, Hannes.

Synt. 30/5 1905. Maamieskoulu ja pienvilj.opisto. Asetettu lakkautuspalkalle sk.järjestön alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Tuusniemi.
 

Majakanvartijat:

Niemi, Matti Kusti.

Synt. 25/8 1881. Asetettu lakkautuspalkalle Somerin majakan majakkavartijan toimesta 20/6 1940. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Virolahti, Esikkälä.
 

Paasi, Matti.

Synt. 11/6 1880. Asetettu lakkautuspalkalle Someron majakan majakkavartijan toimesta 20/6 1940. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kauhava, Renko.
 

Rantala, Viljam.

Synt. 13/4 1893. Kansakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Narvin majakan nuor. majakkavartijan toimesta 20/6 1940. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Hamina, Kuorsalo.
 

Seppä, Toivo.

Synt. 12/9 1884. Kansakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Narvin majakan nuor. majakanvartijan toimesta 20/6 1940. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kokkola, Ykspihlaja.
 

Tolsa, Anton.

Synt. 15/8 1888. Asetettu lakkautuspalkalle 15/12 1944. 1/8 -45 läht. Bengtskärin majakan nuor. maj.vartijan ylim. toimessa. Osoite: Ruotsinpyhtää, Kuninkaankylä.
 

Yrjönen, Erland.

Synt. 21/10 1882. Kyläkoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Tytärsaaren majakan nuor. maj.vartijan toimesta 20/6 1940. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Pyhtää, Heinlahti, Hevossaari.
 

Merikapteenit:

Pöntynen, Hugo.

Synt. 30/12 1886. Merikapteeni 1913. Laivanmittaajatutkinto 1917. Koiviston satamakapteenina 17/12 1929-1/7 1940 ja 29/3 1943-1/11 1944, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Lahti, Ali-Juhakkala, Paasio.
 

Metsänvartijat:

Ehrnström, Fredrik Wilhelm.

Synt. 19/5 1895. Söderkullan metsänvartijakoulu 1916. Turun ja Porin l. lääninmetsänvartijana 1/10 1918-31/12 1928. Asetettu lakkautuspalkalle 4/1 1933. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Parainen.
 

Salonen, Väinö.

Synt. 16/5 1888. Evon kalastuskoulu 1907. Tuomarniemen metsäkoulu 1909. Saimaan kanavan metsänvartijana 1/11 1916-1/7 1940 ja 30/1 1943-1/1 1945, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin Saimaan kanavan ylim. metsänvartijana. Osoite: Lappeenranta, Mustola.
 

Mielisairaanhoitajattaret:

Laitinen, Hanna Lyyli.

Synt. 11/4 1888. Kuopion suom. yhteisk. 5/1 1905. Kurssi Helsingin kirurgisessa sairaalassa 1914. Lasten-, osaston- ja apul. ylihoitajattarena eri sairaaloissa 1907-31/1 1946, jolloin asetettu lakkautuspalkalle Oulun lääninsairaalan mielisairaalan mielisairaiden vastaanottolaitoksen ylihoitajattaren toimesta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pöljä.
 

Vesala, Kaisa (Katri).

Synt. 28/1 1883. Oulun lääninsairaalan sairaanhoit. kurssi (1-vuotinen) 1915. Kiertävänä- ja osastonhoitajattarena eri sairaaloissa 1915-31/1 1946, jolloin asetettu lakkautuspalkalle Oulun lääninsairaalan mielisairaiden vastaanottolaitoksen vanh. hoitajattaren toimesta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Utajärvi, Juorkuna.
 

Vuorisalo, Hanna.

Synt. 11/5 1908. Mielisairashoitokurssi 1931-1932. Alihoitajattarena eri sairaaloissa 1932-31/1 1946, jolloin asetettu lakkautuspalkalle Oulun lääninsairaalan mielisairaiden vastaanottolaitoksen alihoitajattaren toimesta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Oulu, Valtatie 2/32.
 

Monttöörit:

Kauhanen, Juho Herman.

Synt. 4/12 1909. Helsingin ammattikoulu. Asetettu lakkautuspalkalle puol.laitoksen monttöörin toimesta 1/4 1945. Nykyisin ylim. toimessa Valtion sähköpajalla. Osoite: Valtion sähköpaja.
 

Tähkävaara, Harry Hakon.

Synt. 14/12 1911. 2/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Valtion sähköpajan monttöörin toimesta 1/4 1945. Nykyisin ei ole valtion palveluksessa. Osoite puolustusministeriöstä.
 

Piirtäjät:

Aalto, Allan.

Synt. 19/5 1918. 5/8 oppik. Toiminut kartanpiirtäjänä maanmitt. ja topograf. töissä. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Karjalan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Kornetti. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Joensuu, Niinivaara.
 

Kuusisto, Elna Inkeri.

Synt. 16/3 1902. Toiminut alakansak. seminaareissa voimist.-, piirust.- ja käsityönopettajana 1924-1945. Asetettu lakkautuspalkalle Suistamon alakansak. seminaarin opett. toimesta. Osoite: Tornio, alakansak. seminaari.
 

Ollila, Inkeri Josefina.

Synt. 1886. Ylioppilas 1905. Ateneumin piirustuskoulussa 1908-10. Vanh. kartanpiirtäjänä asutushallituksessa 1/1 1924-31/12 1937, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ylimäär. toimessa sota-arkistossa. Osoite: Helsinki, Meritullink. 13 A 13.
 

Poliisit:

Hietanen, Mikko.

Synt. 2/10 1903. Toiminut noin 20 vuotta poliisilaitoksessa. Lakkautuspalkalle Kanta-Hämeen sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Kapteeni. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hauho, kk.
 

Raines, Yrjö Ferdinand.

Synt. 16/10 1893. Nimitetty nuor. konstaapeliksi 10/12 1925. Valtion poliisikoulun kurssi 1926. Nimitetty 1926 valtion poliisikoulun koulutuskonstaapeliksi, josta asetettu lakkautuspalkalle 1/1 1946.
 

Rintala, Eetu Oskari.

Synt. 17/4 1904. Käynyt valtion pol.koulun ja toiminut poliisikonstaapelina. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Luutnantti. Osoite: Alajärvi.
 

Satimus, Aimo Johannes.

Synt. 7/12 1909. Toiminut nuor. konstaapelina. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hamina, Onkamaa.
 

Vainikka, Antti.

