Rantasalmen triviaalikoulun oppilasluettelo 1749-1788


Lähde: J. M. Salenius, Rantasalmen triviaalikoulu vv. 1749-1788. -Historiallinen Arkisto 10(1889), s. 1-61.

Nämä oppilasluettelot siis ovat jotenkin huolimattomasti tehdyt, sillä vuosiluvut toisinaan näyttävät epäiltäviltä, kun vertaamme eri vuosien luetteloita toisiinsa. Sentähden olen pannut kysymysmerkin muutamain vuosilukujen perään. Näistä luetteloista kuitenkin saamme johonkin määrään tietää, kuinka vanhat trivialikoulun oppilaat olivat ja milloin kouluun olivat tulleet. Huomaamme myöskin, että eräät oppilaat jonkun vuodenkin olivat poissa koulusta, vaan sitte siihen palasivat (V. 1771 kaksi poikaa oli ollut poissa, koska puuttui kortteeria).

Ainoastaan seuraavilta vuosilta olemme Porvoon tuomiokapitulin arkistosta tavanneet oppilasluetteloita:

23 p. Kesäkuuta v. 1769:

IV ja III luokalla

Syntymävuosi.

Sisäänkirjoitusvuosi.

Erik Adolf Brusin

1752

1762

Fredrik Johan Oxman

1750

1762

Petter Ischander

1749

1764

Claes Henrik Brusin

1754

1765

Paul Gustaf Orræus

1759

1769

II ja I luokalla

Paul Krogius

1761

1769

Anders Orræus

1761

1769

Georg Johan Philipæus

1756

1765

Johan Adolf Kyander

1758

1767

Johan Gustaf Schlyter

1753

1766

Erik Johan Collan

1751

1765

Clæs Henrik Collan

1753

1766

Johan Henrik Kempe

1758

1767

Gustaf Calling

1756

1767

Nils Kyander

1759

1768

Gabriel Calling

1759

1768

Henrik W. Orbinski

1757

1769

Carl Johan Orbinski

1759

1769

Anders Collan

1757

1768

19 p. Kesäkuuta v. 1771:

IV ja III luokalla

Syntymävuosi.

Sisäänkirjoitusvuosi.

Erik Adolf Brusin

1752

1762

Johan Fredrik Oxman

1750

1762

Clæs Henrik Brusin

1754

1765

Paul Gustaf Orræus

1759

1769

Paul Krogius

1761

1769

Anders Wilhelm Orræus

1761

1769

II ja I luokalla

Georg Johan Philipæus

1756

1765

Johan Adolf Kyander

1758

1767

Johan Gustaf Schlüter

1753

1766

Clæs Henrik Collan

1753

1766

Johan Henrik Kempe

1758

1767

Gustaf Calling

1758 (?)

1767 (6)

Nils Kyander

1759

1768

Gabriel Calling

1759

1768

Anders Collan

1757

1768

Henrik Wilhelm Orbinski

1757

1769

Carl Johan Orbinski

1759

1769

Carl Johan Tavastierna

1759

1769

David Wilhelm Tavastierna

1761

1769

Nils Helsing

1759

1770

Carl Mahlberg

1761

1770

Erik Norring

1759

1771

Clæs Henrik Auvelin

1762

1771

Johan Laurén

1760

1771

30 p. Kesäkuuta v. 1773:

IV ja III luokalla

Syntymävuosi.

Sisäänkirjoitusvuosi.

Isak Strömman

1756

1772

Paul Krogius

1761

1769

Johan Nyberg

1760

1773

Georg Johan Philipæus

1756

1765

Joh. Ad. Kyander

1758

1767

Paul Gustaf Orræus

1759

1769

Anders Wilhelm Orræus

1761

1769

II ja I luokalla

Clæs Henrik Collan

1753

1766

Gustaf Calling

1753 (?)

1766 (?)

Gabriel Calling

1758 (?)

1767 (?)

Joh. Henr. Kempe

1758

1767

Clæs Johan Claudelin

1760

1771

Nils Kyander

1759

1768

Anders Collan

1757

1768

Anders Fabian Hirsin

1761

1772

Clæs Henr. Avelin

1762

1771

Johan Lauréen

1760

1771

Nils Helsing

1759

1770

Erik Norring

1759

1771

Carl Mahlberg

1761

1770

Henr. Joh. Hirsin

1763

1772

Anders Heinricius

1764

1772

Johan Heinricius

1765

1772

Peter Aveen

1763

1773

Carl Fredrik Brusin

1765

1773

Adolf Orræus

1765

1773

25 p. Kesäkuuta v. 1776:

Rehtorin ja konrehtorin luokalla

Syntymävuosi.

