Luettelo henkilöistä, joille myönnettyjä vapaussodan kunniamerkkejä ei ole saatu jaetuiksi osotteiden puutteessa (1920)


Kuulutus.

Alempana julkaistussa luettelossa mainittuja henkilöitä, joille myönnettyjä vapaussodan kunniamerkkejä ei ole saatu jaetuksi osotteiden puutteessa, kehoitetaan hetimiten joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen kautta, varustettuina alempana mainituilla todistuksilla, noutamaan kunniamerkkinsä Sotaministeriön Kunniamerkkiosastosta (Helsinki, P. Esplanadinkatu 1), taikka ilmoittamaan Kunniamerkkitoimistolle viimeistään ennen ensi joulukuun 1 p:vää tarkan osoitteensa, suku- ja täydelliset ristimänimensä sekä sodanaikaisen kotipaikkansa ja arvonsa tai ammattinsa, myötäliittämällä kahden luotettavan todistajan vahvistamat tiedot siitä, missä joukko-osastoissa asianomainen vapaussodassa palveli, jonka jälkeen kunniamerkit lähetetään heille Maaherrojen kautta. Kaatuneiden kunniamerkit annetaan heidän oikeudenomistajilleen, mutta on asianomaisen esitettävä kahden luotettavan henkilön allekirjoittama todistus siitä, että hän todella on kaatuneen oikeudenomistaja.

Kunkin nimi on luettelossa mainittu sen joukko-osaston nimen alla, jossa hän sodassa palveli, taikka sen paikkakunnan nimen kohdalla, joka kunniamerkkiehdotuksessa oli hänen kotipaikakseen ilmoitettu, Helsingissä, syyskuun 24 p. 1920.

Sotaministeri Bruno Jalander.
Kenraalimajuri.

Y. Aarne.
Everstiluutn. & Kunniamerkkitoimiston v.t. päällikkö.
 

Kungörelse.

I nedananförda förteckning upptagna personer, vilkas ordnar, tilldelade för frihetskriget, icke kunnat utdelas i avsaknad av deras adresser, uppmanas att så fort skekan antingen personligen eller genom befullmäktigat ombud, försedda med nedanangivna intyg, avhämta sagda ordnar från Krigsministeriets Byrå för utmärkelsetecken (Helsingfors, N. Esplanadgatan 1), eller ock att senast före den 1 nästkommande december till Byrån för utmärkelsetecken insända tydliga adresser med angivande av tillnamn och fullständiga förnamn, titel eller yrke samt hemort under kriget, bifogande tillika av tvänne trovärdiga vittnen bestyrkta uppgifter därom, i vilka truppavdelningar sökanden under frihetställas dem genom vederbörande Landshövdingar. De stupades ordnar utlämnas åt deras rätsinnehavare, men bör sökanden förete ett av tvänne trovärdiga personer bevittnat intyg över att han verkligen är den stupades rättsinnehavare.

Envars namn återfinnes i förteckingen under den truppavdelning han under kriget tillhört, eller under det ortsnamn som i ordensförslaget uppgivits som hans hemort. Helsingfors, den 24 september 1920.

Krigsminister Bruno Jalander.
Generalmajor.

Y. Aarne.
Överslötjn. & t.f. chef för Byrån för utmärkelsetecken.
 

 
Luettelo henkilöistä, joille myönnettyjä vapaussodan kunniamerkkejä ei ole saatu jaetuiksi osotteiden puutteessa
.

Luettelossa ovat aakkosellisessa järjestyksessä mainitut ensin joukko-osastot ja niiden jälkeen kotipaikat.

Helsinki 1920, 51 s.

Förtecking över personer, vilkas ordnar för frihetskriget icke kunnat utdelas i avsaknad av vederbörandes adresser.

I förteckningen äro uppräknande först truppavdelningarna och därefter hemorterna i alfabetisk ordning.

Helsingfors 1920, 51 s.

 


Ent. eversti Ausfeldin joukot. - Förra överste Ausfelds grupp.
Laurell, jääk. aliups., jäg. underoff.
Ämmälä, jääk., jäg.
Raja, Arvid, jääk. aliups., jäg. underoff.
Mathas, jääk. aliups., jäg. underoff.
Hopeavuori, jääk. aliups., jäg. underoff.
Kuusela, jääk. vääpeli, jäg. fältväb.
Johansson, jääk. vääpeli, jäg. fältväb.
Storholm, jääk. vääpeli, jäg. fältväb.
Aromäki, jääk., jäg.
Torvikoski, jääk. aliups., jäg. underoff.
Hassel, Morkas.
Nuottimäki, Erkki.

Ent. Elfvengrenin vapaajoukot. - Förra Elfvengrens frikår.
Saukkonen, Yrjö, kaat., stup., rautatiel., järnvägstjänstem.

Heinolan rintama. - Heinola fronten.
Mustakallio, Elias, pastor, sanit.

von Hertzenin Hiihto-osasto. - von Hertzens skidlöpargrupp.
Seppänen. Antti.
Haahti, Hannu, lääk. kand., med. kand.
Alatalo, Eemil, sot., menig.
Myllymäki, Jussi, sot., menig., maanv., jordbrukare.
Palomäki, Viljo.
Noppari, Lauri, ryhmäpääll., gruppchef.
Möttönen, Otto, ryhmäpääll., gruppchef.
Kangas, Iisakki.
Kankaanpää, Matti.
Lahtinen, B.
Kuusisto, Isak.
Koski, Vilho.
Piirto.
Lammi.

I. Ruoveden patl. - I. Ruovesi batl.
Vitali, Jaska.
Bosund, Axel.
Nylund, Johan.
Rissa, Eemeli.
Lehtola, Alf., sot., menig.
Kulju, Kalle.
Iikkala, Juho.
Mustonen, J.
Mäkinen, Kalle.
Pollari, Lauri.
Pietilä, Niilo.
Pänkä, Matti.
Unnbohm, sot., menig.

II. Mannisen patl. - II. Manninens batl.
Östergård, Aksel.
Björkman, Erik.
Huukkala, Oskari.
Olli, Anselm.
Ylitupa, Matti.

Ent. Hämeen joukot. - Förra Tavastländska grupppen.
Heikkilä, Lauri.
Koski, Eino, korpr.
Savio, Armas.
Söderlund, Mikko.
Leivo, K.
Erkkilä, T. E.
Koivikko, Juho.
Kanniainen, Sven Veikko, vänr., fänr.
Hautaniemi, I. F.
Perä, Kalle.
Lehtonen, sanit.
Cajander, Arvid, sot., menig.
Björs, Aksel.
Laukiala, Sulo.
Kuusisto, Kalle.
Leino, Yrjö.
Kauppinen, Lauri.
Katajisto, Hannes, ryhmäpääll., gruppchef.
Heinämäki, Emil.
Schoultz, U.
Pitkäranta, Niilo.
Selander, H., konekiv. hoit., maskinev. för.
Öhman, Hemming, sot., menig.
Suhonen, M., sot., menig.
Tuominen, Kaarlo, sot., menig.

Pohjois-Hämeen rykm. - Norra Tavastl.
Österberg, Ruben, kers., serg.
Laakso, Severin.
Salin, aliups., underoff.

V. Mäntän patl. - V. Mänttä batl.
Kamppinen, Kustaa.
Kulpi, Juho.
Turunen, Antti.
Halmesmäki, V.
Järvi, Eino.
Järvi, Matti.
Koskinen, Toivo, kaat., stup.
Iivonen, Pekka, kaat., stup.
Pelkola, Arvo.

III. Seppälän patl. - III. Seppälä batl.
Noren, S. F., kers., serg.
Eklund, Hugo, sot., menig.
Kankaanpää, Manu, plut. pääll., plut. chef.
Hautamäki, Aarne, plut. pääll., plut. chef.
Haavisto, Toivo, plut. pääll., plut. chef.
Pohjoismäki, sot., menig.
Saari, Elias, kers., serg.
Tuomisto, Toivo, plut. pääll., plut. chef.
Wangell, Brutus, kers., serg.

Hämeen III patl. II kompp. - Tavastl. III batl. II komp.
Roponen, Nestor, sot., menig.

Hämeen Etappipatl. - Tavastl. Etappbatl.
Vargelin, Emil, ryhmäpääll., gruppchef.

1. Pomminheitt. Patt. - 1. Granatkastarbatt.
Randelin, Alfons, kers., serg.

Hämeen lentävä ratsuosasto. - Tavastl. flyg. Kavalleriavd.
Wallin, Y., kers., serg.
Westermarck, T., rakuuna, dragon.
Leppänen, W., rakuuna, dragon.
Andersson, A., korpr.
Kaskinen, A., korpr.
Nyman, E., rakuuna, dragon.
Halme, Y., kers., serg.
Hauta-aho, J., kers., serg.
Helsingius, G., kers., serg.
Blom, J., kansliapääll., kanslichef.
Kalliola, O., rakuuna, dragon.

Ent. Itäarmeijan esik. - Förra Ostarméns stab.
Pälve, Toivo, aliups., underoff.
Thome, V.
Rothberg, E.

Ent. Itä-Karjalan retkikunta. - Förra Ost-Karelska expedit.
Ruonakoski, Emil.
Flink, Pekka.
Sipola, Fredrik.

Ent. Itämeren Jalkaväkirykmentti n:o 1. - Förra Östersjö-infant. Reg. N:o 1.
Lindahl, Axel, jääk., aliups., jäg. underoff.
Konttu, jääk., vääp., jäg., fältväb.
Sandström, Valter, jääk., vääp., jäg., fältväb.

Ent. Jääkäriprikaati. - Förra Jägarbrigaden.
Hakkila, Yrjö, kaat., stup., luutn., löjtn.
Toropainen, Toivo, jääk., jäg.
Tiirikka, Sergei, jääk., jäg.
Tiilikainen, Juho, jääk., jäg.
Lindqvist, tykkim., artiller.
Bengts, Garl, tykkim., artiller.
Orrela, tykkim., artiller.
Pass, jääk., vääp., jäg., fältväb.
Poromaa, Matti, jääk., korpr., jäg., korpr.
Halonen, jääk., korpr., jäg., korpr.
Huikkonen, jääk., vääp., jäg., fältväb.
Lindqvist, jääk., korpr., jäg., fältväb.
Härmälä, tykkim., artiller.

Ent. 2. Jääkäriprikaati. - Förra 2. Jägarbrigaden.
Pakkinen, Väinö, työm., arbet.
Björknäs, Karl, konttoristi, kont.
Linden, puhelinvirk., telef.
Wasiljew, Andrei.
Lindqvist.
Toiviainen, Juho.
Sidoroff, Pekka.
Huittinen, Matti.
Kinnunen, Viljo.
Uhotainen, Juho.
Vepsä, Nikolai.
Martikainen, Petter.

Ent. 3. Jääkäriprikaati. - Förra 3. Jägarbrigaden.
Huuka, Lauri, jääk., vääp., jäg., fältväb.

Ent. 1. Jääkärirykm. - Förra 1. Jägarregem.
Meriläinen, Aappi.
Rintauurro, Juho.
Käyräkangas, Frans, I p. 1 kompp.
Saalov, Heikki.
Jussila, Heikki, vänr., fänr.
Pietiläinen, Jukka.
Vanhanen, Matti, kaat., stup., III patl.
Laine, Kustaa, vääp., fältväb.
Alaluuta, Eino, II patl.
Hautamäki, Juho, II patl.
Siekkinen, II patl.
Välimäki, II patl.
Puumala, II patl.
Pitkämä, II patl.
Nyrhilä, II patl.
Niemistö, II patl.
Nygren, II patl.
Aulin, II patl.
Leppälä, Vihtori.
Alkula, Oskar, vääp., fältväb.
Häkkinen, sanit.
Haapala, sanit.
Pietilä, A., ryhmäpääll., gruppchef.
Jaakkola, Pentti, joukk., pääll., plut., chef.
Väliaho, Paavo.
Siitaro, Nikolai, III patl.
Saarimaa, Aaro, II patl.
Paavola, Esa, III patl.
Peurasaari, Johan, I patl.
Kuosmanen, Matti, I patl.
Hietala, Jaakko, II patl.
Hurskainen, Yrjö, I patl.
Laine, Kustaa, varavääp., vicefältväb., I patl.
Kenttälä, Rikhard, I patl.
Kellokoski, A., I patl.
Mäenpää, Matti, ryhmäpääll., gruppchef, I patl.
Pirttijärvi, Evert, I patl.
Puronvarsi, Martti, ryhmäpääll., gruppchef, I patl.
Harju, Janne.
Savilampi, Yrjö.
Vähä, Jaakko, kaat. stup.
Koskitalo, Jaakko, I patl., I batl.
Ammunet, Jaakko, I patl., 1 kompp., I batl., 1 komp.
Pietilä, Frans, korpr.
Leppänen, Aarne.
Välijoki, Jaakko, sot., menig.
Hallberg, Juho, sot., menig.
Saha, Anttoni, I patl., 1 kompp. ,sot., I batl., 1 komp., menig.
Lepistö, Yrjö.
Jääskelä, F. Y., sot., menig.

Ent. 2. Jääkärirykm. - Förra 2. Jägarregem.
Saanio, Lauri.
Hookana, Frans.
Jukuri, Hannes.
Vänni, Jaakko.
Ainasoja, jääk., vääp., jäg., fältväb.
Penttinen, Abel.
Grönros, Teodor.
Laine, Matti.
Patana, Eino.
Rautala, Alfred.
Mustonen, aliups., underoff., kaat., stup.
Ahokas, August.
Multanen, Kalle.
Näätänen, Juho.
Pelkonen, Juho.
Häkkinen, Arvi.
Pönkänen, Emil.
Paasonen, Lauri.
Sirén, Jalmari.
Parkkonen, Emil.
Torniainen, Nestori.
Ruth, Karl, kaat. stup.
Lystinen, Toivo.
Luomi, Aleksi Gunnar.
Taavitsainen, Jalmari.
Hintikainen, Otto, VII p., kaat., stup.
Laitinen, Taavetti.
Rossi, Elias, kaat., stup.
Teittinen, Juho, kaat., stup.
Savimäki, Kristian, IV p.
Toikkanen, Onni.
Söderström, jääk., vääp., jäg., fältväb.
Puolakka, Matti.
Niiles, Yrjö.
Mannil, J., aliups., underoff.
Korkiamäki, Juho.
Kiiveri, Adolf, Vi p.

Ent. 3. Jääkärirykm. - Förra 3. Jägarregem.
Matilainen, Juho.
Kemppainen, Leevi.
Saastamoinen, Väinö.
Kärkkäinen, Matti.
Huusko, Taavi.
Pitkänen, Elias.
Hujanen, Kalle.
Juutilainen, Antti.
Leinonen, Kalle.
Katainen, Juho.
Huusko, Antti.
Taskinen, Kalle.
Hiltunen, Eljas, V ja VII patl., V och VII batl.
Ekberg, Erkki, V ja VII patl., V och VII batl.
Hoffrén, Petter, V ja VII patl., V och VII batl.
Waara, Ragnar, V ja VII patl., V och VII batl.
Liimatainen, Ivar, V ja VII patl., V och VII batl.
Vesara, Abel, V ja VII patl., V och VII batl.
Suutarinen, Heikki, V ja VII patl., V och VII batl.
Mälkiä, Hiskias, V ja VII patl., V och VII batl.
Häkkinen, Emil, V ja VII patl., V och VII batl.
Romo, Otto, V ja VII patl., V och VII batl.
Huuskonen, Aug., V ja VII patl., V och VII batl.
Leskinen, Taavi, V ja VII patl., V och VII batl.
Orava, Vihtori, V ja VII patl., V och VII batl.
Närhi, Toivo, V ja VII patl., V och VII batl.
Hirvonen, August, V ja VII patl., V och VII batl.
Pylvänäinen, Vilho, V ja VII patl., V och VII batl.
Järveläinen, Antti, V ja VII patl., V och VII batl.
Kauppinen, Kalle, V ja VII patl., V och VII batl.
Suronen, Emil, V ja VII patl., V och VII batl.
Laitinen, Arvi, V ja VII patl., V och VII batl.
Kemppainen, Hiskias, V ja VII patl., V och VII batl.
Suoranen, Onni, V ja VII patl., V och VII batl.
Kovanen, Kalle, V ja VII patl., V och VII batl.
Tarvainen, Vilho, II, V ja VII patl., V och VII batl.
Liimatainen, Kaapro, V ja VII patl., V och VII batl.
Luupinen, Arttur, V ja VII patl., V och VII batl.
Hirvensalo, Paavo, V ja VII patl., V och VII batl.
Wesalainen, Herman, V ja VII patl., V och VII batl.
Huhtinen, Jalmar, V ja VII patl., V och VII batl.
Pasonen, Eero, V ja VII patl., V och VII batl.
Sutinen, Albin, V ja VII patl., V och VII batl.
Lappalainen, Herman, V ja VII patl., V och VII batl.
Kyyrö, Nestor, V ja VII patl., V och VII batl.
Hälikkä, Emil, V ja VII patl., V och VII batl.
Tyrväinen, Hjalmar, V ja VII patl., V och VII batl.
Kuonaoja, Paavo, V ja VII patl., V och VII batl.
Myllynen, Samuel, kaat., stup., V ja VII patl., V och VII batl.
Vääräjärvi, Svantte, kaat., stup. V ja VII patl., V och VII batl.
Rissanen, Juho, korpr., V ja VII patl., V och VII batl.
Suutarinen, Emil, V ja VII patl., V och VII batl.
Korhonen, Juho, VII patl., VII batl.
Luostarinen, Ville, VII patl., VII batl.
Lyytinen, Paavo, VII patl., VII batl.
Laukkanen, Arvi, VII patl., VII batl.
Hyvärinen, Antti, V patl., V batl.
Lappalainen, Kalle, V patl., V batl.
Halonen, Ilmari, V patl., V batl.
Halonen, Ilmari, V patl., V batl
Huuskonen, Matti, V patl., V batl
Väisänen, Pekka, V patl., V batl
Vironen, Lauri, V patl., V batl
Viinikainen, Aaro, V patl., V batl
Pitkänen, Taavetti, X patl., X batl.
Hiltunen, Lauri, I, ryhmäp., gruppchef, X patl., X batl.
Tuppurainen, Emil, X patl., X batl.
Tuomanen, Otto, X patl., X batl.
Tikkanen, Emil, X patl., X batl.
Nissinen, August, X patl., X batl.
Molander, Kustaa, X patl., X batl.
Mustakallio, Sakari, ryhmäp., gruppchef, X patl., X batl.
Molander, Antti, X patl., X batl.
Markkanen, Julius, X patl., X batl.
Matilainen, Juho, X patl., X batl.
Gert, Emil, X patl., X batl.
Haatanen, Ville, X patl., X batl.
Muutinen, Eino, V patl., V batl.
Mecklin, Einar, ryhmäp., gruppchef, X patl., X batl.
Huttunen, Emil, X patl., X batl.
Huttunen, Yrjö, X patl., X batl.
Puranen, Jaakko, ryhmäp., gruppchef, X patl., X batl.
Puranen, Otto, X patl., X batl.
Raatikainen, Rikhard, X patl., X batl.
Rautiainen, Emil, X patl., X batl.
Pulliainen, Lauri, X patl., X batl.
Nuutinen, Emil, X patl., X batl.
Titvonen, Väinö, ryhmäp., gruppchef, X patl., X batl.
Tissari, Erkki, X patl., X batl.
Sallinen, Toivo, ryhmäp., gruppchef, X patl., X batl.
Rönkä, Hannes, X patl., X batl.
Rönkä, Joel, X patl., X batl.
Räisänen, Otto, I, X patl., X batl.
Räsänen, Juho, X patl., X batl.
Rytkönen, Heikki, X patl., X batl.
Ruuskanen, Pekka, X patl., X batl.
Roivanen, Edvin, X patl., X batl.
Ritvanen, Kalle, X patl., X batl.
Korhonen, Vihtori, V patl., V batl.
Monthan, Isak, V patl., V batl.
Rissanen, Emil, sot., menig., V patl., V batl.
Vepsäläinen, Pella, X patl., X batl.
Laitinen, Taavi, X patl., X batl.
Komulainen, Pekka II, X patl., X batl.
Komulainen, Pekka I, X patl., X batl.
Hämäläinen, Taavetti, X patl., X batl.
Kilveläinen, Emil, ryhmäp., gruppchef, X patl., X batl.
Kekäläinen, Taavetti, X patl., X batl.
Koponen, Matti, X patl., X batl.
Karikoski, Paavo, ryhmäp., gruppchef, patl. lääk., batl. läk., X patl., X batl.
Manninen, Yrjö, V patl., V batl.
Andersson, Emil, X patl., X batl.
Heiskanen, Väinö, , X patl., X batl.
Hämäläinen, Antti, ryhmäp., gruppchef, , X patl., X batl.
Lukkarinen, Kusti, ryhmäp., gruppchef, , X patl., X batl.
Korhonen, Lauri, ryhmäp., gruppchef, , X patl., X batl.
Korhonen, Verner, , X patl., X batl.
Lundgren, Mauno, , X patl., X batl.
Hartikainen, Jahvet, , X patl., X batl.
Ruotsalainen, Juho, , X patl., X batl.
Veijo, Vilho, patl. lääk., batl. läk., , X patl., X batl.
Vehviläinen, Adam, , X patl., X batl.
Karvonen, David, , X patl., X batl.
Kilpi, Eino, , X patl., X batl.
Kiiski, Ville, , X patl., X batl.
Kanonen, Matti, V patl., V batl.
Juutilainen, Otto, X patl., X batl.
Kaipainen, Eino, ryhmäp., gruppchef, X patl., X batl.
Rytkönen, Lauri, V patl., V batl.
Rimas, Matti, V patl., V batl.
Pettinen, Otto, VII patl., VII batl.
Kihl, Albin, kaat., stup., V patl., V batl.
Väätäinen, Aatu, V patl., V batl.
Väisänen, Tahvo, X patl., X batl.
Hannula, Elis, patl. lääk., batl. läk., , X patl., X batl.
Paasonen, Ferd., kaat., stup., VII patl., VII batl.
Paasonen, Toivo, kaat., stup., VII patl., VII batl.
Väisänen, Alarik, VII patl., VII batl.
Vesalainen, Viktor, kaat., stup., VII patl., VII batl.
Lång, Salomon, V patl., V batl.
Kukkonen, August, X patl., X batl.
Lindgren, Uno, ryhmäp., gruppchef, X patl., X batl.
Sundvall, Emil, kaat., stup., V patl., V batl.
Laukkonen, Oskar, V patl., V batl.
Rossi, Lauri Ville, X patl., X batl.
Vehmäinen, Otto, V patl., V batl.
Ruotsalainen, Frans, V patl., V batl.
Räsänen, Otto II X patl., X batl.
Häyrynen, Kaarlo, VII patl., VII batl.
Kekäläinen, Eino, V patl., V batl.
Kestilä, Uuno, ryhmäp., gruppchef., X patl., X batl.
Skottman, Emil, X patl., X batl.
Pakarinen, Emil, X patl., X batl.
Rantanen, Aatto, ryhmäp., gruppchef, X patl., X batl.
Pulkkinen, Kusti, X patl., X batl.

