"Räätälien mustakirja" 1896-1901


"Räätälien Mustakirja" on käsin kirjoitettu v. 1896 luettelon kansilehdelle. Kyse on todennäköisesti räätälien ylläpitämistä luetteloista asiakkaista joilla on maksamattomia töitä.

1896: Helsinki Waasa Kuopio Turku Lisälehti No 1: Helsinki Turku Waasa Wiipuri Hämeenlinna Maksaneina poistettavat Lisälehti No 2: Helsinki Waasa Turku Hämeenlinna Tampere Sortavala Maksaneina poistettavat Lisälehti No 3 (v. 1899) Lisälehti No 4 (v. 1901)


Nimi. Arvo. Yleisiä muist.

Ahlstedt, K.

kaivertaja

Andersin, H.

soittaja

! ?

Ankarcrona, R.

sanomalehtimies

 

Ahnger, C.

telegrafimekanikko

 

Askelund, C.

koristemaalari

 

Ahlberg, A.

ravintoloitsija

 

Andersson, K.F.

 

! ! !

Andersson, H.

insinööri

† † † † (! ?)

Alexandroff, A.

suutari

! ! ! !

Alexandroff, N.

poliisi

† †

Adamoff,

suutari

!

Andsten, F.

puuseppä

† †

Andersson, K.A.

konttoristi

!

Andersson, G.A.

tullivahtimestari

! !

Ahlqvist, Alarik

konttoristi

! ! ! († †)

Ahlqvist, Edvard

viinuri

!

Ahlfors, Johan

ylioppilas

! !

Ahlgren, Klas

ravintoloitsija

!

Appelberg, K.Joh.

viinuri

!

Ahlberg, Axel

näyttelijä

! !

Adler, Hugo

ent. tullivirkamies

 

Artemjeff,

apteekkari

Appelberg, K.J.

agentti

! !

Andsten, Oskar

viinuri

!

Alexandroff, Theod.

ent. insinöörikondukt.

! ?

Axner, F.O.

kengittäjä

! !

Aschan, Armas

konttoristi

† † † †

Alenius, O.

leipuri

! ?

Alanen, A.

sorvari

! !

Aho, J.

 

! ?

Almqvist, A.

kengittäjä

! ?

Ankar, J.V.

 

Armblad

ylioppilas

! ?

Ahlstedt,

maalari

! ?

Appelroth, A.

ylioppilas

 

Antman,

ylioppilas

 

Arvidson,

viinuri

 

Alexejeff, A.

kauppa-apulainen

!

Albion, Karl

viinuri

!

Alenius, J.A.

arkkitehti

† †

Adler, Carl

 

† †

Andersson, E.

konttoristi

† †

Auer, K.E.

maisteri

 

Aho, Asarias

seppä

† †

Andersson, G.

viinuri

!

Ahlgren, J.

telefrafisti

† †

Ahnger, Will.

ylioppilas

 

Bärlund, Edvard

painotaituri

! !

Barcker, A.

konttoristi

 

Berghäll, H.O.

proviisori

 

Brofelt, Ossian

näyttelijä

 

Brofelf, Alfons

insinööri

 

Brofelt, Hj.

kirjailija

! ! ! !

Borg, O.

kondiittori

 

Borg, Emil

ent. ravintoloitsija

† †

Bergström, O.

näyttelijä

 

Behm, O.

kirjailija

 

Broling, J.

litograaffi

 

Barck, A.A.

litograaffi

! !

Böckerman, Julius

verhoilija

 

Borenius, J.

verhoilija

† † (! ?)

Brandt, K.H.

suutari

!

Blomberg, A.F.

 

† † (! ?)

Blom, J.E.

suutari

! !

Blommenthal, A.

 

! !

Backman, Albert

konttoristi

!

Blomqvist, V.E.

vahtimestari

! ?

Boije, Wilhelm

konttoristi

! ?

