Dag-Förteckning öfwer de af Åbo Stads Innewånare, hwilka insjuknat, tillfrisknat eller dödt i Cholera Farsoten


Förteckningen består av 115 inbundna ark av lumppapper utan tryckår eller tryckort. Volymen är i mycket gott skick. Arken är sannolikt tryckta under koleraepidemin 1831-1832, eller genast efter att epidemin avtagit. En del personer har en notering till höger gjord med bläck eller blyerts. Dessa anteckningar har skrivits inom klammer i förteckningen nedan. Anteckningarna anger om personen hört till den finska eller den svenska församlingen. Dessutom anges för en del personer kvarter och husnummer. Förteckningen finns i Turun yliopistos bibliotek i Åbo.


År
Månad
och Dag
Ordnings
Nummer
Den af sjukdomen angripne
personens stånd och namn.
Wårdas i
egen boning.
Wårdas
å Lazaretten
Personens
ålder
 
1831
Sept. 4
1 Stads-Profossen Abraham Rolig. Egen -    
  2 Swenske Undersåten Hattmakare Gesällen Lars Petter Altin. Egen -    
   

Under dagens lopp äro Aflidne:
N:o 1 och 2.

  -    
Sept. 5 3 Uhrmakaren C. F. Blomqwist hustru Loretta Mathilda Blomqwist. Egen -    
Sept. 6  

Är under dagens lopp ingen insjuknad.
Ännu sjuk:
N:o 3.

       
Sept. 7 -

Är under dagens lopp ingen insjuknad.
Ännu sjuk:
N:o 3.

       
Sept. 8  

Är under dagens lopp ingen insjuknad.
Ännu sjuk:
N:o 3.

       
Sept. 9  

Är under dagens lopp ingen insjuknad.
Tillfrisknad:
N:o 3.

       
Sept. 10 4 TimmerGesällen Simon Rönnmark. Egen -    
  5 Förre Tulluppsyningsmannen Christian Färdigs Hustru Catharina Willberg. Egen -    
Sept. 11  

Är under dagens lopp ingen insjuknad.
Afliden:
N:o 4.
Ännu sjuk:
N:o 5.

       
Sept. 12 6 Mademoiselle Maria Tauvon. Egen -    
  7 Pråmkarlen Johan Ahlstedt. Egen -   [Finsk]
  8 Qwinspersonen Maria Thomædotter från Pawola Hemman i Karles By och Wirmo Socken. Egen -    
   

Under dagens lopp äro Aflidne:
N:o 6.
Ännu sjuke:
N:o 5, 7, 8.

       
Sept. 13 9 SlottsKneckten Matthias Alander. Egen -    
   

Under dagens lopp äro Aflidne:
N:o 8, 9.
Ännu sjuke:
N:o 5, 7.

       
Sept. 14  

Är under dagens lopp ingen insjuknad.
Ännu sjuke:
N:o 5, 7.

       
Sept. 15  

Är under dagens lopp ingen insjuknad.
Ännu sjuke:
N:o 5, 7.

       
Sept. 16  

Är under dagens lopp ingen insjuknad.
Ännu sjuke:
N:o 5, 7.

       
Sept. 17 10 LotsLärlingen Jonas Brunström - Lazarettet    
  11 Sjömannen Lars Hammarberg - Lazarettet   [Finsk]
  12 SämskmakareMästaren Carl Gustaf Lindström Egen      
   

Under dagens lopp äro Afliden:
N:o 10.
Ännu sjuke:
N:o 5, 7, 11, 12.

       
Sept. 18 13 TimmerGesällen Fredrik Fröjdman Egen -   [Finsk]
   

Under dagens lopp äro Afliden:
N:o 12.
Ännu sjuke:
N:o 5, 7, 11, 13.

       
Sept. 19 14 Waktmästaren Grönbloms Son Carl Jacob - Lazarettet wid Kuppis

8

 
  15 Flickan Carolina Almroth, Fosterdotter hos Mamsell Ahlström - Lazarettet wid SlottsFältet

28

 
  16 Wagnmakaren Ahlgrens Piga Charlotta Akrén - Lazarettet wid SlottsFältet

26

 
  17 Inhyses Pigan Anna Stina Silén - Lazarettet wid Kuppis

46

 
  18 Inhyses Pigan Christina Hammarberg - Lazarettet wid SlottsFältet

48

 
   

Under dagens lopp äro Aflidne:
N:o 7, 11, 13, 14, 17.
Tillfrisknad:
N:o 5.
Ännu sjuke:
N:o 15, 16, 18.

       
Sept. 20 19 Matrosen Gustaf Ahlströms Hustru, Anna Margaretha Häggroth - Lazarettet wid SlottsFältet

39

[Finsk]
  20 Kistmakaren Simon Gröndahl Egen - 65 [Finsk]
  21 Kardmakaren Carl August Lindström Egen - 32  
  22 Kardmakaren Carl August Lindströms Dotter, Augusta Charlotta Egen - 6  
   

Under dagens lopp äro Aflidne:
N:o 19, 20.
Ännu sjuke:
N:o 15, 16, 18, 21, 22.

       
Sept. 21 23 Åkerkarlen Abraham Sandbloms Hustru, Lowisa Sandblom - Lazarettet wid SlottsFältet 41 [Swensk]
  24 Åkerkarlen Abraham Sandblom - Lazarettet wid SlottsFältet 40 [Swensk]
  25 KakelugnsmakareGesällen Joseph Forssman - Lazarettet wid SlottsFältet 22  
  26 Sjömannen Johan Lindstedt Egen - 23  
   

Under dagens lopp äro Aflidne:
N:o 18, 24, 26.
Ännu sjuke:
N:o 15, 16, 21, 22, 23, 25.

       
Sept. 22 27 GlasmästareLärlingen Johan Gabriel Hällsten Egen - 19  
  28 Hökaren Michaël Lindeströms Piga, Maria Johansdotter - Lazarettet wid SlottsFältet 42  
  29 TullWaktmästare-Enkan Anna Catharina Laitlin - Lazarettet wid Kuppis 69  
  30 MurareGesällen Henrik Melin - Lazarettet wid SlottsFältet 33  
  31 BorgareEnkan Elisabeth Gröndahl Egen - 60  
   

Under dagens lopp äro Afliden:
N:o 21.
Ännu sjuke:
N:o 15, 16, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31.

       
Sept. 23 32 Skepparen Henrik Förbom från Nedergårds hemman i Förby By af Finby Kapell och Bjerno Socken - Lazarettet wid SlottsFältet 30  
  33 GarfwareGesällen Wikbergs dotter Sophia Wikberg Egen - 7  
  34 MurareGesällen Nummelins Hustru Ulrica Ahlman - Lazarettet wid Kuppis 39  
  35 MurareGesällen Henriks Melins Son, Carl Gustaf Melin - Lazarettet wid SlottsFältet  
  36 MurareGesällen Henrik Melins dotter, Carolina Henrika Melin - Lazarettet wid SlottsFältet 9  
   

Under dagens lopp äro Afliden:
N:o 34.
Tillfrisknade:
N:o 15, 16, 25.
Ännu sjuke:
N:o 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36.

       
Sept. 24 37 KlädesFabriksArbetaren Carl Anders Malmberg - Lazarettet wid SlottsFältet 34 [Swensk ?]
  38 Arbetskarlen Gustaf Fagerros - Lazarettet wid SlottsFältet 28  
  39 Sämskmakaren Lindströms Stjufdotter, Ewa Carolina Meurman - Lazarettet wid Kuppis 8  
  40 Aflidne TimmerGesällen Fredric Fröjdmans dotter, Wilhelmina Fröjdman - Lazarettet wid SlottsFältet 10  
  41 TimmerGesällen Henrik Solberg - Lazarettet wid SlottsFältet 69  
  42 Pigan Ewa Cajander - Lazarettet wid Kuppis 30  
   

Under dagens lopp äro Aflidne:
N:o 28, 32, 35, 38.
Ännu sjuke:
N:o 22, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42.