Ent. 4. Jääkärirykm. - Förra Jägarregem.
Toivonen, M., XI patl., XI batl.
Stenberg, Otto, XI patl., XI batl.
Närhi, Juho, XI patl., XI batl.
Vasten, Aleks., XI patl., XI batl.
Rinkinen, Taavetti, IX patl., IX batl.
Roms, Einari, XI patl., XI batl.
Rosenberg, Kalle, XI patl., XI batl.
Suuronen, Antti, XI patl., XI batl.
Haverinen, Antti, IX patl., IX batl.
Marttinen, David, IX patl., IX batl.
Salin, J., jääk. Vääp., jäg, fältväb., XI patl., XI batl.
Luotonen, Kosti, jääk. Vääp., jäg. fältväb., XI patl., XI batl.
Haiminen, Juho, jääk., aliups., jäg. underoff., XI patl., XI batl.
Siitonen, Pekka, XI patl., XI batl.
Gröhn, Kalle, XI patl., XI batl.
Okkala, Elis, XI patl., XI batl.
Uotinen, Juho, XI patl., XI batl.
Anttonen, Kalle Juho, XI patl., XI batl.
Kosonen, Hugo, XI patl., XI batl.
Ikäheimo, XI patl., XI batl.
Anttonen, Pekka, XI patl., XI batl.
Redsven, Emil, XI patl., XI batl.
Laakkonen, Evert, XI patl., XI batl.
Luukkainen, Jalmar, XI patl., XI batl.
Auvinen, Erkki, XI patl., XI batl.
Hirvonen, Kalle, XI patl., XI batl.
Lamminheimo, O., jääk. aliups., jäg. underoff. XI patl., XI batl.
Ansa, E., jääk. varavääp., jäg., vicefältväb., XI patl., XI batl.
Hyvönen, Johan, jääk. vänr., jäg., fänr., XI patl., XI batl.
Hietanen, H, jääk., varavääp., jäg., vicefältväb., XI patl., XI batl.
Huhtala, E., XI patl., XI batl.
Lassila, B., jääk. aliups., jäg., underoff., XI patl., XI batl.
Viitanen, O., jääk. aliups., jäg. underoff., XI patl., XI batl.
Tuomaala, A., jääk. varavääp., jäg. vicefältväb., XI patl., XI batl.
Timonen, Johan, jääk. varavääp., jäg. vicefältväb., XI patl., XI batl.
Suuronen, L., jääk. aliups., jäg. underoff., XI patl., XI batl.
Sihvo, I., jääk., aliups., jäg. underoff., XI patl., XI batl.
Rahkola, Emil, IX patl., IX batl.
Kärkkäinen, Matti, V patl., V batl.
Paasonen, Lauri, V patl., V batl.
Muinonen, Edv., XI patl., XI batl.
Lyytinen, Kusti, XI patl., XI batl.
Koikkalainen, Juho, IX patl., IX batl.
Lidberg, Juho, XI patl., XI batl.
Mantsinen, Andr., XI patl., XI batl.
Heikkilä, Ans., XI patl., XI batl.
Kurtti, Joh., XI patl., XI batl.
Kämppi, Antti, XI patl., XI batl.
Ahokas, Aug., XI patl., XI batl.
Pitkänen, M., XI patl., XI batl.
Poikolainen, Abel, XI patl., XI batl.
Tissari, Rich., XI patl., XI batl.
Sikanen, Ville, XI patl., XI batl.
Vironen, Kalle, XI patl., XI batl.
Slutt, Toivo, XI patl., XI batl.
Pelkonen, Juho, XI patl., XI batl.

Ent. 6. Jääkärirykm. - Förra 6. Jägarregem.
Heinonen, Isak, jääk., jäg.
Hanikka, Heikki, sanit.
Löppönen, Juho, korpr.
Laulajainen, Salomon, korpr.
Ahlholm, Juho, maanv., jordbr., XVIII patl., XVIII batl.
Nurmi, Johan, varavääp., vicefältväb., K. k. k., M. g. k.
Pöllönen, Juho, jääk., jäg., K. k. k., M. g. k.
Timonen, Juho.
Kulusjärvi, Hannu, aliups., underoff. XVI patl., XVI batl.
Pulli, Johannes
Peikko, Antti
Pylvänäinen, Arvi
Nenonen, Pekka
Fågelberg, Harald Johannes, patl. lääk., batl. jäg.
Hakulinen, Herman
Jukola, Yrjö Juhani, patl. lääk. batl. läk.
Härmä, Otto Iikka, rykm. eläinlääk., regveterin.
Pahkasalo, Heikki.
Virtanen, Iisak, jefreitt., gefr.
Poljankoski, Yrjö, vääpeli, fältväb.
Oksa, Matti.
Anttonen, Albin.
Lämsä, Jaakko, jerf., gerf.
Heikkinen, Lauri, jerf., gerf.
Huttunen, Otto, jerf., gerf.
Leinonen, Kalle, jerf., gerf.
Laakoli, Emil, jerf., gerf.
Koskenkorva, Emil.
Kontio, August.
Hämäläinen, jääk. jäg.
Makkonen, Huuko, jääk., jäg.
Myöhänen, Nikolai, joukk. pääll. plut. chef.
Hakkarainen, Matti, jääk., jäg.
Malinen, Antti, korpr.
Makkonen, Paavo, korpr.
Makkonen, Paavo, jääk., jäg.
Nousiainen, Pekka, jääk., jäg.
Hartikka, Juho, jääk., jäg.
Stepanoff, Aarno, jääk., jäg.
Mielonen, Otto, korpr.
Stepanoff, Paavo, jääk. jäg.
Hupli, Oskar, jääk., jäg.
Poutanen, Olli, jääk., jäg.
Falck, Viljam, jääk., jäg.
Kohonen, Paavo, jääk., jäg.
Luukkonen, Heikki, jääk., jäg.
Ikonen, Ville, jääk., jäg.
Kanninen, Niilo, jääk., jäg.
Keto, Grigori, jääk., jäg.
Lehvonen, Toivo, jääk., jäg.
Luhta, Akseli, jääk., jäg.
Jaatinen, Matti, jääk., jäg.
Jaatinen, Juho, korpr.
Hämäläinen, Juho, korpr.
Juvonen, Lauri, jääk., jäg.
Judin, Feliks, jääk., jäg.
Sairanen, Onni, jääk., jäg.
Kosonen, August, jääk., jäg.
Kemppinen, Matti, korpr.
Hulkkonen, Hjalmar, jääk., jäg.
Hinkkanen, Alfred, jääk., jäg.
Hyppönen, Paavo, jääk., jäg.
Hyppönen, Juho, jääk., jäg.
Kovanen, Juho, sot., menig.
Ahonen, Antti, jääk., jäg.
Kinnunen, Pekka, jääk., jäg.
Moilanen, Juho, jääk., jäg.
Karttunen, Eino, jääk., jäg.
Kosonen, Heikki, korpr.
Laitinen, Matti, jääk., jäg.
Anttonen, Adolf, jääk., jäg.
Jäntti, Ville, jääk., jäg. XVI patl., XVI batl.
Kärvinen, Heikki, korpr. XVI patl., XVI batl.
Simola, Juho, jääk., jäg., XVI patl., XVI batl.
Saikkonen, Matti, rahastonhoit., kassör.
Kaikkonen, aliups., underoff.
Immonen, jääk., jäg. XVIII patl., XVIII batl.
Kohvi, ryhmäp., gruppchef, XVIII patl., XVIII batl.
Ahlen, Kusti, jääk., jäg., XVII patl., XVII batl.
Kemppainen, Antti, jääk., jäg., XVII patl., XVII batl.
Roppanen, Oskar, korpr.
Repo, Mikko, korpr.
Valtonen, Joosef, korpr.
Liponen, Heikki, kuormastomest., trossmästare.
Liekari, Matti, jääk., jäg.
Kuoppa, Simo, sot., menig, Sihvon joukko, Sihvos grupp.
Tolvanen, Tahvo, korpr.
Tiittanen, Juho, jääk., jäg.
Siitonen, Juho II, jääk., jäg.
Timonen, Johan, jääk., jäg.
Saukkonen, Antti, jääk., jäg.
Sairanen, Pekka, jääk., jäg.
Rouvinen, Albin, jääk., jäg.
Selkänen, Alex, korpr.
Seppänen, Emil, korpr.
Pesonen, Veikko, jääk., jäg.
Paju, Israel, jääk., jäg.
Turtiainen, Anselm, jääk. jäg.
Paunonen, Pekka, jääk., jäg.
Pulkkinen, Heikki. korpr.
Pelkonen, Olli, korpr.
Pusanen, Toivo, jääk., jäg.
Peippo, Antti, korpr.
Pulliainen, Adam, jääk., jäg.
Parkkulainen, Heikki, jääk., jäg.
Vornanen, Pekka, jääk., jäg.
Viiliainen, Kusti, jääk., jäg.
Sonni, Heikki, jääk., jäg.
Väänänen, Nestor, jääk., jäg.
Viinanen, Alex, jääk., jäg.
Viipuri, Yrjö, jääk., jäg.
Mäkelä, Aarne, jääk. jäg.
Montonen, Iivar, korpr.
Grön, Robert, korpr.
Keijonen, Juho, jääk., jäg. työm., arbet.
Pelli, Aleks. patl, asemest., batl. vapenmäst., asioitsija, sakförare.
Tolonen, Benjam, jääk., jäg., työm., arbet.
Oikarinen, August, jääk., jäg., työm., arbet.
Matero, Juho, jääk., jäg., torpp., torpare.
Pussinen, Väinö, gefreit. maalari, målare.
Pääkkönen, Kalle, jääk., jäg., työm., arbet.
Ylenius, Väinö, jääk., jäg. työm., arbet.
Mäkäräinen, Kalle, jääk., jäg., maanvilj., jordbruk.
Anttonen, Aate, jääk., jäg., maanvilj., jordbruk.
Mikkonen, Frans, jääk., jäg., suksiseppä.
Huttunen, Mikko, jääk., jäg., maanvilj., jordbruk.
Niemelä, Tuomas, jääk., jäg., työm., arbet.
Kurkinen, Kalle, jääk., jäg., työm., arbet.
Qvist, Otto, jääk., jäg., torppari, torpare.
Viile, Matti, jääk., jäg., maanvilj., jordbrukare.
Nuutinen, Paavo, jääk., jäg., työm., arbet.
Haapasalo, Juho, jääk., jäg., työm., arbet.
Rautasaari, Samuel, jääk., jäg., työm., arbet.
Orava, Heikki, jääk., jäg., maanvilj., jordbruk.
Pellikka, Yrjö, jääk., jäg., työm., arbet.
Rajalahti, Matti, jääk., jäg., työm., arbet.
Pellinen, Anshelm, jääk., jäg., työm., arbet.
Tenhunen, Kalle, jääk., jäg., työm., arbet.
Tikkanen, Heikki, jääk., jäg., työm., arbet.
Suorsa, Matti, jääk., jäg., työm., arbet.
Ryönä, Isak, jääk., jäg., työm., arbet.
Ruotsalainen, Antti, jääk., jäg., työm., arbet.
Rusanen, Matti, jääk., jäg. maanvilj., jordbruk.
Ruotsalainen, Elias, lähetti, ordon., työm., arbet.
Rimpiläinen, Hannes, jääk., jäg., sähkötyöm., elekts. arbet.
Saviluoto, Soini, jääk., jäg., maanvilj., jordbruk.
Tuovinen, Johan Viljam, jääk., jäg., työm., arbet.
Seppänen, Kalle, jääk., jäg., työm., arbet.
Rimpelä, Kaarlo, jääk., jäg., konttoristi, kontorist.
Määttä, Renne, gefreit., lämmittäjä, eldare.
Karjalainen, Vihtori, jääk., jäg.
Valtanen, Anshelm, jääk., jäg., työm., arbet.
Perttula, Viljo, jääk., jäg., maanvilj., jordbruk.
Oinonen, Herman, jääk. jäg., XVI patl., XVI batl.
Lehkonen, Edv., korpr., XVI patl., XVI batl.
Hänninen, Juho, korpr., XVI patl., XVI batl.
Vilppo, Toivo, korpr., XVI patl., XVI batl.
Pulkkinen, Juho, liikem., affärsm., XVI patl., XVI batl.
Heikkinen, Yrjö, jääk., jäg.
Asp. Vieno Vilhelm, patl. rahastonhoit., batl. kassör.
Haveri, Hemmi, sanit.
Mäkelä, Aug., jääk., jäg., työm., arbet.
Järvimäki, Ivar. Jääk., jäg., maanvilj., jordbruk.
Pikkarainen, Samuli.
Kangas, Aug., jääk., jäg., maanvilj., jordbruk.
Kovalainen, Salomo, jääk., jäg., työm., arbet.
Kovalainen, Matti, jääk., jäg., maanvilj., jordbruk.
Myllynen, Lauri, jääk., jäg., työm., arbet.
Anttonen, Albin, jääk., jäg., työm., arbet.
Partanen, Paavo, jääk., jäg., työm., arbet.
Luukkonen, Albin, sot., menig., työm., arbet.
Romppainen, Akseli, jääk., jäg., työm., arbet.
Karjalainen, Heikki, jääk., jäg., työm., arbet.
Mustonen, Kalle, jääk., jäg., työm., arbet.
Kananen, Ville, jääk., jäg., työm., arbet.
Jokela, Leonard, jääk., jäg., työm., arbet.
Hyyryläinen, Kalle, jääk., jäg., työm., arbet.
Hyrkäs, Hannu, jääk., jäg., työm., arbet.
Häkkinen, Topias, jääk., jäg., työm., arbet.
Leinonen, Jaakko, jääk., jäg., metallityöm., metallarbet.
Haavisto, August, jääk., jäg., torpanpoika., torparson.
Aho, Elis, jääk., jäg., kutomatyöm., vävare.
Moilanen, Heikki, jääk., jäg., torppari, torpare.
Myllyoja, Otto, jääk., jäg., maanvilj., jordbruk.
Hannila, Erkki, jääk. jäg., torpanpoika, torparson.
Hakola, Heikki, jääk., jäg., maanvilj., jordbruk.
Hirvelä, Onni, jääk., jäg., maanvilj., jordbruk.
Mustonen, Otto, jääk., jäg., maanvilj., jordbruk.
Karjalainen, Hannes, jääk., jäg., maanvilj., jordbruk., jäg., maanvilj., jordbruk.
Karjalainen, Oskar, jääk., jäg., maanvilj., jordbruk.
Leinonen, Eeli, jääk., jäg., maanvilj., jordbruk.
Mäkäräinen, Jonas, jääk., jäg., maanvilj., jordbruk.
Hytti, Hjalmar, jääk., jäg., maanvilj., jordbruk.
Pöyhönen, Matti, jääk., jäg., maanvilj., jordbruk.
Korhonen, Leander, jääk., jäg., maanvilj., jordbruk.
Mutka, Viljam, jääk., jäg., maanvilj., jordbruk.
Hyvärinen, Iivari, jääk., jäg., maanvilj., jordbruk.
Keränen, Kalle, jääk., jäg., maanvilj., jordbruk.
Konttila, Joonas, jääk., jäg., maanvilj., jordbruk.
Halonen, Alarik, jääk., jäg., maanvilj., jordbruk.
Kouvolainen, Aleks., patl., muonitusmest., proviontmäst.
Immonen, Ailio, gefreit., leipuri, bagare.
Karjalainen, Otto, gefreit., kansak.opett., folkskollär.
Kotomäki, Kustaa, jääk., jäg., maanvilj., jordbruk.
Keränen, Antti, jääk., jäg., XVII patl., XVII batl.
Latvasalo, Viljo, korpr., maanvilj., jordbruk., XVII patl., XVII batl.
Laitinen, Malakias, sot., menig., työm., arb., XVII patl., XVII batl.
Liikanen, Albiin, sotil., menig., maanvilj., jordbruk., XVII patl., XVII batl.
Laitinen, Eetu, sot., menig, työm., arb., XVII patl., XVII batl.
Kovanen, Otto, sot., menig., XVII patl., XVII batl.
Hokkanen, Hjalmar, sot., menig., työm., arb, XVII patl., XVII batl.
Hatti, Albin, sot., menig., maanvilj., jordbruk. XVII patl., XVII batl.
Jurvanen, Niilo, sot., menig., työm., arb., XVII patl., XVII batl.
Karhunen, Kalle, korpr., torpanp., torparson, XVII patl., XVII batl.
Laukkanen, Yrjö, korpr., merimies, sjöman, XVII patl., XVII batl.
Tiirikainen, Väinö, korpr., torpanp., torparson, XVII patl., XVII batl.
Venäläinen, Otto, esikunta, stab.
Saastamoinen, Jalmari, esikunta, stab.
Ovaskainen, Mauri, esikunta, stab.
Haanpää, Vihtori, esikunta, stab.
Tolvanen, Kalle, korpr., esikunta, stab.
Hakkarainen, Yrjö, korpr.,esikunta, stab.
Mantukainen, Yrjö, korpr., esikunta, stab.
Hallinen, Hiskias, esikunta, stab.
Laukkanen, Yrjö, korpr., esikunta, stab.
Latvasalo, Viljo, esikunta, stab.
Konttio, August.
Korhonen, Heikki.
Kinnunen, Petter.
Koistinen, Mikko.
Kontio, Väinö.
Juho, Yrjö Juhani, patl. lääk., batl. läk.
Immonen, Väinö.
Berg, Hjalmar.
Eerola, Frans.
Härkänen, Edvard.
Lipsanen, Albin.
Ruostesaari, Matti.
Terävä, Matti.
Tiainen, Pekka.
Viljakainen, Toivo, sot., menig, työm., arb.
Puurunen, Otto, korpr.
Korhonen, Kalle, sot., menig., jarrumies, bromsare.
Puustinen, Oskar, sot., menig., maanvilj., jordbruk.
Virtanen, Juho, sit., menig., työm., arb.
Väänänen, August, sot., menig., maanvilj., jordbruk.
Siljander, Ville, sot., menig., maanvilj., jordbruk.
Voutilainen, Petter, korpr., maanvilj., jordbruk.
Vitikainen, Onni, sot., menig., työm., arb.
Hoffren, Hannes, korpr., maanvilj., jordbruk.
Manninen, Hjalmar, sot., menig, työm., arb.
Marttinen, Manne, sot., menig., työm., arb.
Mallinen, Otto, sot., menig, työm., arb.
Marttinen, Emil, sot., menig, konemies, maskinist.
Mallinen, Hiskias, sot., menig, seppä, smed.
Kauppinen, Vilho, sot., menig, työm., arb.
Markkanen, August, sot., menig, työm., arb.
Pynnänen, Otto, sot., menig, työm., arb.
Vidkop, Hannes, korpr., merimies, sjöman.
Pöyry, Taneli, sot., menig, maanvilj., jordbruk.
Rahikainen, Einar, sot., menig, maanvilj., jordbruk.
Gynther, Assu, sot., menig, työm., arb.
Jäppinen, Kalle, sot., menig, maanvilj., jordbruk.
Hämäläinen, Aleks., sot., menig, työm., arb.
Kauppinen, Matti, korpr., työm., arb.
Miettinen, Janne, sot., menig, maanvilj., jordbruk.
Nevalainen, Heikki, sot., menig, maanvilj., jordbruk.
Ilvonen, Benjami, sot., menig, maanvilj., jordbruk.
Kokkonen, Toivo, sot., menig, työm., arb.
Karjalainen, Faabian, sot., menig, maanvilj., jordbruk.
Nurminen, Juho, sot., menig, maanvilj., jordbruk.
Miettinen, Vilho, korpr., maanvilj., jordbruk., XVI patl., XVI batl.
Marin, Aarne, sot., menig, luotsiopp., lotslärl., XVI patl., XVI batl.
Mehtonen, Aabel, sot., menig, seppä, smed, XVI patl., XVI batl.
Mykkänen, Pekka, sot., menig, työm., arb., XVI patl., XVI batl.
Böös, Lauri, sot., menig, maanvilj., jordbruk., XVI patl., XVI batl.
Koponen, Juho, sot., menig, maanvilj., jordbruk., XVI patl., XVI batl.
Levanto, Lauri, aliups., underoff, yliopp., stud., XVI patl., XVI batl.
Lyytikäinen, Armas, korpr., kirjuri, skrivare, XVI patl., XVI batl.
Laukkarinen, Kaarlo, sot., menig, työm., arb.
Auvinen, Otto, korpr., työm., arb., XVI patl., XVI batl.
Toivonen, Juho, sot., menig, maanvilj., jordbruk. XVI patl., XVI batl.
Kaipiainen, Ville, sot., menig, työm., arb., XVI patl., XVI batl.
Eerikäinen, Mauno, sot., menig, työm., arb., XVI patl., XVI batl.
Moutukainen, Yrjö, sot., menig, työm., arb., XVI patl., XVI batl.
Röök, Emil, aliups., underoff., XVI patl., XVI batl.
Toivanen, Tauno, korpr., koulul., elev., XVI patl., XVI batl.
Happonen, Kalle Kustaa, korpr., koulul., elev., XVI patl., XVI batl.
Korhonen, Taavetti, korpr., maanvilj., jordbruk., XVI patl., XVI batl.
Laitinen, Nestor, sot., menig, työm., arb.
Hautakoski, Matti, sot., menig, työm., arb., XVI patl., XVI batl.
Venetaho, Kalle, sot., menig, työm., arb. XVI patl., XVI batl.
Piispanen, Vilho, sot., menig, suutari, skomakare, XVI patl., XVI batl.
Karttunen, Janne, korpr., maanvilj., jordbruk. XVI patl., XVI batl.
Tyyster, Vilho, sot., menig, työm., arb. XVI patl., XVI batl.
Rautio, Yrjö, sot., menig, työm., arb. XVI patl., XVI batl.
Ylinen, Juho, sot., menig, työm., arb. XVI patl.. XVI batl.
Lamberg, Klemetti, XVIII patl., XVIII batl.
Pirhonen, Uuno, XVIII patl., XVIII batl.
Sohlberg, Vihtori, jääk., jäg., työm., arb. XVIII patl., XVIII batl.
Ruotsalainen, August, sot., menig, maanvilj., jordbruk., XVI patl., XVI batl.
Ruotsalainen, Aarne, sot., menig, maanvilj., jordbruk. XVI patl., XVI patl.
Hoffren, Iivari, korpr., torpparinp., torparson, XVI patl., XVI batl.
Kokkonen, Heikki, aliups., underoff., rak. mest. byggmt. XVI patl., XVI batl.
Kinnunen, Taavetti, aliups., underoff., maanvilj., jordbruk. XVI patl., XVI batl.
Kiimalainen, Bernhard, aliups., underoff., työm.. arb. XVI patl., XVI batl.
Tallgren, Nestor, korpr., työm., arb. XVI patl., XVI batl.
Savolainen, Taavetti, sot., menig, maanvilj., jordbruk., XVI patl., XVI batl.
Tikka, Oskar, sot., menig, räätäli, skräddare XVI patl., XVI batl.
Tiihonen, Otto, sot., menig, työm., arb. XVI patl., XVI batl.
Oksanen, Taavetti, sot., menig, työm., arb. XVI patl., XVI batl.
Rönkkö, Alfred, sot., menig, työm., arb. XVI patl., XVI batl.
Räsänen, Juho II, sot., menig, kauppa-ap., handelsbitr. XVI patl., XVI batl.
Rytkönen, Kalle, sot., menig, maanvilj., jordbruk. XVI patl., XVI batl.
Rosenberg, Eljas, sot., menig, työm., arb. XVI patl., XVI batl.
Tiirikainen, Akseli, korpr., maanvilj., jordbruk. XVI patl., XVI batl.
Vakker, Antti, sot., menig, maanvilj., jordbruk. XVI patl., XVI batl.
Reinikainen, Albin, sot., menig, maanvilj., jordbruk. XVI patl. XVI batl.
Vepsäläinen, Aatu, sot., menig, maanvilj., jordbruk. XVI patl., XVI batl.
Kupari, August, korpr., työm., arb. XVI patl., XVI batl.
Kujanpää, Alfred, sot., menig, työm., arb. XVI patl., XVI batl.
Orpinski, Edvin, sot., menig, maanvilj., jordbruk. XVI patl., XVI batl.
Pietiläinen, Juho, sot., menig, työm., arb. XVI patl., XVI batl.
Pietikäinen, Joppi, sot., menig, maanvilj., jordbruk. XVI patl., XVI batl.
Myllymäki, Kustaa, sot., menig, työm., arb. XVI patl., XVI batl.
Salminen, Nestor, sot., menig, puuseppä, snickare XVI patl., XVI batl.
Tuukkanen, Albin, sot., menig, työm., arb. XVI patl., XVI batl.

