Hospitalet på Själö, Nagu


Källa: L. W. Fagerlund, Finlands leprosorier I. Akademisk afhandling. 1886, 205 + LXXXVII s.


[ Föreståndare Pastorer Comministrar och klockare-prester ]

Följande spetelska personer hafva anträffats intagna i hospitalet:1

Nr Namn och stånd. Hemort. Intagningsår
och dag.
Dödsår
och dag.
Socken. By.

1

Knut Mårthenson

-

-

-

2)

1626 7/XII

2

Jacob Brynnelson

-

-

-

2)

1626 8/X

3

Henrich Pauw

-

-

-

2)

-

4)

4

Bertil Michelson

-

-

1618

-

5)

5

Ageneta Michelsdotter

-

-

-

2)

-

3)

6

Brita Erichsdotter

-

-

-

2)

-

3)

7

Gertrud Michelsdotter 5)

Kisko

-

1618

1636 9/I

8

Karin Hindrichsdotter

-

-

-

2)

-

4)

9

Brita Andersdotter

Pemar

-

1622

-

5)

10

Staffan

Rimito

-

-

2)

1625 29/VIII

11

Oluf Sigfridsson

-

-

-

2)

-

4)

12

Karin Olufsdotter

-

-

-

2)

1626 27/VII

13

Michiel Jöransson

-

-

1624 12/X

1629 20/V

14

Margaretha Thomasdotter

Pargas

Giesterböle

-

2)

-

4)

15

Michiel Grelsson

-

-

-

2)

-

4)

16

Erich Andersson

-

-

-

2)

1625 26/XII

17

Margareta Mårtensdotter

-

-

-

2)

-

4)

18

Brita Johansdotter Heiduk

-

-

-

2)

1627 6/VII

19

Agneta Erichsdotter

-

-

-

2)

-

3)

20

Ursella Hansdotter

-

-

-

2)

-

3)

21

Gertrud Bertillsdotter

-

-

-

2)

-

3)

22

Hindrich Andersson

-

-

-

2)

1628 16/V

23

Eskil Michielson

-

-

-

2)

1627 8/III

24

Kahrin Tomasdotter

(Karku?)

-

-

3)

1627 2/III

25

Simon Andersson

-

-

-

2)

-

3)

26

Eskil Andersson

-

-

-

2)

-

3)

27

Mårthen Erichson

-

-

-

2)

-

3)

28

Erich Mårtensson

-

-

-

2)

-

3)

29

Magdalena Michilsdotter

-

-

-

2)

-

3)

30

Margareta Clemetsdotter

-

-

1624 8/XI

-

3)

31

Karin Jacobsdotter

Korpo

-

-

2)

-

4)

32

Margreta Sgfridsdotter

Pargas

-

-

2)

-

4)

33

Karin Michelsdotter

Pargas

-

-

2)

-

4)

34

Helga Mattsdotter

Kimito

-

-

2)

1616 11/XI

35

Bertil (var d. 2/IX 1624, två mån. 6 dag. gammal)

Kimito

-

-

2)

-

3)

36

Valborg Staffansdotter

-

-

-

2)

-

3)

37

Karin Mattsdotter

-

-

-

2)

1627

38

Margaretha Simonsdotter

-

-

-

2)

-

3)

39

Kristina Grelsdotter

-

-

-

2)

-

4)

40

Brita Tomasdotter Kalsiö

-

-

-

2)

1629 9/III

41

Margareta Simonsdotter

-

-

-

2)

1626 /XII

42

Margareta Jöransdotter

-

-

-

2)

1628

43

Brita

-

-

-

2)

-

3)

44

Anna Simonsdotter

-

-

-

2)

-

3)

45

Brita Sigfridsdotter Polvi

Reso

-

-

2)

-

4)

46

Brita Jönsdotter

Piikis

-

-

2)

-

4)

47

Brita Mårtensdotter (faderlös)

-

-

-

2)

1629 23/IX

48

Jöran Tainme

-

-

-

2)

-

3)

49

Anna Jöransdotter 6)

-

-

-

2)

1626 13/X

50

Frans (pojke)

-

-

-

2)

-

3)

51

Karin Sigfridsdotter

-

-

-

2)

1625 16/IX

52

Brita Bertilsdotter

Pargas

Mälö

-

2)

1629 23/V

53

Thomas Mårthensson

-

-

1624 25/X

1629

54

Agnes Mårthensdotter

-

-

1624 25/X

1628 22/XII

55

Sigfrid Thomasson

Helsingfors

-

1624 1/XI

1625 6/IX

56

Brita Staphansdotter

Helsingfors

-

1624 1/XI

1629 8/II

57

Matts Eskielsson

-

-

1624 9/XI

-

4)

58

Hindrich Eskielsson

-

-

1625 5/IX

1628 22/VIII

59

Bengt Olufson

-

-

1625 1/ VIII

1626 7/VII

60

Agneta Jacobsdotter

-

-

-

8)

1628 8/IV

61

Elsa Clemetsdotter

-

-

-

8)

1627

62

Margareta Eskilsdotter

-

Järvis

-

8)

1628

63

Mårthen Jacobsson

Björneborg

-

-

8)

-

4)

64

Margareta Jacobsdotter

-

-

-

8)

-

4)

65

Margareta Andersdotter

-

-

-

8)

1626 23/XII

66

Michel Persson (pojke)

-

-

-

8)

1628 11/X

67

Johan Fransson

Nagu

-

-

8)

-

4)

68

Henrik

Wirmo

-

-

8)

1627 11/IV

69

Simon Andersson

-

-

-

8)

1626 18/XII

70

Eskil Andersson

-

-

-

8)

1627 6/VI

71

Magdalena Michelsdotter

Korpo

-

-

8)

-

4)

72

Sara Andersdotter

Pargas

Muddais

1626 23/IX

1627 11/IV

73

Bengt Mattsson

-

-

1626 1/XI

1636 9/V

74

Anders Hansson

-

Rislax

1626 1/XI

-

4)

75

Frans Marcusson

-

-

1626 13/XII

-

4)

76

Magdalena Thomasdotter

-

-

1627 15/III

-

4)

77

Thomas Eskilsson

Uskela

-

1627 15/III

1629 2/I

78

Mårten Ericksson

-

-

1627 2/IX

1627 4/IX

79

Frans

S:t Karins

Pisu

1627 2/IX

1628 11/IX

80

Brita Magnusdotter

Åbo

Tegelsalen

1627 22/XI

1629 29/V

81

Jöran Bertilsson

-

-

1627 15/XII

1629 9/V

82

Elin Matsdotter

Kaxkerta kapell

-

1628 9/I

1629 24/VII

83

Karin Sigfridsdotter

-

-

1628 28/IV

-

4)

84

Margreta Simonsdotter 8)

Nagu

Spink

-

-

10)

85

Margareta Simonsdotter

Korpo

-

1628 2/IX

-

4)

86

Gertrud Grelsdotter

Rimito

-

1628 2/IX

-

4)

87

Arfwed Biördon

Kimito

-

1628 20/X

-

4)

88

Abraham Thomasson

Åbo

-

1628 4/XI

-

4)

89

Matts Sigfridsson

Rimito

Pulkala

1628 26/XI

-

4)

90

Margareta Andersdotter (piga)

Korpo

-

1629 18/I

-

4)

91

Brita Rasmussdotter

Lundo

Pinomäki

1629 22/III

-

4)

92

Walborg Hansdotter

Nagu

Kråkö

1629

1636

93

Walborg Eriksdotter

Rimito

-

1629

-

10)

94

Jokan Hindersson}bröder

Tenala

-

1630

1636 31/III

95

Jöran Hindersson}

Tenala

-

1630

-

10)

96

Jöran Sigfridsson

Nagu

Nötö

1630

1634 24/II

97

Brita Clemetsdotter

Pojo

-

1630

1634 19/V

98

Barbro Pedersdotter

Åbo

-

1631

-

10)

99

Agnis Mattsdotter

Rimito

-

1631

1634 25/IV

100

Anders Wellamson

Åbo

-

1631

-

10)

101

Valborg Anderdotter

Rimito

-

1631

-

10)

102

David Erichsson

Pargas

-

1631

-

10)

103

Elisabet Jöransdotter

Sagu

-

1631

1639 19/XII

104

Elisabet Hindersdotter

Rimito

-

1631

1636 10/VII

105

Markus Andersson

Nagu

Takork

1631 23/VIII

-

10)

106

Jöran Thomasson

Nagu

Samslax

1631 19/IX

-

10)

107

Jöran Mårthensson

Rimito

-

1632

-

10)

108

Brita Mårthensdotter

-

-

1632 21/IX

-

10)

109

Elin Pedersdotter

Wirmo

-

1632 19/X

-

10)

110

Agnes Mattsdotter

Pargas

Muddais

1833 29/I

-

10)

111

Margareta Isaksdotter

-

-

1633 4/II

-

10)

112

Mårten Sigfridsson

-

-

1633 2/III

-

10)

113

Jacob Thomasson

Ruovesi

-

1633 5/IV

1636 22/I

114

Jacob Thomasson

-

-

-

11)

1634 10/II

115

Mårthen Jacobsson 11)

Ulfsby

-

-

11)

1634 10/V

116

Margareta Albertsdotter

-

-

-

11)

-

10)

117

Margareta Jöransdotter

-

-

1633 30/VIII

-

10)

118

Henrik Andersson

Rimito

-

1633 2/XI

-

10)

119

Michel Persson (gl.båtsman)

Rimito

-

163314/XI

-

10)

120

Karin Andersdotter (hustru)

Korpo

Hatträsk

1633 18/XII

-

14)

121

Karin Brusiusdotter

Åbo

-

1634 21/I

-

10)

122

Grels Andersdotter

Poijo

-

1634 2/IV

-

14)

123

Johan Eliæson

Töfsala

-

1634 26/VI

1636 14/V

124

Nils Erichson

Töfsala

-

1634 14/VII

-

10)

125

Karin Mårtensdotter

-

-

-

15)

-

10)

126

Walborg Hindrichsdotter

-

-

-

15)

-

10)

127

Karin Svensdotter

-

-

-

15)

-

10)

128

Erich Jacobsson

-

-

-

15)

