Peruutettuja Varsinais-Suomalaisia aateliskartanoita v. 1600


Lähde: Historiallinen Arkisto ptk 16(1900), s. 71-75.


Allekirjoittanut esitti painettavaksi seuraavan Ruotsin valtioarkistossa kopioittamansa luettelon peruutetuista aatelisaateliskartanoista, jotka Kaarlo herttuan käskystä v. 1600 Antti Laurinpoika - epäilemättä Puotilan herra, vaikkapa merkillistä kyllä nähdään itseltäänkin peruuttaneen 2 lampuotia - Suomessa otatti herttuata vastustaneilta suomalaisilta aatelismiehiltä. Luettelo, vaikka käsittääkin vain Varsinais-Suomen maakunnan, sisältää kumminkin useimmat aatelistomme tunnetut nimet niiltä ajoilta. Vaarasen kokoelmassa painettu asiakirja 29 p. heinäk. 1600 näyttää, että Antti Laurinpoika silloin saa käskyn tarkastaa Suomen aateliston ratsupalvelusvelvollisuuden täyttämistä; luultavasti on tämä tiluksien peruutus yhteydessä mainitun toimen kanssa. Asiakirja kuuluu seuraavasti:

Effter wår Allernådigaste Herre och Furstes Hertig Carll Swerikes Rijkes Regärande Arffurste Hertig till Södermanlandh Neriche och Wermanland alfwarlig befahlningh fulmacht och instruction medh H: F: N: egen handh underskrifvith hafwer jagh Anders Larssonn wederkendtth under Cronon desse efterschrifne Sätegårder, arff och egne bönder udi Södre och Nårfinlandh, pro anno 1600.

Först
Söderfinlandh:

Kärckenäs Salig Ifvar Månsons, ther under Landbönder

15.

Runogårdh S: Ifvar Månsons Landbönder

2.

Tycke Anders Boijes Landbönder

5.

Ristniem Måns Ifvarsons Landbönder

7.

Worentacka Jören Hinrickzons Landbönder

11.

Liessniem Jören Hinrickzons Landbönder

2.

Hapaniem Arfvedh Hindricksons Landbönder

4.

Wiurella Hartwick Hinrickzons Landbönder

6.

Sziöölax Hinrick Erickzons Landbönder

1.

Nygårdh Joen Törelsons Landbönder

5.

Martilla Jackim Didrickzons Landbönder

6.

Murlla Johan Jackimsons Landbönder

1.

Botilla Anders Larssons Landbönder

2.

Troettby Abraham Erichsons Landbönder

1.

Lauckangar Hinrich Månsons Landbönder

4.

Bussilla Hans Mårtensons Landbönder

2.

Karunna Johan Boosons Landbönder

1.

Warttzalla S. Nils Ifwarsons Landbönder

Pasterpä Peer Jakobsons Landbönder

1.

Wistis Hinrick Nilsons Landbönder

2.

Finskilä Hans Mårtensons

Gesterby S. Hinrich van Mindens Landbönder

14.

Räcku Claes Erickzons Landbönder

1.

Wretta Bengt Clemitsons

Kuggeböölle Gabriel Sigfredhson

Mainiemi Jören Frilles

Poioby Hinrick Thönesons Landbonde

1.

Wilborg Påfval Frilles

Arppalla Erick Madzons

Lemmo Hindrick Erickzons Landbönder

2.

Heickillä S. Johan Skalms barns

Asterjoki S Hinrick van Mindens.

Paarsskyllä Jacob Nilsons Häfvonpä.

Suxenböölle Mårten Erickzons.

Kuttilla S. her Claes Flemings

Spurilla Christer Claessons Landbönder

7.

Loppis Hinrick Claesons Landbönder

4.

Häfvonpä Christer Nilsons Landbönder

2.

Meldola Nils Olsons Landbönder

6.

Jufva Hans Erickzons

Brinckala Hans Erickzons Landbönder

1.