       
Sept. 25 43 Waktkarlen Henrik Wahlströms Hustru, Catharina Mattsdotter - Lazarettet wid SlottsFältet 36 [Swensk]
  44 Waktkarlen Henrik Wahlströms Dotter, Maria Carolina - Lazarettet wid SlottsFältet  
  45 GarfwareGesällen Anders Wikberg - Lazarettet wid SlottsFältet 44  
   

Under dagens lopp äro Aflidne:
N:o 31, 41, 44.
Ännu sjuke:
N:o 22, 23, 27, 29, 30, 33, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45.

       
Sept. 26 46 TimmerGesällen Jakob Ekbom Egen - 40  
  47 Förswarslösa Qwinnan Maria Sophia Salmelin - Lazarettet wid SlottsFältet 21  
  48 Brandwaktskarlen Johan Simolin Egen - 62  
  49 Brandwaktskarlen Johan Simolins Hustru, Ulrika Simolin Egen - 60  
  50 LandsGewaldigern Alftans Hustru Agatha Alftan Egen - 28  
  51 TimmerGesällen Johan Eklund - Lazarettet wid Kuppis 41  
   

Under dagens lopp äro Aflidne:
N:o 23, 30, 43, 45, 47.
Tillfrisknade:
N:o 22, 29, 42.
Ännu sjuke:
N:o 27, 33, 36, 37, 39, 40, 46, 48, 49, 50, 51.

       
Sept. 27 52 Matros Hustrun Maria Mattischeff, född Rundberg - Lazarettet wid SlottsFältet 49  
  53 Pigan Clara Sophia Eljander - Lazarettet wid SlottsFältet 57  
  54 Trädgårdsmästaren Israël Appelholm Egen - 50  
   

Under dagens lopp äro Aflidne:
N:o 46, 53, 54.
Tillfrisknade:
N:o 27, 40.
Ännu sjuke:
N:o 33, 36, 37, 39, 48, 49, 50, 51, 52.

       
Sept. 28 55 WarfsTimmermannen Adolf Lembergs Son, Gustaf Fredrik Lemberg Egen - 11/6  
  56 Pråmkarlen Jöran Landén - Lazarettet wid SlottsFältet 40  
  57 Pigan Catharina Helin Egen - 30  
  58 MurareGesällen Henrik Melins Son, Henrik Johan - Lazarettet wid SlottsFältet 7  
  59 TimmerLärlingen Matts Palander Egen - 37  
  60 SkeppsTimmermannen Carl Ulrik Söderlunds Dotter, Johanna Antoinetta Söderlund Egen - 6 [Sw.]
  61 Pråmkarlen Gustaf Lindholm - Lazarettet wid SlottsFältet 42  
  62 SjöArtellerists Enkan Maria Catharina Grönros - Lazarettet wid SlottsFältet 49  
   

Under dagens lopp äro Aflidne:
N:o 37, 55, 57.
Ännu sjuke:
N:o 33, 36, 39, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 59, 60, 61, 62.

       
Sept. 29 63 SjöFormannen Johan Helin - Lazarettet wid SlottsFältet 40  
  64 Bokbindaren Jacob Granström Egen - 47  
  65 CorporalsEnkan Anna Eklöf Egen - 74  
  66 TulljagtsBåtsmannen Erik Örström från Helsingfors - Lazarettet wid SlottsFältet 40  
  67 Aflidne GarfwareGesällen Anders Wikbergs Enka, Sara Thomasdotter Egen - 34  
   

Under dagens lopp äro Aflidne:
N:o 62, 63, 65.
Tillfrisknad:
N:o 33.
Ännu sjuke:
N:o 36, 39, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67.

       
Sept. 30 68 Färgeri Föreståndaren Swante Brandes Egen - 45 [s. 79]
  69 Handels-Bokhållaren Johan Granström - Lazarettet wid SlottsFältet 36  
  70 Handlanden Wilhelm Hollmens Piga Erika Wilhelmina Inberg - Lazarettet wid SlottsFältet 21  
  71 SkräddareGesällen Gustaf Adolf Sjöström - Lazarettet wid SlottsFältet 25  
  72 Waktmästare Hustrun Elisabeth Ahlqwist Egen - 51  
  73 Mademoiselle Charlotta Burkhausen Egen - 40 [Svensk s. 75]
  74 Sjömannen Fredrik Reinhold Granroth - Lazarettet wid SlottsFältet 43  
  75 Sjömannen Fredrik Reinhold Granroths Son, Fredrik Reinhold - Lazarettet wid SlottsFältet 7  
   

Under dagens lopp äro Aflidne:
N:o 50, 56, 58, 66, 74, 75.
Ännu sjuke:
N:o 36, 39, 48, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.

       
October 1 76 WarfsTimmermannen Israël Lind Egen - 26  
  77 Sjömans Enkan Maria Elisabeth Ahlgren - Lazarettet wid SlottsFältet 70  
  78 Aflidne SjöFormannen Johan Helins Son, Johan Helin Egen - 7  
  79 Aflidne TimmerGesällen Salmbergs Son, Ulrik Salmberg - Lazarettet wid Kuppis 8  
  80 Stadstjenaren Gustaf Adolf Appelholm Egen - 56 [Sw. K.85]
  81 Aflidne Garfware Gesällen Anders Wikbergs dotter, Lowisa Wikberg Egen - 5  
  82 Skrifware Hustrun Ewa Andrewitz - Lazarettet wid SlottsFältet 28  
   

Under dagens lopp äro Aflidne:
N:o 36, 60, 72, 73, 76.
Tillfrisknade:
N:o 48, 49.
Ännu sjuke:
N:o 39, 51, 52, 59, 61, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82.

       
October 2 83 Musikanten Adolf Johan Gnospelius - Lazarettet wid Kuppis 38 [Svensk s. 78]
  84 Kakelugnsmakaren Carl Fredrik Pettersson Egen - 34  
  85 Drengen Johan Tulin Egen - 23  
  86 BorgareDottren AnnaElisabeth Lindholm Egen - 26  
  87 TimmerLärlingen Adolf Angelius - Lazarettet wid SlottsFältet 35  
   

Under dagens lopp äro Aflidne:
N:o 52, 70, 77, 82, 83.
Ännu sjuke:
39, 51, 59, 61, 64, 67, 68, 69, 71, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87.

       
October 3 88 MurareLärlingen Joseph Arell Egen - 32  
  89 Sjömannen Johan Nyman Egen - 71  
  90 MurareLärlingen Michaël Sillanders Hustru Maria Christina Egen - 29  
  91 MurareGesällen Henrik Johan Grönros - Lazarettet wid SlottsFältet 43  
  92 Jungfru Helena Sophia Björkman Egen - 61  
  93 Skräddaren Ahlstedts Hustru, Elisabeth Ahlstedt Egen - 30  
  94 Timmer-Gesällen Henrik Helin - Lazarettet wid Kuppis 61  
  95 TimmerGesälls Hustrun Maria Paimander - Lazarettet wid SlottsFältet 60  
   

Under dagens lopp äro Aflidne:
N:o 67, 68, 88, 90.
Ännu sjuke:
N:o 39, 51, 59, 61, 64, 69, 71, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95.