Bertini,

keinoilija

! ?

Berg, Fredrik

seppä

! ?

Bergelund, Elis W.

ylioppilas

! ?

Brummer, Onni V.

sanomalehtimies

! !

Bäckman, Rob.

toimii raitiotiellä

! !

Bell, Sam V.

 

Brodin, Axel

kauppias

!

Blomqvist, R.

maisteri

!

Björkman, Vilh.

viinuri

! ?

Bergman, A.

rautatienkirjuri

! ?

Blomqvist, J.

suutari

! !

Björklund,

kauppa-asioitsija

!

Bremer, T.V.

 

! ! ! !

Bussman, Albert

puuseppä

 

Bäckman, V.

tallirenki

! !

Björklund, P.V.

 

! ?

Byskata, M.

 

! ?

Bordakoff, Konst.

kanslisti

! ! !

Bergholm, J.F.

maalari

Baltschewskij, J.A.

rautatienvirkamies

! !

Backman, Albin

parturi

! !

Belajeff, A.

asessori

 

Bentsson,

kultaaja

 

Bastman, E.

proviisori

 

Benner, O.

kasööri

 

Bordakoff, Alexej

telegrafisti

 

Barentin,

viinuri

 

Björkqvist, L.F.

ent. kamreeri

 

Boisman,

ent. ylioppilas

 

Backman,

proviisori

 

Bohm, R.

proviisori

 

Bång, A.F.

teurastaja

† †

Blomström,

konttoristi

 

Björnvik, Oskar

piirustaja

† †

Bergman, G.

seppä

† †

Berg, K.J.

 

! ! ! !

Bökman, Otto

viinuri

! ! ! !

Berglund, A.A.

räätäli

! ! ! !

Blomqvist, K.

rakennusmestari

! ! ! !

Belt, A.V.

rakennusmestari

! ! ! !

Böök, Alarik

taidemaalari

! ! ! ! & kitsas

Byström, Ernst

maalari

! ! ! !

Björkholm, Georg

seppä

† †

Brännlund, G.

ent. poliisi

† †

Bäckman, S.V.

tullivahtimestari

† † & kitsas

Björk, C.A.

leipuri

!

Champbell, Dudley

englanninkielen opettaja

 

Cajander, Carl J.

varatuomari

 

Cajander, Verner

konttoristi

! ! !

Carlsson, Oskar

ent. asioitsija

! ?

Clement, H.

mallikauppias

!

Cedergrén, J.

hammaslääkärinkokelas

† †

Cederqvist, Berndt

tullivahtimestari

!

Collan, Emil

maisteri

! !

Cajan, Bruno

postivirkamies

! !

Cloraeus, Robert

agentti

! ?

Cajander, P.

lehtori

=

Chorin, S.F.

leipuri

!

Castrén,

proviisori

 

Cronvall, J.A.

musikus

† †

Dahlberg, F.

konttoristi

! ! ! !

Dahlgren, J.A.

ent. luutnantti

 

Dahlström, A.E.

keinoilija

† †

Danholm,

   

Dettman, Paul

optikeri

 

Druschinin, K.

agentti

† †

Dunajeff, G.

kauppapalvelija

! ?

Dunajeff,

pormestarin leski

! ?

Enqvist, Otto

farmasöötti

 

Eriksson, J.

ravintoloitsija

 

Elgh, K.

kirjailija

 

Ekberg,

parturi

 

Enbom, A.W.

levyseppä

 

Ekman, Birger

 

! ! !

Eskonen, Oskar

 

! ?

Ekbom, Karl

työmies

! ? († †)

Ekbom, Karl

konttoristi

† † & =

Erlin, (K.A.)

maisteri

† † † †

Eriksson, Th. J.

jarrumies

!

Eronen, Johan

urakoitsija

! ?

Eriksson, Gustaf

latoja

! ?

Ellmén, E.F.

konttoristi

! !