Synt. 18/10 1884. Nuor. konst. Lappeen nimismiespiirissä 1/6 1925-31/12 1926 sekä vanh. konst. samassa piirissä 1/1 1927-27/1 1929. Saimaan kanavan ylikonstaapelina 28/1 1929-1/7 1940 sekä saman kanavan kanavakonstaapelina 1/5 1943-31/12 1944, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion paölveluksessa. Osoite: Lappeenranta, Iitiä.
 

Puutarhurit:

Laiste, Åke.

Synt. 5/8 1905. 4/8 oppiik. Toiminut kauppapuutarhan hoitajana. Asetettu lakkkautuspalkalle Kuopion sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Säyneinen, Siikajärvi.
 

Turunen, Veikko Mathias.

Synt. 4/7 1904. Toiminut kauppapuutarhan hoitajana. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Virolahti, Virojoki.
 

Väre, Bertil Edvard.

Synt. 24/10 1886. Lepaan puutarhaopisto 1912. Saimaan kanavan puutarhurina 21/1 1931-7/1 1940 ja 30/1 1943-31/12 1944, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin Saimaan kanavan ylim. puutarhurin toimessa. Osoite: Lempäälä.
 

Radiosähköttäjät:

Luotolinna, Elo Ilmari.

Synt. 23/5 1914. Lakkautuspalkalle Saimaan skp:n I lk:n alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pieksämä, Kenttäk. 19.
 

Pennanen, Matti.

Synt. 12/5 1904. I lk:n radiosähköttäjä. Lakkautuspalkalle Savonlinnan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Savonlinna.
 

Tuure, Niilo Arvo Kalervo.

Synt. 12/9 1918. 5/8 oppik. II lk:n radiosähköttäjä. Lakkautuspalkalle Kuopion sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Salminen as.
 

Rahastonhoitajat:

Aatos, Arvo Teofilus.

Synt. 29/7 1891. Kauppakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle puolustuslaitoksen rahastonhoitajan toimesta 1/4 1945. Sot.virkamies. Nykyisin valtion sähköpajan palveluksessa ylim. toimessa. Osoite: Valtion sähköpaja.
 

Hällfors, Lisa.

Synt. 20/6 1889. Ylioppilas 1908. Al. hall. tutkinto 1911. Tullivirkamiestutkinto 1920. Ylimääräisenä kamarikirjurina tullihallituksesssa 1911-1924, apulaiskassanhoitajana Helsingin tullikamarissa 1924-1945. Lakkautuspalkalle yllämainitusta toimesta 1/1 1946. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Kivelänk. 1 B.
 

Rakennusmestarit:

Hiisivuori, Johan Artturi.

Synt. 14/4 1887. Päästötodistus Tampereen teollisuuskoulun kulkulaitosten rakennusosastolta 1910. Rakennusmestarina tie- ja vesirakennushallinnossa 1918-1945. Lakkautuspalkalle 1/1 1945 Saimaan kanavan kanavarakennusmestarin virasta. Nykyisin Saimaan kanavan ylim. kanavarak. mestarina. Osoite: Lappeenranta, Mustola.
 

Miilumaja, Martti Olavi.

Synt. 13/6 1910. Ammattikoulua 3 vuotta. Toiminut rakennusmestarina. Pion.upseeri (luutnantti). Lakkautuspalkalle Salon sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Lohja, Torhola.
 

Sairaanhoitajattaret:

Ylioja, Aino.

Synt. 7/3 1892. 6/8 oppik. Sair. hoit. 1915. Sair. hoitajattarena eri sairaaloissa 1917-1/10 1940, jolloin asetettu lakkautuspalkalle Halilan parantolan sair. hoitajattaren toimesta. Nykyisin Köyliön varavankilan ylim. sair. hoitajattarena. Osoite: Köyliö, varavankila.
 

Seminaarinopettajat:

Holmström, Clara Adele.

Synt. 18/5 1895. Tammisaaren seminaari 1917. Kasvatusop. tutkinto 1920. Eräitä tutkintoja Vaasan alemm. kansakouluseminaarissa 1927. Uskonnon, siveysopin, uskonnonhistorian ja kotiseutuopin opettajana Vaasan alakansakoulun seminaarissa 1927-1945, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Vaasa.
 

Lackström, Anna Edith.

Synt. 12/2 1884. Tammisaaren seminaari 1906. Käsityönopettajattarien kurssi kansakouluja varten 1916. Eräitä tutkintoja uskonnossa, uskonnonhistoriassa, siveysopissa ja laskennossa 1927. Uskonnon ja aritmetiikan opettajana Vaasan alakansakoulun seminaarissa 1927-1945, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Vaasa.
 

Lackström, Verner Aleksanter.

Synt. 6/6 1883. Uudenkaarlepyyn seminaari 1905. Eräitä kursseja Helsingin yliopistossa. Kasvatusop. tutkinto 1912. Vaasan alakansakoulun seminaarin johtajana 1927-1945, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Vaasa.
 

Sukeltajat:

Lahti, Leo.

Synt. 24/1 1906. Toiminut tie- ja vesirakennushallituksen sukeltajana. Lakkautuspalkalle Et. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Inkeroinen, Huruksela.
 

Talonmiehet:

Porttinen, Alina.

Synt. 16/12 1883. Talonmiehenä Vaasan lääninhallituksessa 20/2 1926-31/12 1937, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Vaasa, Hietasaarenk. 3.
 

Talousopettajat:

Kanervio, Elina Elisabeth.

Synt. 9/1 1886. Talousopettajan tutk. 1907. Asetettu lakkautuspalkalle maataloushallituksen kotitaloustarkastajan toimesta 28/1 1937. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Lauttasaari, Pohj. Satamak. 9 B 42.
 

Teoloogit:

Anttila, John (Hannes) Jaakko Evert.

Synt. 9/9 1893. Teol. erotutk. 1920. Kasvatusopin tutk. 1926. Auskultoinut 1 v. Lakkautuspalkalle sk.järjestön toimistopäällikön toimesta 1/12 1944. Ev.luutnantti. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Ehrensvärdink. 31-35.
 

Heikkilä, Lauri.

Synt. 30/7 1895. Pastori. Asetettu lakkautuspalkalle vankeinhoitoviraston pastorin virasta 30/5 1940. Nykyisin Helsingin keskusvankilan v.t. pastorina. Osoite: Helsinki, keskusvankila.
 

Komulainen, Martti E.

Synt. 30/7 1912. Pastori. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Uudenmaan sk.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Kapteeni. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lappeenranta, Paraisten Kalkkivuori Oy.
 