Kaartin Jääkäripatl. - Gardes Jägarbatl.
Hellsten, Martti, jääk. vääp., jäg. fällväb.
Hall, Einar, jääk. varavääp., jäg. vicefältväb.
Johansson, Jaakko, jääk, jäg.
Lisko, jääk. vääp., jäg. fältväb.

Ent. Pohj. Pohjanmaan I. Jääkäripatl. -Förra Norra Österbott. I. Jägarbatl.
Syrjä, Väinö Eemeli, 1 kompp., 1 komp.

Ent. I. Jääkäripatl. - Förra I. Jägarbatl.
Junnonaho, Fredrik.
Alasakari, Juuso.
Taavetti, Johannes.

Ent. II. Jääkäripatl. - Förra II. Jägarbatl.
Tukia, Viljo, jääk., jäg., fältväb.

Ent. III. Jääkäripatl. - Förra III. Jägarbatl.
Peltomäki.
Huntus, K. k. k. m. g. k.
Pelttari, jääk., aliups.,jäg., underoff.
Mäsänen, Väinö, jääk., luutn., jäg., löjtn.
Lehtimäki.
Kujala.
Laurin, Niilo Kasimir, sanit., vääp., sanit., fältväb.
Hohtomaa.
Huutus.
Honkisalo.
Perämäki.
Mukkala.
Sikilä.
Vallenberg.
Ollikka, Matti, aliups., underoff.
Tanskanen, Aarne, jääk., vänr., jäg., fänr.

Ent. IV. Jääkäripatl. - Förra IV. Jägarbatl.
Källström, jääk., jäg.
Muuraiskangas, korpr.
Arvelin, jääk., jäg.
Turunen, Otto, jääk., varavääp., jäg., vicefältväb.
Mäki, Juho, jääk., jäg.

Ent. VII. Jääkäripatl. - Förra VII. Jägarbatl.
Malinen, Matti.

Ent. VIII. Jääkäripatl. - Förra VIII Jägarbatl.
Junkkari, jääk., vänr., jäg., fänr.
Bragge, Karl, jääk., vääp., jäg., fältväb.
Huhtala, jääk., vääp., jäg., fältväb.
Olkkonen, jääk., vänr., jäg., fänr.
Sirola, jääk., vääp., jäg., fältväb.
Leselius, jää., vääp., jäg., fältväb.
Toropainen, sot., menig.
Lunden, jääk., vääp., jäg., fältväb.

Ent. XI. Jääkäripatl. - Förra XI. Jägarbatl.
Vacina.
Santala, jääk., aliups., jäg., underoff.
Ketonen.
Lunkka.
Hurri, jääk., varavääp., jäg., vicefältväb.
Mantsinen.
Närhi.
Tissari.
Sikanen.

Ent. XII. Jääkäri Pion. Patl. - Förra XII. Jägarpion. Batl.
Toikkanen, sanit.
Hilvonen, korpr.
Lahtinen, korpr.

Ent. XIII. Jääkäripatl. - Förra XIII Jägarbatl.
Salo, Otto, korpr.
Lehtinen, Niilo, jääk., vääp., jäg., fältväb.
Riihonen, Akseli, jääk., vääp., jäg., fältväb.

Ent. XV. Jääkäripatl. - Förra XV. Jägarbatl.
Lindholm, jääk., luutn., jäg., löjtn.

Ent. Kuopion XVI. Jääkäripatl. - Förra Kuopio XVI. Jägarbatl.
Pulliainen, Matti, sot., menig.
Liukkonen, Albin, sot., menig.
Hyvönen, Otto, sot., menig.
Korhonen, Eetu.
Hyvärinen, Kustaa.
Taskinen, Jafet.
Kröger, Abel V.
Räsänen, Aukusti.

Ent. XVI. Jääkäripatl. - Förra XVI. Jägarbatl.
Sundell, Emil.
Pikkumäki, Santeri.
Kivistö, Iisakki.

Ent. XVII. Jääkäripatl. - Förra XVII Jägarbatl.
Kettunen, Eero.
Kinnunen, Kalle Oskari.
Immonen, Albin.
Kärkkäinen, Robert.
Karjalainen, Juho.
Mustonen, Oskari.
Laine, Emil Arvid.

Ent. Jääkäritykistöprik. - Förra Jägarartillerbrig.
Kaljanen, korpr.
Härmä, korpr.
Åppel, aliups., underoff.
Hallongren, ajomies, forman.
Liljeblad, vääp., fältväb.
Hartikainen, tykkim., artiller.
Holmström, tykkim., artiller.
Miettinen, jääk., aliups., jäg., underoff.
Hagman, korpr.
Kiianlinna, tykkim., artiller.
Kouri, Nantte, tykkim., artiller.
Kanerva, Jaakko, jääk., vääp., jäg., fältväb.
Uimonen, tykkim., artiller.

Kajaanin Sissipataljoona.
Suuranen, aliups., underoff.
Valtanen, Oskari.
Timonen, Ville, vääp., fältväb.

Ent. Karjalan Armeija. - Förra Karelska Armén.
Eronen, A.
Suhonen, Onni.
Korhonen, Toivo, V patl., V batl.
Salonen, Uuno, aliups., underoff., V patl., V batl.
Päivinen, Juho, aliups., underoff., V patl., V batl.
Rinne, Oiva, v. t. plut. pääll., t. f. plut, chef, V patl., V batl.
Kuusisto, Juho, aseseppä, vapenmäst., V patl., V batl.
Ikonen, Otto, V patl., V batl.

Teknillinen osasto. - Tekniska avd.
Kiiskinen, Otto.
Holmström, F. E.
Anttonen, Kaarlo, tied. toim., spanaravd.
Mandcen, I.
Lindberg, Kaarlo, kapellm.
Lindberg, Hanny.
Kuhnonen, Antti.
Kilkki, D.
Kander, Gösta.
Pohjalainen, Juho.
Pulli, Feliks.
Antikainen, Matti.
Hallitus, Antti.
Suikkonen, Juho.
Eberlein, asemavart., stat. vakt.
Burman, David.
Parviainen, Yrjö.
Nevalainen, August, ylim. lämmitt., extr. eldare.
Lehtomäki, Jalmar.
Kuppinen, Mikko.
Moilanen, Paavo.
Strömberg, G. V., insin., ingen.

1. Karjalan rykm. - 1. Karelska regem.
Haapanen, E., kaat., stup. ins., ingen.
Hakkarainen, Otto, kaat., stup. ins., ingen.
Åström, E., kaat., stup., ins., ingen.
Berg, Emil.
Simonen, Juho.
Pakarinen, Tauno.
Kuisma, Juho.
Viklund, joukkuepääll., plut. chef.
Kekäläinen, Juho.
Rautiainen, Pekka.
Riekkinen, Kalle.
Siukkonen, Toivo.
Vatikainen, Pekka.
Honkonen, Onni.
Hiltunen, Jooseppi.
Kekki, Onni.
Pulli, Juho.
Nieminen, Konsta.
Nieminen, Matti.
Vauhkonen, Juho.
Kaivoniemi, Aleks.
Immonen, Eero.
Kaasalainen, Antti.
Sakkola, Niilo.
Matikainen, Hj., ryhmäpääll., gruppchef.
Leppänen, Eljas.
Lehtinen, J.
Karhu, Jaakko.
Valkonen, Matti, vääp., fältväb., kompp. pääll., komp. chef, III patl., III batl.
Julku, Jaakko, kompp. pääll., komp. chef, III patl., III batl.

2. Karjalan rykm. - 2. Karelska regem.
Finni, Ville.
Stenberg, Einar.
Frimodig, A.
Arponen, S.
Heimolainen, Nikolai.
Hämäläinen.
Kettu, F.
Kärhö, J.
Mikkola, Paavo.
Malin, A.
Matikainen, Heikki.
Rehn, Yrjö.
Rauhiainen, T.
Putkinen, P.
Pirhonen, Aatu.
Pieviläinen, P.
Ruuth, Antti.
Ruotsalainen, Iivar.
Reinikainen, J.
Tanskanen, Matti Matinp.
Pulkkinen, Heikki.
Suomalainen, Eino.
Stepanoff, P.
Sihvonen, H.
Tapanainen, Matti.
Tahvanainen, J.
Toiviainen, E.
Toivinen, Armas.
Teitto, Matti.
Tiainen, Taneli.
Tuovinen, K.
Paavilainen, Juho Juhonp.
Uimonen, Aleks.
Lamberg, Pekka Uunonp.
Hovatta, Nikolai.
Junno, Juho.
Kiuru, Pekka Pekanp.
Korhonen, Toivo Antinp.
Tynkkynen, Paavo.
Simonen, Jaakko.
Laukkanen, Pekka.
Tiussanen, David.
Kuisma, Sipi.
Kyyröläinen, Yrjö.
Uutunen, M.
Huopaniemi, H.
Hyvärinen, Aleks.
Aalto, Aleksander.
Bruns, A.
Gröndahl.
Haukka, M.
Hellevaara, Kalle A.
Hyttinen, Antti.
Johansson.
Forsbacke.
Kiiskilä, E.
Koponen, A.
Kolioja.
Leinonen, P.
Malkki, M.
Mettala, Väinö.
Pulli, Antti.
Mikkulainen, Valde.
Moilanen, A.
Pitkonen, O. (Olli Pitko.)
Poutanen, Aleks., joukkuepääl., gruppchef.
Raija, V.
Tennilä.
Tisu, S.
Varis, Mikko.
Vainio, Oiva.
Vakkilainen, P.
Villand, Vilhelm.
Yli-Heikkilä, Lauri.
Pekkinen, A.
Nauttunen, Veerti, konekiv., maskingev.
Nikkanen, Elvi, kanslia virk., kansl. tjänst.
Loikkanen, Otto.
Lybeck, Helmi.
Vesalainen, Toivo.
Venäläinen, M.
Ahonen, Juho Pekka.
Hänninen, Aleks. Sot., menig.
Kupiainen, Hugo, sot., menig.
Ristolainen, Matti Antinp., sot. menig.
Rantalainen, Siiri, keittäjä, kokerska.
Karhu, Uuno, sot., menig.
Rinkinen, Ilmari, sot., menig.
Pitkänen, Pekka, sot., menig.
Saikkonen, Jaakko, sot., menig.
Käppi, Mikko, sot., menig.
Kämäräinen, Juho, sot., menig.
Kukkonen, Juho, sot., menig.
Kosonen, Juho Simonp., sot., menig.
Partanen, Pekka, sot., menig.
Pekki, Tuomas, sot., menig.
Immonen, Heikki, sot., menig.
Ruotsalainen, Taavetti, sot., menig.
Åhman, H. G., vääp., fältväb.
Honkanen, Matti Mikonp., sot., menig.
Partanen, Arvo, sot., menig.
Nolvi, Matti, sot., menig.
Tiinonen, Hannes, korpr., III patl., III batl.
Majurinen, Abel, ryhmäp., gruppchef, III patl., III batl.
Kuritta, Uno, sot., menig., III patl., III batl.
Punnonen, Eino, sot., menig, IV patl., IV batl.
Kiiski, Hannes, sot., menig, IV patl., IV batl.
Lankinen, Kalle, sot., menig, IV patl., IV batl.
Nissinen, Tauno, sot., menig, IV patl., IV batl.
Rämö, Väinö, sot., menig, IV patl., IV batl.
Räisänen, Evert, sot., menig. IV patl., IV batl.
Järveläinen, Armas, sot., menig, IV patl., IV batl.
Jantunen, Armas, sot., menig, IV patl., IV batl.
Kirmanen, Juuso, sot., menig, IV patl., IV batl.
Mölsä, Antti, sot., menig, IV patl., IV batl.
Miikkulainen, Vladimir, sot., menig, IV patl., IV batl.
Ukkonen, Edv., ryhmäp., gruppchef, V patl., V batl.
Ijäs, Mikko, ryhmäp., gruppchef, V patl., V batl.
Korte, Urho, sot., menig, V patl., V batl.
Natri, Matti, sot., menig, V patl., V batl.
Parikka, Simo, ryhmäp., gruppchef, V patl., V batl.
Ruotsalainen, Matti, V patl., V batl.
Tanskanen, Matti, V patl., V batl.
Vilmi, Matti, ryhmäp., gruppchef, V patl., V batl.
Häkkinen, Juho, ryhmäp., gruppchef, V patl., V batl.
Viinanen, Antti, sot., menig, VI patl., VI batl.
Määtänen, Juho, X patl., X batl.
Hannikainen, Toivo, X patl., X batl.
Parikka, Matti, XI patl., XI batl.
Hiltunen, Juho, XI patl., XI batl.
Hassinen, Veikko, XI patl., XI batl.
Karjalainen, Taavi, XI patl., XI batl.
Mänttinen, Ivan, XI patl., XI batl.
Penttinen, Onni, XI patl., XI batl.
Laaksonen, Simo, XI patl., XI batl.
Rinne, Kaarlo, vääp., fältväb., VII kenttäpatt., VII fältbatt.
Varis, Ilmari, kers., serg., VII kenttäpatt., VII fältbatt.
Svensson, Thure, sot., menig, VII kenttäpatt., VII fältbatt.
Gröndahl, Anselm, sot., menig, ratsuvakoiluos., rid. spanar.