Eklund, G.

kirjansitoja

 

Eerikäinen, Viktor

makasiinimies

! ?

Etman, E.

puuseppä

† †

Ekholm, V.

latoja

! ! !

Ekholm, E.

työmies

 

Eriksson, O.

olutkuski

!

Ekroos, E.K.

telegraaffivahtimestari

! !

Ekroos, E.K.

maisteri

 

Engman, O.

eläinlääkäri

† † † †

Ekholm, Alfred

konttoristi

! ?

Eklund, Oskar

puotilainen

! ?

Enckell, O.

merikapteeni

 

Eriksson, F.

ent. ravintoloitsija

 

Eriksson, A.

viinuri

!

Eriksson, K.G.

leipuri

† † & =

Eronen,

ylioppilas

 

Forsblom, Hugo

kirjapainotaituri

 

Finnberg, K.

renki

 

Forselius, F.J.

maisteri

Forsström, F.

ravintoloitsija

 

Fiebig,

litograaffi

 

Fagerholm,

suutari

 

Fagerholm,

konttoristi

 

Fjeld, Alfred

tehtaalainen

 

Färm,

puuseppä

! !

Forsström, J.A.

puuseppä

† † † †

Franck, O.

kirjanpitäjä

=

Falck, Richard

ravintoloitsija

! ! !

Fagerstén, K.F.

latoja

Forsell, Axel

konttoristi

! ?

Forssman, Vilh.

lyseolainen

! ?

Färdig, Fr.

Maalari

! ?

Forsbäck, E.

ilotulittaja

† † † †

Forsbäck, K.A.

kauppias

 

Forslund, Frans

konttoristi

Fischer, Alfr.

konttoristi

!

Friberg, Otto

konttoristi

† † † †

Fagerström, K.V.

   

Fagerholm, G.A.

konttoristi

! !

Forstén, T.

telegraaffivahtimestari

! ! !

Fredriksson,

suutari

! ?

Frankell, Georg

valokuvaaja

! !

Fonselius, Bruno

tohtori

! !

Fonselius, Leo

ylioppilas

! !

Fonselius, G.H.

apteekkari

! !

Flyström,

   

Fedosejeff,

kauppias

 

Flaiten,

parturi

 

Forsten,

konttoristi

 

Fallenburg, J.

maisteri

 

Forsberg, A.Axel

seppä

† †

Forström, A.

seppä

† †

Faxe, L.

konttoristi

† †

Fogman, M.

kauppa-apulainen

! ! ! !

Frelander, A.

konttoristi

† †

Forselius, Frans J.

kirjailija

! ! ! !

Forsberg, Alfred

tullivahtimestari

† †

Grape, M.

neiti

 

Graeffe, E.F.

konttoristi

 

Gortschakoff, D.

ent. kauppapalvelija

 

Gustafsson, J.F.

jarrumies

 

Grahn, Gunnar

telegrafisti

 

Golowtjoff,

portieri

 

Granz, W.

kirjanpitäjä

† † † †

Gumberg, G.

puuseppä

! (! ?)

Grahn, Allan

apteekinoppilas

! ?

Grödström, H.J.

kauppapalvelija

! !

Granberg, J.

konttoristi

! !

Grönfeldt, J.

ent. ylioppilas

! ?

Grönberg, Alex

 

! !

Gröndahl, Karl J.

 

! !

Gröndahl,

proviisori

 

Gräsbäck,

maisteri

 

Grenman, B.

kauppapalvelija

! !

Grenman, Bertil

ent. rautatienkirjuri

! !

Gyllensten,

viinuri

! ?

Granfelt, John

konttoristi

!

Granfelt, Allan

konttoristi

! !

Girman, H.

kauppapalvelija

 

Grigorjeff, A.

 

! ! ! !

Grönmark,

insinööri

=

Granström, F.V.

konttoristi

! ?

Gustafsson, E.

maalari

! ! ! !