Toivanen, Sulo Heikki.

Synt. 27/5 1909. Sacr.min.cand. Tutk. tuomiokapitulissa papiksi vihkim. varten. Asetettu lakkautuspalkalle Sisä-Suomen sk.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Luutnantti. Osoite: Kaipiainen (Sutela).
 

Wegelius, Ragnar Gabriel.

Synt. 1/3 1894. Sacr.min.cand. Tutk. papinvirkojen hakuoik. varten. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Karjalan sk.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Kapteeni. Nykyisin Joensuun lyseossa ruotsin- ja saksankielen tuntiopettajana. Osoite: Joensuu, Kalevank. 31.
 

Tullivartijat:

Lindqvist, Karl Frithiof.

Synt. 7/10 1879. Päästötodistus Hangon käsityökoulusta 1897. Tullivartijana 1900-1945. Lakkautuspalkalle yllämainitusta toimesta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Malmink. 36 C 65.
 

Lönnqvist, Ernst Leonard.

Synt. 7/9 1879. Tullivartijana 1901-1945. Lakkautuspalkalle yllämainitusta toimesta 1/1 1946. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Puotinkylä, Marjaniemi.
 

Vahtimestarit:

Heikkinen, Johan Petter.

Synt. 1/2 1892. Viipurin teollisuuskoulun alikonemest.kurssi. Asetettu lakkautuspalkalle Viipurin teoll.koulun vahtimestarin toimesta 18/1 1941. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Karttula, Kokkaniemi.
 

Heiskanen, Väinö Antero.

Synt. 23/12 1900. Viipurin poliisikoulu. Aliups. toimissa puolustuslaitoksessa 1921-1932. Viipurin hovioikeuden vahtimestarina 15/3 1932-30/6 1940, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ylim. kansanhuoltomin. alaisessa toimessa. Osoite: Orimattila.
 

Huttunen, Helmi Amalia.

Synt. 24/11 1890. 4/8 oppik. Meijeri- ja karjanhoitokoulu. Konekirjoituskurssi. Kurkijoen maamiesopiston apul. vahtimestarina ja konttoriapulaisena 1919-37 ja vahtimestarina 1937-1/6 1940, jolloin lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Murtovaara.
 

Lehti, Niilo.

Synt. 11/9 1900. Asetettu lakkautuspalkalle Sortavalan lyseon vahtimest. toimesta opetusministeriön kirjeellä 30/6 1940.
 

Stenlund, Ester Irene.

Synt. 21/5 1907. Vahtimestarina Vaasan alakansakoulun seminaarissa 1944-1945, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Vaasa.
 

Vanginvartijat:

Lehtinen, Lauri Ilmari.

Synt. 6/11 1907. Toiminut vanginvartijana. Lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Vääpeli. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kajaani, Kivimäentie 3.
 

Voimistelunopettajat:

Dahl-Schellaars, Gerd Hanna Margareta.

Synt. 18/7 1910. Ylioppilas 1929. Voimistelunopettajattaren tutkinto 1932. Lääkintävoimistelun ja kasvatusopin tutkinto 1932. Auskultoinut 2 lukukautta 1933. Opettaja näytteet käsityössä, voimistelussa, terveysopissa ja piirustuksessa. Vaasan alakansakoulun seminaarin voimistelun, terveysopin, käsityön ja piirustuksen opettajana 1944-1945, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Oleskelee Hollannissa.
 

Kuusisto, Elna Inkeri.

Synt. 16/3 1902. Toiminut alakansak. seminaareissa voimist.-, piirust,- ja käsityönopettajana 1924-1945. Asetettu lakkautuspalkalle Suistamon alakansak. seminaarin opett. toimesta 1/8 1945. Nykyisin ylim. toimessa Tornion alak. seminaarissa. Osoite: Tornio, alakansak.seminaari.
 

Wilskman, Aina.

Synt. 25/5 1888. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin Yliopiston lääkitysvoimistelun opettajan virasta 30/1 1942. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Aurorank. 17 A 4.
 

Yövartijat:

Lahdenperä, Juuso.

Synt. 7/10 1884. Yövartijana Oulun lääninhallituksessa 26/11 1929-1/1 1938, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ylim. yövartijana Oulun lääninhallituksessa. Osoite: Oulu, lääninhallitus.
 

Liiri, Vilho.

Synt. 24/8 1882. Saimaan kanavan yövartijana 1/1 1937-1/7 1940, jolloin asetettu lakkautuspalkalle. Nykyisin ylim. yövartijana Saimaan kanavalla. Osoite: Jyväskylä, Luonetjärvi.
 

Muut lakkautuspalkkalaiset:
 

A. Upseerit, joilla ei ole korkeakoulu- tai muita erikoistutkintoja

I. v. 1910 ja ennen sitä syntyneet.

1. Ylioppilaat.

a) Everstit.

Tiukka, Mikko.

Synt. 31/10 1895. Dipl. ins. tutkinnon I osa Tekn. korkeakoulussa. Asetettu lakkautuspalkalle Valtion ammuslataamon joht. toimesta 1/12 1944. Nykyisin saman johtajana. Osoite: Kuopio, Ammuslat.
 

b) Everstiluutnantit.

Alfthan, Matti Elias.

Synt. 12/2 1896. Asetettu lakkautuspalkalle Turun ja porin l. vss.tarkastajan toimesta 1/7 1945. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Turku, Uudenmaank. 10.
 

Erno, Ture Julius.

Synt. 7/2 1892. Opiskellut Tekn. korkeakoullussa 1912-14 ja yliopistossa 1914-16, ei tutkintoja. Asetettu lakkautuspalkalle Uudenmaan l. v.t. vss. tarkastajan toimesta 1/7 1945. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite Uudenmaan lääninhallituksesta.
 

Gulin, Lauri Johannes.

Synt. 31/1 1890. Asetettu lakkautuspalkalle Hämeen l. vss.tarkastajan toimesta 1/7 1945. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite Hämeen lääninhallituksesta.
 

Patoharju, Taavi Vieno.

Synt. 15/6 1902. Toiminut merisotakoulun opettajana, YE:n toimistoupseerina ja Pääesikunnan toimistoesiupseerina sekä sotien aikana PM:n sensuuritoimiston päällikkönä ja PM:n edustajana valtion tiedoituslaitoksen neuvottelukunnassa. Asetettu lakkautuspalkalle Pv. PE:n ulkomaanosaston valvontatoimiston toimistopäällikön toimesta 1/7 -45. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Fabianink. 30 A 1.
 

c) majurit.