3. Karjalan rykm. - 3. Karelska regem.
Nikkinen, Vihtori.
Väisänen, Emanuel, sot., menig.
Karonen, Onni, korpr.
Reinikainen, Matti.
Papinen, Hiskias, I patl., I batl.
Siven, Nestor, sot., menig, II patl., II batl.
Holopainen, Yrjö, sot., menig, II patl., II batl.
Hakkarainen, Onni, sot., menig, II patl., II batl.
Loiri, Elias, sot., menig, II patl., II batl.
Lehvonen, Pietari, sot., menig, II patl., II batl.
Viitanen, Sakari, sot., menig, II patl., II batl.
Luhdanpää, Kalle, sot., menig, II patl., II batl.
Bergström, Nikodemus, sot., menig, II patl., II batl.
Junti, Eenokki, sot., menig, II patl., II batl.
Utriainen, Nestor, sot., menig, II patl., II batl.
Rita, Erik, sot., menig, II patl., II batl.
Enkvist, Jaakko, sot., menig, II patl., II batl.
Jolkkonen, Salomon, sot., menig, II patl., II batl.
Tukiainen, Antti, sot., menig, II patl., II batl.
Romppanen, Juho, sot., menig, II patl., II batl.
Laakkonen, Juho, sot., menig, II patl., II batl.
Tanskanen, Onni, sot., menig, II patl., II batl.

Karjalan Arm. kuularuiskukompp. - Karelska Arm. kulsprutskomp.
Raikas, Heikki.
Kuisma, Anders, aliups., underoff.
Saikkonen, H., ryhmäp., gruppchef.
Pelkonen, Toivo.
Paavilainen, Villiam.
Berg, Juho.
Dielström, A.
Kettunen, Kaarlo.
Engelberg, Visa.
Huttunen, Hugo.
Putto, Taavi.
Purhonen, Otto.
Pomoell, Börje.
Rundström, Torsten, vääp., fältväb.

Karj. ratsuväki. - Kar. kavalleriet.
Hanski, Otto, korpr.
Sutinen, Vilho, korpr.
Sunimento, Pekka, sot., menig.

Karj. rak. rykm. I ja II eskadr. - Kar. drag. regem. I och II skv.
Nevalainen, jääk., jäg.
Kettunen, jääk., jäg.
Pitkänen, Einar, rakuuna, dragon.
Laitinen, Einar, rakuuna, dragon.
Mustonen, jääk., jäg.

Karjalan armeijan tykistö. - Karelska arméns artilleri.
Rahikainen, Taavetti, sot., menig.
Schoulz, Emil, sot., menig.
Särkikanta, Otto, tykkipääll., kanonier.
Kuivalainen, Santeri, tykkim., artiller.
Hinkka, Emil, vääp., fältväb.
Simonen, Albin, vääp., fältväb.
Trompari, Viljo, tykkim., artiller.
Engblom, John, tykkim., artiller.
Ahola, Jani.
Mielikäinen, Väinö.
Muhonen, Pekka.
Hyttinen, Esa, tykkim., artiller.
Behm, Otto, tykkim., artiller.
Käyhkö, Jalmari, tykkim., artiller.
Thesleff, Kurt, tykkim., artiller.
Hautala, Eero, korpr.

VI patteri. - VI batt.
Lehtinen, Armas, sotilas, menig.
Penttilä, Jafet, tiedust., spanare.
Hakala, Eero.
Riippi, Uuno, sot., menig.

VII patteri. - VII batt.
Suutari, I.

XIX Haup. patt. - Xix Haub. batt.
Hookana, Iisakki, tykkim., artiller
Ståhlberg, korpr.
Maljanen, tykkim., artiller.
Hankanen, tykkim., artiller.
Koponen, Niilo, korpr.
Koskinen, Lauri, tykkim., artiller.
Sippola, vääp., fältväb.

Ent. Karj. armeijan tykistön 4. Osasto. - Förra Kar. arm. 4. avd.
Juvonen, Matti.
Hermonen, Nestor.
Niemi, Artturi.
Pulkkinen, Olli.
Mustonen, Valdemar.
Kosonen, Yrjö.
Tikkinen, Toivo.
Fagerlund, Kalle.
Kovero, Sergei.

Karj. Etappipatl. - Karelska Etappbatl.
Hämäläinen, Antti.
Forsman, Johan, sot., menig.
Filipoff, Vihtori.
Eskolin, Antero.
Eronen, Onni, korpr.
Eerikäinen, Antti, sot., menig.
Arponen, Johannes, sot., menig.
Laukkanen, Emil, sot., menig.
Laitinen, Mauno, sot., menig.
Rantala, Erik, sot., menig.
Komppula, Lauri, sot., menig.
Kokkonen, Pekka, sot., menig.
Keskinen, Heikki, sot., menig.
Hirvonen, Pentti, sot., menig.
Häyrinen, Veikko, sot., menig.
Kamenski, Nikolai, sot., menig.
Kautonen, Emil, sot., menig.
Kouranen, Armas, sot., menig.
Hämäläinen, Väinö, sot., menig.

Karjalan kaartin rykm. - Karelska gard. reg.
Kujala, Kalle Brynolf, ryhmäpääll., gruppchef.
Ronkanen, Juho.
Vilmi, Pekka.
Kalpas, Antti.
Suikkari, Toivo.
Katara, Eino Valdemar, sot., menig.
Altis, Hjalmar, sot., menig.
Keto, Julius, komp. pääl., komp. chef.

Karjalan Ratsujääkärit. - Karelska Jägare till häst.
Pälve, Juhani, jääk., vahtim., jäg., vaktm.
Welling, Aku, jääk., vahtim., jäg., vaktm.
Karvonen, Oskari, ratsujääk., jäg. till häst.
Weckström, Gösta, ratsujääk., jäg. till häst.
Rosendahl, Fredrik, ratsujääk., jäg. till häst.
Pulkkinen, Otto, ratsujääk., jäg. till häst.
Lindqvist, Ilmari, ratsujääk., jäg. till häst.
Luukkonen, Yrjö, ratsujääk., jäg. till häst.
Lavonen, Aarne, ratsujääk., jäg. till häst.
Valtonen, Eero, ratsujääk., jäg. till häst.
Valtonen, Paavo, ratsujääk., jäg. till häst.
Sorsa, Eino, ratsujääk., jäg. till häst.
Raunio, Lauri, ratsujääk., jäg. till häst.
Pesu, Yrjö, ratsujääk., jäg. till häst.
Luikko, Niilo, ratsujääk., jäg. till häst.
Auermaa, Matti, ratsujääk., jäg. till häst.
Kumpulainen, Arthur, ratsujääk., jäg. till häst.
Mustonen, Antti, ratsujääk., jäg. till häst.

Karj. 1, 2, 3 ja 4 esk. sekä esik.- Kar. 1, 2, 3 och 4 skv. och stab.
Holopainen, Juho, kaat., stup.
Nikkonen, Verner.
Ihander, Yrjö, aliups, underoff.
Kokko, Lauri, sanit.
Kervinen, Otto, aliups., underoff.
Hälinen, Otto.
Koponen, Reino.
Kempe, Vilho.
Sveholm, Lauri.
Saarenpää, Aarre, aliups, underoff.
Kunttu, Brynolf.
Kokkanen, Antti.
Hämäläinen, Onni, aliups., underoff.
Laitinen, Hanna, sairaanhoit, sjuksköt.
Nuutinen, Otto.
Järvinen, Juho, maanvilj., jordbruk.
Suihko, Vilho.
Nohrström, Kaarlo.
Siltanen, Eino.
Härkönen, Taavi.
Ihalainen, Lauri.
Haikaroinen, Runo.
Auer, Julius.
Lehikoinen, Eero.
Stolt, Edvin.
Liukko, Niilo.
Herrman, Herbert.

Karjalan sotilaspiiri (Sortavalan alue). - Karelska distriktet ( Sordavala område).
Lankinen, Johan, aliups., underoff.
Tapanainen, Paavo, aliups., underoff.
Hilden, Arvid, leht., lektor.
Pelkonen, Aarne, lääk. kand., med., kand.
Lindholm, Julius, konttoripääll., kontorchef.
Fagerström, Viktor, agronom.
Karlsson, V., veturinkulj., lokomotivför.

Ent 1 Krenat. rykm. - Förra 1 Grenadierregem.
Keinänen, L., Sot., menig.
Omerojärvi, S., sot., menig.
Korpi-Kyynny, sot., menig.
Ranikainen, N. S. sot., menig.
Kruut, S., sot., menig.
Svensson, G., furir.
Ervasti, Pekka, rykm. lääk., reg. läkare.
Mukkola, J., sot., menig.
Antila, Antero, sot., menig.
Latva-Panula, E., sot., menig.
Kivikki, V., sot., menig.
Harju, O., sot., menig.
Haapainen, N., sot., menig.
Saarimäki, J., sot., menig.
Sandholm, E., sot., menig.
Niemi, M., sot., menig.
Niemistö, I., sot., menig.
Rosenstedt, Emil, sot., menig.
Joonola, J., sot., menig.
Doktar, E., sot., menig.
Blomqvist, Johan, sot., menig.
Laurikkala, Samuli, sot., menig.
Lehtomäki, Tauno, sot., menig.
Lämsä, Lauri, kers., serg.
Krolund, Verner.
Kronqvist, T.
Karlsson, T.
Karjalainen, Eemeli, kers., serg.
Jylkälehto, Emil.
Pohjola, Matti.
Tester, Väinö, sot., menig.
Heikkinen, Kalle, sot., menig.
Hollander, O., sot., menig.
Talkku, Herman, sot., menig.
Salmela, Juho, sot., menig.
Niemelä, Väinö, sot., menig.
Raappanen, Heikki, sot., menig.
Vesterlund, A., sot., menig.
Solander, V., sot., menig.
Ånäs, Emil, sot., menig.

I Vaasan patl. - I Wasa batl.
Hasselström, A., plut. pääll., plut. chef.
Samuelsson, J., plut. pääll., plut. chef.
Pällfolk, E., sot., menig.
Vidlund, G., sot., menig.
Finnäs, T., sot., menig.
Eriksson, G., sot., menig.
Knoblock, G., sot., menig.
Stenbacka, E., sot., menig.
Eriksson, L., sot., menig.
Björkvist, H., sot., menig.
Beijar, V., sot., menig.
Högberg, V., sot., menig.
Hille, Antti, sot., menig.
Sjöblad, H., sot., menig.
Vidlund, E., sot., menig.
Sandström, G., sot., menig.
Knoblock, Bertel, sot., menig.
Mäkäräinen, Oskar, sot., menig. kaat., stup.

Ent II Kristiinan patl. - Förra II Kristiniestads batl.
Pekonen, Arvi, kunnallisl. Esim., kommunaln ordf.
Siironen, Johan.
Salmela, Mikko.
Saari, Väinö.
Viitamäki, Heikki.
Videnoja, V.
Oikari, Yrjö.
Hautala, Ilmari.
Kallionsivu, Aleksander.
Luoma, Kaappo.
Koski, Eino.
Lindström, Hugo.
Viitamäki, Samuel.
Valkama, Iisakki.
Koivisto, Artturi.
Norrgård, Väinö.
Stark, Bruno.
Salmela, Joonas.
Tiainen, Väinö.
Heikkilä, Heikki.
Vehmanen, Kosti.
Saurio, Elli, sairaanhoit., sjuksköt.
Hannula, Marianne, sairaanhoit., sjuksköt.
Warén, Harry, välskäri, fältskär.
Högbacka, Ivar.
Hirvikoski, Urho.

Ent. III Oulun patl. - Förra III Uleåborgs batl.
Laurin, Alfred, sot., menig.
Ruoho, Edvard, sot., menig.
Ryngäs, Kustaa.
Heikkinen, Elis.
Mertala, Evert.
Ranua, Jaakko.

Ent. 2 Krenat. rykm. - Förra 2 Grenadierregem.
Jääskeläinen, Heikki.
Juurti, Valte, kaat., stup.
Varonen, Armas.
Korhonen, Yrjö, lääk., läk.
Varski, J. A., sis. lähet. saarn., missions pred.
Ripatti, Paavo.
Niskanen, Matti.
Järnevelt, K. F.
Saastamoinen, Yrjö.
Kumpulainen, Demetrius.

Ent. I Jyväskylän patl. - Förra I Jyväskylä batl.
Juurtti, Ville, krenat., grenad.
Hautola, Joel, jääk., jägare.
Lindström, Arthur, v. t. vääp., t. f. fältväb.
Karlsson, Einar, ryhmäpääll., gruppchef.
Piessa, Jaakko, jääk., vääp., jäg., fältväb.
Kokko, Julius.
Parviainen, Pekka.
Salminen, Matti.
Aimola, Kalle.
Tarvainen, Armas.
Niiranen, J.
Pitkänen, Jalmari.
Kahelin, Aarne.
Kauppinen, Ville.
Kumpunen, Viljam.
Lautakangas, Juho.
Masalin, Sulo.

Ent. II Savon patl. - Förra II Savolaks batl.
Viik, Oskar.
Tuovinen, Pekka.
Ikäläinen, Aapeli.
Korpi, Aarne.
Kotajärvi, Leonard.
Simonen, Fabian, korpr.
Savolainen, Kalle, sot., menig.
Tuominen, Pekka.
Niemeläinen, Aapo.
Heinonen, Kalle.
Matilainen, Otto, sot., menig.
Kokkonen, Antti, sot., menig.
Väisänen, Matti, sot., menig.
Linden.
Hartikainen, Vilhelm.

Ent. II Seinäjoen patl. - Förra Seinäjoki batl.
Hollo, Eero.
Behr, Karl.

Ent. III Seinäjoen patl. - Förra III Seinäjoki batl.
Nieminen, Kalle.
Koivisto, Eino.
Nyyssönen, Matti.

Ent. Seinäjoen patteri. - Förra Seinäjoki batt.
Koskinen, V., sanit.
Taskinen, H., v. t. komp. pääll., t., f. komp chef.
Karlsson, Einar, sot., menig.
Schröder, Viljam, sot., menig.
Jaakkola, Eemeli, sot., menig.
Kattainen, Aato, sot., menig.
Satola, Kustaa, sot., menig.
Törnroos, Bror Harald, sot., menig.

Ent. Kuopion VI patl. - Förra Kuopio VI batl.
Tuppurainen, Atte.

Ent. Kuopion 1 kompp. - Förra Kuopio 1 komp.
Pietiläinen, Otto, sot., menig.

Ent. Kuopion 3 kompp. - Förra Kuopio 3 komp.
Knuutila, Viljo, ryhmäpääll., gruppchef.

Ent. Kuopion konekiväärikompp. - Förra Kuopio maskingvärskomp.
Torkki, Vilho, kivääripääll., gev. för.

Ent. Kuopion kuularuiskukompp. - Förra Kuopio kulsprutskomp.
Kotilainen, T.
Kauhanen, Väinö.

Ent. Kyminlaakson patl. - Förra Kymimene batl.
Kytö, Abel, sot., menig.
Raitio, Reino.
Peltola, Veikko.

Ent. Laatokan jalkav. Rykm. N:o 6. - Förra Ladoka infant. Regem. N:o 6.
Ekroos, Aleksander, joukkuep., plut. chef.
Ikävalko, Pietari, sot., menig.
Auer, Kauko, sot., menig.
Iivonen, Ville, sot., menig.
Hullman, Iivari, sot., menig.

Laivasto. - Flottan.
Lahti, Väinö, aliups. underoff.
Sundqvist, Aleksander, matr.
Söderback, O., matr.

Ent. Lento-osasto. - Förra Flyg.-avd.
Torikka, Aleksander, kapt.
Svanbeck, Per, luutn., löjtn.
Carlsson, Franklin, montt., montör.
Dahlstedt, montt., montör.
Wrede, Kasper, aliups., underoff.
Lindström, A., jääk. varavääp., jäg. vicefältväb.
Labbart, Robert, insin. Vääp., ingen. fältväb.

Puumalan lentävä osasto. - Puumala flygavd.
Tuhkunen, plut. pääll., plut. chef.

Savonlinnan lent. os. - Nyslott flyg. avd.
Kosonen, Tauno.
Rönty, Hannes.
Silva, Paul Hemming.
Tuomi, Eino.

Ent. Kenr. Linderin joukot. - Förra Gener. Linders grupp.
Niiranen.
Leväänaho, Väinö.

Meripataljoona. - Marinbataljon.
Enqvist, E., korpr.
Mattson, G., matr.
Saharinen, J., aliups., underoff.
Väisänen, J., matr.
Yliojanperä, J., matr.
Taittonen, E., matr.
Tirkkonen, A., matr.
Piispanen, O., matr.
Vesterlund, Knut, kansiups., däcksoff.
Nylund, Otto Isak, matr.