       
October 4 96 GuldsmedsGesälls Hustrun Ignatia Ekegren - Lazarettet wid SlottsFältet 62 [Sw. K.78]
  97 Aflidne RådhusWaktmästaren Erik Blombergs Son, Erik Hildegard Constantin Blomberg Egen - 9  
  98 Sjömans Hustrun, Maria Elisabeth Hartin - Lazarettet wid Kuppis 40  
  99 F. d. KronoLänsmannen Erik Frimans Hustru, Anna Catharina Friman Egen - 37  
  100 Handlanden Christian Fredrik Bäck Egen - 42 [Sw. N.160]
   

Under dagens lopp äro Aflidne:
N:o 81, 92, 100.
Tillfrisknad:
N:o 59.
Ännu sjuke:
N:o 39, 51, 61, 64, 69, 71, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.

       
October 5 101 TimmerGesällen Gustaf Ilander - Lazarettet wid SlottsFältet 42  
  102 TimmerLärlingen Anders Lindqwists Hustru, Maria Christina Lindqwist Egen - 29  
  103 Stadstjenaren och vice StadsFogden Anders Johan Bergfors Egen - 41  
  104 Åkerkarls Hustrun Maria Rosendal - Lazarettet wid Kuppis 30  
  105 Formannen Carl Lindström - Lazarettet wid Kuppis

60

 
   

Under dagens lopp äro Aflidne:
N:o 80, 84, 89, 96, 103.
Ännu sjuke:
N:o 39, 51, 61, 64, 69, 71, 78, 79, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 105.

       
October 6 106 Brandwaktskarls Enkan Maria Helin - Lazarettet wid SlottsFältet 40  
  107 Brandwaktskarls Sonen, Christian Helin - Lazarettet wid SlottsFältet 3  
  108 Pigan Maria Christina Hellsten - Lazarettet wid Kuppis 38  
  109 TimmerGesällen Matts Strömberg Egen - 49  
  110 Fältwäbeln wid Brandwakten, Johan Henrik Hellsten Egen - 41  
  111 MurareGesällen Henrik Johan Grönros's Son, Anton Robert Grönros - Lazarettet wid SlottsFältet 7  
  112 Sjömannen Carl Gustaf Petterssons Hustru, Lowisa Fredrika Pettersson Egen - 32 [Sw. K.20]
  113 Philosophiæ Magistern Gustaf Adolf Heldan - Lazarettet wid Kuppis 36 [Sw. K.195]
  114 Betjenten Johan Gustaf Rundberg - Lazarettet wid Kuppis 52  
   

Under dagens lopp äro Aflidne:
N:o 105, 110.
Tillfrisknade:
N:o 39, 79.
Ännu sjuke:
N:o 51, 61, 64, 69, 71, 78, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114.

       
October 7 115 Skepparen Johan Ahlroths Hustru, Ester Ahlroth Egen - 52  
  116 Aflidne Tobaksspinnaren Långbergs Son, Henrik Långberg - Lazarettet wid SlottsFältet 14  
  117 Pråmkarlen Anders Wessman - Lazarettet wid SlottsFältet 32  
  118 Mademoiselle Agatha Grönblom Egen - 36  
  119 Skomakare Hustrun Ewa Hällström - Lazarettet wid SlottsFältet 40  
  120 TimmerGesällen Grönbergs Hustru, Ewa Grönberg Egen - 49  
   

Under dagens lopp äro Aflidne:
N:o 91, 101, 108, 112, 117, 120.
Tillfrisknade:
N:o 85, 93.
Ännu sjuke:
N:o 51, 61, 64, 69, 71, 78, 86, 87, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 104, 106, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 119.

       
October 8 121 Pråmkarlen Ephraim Ström - Lazarettet wid SlottsFältet 25 [Sw.]
  122 Barnmorskan Albertina Lindelöf Egen - 32  
  123 Pigan Fredrika Linman Egen - 32  
   

Under dagens lopp äro Aflidne:
N:o 94, 121, 123.
Tillfrisknade:
N:o 61.
Ännu sjuke:
N:o 51, 64, 69, 71, 78, 86, 87, 95, 97, 98, 99, 102, 104, 106, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 122.

       
October 9 124 InhysesQwinnan Ulrika Rosengren - Lazarettet wid Kuppis 46 [Sw. Ö.136]
  125 TimmerGesälls Enkan Helena Heldan - Lazarettet wid Kuppis 69 [Sw. K.195]
  126 TimmerLärlingen Johan Lindros Egen - 39  
  127 WarfsRepslagaren Michaël Wahlqwist - Lazarettet wid SlottsFältet 46  
   

Under dagens lopp äro Afliden:
N:o 98.
Tillfrisknad:
N:o 86.
Ännu sjuke:
N:o 51, 64, 69, 71, 78, 87, 95, 97, 99, 102, 104, 106, 107, 109, 11, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 122, 124, 125, 126, 127.

       
October 10 128 Repslagare-Gesällen Johan Grönlund Egen -

61

 
   

Under dagens lopp äro Aflidne:
N:o 113, 116.
Tillfrisknade:
N:o 97, 107.
Ännu sjuke:
N:o 51, 64, 69, 71, 78, 87, 95, 99, 102, 104, 106, 109, 111, 114, 115, 118, 119, 122, 124, 125, 126, 127, 128.

       
October 11 129 Sjömannen Joseph Thulin Egen - 50  
  130 Brandwaktskarlen Johan Forsbloms Hustru, Maria Forsblom - Lazarettet wid Kuppis 25  
  131 WarfsTimmermannen Abraham Holmberg Egen - 40  
  132 Skomakaren Anders Hällströms dotter, Antoinette Seraphia - Lazarettet wid SlottsFältet 2  
  133 InhysesPigan Anna Christina Andersdotter Egen - 50  
  134 Soldat Hustrun Helena Paskowitz - Lazarettet wid SlottsFältet 40  
   

Under dagens lopp äro Aflidne:
N:o 106, 124, 129, 133.
Tillfrisknade:
N:o 114, 115.
Ännu sjuke:
N:o 51, 64, 69, 71, 78, 87, 95, 99, 102, 104, 109, 111, 118, 119, 122, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 134.

       
October 12 135 Aflidne Cornetten Lindelöfs Enka, Helena Rebecca Lindelöf född Roos Egen - 66 [Sw. K.94]
  136 Formannen Johan Wahlberg Egen - 52  
  137 Mätare-Åldermannen Johan Malm Egen - 65  
  138 Båtsmannen Simon Augustin Egen - 60  
  139 Stadstjenaren Gustaf Sandells hustru, Maria Elisabeth Sandell Egen - 33  
   

Under dagens lopp äro Aflidne:
N:o 119, 131, 135, 136, 137, 138.
Tillfrisknade:
N:o 64, 69, 71, 87, 111, 122, 127.
Ännu sjuke:
N:o 51, 78, 95, 99, 102, 104, 109, 118, 125, 126, 128, 130, 132, 134, 139.

       
October 13 140 Skomakaren Anders Hällström - Lazarettet wid SlottsFältet 50  
  141 InhysesPigan Ester Johansdotter Etti - Lazarettet wid SlottsFältet 33  
   

Under dagens lopp äro:
Afliden:
N:o 95.
Tillfrisknad:
N:o 126.
Ännu sjuke:
N:o 51, 78, 99, 102, 104, 109, 118, 125, 128, 130, 132, 134, 139, 140, 141.

