Luettelo puolustusvoimain ylipäällikön talvisodassa 1939-40 antamista kunniamerkeistä ja muistomitaleista, joita ei ole voitu toimittaa saajille


20.12.-42     
 

1.  

Tämä luettelo sisältää niiden henkilöiden nimet, joille Puolustusvoimain Ylipäällikkö on talvisodassa 1939-40 antanut

  • päiväkäskyllään kunniamerkin,
  • talvisodan muistomitalin,

mutta joille lähetetyt kunniamerkit tai muistomitalit ovat osoitteiden muuttumisen takia postista palautetut, tai joille niitä ei osoitteiden kokonaan puuttumisen takia ole voitu ollenkaan lähettää.
 

2.  

Luettelossa on mainittu asianomaisen talvisodan aikainen sotilasarvo ja, mikäli tiedetään, syntymäaika, joukko-osasto sekä lisäksi

  • kunniamerkkejä sisältävässä luettelossa asianomaisen talvisodan aikainen asuinpaikka,
  • muistomitaleja koskevassa luettelossa asianomaisen syntymäpaikka.

3.  

Luettelo on lähetetty kaikille esikunnille ja joukko-osastoille (vastaaville), sk. paikallisesikunnille ja Lotta-Svärd paikallisosastoille.

Esikunnan ja joukko-osastot (vastaavat) tiedoittavat asiasta palveluksessaan oleville tehokkaaksi katsomallaan tavalla, pitäen silmällä sitä, että jokainen, kenelle Ylipäällikkö on tämän luettelon mukaan antanut kunniamerkin tai muistomitalin, saa sen tietää ja voi tehdä alempana mainitun ilmoituksen.

Sk. esikunnat ja L.S paikallisosastot menettelevät mahdollisuuden mukaan samoin ja pitävät luettelon toimistoissaan halullisten nähtävänä, sekä tiedoittavat siitä tehokkaaksi katsomallaan tavalla.
 

4.  

Henkilö, jonka nimi on luettelossa, ilmoittaa siitä suoraan osoitteella: Talvisodan Kunniamerkki- ja Muistomitalitoimisto, Helsinki.

Koska maassamme on satoja saman nimisiä henkilöitä, tulee jokaisessa ilmoituksessa olla seuraavat tiedot: täydellinen nimi, talvisodan aikainen sotilasarvo (siviilihenkilöillä ammatti tai sodan aikainen toimi), joukko-osasto (siv. henkil. toimipaikka) syntymäaika (päivä, kuukausi ja vuosi) ja

  • kunniamerkkiä koskevassa ilmoituksessa talvisodan aikainen asuinpaikka (pitäjä, kaupunki, kauppala);
  • muistomitalia koskevassa ilmoituksessa syntymäpaikka (pitäjä, kauppala tai kaupunki).

Lisäksi

  • palveluksessa olevat ilmoittavat lähimmän omaisensa nykyisen tarkan osoitteen,
  • muut oman tarkan osoitteensa.

Samassa joukko-osastossa palvelevista voidaan vaihtoehtoisesti tehdä asianomaisen esimiehen kautta yhteisilmoitus, joka myös lähetetään suoraan yllä olevalla osoitteella.
 

5.  

Ilmoituksen tultua toimiston kortistossa tarkistetuksi, lähetetään kunniamerkki tai muistomitali myönteisessä tapauksessa asianomaisen antamalla osoitteella.
 

6.  

Haluttaessa ruotsinkielistä omistuskirjaa, merkitään nimen eteen kirjain R.
 

7.  

Ilmoituksen tehdään huhtikuun 1 päivään 1943 mennessä.
 

Huom! Tätä luetteloa painettaessa on toimistoon postista palautettu joukko kunniamerkki- ja muistomitalilähetyksiä ja on tiedot näistä painettu varsinaisen luettelon loppuun.


Huom! Luettelo käsittelee sodanaikaista asiaa jota ei enää hoideta. Kunniamerkit ja muistomitalit olivat henkilökohtaisia eikä niitä voida luovuttaa omaisille. Viranomaisilla ei ole lisätietoa asiasta.

[ Esipuhe ]
Kunniamerkit: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö
Muistomitalit: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö
Lisäys I, kunniamerkit: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö
Lisäys II, muistomitalit: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö
Lisäys III, muistomitalit: A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Ä Ö
Lisäys IV, kunniamerkit: A B C D E F G H I J K L M N P R S T U V

Huom! Luettelo käsittelee sodanaikaista asiaa jota ei enää hoideta. Kunniamerkit ja muistomitalit olivat henkilökohtaisia eikä niitä voida luovuttaa omaisille. Viranomaisilla ei ole lisätietoa asiasta.