I Mikkelin patl. - I S:t. Michels batl.
Sippo, E., plut. pääll., plut. chef.
Tikka, Ilmari.
Pöyry, Ville.
Pulkkinen, Einari.
Lyytikäinen, Valter, korpr.
Pulkkanen, Eino.
Lipsanen, V., sot., menig.
Harju, T.
Makkonen, F.
Pylkkänen, Väinö.
Stenij, Kaarlo.
Mäki, Jaakko.
Kaipainen, Albin.
Kaipainen, Yrjö.
Veijalainen, Toivo.
Näppi, A., sot., menig.
Hammarström, ratsm., dragon.
Nieminen, Aaro.

1. Mikkelin res. kompp. - 1. S:t Michels res. komp.
Purhonen, Nestor.

Pietarin erikompp. - Petrograd särkomp.
Holmström, V.
Mustonen, Hugo.
Suvanne, A.
Sandman, Emil.
Sandman, Ludvig.
Allemann, Anton.
Lindholm, G.
Vikström, Ragnar.
Villgren, C., neiti, frök.
Molander, S., rouva, fru.
Kärkkäinen, T.
Lundberg, Oscar.
Sjöström, K., ryhmäpääll., gruppchef.
Amann, O. A.
Malmberg, A.
Pyy, Lauri.
Andersin, A.
Turunen, Lahja.
Mustonen, Sulo.
Ahlgren, A.
Askolin, A.
Metsovaara, Eino.
Gripenberg, H.
Leino, F. W.
Silventoinen, Eino.
Vallenius, E.
Garoff, Leo.
Saarijärvi, V.
Nyman, Evert.
Vaalivirta, E., rouva, fru.
Niskanen, S. neiti, frök.
Saarinen, Einar.
Kiviranta, I.
Heiskanen, M.
Lindblom, I.
Krook, Voldemar.
Salokorpi, T.
Pursiainen, J.
Kärkkäinen, E.
Laurikainen, E.
von Hertzen, B.

Ent. Pioneerikoulutuspatl. - Förra Pioniärskolbatl.

Kautonen, Juho, jääk. vänr., jäg. fänr.
Järvi, Aade, jääk. vänr., jäg. fänr.
Jankko, Arvo, jääk., vänr., jäg. fänr.
Kantonen, Aleks, jääk. vääp., jäg. fältväb.
Esko, Uuno, jääk. vääp., jäg. fältväb.
Mykkänen, Kalle, jääk. vääp., jäg. fältväb.
Ollinmäki, Iivari, jääk. kers. jäg., serg.
Rajala, Kalle, jääk. kers., jäg. serg.
Virolainen, Joel, jääk. kers., jäg. serg.
Visamäki, Kalle, jääk. vääp., jäg. fältväb.
Roos, Nestor, jääk. kers., jäg. serg.
Ruuskanen, Olli, jääk. kers., jäg. serg.
Tenhunen, Johan, jääk. kers., jäg. serg.

Ent Pohjanmaan rykm. - Förra Österbottens regem.
Parkkimo, Abiel.
Halli, Kaarlo, ryhmäp., gruppchef.
Ervast, Juho, ryhmäp., gruppchef.
Pieti, Väinö, ryhmäp., gruppchef.
Siltamäki, Kustaa, aliups., underoff.
Hassila, Jaakko.

Ent 1. Pohjanmaan rykm. - Förra 1. Österbottens regem.
Tuokkola, Lauri.

Ent 5. Etelä-Pohjanmaan rykm. - Förra 5. Södra Österbottens regem.
Kankaanpää, Elis.
Holkko, Matti.
Kujala, Jaakko V., sot., menig.
Liutalo, Matti.
Talasmäki, Juho, res. patl., res. batl.
Merijärvi, Juho, rs. patl., res. batl.
Niemi, Juho, res. patl., res. batl.
Väisänen, Otto Willehard, res. patl., res. batl.
Närväinen, Otto, korpr, res. patl., res. batl.
Koivumäki, Sanfrid, res. patl., res. batl.
Nyrhilä, Isak, ryhmäp., gruppchef.
Puumala, Alfred, jäfr., gefr., res patl., res batl.
Siekkinen, Kustaa, jäfr., gefr. Res. patl., res. batl.
Jaakkola, Eemeli, jefr. Gefr. Res. patl., res. batl.
Koskela, Juho.
Järvenoja, Jussi.
Hanhisalo, Elias, kaat., stup.
Simonen, Eino.
Willför, Alfred.
Heikkilä, Viljam.
Viitala, Onni.
Eteläperä, Viljam.
Mursula, Juho.
Colliander, E., majuri, major.
Luoma, Antti.
Jaakkola, Pertti.
Hjelt, August, kenttäpappi, fältpredik.
Aikanen, Kalle.
Wuolle, Juho.
Saloniemi, Väinö.
Wuollet, Juho.
Välimaa, Aksel.
Myllyniemi, Jaakko, I res patl., I res. batl.
Eloranta, Arvid, I res patl., I res. batl.
Raitola, Viljo, I res patl., I res. batl.
Viertola, Feeli, I res patl., I res. batl.
De Cloux, John, I res patl., I res. batl.
Björn, Kristian, I res patl., I res. batl.
Asmundela, Anders, I res patl., I res. batl.
Anttila, Yrjö, I res patl., I res. batl.
Kulla, Matti, I res patl., I res. batl.
Kopsala, Oiva, I res patl., I res. batl.
Lija, Josef, I res patl., I res. batl.
Lainesvirta, Juho, I res patl., I res. batl.

Ent. Keski-Pohjanmaan Jääk. rykm. - Förra Mellersta Österbottens Jägarregem.
Lamminmäki, Viljam, III patl., III batl.

Ent. 4. Pohj. Pohjanmaan rykm. - Förra 4. Norra Österbottens regem.
Paakkola, Ilmari, sot., menig.
Kytölä, Einar, sot., menig.
Alatalo, Elis, sot., menig.
Suominen, Rafael, sot., menig, k.k.k, m.gev. komp.

Ent. Porin rykm. - Förra Björneborgs regem.
Kämäräinen, E., sot., menig.
Kainulainen, Kalle, sot., menig.
Partanen, P., sot., menig.
Virkkunen, T., sot., menig.
Tuomikoski, Väinö, sot., menig.
Roos, Tuure, sot. lääk., militärläk.
Linsen, ev. luutn., öv. löjtn.
Kirilow, jääk. vänr., jäg. fänr.
Tervola, jääk. v. vääp., jäg. v. fältväb.
Häsä, jääk. v. vääp., jäg. v. fältväb.
Hautakoski, jääk. v. vääp., jäg. v. fältväb.
Kneck, jääk. aliups. jäg. underoff.
Kokkonen, jääk., vääp., jäg. fältväb.
Kananen, Viljami, sot., menig.

I. Rajavartiopatl. - I. Gränsbevakn. batl.
Junnila, Aleksi, sot., menig.

Ent. I. Ruoveden patl. - Förra I. Ruovesi batl.
Kuoppala, Aleksi, sot., menig.
Luokola, Matti, kers., serg.
Kuivinen, Jussi.
Korpela, Maiju, sairaanhoit., sjuksköt.
Peltoniemi, Lissu, sairaanhoit., sjuksöt.
Puska, Salomon, sot., menig.
Mattila, Jaakko, sot., menig.
Hirvelä, Jussi, sot., menig.
Kamppinen, Emil, sot., menig.
Huhtanen, Jussi, ryhmäpääll., gruppchef.
Lammi, Jussi, ryhmäpääll., gruppchef.

Ent. Satakunnan joukot. - Förra Satakunta gruppen.
Manas, G.
Hagelberg, Ilmari.
Forsström, M.

Hiihtokompp. - Skidkommando.
Laitinen, Aarne.
Kemppi, Arttu.
Kina, Arvo.
Illikainen, A. A.
Huhkanen, Sylvi.
Hahkila, V. J.
Niemelä, Lauri.
Salomäki, Verner, taloll., hemmansäg.
Kokkonen, Kusti.

Räjähdyskomennuskunta. - Sprängkommando.
Vallgren, Ander, vääp., fältväb.
Storbjörk, Aarne, sot., menig.
Timgren, E.

Savitaipaleen patl. - Savitaipale batl.
Virolainen, N.
Kiviharju, A.
Miettinen, Otto.
Huuskonen, Jussi.
Kauhanen, Veikko, sot., menig.
Leskinen, Heikki.
Liikkonen, Otto, sanit.
Hämäläinen, A., sanit.
Hainila, Tobias.
Torniainen, H.
Salmi, Paul.
Sairanen, J.
Solla, M.
Muukko, A.

Savon joukot. - Savolaks gruppen.
Tolkki, sanit.
Mulli, sanit.
Korhonen, Yrjö Bertel, lääk., läk.
Leppänen, Artturi, hevospääll., hästför.
Kuusinen, Kustaa Nestori.
Jalkanen, Toivo, kulj. pääll., transportchef.
Kronman, Aino, sairaanhoit., sjuksköt.
Thornberg, Alli, sairaanhoit., sjuksköt.
Teittinen, Uuno, kulj. pääll. apul., transportch.-adj.
Häkkänen, Aarne, työ. pääll. apul., arbetsförm.
Monthan, Aksel, varastopääll., lagerförv.
Keskinen, Lauri.
Tuominen, V., sanit.
Hyttinen, Matti, sot., menig.
Sankari, S., lääk. kand., med. kand.
Pasonen, Viljo.
Kömmistö, Ludvig.
Rapp, E., aliups., underoff.
Simola, Einar, taloll. poika, bondeson.
Jalkanen, Ilmari.
Kivekäs, V.
Korhonen, Yrjö.
Lilja, R.
Tuisku, S.
Pelkonen, Knut.
Taipale, Adam.
Ruusunen, L.
Natunen, Lauri.
Manninen, Armas.
Heinola, Kalle.
Raappana, Matti.
Europaeus, Arvi.
Ambrosin, Aaro.
Itkonen, Lauri.
Kangas, Nestor.
Kilkki, Aaro.
Konkonen, L., ryhmäpääll., gruppchef.
Kangas, Matti.
Lind, A., plut. pääll., plut. chef.
Lappalainen, Arvo.
Ahokas, Eino.
Pylvänen, Jalmari.
Nuuttila, Uuno.
Nuutila, O.
Norring, Väinö, ryhmäpääll., gruppchef.
Nikula, Antti.
Palomäki, Kalle.
Tommola, Vihtori.
Ikonen, Arvo.
Hynynen, V.
Nieminen, Antero.
Rosenberg, Ernst.
Kare.
Kahilakoski, Iivar.
Taskinen, Armas.
Piitulainen, H.
Ruutikainen.
Nikander, Teodor Alfred.

Etelä-Savon rykm. - Södra-Savolaks regem.
Haajanen, Lauri.
Saunala, Jalo.
Tuomi, Emil.
Liukkonen, Väinö.
Peltonen, Rafael, res. luutn., res. löjtn.
Riipinen, Hjalmar, aliups., underoff.
Pajunen, Illu.
Pyykkönen, Johannes.
Närväinen, Adi.
Paavola, T.
Halonen, B.
Hovila, Kalle.
Jalkanen, F.
Ekelund, R.
Enberg, O., tohtori, doktor.
Vartiainen, L., plut. pääll., plut. chef.
Malmberg, John, res. luutn., res. löjtn.
Grönlund, J.
Vestman, Nestor.
Kantanen, Albin.
Toivola, Viki.
Tommola, A.
Backström, M.
Rautanen, Nikolai.
Ronelius, Rafael.
Toivola, Kalle.
Salonen, Jalmari.
Tervo, Yrjö, rakuuna, dragon.
Paavilainen, Sulo, rakuuna, dragon.
Siegberg, Vihtori, rakuuna, dragon.
Baier, Anton.
Juhonpoika, Adam.
Kaipainen, Emil.
Räihä, Toivo, aliups., underoff.
Penttinen, Verner.
Honkanen, Linda, sairaanhoit., sjuksköt.
Korhola, Matti.
Riittinen, Antti.
Sysmelin, K.
Nuutilainen, Heikki.
Karjarinta, Yrjö.
Nieminen, Kalle.
Silvo, Leo, aliups., underoff.
Björklund, Herman, aliups., underoff.
Kettunen, Väinö, kaat., stup.
Hänninen, Aleksi, kaat., stup.
Wickholm, sot., menig.
Remes, Matti, insin., ingen.
Riittinen, Antti.
Nyman, Jalmar.
Laaksonen, Kaarlo.
Kammonen, Kalle.
Laaksonen, Brynolf.
Heikkinen, Ivar, aliups., underoff.
Narinen, rakuuna, dragon.
Räsänen, Yrjö, korpr.
Puolakka, R.
Korhonen, Hildur, sairaanhoit., sjuksköt.
Eloranta.
Sahala, S., sanit.
Sumusalmi, sanit.
Säämänen, Akseli.
Järnvall, Johan.

Pohjois-Savon rykm. - Norra-Savolaks regem.
Antikainen, Eelis, komp. pääll., komp. chef.
Rehn, Väinö, kauppakoulul., handelsk. elev.
Vinkvist, Tor, joukkuepääll., gruppchef.
Saukko, Akseli, vääp., fältväb.
Vallinkoski, Lauri, vääp., fältväb.
Huttunen, Aug., kompp. pääll., komp. chef.
Laaksonen, Ericus, plut. pääll. plut. chef.
Vuori, Artturi, plut. pääll., plut. chef.
Bäckström, Nils J., vääp., fältväb.
Långsjö, Johan.
Virkkunen, Eino.
Cantell, Sulo.

3. Savon Jääkärirykm. - 3. Savolaks regem.
Luoma, Eino, aliups., underoff.

Ent. Savo-Karjalan Jääk. patl. - Förra Sav.-Karelska Jäg. Batl.
Marttinen, David, jefr. Gefr.
Koponen, Asarias, jääk., jäg.

Savon Rautatiepatl. - Savolaks Järnvägbatl.
Laitinen, Arvi, taloll. poika, bondeson.
Kauppinen, Yrjö, sot., menig.
Keinänen, Julius, ryhmäpääll., gruppchef.
Karppinen, Väinö, kansak. opett., folkskollär.
Hämäläinen, Kusti, ryhmäpääll., gruppchef.
Hyvönen, Juho, sot., menig.
Hynninen, Väinö, sot., menig.
Raatikainen, Jeremias, sot., menig.
Parviainen, Juho, sot., menig.
Paloranta, Arvid, ryhmäpääll., gruppchef.
Taivainen, Otto, taloll. poika, bondeson.
Ylönen, Juho, sot., menig.
Nyyssönen, Viktor, niittaaja, nitare.
Lothman, Sulo, maanvilj., jordbruk.
Korhonen, Jaakko, sot., menig.
Jalkanen, Matti, maanvilj., jordbruk.

Ent. Savon arm. lentävä poliisiosasto. - Förra Savol. arméns flyg. poliskomm.
Nikander, Teodor.

I Sysmän kompp. - I Sysmä komp.
Vesonen, Taavi.

Tornion patl. 3 kompp.- Torneå batl. 3 komp.
Matinaho, Niilo.

Tykistö. - Artilleriet.
Ent. 1. Tykistödivisoona. - Förra 1. artilleridiv.
Franzen, F.
Näsi, Uuno.

3. Patteri. - 3. Batteriet.
Pesonen, August.
Slongus, Hugo Leander.
Kecks, H.
Hellström, S.
Hirn, Mauritz.

Ponkkolan Patteri. - Ponkkola Patteri.
Rutanen, Aleksi.

14. Patteri. - 14. Batteriet.
Nurmio, Oiva, vääp., fältväb.
Andersson, Lars, vääp., fältväb.

Turun Patteri. - Åbo Batteri.
Korhonen, L.
Cajander, G.
Hyvönen, M.
Jonsson, H.
Koskinen, O.
Leskelä, H.
Lakkapää, G.
Niemelä, J.
Niemelä, I.
Mäntykangas, Viljam.
Niskanen, P.
Niemimäki, J.
Rosbäck, Torsten Teodor.
Rahkola, V. J.
Strömsholm, E.
Vähä, J.
Vankka, I.
Vessman, F.
Anttila, J.
Hattukangas, V.
Henriksson, V.
Itäranta, R.
Toivio, U.
Hartus, V.
Rosenberg, Ivar.
Ihantola, L.
Söderlund, P.
Silvennoinen, A.
Heinonen, P.
Saari, A.
Perälä, J.
Huotari, S.
Vasko, V.
Lautila, A.
Ellilä, S. I.
Kettuluoma, Julius.
Ylinen, Vilho.
Rantalin, Edv.

Ent. Uudenmaan Rakuunarykm. - Förra Nylands Dragonregem.
Lehtola, Aleksander.
Elonheimo, Yrjö.
Jokinen, Vilho.
Sundell, Birger.
Sainio, Jaakko.
Pasma, S., jääk. korn., jäg. korn.
Laine, Vilho.
Luoma, Juho.
Terkkala, Uuno.
Ihamäki, Juho.
Myllykoski, Jussi.
Patama, Emil.
Saari, Johan.
Lahti, Juho.
Nyman, Albin.
Kauppila, Edi.
Wallenius, Otto Herman.
Korpela, Väinö, vahtimest., vaktmäst.
Veckström, Bror G., kers., serg.
Salo, Volter, kaat., stup.
Myntti, Maunu Oskari.
Heikel, Rolf Einar.
Karlsson, Karl.
Strahoff, Paavo.
Raevuori, V.

Ent. Uudenmaan rakuunaeskadr. - Förra Nylands dragonskv.
Oesch, Uuno, kers. agron., serg. agronom.
Vilkman, K. L., vahtimest., vaktmäst.
Karppinen, Sulo, rak., dragon.
Kullberg, Wilhelm, rak., dragon.
Holm, Kaarlo, rak., dragon.

Ent. Uudenmaan sotilaspiiri. - Förra Nylands milit. distrikt.
Turkia, Viljo, suojelusk., skyddskår.
Löfgren, Arvid, suojelusk., skyddskår.
V Julin, I. A., metsänhoit., forstmäst.
Löfgren, Eino, suojelusk., skyddskår.
Rantanen, Jussi, suojelusk., skyddskår.
Löfgren, Otto, suojelusk., skyddskår.
Salmi, Lauri, suojelusk., skyddskår.
Salmi, Paul, suojelusk., skyddskår.

Waasan rykm. - Wasa regem.
Jussila, K.
Latvala, Eemeli.
Koski, Rikki, (Kauhava), III patl., III batl.
Pakkala, Vilho Julius, Waas. patl,. Wasa batl.
Koskinen, D., sot., menig, Waas. patl., Wasa batl.

Valkoisen kaartin rykm. - Vita gardes regem.
Steij, vääp., fältväb.
Smeds, Einar, kaart., gardist.
Sippola, L., kaart., gardist.
Saari, J., kaart., gardist.
Myllyniemi, Viljam, kaart., gardist.
Mänty, Iisakki, kaart., gardist.
Mattsson, Valter, kaart., gardist.
Ylimäki, varavääp., vicefältväb.
Kuusisto, Selim, sot., menig.

Ent. Varsinais-Suomen rykm. - Förra Egenliga Finlands regem.
Koski, Paavo, vänr., fänr.
Strandberg, Erik.
Jansson, Rafael.
Johansson, Fredrik, maanvilj., jordbruk.
Elmnäs, Petter, korpr.
Salonen, Sulo, aliups., underoff.
Erickson, Paul.
Strandberg, Emil.
Lindell, Ruben.
Mattsson, Erik.
Sundell, B.
Mikkola, Väinö.