Juntto, Matti Arvo.

Synt. 24/2 1903. Asetettu lakkautuspalkalle Mikkelin l. vss. tarkastajan toimesta 1/7 1945. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Mikkeli, Vuorik. 9 A 10.
 

Laine, Paavo Johannes.

Synt. 25/1 1892. Yliopistossa „Pro Gradu" maantieteessä 1916. Asetettu lakkautuspalkalle sisäasiainministeriön väestönsuojeluasiainosaston toimistopäällikön toimesta 1/7 1945. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Juhani Ahontie 14 B 16.
 

d) kapteenit.

Järvinen, Rikhard Albinus.

Synt. 4/2 1895. VR:n virkamiestutkinto. Rautatievirkamiehenä 7 v. Asetettu lakkautuspalkalle Sk. YE:n toimistosihteerin toimesta 1/12 1944. Nykyisin puolustusministeriön ylim. virkamies. Osoite: Helsinki, Merik. 5 B 19.
 

Marjomaa, Kalle Hermanni.

Synt. 28/3 1901. Toiminut matem., luonnonopin ja fil. opett. keskikoulun jatkoluokilla. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sotilaspiirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin kansanhuoltoministeriön liikennetoimistossa ylim. toimessa. Osoite: Helsinki, Temppelik. 8 A 21.
 

Merimaa, Karl E.

Synt. 19/5 1901. Alkututk. lainopill. tiedekunnassa. Asetettu lakkautuspalkalle Lounais-Suomen sk.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Ypäjän kansanhuollonjohtajana. Osoite: Forssa.
 

Pasanen, Kauno Johannes.

Synt. 10/1 1903. Asetettu lakkautuspalkalle Varsinais-Suomen sk.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Turku, Malmink. 2 E 16.
 

Rivinoja, Aleksanteri.

Synt. 6/9 1903. Asetettu lakkautuspalkalle Pohjanmaan sk.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Vaasa, Tiilitehtaank. 23.
 

e) luutnantit.

Pitkänen, Aarne Olavi.

Synt. 19/2 1906. Suoritt. osan agronomitutk. Asetettu lakkautuspalkalle Savonlinnan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Sampu, Huvila.
 

2. Muut.

a) everstiluutnantit.

Alameri, Jouna Olavi.

Synt. 28/8 1895. Asetettu lakkautuspalkalle Oulun l. vss. tarkastajan toimesta 1/7 1945. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Munkkiniemi, Iso-Puistotie 11, Jalas.
 

Arajuuri, Armas Henrik.

Synt. 17/1 1893. 7/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Länsi-Pohjan sk.piirin aluepäällikön toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kemi, Kasarmi.
 

Sairio, Yrjö Oskari.

Synt. 3/7 1892. 7/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle sisäasiainministeriön väestönsuojeluasiainosaston toimistoupseerin toimesta 1/7 1945. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Munkkiniemi, Iso-Puistotie 6 as. 8.
 

Savonen, Väinö Veikko.

Synt. 17/12 1900. 7/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Viipurin l. vss. tarkastajan toimesta 1/7 1945. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Fredrikink. 81 B 25.
 

b) majurit.

Varla, Armas Ture Gustav.

Synt. 6/8 1904. Asetettu lakkautuspalkalle Sk. Päällystökoulun opettajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kerava, Koivikko.
 

c) kapteenit.

Ala-Leppilampi, Kustaa Matias.

Synt. 17/7 1910. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sot. piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Sotkamo kk., Pirtti.
 

Honni, Toivo Edvard.

Synt. 5/2 1900. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Selänpää.
 

Hyytiäinen, Oiva Armas.

Synt. 3/2 1909. Kansakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Sisä-Suomen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Heinola. Maaherrank. 3.
 

Jämiä, Vilho Jalmari.

Synt. 1/4 1904. Kansakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kauhajoki as.
 

Karttunen, Kosti.

Synt. 6/5 1908. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kuopion sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Karttula, Hakulila.
 

Korhonen, Viljo.

Synt. 29/10 1910. Kansakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Jyväskylän sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite puolustusministeriöstä.
 

Leino, Pellervo Niilo.

Synt. 23/2 1905. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite puolustusministeriöstä.
 

Lyhde, Onni Veikko.

Synt. 14/4 1907. 4/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Vars. Suomen sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Raisio, Jokiranta.
 

Rautell, Viljo Nikolai.

Synt. 23/7 1906. Kansakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Porin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Luvia.
 

Ravia, Väinö Oskari.

Synt. 12/7 1906. 5/8 oppik. ja Tekniska skogs- och sågverksskolan. Asetettu lakkautuspalkalle Rovaniemen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kerava, Annantie, Villinger.
 

Salimäki, Otto Ensio.

Synt. 2/4 1899. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sk.piirin alisot. ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Museok. 35 as. 9.
 

Tuominen, Timo Johannes.

Synt. 3/5 1909. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Pohjanmaan L. sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Vaasa, Hovioikeudenp. 20 B.
 

Västi, Lauri Johannes.

Synt. 26/9 1895. Kansanopisto. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Pohj. It. sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Ilmajoki, Seppälä.
 

d) luutnantit.

Anttila, Toivo Tuomas.

Synt. 11/9 1904. Kansakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Elimäki.
 

Engström, Åke.

Synt. 16/1 1908. 6/9 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Ahvenanmaan sk.piiristä 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Sellmo, Nagu.
 

Eriksén, Carl Fredrik.

Synt. 9/7 1907. Kansakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Porvoon sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite: Åggelby, Ängsöken 6.
 

Hakaniemi, Vilho Rafael.

Synt. 5/12 1901. Keskikoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Porin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite. Pori, Tehdask. 4.
 

Hakola, Uuno.

Synt. 6/6 1909. Kansa- ja maamieskoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Kokemäen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Osoite Kokemäen sot.piiristä.
 

Heikkinen, Taavi Johannes.

Synt. 16/5 1900. Kansakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Lahden sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lahti, Jalkaranta.
 

Helskä, Kalle.

Synt. 5/12 1899. Kansakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle P. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kouvola, Kasarmi N:o 8.
 

Hietala, Valde Leonard.

Synt. 18/1 1906. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Lahden sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion toimessa. Osoite Lahden sot.piiristä.
 

Hindström, Thure Alfred.