-

10)

127

Beata Staffansdotter

-

-

-

15)

-

10)

130

Walborg Erichsdotter

-

-

-

15)

1636 27/V

131

Walborg Påwelsdotter

-

-

-

15)

-

10)

132

Brita Jöransdotter

-

-

-

15)

-

10)

133

Gertrud Olofsdotter

-

-

1635 10/IX

-

10)

134

Gudmund Hermansson

-

-

1635 24/IX

1636 10/V

135

Gertrud Hermansdotter

-

-

1635 24/IX

-

10)

136

Sven Henriksson

-

-

1635 2/XI

-

10)

137

Sara Mattsdotter

-

-

1635 25/XI

-

10)

138

Henrik Henrichsson

-

-

1635 6/II

-

10)

139

Eskil Sigfredsson

-

-

1636 28/III

1636 1/IV

140

Berthil Henrichsson (gl. båtsman)

-

-

1636 1/VII

-

10)

141

Jacob Jönsson

-

-

1636 25/VII

-

10)

142

Erich Ollsson

-

-

1636 7/ VIII

-

10)

143

Jacob Jönsson

-

-

1636 25/VII

-

10)

144

Erich Olsson

-

-

1636 7/VIII

-

10)

145

Lisbeta Henriksdotter

Korpo

-

-

16)

1664 5/IX

146

Simon Påwelsson

Lappo (invid Raumo)

-

-

16)

1664 23/IX

147

Margareta Jacobsdotter

Pemar

-

-

16)

1664 14/XI

148

Josef Marcusson

Pyhämaa

-

-

16)

1664 16/XII

149

Anders Oluffsson (gl. soldat)

-

-

-

16)

1664 23/XII

150

Dorte Henriksdotter

Åbo

-

-

16)

1665 8/I

151

Karin Zakarsdotter

Nagu

-

-

16)

1665 22/I

152

Johan Nilsson (litet barn)

Björneborg

-

-

16)

1665 3/III

153

Agnes Sigfridsdotter

Kumo

-

-

16)

1665 5/IV

154

Valborg Jörensdotter

Kumo

-

-

16)

166515/IV

155

Michil Salmusson

Korpo

-

-

16)

1665 16/IV

156

Simon Jacobsson

Eura

-

-

16)

1665 21/IV

157

Margret Thomasdotter

Eura

-

-

16)

1665 28/IV

158

Thomas Mattsson

Pargas

-

-

16)

-

17)

159

Walborg Eskilsdotter

Piikis

-

-

16)

1665 17/V

160

Grels Mattsson

Nagu

-

-

16)

1665 27/V

161

Hebla Hansdotter

Bjerno

-

-

16)

1665 31/V

162

Walborg Clemetsdotter

Kumo

-

-

16)

1665 16/VII

163

Elin Henriksdotter

Kakskerta kapell

-

-

16)

1665 13/VIII

164

Hans Daniellsson

Korpo

-

-

16)

1669 24/XII

165

Margareta Thomasdotter

Tyrvis

-

-

16)

1667 20/IV

166

Margareta Mattsdotter Makoinen

-

-

-

16)

1669 29/XII

167

Walborg Jacobdotter

Ulfsby

-

-

16)

1668 1/IV

168

Lars Erichsson

Bjerno

-

-

16)

1668 24/II

169

Elin Erichsdotter

Kakskerta kapell

-

-

16)

1665 13/VIII

170

Sigfrid Sigfridsson

Kumo

-

-

16)

1678 12/IV

171

Margareta Knutsdotter Löjtene

Reso

-

-

16)

1679 30/30/IX

172

Blasius Bengtsson (liten pojke)

Korpo

-

-

16)

1671 13/X

173

Margareta Hindersdotter

Piikis

-

-

16)

1675 25/II

174

Margareta Jörensdotter

Kisko

-

-

16)

1667 25/XII

175

Margareta Hindersdotter

Kisko

-

-

16)

-

18)

176

Walborg Staffansdotter

Kimito

-

-

16)

1669 26/XII

177

Lissbeta Hindersdotter

Kisko

-

-

16)

-

18)

178

Jacob Jacobsson

Nykyrka

-

-

16)

1666 15/VIII

179

Håkan Erichsson

Töfsala

-

-

16)

1666 26/III

180

Erich Andersson (liten pojke)

Piikis

-

-

16)

-

18)

181

Margareta Persdotter 18)

-

-

-

16)

1670 8/III

182

Sara Jacobsdotter (prestenka)

-

-

-

16)

1669 5/VII

183

Henrik Mårthensson

Kimito

-

-

16)

1666 16/VII

184

Anna Persdotter

Ruovesi

-

-

16)

1669 24/III

185

Anders Hansson (liten pojke)

-

-

-

16)

-

18)

186

Margareta Erichsdotter

-

-

-

16)

-

18)

187

Bertil Sigfridsson

Töfsala

-

-

16)

-

18)

188

Erich Larsson

Ulfsby

-

-

16)

1668 6/IV

189

Gertrud Jacobsdotter

Ruovesi

-

-

16)

1685 3/VI

190

Jacob Mattsson

Åbo

-

-

16)

1667 19/II

191

Birgitta Bertilsdotter

Sagu

-

-

16)

16652/IX

192

Walborg Marcusdotter

Töfsala

-

-

16)

1694 19/VIII

193

Walborg Clementsdotter

Kumo

-

-

16)

1665 16/VII

194

Johan Mattsson

Nystad

-

-

16)

1665 26/XII

195

Margareta Eskilsdotter

Kimito skär (Hitis)

-

16)

1677 15/I

196

Anna Hansdotter

Ulfsby

-

-

16)

1667 10/IV

197

Erich Michelsson

Wirmo

-

-

16)

1667 14/I

198

Johan Erichsson

Åbo

-

-

16)

1668 4/VII

199

Gertrud Fransdotter

Loimijoki

-

-

16)

1668 30/VI

200

Erich Hindersson

Kumo

-

-

16)

1672 30/V

201

Karin Erichsdotter

Halikko

-

-

16)

1666 12/III

202

Simon Johansson

Kakskerta kapell

-

-

16)

16657/IX

203

Henrik Persson

Hwittis

-

-

16)

1668 20/III

204

Margareta Hansdotter

Töfsala

-

1664 12/XI

1667 10/IV

205

Malin Larsdotter

Åbo

-

1664 13/XI

1667 12/VII

206

Michel Andersson

Tövsala

-

1664 18/XI

1665 27/V

207

Bertil Bertilsson

Masku

-

1664 18/XI

1665 27/V

207

Bertil Bertilsson

Masku

-

1664 18/XI

1665 27/V

207

Bertil Bertilsson

Masku

-

1664 18/XI

-

18)

208

Margareta Johansdotter

Piikis

-

16642/XII

1668 8/VIII

209

Margareta Bengtsdotter

Åbo

-

1665 12/II

1666 4/X

210

Margareta Albrechtsdotter

Wirmo

-

1665 17/XI

1665 8/V

211

Jöran Mattsson

Wirmo

-

166521/II

1667 22/IV

212

Johan Knutsson

Kumo

-

1665 9/III

1674 1/XII

213

Henrik Fransson

Wirmo

-

1665 15/III

16656/IV

214

Walborg Ericksdotter sannolikt systrar

Kumo

-

1665 5/IV

-

20)

215

Gertrud Ericksdotter sannolikt systrar

Kumo

-

1665 5/IV

-

18)

216

Helga Henriksdotter

Kimito

-

1665 29/VI

1665 7/IX

217

Gertrud Markusdotter (flicka)

Åbo

-

1665 1/IX

-

18)

218

Henrik Staffansson

Ruovesi

-

1665 2/IX

1667 22/V

219

Johan Mattsson

Raumo

-

1665 4/IX

1689 28/V

220

Gertrud Markusdotter

Åbo

-

1665 2/X

1667 31/III

221

Anders Andersson

Euraåminne

-

1665 13/X

166610/V

222

Karin Hindersdotter

Rusko

-

1666 30/I

1667 3/II

223

Anna Mattsdotter

Pargas

-

1666 6/III

1676 29/V

224

Walborg Hindersdotter

Sagu

-

1666 11/III

1671 4/X

225

Elin Gertrudsdotter (flicka)

Halikko

-

1666 12/III

-

21)

226

Jacob Thomasson

Nousis

-

1666 20/III

1667 15/VIII

227

Karin Wulff

Åbo

-

1666 1/VI

1667 5/V

228

Lars Mattsson

Uskela

-

1666 7/VI

1667 12/V

229

Brita Germundsdotter

Nagu skär (Nötö)

-

1666 16/VI

-

18)

230

Matts Andersson

Töfsala

-

1666 3/VIII

1670 24/V

231

Clas Skalm

Pargas

-

1666 2/IX

1667 10/II

232

Anders Nijlson

Bjerno

-

1666 2/X

1667 20/III

233

Walborg Henriksdotter

Lappo (invid Raumo)

-

1667 14/I

1668 29/II

234

Sara Grelsdotter

Nagu

-

1667 5/V

-

18)

235

Margareta Henriksdotter

Pemar

-

1667 15/VI

1669 13/X

236

Birgitta Michessotter

Pemar

-

1667 15/VI

-

18)

237

Walborg Andersdotter

Pemar

-

1667 7/VII

-

18)

238

Hans Sigfridsson

Rimito

-

1667 25/VII

1668 1/III

239

Ingeborg Mattsson

Nystad

-

1667 29/VII

1668 14/VIII

240

Erich Jönsson

Nystad

-

1667 29/VII

1670 21/VIII

241

Simon Jacobsson

Reso

-

1667 14/VIII

-

18)

242

Märtha Larsdotter

Lappo (invid Raumo)

-

1667 20/VIII

1668 2/VII

243

Henrik Jakobsson (liten pojke)

Reso

-

1667 21/VIII

-

18)