       
October 14 142 StadsWaktskarlen Isak Höglund Egen - 40 [Sw.]
  143 Buldanswäfwaren Elias Lönnqwist Egen - 45  
  144 InhysesPigan Juliana Karell - Lazarettet wid Kuppis 52  
  145 Pigan Magdalena Wallenius - Lazarettet wid Kuppis 34  
  146 TimmerGesälls Hustrun Helena Sarin - Lazarettet wid Kuppis 36  
  147 Mudderpråms Uppsyningsmannen Carl Johan Schönbergs Hustru, Maria Schönberg - Lazarettet wid Kuppis 60 [Sw. Kl.25]
  148 TimmerGesällen Johan Lydman Egen - 51  
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 125, 140, 141, 142, 143.
Ännu sjuke:
N:o 51, 78, 99, 102, 104, 109, 118, 128, 130, 132, 134, 139, 144, 145, 146, 147, 148.

       
October 15 149 SjömansEnkan Maria Åström Egen - 51  
  150 Tegelbruksdrengen Johan Nordgren - Lazarettet wid Kuppis 35  
  151 LaboratoriikarlsEnkan Maria Catharina Astrén Egen - -  
  152 TimmerGesällen Henrik Söderström - Lazarettet wid Kuppis 41  
  153 Fattighushjonet, Enkan Helena Tallqwist - Lazarettet wid Kuppis 74  
  154 TimmerGesällen Fredrik Andolin Egen - 36  
  155 KrukmakareGesällen Alexander Sarin - Lazarettet wid Kuppis 22  
  156 Sjömannen Elias Nyman från Gamla Carleby - Lazarettet wid SlottsFältet 24  
   

Under dagens lopp äro
:Aflidne:
N:o 132, 146, 151, 154.
Tillfrisknade:
N:o 51, 104, 109.
Ännu sjuke:
N:o 78, 99, 102, 118, 128, 130, 134, 139, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 155, 156.

       
October 16 157 TimmerGesällen Rosengrens dotter, Ulrika Wilhelmina Rosengren . Lazarettet wid SlottsFältet 9  
  158 Aflidne TimmerGesällen Andolins dotter, Wilhelmina Andolin - Lazarettet wid Kuppis 6  
  159 TimmerGesällen Christian Osin Egen - 34 [Sw.]
  160 Sjömans Hustrun Maria Willberg Egen - 25  
  161 SkomakareHustrun Helena Warman Egen - 60 [Sw.]
  162 Aflidne Barnmorskan Hällströms son, Carl Hällström - Lazarettet wid Kuppis 8 [Sw.]
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 144, 149, 152, 161.
Tillfrisknade:
N:o 78, 139, 145.
Ännu sjuke:
N:o 99, 102, 118, 128, 130, 134, 147, 148, 150, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162.

       
October 17 163 SkomakareGesällen Carl Stenberg - Lazarettet wid Kuppis 29 [Sw.]
  164 Handlanden Cajanders Piga, Maria Kruslöf Egen - 25  
  165 Handlanden Cajanders Piga, Sophia Strandell Egen - 30  
  166 TegelbruksdrengsHustrun Ewa Catharina Nordgren - Lazarettet wid SlottsFältet 29  
  167 SnickareGesälls Enkan Anna Catharina Röijman Egen - 45  
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 160, 162, 166.
Tillfrisknad:
N:o 102.
Ännu sjuke:
N:o 99, 118, 128, 130, 134, 147, 148, 150, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 165, 167.

       
October 18 168 Tegelbruksdrengen Henrik Blomberg Egen - 70  
  169 Sjömannen Carl Weckman från Nådendal Egen - 40  
  170 InhysesPigan Lowisa Sewón Egen - 40  
  171 BrädbärareEnkan Maria Gröndahl Egen - 67  
  172 Brandwaktskarlen Forsbloms dotter Edla Forsblom Egen -  
  173 TimmerGesällen Wilhelm Stenberg Egen - 31  
  174 Brandwaktskarls-Enkan Helena Skönberg - Lazarettet wid Kuppis 70  
  175 Sjömansdottren Gustawa Willberg - Lazarettet wid Kuppis  
  176 InhysesPigan Anna Björkman - Lazarettet wid Kuppis 55  
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 159, 164, 168, 169, 170, 171, 172, 176.
Tillfrisknad:
N:o 99.
Ännu sjuke:
N:o 118, 128, 130, 134, 147, 148, 150, 153, 155, 156, 157, 158, 163, 165, 167, 173, 174, 175.

       
October 19 177 TimmerGesällsEnkan Elsa Gröndahl Egen - 70  
  178 Fattighushjonet, ogifta Qwinnan, Maria Christina Wirmolin Egen - 35  
  179 Brandwaktskarlen Jacob Lundström - Lazarettet wid Kuppis 48  
  180 InhysesPigan Anna Margaretha Åblad - Lazarettet wid SlottsFältet 41  
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 147, 150, 163, 167, 174, 177, 178.
Tillfrisknade:
N:o 130, 134, 165.
Ännu sjuke:
N:o 118, 128, 148, 153, 156, 157, 158, 173, 175, 179, 180.

       
October 20 181 SergeantsEnkan Anna Helena Westerlund - Lazarettet wid Kuppis

60

 
   

Under dagens lopp äro:
Icke någon afliden.
Tillfrisknad:
N:o 148.
Ännu sjuke:
N:o 118, 128, 153, 156, 157, 158, 173, 175, 179, 180, 181.

       
October 21 182 Fattighushjonet, Förre Sjömannen Johan Nordqwist - Lazarettet wid Kuppis 72  
  183 Fattighushjonet, SjömansHustrun Maria Nordqwist - Lazarettet wid Kuppis 61  
  184 Fattighushjonet, ogifta Qwinnan Elisabeth Westman - Lazarettet wid Kuppis 65  
  185 Fattighushjonet, ogifta Qwinnan Helena Thomædotter - Lazarettet wid Kuppis 60  
  186 Fattighushjonet, ogifta Qwinnan Maria Christina Falck - Lazarettet wid Kuppis 70  
  187 Fattighushjonet, SjömansEnkan Wallborg Nordwik - Lazarettet wid Kuppis 70  
  188 MatrosHustrun Fredrika Malén Egen - 29  
  189 Pigan Ulrika Sjöblom - Lazarettet wid Kuppis 33  
  190 Drengen Elias Blomqwist - Lazarettet wid SlottsFältet 35  
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 158, 179, 190.
Tillfrisknad:
N:o 118.
Ännu sjuke:
N:o 128, 153, 156, 157, 173, 175, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189.

       
October 22 191 InhysesPigan Ewa Löfgren Egen - 56  
  192 Brandwaktskarlen Johan Lagom Egen - 50  
  193 Brandwaktskarls-Dottren Maria Lagom - Lazarettet wid Kuppis 22  
  194 TimmerGesällsHustrun Ulrika Hellsberg - Lazarettet wid Kuppis 43  
  195 Instruments-Smeden Wesanders Dotter, Ewa Sophia Wesander Egen - 6  
  196 InstrumentsSmeden Michaël Wesander Egen - 41  
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 181, 182, 183, 184, 185, 187, 189, 191, 192, 195.
Tillfrisknade:
N:o 128, 156.
Ännu sjuke:
N:o 153, 157, 173, 175, 180, 186, 188, 193, 194, 196.

       
October 23 197 Fattighushjonet, ogifta Qwinnan Ulrika Bosse - Lazarettet wid Kuppis 50 [Sw. Ö.156]
  198 Fattighushjonet, ogifta Qwinnan Elisabeth Hagerlund - Lazarettet wid Kuppis 75  
  199 Fattighushjonet, SjömansEnkan Catharina Scharlin - Lazarettet wid Kuppis 55  
  200 Förre Bonden Erik Marcusson från Östergårds Hemman i Granboda by och Föglö Socken - Lazarettet wid Kuppis 58 [Sv. Resande]
  201 HattmakareGesällen Henrik Westerberg Egen - 40  
   

Under dagens lopp äro:
Icke någon afliden.
Tillfrisknad:
N:o 175.
Ännu sjuke:
N:o 153, 157, 173, 180, 186, 188, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201.