Synt. 7/10 1904. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Vaasan sk.piirin lääkintäohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Vaasa, Rauhank. 55.
 

Huhti, Yrjö Jalmari.

Synt. 6/7 1896. Kansanopisto. Maamieskoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Salon sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Salo, Raivaajank. 14.
 

Härkönen, Taavi.

Synt. 5/2 1899. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Karjalan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hammaslahti, Elovaara.
 

Ijäs, Eino Johannes.

Synt. 24/3 1905. Lakkautuspalkalle Suur-Saimaan skp:n alisotilasohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Koria, Kasarmi.
 

Javanainen, Ilmari Edvard.

Synt. 4/1 1902. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Rovanimen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kulennoinen pt.
 

Jokipii, Samuel Johannes.

Synt. 5/1 1910. 7 lk. oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Et. Hesperiank. 16 A 9.
 

Junni, August.

Synt. 29/3 1900. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Vars. Suomen sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin v.t. luutnantin virassa JR 6:ssa Turussa. Osoite: Turku, JR 6.
 

Kantala, Frans Mikael.

Synt. 4/10 1903. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle P. Uudenmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Nummela, Ol. Aura.
 

Kapanen, Toivo.

Synt. 31/7 1902. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Pirkka-Hämeen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pirkka-Hämeen sotilaspiiristä.
 

Karhunen, Erkki Kalervo.

Synt. 30/4 1907. 3/8 oppik. Kauppa-apulaiskoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Kotij. E:n alisot.ohjaajan toimesta 1/12 -44. Nykyisin v.t. luutnantin virassa It.R 1:ssä. Osoite: Helsinki, Döbelnink. 4 B 26.
 

Kaskama, Arvi.

Synt. 16/4 1905. 5/8 opppik. Asetettu lakkautuspalkalle Pohjolan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Osoite: Kolari, Rajavartiosto. Nykyisin joukkueenjohtajana Rajavartiosto 6:ssa.
 

Kavala, Viljam.

Synt. 25/8 1903. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Klamila.
 

Kurjanen, Pekka.

Synt. 23/6 1909. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Joensuun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lappeenranta, Kuusimäki.
 

Kääpä, Toivo Armas.

Synt. 22/8 1905. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Jyväskylän sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Punkasalmi.
 

Lahtinen, Olavi.

Synt. 29/4 1910. 7/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sot.piiristä 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Haaga, Metsätie 10.
 

Laukas, Arvo.

Synt. 6/6 1910. Keskikoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sot.läänin lääkintäohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, III-linja 32 A 34.
 

Lindholm, Gunnar Vilhelm.

Synt. 18/3 1908. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Uudenmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: E.-Uud. sot.piiristä.
 

Lähteenmäki, Vihtori Rikhard.

Synt. 20/7 1908. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Pirkka-Hämeen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Sahalahti, Pyttylä.
 

Manni, Onni Matias.

Synt. 17/3 1903. Maanvilj.koulu. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Satakunnan sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Karkku.
 

Marila, Arvi.

Synt. 4/2 1905. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Porin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Säkylä, Omahaara (Pakula).
 

Markio, Georg.

Synt. 14/7 1899. Keskikoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Uudenmaan sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin v.t. luutnantin virassa Helsingin sotilaspiirin Esikunnassa. Osoite: Helsinki, Dagmarink. 13 A 29.
 

Meinola, Jalmari Johannes.

Synt. 25/8 1903. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Suur-Saimaan sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Pv.PE:n kuriirina. Osoite: Lahti, Hennala, Rak. 54 as. 6.
 

Merivuo, Sulo.

Synt. 12/3 1907. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Seinäjoki, Vapaudentie, Puisto.
 

Mikkonen, Lauri Benjam.

Synt. 24/12 1907. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kajaani, Sotilaspiiri.
 

Mustonen, Kalle Emil.

Synt. 22/6 1910. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Kuopion sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin kansanhuollonjohtajana Kuopiossa. Osoite: Kuopio, Puistok. 4.
 

Muurinen, Toivo.

Synt. 24/9 1902. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Pirkka-Hämeen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Tampere, Aleksanterink. 32.
 

Mäkeläinen, Mikko.

Synt. 2/2 1896. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Et.Kymenlaakson sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kotka, Keskusk. 13 B 16.
 

Nykky, Santeri.

Synt. 26/5 1903. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Joensuun sot.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Joensuu, Kirkkokuja 6.
 

Näsi, Valde Jaakko.

Synt. 21/7 1903. Kansanopisto. Yhteiskunn. korkeakoulun sanomalehtimiestutkinto. Asetettu lakkautuspalkalle Oulun sot.piirin valistusohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Oulu, Karjasilta 3/10.
 

Ojonen, Veikko Tapio.

Synt. 3/4 1908. Keskikoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Porin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pori, Antink. 33 C 29.
 

Paananen, Emil.

Synt. 29/8 1899. Asetettu lakkautuspalkalle Mikkelin sot.piiristä 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Mikkeli, Hallitusk. 20.
 

Paijola, Selim Erik.

Synt. 11/2 1903. 3/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Salon sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Salo, Umpiaidank. 9.
 

Pajala, Martti Jaakko.

Synt. 14/3 1909. Maamieskoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Vimpeli kk.
 

Pappinen, Otto Petteri.

Synt. 29/11 1903. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Valtimon nimismiespiirin v.t. nuor. konst. Osoite: Valtimo, Haapakylä.
 

Pelkonen, Eero Olavi.

Synt. 5/7 1906. Asetettu lakkautuspalkalle Oulun sot.piirin lääkintäohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Oulu, Uusik. 41.
 

Peltola, Einar Robert.

Synt. 5/7 1906. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Kymenlaakson sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kouvola, Kuokkasen talo..
 

Pere, Eero Frans.

Synt. 11/4 1905. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Porin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Nakkila.
 

Pietilä, Viljo.

Synt. 3/9 1909. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kuusankoski, Kymenranta.
 

Porthin, Jarl Ensio.

Synt. 25/11 1908. 2/5 seminaaria. Asetettu lakkautuspalkalle Vaasan sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Vaasa, Tiilitehtaank. 40.
 

Poukka, Vilho.

Synt. 14/2 1909. Kansak., kansanopisto, maamieskoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Kankaanpään sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Virrat, Koro.
 

Pyrhönen, Armas.

Synt. 10/10 1906. Kansak., kansanopisto. Asetettu lakkautuspalkalle Mikkelin sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 -44. Nykyisin Mikkelin it. nimismiespiirissä v.t. nuor. konst. Osoite: Anttola, Pitkälahti.
 