244

Carin Jöransdotter

Töfsala

-

1667 14/XI

1672 27/VIII

245

Margareta Thomasdotter

Töfsala

-

1667 21/XI

1668 20/VII

246

Erich Hindersson

Sagu

-

1668 30/I

1669 22/XI

247

Thomas Sigfridsson

Lundo

-

1668 2/II

1668 4/III

248

Margareta Pålsdotter

Eura

-

1668 12/II

1672 21/III

249

Walborg Michelsdotter

S:t Marie

Hirvensaloö

1668 29/II

1669 26/XI

250

Jöran Isaksson

Kisko

-

1668 1/III

1670 12/VII

251

Mårthen Mårthensson

Rimito

-

1668 1/III

1675 5/I

252

Brita Sigfridsdotter

Lappo

-

1668 2/III

1670 13/VII

253

Johan Larsson (ryttare)

Bjerno

-

1668 3/III

1672 14/IV

254

Anders Grelson

Nagu

-

1668

-

18)

255

Sigfrid Larsson

Töfsala

-

166824/XI

1669 4/VI

256

Hans Mattsson

Ulfsby

-

1669 19/I

1679 16/VI

257

Margareta Mårtensdotter

Rimito

-

1669 4/II

1669 21/V

258

Axel Hindersson

Lundo

-

1669 22/VII

1676 24/IX

259

Märtha Marcusdotter

Kimito

-

1669 7/VIII

1675 9/IX

260

Karin Johansdotter

Uskela

-

1669 18/IX

1671 11/III

261

Marcus Christophersson

Tövsala

-

1669 23/IX

1670 22/VI

262

Walborg Erichsdotter

Töfsala

-

1669 11/X

-

18)

263

Margareta Thomasdotter

Kimito

-

1669 19/XI

1675 25/VIII

264

Sigfrid Jacobsson

Nystad

-

1670 7/II

1671 6/XI

265

Walborg Olufsdotter

Nykyrka

-

1670 7/III

-

18)

266

Matts Jörensson

Nykyrka

-

1670 26/III

-

18)

267

Per Sigfredsson

Rimito

-

1670 3/VIII

1677 5/V

268

Mats Michelsson

Letala

-

1670 3/VIII

1677 12/VII

269

Kristin Larsson

Rimito

-

1670 12/VIII

-

18)

270

Malin Thomasdotter

Masku

-

1670 2/IX

1672 8/V

271

Walborg Persdotter

Töfsala

-

1670 22/IX

1671 25/IV

272

Lisbeta Eriksdotter

Bjerno

-

1670 2/XI

1676 16/IX

273

Maria Eriksdotter

Bjerno

-

1670 2/IX

1675 16/IX

274

Niels Rosenkrantz

Pemar

Halkilais

1670 1/XII

1671 1/III

275

Thomas Mattsson

Piikis

-

1671 8/VI

-

18)

276

Bengt Sigfredsson

Hwittis

-

1671 13/VI

1672 12/II

277

Erich Olofsson

Korpo

-

1671 15/VI

1679 14/I

278

Per Nilsson

Kumo

-

1671 5/VIII

-

18)

279

Anna Olofsdotter

Bjerno

-

1672 14/II

-

18)

280

Anna Olofsdotter

Pemar

-

1672 2/III

1675 3/II

281

Elin Sigfredsdotter

Åbo

-

1672 4/VI

1675 3/III

282

Mårthen Jacobsson

Töfsala

-

1672 20/VII

-

18)

283

Margareta Mattsdotter

Eckerö

Finnbo

1672 12/XIII

1675 25/V

284

Brita Andersdotter

Eckerö

Torp

1672 12/VIII

1677 12/IV

285

Eskil Simonsson

Jomala

Ödanböle

1672 12/VIII

1676 28/IV

286

Erik Eskilsson 21)

Jomala

Ödanböle

1672 12/VIII

-

18)

287

Brita Sigfridzdotter

Sund

Torsarby

1672 12/VIII

-

18)

288

Agnis Mattzdotter

Kumlinge

Jurmo

1672 12/VIII

1680 9/VI

289

Gertrud Mattzdotter 22)

Kumlinge

Jurmo

1672 12/VIII

-

18)

290

Erich Erichsson

Finström

Bamböle

1672 12/VIII

-

18)

291

Mattz Matzon

Sund

Grundsunda

1672 12VIII

1676 6/IX

292

Karin Matzdotter (hustru) 22)

Föglö

Stentorpa

1672 12/VIII

1676 19/II

293

Hans Erikson 23)

Föglö

Stentorpa

1672 12/VIII

-

18)

294

Sara Pålsdotter

Lemland

Westeräng

1672 12/VIII

-

18)

295

Erich Nilsson

Eckerö

Bölö

1672 12/VIII

-

18)

296

Mattz Thomasson

Sund

Svenskbölö

1672 12/VIII

-

18)

297

Karin (hustru)

Eckerö

Storby

1672 12/VIII

1676 2/II

298

Walborg Erichzdotter

Jomala

Vestansunda

1672 12/VII

1677 22/V

299

Karin Sigfridsdotter

Jomala

Ytterby

1672 12/VIII

-

18)

300

Karin Larsdotter (hustru)

Kumlinge

Fiskö

1672 12/VIII

-

18)

301

Erich Erichsson Busk

Jomala

-

1672 12/VIII

1676 1/VII

302

Matz Isaksson

Finström

Östergeta

1672 12/VIII

1675 28/VIII

303

Oluf Persson

Finström

Svartmara

1672 12/VIII

1675 10/VII

304

Anna, Hindrik Erikssons hustru

Finström

Olsnäs

1672 12/VIII

-

18)

305

Erich Hindersson

Finström

Olsnäs

1672 12/VIII

1677 22/III

306

Dorotea Eskilsdotter

Ruowesi

-

1672 23/VIII

1677 12/IV

307

Margareta Henriksdotter

Åbo

-

-

25)

1690

308

Walborg Andersdotter

Pemar

-

-

25)

1678 27/VIII

309

Hendrik Jacobsson

Reso

-

-

25)

1678 28/VII

310

Hindrik Mattson

Nagu

Sjählö

-

25)

1677 20/III

311

Anna Mattsdotter

Euraåminne

-

-

25)

1675 12/VI

312

Lisbeta Andersdotter

Kimito

-

-

25)

1638 5/III

313

Nils Eriksson

Piikis

-

-

25)

1687 8/II

314

Mårthen Michelsson

Åbo

-

-

25)

1680 14/IX

315

Agneta Eskilsdotter

Pargas

-

1673 1/IX

1674 18/IX

316

Krister Gabrielsson

Kimito

-

-

25)

1681 7/I

317

Jacob Mattsson

Töfsala

-

-

25)

1675 7/X

318

Walborg Andersdotter

Kimito

-

-

25)

1684 27/VIII

319

Michel Johansson

Kakskerta

-

-

25)

1675 29/VI

320

Brita Mattsdotter

Nykyrka

-

-

25)

1680 30/XII

321

Gertrud Jacobsdotter

Sagu

-

-

25)

1675 3/V

322

Walborg Eskilsdotter

Åbo

-

-

25)

1680 27/I

323

Eskil Jöransson

Åbo

-

-

25)

1682 29/IV

324

Margareta Simonsdotter

S:t Marie

-

-

25)

1675 17/XII

325

Sigfred Simonsson

S:t Marie

-

-

25)

1675 1/XI

326

Anders Sigfredsson

S:t Marie

-

-

25)

1679 19/VI

327

Olof Persson

Hammarland

Kråkböle

-

25)

1675 18/X

328

Jören Hindersson

Eckerö

-

-

25)

1679 20/VIII

329

Olof Bengtsson

Hammarland

Kråkböle

-

25)

1675 7/IV

330

Simon Hendersson

Hammarland

Postad

-

25)

1675 8/VIII

331

Clemet Nielsson

Finström

Enbolstad

-

25)

1675 6/VII

332

Herman Markusson

Eckerö

Björnhofda[?]

-

25)

