Akademiska medborgare i Ryssland 1840-1848


Källa: Guy Topelius, Unga landsmän i Ryssland på 1840-talet. 1935, 164 s.


Register över akademiska medborgare i Ryssland 1840-1848:

1)

Avellan, Gustaf, 1822 † 1907

Kasan 1841-42, Moskva 1843.

2)

Alcenius, Josef, Wilhelm,f.1825 † (utrikes)

Moskva 1845.

3)

Blåfield, Knut, Gustaf, Reinhold, f.1817 † 1873, fil.mag

Moskva 1841-43.

4)

Boisman, Johan (Jean), f. 1821 † 1880

Moskva 1845-46.

5)

Boström, Johan, Petter (Jean Pierre), f. 1819 † 1871 fil.mag.

Moskva 1845-.

6)

Böningh von Reinhold, Brix, f.1818 † 1891

Moskva 1841-43.

7)

Cairenius, Isac, Leonard, f. 1823 † 1860

Moskva 1845-48.

8

Canth, Gustaf, Fredrik, f.1825 † 1877

Moskva 1845-.

9

Collan, Claes, f. 1816 † 1901, fil.mag.

Moskva 1843-44.

10

De la Chapelle, Axel, Fredrik, f. 1820 † 1875

Moskva 1841-43.

11

Forsten, Gustaf Fredrik, f. 1815 † 1868

Moskva 1841-42.

12

Haartman, von Carl Frans Gabriel, f. 1819 † 1888, fil.mag

Moskva 1840-41.

13

Helsingius, Henrik Emil, f. 1816 † 1887, fil.mag.

Moskva 1841-43.

14

Hongelin, Magnus, f.1816 † 1905, fil.mag.

Moskva 1841-43.

15

Hultman, Carl, f. 1824 † 1884

Moskva 1844-45.

16

Höckert, Herman Peter, f. 1824 † 1891

Moskva 1844.

17

Imnain, Jacob, f. 1819 † 1882

Moskva 1845-.

18

Kiseleff, Nikolai, f. 1820 † 1883 fil.mag.

Moskva 1844-45.

19

Kreuger, Henrik Otto?, f. 1821 † 1897

Moskva 1841-43.

20

Martinsson, Fabian Ludvig, f. 1821 † 1896

Moskva 1845-47.

21)

Molander, Claes Herman, f. 1817 † 1898 fil.mag.

Moskva 1841-42.

22)

Sackleen, Lars August, f, 1821 † 1885

Moskva 1841-43.

23)

Sederholm (Cederholm), Carl Adolf Theodor, f. 1824 † 1911

Moskva 1843-45.

24)

Serlachius, Carl Reinhold Ferdinand, f. 1822 † 1890

Moskva 1845-.

25)

Streng, Conrad Gabriel, f. 1821 † 1907

Moskva 1845-47.

26)

Stråhlman, Casimir Constantin, f. 1821 † 1898

Moskva 1845-.

27)

Strömberg, Carl Edward, f. 1824 † 1869

Moskva 1844-.

28)

Taube, Johan Reinhold, f. 1823 † 1898

Moskva 1841-43.

29)

Tollet, Carl Arvid, f. 1823 † 1992

Moskva 1844-.

30)

Walléen, Carl Edward, f. 1819 † 1856, fil.mag.

Moskva 1841-42.

31)

Wideman, Wilhelm, f. 1832 † 1867

Moskva 1843-44.

32)

Ursin (af Ursin), Nils, f. 1819 † 1867

Moskva 1841-. (sedan i Charkow)

33)

Öhman, Mauritz, f. 1819 † 1849

Moskva 1845-.