Pölkky, Eino Johannes.

Synt. 5/10 1908. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Sippola, Inkeroinen.
 

Rantanen, Sulo Tuomas.

Synt. 7/3 1903. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Sippola.
 

Rinne, Eero Jalmari.

Synt. 13/12 1903. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kuopion sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kuopio, Torik. 24.
 

Ritamäki, Aulis Jaakko.

Synt. 6/9 1910. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Pohjanmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite Et. Pohjanmaan sot.piiristä.
 

Sairanen, Reino Kalervo.

Synt. 15/9 1910. Sähköasentajakurssi. Asetettu lakkautuspalkalle P. Uudenmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite P. Uudenmaan sot.piiristä.
 

Sarpola, Aimo Ilmari.

Synt. 7/10 1905. 4/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kuopion sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kuopio, Puijon Maja.
 

Siivonen, Taito Sampsa.

Synt. 19/11 1910. 4/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle P. Uudenmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin v.t. nuor. konstaapelina Jämsän nimismiespiirissä. Osoite: Jämsä.
 

Silvennoinen, Mikko.

Synt. 14/4 1908. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Vaajakoski, Latostenmäki.
 

Sipponen, Eino Arvid.

Synt. 9/5 1906. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Mikkelin sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lappeenranta, Suonionk. 17.
 

Sundelin, Yrjö Henrik.

Synt. 9/6 1901. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle E. Uudenmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: E. Uudenmaan sot.piiristä.
 

Suomela, Aatto Johannes.

Synt. 24/6 1906. Kansak. Kirjanpitokurssi. Asetettu lakkautuspalkalle Pirkka-Hämeen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pirkka-Hämeen sot.piiristä.
 

Susiluoto, Alpo Pellervo.

Synt. 30/8 1903. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Mikkelin sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin KHM:n liikennejaoston Lappeenrannan liikennepiirin päällikkönä. Osoite: Lappeenranta, Simolank. 7.
 

Tammenkukka, Frans Wilhelm.

Synt. 29/1 1901. 5/8 oppik. Maanvilj.koulu. Asetettu lakkautuspalkalle Kokemäen sot.piirin lääkintäohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ylim. kanslistina Kaarlelan nimismiespiirissä. Osoite: Kaarlela.
 

Tuokko, Einari.

Synt. 25/10 1909. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Saimaan sotilaspiirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pieksämäki, Toikantie 8.
 

Tuominen, Toivo.

Synt. 10/7 1909. Asetettu lakkautuspalkalle Sk.YE:n nuor. toimistoupseerin toimesta 1/12 1944. Nykyisin ylim. toimistosihteerinä Pv.PE:n taisteluvälineosastolla. Osoite puolustusministeriöstä.
 

Tuominen, Vilho Erik.

Synt. 14/5 1904. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Salon sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pertteli, Kaivola.
 

Turunen, Kaarlo Armas.

Synt. 4/7 1904. Asetettu lakkautuspalkalle P. Kymenlaakson sk.piirin lääkintöohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kintaus as.
 

Turunen, Vilho.

Synt. 14/9 1905. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Iisalmen sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lapinlahti.
 

Typpö, Toivo Aleksanteri.

Synt. 22/6 1907. 3/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle E. Kymenlaakson sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hamina, Iso-ympyräk. 29.
 

Veljo, Alpo.

Synt. 7/8 1902. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Mikkelin sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Uusikylä, KV 2.
 

Vesterlnd, Stig Helge.

Synt. 8/1 1910. 8/8 lys. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Mechelinink. 47. A 8.
 

Viertola, Toivo Matias.

Synt. 6/4 1906. Kansanopisto. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Seinäjoki, Vesitorni.
 

Viisola, Antero Frans.

Synt. 27/6 1908. Kansak. Maamiesk. Asetettu lakkautuspalkalle Rauman sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Laitila kk.
 

Viisola, Antti Samuel.

Synt. 2/8 1910. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Rauman sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Laitila, Leimäki.
 

Vira, Lauri Aleksi.

Synt. 17/7 1898. Kansakoulu. Asetettu lakkautuspalkalle Etelä-Satakunnan sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Heinoo.
 

Voutila, Veli Johannes.

Synt. 24/1 1910. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kuopion sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Käärmelahti.
 

Ylimäki, Kustaa Paavali.

Synt. 19/5 1897. 6/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Pohjanmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Härmä, Perämäki.
 

e) vänrikit.

Asujamaa, Into Kalervo.

Synt. 14/4 1910. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kokemäen sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Kok.sp:n huoltoupseerina. Osoite: Kälviä.
 

Iivanainen, Arvi Ilmari.

Synt. 30/4 1900. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Suonenjoki kk.
 

Kaasalainen, Heikki Johan.

Synt. 29/3 1903. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Jyväskylä, Seppälänkangas.
 

Latvala, Pauli.

Synt. 4/6 1900. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Joensuun sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Ilomantsi, Meskenvaara.
 

Lehtinen, Olavi.

Synt. 29/9 1910. Lakkautuspalkalle P. Uud. skp:n varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa.
 

Lemmetty, Toivo.

Synt. 29/5 1899. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Satakunnan sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Vammala.
 

Lindström, Karl Hjalmar.

Synt. 22/10 1901. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Uudenmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite Et. Uudenmaan sot.piiristä.
 

Luukka, Yrjö Arvi.

Synt. 27/3 1907. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Jyväskylän sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kuurila, Tarttila.
 

Moilanen, Jooseppi.

Synt. 24/9 1906. 5/5 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle P. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Vierumäki, Huutotöyry.
 

Okko, Niilo.

Synt. 19/12 1907. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Mikkelin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lemi, Sorvali.
 

Pitkänen, Matti Einari.

Synt. 15/10 1902. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Lahden sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lahti, Metsä-Pietilä, Kärpänen.
 

Räsänen, Aaro.

Synt. 10/8 1905. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Sk. päällystökoulun alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite puolustusministeriössä.
 

Sakki, Erkki Jalmari.

Synt. 8/10 1909. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hamina, Summa.
 

Silvennoinen, Uuno Hjalmar.

Synt. 14/2 1903. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Et.Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Porlammi.
 

II. v. 1911 ja sen jälkeen syntyneet

1. Ylioppilaat.

a) kapteenit.

Leppänen, Teppo Tapio.