Sisäänkirjoitusvuosi.

Georg Johan Philipæus

1756

1765

Gust. Wilhelm Forselius

1761

1774

Axel Johan Argillander

1763

1775

Carl Fredrik Brusin

1765

1775 (?)

Abraham Reinhold Winter

1760

1774

Carolus Winter

1765

1775

Michael Winter

1766

1775

Gabriel Winter

1767

1775

Jonathan Melartin

1765

1776

Kollegain luokalla

Johan Hörning

1756

1774

Petter Aveen

1763

1774 (?)

Erik Joh. Pomoell

1765

1775

Henrik Poppius

1764

1775

Clæs Henrik Auvelin

1762

1775 (?)

Enoch Adolf Andersin

1765

1775

Hend. Esaias Mondeen

1760

1775

Johan Vargentin

1762

1776

Nils Mackoin

1762

1776

Clæs Johan Claudelin

1760

1771

Herman Gustaf Winter

1761

1774

Nicolaus Kyander

1759

1768

Berendt Adolf Aminoff

1761

1775

Zacharias Joh. Aminoff

1762

1775

Jonas Lind

1762

1776

Carl Joh. Neiglick

1765

1775

Anders Heinricius

1764

1776 (?)

Johan Heinricius

1765

1776 (?)

Carl Philipæus

1766

1774

Henrik Johan Hirsin

1763

1775 (?)

Magnus Herman Staf

1766

1776

Abraham Winter

1766

1776

Erik Adolf Orbinski

1762

1776

22 p. Kesäkuuta v. 1779:

Rehtorin ja konrehtorin luokalla

Syntymävuosi.

Sisäänkirjoitusvuosi.

Petter Aven

1763

1774

Erik Johan Pomoel

1765

1775

Henrik Poppius

1764

1775

Joh. Vargentin

1762

1776

Enoch Ad. Andersin

1765

1775

Carolus Winter

1765

1775

Michael Winter

1766

1775

Gabriel Winter

1767

1775

Kollegain luokalla

Joh. Fabritius

1776 (1766)

1778

Lars Johan Hultin

1765

1777

And. Heinricius

1764

1776

Joh. Heinricius

1765

1776

Carl Philipæus

1776 (1766)

1774

And. Joh. Brofeldt

1765

1779

Erik Samuel Collan

1769

1779

Petter Johan Collan

1771

1779

Abraham Winter

1766

1776

Gust. Jak. Jack

1760

1779

Henrik Joh. Lyra

1769

1777

Abrecht Johan Orbinski

1766

1778

Arvid Sortan

1768

1778

Petter Fr. Brofeldt

1771

1779

Nils Henrik Krogerus

1767

1779

21 p. Kesäkuuta v. 1780:

Rehtorin ja konrehtorin luokalla

Syntymävuosi.

Sisäänkirjoitusvuosi.

Johan Fabritius

1766

1777 (?)

Lars Johan Hultin

1765

1777

Enoch Adolf Andersin

1765

1775

Carolus Winter

1765

1776 (?)

Michael Winter

1766

1776 (?)

Gabriel Winter

1767

1776 (?)

Andreas Heinricius

1764

1776

Johan Heinricius

1765

1776

Carl Philipæus

1766

1775 (?)

Anders Joh. Brofeldt

1765

1779

Kollegain luokalla (3 läksykuntaa
eli divisionia).

Magnus Alopæus

1766

1780

Petter Johan Collanus

1771

1779

Albrecht Joh. Orbinski

1766

1778

Arvid Sortan

1768

1778

Nils Henr. Krogerus

1767

1779

Erik Joh. Nygreen

1768

1780

Henr. Joh. Jordan

1768

1780

Johan Wikman

1772

1780

Johan Henr. Kilpeläin

1770

1780

Erik Samuel Collan

1769

1779

Gust. Jak. Jack

1760

1779

22 p. Kesäkuuta v. 1781:

Rehtorin ja konrehtorin luokalla

Syntymävuosi.

Sisäänkirjoitusvuosi.

Johannes Fabritius

1766

1777

Lars Johan Hultin

1765

1777

Enoch Adolf Andersin

1765

1775

Carolus Winter

1765

1776

Michael Winter

1766

1776

Gabriel Winter

1767

1776

Andreas Henricius

1764

1776

Johannes Henricius

1765

1776

Carl Philipæus

1766

1775

Anders Johan Brofeldt

1765

1779

Kollegain luokalla

Magnus Alopæus

1766

1780

Petter Johan Collanus

1771

1779

Abrect Johan Orbinski

1766

1778

Arfvid Sortan

1768

1778

Erik Joh. Nygreen

1768

1780

Henr. Joh. Jordan

1769 (?)