       
October 24 202 Fattighushjonet, ogifta Qwinnan Ulrika Uskelin - Lazarettet wid Kuppis 45  
  203 Sjömannen Johan Fagerholm - Lazarettet wid Kuppis 35 [Sw. N.151]
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 180, 186, 193, 198, 200, 203.
Ännu sjuke:
N:o 153, 157, 173, 188, 194, 196, 197, 199, 201, 202.

       
October 25 204 InstrumentSmeden Wesanders dotter Seraphia Antoinetta Egen - 8  
  205 SkomakareÅldermannen Carl Petter Ludgren Egen - 46  
   

Under dagens lopp äro:
Afliden:
N:o 205.
Ännu sjuke:
N:o 153, 157, 173, 188, 194, 196, 197, 199, 201, 202, 204.

       
October 26  

Är under dagens lopp icke någon insjuknad.
Afliden:
N:o 201.
Tillfrisknad:
N:o 153.
Ännu sjuke:
N:o 157, 173, 188, 194, 196, 197, 199, 202, 204.

       
October 27 206 TimmerGesällen Simon Hällstens Stjufdotter, Wilhelmina Landén Egen - 6  
  207 InhysesPigan Anna Elisabeth Ahlgrens Son, Johan Wictor Egen -  
  208 Skjärsliparen Anders Bernsten Egen - 76  
   

Under dagens lopp äro:
Afliden:
N:o 197.
Ännu sjuke:
N:o 157, 173, 188, 194, 196, 199, 202, 204, 206, 207, 208.

       
October 28 209 Jungfru Brita Elisabeth Fingerros Egen - 37  
  210 Fattighushjonet, WallherdeEnkan Anna Waurén - Lazarettet wid Kuppis 80  
  211 Fattighushjonet, WaktCorporalen Druggs Enka, Brita Drugg - Lazarettet wid Kuppis 73  
  212 TimmerGesällsEnkan Catharina Wall Egen - 60  
  213 Fattighushjonet, TimmerGesällsEnkan Elisabeth Pernell - Lazarettet wid Kuppis 56  
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 206, 213.
Tillfrisknade:
N:o 173, 196.
Ännu sjuke:
N:o 157, 188, 194, 199, 202, 204, 207, 208, 209, 210, 211, 212.

       
October 29 214 Pråmkarlen Ephraim Cajander - Lazarettet wid Kuppis 37  
  215 Aflidne MurareGesällen Palanders Son, JOhan Fredrik Egen - 16  
  216 Aflidne MurareGesällen Palanders Dotter, Wilhelmina Egen - 11  
  217 Fattighushjonet, SoldatEnkan Helena Wikman - Lazarettet wid Kuppis 75  
   

Under dagens lopp äro:
Afliden:
N:o 214.
Ännu sjuke:
N:o 157, 188, 194, 199, 202, 204, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 216, 217.

       
October 30 218 SjömansEnkan Margareta Renfors Egen - 60  
  219 Sjömannen Anders Urjelin - Lazarettet wid SlottsFältet 40  
  220 TimmerLärlingen Lindoholms Son, Gustaf Lindholm Egen - 6  
  221 Gamle Pigan Helena Henriksdotter Egen - 70  
  222 MurareGesällsHustrun Maria Ahlström Egen - 30  
  223 MurareLärlingen Henrik Johan Lundelin Egen - 20  
  224 Fattighushjonet, GlasmästareEnkan Elisabeth Claësson - Lazarettet wid Kuppis 67  
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 215, 218, 222.
Tillfrisknad:
N:o 157.
Ännu sjuke:
N:o 188, 194, 199, 202, 204, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 216, 217, 219, 220, 221, 223, 224.

       
October 31 225 Jungfru Maria Catharina Österberg Egen -

39

 
   

Under dagens lopp äro:
Afliden:
N:o 217.
Ännu sjuke:
N:o 188, 194, 199, 202, 204, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 216, 219, 220, 221, 223, 224, 225.

       
Nowember 1 226 Fattighushjonet, Gamle Pigan Maria Christina Malmberg - Lazarettet wid Kuppis 50  
  227 ÖfwerskärareEnkan Elisabeth Palander - Lazarettet wid Kuppis 70  
  228 MurareLärlingen Johan Grönroos's Dotter, Johanna Gustawa Egen - 2  
  229 Fabriqueren Christopher Richter Egen - 53  
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 219, 229.
Tillfrisknade:
N:o 194, 199, 202, 209, 210, 211, 212.
Ännu sjuke:
N:o 188, 204, 207, 208, 216, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228.

       
Nowember 2 230 HofRättsRådet, KammarHerren och Riddaren af Kejserl S:t Annæ Ordens Andra Class, Friherre Adolph Fredrik Tandefeldt Egen _ 53  
  231 TimmerLärlingen Henrik Cederström - Lazarettet wid Kuppis 41  
  232 Timmer-Lärlingen Lindströms Dotter Christina Wilhelmina Egen - 9  
  233 TimmerGesällsEnkan Maria Enqwist Egen - 36  
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 208, 221, 227, 230
Ännu sjuke:
N:o 188, 204, 207, 216, 220, 223, 224, 225, 226, 228, 231, 232, 233.

       
Nowember 3 234 SjömanEnkan Helena Wesander Egen -

60

 
    Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 223, 234.
Tillfrisknade:
N:o 188, 225.
Ännu sjuke:
N:o 204, 207, 216, 220, 224, 226, 228, 231, 232, 233.
       
Nowember 4   Är under dagens lopp icke någon insjuknad eller afliden.
Tillfrisknade:
N:o 204, 207, 216, 220.
Ännu sjuke:
N:o 224, 226, 228, 231, 232, 233.
       
Nowember 5   Är under dagens lopp icke någon insjuknad eller afliden.
Tillfrisknad:
N:o 232.
Ännu sjuk:
N:o 224, 226, 228, 231, 233.
       
Nowember 6   Är under dagens lopp icke någon insjuknad, afliden eller tillfrisknad.
Ännu sjuke:
N:o 224, 226, 228, 231, 233.
       
Nowember 7 235 SjömansHustrun Ewa Särberg Egen - 53  
  236 FärgareLärlingen Gustaf Friman Egen - 18  
   

Under dagens lopp är icke någon afliden eller tillfrisknad.
Ännu sjuke:
N:o 224, 226, 228, 231, 233, 235, 236.

       
Nowember 8 237 TrädgårdsmästareEnkan Maria Hæmanus Egen - 59 [Sv. Kl.160]
  238 TimmerLärlingen Landéns Son, August Reinhold Egen - 3  
  239 TimmerLärlingen Anders Lindholm - Lazarettet wid Kuppis 28  
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 228, 237.
Ännu sjuke:
N:o 224, 226, 231, 233, 235, 236, 238, 239.

       
Nowember 9 240 ÅkerkarlsHustrun Helena Granlund Egen -

37

 
   

Under dagens lopp äro:
Afliden:
N:o 235.
Tillfrisknade:
N:o 224, 231, 233, 236.
Ännu sjuke:
N:o 226, 238, 239, 240.

       
Nowember 10 241 Förre StadsWaktsMusikanten Anders Stenlund Egen - 48 [Sw. Kl.90]
  242 Förre StadsWaktsMusikanten Anders Stenlunds Hustru, Maria Egen - 36 [Sw. Kl.90]
  243 TimmerLärlingen Lindholms hustru, Maria Lindholm Egen - 31  
  244 Pigan Helena Ahlgren - Lazarettet wid Kuppis 70  
   

Under dagens lopp äro:
Afliden:
N:o 241.
Tillfrisknad:
N:o 226.
Ännu sjuke:
N:o 238, 239, 240, 242, 243, 244.