Puckilla Madz N:

Söderby Arfvedh Hinrikzons

Qvidia S. her Claes Fleminghz Landbönder

18.

Röfvarnäs S. Salmon Illes Landbönder

2.

Arfvedh Erickzons Landbönder

6.

Steen Flinckes Landbönder

4.

Hans Johanssons till Willias Landbönder

3.

Fru Sara till Perno Landbönder

4.

Carl Göstafzons Landbönder

8.

Jören Boijes Landbönder

3.

Godich Flinckis Landbönder

3.

Samuell Arfvedzons Landbönder

2.

S. Michill Pafvalzons Landbönder

9.

Erick Bertillzons till Mälsellä Landbönder

2.

Jöns Peerssons Landboo

1.

Salmon

Måns Skyttes Landboo

1.

Hinrick Madzon Secreterares Landboo

1.

Axell Kurckz Landboo

1.

Axell Erickzons Landbönder

6.

Hinrich Tåttz Landbönder

12.

Lars Flämings Landbo

1.

Carll Hinrickzons Landbönder

2.

Ifvar Göstafzon till Serckilax Landbönder

3.

Carl Jacobzon tillKönickälla Landbönder

2.

Summa upå Setegårnne arf och egnne Landbönder

Sätegårder

45.

Landbönder

212.

Nårfinlandh

Nynäs her Hogenskill Bielches Landbönder

21.

S. her Claes Fleming gårdh Ylline. Landbönder

23.

Lächtis Claes Flemingh. Landbönder

64..

Sundholm Claes Bielche. Landbönder

28.

Gödich Flinckes gårdh Authis. Landbönder

14.

Wilnäs Lars Flemingz Landbönder

34.

Perno Salig Erick Johansons Landbönder

22.

Willias Hans Johansons Landbönder

12.

Monnois her Hogenskill Bielckes Landbönder

12.

Cancais Carll Hinricksons Landbönder

15.

Ifvar Göstafzon till Serckilax Landbönder

7.

Måns Göstafzon till Thenhola Landbönder

5.

Carl Jacobson till Könnickelä.

 

Falckenberg Claes Jacobson Landbönder

1.

Erick Johanson till Koskis Landbönder

8.

Lars Pafvalson till Pijlois Landbönder

2.

Mickill Pafvalson till Nuchiala Landbönder

2.

Tafvio Peer Fris Landbönder

2.

Kusslax Thomas Erickzon Landboo

1.

Rafvalla Anders Frijs.

 

Finnelä Lasse Larsson.

 

Kahilitto Hustru Gertrudh.

 

Lars Torstensons Landboo

1.

Arfvedh Erickzons Landbönder

5.

Arfved Hinrickzons Landbönder

2.

Måns Ifvarsons Landboo

1.

Järpelä Bertill Ifvarson Landbönder

24.

Harttvich Hinrickzons Landbönder

3.

Steen Flinckes Landboo

1.

Erick Bertillsons Landbönder

6.

Anders Boijes gårdh Poicko Landbönder

3.

Salmon Illes Landbönder

3.

Carl Göstafzons Landbönder

3.

Peer Rassmussons Landbönder

3.

Hans Erickzons till Brieckala Landbönder

2.

Bertil Erickzons Landbönder

6.

Hans Larsons Landbönder

2.

Jören Hinrickzons Landboo

1.

Oluf Göstafsons Landboo

1.

Hinrich Tåttes Landboo

1.

Worenpä Erick Simonsson.

 

Lasse Carppelan till Wies.

 

Summa upå Setegårnne och af egnne Landbönder udi Norfinlandh

Sättegårder

26.

Landbönder

332.

Summa sumarum utöfer för:ne Sätegårdar arf och egne Landbönder, såm Anders Larsson Hafver udi befalningh och yterlighen bör svare till ifrå then 8 Novembris anno 1599 intill den 8 Novembris a:o 1600.

1600

Löper enn summa

Sätegårder

71.

Landbönder

544.