1675 22/V

333

Anna Eriksdotter

Sagu

-

1674 2/IX

16775/IV

334

Matts Eriksson

Åbo

-

1674 29/IX

1680 3/I

335

Karin Jacobsdotter

Jomala

-

1674 28/X

1618 27/VIII

336

Matts Staffanson

Töfsala

-

1674 4/XI

1682 24/IV

337

Märtha Hendersdotter

Kimito

-

1674 11/XI

1680 30/III

338

Knut Erichsson

Töfsala

-

1674 22/XI

1679 27/IV

339

Elsa Sigfredsdotter

Töfsala

-

1674 22/XI

1675 29/VIII

340

Brita Jöransdotter

Nykyrka

-

1675 2/II

1684 24/VIII

340

Karin Jacobsdotter

Åbo

-

1675 3/II

1680 14/II

341

Johan Hindersson

Bjerno

-

1675 5/II

1680 14/II

342

Marta Karlsdotter

Bjerno

-

1675 5/II

1679 28/XII

343

Grels Marcusson

Lundo

-

1675 27/II

1676 17/VI

344

Margareta Andersdotter

Euraåminne

-

1675 2/III

1682 28/XII

345

Josef Hendersson

Wirmo

-

1675 5/III

1677 28/V

346

Karin Markusdotter

Kumo

-

1775 16/III

1676 24/II

347

Walborg Jöransdotter

Pemar

-

1675 30/II

167512/IX

348

Walborg Bertilsdotter

Töfsala

-

1675 5/V

1675 8/IX

349

Michel Andersson

Korpo

-

1675 1/VI

1678 15/II

350

Johan Jacobsson

Töfsala

-

1675 17/X

1677 22/V

351

Mårthen Johansson

Töfsala

-

1675 17/X

1677 14/I

352

Mårthen Sigfridsson

Rimito

-

1675 1/IX

1678 23/IX

353

Beata Danielsdotter

Föglö

-

1675 2/XI

1677 16/VII

354

Samuel Bertelsson

Nagu

-

1675 16/VII

1691 25/VII

355

Gertrud Andersdotter

Oripää

-

1676 13/III

1680 21/IV

356

Margareta Mårtensdotter

Björneborg

-

1676 6/VIII

1678 13/X

357

Jacob Mattsson

Töfsala

-

1676 2/IX

1692 28/III

358

Johan Mattsson

Töfsala

Iniö

1676 4/IX

1677 16/VIII

359

Knut Sigfredsson

Ulfsby

-

1677 11/IV

1685 3/V

360

Lars Mårthensson

Kimito

-

1677 16/VI

1687 3/IX

961

Bertel Sigfredsson

Pargas

-

1677 3/VII

1683 5/I

362

Johan Erson

Piikis

-

1677 17/XI

1679 12/IX

363

Maria Olofsdotter

Piikis

-

1677 17/XI

1686 27/V

364

Malin Mattsdotter

Masku

-

1678 4/II

1678 12/IV

365

Daniel Trotsson

Hammarland

-

1678 30/IV

1680 28/II

366

Margareta Larsdotter

Hammarland

-

1678 30/IV

1679 21/IX

367

Karin Larsdotter

Hammarland

-

1678 30/IV

1684 4/IV

368

Simon Sigfredsson

Masku

-

1678 15/V

1680 9/VII

369

Walborg Jöransdotter

Kimito

-

1678 20/V

1680 18/II

370

Lisbeta Bertilsdotter

Töfsala

-

1678 14/VII

1680 16/III

371

Brita Larsdotter

Töfsala

-

1678 15/VII

1680 20/II

372

Lisbeta Sigfridsdotter

Åbo

-

1678 22/VIII

1682 27/IV

373

Nils Simonsson

Kumo

-

1678 28/VIII

1679 2/IV

374

Karin Hansdotter

Jomala

-

1678 29/VIII

1681 9/VIII

375

Lisabeta Mattsdotter

Jomala

-

1678 29/VIII

1684 15/XI

376

Brita Olufsdotter

Saltvik

-

1678 20/IX

1681 16/V

377

Märta Mattsdotter

Sund

-

1678 20/IX

1682 17/IX

378

Hindrich Hindersson

Pyhämaa

-

1678 26/X

1682 14/IV

379

Jacob Erson Lindu

Åbo

-

1678 23/XI

1680 12/II

380

Jacob Påvelson

Uskela

-

1679 12/IV

1680 27/II

381

Margareta Jöransdotter

Åbo

-

1679 2/V

1681 16/X

382

Lisbeta Micheldotter

Kimito

-

1679 11/V

1685 16/X

383

Per Larsson Töfsala

Töfsala

-

1679 19/VI

1681 23/VI

384

Matts Jacobsson

Euraåminne

-

1679 21/VI

1680 9/IV

385

Karin Jacobsdotter

Kimito

-

1679 5/VIII

1688 8/X

386

Malin Hindriksdotter

Pyhämaa

-

1679 8/X

1680 3/V

387

Karin Staffansdotter

Merimasku

-

1680 10/V

1683 26/V

388

Walbor Mattsdotter

Ruowesi

-

1679 12/X

1680 28/II

389

Karin Jacobsdotter

Töfsala

-

1679 20/X

1680 1/V

390

Hindrik Mattsson

Töfsala

-

1679 9/XI

1684 15/VII

391

Göstaf Hindersson 25)

Bjerno

-

1680 30/I

1680 19/VIII

392

Dårdhea Jöransdotter

Björneborg

-

1680 3/II

1686 28/V

393

Thomas Ersson

Piikis

-

1680 3/II

-

27)

394

Lisbeta Eriksdotter

S:t Marie

-

1680 10/II

1682 27/V

395

Brita Holgersdotter

Kumlinge

-

1680 5/VI

-

28)

396

Margareta Jörensdotter

Nystad

-

1680 9/VII

1684 23/V

397

Lastica Clemetsdotter

Pargas

-

1680 12/VII

1682 31/V

398

Jacob Marcusson

Töfsala

-

1680 13/VII

1687 19/II

399

Maria Hendriksdotter

Töfsala

-

1680 16/VIII

1681 25/X

400

Mårthen Larsson

Töfsala

-

1680 16/VIII

-

27)

401

Jacob Simonsson

S:t Marie

-

168024/VIII

1682 10/I

402

Hindrik Jönsson

S:t Marie

-

1680 24/VIII

1681 30/X

403

Jöran Karlsson

S:t Marie

-

1680 24/VIII

1685 16/II

404

Mats Andersson

Pargas

-

1680 28/VIII

-

28)

405

Hindrich Hindrichsson

Finström

-

1680 30/VIII

1681 26/II

406

Anna Michelsdotter

Finström

-

1680 30/VIII

1682 19/VII

407

Michel Mattsson

Finström

-

1680 30/VIII

1680 22/XII

408

Erik Simonsson

Eckerö

-

168010/IX

1681 10/VI

409

Nils Nilsson

Eckerö

-

1680 10/IX

1681 20/V

410

Anna Larsdotter

Eckerö

-

1680 10/IX

1682 25/VIII

411

Clemet Clemetsson

Wemo

-

1680 9/X

1681 26/VI

412

Matts Hindersson

Lemland

-

1680 14/X

1680 20/XI

413

Beata Hindersdotter

Kumlinge

-

1680 14/X

1682 7/V

414

Lars Simonsson

Kimito

-

1680 4/XI

16897/I

415

Gertrud Sigfridsdotter

Masku

-

1680 4/XI

1690 1X

416

Jeremias Mårthensson

Töfsala

Iniö

1680 5/XI

1682 5/IV

417

Margareta Eskilsdotter

Kimito

-

1680 5/XI

1681 29/XI

418

Matts Mårthensson

Lappo (invidRaumo)

-

1681 26/VIII

1681 3/X

419

Rassmus Nilsson

Kumo

-

1681 2/II

1684 3/II

420

Karin Larsdotter

Sund

-

1681 14/VI

1687 12/VIII

421

Sigrid Andersdotter

Lemland

-

1681 1/IX

1684 7/VI

422

Matts Knutsson

Oripää

-

1681 2/IX

1685 23/V

423

Walborgh Thomasdotter

Eckerö

-

1681 6/V

1691 22/IX

424

Johan Jacobsson

Lokalax

-

1682 25/V

1685 8/IV

425

Agnes Mattsdotter

Åbo

-

1682 14/VI

1682 3/XI

426

Nils Ersson

Finström

-

1682 14/VI

1682 10/XII

427

Lisbeta Mattsdotter

Kimito

-

1682 25/VII

1690 29/IX

428

Erik Gabrielsson

Kimito

-

1682 5/X

1687 23/VI

429

Hendrik Thomasson

Korpo

-

1682 27/X

1687 30/V

430

Anders Staffansson

Töfsala

-

1682 27/X

1687 17/XII

431

Jacob Mattsson

Letala

-

1682 3/XI

1687 17/XII

432

Eskil Hindersson Kakskerta kapell

-

1683 3/III

-

28)

433

Markus Mattsson Saari

Nystad

-

1683 2/V

1684 2/VIII

434

Jacob Mårthensson

Töfsala

Iniö

1683 29/V

?

435

Helga Johansdotter

Töfsala

Iniö

1683 2/IX

1685 11/V

436

Elin Hindrichsdotter

Töfsala

Iniö

1683 4/IX

1683 21/IX

437

Gertrud Hindriksdotter

Eura

-

1683 8/IX

-

28)

438

Erich Hindersson

Jomala

-

1683 21/IX

1684 29/IX

439

Margareta Henriksdotter

Sund

-

1683 28/IX

-

29)

440

Brita Mårthensdotter

-

Runsala

16832/X

1687 8/V

441

Brusius Larsson

Töfsala

Iniö

1683 3/X

1684 16/V

442

Lars Sigfridsson

Töfsala

Iniö

1683 3/X

1686 20/II

443

Brita Mattsdottor

Letala

-

1684 11/I

-

28)

444

Majsa Jakobsdotter

Lappo (invid Raumo)

-

1684 22/V

1685 30/V

445

Gabriel Erson

Korpo

-

1684 16/X

1687 29/IX

446

Walborg Michelsdotter

Kimito

-

1684 17/XI

1686 27/V

447

Brita Mårthensdotter

S:t Marie

-

1685 30/V

1688 30/VI

448

Gertrud Olofsdotter

Åbo

-

1685 28/VI

1689 10/II

449

Mårthen Clemetsson

Pargas

-

1685 12/VIII

-

28)

450

Jakob Jacobsson

Töfsala

-

1685 30/XI

-

28)

451

Henrik Mattsson

Töfsala

-

1685 30/IX

1686 3/V

452

Gertrud Markusdotter

Saltvik

-

1685 2/X

-

28)

453

Johan Mattsson

Kimito

-

1685 2/XI

-

28)

454

Gertrud Hemmingsdotter

Kimito

-

1685 2/XI

1687 15/V

455

Johan Hindersson

Kakskerta kapell

-

1685 29/XI

1691 14/XII

456

Johan Erson

Uskela

-

1686 26/II

1686 1/V

457

Majsa Larsdotter

Nykyrka

-

1689 26/II

-

28)

458

Lisbeta Mattsdotter

Kumo

-

1686 26/IV

1687 12/VII

459

Beata Jacobsdotter

Töfsala

-

1686 14/V

1692 19/IV

460

Hindrik Grelsson

Wemo

-

1686 16/VI

1689 15/IV

461

Lars Hindersson

Töfsala

Iniö

1686 2/IX

-

28)

462

Pehr Olofsson

Kumlinge

-

1686 2/IX

-

27)

463

Matts Staffansson

Kumlinge

Iniö

1686 2/IX

1691 19/V

464

Påll Hindersson

Nystad

-

1686 9/IX

1687 9/IX

465

Matts Simonsson

Töfsala

-

1686 16/IX

1692 20/IV

466

Christin Mattsdotter

Kimito

-

168631/IX

-

27)

467

Ragnill Mattsdotter

Sund

-

1686 16/X

1688 15/X

468

Olof Hindersdotter

Sund

-

1686 16/X

1696 30/VIII

469

Brita Olofsdotter

Hammarland

-

1686 16/X

1689 24/III

470

Maria Knutsdotter

Oripää

-

1687 2/II

1691 22/IX

471

Anna Clemetsdotter

Töfsala

-

1687 11/III

1692 26/IV

472

Jöran Abrahansson

Nousis

-

1687 16/III

1688 18/XII

473

Michel Mattsson

Oripää

-

1687 20/III

1696 24/V

474

Valborg Mårtensson

Rimito

-

1687 5/IV

1688 15/VIII

475

Margareta Clemetsdotter

Merimasku

-

1687 6/IV

1688 29/III

476

Matts Mårthensson

Rimito

-

1687 7/IV

1687 23/VI

477

Brita Bengtsdotter

Wemo

-

1687 9/IV

-

28)