       
Nowember 11 245 Klockringaren Michaël Wahlberg Egen - 47  
  246 Timmer-Gesällen Snellmans Hustru, Maria Henriksdotter Egen - 36  
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 242, 246.
Tillfrisknad:
N:o 238.
Ännu sjuke:
N:o 239, 240, 243, 244, 245.

       
Nowember 12 247 MurarGesällsHustrun Helena Willgren - Lazarettet wid Kuppis

30

 
   

Under dagens lopp är icke någon afliden eller tillfrisknad.
Ännu sjuke:
N:o 239, 240, 243, 244, 245, 247.

       
Nowember 13 248 SlottsKnektsEnkan Catharina Lundström - Lazarettet wid Kuppis 46  
  249 Sjömannen Matthias Särberg - Lazarettet wid Kuppis 55  
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 247, 249.
Ännu sjuke:
N:o 239, 240, 243, 244, 245, 248.

       
Nowember 14 250 Postillonen Carl Alexander Lundström Egen -

21

 
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 240, 248, 250.
Tillfrisknade:
N:o 243, 245.
Ännu sjuke:
N:o 239, 244.

       
Nowember 15 251 Pigan Fredrika Johansdotter, i tjenst hos Herr ÖfwersteLieutenanten och Riddaren Fock - Lazarettet wid Kuppis 20  
  252 Fattighushjonet, KlockringareEnkan Helena Holmberg - Lazarettet wid Kuppis 64  
   

Under dagerns lopp är icke någon afliden eller tillfrisknad.
Ännu sjuke:
N:o 239, 244, 251, 252.

       
Nowember 16 253 BoktryckeriKonstförwandten Johan Laurén Egen -

21

 
   

Under dagerns lopp är icke någon afliden eller tillfrisknad.
Ännu sjuke:
N:o 239, 244, 251, 252, 253.

       
Nowember 17 254 BorgareDottren Helena Selroos Egen -

19

 
   

Under dagerns lopp är icke någon afliden eller tillfrisknad.
Ännu sjuke:
N:o 239, 244, 251, 252, 253, 254.

       
Nowember 18 255 PoliceUppsyningsmannen, vice Gewaldigern Carl Ulrik Scherwitz Egen - 41  
  256 Pigan Ulrika Lowisa Lewander - Lazarettet wid Kuppis 33  
  257 Swarfware-Gesälls-Hustrun Ulrika Silander Egen - 25  
  258 Tobakspinnare-Enkan Anna Sandberg - Lazarettet wid Kuppis 72  
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 252, 255.
Ännu sjuke:
N:o 239, 244, 251, 253, 254, 256, 257, 258.

       
Nowember 19 259 Timmer-Gesälls-Enkan Anna Helena Granros Egen - 33  
  260 Pigan Lowisa Lindström - Lazarettet wid Kuppis 21  
   

Under dagens lopp äro:
afliden:
N:o 256,
Ännu sjuke:
N:o 239, 244, 251, 253, 254, 257, 258, 259, 260.

       
Nowember 20 261 Hökaren Erik Johan Sederholm - Lazarettet wid Kuppis

31

 
   

Under dagens lopp äro:
aflidne:
N:o 259, 261.
Ännu sjuke:
N:o 239, 244, 251, 253, 254, 257, 258, 260.

       
Nowember 21 262 Pigan Sophia Johansdotter i tjenst hos Conditorn Fahlberg - Lazarettet wid Kuppis 39  
  263 SnickareGesällsHustrun Maria Christina Stenblom Egen - 31  
   

Under dagens lopp äro:
Tillfrisknad:
N:o 239.
Ännu sjuke:
N:o 244, 251, 253, 254, 257, 258, 260, 262, 263.

       
Nowember 22 264 Sjömannen Carl Fredrik Ilenius Egen -

35

 
   

Under dagens lopp äro:
Afliden:
N:o 264.
Tillfrisknade:
N:o 244, 253.
Ännu sjuke:
N:o 251, 254, 257, 258, 260, 262, 263.

       
Nowember 23 265 CorporalsEnkan Ulrika Lowisa Forsberg - Lazarettet wid Kuppis

59

 
   

Under dagens lopp äro:
Icke någon afliden eller tillfrisknad:
Ännu sjuke:
N:o  251, 254, 257, 258, 260, 262, 263, 265.

       
Nowember 24 266 Fattighushjonet, Ogifta Qwinnan Sara Joshansdotter - Lazarettet wid Kuppis

70

 
   

Under dagens lopp äro:
Afliden:
N:o 266.
Ännu sjuke:
N:o 251, 254, 257, 258, 260, 262, 263, 265.

       
Nowember 25 267 SjömansEnkan Helena Blom Egen -

67

 
   

Under dagens lopp äro:
Afliden:
N:o 262.
Ännu sjuke:
N:o 251, 254, 257, 258, 260, 263, 265, 267.

       
Nowember 26 268 SjömansEnkan Ewa Granlund Egen - 60  
  269 SjömansSonen Carl Fredrik Ilenius Egen - 7  
    Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 254, 269.
Ännu sjuke:
N:o 251, 257, 258, 260, 263, 265, 267, 268.
       
Nowember 27 270 Translatorn, GouvernementsSecreteraren Carl Corpéus Egen -

32

 
   

Under dagens lopp äro:
Afliden:
N:o 268.
Tillfrisknade:
N:o 251, 258, 260, 263
Ännu sjuke:
N:o 257, 265, 267, 270.

       
Nowember 29 272 TimmerGesällsEnkan Elisabeth Kulander Egen -

42

 
    Under dagens lopp äro:
Icke någon afliden.
Tillfrisknad:
N:o 257.
Ännu sjuke:
N:o 265, 267, 270, 271, 272.
       
Nowember 30   Är under dagens lopp icke någon insjuknad, afliden eller tillfrisknad.
Ännu sjuke:
N:o 265, 267, 270, 271, 272.
       
December 1   Är under dagens lopp icke någon insjuknad, afliden eller tillfrisknad.
Ännu sjuke:
N:o 265, 267, 270, 271, 272.
       
December 2   Är under dagens lopp icke någon insjuknad, eller afliden.
Tillfrisknade:
N:o 267, 270, 271.
Ännu sjuke:
N:o 265, 272.
       
December 3   Är under dagens lopp icke någon insjuknad, afliden eller tillfrisknad.
Ännu sjuke:
N:o 265, 272.

Ifrån och med denna dag upphör utgifwandet af dessa Dag-Förteckningar, derest icke någre ytterligare sjukdomsfall inträffa.

       
December 4   Är under dagens lopp icke någon insjuknad, afliden eller tillfrisknad.
Ännu sjuke:
N:o 265, 272.
       
December 5 273 SkräddareEnkan Anna Åman - Lazarettet wid Kuppis

57

 
    Under dagens lopp äro:
Tillfrisknad:
N:o 272.
Afliden:
N:o 273.
Ännu sjuke:
N:o 265.
       
December 6   Är under dagens lopp icke någon insjuknad eller afliden.
Tillfrisknad:
N:o 265.
       
December 11 274 Trädgårdsmästaren Anders Melander Egen -

65

 
    Ännu sjuk:
N:o 274.
       
December 12   Är under dagens lopp icke någon insjuknad, afliden eller tillfrisknad.
Ännu sjuk:
N:o 274.
       
December 13   Är under dagens lopp icke någon insjuknad, afliden eller tillfrisknad.
Ännu sjuk:
N:o 274.
       
December 14 275 Aflidne InstrumentsMakaren Gunsts Enka, Johanna Gunst Egen -

91

 
    Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 274, 275.
       