Gylling,

telegraafisti

 

Grönlund,

ent. ravintoloitsija

 

Gestrin, Th.

postivirkamies

! ! ! !

Gråsten, O.

 

† †

Grönroos, Axel

harjaaja

† †

Gröhn, Emil

ylioppilas

† †

Grönstrand, Uno

kauppa-apulainen

† †

Granström, F.

vahtimestari

† †

Hagman, J.F.

puuseppä

! ?

Heikel, J.

ent. polyteknikko

 

Heikel, Pekka

asioitsija

! ! ! !

Heikel, Knut

musikeri

! !

Heikel,

asemapäällikkö

† † † †

Hjerpe,

vahtimestari

 

Huttunen,

ajuri

 

Helmund,

kauppias

 

Hannula, V.

työmies

 

Hilbinger, Eugen

   

Holmsén, H.

puutavarakauppias

 

Helenius, A.

konttoristi

 

Hedberg, J.

metsänhoitaja

 

Heinrichs, A.

maisteri

 

Håkansson, N.

ravintoloitsija

 

Huldt, J.

ravintoloitsija

!

Hiltunen, Otto

 

† † † † (! ?)

Hedenberg, H.J.

 

Hyötylänmäki, J.

   

Hendelin,

tehtaalainen

 

Huhtala,

viinuri

† †

Hellman, H.

työmies

† † (! ?)

Heikkilä,

latoja

!

Hynén,

ylioppilas

!

Hukkanen, V.

kelloseppä

! !

Hagelberg, K.F.

postivirkamies

! !

Hordvig, Paul

kivipainaja

! ?

Harden, Karl

ent. lyseolainen

! ?

Hahl, Karl

insinööri

! ?

Hast, J.

suutari

! ?

Hukka, H.

leipuri

! ?

Huhti, J.A.

ylioppilas

!

Helén, Herman

piirustaja

! ?

Hemström, Oskar

maalari

! ?

Hyvärinen, J.H.

ajuri

! !

Holmström, Oskar

sanomalehtimies

Holmberg, J.E.

ent. kirjapainaja

! ?

Hovi, J.A.

ent. kirjapainaja

! ! !

Hög, Viktor

viinuri

! ! !

Hock, K.

lääketiet.tohtori

! !

Högberg, Richard

raitiotienkuski

! !

Hirn, Julius

sanomalehtimies

! !

Hertz, F.

postivirkamies

!

Haxberg, Karl

viinuri

! ?

Holmgren, Villiam

agentti

! ! !

Hoimela, K.

painotaituri

Hoimela, Gust.

 

† †

Hoimela-Manner A.

 

† †

Henriksson, O.F.

talollinen

!

Holmström, Frans

telegraaffivahtimestari

† † † †

Hautala, S.

työmies

† † †

Holmgrén, Antti

maalari

† † †

Hyvärinen, Aaro

kauppapalvelija

 

Häkkinen, M.

puuseppä

† †

Hellman, B.

kivipainotaituri

† †

Hagelberg, K.

 

† † † †

Hietainen, J.

 

† † † †

Hellström, E.

kapellimestari

 

Hellstén, A.

agentti

! !

Hynninen, E.A.

ylioppilas

! !

Hallonblad, J.

konttoristi

!

Holmberg, Axel

konttoristi

! ?

Herlin, E.

perämies

 

Hedengren, E.

konttoristi

 

Hedner, Karl

masööri

 

Helander,

ylioppilas

 

Hillman,

proviisori

 

Heurlin,

ent. merikapteeni

 

Holmström, Oskar

vahtimestari

† †

Holmström,

maisteri

 

Hägglund,

ent. poliisi

† †

Hellman, Hjalmar

seppä

! ?

Hasselström, A.V.

 

† †

Hammaren, J.V.

 

!

Henriksson, G.E.

kirjaltaja

!