478

Maria Thomasdotter

Pargas

-

1687 5/V

1687 8/X

479

Karin Hindriksdotter

Kimito

-

1687 5/V

1694 14/III

480

Kristin Månsdotter

Töfsala

-

1687 29/IX

1693 30/XI

481

Matts Nilsson

Töfsala

-

1688 15/II

1688 1/IX

482

Matts Thomasson

Björneborg

-

1688 18/V

1691 9/IV

483

Matts Bengtsson

Eckerö

-

1688 17/VI

1689 16/VII

484

Maria Jöransdotter (piga)

Åbo

-

1688 24/VII

1691 14/IX

485

Gertrud Eriksdotter

Åland

(Bagholm)

1688 25/VII

-

28)

486

Anna Jacobsdotter

Kumlinge

-

1688 12/VIII

1689 12/IV

487

Anna Mattsdotter

Kimito

-

1688 8/IX

1691 39/VII

488

Lisa Hermansdotter

Björneborg

-

1688 9/IX

1695 31/VIII

489

Hindrik Larsson

Töfsala

Iniö

1688 10/IX

-

28)

490

Margareta Thomasdotter

Kimito

-

1688 18/IX

1696 26/VII

491

Simon Mattsson

Sund

_

1688 1/X

1691 24/V

492

Johan Hindersson

Töfsala

-

1688 11/X

-

28)

493

Karin Johansdotter

Åland

-

1688 1/XI

1691 2/XII

494

Anna Grelsdotter

Reso

Luonomaa

1688 1/XII

1691 25/X

495

Hindrik Larsson

Uskela

-

1689 10/III

1689 22/VI

496

Margareta Jörensdotter

Kakskerta kapell

-

1689 11/IV

-

28)

497

Erik Andersson

Sund

-

168928/IV

1691 7/VI

498

Karin Thomasdotter

Åbo

-

1698 14/VII

-

27)

499

Karin Hendriksdotter

Åbo

-

1689 25/VIII

-

27)

500

Matts Mårthensson

Korpo

-

-

30)

1695 25/X

501

Hans Påhlsson

Töfsala

Gyltö

-

30)

1691 17/III

502

Arvid Gabrielsson

Kimito

-

-

30)

1692 21/V

503

Mårthen Hindersson

Nagu

-

-

30)

1690 2/IX

504

Jacob Larsson

Kangasala

-

-

30)

1691 17/IV

505

Anders Hindersson

Kimito

-

-

30)

1691 17/IV

506

Malin Hindersdotter

Töfsala

-

-

30)

1691 11/V

507

Isak Andersson

Kimito

-

-

30)

1693 1/VII

508

Matts Mårthensson

Tövsala

-

-

30)

1691 11/III

509

Anna Simonsdotter

Björneborg

-

-

30)

-

27)

510

Walborg Hindersdotter

Åland

-

1690 1/VIII

1691 22/XII

511

Walborg Clemetsdotter

Åland

-

1690 2/X

1691 31/V

512

Matts Jacobsson

Töfsala

-

1690 14/X

1691 10/V

513

Abraham Andersson

Töfsala

-

1690 18/XI

1695 25/X

514

Brita Jacobsdotter

Nyby

-

1690 18/XI

1691 18/VI

515

Clemet Thomasson}

Töfsala

-

1691 9/VI

1694 13/III

516

Jacob Thomasson} bröder

Töfsala

-

1691 9/VI

-

27)

517

Lisbeta Michelsdotter

Nystad

-

1691 12/VIII

1691 12/X

518

Margareta Henriksdotter

Kumlinge

-

1691 15/X

1696 30/VIII

519

Johan Persson

Sund

-

1691 16/X

-

27)

520

MargaretaBertilsdotter

Sagu

-

1691 9/XI

1693 5/I

521

Henrik Andersson

Kimito

-

1692 2/V

1692 31/VIII

522

Philip Simonsson

Ulfsby

-

1692 3/VIII

1694 6/V

523

Lisa Mattsdotter (hustru till föreg.)

Ulfsby

-

1692 3/VIII

-

27)

524

Klas Hindersson

Kimito

-

1692 3/IX

-

27)

525

Anna Andersdotter

Åland

-

1692 13/IX

1696 28/VIII

526

Henrik Markusson

Pyhämaa

-

1693 24/III

-

27)

527

Valborg Mattsdotter

Åland

-

1693 24/VI

-

27)

528

Anna Andersdotter

Åland

-

1693 24VI

1693 11/X

529

Elin Bengtsdotter

Åbo

-

1693 7/VII

1694 24/I

530

Brita Larsdotter

Åbo

-

1693 7/VII

1710 16/IV

531

Margareta Hindersdotter

Töfsala

-

1693 1/IX

-

27)

532

Maria Mårtensdotter

Halikko

-

1693 3/IX

-

27)

533

Elisabet Mattsdotter

Åland

-

1693 20/IX

-

27)

534

Brita Mattsdotter

S:t Mårtens

-

1693 30/IX

-

27)

535

Gustaf Andersson

Kimito

-

1693 3/X

1696 25/II

536

Brita Göransdotter (hustru)

Åbo

-

1693 16/X

-

27)

537

Matts Jöransson

Kumo

-

1693 1/XII

1694 27/I

538

Hendrik Jacobsson

Lokalax

-

1694 15/III

-

27)

539

Anna Michelsdotter

Åbo

-

1694 16/III

-

27)

540

Anna Simomsdotter

Åland

-

1694 14/5

-

27)

541

Margareta Larsdotter

Åbo

-

1694 17/V

1694 17/V

-

27)

542

Maria Fransdotter

Åbo

-

1694 20/VI

1733 6/III

543

Agnes Hindersdotter

Åland

-

1694 22/VI

1697 24/V

544

Margareta Andersdotter

Åland

-

1694 23/VI

1696 28/IV

545

Brita Olofsdotter

Åland

-

1694 22/VIII

1697 25/V

546

Jacob Eriksson

Kimito

-

1694 20/IX

1697 26/VIII

547

Hebbla Hendersdotter

Rimito

-

1694 4/XI

1723 30/XII

548

Maria Pehrsdotter

Nagu

-

1695 1/II

-

27)

549

Maria Michelsdotter

Sagu

-

1695 22/II

-

27)

550

Petter Berdtsson

Åbo

-

1695 16/III

-

27)

551

Maria Mattsdotter

Korpo

-

1695 19/III

1697 28/IV

552

Thomas Simonsson

Åbo

-

1695 9/IV

-

27)

553

Helga Thomasdotter

Töfsala

-

1695 4/VIII

-

27)

554

Karin Mattsdotter

Sund

-

1695 21/IV

-

27)

555

Walborg Hendersdotter

Åland

-

1695 19/VIII

-

27)

556

Olof Persson

Kumlinge

-

1695 20/VIII

-

27)

557

Karin Jespersdotter

Bjerno

-

1695 13/IX

1696 26/VIII

558

Erik Johansson

Åland

-

1696 2/VII

-

27)

559

Malin Olofsdotter

Åland

-

1696 2/VII

-

27)

560

Anders Mårthensson

Åland

-

1696 21/VII

-

27)

561

Anders Jörensson

Kumlinge

-

1696 19/VIII

-

27)

562

Jacob Hindersson

Töfsala

-

1696 4/X

-

27)

563

Mårthen Thomasson

Kakskerta kapell

-

1696 10/X

-

27)

564

Hindrik Eriksson

Kimito

-

1696 15/XI

1696 26/VIII

565

Hebbla Arvidsdotter

Kimito

-

1696 15/XI

-

27)

566

Matts Mårthensson

Nagu

-

1697 20/I

1697 30/VIII

567

Walborg Jörensdotter

Åbo

-

1697 23/III

-

27)

568

Anna Persdotter

Åland

-

1703

1710 12/VI

569

Lisa Eriksdotter

Åland

-

1704

-

31)

570

Elisabeth Hendersdotter

Åland

-

1706

1709 13/VIII

571

Agnis Jörensdotter

Åland

-

1706

-

32)

572

Anders Jörensson

Åland

-

1706

-

32)

573

Ebba Erichsdotter

Åland

-

1706

-

31)

574

Anders Pehrsson

Åland

-

1706

-

31)

575

Olof Nilsson

Åland

-

1707

1710 16/VII

576

Simon Mattsson

Åland

-

1707

1710 24/IV

577

Matts Hansson

Åland

-

1707

-

31)

578

Anna Sigfridsdotter

Åland

-

1707

-

31)

579

Kirstin Kristersdotter

Åland

-

1707

1710 22/V

580

Elin Jörensdotter

Töfsala

-

1708

1728 20/III

581

Bertil Jacobsson

-

-

1708

1712 20/IV

582

Kirstin Sigfridsdotter

-

-

1708

-

31)

583

Anna Hendersdotter

-

-

1708

-

32)

584

Erik Eskilsson

-

-

1708

-

31)

585

Maria Hindersdotter

Reso

-

1708

1733 3/VIII

586

Hendrik Hendersson

Åland

-

1708

-

32)

587

Johan Persson

Åland

-

1708

-

32)

588

Jöran Bengtsson

Åland

-

1708

-

31)

589

Karin Hendersdotter

Åland

-

1708

-

31)

590

Johan Mattsson

Åland

-

1708

1710 25/V

591

Gertrud Mattsdotter

Åland

-

1708

-

31)

592

Brita Mattsdotter

Åland

-

1708

1710 15/V

593

Jngrid Jonasdotter

Åland

-

1708

-

31)

594

Jören Michelsson

Åland

-

1708

-

31)

595

Erich Erichsson

Åland

-

1708

-

31)

596

Karin Hendersdotter

-

-

1709

1710 3/V

597

Brita Rassmusdotter

Åbo

-

1709

1748 30/IX

598

Markus Mattsson

-

-

1709

-

31)

599

Margareta Zachrisdotter

-

-

1709

-

31)

600

Brita Hendersdotter (piga)

Saltvik

Ofvanåker

1709 22/X

-

31)

601

Karin Thomasdotter (bondehustru)