Synt. 3/10 1916. Asetettu lakkautuspalkalle Kankaanpään sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 11/4 1945. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Mikonk. 9, Kino Filmi Oy.
 

Linna, Erkki Arvo.

Synt. 8/5 1915. Asetettu lakkautuspalkalle Sk. YE:n alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Liikkuvan Pol. 2 l. komisarion toimessa. Osoite puolustusministeriöstä.
 

b) luutnantit.

Rasilainen, Väinö.

Synt. 3/11 1918. Asetettu lakkautuspalkalle Jyväskylän sot.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Töölönk. 29 B 37.
 

Raski, Kalervo Kasimir.

Synt. 6/5 1915. Asetettu lakkautuspalkalle Salon sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Joutseno, Ol. Imatra N:o 8.
 

2. Muut.

a) kapteenit.

Jokisalo, Jukka Erkki Olavi.

Synt. 19/2 1911. Keskik. Asetettu lakkautuspalkalle Pirkka-Hämeen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hämeenlinna.
 

Kuusisaari, Erkki Olavi.

Synt. 18/3 1916. 7/8 lys. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Topeliuksenk. 17 A 3.
 

Ojapelto, Pentti Benjam.

Synt. 8/1 1917. 5/8 oppikoulua. Lakkautuspalkalle 1/12 1944 Saimaan skp:n alisotilasohjaajan toimesta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Mannerheimintie 5 C.
 

Palmu, Aarne August.

Synt. 26/12 1914. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle SuurSaimaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin vt:nä ups. virassa ilmavoimissa. Osoite Suur-Saimaan sotilaspiiristä.
 

Talsi, Matti.

Synt. 26/9 1912. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Virolahti, Häppilä.
 

Vikström, Arvo Johannes.

Synt. 22/5 1915. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Salon sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Salo, Heleenank. 35.
 

b) luutnantit.

Aro, Viljo Voldemar.

Synt. 21/3 1914. 4/9 oppik., 3/4 musiikkiopistoa. Asetettu lakkautuspalkalle Pirkka-Hämeen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Tampere, Hämeenpuisto 35.
 

Autio, Arvi Olavi.

Synt. 26/7 1913. Lakkautuspalkalle 1/12 1944 Mikkelin skp:n alisotilasohjaajan toimesta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Virtasalmi, Säästöpankki.
 

Blomster, Karl Börje Yngve.

Synt. 4/1 1916. 8/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Uudenmaan lääninhallituksessa ylim. kanslistina. Osoite: Oulunkylä, Patola 28.
 

Eerola, Esko Alpo.

Synt. 6/9 1914. Kansak. Erin. opint. Lahden Kansankorkeakoulussa. Asetettu lakkautuspalkalle Sk.järj. päällystökoulun alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Kss.koulussa opettajana. Osoite: Kerava, Koivikko.
 

Eerola, Karl David Olavi.

Synt. 15/9 1912. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hietamäki, S. Anttila.
 

Gottland, Wilhelm Friedrich.

Synt. 14/2 1915. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle P. Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite P.Kymenlaakson sot.piiristä.
 

Haapiainen, Aulis.

Synt. 23/3 1913. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Mikkelin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin kansanhuoltominist. toimistovirkailijana. Osoite: Mikkeli, Liikennepiiri.
 

Hacklin, Henry.

Synt. 23/8 1912. 7/8 lys. Asetettu lakkautuspalkalle Länsi-Pohjan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Lapin kansanhuoltopiirin palveluksessa. Osoite: Kemi, Maantiek. 45.
 

Heikkinen, Urho Otto.

Synt. 25/8 1916. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hyrynsalmi, Lietekylä, Raiskio.
 

Hurskainen, Pentti Tapani.

Synt. 13/1 1916. 7/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin tilapäisessä toimessa yliopiston monistamossa. Osoite: Helsinki, Pohj.Ranta 6 B 15.
 

Hyvärinen, Lauri.

Synt. 18/6 1917. 6/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Pohj. Savon sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Riistavesi.
 

Kapanen, Martti.

Synt. 13/3 1915. Oppik. Asetettu lakkautuspalkalle P.Karjalan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa, Osoite: Rääkkylä, Varpasalo.
 

Karhumaa, Toivo Valdemar.

Synt. 4/5 1912. 3/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Oulun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Oulu, Puistok. 5.
 

Ketola, Heikki Väinö.

Synt. 5/4 1915. Kansanopisto. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Pohjanmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lapua kk.
 

Kierikka, Eino Asser.

Synt. 2/8 1912. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle E.Kymenlaakson sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Karhula.
 

Kiho, Alfred Victor.

Synt. 25/5 1911. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Haaga, Metsätie 9.
 

Kirkkala, Jaakko Mikael.

Synt. 17/9 1916. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle E. Pohjanmaan I. sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Peräseinäjoki.
 

Klemola, Varma Veli.

Synt. 4/10 1915. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Et. pohjanmaan I. sk.p:n alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kauhava, Fräntilä.
 

Kuitunen, Toivo Armas.

Synt. 20/4 1916. Asetettu lakkautuspalkalle Jyväskylän sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Jyväskylän sotilaspiiristä.
 

Kujala, Lauri Johannes.

Synt. 10/11 1912. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Jalasjärvi, Mikonkylä.
 

Kukkamäki, Esko Ensio.

Synt. 10/5 1919. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Mikkelin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Mikkeli, Polttimonk. 6 A.
 

Kurumäki, Väinö Kalervo.

Synt. 22/4 1917. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lehtimäki kk.
 

Laakso, Leo Ernst.

Synt. 3/8 1914. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Vars. Suomen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin posti- ja lennätinhallituksessa ylim. toimessa. Osoite: Littoinen.
 

Lanervo, Oiva Kalervo.

Synt. 16/3 1911. 3/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Meritullink. 13 B 44.
 

Larpio, Pentti Antero.

Synt. 27/2 1913. 3/8 oppikoulua. Lakkautuspalkalle V.Suo. skp:n alisotilasohjaajan toimesta. Nykyisin v.t:nä a.p. luutnantin virassa JR 6:ssa Turussa. Osoite: Turku: Puistok. 18 C 15.
 

Lehtinen, Erkki Einari.

Synt. 19/3 1912. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Porin sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Pori, Vähärauma.
 

Lehtinen, Frans Mikael.

Synt. 11/7 1913. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Porin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Siikainen.
 

Lindqvist, Karl Ludvig.

Synt. 22/1 1917. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Helsingin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Rajasaarenk. 9 C 30.
 