Ent. Venäjänsaaren ryhmä. - Förra Venäjänsaarigruppen.
Linkke. I.
Vortte, V.
Koomi, E.
Muho, M.
Paaso, E.
Veliin, P.
Pitkänen, S.
Vinnari, Oskar Ukko.
Salo, U.
Helenius, O.
Joronen, J.
Vuohela, E.
Hulkkonen, M.
Koiranen, A.
Ollikka, H.

Wilppulan 5 kompp. - Filppula 5 komp.
Tommila, Kalervo, vääp., fältväb.
Aho, Eeli, sot., menig.
Ahonen, Nikolai, sot., menig.
Ala-Kuha, August, sot., menig.
Ala-Nisula, Jussi, ryhmäpääll., gruppchef.
Annala, Ville, sot., menig.
Anttila, August, sot., menig.
Avara, Kustaa, sot., menig.
Björk, Thure Sanfrid, konekiv., maskingev.
Grönholm, Oskari, sot., menig.
Haanpää, Elias, sot., menig.
Hakala, Kustaa, sot., menig.
Hauta-aho, Joel, sot., menig.
Hautala, Eeli Einar, sot., menig.
Hautala, Einari, sot., menig.
Hellman, Arvi, sanit.
Ilomäki, Lahja Johannes, sot., menig.
Juuti, Oskari, sot., menig.
Jylhä, Juho, sot., menig.
Kaatiala, Elias, sot., menig.
Kaunismäki, Juho, sot. ,menig.
Keski-Honkola, Juho, ryhmäpääll., gruppchef.
Keski-Kulju, Juho, ryhmäpääll., gruppchef.
Koivisto, Kalle, sot., menig.
Koivusaari, Einari, sot., menig.
Kortesaari, Matti, sot., menig.
Koskela, Nestori, sot., menig.
Kotiaho, Oskari, ryhmäpääll., gruppchef.
Kujala, Juho, sot., menig.
Kuusela, Emil, ryhmäpääll., gruppchef.
Köykkä, Mikko, sot., menig.
Laitila, Eeli., sot., menig.
Laaksola, Johan Einar, sot., menig.
Lamminheimo, Reino, sot., menig.
Latvala, Edvard, sot., menig.
Latvala, Eeli, sot., menig.
Lehto, Heikki Nikolai, sot., menig.
Leikkari, Vihtori, sot., menig.
Leppänen, Oskari, sot., menig.
Majaniemi, Eero Edvard, sot., menig.
Mattila, Jussi, sot., menig.
Murto, Juho, konekiv. pääll., maskingev. för.
Mäkelä, Erkki, sot., menig.
Männikkö, Juho Oskari, ryhmäpääll., gruppchef.
Niemi, Aaro, ryhmäpääll., gruppchef.
Niemi, Fredrik, sot., menig.
Niemi, Urho, sot., menig.
Niinistö, Matti, sot., menig.
Nikkari, Matti, sot., menig.
Nuottimäki, Joel, sot., menig.
Nyman, Evert, sot., menig.
Ojajärvi, Eeli, sot., menig.
Ostola, Matti, sot., menig.
Pajala, Matti, sot., menig.
Patama, Juho, sot., menig.
Perälä, Lauri, ryhmäpääll., gruppchef.
Pollari, Väinö, sot., menig.
Puroaho, Emil, sot., menig.
Pöytäniemi, Urho Herman, sot., menig.
Rajala, Emil, sot., menig.
Rajamäki, Niilo, sot., menig.
Rantala, Armas Kustaa, sot., menig.
Rantala, August, sot., menig.
Rimmi, Pietari Villiam, sot., menig.
Rintala, Juho, sot., menig.
Rintala, Niilo, sot., menig.
Saarinen, Kalle Henrik, sot., menig.
Seijäri, Juho, sot., menig.
Seppä, Santeri, sot., menig.
Skur, Johan Anders, sot., menig.
Sorvari, Emil, Emil Herman, sot., menig.
Takala, Matti, sot., menig.
Talvitie, Elias, sot., menig.
Toivola, Aleksi, sot., menig.
Turpeela, Joel, sot., menig.
Turpeela, Kaarlo Vilho, sot., menig.
Vainionpää, Juho, sot., menig.
Vallinmäki, Kalle, sot., menig.
Vesteri, Matti, sot., menig.
Viitasaari, Aleksanteri, sot., menig.
Yli-Hallila, Kustaa, sot., menig.
Ylä-Korpi, Juho, sot., menig.
Ylämäki, Elias, sot., menig.

Alahärmä.
Kokkila, Yrjö, maanvilj., jordbruk.
Ilmonen, Terttu, suojelusk., skyddskårist.

Alajärvi.
Haulapakko, Ernst.

Alavus. - Alavo.
Vasajärvi, E., sot., menig.
Kujala, S., sot., menig.
Saarinen, Toivo, sot., menig.
Heinohko, Tuomas, sot., menig.
Nuutila, Matti, sot., menig.
Joutila, Aleksander, sot., menig.
Kulmala, Juho Severus, sot., menig.
Ikola, Toivo, sot., menig.

Antrea.
Kääppi, Yrjö, kaat., stup.
Virolainen, Eino, opettaja, lärare.
Kuikka, Matti.
Tolja, Juho, sot., menig.
Peltonen, Juho, sot., menig.
Hannukka, Armas, sot., menig.
Kuisma, Matti, (Oravakylä).
Hukka, Mikko, (Pullila).
Pullinen, Antti, kaat., stup., lähetti, ordon.
Lankinen, Toivo.

Anttola.
Kilkki, Albin.
Nurhonen, Fabian, jääk., jäg.

Asikkala.
Koskinen, Kalle.
Heikkinen, Toivo.
Salminen, Kalle.

Elisenvaara.
Vaari, Jalmari, kaat., stup., sot., menig.
Kiiski, Juho, Vöyrin koulu, Vörå skola.
Solja, Juho.

Enonkoski.
Pesonen, Abram.

Evijärvi.
Peltonen, Aleksi.

Haapajärvi.
Särkioja, Antti, kaat., stup.
Haapaniemi, Erkki.
Tiainen, Heikki.

Haapakoski.
Ottelin, K. A., vapaaeht., friv.

Haapalahti.
Kortelainen, Antti, kaat., stup.

Haapavaara.
Räsänen, Hannes.

Haapavesi.
Mäntynen, S.
Ollila, Jussi.
Paananen, Kalle August.
Palokangas, Esa, aliups., underoff.

Hamina. - Fredrikshamn.
Hedman, Ernst.

Hammaslahti.
Jumppanen, Simo.

Hankasalmi.
Kovanen, Emil.
Gynther, Filemon, jääk., jäg.

Harjakangas.
Pälä, August.

Hartola.
Nurminen, Fabian, jääk., jäg.
Bergroth, Anja, neiti, fröken.

Hattula.
Printilä, Sandra, palvelijatar, tjänarinna.

Haukipudas.
Jämsä, Niilo, Jääk. vänr., jäg., fänr.
Kivari, Heikki, kaat., stup.
Kurtti, Aug.
Jukuri, Erkki, lautamies, nämndeman.
Jämsä-Kemilä, Juho.
Mäkelä, Jaakko.
Perätalo, August.
Takkula, Eino.
`Vainio, Heikki.
Lehikoinen, Hemming, korpr.
Suutari, Matti.
Haapalahti, Antti.
Manninen, Jaakko, kaat., stup.

Hausjärvi.
Pälvö, Akseli.
Ekman, Johan, kompp. pääll., komp. chef.
Rajala, O.

Heinjoki.
Välkönen, Antti.

Heinola.
Yrjölä, Esko.
Miettinen, Yrjö.
Wahlsten, Kalle, sot., menig.
Färm, Kalle.
Kokkonen, Väinö.
Eerola, Aaron, maanvilj., jordbruk.

Heinolan msk. - Heinola landskom.
Syrjälä, Kalle, kuollut, avlid.

Heinävesi.
Toivanen, Uuno, vänr., fänr.
Koikkalainen, Paavo.
Roponen, Albin.

Helsinki. - Helsingfors.
Ståhl, Paavo, työm., arbet.
Fagerström, Elin, neiti, fröken.
Savolainen, Toivo T.
Hämäläinen, Antti, vänr., fänr.

Helylä.
Koponen, Ivar, aliups., underoff.

Hiitola.
Sainio, Sulo, talonp., jordbruk.
Akkanen, Simo.
Halonen, Joonas.
Egman, Anton, (Ojajärvi).
Hiltunen, Aatami, (Ojajärvi).

Hirvensalmi.
Komppa, Albin, kaat. stup.
Pyykkönen, Juho, sot., menig.

Hollola.
Mattila, Niilo.
Åhman, Vilhelm.

Hyrynsalmi.
Juntunen, Janne, (Oravivaaran kylä).

Hämeenlinna. - Tavastehus.
Nyman, Hjalmar.

Ii. - Ijo.
Kasunen, Anders, kaat., stup.
Puolakka, Aari.
Hätälä, Juho.

Iisalmi. - Idensalmi.
Myllykoski, Juho.
Kumpulainen.
Nyberg, Kalle, jääk. vänr., jäg. fänr.
Väisänen, Heikki, kaat., stup.
Julkunen, Janne, vääpeli, fältväb.
Rytkönen, Juho.
Komulainen, Taavetti.
Kuivalainen, Antti.
Tikkanen, Eino.

Ilmee. - Ilmes.
Partanen, Emil.
Lintala, Juho.
Kemppi, Juho.
Kormunen, Markus.

Ilmajoki. - Ilmola.
Tuomaala, Emil.
Lintala, Juho.
Liekopihti, Yrjö.
Ritala, Juho.

Ilmolahti.
Kopra, Nikolai, kaat., stup.

Ilomantsi.
Kostiainen, Heikki, kaat., stup.
Muronen, Otto, kaat., stup.
Tolvanainen, Elis.

Impilahti.
Karinen, Otto.
Laapotti, Kalle.
Bogdanoff, Petter, opettaja, lärare.

Inkilä.
Inkinen, Juho.
Isojoki. - Storå.
Kangas, Arvid, kaat., stup.
Härkölä, Verneri.
Färm, Väinö.

Isokyrö. - Storkyrö.
Koskela, Yrjö, sot., menig.
Pontin, Jaakko, sot., menig.

Jaakkima.
Karttunen, Toivo.
Uimonen, Aatu, kaat., stup.
Eronen, Pekka.
Kaartinen, Heikki.
Haiminen, Kusti.
Tilli, Juho.
Jaatinen, Tuomas.
Kaumonen, Kustaa.
Mustonen, Matti.
Kokko, Antto, kaat., stup.
Tikka, Kalle, kaat., stup.
Kuismin, Timo, kaat., stup.
Rapo, Jalmari, kaat., stup.
Kuismin, Pekka, kaat., stup.
Rapo, Väinö.
Pelkonen, Jaakko Matinp.
Pakarinen, Juho.
Tiira, Tuomas.
Rapo, Toivo.
Taro, Kalle.
Ahokas, Matti.
Ropponen, Juho.

Jakokoski.
Lintunen, Janne.
Nuutinen, Matti.

Jalasjärvi.
Perkiö, Jalmari, korpr.
Toivola, Juho.
Vehkakoski, Akseli.
Ventelä, Vesteri.
Ahomäki, Antti.
Haanpää, Eino.
Hakamäki, Toivo.
Saranpää, Juho.
Ruohonen, Anselm.
Riihimaa, Sameli.
Pihlaja, Eino.
Pihlainen, Eino.
Perkiö, Oskari.
Mäntynen, Salomon.
Mäntylä, Jaakko.
Mäntylä, Ilmari.
Männikkö, Aapeli.
Niemelä, Yrjö.
Niemi, Emil.
Ojamantila, Jaakko.
Pentinmäki, Juho.
Krikku, Viljo.
Kujala, Valde.
Kytömäki, Samuel.
Mattila, Arvi.
Kallio, Arvi.
Kalliomäki, S.
Hurmaala, Ilmari.
Kaljuniemi, Arvi Tuomas.
Hietala, Iisak.
Hulkki, Iisakki.
Hautaniemi, Erland.
Hautaniemi, Tuomas.
Luomamäki, Juho.
Lahti, Emil.
Lähdesniemi, Juha.
Kriikkula, Valio.

Jepua. - Jeppo.
Ekola, Antti, maanvilj., jordbruk.
Lönnqvist, E., kaupp., handl.

Joensuu.
Löttönen, A., kaat., stup.
Ihanen, Eino, kaat., stup.
Pirhonen, Pentti, kaat., stup.
Piipponen, O. J.
Salmi, Mikko.
Miettinen, Martti.
Savolainen, Lauri.
Penttinen, Onni Johannes.
Savolainen, Enok.
Savolainen, Paavo.
Savelainen, Lauri.
Pohjola, Pekka.

Joutsa.
Leppä, Akseli, työmies, arbetare.

Joutseno.
Louhiniemi, Antti, posteljooni, postiljon.

Jurva.
Seppälä, Kustaa.

Juva. - Jokkas.
Miettinen, Daniel, kaat., stup.
Kaikkonen, Antti, kaat., stup.
Nevalainen, Emil.
Immonen, Kalle.

Juuka. - Juga.
Ryynänen, Matti.
Palo, Jaakko.

Jyväskylä.
Kaikkonen, (Vöyrin koulu), sot., menig.
Syrjänen, Jalmari, sot., menig.
Ruth, Juhani, sot., menig.
Hirvonen, Vilho, rautat. vrk., järnv. tjänst.
Holmqvist, H., suojelusk., skyddkårist.
Lumme, V. R. Sot., menig.
Mäkinen, Onni (Rutalahti).
Jämsä, Kalle, ryhmäpääll., gruppchef.
Tompola, Kalle.
Kovanen, Selim.
Sillanpää, Ida Maria.
Kalima, Harriet, rouva, fru.
Korhonen, Alma Pauliina, sot. sair., mil. sjukh., neiti, fröken.
Kaukovaara, Kyllikki, sot. sair., mil. sjukh., neiti, fröken.
Asplund, Elisabeth, sot. sair., mil. sjukh., neiti, fröken.
Dahl, Saima Maria, sot. sair., mil. sjukh., rouva, fru.
Laitinen, Toivo, kuljett., lok. förare.
Karlsson, Vilho Alarik, kuljett., lok. förare.
Oksala, Kosti, sot., menig.

Jämsä.
Konkola, Severus, jääk. luunt., jäg. löjtn.
Lahtinen, Sulo, tehtaantyöm., fabriksarb.
Joensalo, Kaarlo.
Keskinen, Eino.

Jääski.
Jakonen, Matti.
Tilman, Anton.
Luukkonen, Antti.
Kurki, Antti.
Ruponen, Toivo.
Kovanen, Kalle.
Huuhtanen, Toivo.
Ahtiainen, Antti.
Pietiläinen, Ville.
Nikkari, Matti.
Niittymäki, Juho.
Pulkki, Matti.
Pärtty, Siira.
Heinonen, Lauri.
Ruoholainen, Eino.
Anttilainen, Matti.
Salakka, August.
Kyyrö, Edvard.

Kaalamo.
Hyttinen, Heikki.
Pitkänen, Kalle.

Kaavi.
Miettinen, Antti.
Pasonen, Juho.
Keinänen, Petu.
Hirvonen, Lauri.

Kajaani. - Kajana.
Härkönen, Kalle, jääk. aliups., jäg. underoff.

Kajaanin maalaisk. - Kajana landskom.
Lindroth.
Mäenalusta, Vihtori.
Ketola, Kalle.
Aro, Emil.
Korhonen, Viljam.
Kytölä, Frans.
Kaivonen, Nestori.
Niemistö, Oskari.
Jokimäki, Viljam.
Lähdenranta, Sture.
Lehtinen, Viljam.
Pehkonen, T., jääk. aliups., jäg. underoff.

Kangasniemi.
Vilén, Ville.

Karhula.
Huuskonen, Jussi.

Karstula.
Pettäinen, Kalle, korpr.
Miettinen, August.

Karttula.
Jääskeläinen, Otto.
Huttunen, Onni, krenat., grenad.

Karunki.
Castrén, Adolf.
Tryyki, Juho.
Vähä, Kalle.
Jylhä, Ernst.
Lauri, Antti.
Rantakallio, Pentti.
Kuurre, Eemeli August.
Mäntynenä, Ville.

Kaskinen. - Kaskö.
Björndahl, Einar, kers., serg.
Eriksson, J. M. tekn. joht., tekn. ledare.

Kauhajoki.
Krankkala, Aarne.
Hautanotko, Toivo, kuoll., avl.
Välimäki, Yrjö.
Talvitie, Heikki.
Niemi, Eino.
Mäenalusta, Juho Vihtori.
Vanhala, Antti.
Pihlaja, Väinö, sot., menig.
Leppäpuuska, Eemeli.
Luoma, Arvo.
Kalliokoski, Yrjö.
Norrbacka, Jaakko.
Ojennus, Arvi.
Pihlaja, Viljo.
Talvitie, Eino.
Kantamäki, Matti, sot., menig.
Välimaa, Iivari.
Luokkala, L.
Järvenpää, Nikolai.
Pihlajamäki, Jaakko.
Jokimäki, Eeli, sot., menig.
Kuusisto, Viljo, sot., menig.
Suksi, Svantte, sot., menig.

Kauhava.
Kokko, Viljam, kaat., stup.
Soikkonen, Aino, rouva, fru.
Rantala, Ludvig, sot., menig.
Varvas, Nikolai, vääp., fältväb.

Kaukola.
Kuisma, Simo, maanvilj., jordbruk.
Kuisma, Edvard, kaat., stup.
Niukkanen, Alfred.
Kiuru, Ville.
Karhu, Pekka, jääk. vääp., jäg. fältväb.
Numminen, Kustaa.
Hynninen, Matti.
Pääkkönen, Viljo.
Pärnänen, Väinö.
Pirhonen, Juho.

Kavantsaari.
Reinberg, August, tykkim., artiller.

Keitele.
Kauhanen, Robert.

Kellonkylä.
Pietilä, ryhmäpääll., gruppchef.

Kemi.
Karjalainen, J., poliisi, polis.
Rapakko, Kalle, kaat., stup.
Peurasaari, A.
Kesti, Juho.
Jänkälä, Otto.

Kemijärvi.
Kiviniemi, Kalle, kaat., stup.
Leppijärvi, Kustaa, kaat., stup.
Lahtela, Herman, taloll. poika, bondeson.
Alalonkonen, Paavo.
Perälä, Jalmari.
Kaakkurivaara, Aapo, taloll. poika, bondeson.
Pirttijärvi, Evert.

Kerimäki.
Laukkanen, Alvin, kaat., stup.
Makkonen, Albin, kaat., stup.
Kero, Emil.
Muhonen, Hugo, maalari, målare.
Punnonen, Pekka.
Pennanen, Viljam.

Kestilä.
Viitala, Jaakko.
Nieminen, Lennart.
Karppinen, Paavo.

Kesälahti.
Malinen, Eino, Salokylä.

Keuru.
Heinämäki, A.
Kolehmainen, Matti.
Koskela, Yrjö, Jukojärvi, sot., menig.
Pihlajamäki, Venne.

Kiihtelysvaara.
Nuutinen, A., kaat., stup.
Kuittinen, Eetu.
Piiroinen, Eetu.
Jalkanen, Olli.
Salmi, Rafael Aug.