Bjerno

Kynämäki

1709 6/XI

1710 19/VII

602

Anna Phersdotter

Åland

-

1710

-

31)

603

Lisa Simonsdotter

Rimito

-

1710 22/VII

-

31)

604

Walborg Johansdotter (qvinsperson)

Letala

Kyrkoby

1710 27/VIII

-

31)

605

Pehr Sigfredsson

Åland

-

1711

-

31)

606

Johan Mattsson (båtsman)

Kimito

-

1711 13/XII

-

31)

607

Erik Hendersson (bonde)

Kimito

Granböle

1711 13/XII

-

31)

608

Karin Henriksdotter

Nykyrka

-

1719

1722 17/XII

609

Karin Johansdotter

Kimito

-

1719

1729 26/X

610

Sofia Eriksdotter

Tenala

-

1720

1724 9/XII

611

Erik Johansson

Tenala

-

1720

1722 30/VII

612

Anna Johansdotter

Tenala

-

1720

1733 12/VIII

613

Anders Andersson

Kimito

Miskiär

1722 1/V

1722 1/IX

614

Anders Jacobsson

Piikis

-

1722 15/VIII

1727 9/XI

615

Maria Andersdotter (qvinsperson)

Nykyrka

Pahela

1723 12/III

1726 19/IX

616

Erik Simonsson

Rimito

-

1723 5/VII

1724 26/IX

617

Brita Pehrsdotter (hustru)

S:t Marie

Saramäki

1725 19/I

1728 3/VII

618

Catharina Johansdotter Erica

S:t Marie

Wirusmäki

1725 19/I

1729 14/X

619

Brita Jönsdotter

Pöytis

Korpi kapell

1725 19/I

1729 16/III

620

Margareta Johansdotter(piga)

Kimito

Lammala

1725 30/IV

1731 31/I

621

Maria Kruus(qvinsperson)

Åbo

-

1725 22/VIII

1727 10/XI

622

Agneta Eskilsdotter

Åbo

-

1726 21/III

1735 28/II

623

Henrik Grelsson

Kumlinge

-

1724 1/IX

1730 20/IX

624

Brita Sigfridsdotter

Rimito

Åkalla

1728 31/VIII

1731 1/VIII

625

Karin Michelsdotter

Bjerno

-

1729 4/II

1734 3/VI

626

Walborg Mattsdotter (piga)

Nykyrka

-

1729 20/III

1730 3/XI

627

Walborg Mattsdotter (hustru)

Finström

-

1729 20/VI

1729 10/IX

628

Gertrud Eriksdotter (enka)

Rimito

-

1729 23/IX

1730 10/III

639

Jöran Mattsson(bonde)

Rimito

-

1730 8/VI

1751 22/I

630

Jacob Mattsson

Bjerno

-

1732

1734 3/VII

631

Walborg Eriksdotter (qvinsperson)

Kimito

-

1732

1734 27/II

632

Annicka Hansdotter (flicka)

Bjerno

-

1733 10/VII

1739 3/II

633

Sara Bahn (enka)

Kimito

-

1733 15/VIII

1734 20/X

634

Johan Hindriksson (dreng)

Kimito

Wesklax

1733 27/IX

1746 21/I

635

Jöran Jöransson (dreng)

Pargas

Muddais

1735 13/IV

1740 25/VII

636

Kierstin Isacsdotter (bondehustru)

Kökar

Finby

1735 23/IX

1750 29/X

637

Lisa Sigfridsdotter( bondehustru)

Kimito

Norrsundvik

1735 30/X

1738 5/I

638

Anna Johansdotter (piga)

Korpo

Aspö

1736 1/IX

1736 19/XII

639

Henrik Reen (ryttare)

Pargas

Åntala

1736 13/XI

1737 15/IV

640

Hans Erichsson

Bjerno

Bastböle

1737 1/I

1743 17/XII

641

Maria Mattsdotter (enka)

Kimito

-

1737 23/XI

1742 13/III

642

Jöran Jöransson Lillja (soldat)

Reso

-

1738 1/III

1740 31/V

643

Anna Andersdotter (qvinsperson)

Töfsala

Westerby

1738 2/XI

1740 20/III

644

Hendrik Jöransson (bondemåg)

Euraåminne

Sittlax

1739 7/VI

1740 16/V

645

Maria Jöransdotter (piga)

Euraåminne

Handby

1739 7/VI

1745 28/XII

646

Matts Printz (f.d. soldat)

Euraåminne

Handby

1739 7/VI

1751 30/VI

647

Simon Johansson(bonde)

Kumlinge

Enklinge

1739 6/VIII

1740 29/XII

648

Johan Simonsson (bondeson)

Sund

Svensby

1739 8/IX

1741 5/I

649

Anders Johansson (bondeson)

Töfsala

Anawais

1739 5/X

1741 26/III

650

Maria Magnusdotter (bondehustru)

Bjerno

Kalsjö

1739 30/XII

1747 5/I

651

Annicka Olofsdotter (båtsmanshustru)

Pargas

-

1740 31/III

1744 6/III

652

Anders Andersson (dreng)

Töfsala

Norrby

1740 31/V

1744 26/VI

653

Malin Jöransdotter (brofogdehustru)

Reso

-

1740 10/VI

1741 1/IV

654

Maria Flöger (fältväbelshustru)

-

-

1741 29/VI

1742 4/XI

655

Walborg Erichsdotter (hustru)

Bjerno

Siksalo

1744 28/II

1747 15/II

656

Gertrud Henriksdotter (bondehustru)

Kumlinge

-

1744 19/VI

1749 17/IX

657

Anders Jöransson (dräng)

Åbo

-

1744 1/VIII

1744 3/XII

658

Margareta Eriksdotter (enka)

Kimito

Kyrkoby

1744 14/XI

1751 29/IX

659

Maria Simonsdotter (bondehustru)

Pargas

-

1750 1/X

1753 4/X

660

Maria Persdotter (landbohustru)

Pargas

Mennas säteri

1753 12/IX

1765 28/XI

661

Kerstin Eriksdotter (båtsmansenka)

Kimiti

-

1753 12/IX

1765 20/XI

662

Erik Andersson (dreng)

Bjerno

-

1755 6/IX

1756 20/I

663

Henrik Andersson

Rimito

-

1766 15/IV

1766 26/IV

 1. Ur denna förteckning äro alla de, som inkommit med den mångtydiga diagnosen "smittosam" uteslutna. Sjelffallet är att äfven de, för hvilka läkareattesten upptager någon annan sjukdom än spetelska, eller blifvit såsom friska utskrifna (hvilket varit fallet med 2 qvinnor och 1 man) likaledes blifvit bortlemnade.
 2. Intagen före 1624 2/IX.
 3. Afliden emellan1625 2/IX- 1626 "/IX.
 4. Afliden emellan 1629 2IX- 1633 13/VIII.
 5. Afliden emellan 1634 2/IX-1635 2/IX.
 6. Från 1628 2/IX är hon ständigt upptagen i förteckningarna under namn af Gertrud Hindrichsdotter.
 7. Äfven "bråttfälling" (d.ä. lidande af epilepsia).
 8. Intagen mellan 1625 2IX och 1626 2/IX.
 9. I ransakningslängden för d.13 Aug. 1633 (se Finl Statsark. N:o279 fol. 1) är antecknadt: "Inkommen för 10 åhr" d.v.s. 1623, men det oaktadt anträffas hon icke i förteckningarna förr än 1628.
 10. Afliden emellan 1636 2/IX och 1664 1/IX.
 11. Inkommen före 1633 13/IX.
 12. Vid den ransakning som hölls i hospitalet d. 13 Aug. 1633 anmärkes om Mårthen Jacobsson från Ulfsby att: "dennehafver belägrat enn spethelsk pigha, som nu dödh är; vijses ibland dhe spetelske, ähr medh samma siukdom besmittat".
 13. Vid samma ransakning anmärkes om Margareta Albertsdotter: "denne seges vara the spetelskes hwskona målcher åth dem och eliestachtar deras saker, vises dageligen ibland dem. Bekommer åhra löhn med sin månadskost".
 14. Afliden emellan 1634 2/IX och 1635 2/IX.
 15. Intagen emellan 1634 2/IX och 1635 2/IX
 16. Intagen emellan 1636 2/IX och 1664 1/IX
 17. Fördes till Pargas 1665 1/V
 18. Afliden emellan 1672 1/IX och 1674 1/IX
 19. Tillika blind.
 20. "Hafver sigh sielf afsöndrat från hospitalet [rymt?] 1669 22/III."
 21. "Hafver sigh sielf afsöndrat från hospitalet [rymt?] 1669 2/VII.
 22. Son till föregående.
 23. Syster till föregående.
 24. Son till föregående och född den 7 Febr. 1672.
 25. Intagen emellan 1672 1/IX och 1674 1/IX.
 26. "Druncknade enähr som han skulle motera cronones boskap ifron ena holmen till den andra".
 27. Afliden emellan1697 1/IX och 1709 1/IX.
 28. Afliden emellan 1689 1/IX och 1690 1/IX.
 29. Rymd d 16/VII 1689.
 30. Inkommen emellan 1689 1/IX och 1690 1/IX:
 31. Afliden emellan 1712 1/IX och 1722 1/I.
 32. Afliden emellan 1710 1/IX- 1711 1/IX.

Föreståndare för hospitalet på Sjählö.

Herman Skrouf, avgick d. 2 September 1624.

Matts Hansson Tyske, från d. 2 September 1624 till samma tid 1633. Erhöll genom ett av greve Pehr Brahe den 23 December 1637 utfärdadt bref sig beviljadt att af hospitalsräntan få njuta sitt uppehälle till sin dödedag, emedan han "vtj all sin wälmachtz tijdh latit sigh bruka vthj cronans tienst, beklädt åtskillige Ämbetär, så wäll wardit een tijdh långh skipz capitein och däruthj mychit ondt vtstådt, sossom och nu på sijdste och enrumtijdh tillgjörande syssloman vid Siähllöö hospital och samme tienst wäll igenom gådt." (Finl. Statsark.-Finl.copiebok N:o 4 fol.178.)

Anders Jacobsson från d. 2 September 1633; qvarstod ännu 1638.