Linna, Reino Olavi.

Synt. 30/8 1917. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Kokemäen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Mättänen, Korkeakangas.
 

Mikkola, Jalo.

Synt. 25/8 1915. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Porin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Inha.
 

Puttonen, Anton Olavi.

Synt. 25/4 1916. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Jyväskylän sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite Jyv. sotilaspiiristä.
 

Rajala, Aarne Nestori.

Synt. 8/1 1917. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Lapin tie- ja vesirak.piirin ylim. toimistopäällikkönä. Osoite: Rovaniemi.
 

Rantakari, Martti Jaakko.

Synt. 12/5 1913. Kansanopisto. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Pohjanmaan I. sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Peräseinäjoki.
 

Rove, Olavi Antero.

Synt. 29/7 1915. 6/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Sk. YE:n alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Lapinlahdenk. 27 B 14.
 

Salmi, Martti Ensio.

Synt. 2/5 1911. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle P. Uudenmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Huonokuuloinen. Osoite P. Uudenmaan sot.piiristä.
 

Sariola, Toivo Kalervo.

Synt. 26/6 1914. Asetettu lakkautuspalkalle P. Uudenmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin vt. luutnantin virkaa hoitamassa. Osoite puolustusministeriöstä.
 

Sarlo, Viljo Akseli.

Synt. 2/7 1917. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Saimaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite. Vuoksenniska, Miettilä.
 

Sepponen, Juhani.

Synt. 17/6 1919. Keskik. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Peräseinäjoki, Haapaluoma.
 

Suutarinen, Esko Olavi.

Synt. 20/8 1921. 5/5 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kainuun sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lieksa, Jokiranta.
 

Särkkä, Einari.

Synt. 4/3 1913. Toiminut aikaisemmin metsänhoidonneuvojana. Lakkautuspalkalle Suur-Saimaan skp:n alisotilasohjaajan toimesta. Nykyisin Suomenniemen metsänhoitoyhdistyksen palveluksessa. Osoite: Kristiina, Kääriä.
 

Särkkö, Yrjö Asser.

Synt. 2/10 1919. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kokemäen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kälviä.
 

Takala, Aimo.

Synt. 28/1 1914. Keskik. Asetettu lakkautuspalkalle Et. Pohjanmaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Alavus as.
 

Tella, Arvi Eino.

Syt. 11/8 1912. Kansak. Kansanopisto. Asetettu lakkautuspalkalle Saimaan sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Ruokolahti, Laamala.
 

Tulkki, Tauno Kaarlo Juhani.

Synt. 19/5 1918. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kemin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kemi, Pajusaari.
 

Wallenius, Veijo Ilmari.

Synt. 16/1 1915. 5/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Salon sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Lohja, Tehtaank. 22.
 

Virkki, Unto Aulis.

Synt. 20/7 1913. 6/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Lahden sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite Lahden sotilaspiiristä.
 

Vuola, Aarni Veli Ensio.

Synt. 3/5 1917. Lakkautuspalkalle 1/12 1944 Rauman skp:n alisotilasohjaajan toimesta. Nykyisin Mynämäen nimismiespiirin ylimäär. kanslistina. Osoite: Mynämäki.
 

Vähätiitto, Frans Kaarlo.

Synt. 13/9 1917. Keskik. Asetettu lakkautuspalkalle Kokemäen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Reisjärvi.
 

c) vänrikit.

Kilponen, Toivo Olavi.

Synt. 2/6 1916. Asetettu lakkautuspalkalle Seinäjoen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Ähtäri as.
 

Kivistö, Arvo.

Synt. 15/10 1911. Asetettu lakkautuspalkalle Savonlinnan sk.piirin lääkintäohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Jalasjärvi, Ilvesjoki.
 

Lahtonen, Olli Toivottu Olavi.

Synt. 26/1 1915. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle P. Uudenmaan sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite P. Uudenmaan sot.piiristä.
 

Lauronen, Santeri.

Synt. 25/6 1913. Kansak. Suomen Nuoriso-opisto. Asetettu lakkautuspalkalle Kuopion sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Kuopio, Snellmanink. 32 A 10.
 

Nilanterä, Paul Erik.

Synt. 14/12 1919. 4/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Salon sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Naantali, Museok. 9.
 

Peltoniemi, Veikko Vilho Kalervo.

Synt. 29/10 1913. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Porin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Karvian varavankilan ylimäär. vartijana. Osoite: Karvia, Varavankila.
 

Turunen, Veikko.

Synt. 10/6 1912. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Rovaniemen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite Rovaniemen sot.piiristä.
 

Aliupseerit.

(Ei mitään erikois- tai korkeakoulututkintoja.)

A. v. 1910 ja sitä ennen syntyneet.
 

a) vääpelit.

Fager, Botolf.

Synt. 15/8 1900. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Valtion ammuslataamon varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Uusikaupunki, Seurahuone.
 

Kylmänen, Matti.

Synt. 2/11 1897. Kansak. Kirjanpitokurssi. Asetettu lakkautuspalkalle Raahen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Liminka.
 

Noopila, Sulho Mikael.

Synt. 8/3 1905. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle P. Uudenmaan sk.piirin varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite P. Uudenmaan sotilaspiiristä.
 

Turunen, Oskari.

Synt. 29/7 1909. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Iisalmen sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Hollola kk.
 

Vesterinen, Otto.

Synt. 10/5 1895. Kansak. 2 lk. seminaaria. Asetettu lakkautuspalkalle Valtion ammuslataamon työnjohtajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Valtion ammuslataamon työnjohtajana. Osoite. Kuopio, Valtion ammuslataamo.
 

b) sotilasvirkailijat.

Bäckman, Johan Arvid.

Synt. 3/7 1892. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Kotij. E:n toimistosihteerin toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite: Helsinki, Laivurink. 37 D 20.
 

Malin, Tyyni Anders.

Synt. 21/6 1892. 4/8 oppik. Asetettu lakkautuspalkalle Kotij. E:n varastonhoitajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin ei valtion palveluksessa. Osoite puolustusministeriöstä.
 

B. v. 1911 ja sen jälkeen syntyneet.
 

a) sotilasmestarit.

Raula, Nikolai Verner.

Synt. 5/4 1915. Kansak. Asetettu lakkautuspalkalle Porin sk.piirin alisot.ohjaajan toimesta 1/12 1944. Nykyisin Huoltokoulu III:ssa. Osoite: Lahti, Mariank. 6.