December 15 276 InhysesPigan Brita Malmberg Egen -

54

 
   

Ännu sjuk:
N:o 276.

       
December 16 277 TimmerGesällen Michaël Ahlberg - Lazarettet wid Kuppis 67  
  278 CollegiiAssessoren och Riddaren af kejserliga S:t Wladimirs Ordens Fjerde Class, Alexander Hübner Egen - 52  
   

Under dagens lopp äro:
Afliden:
N:o 277.
Ännu sjuke:
N:o 276, 278.

       
December 17 279 Formannen Anders Gröndahl Egen - 51  
  280 Formannen Anders Gröndahls Hustru, Helena Gröndahl Egen - 67  
  281 Drengen Johan Cawander, tjenande hos FältKamreraren Lewison - Lazarettet wid Kuppis 25  
  282 Historiarum Lectorn wid Gymnasium i Åbo, Magister Anders Gustaf Simelius Egen - 41  
  283 MurareLärlingen Johan Salin Egen - 39  
  284 Borgaren och Fiskköparen Joseph Jansson Egen - 31  
  285 Pigan Maria Nordlund, tjenande hos CommerceRådet Trapp Egen - 32  
  286 Gatläggaren Ahlgrens Son, Otto Reinhold Egen - 9  
  287 Gatläggaren Ahlgrens Son, Aron Alexander Egen - 4  
  288 Kakelugnsmakare-Gesällen Gustaf Lemlin Egen - 22  
  289 Kusken Gustaf Nummelin, tjenande hos Doctorn och DomProsten Sadolin Egen - 28  
  290 Extra LandsCancellisten Johan Gustaf Sundwik Egen - 30  
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 278, 280, 281, 284.
Ännu sjuke:
N:o 276, 279, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 290.

       
December 18 291 Pigan Ewa Elisbaeth Åkerfelt, i tjenst hos Handlanden Möller Egen - 25  
  292 Häradsskrifwaren Reinhold Tillman Egen - 32  
  293 KopparslagareÅldermannen Johan Calonius Egen - 39  
  294 Sjömannen Gabriel Sawolin Egen - 60  
  295 Handlanden Carl Fredrik Semenius - Lazarettet wid Kuppis 36  
  296 Pråmkarlen Jacob Lindholm - Lazarettet wid Kuppis 40  
  297 Brandwaktskarlen Johan Lundgren - Lazarettet wid Kuppis 50  
  298 Drengen Simon Mattsson, tjenande hos Hökaren Borgenius - Lazarettet wid Kuppis 20  
  299 SjömansHustrun Ulrika Randell Egen - 26  
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 282, 285, 288, 294.
Tillfrisknad:
N:o 276.
Ännu sjuke:
N:o 279, 283, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299.

       
December 19 300 Pigan Fredrika Broberg, i tjenst hos Professoren, Doctor von Haartman - Lazarettet wid Kuppis 21  
  301 Pigan Justina Tjäder, i tjenst hos Handlanden Leinberg - Lazarettet wid Kuppis 25  
  302 SkräddareGesällen, Paul Wikman - Lazarettet wid Kuppis 25  
  303 TimmerLärlingen, Stigells Hustru Edla Gustawa Stigell Egen - 24  
  304 Tobaksspinnare-Enkan, Anna Bergström Egen - 64  
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 279, 292, 296.
Ännu sjuke:
N:o 283, 286, 287, 289, 290, 291, 293, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304

       
December 20 305 Pigan Elisabeth Jacobsdotter, i tjenst hos HökareEnkan Hellman - Lazarettet wid Kuppis 17  
  306 EnkeFru Majorskan Elisabeth von Willebrand, född Gadolin Egen - 65  
  307 Handlanden Gabriel Leinberg Egen - 28  
  308 Pigan Carolina Tenlin, i tjenst hos Controlleuren Peitzius Egen - 21  
  309 Gatläggaren Ahlgrens Son, Johan Egen - 12  
  310 Drengen Johan Michelsson, i tjenst hos HökareEnkan Hellman - Lazarettet wid Kuppis 22  
  311 Borgaren Gustaf Hjortman Egen - 52  
  312 Borgaren Gustaf Hjortmans Hustru, Hedwig Egen - 42  
  313 Urmakaren, Magnus Blomqwists Hustru, Ulrika Blomqwist Egen - 40  
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 290, 295, 306.
Tillfrisknade:
N:o 286, 293.
Ännu sjuke:
N:o 283, 287, 289, 291, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313.

       
December 21 314 Pigan Gustawa Ryxell, i tjenst hos Smeden Pihra - Lazarettet wid Kuppis 26  
  315 Lumpsamlaren Fahlboms Hustru, Catharina Michelsdotter Egen - 36  
  316 Drengen Gustaf Lindberg, i tjenst hos Hökaren Ahlstedt Egen - 29  
  317 BagareÅldermannen Carl Wahlgren Egen - 67  
  318 TimmerGesällsHustrun, Margaretha Thulander - Lazarettet wid Kuppis 47  
  319 MurareLärlingen Anders Lilja - Lazarettet wid Kuppis 35  
  320 Waktmästaren Jacob Grönblom - Lazarettet wid Kuppis 35  
  321 Medicinæ Doctorn, Matthias Åkerberg Egen - 82  
  322 Pigan Elisabeth Nyman - Lazarettet wid Kuppis 18  
  323 LandsKameraren Gustaf Mauritz Wænerberg Egen - 34  
  324 FältwäbelsHustrun, Maria Ladde Egen - 38  
  325 Inhyses Pigan Helena Sawolin Egen - 51  
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 307, 310, 312, 321.
Ännu sjuke:
N:o 283, 287, 289, 291, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325.

       
December 22 326 JustitiæBorgmästaren och Riddaren af Kejserliga S:t Wladimirs Ordens Fjerde Class, Claës Sacklén Egen - 43  
  327 Borgaren Jacob Rautalin Egen - 42  
  328 SnickareLärlingen Anders Sjödahl - Lazarettet wid Kuppis 20  
  329 TegelbruksdrengsHustrun, Anna Elisabeth Lindberg - Lazarettet wid Kuppis 36  
  330 Tegelbruksdrengen Lindbergs Son, Gustaf Lindberg - Lazarettet wid Kuppis  
  331 Tegelbruksdrengen Lindbergs Son, Ulrik - Lazarettet wid Kuppis  
  332 FärgareLärlingen Fredrik Ahlstedt, i tjenst hos Färgaren Dahlstedt - Lazarettet wid SlottsFältet 19  
  333 Pigan Anna Maria Johansdotter, i tjenst hos Garfwaren Hellgren Egen - 19  
  334 SjömansEnkan Catharina Scharlin - Lazarettet wid Kuppis 60  
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 283, 304, 317, 320, 323.
Tillfrisknade:
N:o 287, 299, 301, 309.
Ännu sjuke:
N:o 289, 291, 297, 298, 300, 302, 303, 305, 308, 311, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334.

       
December 23 335 Förre Postillonen Johan LIndholm Egen - 61  
  336 Pråmkarlen Gustaf Nylund - Lazarettet wid Kuppis 33  
  337 CoopvaerdieSkepparen Isak Engblom Egen - 32  
  338 Wärdshushållerskan Albertina Candelin Egen - 40  
  339 Bokbindaren Randéns Hustru, Fredrika Bergman Egen - 38  
  340 WaktkartlsEnkan Helena Lindman - Lazarettet wid Kuppis 49  
  341 Pigan Ulrika Westerlund, i tjenst hos SnickareEnkan Sållman - Lazarettet wid Kuppis 25  
  342 Pigan Maria Elisabeth, i tjenst hos Kopparslagaren Hagström - Lazarettet wid Kuppis 25  
  343 TimmerGesällen Anders Wessmans Hustru, Maria Wessman - Lazarettet wid SlottsFältet 44  
  344 Cantorn Gröndahls Hustru, Gustawa Gröndahl Egen - 46  
  345 Handlanden Erik Johan Löfroos Egen - 30  
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 319, 327, 335, 338.
Tillfrisknade:
N:o 297, 308, 322.
Ännu sjuke:
N:o 289, 291, 298, 300, 302, 303, 305, 311, 313, 314, 315, 316, 318, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345.