Herr Zacharias omnämnes 1644 såsom föreståndare; var tillika predikant. (se bilagan N:o XII.)

Michel Eskilsson förekommer 1646.

Lars Hoffman anträffas redan 1650 samt qvarstod till sin död 1669.- Gift med Brita Mattsdotter; en son Jacob föddes på Sjählö 1667 29/VII.

Olof Hindersson från d. 1 September 1669 till sin död 1671. – Gift med Märta Israelsdotter.

Erik Gottskalk från d. 1 September 1671 till sin död 1688. Upptog af öde hospitalshemmanet Piparby i Nagu och erhöll 1677 till dess upparbetande 30 års frihet från utskylder.- Gift med-? Barn: Johan, blef hospitalspredikant på Sjählö 1733 och dog som kyrkoherde i Rimito 1739.- Kristina, gift 1687 12/VI med befallningsmannen i Nagu Henrik Bäär.- Erik, död 1692.

Henrik Bäär, från d. 1 September 1688. Var förut kronobefallningsman i Nagu, flydde sommaren 1713 öfver till Sverige och dog därstädes. Gift 1687 12/VI med Christina Gottskalk, dotter till företrädaren. Barn: Erik f.1698 27/IV..- Petter f. 1699 8/X, död 1705 20/VIII.- Magdalena f. 1707 2/XI.- Gustaf Henrik f. 1708 17/V.- Sofia Juliana f. 1712 5/X.

Jöns Castin från 1722 till sin död i slutet af år 1745 (begrofs 1746 26/II). Gift med Maria Elisabeth Godenhjelm, död 1739 15/III . Barn: Martha Sofia, gift 1743 1743 28/IV med prestmannen Erik Åhlstedt.- Anna Johanna, död 1742 11/VIII.- Greta Eleonora f. 1722 28/X.- Jean Fredrik, f.1724 19/IV.- Maria Elisabeth f. 1725 28/VI.- Anna Catharina f. 1726 10/XII.- Carl Paulus f. 1728 27/I.- Jöns 1729 24/I.- Eric 1737 9/XI.

Johan Möller förestod sysslan från d. 1 December 1745 till d. 1 Juli 1746.

Petter Ahlström från d. 1 Juli1746 och dog kort efter det han tillträdt befattningen. Gift med Anna Lisa Medelplan

Erik Lithander från d. 1 Oktober 1746 till 1770. I anseende till L:s ålder och sjuklighet förestod dock hans måg häradsbokhållaren Gabriel Haartman sysslan emellan 1761-1769. Gift med Catharina Tallqvist f. 1701 d. 1775 14/X. Barn Margaretha, gift 1754 17/X med häradsbokhållaren Gabriel Haartman.- Christina Ulrika f. 1747 18/VIII.

Gustaf Johan Laurén, tillträdde befattningen d. 1 Maj 1770, men nödgades redand. 1 Maj 1773 lemna densamma, anklagad för försnillning, som han skulle låtit komma sig till last under den tid han förestod kronofogde tjensten på Åland. Gift med Regina Sofia Brummer. Barn Adolf Fredric f. 1776 10/IX.

Gottfrid Blomberg, från d. 1 Maj 1773 till sin död 1798 7/XII. Gift med Walborg ?. Barn Helena Christina f. 177110/IX, gift 1797 6/V med student Benjamin Kylén, som efter svärfaderns död förestod hans tjenst till d. 5 Maj 1799.

Henrik Johan Holmberg, från d,5 Maj 1799 till d. 18 Juli 1813 samt från d. 5 September 1819 till d. 6 Maj 1721.

Abraham Gottskalk, predikant vid hospitalet, förestod tillika sysslomanna befattningen dersammastädes från d. 18 Juli 1813 till d. 1 Maj 1814 samt från d. 4 Okt. 1818 till d. 1 Sept. 1819.

Erik Dammert, född 1765, bondson från Humpila by i Lojo socken. Student 1787. Ord. 1791. Föreståndare vid hospitalet på Sjählö från d. 1 Maj 1814 till den 4 Okt. 1819 samt förestod, i anseende till predikanten A. Gottskalks för sjuklighet beviljade tjenstledighet under större delen af nämnda tid äfven predikant tjensten. Sockne adjunkt i Pemar 1819. Död 1825. Gift med Johanna Charlotta Sevonius, dotter till kapellanen i Pemar Benjamin Sevonius. Barn: Sofia Albertina, gift med kapelanen i Halikko Johan Fredrik Borenius.

Erik Johan Cumenius, född i Hvittis d. 1 Maj 1781. Son till sockne adjuncten Erik Cumenius och Maria Christina Carenius. Student 1801. Prestvigd 1806. E. o. bataljonspredikant vid Björneborgs regemente 1807 och bevistade i denna egenskap kriget 1808-1809. Aflade pastoralexamen 1812. Ordin. bataljonspredikant vid 1:sta finska jägare regementet s.å. Prom. Med. Doctor 1817 4/XI. Utnämnd till föreståndare, läkare och prest vid hospitalet på Sjählö d. 5/XII 1819, erhöll afsked 1820 12/IV och tillträdde aldrig tjensten. Kyrkoherde i Nystads och och Nykyrko pastorat 1834 tillträdde d.1/V 1835, Prost 1841 17/XII, Kontraktsprost i Wemo prosteri 1842 1/XI. Rid. af K.K. R:t Stanislai Ord. 3 kl. 1844 3/XII, död i Nystad d.6 Nov. 1853. Gift 1823 med Carolina Gustafva von Delvig. Barn: Emilia Carolina, gift 1853 15/IX med v. past. Carl Fr. Ramberg.

Arvid Henrik Bökman, hofrätts auskultant, föreståndare vid hospitalet på Sjählö från d. 6 Maj 1821 till d. 24 Augusti 1823.

Reinhold Gabriel Thurman, predikant vid hospitalet, förestod tillika sysslomanstjensten från d. 24 Aug. 1823 till d. 2 Maj 1824.

Jacob Johan Cavonius, född 1783, utnämnd till hospitals syssloman 1824 d. 12/IV, tilltr. d. 1/V samt qvarstod vid denna befattning till d. 1/XI 1833.

Jacob Reinhold Carlsson, tillträdde tjensten d 2/XI 1833 samt qvarstod vid densamma till 1855. Gift med Sofia Wilhelmina von Delvig. Barn: Emilia Wilhelmina, gift 1843 med friherre Eberhard von Knorring i dennes 1:sta gifre, död d. 9/IX 1853. Catharina Gustafva, f. 1833 27/I, gift 1854 14/V med friherre Eberhard von Knorring i dennes 2:dra gifte, död 1868 3/VII.

Eberhard von Knorring, friherre, f.1821 27/IV, son till kapten Johan Fredrik Ludvig von Knorring och Catharina Lovisa Wittfooth. Yngre underofficer vid lifgardets finska skarpskytte bataljon 1838 20/XII. Poet d`epéefänrik derst. 1840 11/II. Fänrik vid 9:de Finska linie bataljonen 1842 22/III, underlöjtnant derst. 184517/IX, löjtnants afsked 1853 4/XI t.f. syssloman vid Sjählö hospital 1855, syssloman dersammanstädes d.10/VI1856. Afsked 1868 1/XI, Blef sinnesrubbad och inlöst på nämnda hospital 1874 d.26/VI. Död 1876 26/VI. Gift 1:o 1843 med Emilia Wilhelmina Carlsson, dotter till företrädaren, död 1853 9/IX 2:o 1854 14/V med sin första frus syster Catharina Gustafva Carlsson,f.1833 27/I, död 1868 3/VII. Barn:Olga Emilia Eberrhardina f. 1844 19/X, gift 1868 28/VI med skepparen Emil Eklund.- Alma Ingeborg, f.1846 31/I, död 1847 30/IV.- Aina Saida Wilhelmina f.1847 23/IV, gift 1873 7/IX i Thusby s:n med verkmästaren Gustaf Reinhold Carlsson i hans 2:dra gifte.- Gerda Göthilda Alexandra f. 1848 11/IX, död 1852 28/I.- Nicolai Georg Eberhard f. 1850 26/II. Yngre underofficer vid lifgardets skarpskytte bataljon 1866 24/VIII. Transporterad till Petschorska inf. reg. 1869 19/VIII. Fänrik vid samma regem. Underlöjtnant derest. 1873, löjtnant 1875 1/V, Stabskapten 1878 9/V.- Viktor Napoleon Eberhard f. 1852 22/I, död 1853 7/IV.- Emil Johan Eberhard f. 1853 30/VIII, död 1858 12/IV.- Frithiof Waldemar Eberhard f. 1854 29/X, död 1858 10/IV.- Alma Ingeborg Catharina f. 1857 31/V, gift 1874 6/X, med friherre Rabbe Henrik Atle Wiking Wrede af Elimä.

Johan Fredrik Holländer, född d. 1/VI 1844. Efter åtnjuten undervisning vid högre elementarskolan i Kuopio, varit underdomare vid Stranda domsaga å ting följaktig från d. 1 Sept. 1861 till d. 1 Juni 1864. Antagen till e.o. landskanslist vid länestyrelsen i Wiborg d.1 Juni1864. Ordin. kanslist d. 25 Nov. 1865. Erhållit berättigande att söka samt efter skicklighet och förtjenst vinna befordran till lediga lasaretts sysslomanna befattningar i landet d. 3 Sept. 1867. Enl. guvernörens öfver Wiborgs läns förordnande af d. 9 Maj 1867 förestått sysslomanstjensten vid länesjukhuset i Wiborg ifrån sagda dag till den 1 Januari 1868. Enl. förordnande af d. 19 Mars 1868 under sex veckors tid och dessutom tidtals förestått landträntmästare adjoints tjensten i Wiborgs län. Enl. förordnande af d. 13 Juli 1868 under en månad räknadt från den 15:de i månaden förestått sysslomans tjensten vid läne sjukhuset i Wiborg ifrån sagde dag till den 1 Januari 1868. Enl. förordnande af den 14 Nov. 1868 förestått landträntmästare adjoints tjensten i Wiborgs län under 5 veckors tid. Utnämnd till syssloman vid hospitalet på Sjählö d. 9 Febr. 1869. Hugnad med guvernementssekreterare namn och värdighet d. 10 April 1884. Gift 1869 5/VI med sin småkusin Aurora Holländer, f, 1843 13/XII. Barn: Elin Alexandra och Maria Aurora ff. 1872 4/VI,- Armas Olivier Johannes f. 1874 18/IX.- Johan Fredrik f. 1875 26/IX.- Wäinö Olof, f. 1878 20/II; död 1878 4/X.- Hilja Gerda f. 1879 6/III. - Erik Ivar f. 1881 7/III, död 1886 16/III.- Impi Elise f. 1882 14/VI död 1883 9/IX.