Kiiminki.
Pirttilahti, Heikki, kaat., stup.
Ruonakangas, Erkki.
Piri, Aleksi.
Lehtoniemi, Kalle.
Heikkinen, Nestor, kaat., stup.
Raitamaa, Kauko.
Haipus, Kalle.
Kääriä, Kalle, Ylikiiminki.
Laamanen, Juho, Kiiminki.
Alatalo, Jaakko, Kiiminki.
Pelkonen, Juho, Ylikiiminki.
Jokikokko, Jaakko, Ylikiiminki.
Pelkonen, Heikki.
Korhonen, Heikki Jalmari.
Vilppola, Jalmari.
Oijusluoma, Matti.
Auma-aho, Juho.
Kääriä, Heikki, Ylikiiminki.

Kirvu. - Kirvus.
Jaakonsaari, Antti, kaat., stup.
Känkänen, Juho, kaat., stup.
Malinen, Reino.
Kuisma, Heikki, kaat., stup.
Munukka, Hjalmar.
Virolainen, Toivo.
Hauhiala, Juho.
Munukka, Matti.
Kuisma, Martti.
Suutari, Pekka.
Hirvonen, Eino.
Hallikainen, Viktor.
Veijalainen, Mikko.
Tonteri, Matti.
Monto, Mikko.
Kiuru, Juho.
Virolainen, Markus Juhonp.
Jantunen, Antti.
Hackspik, Leo.
Anttonen, Juho.
Ovaska, Antti.
Inkinen, Jalmari.
Niskanen, Otto.

Kitee. - Kides.
Malinen, Johannes, sot., menig.

Kiuruvesi.
Kilpeläinen, Kalle.
Kinnunen, Yrjö.
Kiuru, Valentin.
Blom, Samuel Aulis, rakennusmest., byggmäst.

Kivijärvi.
Paananen, E.
Holm, Johan.
Tarvainen, Kalle.
Jauhiainen, Juho.

Kiviniemi.
Palmgren H. V., lääk., läkare.

Koivisto.
Häkkinen, Teodor.

Kokkola. - Gamlakarleby.
Marttinen, Filip Jalmari, joht., direkt.

Konginkangas.
Lappi, Kalle, sot., menig.

Kontiolahti.
Sutinen, Juho, sot., menig.

Korpilahti.
Åberg, Väinö, jääk., jäg.
Ahonen, Jaakko, jääk., jäg.
Lahtinen, Aleks, sot., menig.
Tuominen, Otto.
Mäkinen, Väinö.

Korsnäs.
Gabrielsson, Karl, kaat., stup., sot., menig.

Kotka.
Nyberg, Martin, kaat., stup.
Lagerström, Adrian.

Kouvola.
Halava, Eino Matti, v. t. 2:n kirjuri, t. f. 2 bokhåll.

Kristiina. - Kristinestad.
Liukkonen, Emil.
Väisänen, Nestor.
Heikkinen, Iivar, ryhmäpääll., gruppchef.
Liiträsk, J.
Heikkinen, Emil.
Mitts, Johan (Tjöck).
Vanhakartano, Tobias, sot., menig.

Kuhmoniemi.
Mikkonen, Erkki.
Käyhkönen, Herman, Korpisalmi.

Kuhmoinen. - Kuhmois.
Mättö, Tuomas.

Kuolemajärvi.
Hietanen, Armas.

Kuopio.
Korhonen, Aug.
Räsänen, Vilho.
Räsänen, Edv.
Mietonen, Väinö.
Niskanen, Juho, jääk., jäg.
Piirikainen, Väinö.
Airaksinen, Kalle.
Nyman, Anni, neiti, frök.
Hirvonen, Aarne, lyseol., lyceist.
Grönlund, Eeli, lyseol., lyceist.
Varén, Arvi, lyseol., lyceist.
Neuvonen, Veikko, lyseol., lyceist.
Hakkarainen, Aaro, lyseol., lyceist.
Holopainen, Martti, lyseol., lyceist.
Asikainen, Väinö, lyseol., lyceist.
Venell, Riekko, maanvilj., jordbr.
Karttunen, Antti, lyseol., lyceist.
Martikainen, Frans Iivari.
Miettinen, Kusti, kaat., stup., kaivert., gravör.
Hiltunen, Taavetti, kaat., stup.
Kokkanen, Arvi, kaat., stup.
Ottelin, Alle, kaat., stup.
Hakulinen, Nestori.
Mannus, Vilho.
Rissanen, Taavi.
Leinonen, Vald.
Leskinen, Kalle, Kasurila.
Rissanen, Janne.
Hyttinen, Taavetti.
Kettunen, Taavetti.
Karttunen, Taavetti.
Hiltunen, Paavo., sot., menig.
Hartikainen, Taavetti, ryhm. joht., gruppchef.
Niskanen, Kalle.
Hagman, K. D.
Leppänen, Olli.
Ruotsalainen, Janne.
Hytönen, Yrjö.
Kokko, Arvi, luutn., löjtn.
Sallinen, Eino.
Skogström, K., jääk. vänr., jäg. fänr.
Takkinen, Taavetti.
Harjula, V.
Lapveteläinen, Hannes, maanvilj., jordbruk.
Ståhlberg, Väinö, joukk. Joht., plut. chef.
Lyytikäinen, Pekka, sot., menig.
Punttala, Veikko, lääk., läkare.
Niskanen, Emil, koulul., skolelev.
Mali, Teodor, Arvi, koneenkäytt., maskinist.
Heiskanen, Jaakko.
Hämäläinen, Martti, jääk., jäg.
Anttila, Jouni.
Kalten, Eero Aleks., rautatiel., järnv. tjänstem.
Huuskonen, Matti, kauppakoulul., handelsskolelev.
Hämäläinen, Vei Aaro, maanvilj., jordbr.
Brunila, Aapo Olavi, yhteiskoulul., samsskolelev.
Toivanen, Arvi, sot., menig.
Heinonen, Fanny, sairaanhoit., sjuksköt.
Durchman, Aino.

Kuopion pitäjä. - Kuopio socken.
Savolainen, Janne.
Raatikainen, Otto.
Miettinen, Juho, sot., menig.
Niiranen, Emil, sot., menig.
Korhonen, Emil, sot., menig.
Antikainen, E., sot., menig.
Mikkonen, V., sot., menig.

Kuorevesi.
Alanko, Juho.

Kuortanen.
Hautamäki, Juho, sot., menig.
Alasalmi, Matti.

Kurkijoki. - Kronoborg.
Pikkarainen, Sakari.
Wetterstrand, Antti.
Paju, Martti.
Uhotainen, Antti.
Suukkonen, Aug.
Savolainen, Antti.
Hirvonen, Matti.
Sihvonen, J.
Sihvonen, Pekka.
Sikiö, Brynolf.
Kettunen, Toivo.
Ryösä, Viljam.
Kosull, Antti.
Kopra, Robert.
Könönen, Juho.
Kylliäinen, Matti.
Huovilainen, Matti.
Sikiö, Juho.
Veikkolainen, Toivo.
Uhotainen, Pekka.
Tammisto, Paavo.
Tukia, Pekka.
Heinonen, Johan.
Äikää, Antti.
Immonen, Simon.
Immonen, Juho.
Kärhä, Juho.
Pakkurinen, Sakari.
Rajala, Emil.
Sikiö, Matti.
Vaittinen, Uuno.
Aura, Aarne.
Kojo, Juhana.
Ijäs, Simo.
Kötkönen, Pekka.
Laukkanen, Pekka.
Laninen, Antti.

Kuusamo.
Kortesalmi, Janne.

Kuusjärvi.
Koistinen, Onni.

Kymi.
Laine, Albin.
Hessle, Hugo.
Forsman, Viljam.

Kymin tehdas. - Kymmene bruk.
Hellgren, Oskas, kaat., stup.
Saarinen, Adolf.
Starck, Kaarlo, tykkim., artiller.

Käkisalmi. - Kexholm.
Haikonen, Esaias Juhonp.
Vuohelainen, Jaakko.
Inkinen, Pekka.
Javanainen, Matti Ristonp.
Pärssinen, Yrjö.
Hackner, Bruno.
Levonen, Juhani.

Köyliö. - Kjulo.
Koskinen, Lauri.

Lahti.
Koskivaara, Adolf.
Ahonen, Kalle.
Saira, Toivo.
Nyman, V.
Mäkelä, Niilo, sot., menig.
Eerola, Arvid, kaat., stup.
Kukko, Anton, sot., menig.
Lintola, Aino, sairaanhoit., sjuksköt.
Luukkonen, Rosa, sairaanhoit., sjuksköt.
Snell, Helmi, sairaanhoit., sjuksköt.
Möller, Agda, sairaanhoit., sjuksköt.
Nordlund, Elli, sairaanhoit., sjuksköt.
Juselius, Ada, sairaanhoit., sjuksköt.
Mattsson, Edit, sairaanhoit., sjuksköt.
Massinen, Martta, sairaanhoit., sjuksköt.
Mikkola, Lempi, sairaanhoit., sjuksköt.
Jahkonen, Lyyli, sairaanhoit., sjuksköt.
Berg, Margit, sairaanhoit., sjuksköt.
Holmberg, Sigrid, sairaanhoit., sjuksköt.
Tamminen, J., poliisimest., polismäst.
Simolin, Elis, jääk. vääp., jäg. fältväb.

Lamminkoski.
Mustisto, Toivo, sot., menig.

Lampaanjärvi.
Nousiainen, August, taloll. poika, bondeson.

Lapinlahti.
Rautiainen, Matti, sot., menig.
Hyvärinen, Taavetti, sot., menig.
Väisänen, Heikki, sot., menit.

Lappajärvi.
Tuisku, Johannes, kaat., stup.

Lappee. - Lappvesi.
Raninen, Juho, kaat., stup., ryhmäpääll., gruppchef.
Hauska, Antti.
Hauska, Juho.

Lappeenranta. - Willmanstrand.
Tiippana, Antti.

Lapua. - Lappo.
Hirsjärvi, Lauri, isännöits., disp.
Strömberg, R.

Lappväärti. - Lappfjärd.
Evers, Sigfrid.

Leivomäki.
Laaksonen, Juho.

Lemi.
Toivo, Väinö.
Topiainen, T.
Saira, Toivo.
Kuittinen, V.
Ruusko, Mikko.

Lempäälä.
Vesa, Matti, kaat., stup.

Leppäkoski.
Mikkola, Heikki, kaat., stup.

Leppävirta.
Tirkkonen, Juho, jääk., jäg.
Ahonen, Antti.

Lieksa.
Savonius, E.
Forss.
Pursiainen, Heikki.

Liikala.
Ramstedt, Bertel.

Liperi. - Libelits.
Salminen, Heikki.

Luhanka.
Hänninen, Emil, työm., arbet.

Luokolahti.
Salakka, Edvard.

Luopioinen.
Ojala, Matti, kaat., stup.
Laine, Juho.
Kivinen, Juho.

Luoto. - Larsmo.
Andersson, Uno, sot., menig.
Eriksson, Johannes, sot., menig.

Luumäki.
Nikunen, Emil.

Maarianhamina. - Mariehamn.
Schalin, pastori, pastor.

Merikarvia. - Sastmola.
Näsi, Urho.
Sydänmaa, L., lääk., läk.
Haanpää, Paavo, jääk. vääp., jäg., fältväb.

Messukylä. - Messuby.
Palo. Oskari.

Metsäpirtti.
Myöhänen, Heikki, taloll. ,bonde.
Peltonen, Tahvo.
Lemmetti, Juho, sanit.
Ryyppö, Jooseppi.
Hämäläinen, Aapro.
Pusanen, Benjam.
Puikkonen, Simo, kaat., stup.
Paksu, August.
Nännimäinen, Antti.
Viskari, Elias.
Myöhänen, Aleks.

Miehikikälä.
Ahonen, Otto.

Mikkeli. - St. Michel.
Mynttinen, Alpo.
Kurki, Otto.
Valkonen, Anselm.
Långsjö, Johan A., vääp., fältväb.
Finne, Georg, kers., serg.
Tuukkanen, Hiskias, eläinlääk., veterin.
Ramo, Einar, työm., arbet.
Koistinen, Tyyne, neiti, fröken. (Räävelissä).
Remes, Richard, ryhm. pääll., gruppchef.
Piispanen, Kalle, Lokosen kylä.
Valjakka, A.
Tiihonen, Vihtori.
Kuokkanen, Erkki.
Kontinen, Albin.
Pöyry, Hiskias, kaat., stup.
Kinnari, Johannes, kaat., stup.
Ukkolin, Siivo, kaat., stup.
Savander, Heikki, kaat.,stup.
Parviainen, Vilho.
Paukkula, Lauri, raut. kirj., järnv. bokh.
Leivo, Selim, raut. Kirj., järnv. bokh.
Kontiovaara, Paavo.
Kjällman, Isak, Parikkala.
Särkkä, August, M-pitäjä.
Takiainen, Emil.
Ripatti, August.
Hytönen, Emil.
Raponen, Einar.
Lajunen, Eero.
Härkänen, Manu.
Myyryläinen, Antti, M-pitäjä.
Pajunen, Hiskias, M-pitäjä.
Muinonen, Taneli, Liukkolan kylä.

Mustasaari.
Lundström, Johannes, jääk. aliups., jäg. underoff.
Gädda, Evert, jääk. aliups., jäg. underoff.
Remahl, Hugo.
Lindström, John, kaat., stup.
Backlund, Ernst.
Nygård, Viktor.

Muhos.
Mustonen, Juho.

Multia.
Huuha, Lauri Vihtori, jääk., vänr., jäg. fänr.

Muola. - Mohla.
Huipperi, Mikko.
Kauranen, V.
Juvonen, Eenok.

Muurola.
Vassi, E., Vöyrin koulul., Vörå skolelev.

Muuruvesi.
Korhonen, Kalle.
Rissanen, A.
Pehkonen, J. E.

Mäntyharju.
Peltonen, Otto, kaup. hoit., handelsförest.
Mikkonen, Nestor.

Nastola.
Harjula, Emil.

Nilsiä.
Parviainen, Matti.
Airaksinen, Kalle.
Leskinen, Lauri.
Lyytinen, Kalle.

Nivala.
Kiimalehto, Jussi, kaat., stup.
Vuolle, Kusti, kaat., stup.
Junttila, Jaakko, kaat., stup.

Nurmes.
Kulju, Toivo, kaat., stup.
Kekkonen, Johannes.
Kuusinen, Heikki.
Tervola, Mikko.
Pääkkönen, Olli.
Keränen, Olli.
Keränen, Otto.

Oravala.
Stolt, Vilho.

Oulu. - Uleåborg.
Pietarila, Hannes.
Matilainen, Helena, sairaanhoit., sjuksköt.
Suorsa, Jaakko, jääk. vääp., jäg. fältväb.
Hänninen, Oskari, jääk. kers., jäg. serg.
Silvonen, Kalle.
Palomäki, Kalle.
Forsman, Hugo, sähköl. revis., telegr. revis.
Barkman, Gunnar.
Satolahti, Frans.
Airio, Emil.
Kallio, Ivar.
Saarela, Anna.
Jääskeläinen, Hilja Maria, palvelijat., tjänarinna.
Viitanen, Lauri.
Von Zeswitz, luutn., löjtn.
Gripenberg, Mikael.
Hoikka, E., ins., ingen.
Kinnunen, Aale, Augusti.
Peltovuoma, Akseli, agronoomi, agron.
Saariaho, Jaakko, kansak. opett., folkskollär.
Enqvist, Hugo, metsänhoit., forstmäst.
Korhonen, Albert, Oulun I rintamakomennuskunta.

Paavola.
Paldanius, Heikki, kaat., stup.
Kokko, Matti L.
Mällinen, Vilho, kaat., stup.
Lamminaho, Kirsti, kansak. opett., folkskollär.
Vuoti, Aukusti.
Kelloniemi, Heikki.
Pietarila, Kaarlo.

Padasjoki.
Nieminen, Lauri.
Liikola, Lauri.

Paimio.
Liimatta, Paavo, ryhmäpääll., gruppchef.
Suvanto, Emil, sot., menig.

Paltamo.
Aalto, Vilho.
Leinonen, Erkki.

Parikkala.
Aspegren, kaat., stup.
Karvinen, Kalle.
Kokkonen.
Viinanen, Pekka.
Kuittinen, Adi.
Hillenberg, Pekka.
Anttonen, Kalle.
Häkkinen, Mikko Mikonp.
Halko, Adolf.
Paajanen, Juho.
Pääkkönen, Olli Aleksanteri, maanvilj., jordbruk.
Pekkanen, Adolf, työm., arbet.
Kettunen, Onni.
Pöllänen, Pekka.

Parkano.
Vilppo, Toivo.
Vesanen, Viljam.

Perkjärvi.
Hälikkä, Hugo.
Malinen, Tauno.

Peräseinäjoki.
Hupila, Juho Urho, rakuuna, dragon.
Tuomela, Juho, sot., menig.
Flinkkilä, Juho, sot., menig.
Hokander, Juho, sot., menig.
Vuolle, Eino, sot., menig.
Flinkkilä, G. sot., menig.
Koski, Iivari, sot., menig.
Mäkelä, K.
Aro, Armas.
Iloniemi, Matti.

Pieksämäki.
Naukkarinen, Ananias, kaat., stup.
Humppi, Viljo.
Iltanen, Paavo Osk.
Borg, J., lääk. lis., med. lic.

Pielavesi.
Pulkkinen, Kalle.

Pielisensuu.
Kettunen, Heikki.

Pielisjärvi.
Ryni, Yrjö.
Pyykkö, Antti.
Ratinen, Lauri.
Tolvanen, Antti.
Tolvanen, Mikko.
Mustanen, Pekka, sot., menig.
Räsänen, Matti.
Plikk, Juho.
Pelttinen, Juho.
Hiltunen, Pekka.
Heikura, Antti.
Kortelainen, Viile.
Korpelainen, Simo.
Kilpeläinen, Juho.
Koponen, Eino.

Pietarsaari. - Jakobstad.
Lahtinen, U. A., kaat., stup.
Häkkinen, Taavetti.
Lind, August.
Salopuro, Onni.
Manner, Yrjö.
Enqvist, Emil, rakennusmest., byggm.
Jungel, Jarl, vääp., fältväb.

Pietarsaaren pit. - Pedersöre.
Lövholm, Anders.

Piippola.
Lapintaival, Vile, kaat., stup.

Pohjolan piiri. - Österbottniska distr.
Pulkkinen, Juho, res. vänr., res. fänr.
Löfbacka, Alfred.
Snellman, Aarne.

Poomarkku.
Ahlholma, Jalmari.