1780

Joh. Henr. Kilpeläin

1770

1780

Johannes Wijkman

1772

1780

Erik Wilh. Rosberg

1771

1781

Erik Samuel Collan

1769

1779

21 p. Kesäkuuta v. 1782:

Rehtorin ja konrehtorin luokalla

Syntymävuosi.

Sisäänkirjoitusvuosi.

Johannes Heinricius

1765

1776

Anders Johan Brofeldt

1765

1779

Petrus Joh. Collanus

1771

1779

Magnus Alopæus

1766

1780

Albrecht Johan Orbinski

1766

1778

Henricus Hultin

1772

1782

Kollegain luokalla

Hans Henrik Hasselblatt

1768

1781

Arvid Sortan

1768

1778

Anders Hörning

1765

1781

Carl Henrik Remner

1771

1782

Jakob Vilhelm Remner

1773

1782

Carl Philipæus

1766

1775

Erik Sam. Collanus

1769

1779

Erik Johan Nygreen

1768

1780

Nils Henrik Krogerus

1767

1779

Joh. Henr. Kilpeläin

1770

1780

Carl Malm

1772

1782

Johannes Wijkman

1772

1780

Henrik Johan Jordan

1769

1780

Erik Vilhelm Rosberg

1771

1781

Carl Magnus Claudelin

1770

1781

Herman Vattolin

1772

1782

21 p. Kesäkuuta v. 1783:

Rehtorin ja konrehtorin luokalla

Syntymävuosi.

Sisäänkirjoitusvuosi.

Petrus Johan Collan

1771

1779

Magnus Alopæus

1766

1780

Albrecht Johan Orbinski

1766

1778

Petter Henrik Hultin

1772

1782

Gabriel Poppius

1770

1783

Gabriel Fredrik Aurenius

1770

1783

Kollegain luokalla

Arvid Sortan

1768

1778

Anders Hörning

1765

1781

Erik Johan Nygrén

1768

1780

Carl Henrik Remner

1771

1782

Jakob Vilhelm Remner

1773

1782

And. Gustaf Vinter

1770

1783

Adol Henrik Winter

1772

1783

Zachris Alopæus

1772

1783

Erik Samuel Collan

1769

1779

Johan Henr. Kilpeläin

1770

1780

Johan Wijkman

1772

1780

Carl Malm

1772

1782

Magnus Claudelin

1770

1781

Carl Johan Siljander

1774

1783

Herman Vattolin

1772

1782

21 p. Kesäkuuta v. 1784:

Rehtorin ja konrehtorin luokalla

Syntymävuosi.

Sisäänkirjoitusvuosi.

Petter Henrik Hultin

1772

1782

Gabriel Poppius

1770

1783

Gabriel Fredrik Aurenius (Avrenius)

1770

1783

Anders Hörning

1765

1781

Gustaf Ernest Forsten

1773

1784

Gabriel Krogius

1771

1784

Gust. Henr. Krogerus

1773

1784

Kollegain luokalla

Carl Henr. Remner

1771

1782

Jakob Remner

1773

1782

Anders Gust. Winter

1770

1783

Adolf Henr. Winter

1772

1783

Johannes Silander

1773

1784

Joh. Henr. Kilpeläin

1770

1780

Carl Henrik Malm

1772

1782

Johannes Wikman

1772

1780

Carl Magnus Claudelin

1770

1781

26 p. Kesäkuuta v. 1785:

Rehtorin ja konrehtorin luokalla

Syntymävuosi.

Sisäänkirjoitusvuosi.

Gabriel Poppius

1770

1783

Gabriel Fredrik Aurenius

1770

1783

Anders Hörning

1765

1781

Gust. Ernest Forsten

1773

1784

Gabriel Krogius

1771

1784

Gust. Henr. Krogerus

1773

1784

Anders Gustaf Winter

1770

1783

Adolf Henr. Winter

1772

1783

Kollegain luokalla

Joh. Henr. Silander

1773

1784

Mathias Heliander

1770

1785

Elias Kannman

1764

1785

Joh. Henr. Kilpeläin

1770

1780

Carl Magn. Claudelin

1770

1781

Johan Wikman

1772

1780

Johan Björnholm

1770

1785