Pastorer vid hospitalet på Sjählö.

1.

Hieronymus Laurentii Hinnulinus, var den första vid Sjählö hospital, men qvarstod endast en kort tid. Blef sedan predikant vid Åbo slott och utnämnt des omkr. 1630 till kyrkoherde i Halikko. Blef 1632 för begånget hor af hofrätten dömnd till döden.

2.

Carl Olai Pictorius omnämnes som predikant vid hospitalet redan 1627. Intogs omkr. 1633 såsom "hufvudsvag" i hospitalet, att derstädes jemte sin hustru Anna Jochimsdotter till dödedag njuta underhåll. Han afled omkring. 1650 och hanns hustru 1675. En son och två döttrar omtalas. Af döttrarna afled Beata omkr. 1667 ogift; Maria åter åtnjöt såsom "i brott fallande" (lidande af epilepsia) understöd af hospitalets medel. Hon lefde ännu 1697. Sonen Johan blef conrector i Narva, men åtnjöt från 1670 såsom hufvudsvag och oförmögen att sköta sin tjenst understöd från hospitalet. Han dog 1688, var gift med Susanna Manticher och efterlämnade en son Carl.

3.

Zacharias Martini Raumannus eller Wellerus, hospital predikant 1633, pastor i Raumo 1658. Död 1666.

4.

Gregorius Sigfridi Caringius, kapellan i Masku, predikant vid Sjählö 1658. Död 1668. Barn: Brita, född 1662, Georg f. 1665, Maria f. 1667.

5.

Johannes Andreae Montanus, född i Nystad, student 1655 (bor.), hospitalspredikant 1668 och död i denna tjenst 1674. Förmantes av consistorium d. 22 Januari 1674 afvarligen: "1:o att regera sitt sinne för ifrighet, 2:o icke lätteligen tro sqvaller, 3:o styra sin hustru, 4:o moderera sig med maledicerande".- Gift med Maria Isaksdotter, som öfverlefde honom.

6.

Ericus E. Stodius, kapellan i Kisko 1671, hosptalspredikant på Sjählö 1674. Död 1702.

7.

Olaus Ulsignius, född i Sverige. Kapellan i Karuna kapell 1688, hospitalspredikant på Sjählö 1704 och död derstädes 1711.

8.

Harald Alftan, son till prosten i Hattula Abraham Alftan och Emerentia Torsk. Student 1689 (tav.) esqvadrons predikant vid lifdragonerna och sockne adjunkt i Hattula 1696. Vice pastor i Nagu 1699 och kapellan dersammastädes 1703. Hospitalspredikant vid Sjählö 1712. Stadd på flykt undan ryssarna til Sverige 1714-1721. Död 1735. Gift med Gertrud Krook, kyrkoherdedotter från Ingå. Barn: Johannes, född 1696, blef comminister vid Sjählö hospital1722; Maria f. 1704 26/VI, gift 1730 28/V med inspektoren David Bläär, Isak f 1706 29/I Jacob f. 170714/VII; Hebla f. 1708 28/VIII, död 170829/IX; Harald f. 1709 21/XI, död 1710; Harald f. 1711 26/IV.

9.

Johan Gottskalk, född på Sjählö och son till hospitalsföreståndaren dersammastädes Erik Gottskalk. Kapellan i Karuna 1722, kapellan på Kustö 1733, hospitalspredikant på Sjählö s.å. Pastor i Rimito 1738. Död 1739. Barn: Kristina, gift 1:o med hospitalspredikanten på Sjählö Gustaf Claudii Salonius död 1751 24/VI; 2:o 1754 16/VII med v. häradshöfdingen Magnus Miödh.- Andreas, blef kapellan i Nagu 1763 och dog 1773 3/X.

10.

Gustaf Claudii Salonius, student 1703 (austral.), sockneadjunkt i Pargas 1713, kapellan i Nagu 1721, hospitalspredikant på Sjählö 1738. Död 1751 24/VI, gift med Christina Gottskalk, dotter till företrädaren. Barn: Kristina f. 1710 24/VI; Katharina f 1712 16/VII; Gustaf f. 1722 31/VIII; kapellan i Nagu 1775, död 1799. Fredrik, f 1732 27/VI; Juliana f. 1741 9/VII.

11.

Johan Salonius född i Nagu 1703 6/IX, son till kyrkoherden i Nagu Gustaf Salonius och Anna Gerdzlovia. Student 1727 (austr.) hospitalspredikant på Sjählö 1753 och död dersammanstädes1765 25/XI. –Gift 1750 27/IX med Anna Margareta Ross f. 1721, död1780 29/VI, dotter till domprosten i Åbo Herman Ross. Barn: Herman Gustaf, f. 1751, död 175227/III. Johan Abraham, f. 1752 20/X, reste till sjöss 1778; Anna Magdalena, f. 1755 23/II, död 1807 18/VI, gift 1:o på Sjählö 1771 6/X med coopv. kaptenen Claës Claësson, död 1775; 2:o i Åbo 1776 8/IX med majoren vid kongl. flotten Johan Ludvig Escholin.- Katharina f. 1758 21/II, död 1806 21/VII , gift 1:o med coopv. skepparen Jonas Bolin; 2:o 1799 15/I med cornetten Carl Fredrik Lindeström.- Gustaf, f. 1761 16/V, död 1761 28/XI. Isak f. 1762 24/IX, död 1763 3/VI.

12.

Jacob Johan Cavonius, hospitalspredikant vid Sjählö 1768. Död 1788. – Gift 1:o 1768 med Anna Margreta Ross, död 1780 29/VI, enka efter företrädaren; 2:o 1781 5/VI med Christina Wahlberg, som dog 1825 12/I i dess 79 ålders år. Barn: Christina Charlotta, född 1782 12/X, gift 1808 med kapellanen i Nagu Carl Åström.- Jacobina Madelena, f. 1787 27/IV.

13.

Carl Conrad Ritz, son till regementsfältskären Julius Fredrik Ritz och Sara Margareta Alander. Student 1776, (Aboens.) hospitals predikant 1789, död 1803 3/X, Gift med Johanna Lovisa Carpelius, dotter till kyrkoherden i Korpo Henrik Carpelius. Barn: Henrik Gustaf, f. 1792 16/VI. Charlotta Lovisa f. 1794 11/I. Johanna Christina,f. 1795 24/XII. Amalia Wilhelmina, f. 1799 9/IX.

14.

Abraham Gottskalk, född i Nagu 1760 17/VII, son till kapellanen i Nagu Andreas Gottskalk och Barbara Katarina Miödh. Student 1780 (austr.) ordinerad 1787. E.o. hofpredikant hos hertig Carl 1800. Hospitalspredikant 1804. Död i Nagu 1819 30/VIII.-Gift 1800 16/VII med Johanna Maria Haartman f. 176623/VI död 1817 28/I, dotter till häradsskrifvaren Gabriel Haartman och Margaretha Lithander. Barn: Margaretha, f. 1803 30/VI, död 1803 5/VII.

15.

Reinhold Gabriel Thurman, född i Björneborg 1784 6/VIII, student 1800 16/VI (satac.) Prestv. 1811 30/I, till paedagog i Nådendal. Ordin. 1812 14/IV, t.f. predikant vid Sjählö hospital 1823 24/VIII-1824 1/V. Pensionerad 1841 7/IX och dog i Nådendals landsförs. 1842 6/XII.-Gift med Maria Charlotta Tachau. Tjensten indrogs genom kejs. förord. af d. 4 Febr. 1814.

Comministrar eller klockare-prester vid hospitalet på Sjählö.

1.

Michaël Frosterus, tillträdde den 1 Juni 1677 och qvarstod ända till sin död 1721 i April. Gift med Ingeborg Mattsdotter, som öfverlefde honom.

2.

Johannes Alftan, född 1696, son till hospitalspredikanten Harald Alftan och Gertrud Krook. Ordinerad till comminister vid Sjäflö 1722 26/X, kapellan i Ingå 1735, död 1750.- Gift med Anna Benedicta Muur, född 1705, kyrkoherdedotter från Kyrkslätt. Barn: Carl Harald f. 1725 6/VI. Anders Johan, f.1727 14/VIII, pastor i Ingå 1775, död 1798. Abraham Magnus, f. 1731 9/V, borgmästare i Helsingfors. Harald f. 1735 1/X, justitierådman i Åbo, död 1804 19/XII.

3.

Christian Björkroth, student 1797, kapellan i Sottunga 1708. Transporterad till Brändö sacellaine 1723, suspenderad 1735, men blef samma år comminister på Sjählö. Död 1737 26/VI.

4.

Johan Tilenius, student 1734, comminister vid Sjählö 1739, död 1766.- Gift 1:o med Anna Stina Biörckroth som afled 1751 28/I; 2:o 1759 30/IX med sin husjungfru Walborg Wendel. Barn: Maria Elisabeth f.1741 9/V. Johannes, 1743 14/XI . Christina, f. 1746 12/IX. Sara, f. 1760 23/VI, död 1761. Samuel, f. 1762 10/VI.

5.

Carl Henrik Lemberg, f. 1745 29/I, student 1761(bor.), ordinerad 1767, comminister vid Sjählö hospital s.å. Kapellan i Korpo 1789, vice pastor 1800. Erhöll för den nit och den framgång hvarmed han förrättade koppympning af kejserl. finska hushållnings sällskapet dess skådepenning i silfer 1800. Curam gerens 1804. Död 1809 3/I. Gift med Sara Elisabeth Örbom, som dog 1814 i sitt 78:de ålders år. Efter Lembergs afgång indrogs tjensten i följd af kongl. seraphimer ordens gillets skrifvelse af den 4 December 1790.