       
December 24 346 Torparen Johan Kandolin från Wändälä Säteri i Lundo Socken Egen - 60  
  347 TimmerGesällsHustrun Maria Hedman - Lazarettet wid SlottsFältet 50  
  348 Swenske Undersåten, Mamsell Susanna Lychau Egen - 45  
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 318, 345, 346.
Tillfrisknade:
N:o 303, 315, 334.
Ännu sjuke:
N:o 289, 291, 298, 300, 302, 305, 311, 313, 314, 316, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 347, 348.

       
December 25 349 KakelugnsmakareLärlingen Gustaf Silwander - Lazarettet wid SlottsFältet 19  
  350 TimmerGesällsHustrun Hedwig Nyman - Lazarettet wid SlottsFältet 32  
  351 TimmerGesällen Nymans Dotter Maria Charlotta - Lazarettet wid SlottsFältet ¾  
    Under dagens lopp äro:
Icke någon afliden.
Tillfrisknade:
N:o 305, 333, 342.
Ännu sjuke:
N:o 289, 291, 298, 300, 302, 311, 313, 314, 316, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 336, 337, 339, 340, 341, 343, 344, 347, 348, 349, 350, 351.
       
December 26   Är under dagens lopp icke någon insjuknad eller efliden.
Tillfrisknade:
N:o 300, 302, 316, 337, 339.
Ännu sjuke:
N:o 289, 291, 298, 311, 313, 314, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 336, 340, 341, 343, 344, 347, 348, 349, 350, 351.
       
December 27 352 SjömansHustrun Ulrika Lemberg Egen - 35  
  353 GlasmästareLärlingen, Claës Jacob Dahlman - Lazarettet wid SlottsFältet 21  
  354 Färgaren Dahlstedts Dotter, Gustawa Dahlstedt Egen - 11  
  355 Sjömannen Jacob Flinkman Egen - 40  
  356 Skepparen Matts Eklund Egen - 30  
  357 Coopvaerdie Skepparen Michaël Wiréns Son, Constantin Egen - 9  
  358 Aflidne Assessoren G. Falckens Dotter, Erika Gustawa Falcken Egen - 14  
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 325, 328, 358.
Ännu sjuke:
N:o 289, 291, 298, 311, 313, 314, 324, 326, 329, 330, 331, 332, 336, 340, 341, 343, 344, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357.

       
December 28 359 SkeppshwarfsDisponenten Otto Reinhold Baër Egen - 34  
  360 Tegelbruksdrengen Johan Lindbergs Son, Carl Lindberg - Lazarettet wid Kuppis 7  
  361 Förre TulljagtsUppsyningsmannen Carl Gustaf Blombergs Son, Carl Gustaf Egen - 5  
  362  AuctionsMäklareEnkan Maria Sjöberg - Lazarettet wid SlottsFältet 75  
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 329, 330, 361.
Ännu sjuke:
N:o 289, 291, 298, 311, 313, 314, 324, 326, 331, 332, 336, 340, 341, 343, 344, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 359, 360, 362.

       
December 29 363 TimmerGesällsHustrun Sophia Lindgren - Lazarettet wid SlottsFältet

35

 
   

Under dagens lopp äro:
Icke någon afliden.
Tillfrisknade:
N:o 331, 341, 356, 360.
Ännu sjuke:
N:o 289, 291, 298, 311, 313, 314, 324, 326, 332, 336, 340, 343, 344, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 359, 362, 363.

       
December 30 364 Handlanden Gustaf Ullners Fru, Fredrika Ullner Egen - 37  
  365 Aflidne Guld- och Silfwer Arbetaren Anders Pihras Son, Skol-Ynglingen Anders Oscar Pihra Egen - 16  
   

Under dagens lopp äro:
Icke någon afliden.
Tillfrisknade:
N:o 289, 291, 298, 311, 313, 332, 336, 343, 344, 349, 353, 354.
Ännu sjuke:
N:o 314, 324, 326, 340, 347, 348, 350, 351, 352, 355, 357, 359, 362, 363, 364, 365.

       
December 31 366 MurareGesällen Häggroths Hustru Juliana Häggroth Egen - 32  
  367 Aflidne TrädgårdsMästaren Melanders Dotter Maria Christina Egen - 34  
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 326, 365.
Tillfrisknade:
N:o 355, 357, 359.
Ännu sjuke:
N:o 314, 324, 340, 347, 348, 350, 351, 352, 362, 363, 364, 366, 367.

       
1832
Januarii 1
368 MurareGesällen Jacob Laurén Egen Egen - 45  
  369 SnickareGesällen Anders Ahlstedt - Lazarettet wid Kuppis 50  
   

Under dagens lopp äro:
Afliden:
N:o 369.
Tillfrisknad:
N:o 347.
Ännu sjuke:
N:o 314, 324, 340, 348, 350, 351, 352, 362, 363, 364, 366, 367, 368, 370.

       
Januarii 2 371 PackareEnkan Maria Lindán Egen - 31  
  372 SnickareGesällsEnkan, Anna Christina Ahlstedt - Lazarettet wid Kuppis 40  
  373 Förre Handlanden Carl Magnus Tiwerström - Lazarettet wid SlottsFältet 48  
   

Under dagens lopp äro:
Afliden:
N:o 370.
Tillfrisknade:
N:o 314, 340, 350, 351, 364.
Ännu sjuke:
N:o 324, 348, 352, 362, 363, 366, 367, 368, 371, 372, 373.

       
Januarii 3  

Är under dagens lopp icke någon insjuknad:
Afliden:
N:o 372.
Tillfrisknad:
N:o 367.
Ännu sjuke:
N:o 324, 348, 352, 362, 363, 366, 368, 371, 373.

       
Januarii 4 374 Pigan Anna Sophia Sallmén, i tjenst hos MålareEnkan Herdin Egen -

34

 
   

Under dagens lopp äro:
Aflidne:
N:o 348, 362, 374.
Ännu sjuke:
N:o 324, 352, 363, 366, 368, 371, 373.

       
Januarii 5 375 Aflidne Trädgårdsmästaren Anders Melanders Enka, Helena Melander Egen -

55

 
    Under dagens lopp äro:
Afliden:
N:o 366.
Tillfrisknade:
N:o 324, 368, 373.
Ännu sjuke:
N:o 352, 363, 371, 375.
       
Januarii 6   Är under dagens lopp icke någon insjuknad eller tillfrisknad.
Afliden:
N:o 375.
Ännu sjuke:
N:o 352, 363, 371.
       
Januarii 7   Är under dagens lopp icke någon insjuknad afliden eller tillfrisknad.
Ännu sjuke:
N:o 352, 363, 371.
       
Januarii 8   Är under dagens lopp icke någon insjuknad eller afliden.
Tillfrisknad:
N:o 371.
Ännu sjuke:
N:o 352, 363.
       
Januarii 9  

Är under dagens lopp icke någon insjuknad eller afliden.
Tillfrisknad:
N:o 363.
Ännu sjuke:
N:o 352.

       
Januarii 10  

Är under dagens lopp icke någon insjuknad eller afliden.
Tillfrisknad:
N:o 352.