Porvoon suojelusk. - Borgå skyddsk.
Hostikka, Hj.
Nyström, Verner, Liljendal.
Sahlstedt, Evert.
Kotila, Eemeli.
Bergqvist, Porvoo, Borgå.
Nyström, I., Porvoo, Borgå.
Essman, V. N., Porvoo, Borgå.
Engblad, G. E., Porvoo, Borgå.
Juselius, K., Porvoo, Borgå.
Kinnula, A., Porvoo, Borgå.
Fagerholm, Juho, Porvoo, Borgå.
Nysten, H., Porvoo, Borgå.
Forslund, Fr., Porvoo, Borgå.
Nyberg, U., Porvoo, Borgå.
Silen, V., Porvoo, Borgå, liikem., affärsm.
Nyström, I., Porvoo, Borgå.
Vahlberg, H., Porvoo, Borgå.
Siberg, Emil, , Porvoo, Borgå.
Ruokonen, J. M., Porvoo, Borgå.
Henniksson, Hjalmar, Porvoo, Borgå.
Hamström, Arnold, Porvoo, Borgå.
Backstmöm, Yalter, Sipoo, Sibbo.
Engblom, Otto, Porvoo, Borgå.
Appelgren, F., Porvoo, Borgå.
Lindfors, O., Porvoo, Borgå.
Östman, Porvoo, Borgå, rouva, fru.
Forsius, Jenny, Porvoo, Borgå, rouva, fru.
Piispanen, T., Porvoo, Borgå, gruppchef.
Mäkinen, T., Porvoo, Borgå, gruppchef.
Granholm, Arthur.
Henriksson, R.
Taimo, Sulo, jääk., jäg.
Karlsson, John.
Forssell, Ivar.
Ahlberg, Alfred.
Nieminen, K.
Grönholm, F.
Linberg, G.
Forssell, Frans.
Silvast, G.
Malmström, Fr.
Lönnqvist, Alfred.
Sundman, K.
Gustafsson, Bron.
Eriksson, V.
Stenberg, E.
Mäkinen, V.
Rosenström, Hj.
Backlund, K.
Manelius, T.
Forstman, T. Fr.
Nyström, H.
Löfqvist, E.
Perho, Antti.
Ahonen. V.
Lönnqvist, Anders Alfr.

Pudasjärvi.
Karjalainen, Emil.
Hiilivirta, Eino, eläinlääk., veterinär.
Krum, jääk. vääp., jäg. fältväb.
Kortejärvi, Iivari, kaat., stup.
Puurunen, Kalle.
Vähäkuopus, Magnus.
Penttilä, Vilho.

Puolanka.
Keränen, Janne.
Heikkinen, Aatu Osk.

Puumala.
Luukkonen, Nestor.
Kerminen, Edv.
Valtonen, Viljo.
Saarinen, Joonas.
Pukki, Toivo.
Kiljunen, Evert.

Pyhäjoki.
Tuokkola, Lauri.
Hiivala, Heikki I.
Tuikkola, Viljo.

Pyhäjärvi Viip. 1.
Mäkiö, Arvo, kaat., stup.
Terentjeff, Juho.
Torvi, Antti.
Kukko, K., haav., sårad.
Matikainen.
Ihalainen, Toivo.
Ijäs, Heikki.
Räkköläinen, Pekka.
Sepponen, A.
Rajavirta, Eino, haav., sårad.

Pälkjärvi.
Moilanen, Juho.
Karttunen, Herman.
Määtänen, Juho, Ruhilasvaara.
Näätänen, Juho.

Pälkäne.
Jokela, maanvilj., jordbr.

Raahe. - Brahestad.
Soikkanen, Johannes, kunnan lääk. kommunalläk.
Kerttula, Isak, pankinjoht., bankdir.

Raippaluoto. - Replot.
Klockars, Emil, taloll. poika, bondeson.
Back, Viktor, taloll. poika, bondeson.
Nygård, Johannes, suojeluskunt., skyddskärist.

Rantasalmi.
Hartikainen, F., res. vänr., res. fänr.
Nikkinen, Juho, kaat., stup.

Rantsila. - Frantsila.
Savilampi, Johan Basilius, jääk., jäg., kaat., stup.
Punkeri, Ensio.
Murlund, Yrjö, kaat., stup.

Ranua.
Salko, A., plut. pääll., plut. chef.

Rauma. - Raumo.
Roos, Aale.

Rautalampi.
Mäkelä, Matti.
Markkanen, Mikko.
Jääskeläinen, Väinö.
Kekki, Simo.
Vehmanen, August.
Pöyhönen, Matti.
Kortemäki, Kerttu, neiti, fröken.
Savunen, Eliisa, neiti, fröken.
Paloranta, Impi, neiti, fröken.
Vehniäinen, Otto.

Rauta. - Ratus.
Haavanen, Antti.
Javanainen, Ville.
Lyly, J. Jaakko.
Hiina, Juho.
Havanen, Matti.
Loponen, Jalmari.

Rautjärvi.
Vans, Kalle.
Junnonen, Edv., kaat., stup.
Heinakainen, Armas, kaat., stup.
Harju, Mikko, kaat., stup.
Varström, Albin, maanvilj., jordbr.
Pajari, Antti, liikem., affärsm.
Kuusa, Matti, lautam., nämndeman.
Pohjolainen, Matti.
Kuisma, Väinö.
Keltonen, Juho.
Häyhä, Juo.
Naskali, Juho.
Niemelä, Stefan.
Vehviläinen, Juho.
Souka, Juo.
Raski, V.
Vento, J.
Varis, Juho.
Tiittanen, Antti.
Kettunen, Toivo.
Rautanen, Onni.
Pajari, Erkki Einari.
Tiippanen, Armas.

Rautavaara.
Kiekkinen, Paavo, kaat., stup.
Koskelainen, Olli.
Korhonen, Antti.
Korhonen, Juho.
Kilpeläinen, Heikki.

Ristiina. - Kristina.
Peltinen, Taavetti.
Haapiainen.

Ristijärvi.
Tolonen, Eemeli, sot., menig.

Routaanlahti.
Leinonen, Patrik, taloll. poika, bondeson.

Rovaniemi.
Mölleri, Juho, Fredrik.
Kesälahti, Kaaleb, poliisi, polis.
Kolho, Maunu.
Koiehmainen, Eetu.
Kunnari, Eelis.
Ojala, Heikki.
Kumpulainen, Kalle, kaat., stup.
0lli, Kalle.

Ruskeala.
Eronen, Antti.
Seppänen, Juho.
Leminen, Matti.
Nissinen, A., taloll. hemmansäg.

Ruokolahti.
Mälkiä, Mikko.
Ainola, Juho.

Räisälä.
Moilanen, Emil.
Hämäläinen, Juho Antinp.
Roininen, Väinö, työm., arbet.
Juvonen, Matti, kansak. opett., folkskollär.

Rääkkylä.
Rasti, Juho.

Saarijärvi.
Honkanen, Toivo, kaat., stup.
Savela, Matti.
Hauhanen, Juho.
Niemi, Erik.
Mehtola, Väinö.
Taipale, Arvi.
Ollikainen, Mikko.

Sairala.
Pesonen, Yrjo Edvard.

Sakkola.
Kuisma, Pietari.
Virkki, Albert.
Paaso, Emil, kaat., stup.
Käkönen, Juho.
Sarkkinen, Paavo.
Luukka, Juho, poliisikonst., poliskonst.

Salmi.
Tenhu, Juho, joukkuepääll., gruppchef.
Larikka, Juho.
Ryynänen, Pekka.
Grff, Juho.
Bogdanoff, Nikolai, kaat., stup.
Koverskoi, Feodor.
Kuupakka, Stephan, sot., menig.
Meuronen, Iivar.
Ljeva, Vasili, Miinala.
Hosainoff, Aleks.
Heikkurinen, Matti.
Feeder, Iisak.
Salmela, Iivan.
Kapell, Nikolai.
Martikainen, Otto.
Koski, Ivan, Tulema.
Makkonen, Aleks., Mantsila.

Savitaipale.
Pekori, Arvo.
Herjanen, Taav.

Savonlinna. - Nyslott.
Lappalainen, Juho, varavääp., vice fältväb.
Hakulinen, Lauri, ryhmäpääll., gruppchef.
Bagge. Erkki J., yliopp., stud.
Laurell, Ilmari, kaat., stup.
Sipilä, Albin.
Eeronen, Uuno.
Kaksonen, M., kultaseppä, guldsmed.
Seppänen, Toivo.

Savukoski.
Pykäläinen, Arvid.

Seinäjoki.
Haanpää, Juho, sot., menig.
Peltonen, Juho, , sot., menig.
Siirilä, Aukusti, , sot., menig.

Seitsola.
Tamminen, Atte, kaat., stup.

Siikajoki.
Hinkkanen, Toivo.

Siilinjärvi.
Halonen, Juho, maanvilj., jordbr.

Sippola.
Koilo, J.

Soanlahti.
Ottavainen, Iivar.

Sodankylä.
Nelimarkka, Eero, taiteil., konstn.
Lindfors, Heikki.
Silvola, Elis.
Mattus, Samueli.
Helander, Antti.
Leinonen, kompp. pääll., komp. chef.

Sortavala. - Sordavala.
Parviainen, Toivo.
Saikkonen, Antti.
Åkerman, Lennart.
Kutti, Juho.
Valtavuo, aliups., underoff.
Patja, Juho, kaat., stup., Telkenniemi.
Piipponen, Matti.
Koho, Antti, taloll., hemmansäg.
Nissinen, Yrjö, taloll., hemmansäg.
Multanen, Mali, taloll., hemmansäg.
Lamberg, Matti, korpr.
Jaatinen, Olli, korpr.
Sissala, Einari, diak.
Sokoloff, Pekka, aliups., underoff.
Vanhanen, Aksel, kauppa-apul., handelsbitr.
Öhnrell, Karl Magnus, vääp., fältväb.
Levänen, Juho.
Hyvärinen, Juho.
Karvonen, Tauno.
Jaatinen, Lauri, kaat., stup.
Jalkanen, Aleks., kaat., stup.
Jormakka, Toivo, kaat., stup.
Natri, Jaakko, kaat., stup.
Erkkilä, kaat., stup.
Fabritius, Juho, kaat. ,stup., ent. väp., f. d. fältväb.
Ponkönen, Emil.
Pöllänen, Antti.
Mäkelä, Anton.
Pelkonen, Juhana.
Hirvonen, Herman.
Manner, Tauno.
Ijäs, Otto.
Hukka, Mikko.
Eklund, Antti.
Vähänen, August.
Sikiö, Albert, ryhmäpääll., gruppchef.
Hirvonen, Herman.
Hyvärinen, Jaakko.
Hyyppönen, Heikki.
Tiinonen, Hannes.
Vaschko, Pekka.
Rautio, Toivo.
Metsio, Olli.
Pöllänen, Juho.
Nokkala, Nestor.
Sihvonen, Urho, jääk., jäg.
Virtanen, Nestor.
Silvennoinen, Emil.
Makkula, Juho.
Karvinen, Toivo.
Saikkonen, Heikki.
Sihvonen, Pekka.
Mustonen, Heikki.
Kekki, Aug., haav., sårad.
Tietäväinen, Toivo.
Sarkio, Tarmo.
Lehtonen, Hannes.
Fabritius, Edv.
Hyvärinen, Paavo.
Heiskanen, Viljo.
Suihko, Lauri.
Mörsky, Eero.
Vihavainen, Taavetti.
Arponen, Matti.
Stolt.
Jatkola, jääk. vääp., jäg. fältväb.
Stenberg, Harald, jääk. aliups., jäg. underoff.
Schildt, Bror,
Sjöman, Hjalmar.

Sotkamo.
Hakkarainen, Lennart, kaat., stup.
Ryhänen, Juho.
Väisänen, Ivar.
Lukkarinen, Emil.
Halonen, Kusti. sot., menig.

Suistamo.
Schemikka, Vilho, kaat., stup.
Mölsä, Edward., kaat., stup.
Halonen, Taavi.
Jokinen, Mikko.
Kirjavainen, Ivan.
Judin, Grigor.
Sotikov, Kalle, sot., menig.

Sulkava.
Julkunen. Evert, Kommerniemi.

Suonenjoki.
Puttunen, Yrjö.
Halonen, August.
Rahm, Eino Aarne.

Sysmä.
Volanen, E.
Hilanen, Johannes.
Oksanen, Erkki, Soininniemen kylä.
Oksanen, Uuno.
Voinanen, Viktor, Kuusjärvi.
Salovirta, Jeremias.
Ojanen, Nestor.

Syväoro.
Sairanen, Mikko.

Säkkijärvi.
Kokkonen, A.

Särkilahti.
Holmqvist, Jenny, kansak. opett., folkskollär.

Säräisniemi.
Korhonen, J., jääk., jäg.

Sääksmäki.
Helenius, K. V.

Taipalsaari.
Väänänen, Iisakki, kaat., stup., sot., menig.
Kruskopp, Antti, sot., menig.
Nikkinen, Adam, sot., menig.
Hakulinen, E., sot., menig.
Nikkinen, Viktor, sot., menig.
Tapaninen, Viktor, sot., menig.

Taivalkoski.
Sunnari, Otto Iivari.
Jurmu, Heikki.

Tampere. - Tammerfors.
Tammisalo, A. B.
Nurminen, Eino, kaat., stup.
Mursu, Janne, jääk. vääp., jäg. fältväb.
Tavast, Herman, insin., ingen.
Sairanen, Mikael, jääk. vääp., jäg. fältväb.

Teisko.
Parkunjärvi, Arvo.

Terijoki.
Gerasimoff, Boris, kaat., stup.

Tervajoki.
Lammi, Oskari, Vöyrin koulu, Vörå skola.

Tervola.
Kupari, Auno, Runkouskyla.
Velin, Väinö.

Tohmajärvi.
Niiranen, M., taloll., hemmansäg.
Mannonen, Toimi, kaat., stup.
Vänskä, Otto.
Lievonen, Juho.
Pakarinen, Aarne.
Pyykkönen, Aarne.
Karhu, Heikki.
Lehikoinen, Matti.

Toivakka.
Heikkinen, Emil, jääk. vääp., jäg. fältväb.

Tornio. - Torneå.
Lönnbeng, Martta, sairaanhoit., sjuksköt.
Hyyppä, Jussi, sanit.
Olkkonen, Märta, sairaanhoit, sjuksköt.
Ollila, Pekka, kaat., stup.
Juopperi, Matti, kaat., stup.
Aho, Kalle.
Koponen, Aapeli.
Laaha, Juho.

Alatornio. - Nedertorneå.
Ylipiessa, Matti.
Sippola, John.
Pelimanni, Pekka.
Aarni, Frans, maanvilj., jordbr.
Piuva, Hugo.
Alatalo, Janne.
Saarela, E.
Väänänen, Charles.
Piessa, Markus.

Ylitornio. - Övertorneå.
Rintamäki, Santeri.
Lyytikäinen, Viljo.
Kontta, Albin, jääk. aliups., jäg. underoff.

Turku. - Åbo.
Blåfield, Sigurd.
Söderholm, Arvid.
Sainio, Aksel, liikem., affärsm.
Karlsson, K. E. lueskeleva, stud.

Tuusniemi.
Seppänen, Manu.

Uumaja. - Umeå.
Norén, Fritiof.

Utajärvi.
Into, Edvard, kaat. ,stup.

Uukuniemi.
Kuutti, Juho.
Ikonen, Antti, 1.
Ikonen, Antti, 2.
Partanen, Emil, kaat., stup.
Saikkonen, Juho,
Tolvanen, Emil.
Pölönen, Emil.
Kokko, Paavo.
Kuronen, Matti.
Toionen, Emil.
Fabritius, Jaakko.
Taavitsainen, Jalmari.

Uurainen. - Uurais.
Panola, Vilho, sot., menig.
Helander, Osmo.
Laurila, Matti.
Hyytiäinen, Eelis.

Uusikaarlepyy. - Nykarleby.
Mattson, Oskar.

Uusikaupunki. - Nystad.
Saranpää, Martti Jaakko.
Font, Oskari, sot., menig.
Koskela, Robert, sot., menig.
Nieminen, V., sot., menig.
Lestinen. Erkki, sot., menig.
Pellas, sot., menig.
Stenholm, Arvid, jääk., jäg.
Vainio, Evald, sot., menig.
Nordman, Georg, sot., menig.
Kuosmanen, Josef, sot., menig.
Ahlbäck, Johan, plut. pääll., plut. chef.
Toivonen, L.. sot., menig.

Wainikkala.
Suppanen, Antti.

Walkeala.
Seppänen, Verner.

Walkeinen.
Heiskanen, Lauri, taloll., hemmansäg.
Juntunen, Erkki, taloll. poika, hemmansäg. son.

Walkjärvi.
Rasinus, Einar.
Kankinen, Antti.
Tikkanen, Jooseppi.

Waltimo.
Suhonen, Pekka.
Nevalainen, Ville.
Kilpeläinen, Wille.

Warkaus.
Käppi, Yrjö, viilari, filare.
Koponen, Nestor.
Häyrynen.
Vehniäinen, Lauri.

Wehkalahti. - Weckelaks.
Roimala, Toivo, kant., stup.
Vanhala, Toivo.
Saira, Event.
Kipiainen, Erkki.
Lundberg, Leo.
Leino, Villio.
Jurvanen, Juho.

Wesanto.
Kemiläinen, Juho.

Wieremä.
Heiskanen, Jaakko, renki, dräng.

Wiipuri. - Wiborg.
Vuorinen, Toivo, raatim., rådman.
Fagerström, Valdemar, hovioik. asess., hofrätts assess.
Andersson, Aksel, hovioik. neuvos, hofrätts råd.
Cegerkrantz, Bertil.
Meriläinen, konttoristi, kontorist.
Hietinen, Heimo, lyseol., lyseist.
Heikinheimo, Hilja, sairaanhoit., sjuksköt.
Rubinstein, Leo, lääk. yliopp., med. stud.
Villehart, Herman.
Juntunen, Väinö. vääp., fältväb.
Vahlroos, Holger. ryhmäpääll. gruppchef.
Sallmen, Kaarlo.
Hassinen, Väinö, kaat., stup.
Ranta, Lauri, kaat., stup., jääk., jäg.
Eerikäinen. T. S., kaat., stup.jääk., jäg.
Makkonen, IP-ekka, kaat., stup. jääk., jäg.
Soikkonen, Bernhard, kaat., stup., jääk., jäg.
Ikonen, Leander, arkkitehti, arkitekt.
Hulkkonen, Emil.
Kantonen, Aleks., jääk., jäg.
Syrjäläinen, Väinö. jääk. vääp., jäg. fältväb.
Ketola, Vihtori, aliups., underoff.
Ahlroth, A., kers., serg.
Koskimies, Eino, Wiipurin pit.,Wib. socken.
Piirainen, Juho, toimitt., redakt.
Nykänen, Matti.
Mäkinen, Niilo.
Koskimies, Pekka, Löytömäki.
Frost, Aleks.
Strande, Juho.
Iivonen, Aleksanteri.
Hagman. Arttur.
Häyhä. Ali.

Wiipurin suojelusk. - Wiborgs skyddsk.
Bornhaupt, Vilh., ev. luutn., överstelöjtn.
Kauppinen, liikeapul., affarsbitr.
Kauppinen, Mikko, kaupp., handl.
Mohell, H., lyseol., lyceist.

Wilppula. - Filppula.
Nieminen, Rikhard.

Wirolahti. - Wederlaks.
Salo, Aarne.
Vaari, Esa, sot., menig.
Karvonen, Mikko.

Wärtsilä.
Veijolainen, Kaarlo.
Jakobsson. Evert.
Turtia, Anton.
Nisonen, Edv.

Wöyri. - Wörå.
Berg, Karl Alfred, suojeluskunt., skyddsk.

Ylihärmä.
Hangasmaa, Jaakko.

Ylistaro.
Rajamäki, Juho Henrik.
Kokko, Toivo Arvo, joukk.pääll., plut. chef.

Ylivieska.
Niemelä, Heikki.
Heiskanen, Hugo.

Ätsäri.
Mäki, Oskar, sot. menig.
Saha-aho, Kalle. joukkuepääll., plut. chef.
Silman, Heikki.