Halonen, A.

renki

† †

Hellman, G.F.

postivirkamies

!

Havu, Abel

kauppa-apulainen

† †

Hagelberg, G.A.

hovioikeuden ausk.

† † & =

Huhtainen, Axel

viinuri

† †

Häggström, K.F.

kondukt.eli posteljooni

!

Hernberg, G.R.

maisteri

† †

Hornborg, Sander

kirjaltaja

!

Helenius, E.A.

kauppakoululainen

† † & =

Hägg, G.F.

työnjohtaja

! ! ! !

Haxberg, Axel

viinuri

 

Ikonen, Aug.

musikeri

!

Ikonen,

suutari

!

Ilmonen,

henkivakuutus-asiamies

 

Ingman, Mårten

nikkari

 

Ingman, Richard

kultaseppä

! ?

Ivanoff,

parturi

! ?

Junnila, A.O.

suutari

 

Jurva, Lauri

konttoristi

 

Jakobsson, Edvard

maisteri

 

Johansson, K.

maalari

!

Johansson, Frans

latoja

Johansson, K.A.

viinuri

Johansson,

mallipuuseppä

 

Johansson,

henkivakuutus-agentti

!

Johansson,

koneenkäyttäjä

! ?

Johansson, A.

 

Jurvonen, J.

työmies

! !

Jokinen,

renki

! !

Juntunen, J.A.

farmasöötti

! !

Jansson, G.

koristemaalari

! ?

Jansson, F.

makasiinimestari

† †

Juslin, K.V.

suutari

!

Järvinen, Villehard

puuseppä

 

Järvinen, Karl

puuseppä

 

Jääskeläinen, K.

ent. rautatientyömies

 

Jefimoff, V.

telegr.vahtimestari

! ! !

Jürgens, C.

konttoristi

=

Jung, Fritjof

proviisori

 

Jürgensén, O.

polttimomestari

† †

Johansson, Joh.

parturi

† †

Jernberg, Frans

suutari

† †

Jukarainen, Herm.

palvelija

† †

Josefsson, J.

kauppa-palvelija

† †

Juuma, V.P.

ylioppilas

† †

Järvenpää, A.

viivoittaja

!

Jokinen, F.J.

   

Karell, Arthur

painotaituri & konemestari

† † †

Knape, C.A.

fil.maisteri

! ?

Krook, P.

fil.maisteri

 

Kaivola, Niilo

 

† † † †

Krogell,

tehtaalainen

 

Kreutzer,

tehtaalainen

 

Kyllönen,

tehtaalainen

 

Karloff, A.

työmies

† †

Karlsson, Viktor

parturi

† † (! ?)

Karlsson, Aksel

telegr.vahtimestari

† † † †

Karlsson, L.J.

vahtimestari

! ! ! !

Karlsson, Gösta

viinuri

 

Kivinen, J.

seppä

! ?

Kivinen, K.J.

konttoristi

! !

Kyllönen, F.

jarrumies

! !

Karsten,

maisteri

† † † †

Kantanen, Herman

tukkiasioitsija

! ?

Kastegren, Igor

lakitiet.kand.

! !

Karppinen, Otto

työnjohtaja

! !

Keckman, Krist.E.

ylioppilas

! ! (! ?)

Keckman, Charles

ylioppilas

! ?

Kurtén, Anders

työnjohtaja

! ! !

Krook, Paul

polyteknikko

! ?

Koivisto, Viktor

työmies

!

Konstantinoff, J.

parturi

Konstantinoff, T.S.

viinuri

 

Komulainen, A.V.

ylioppilas

! !

Komulainen, A.K.

väliaik.nimismies

! !

Krosnapefzeff, C.

viinuri

Kondratjeff, J.

ent. ovenvartija

! !

Koppel, Max

kirjapainotaituri

!

Knoblock, Ludvig

latoja

! ?

Kyander, Kasimir

rautatien virkamies

! !

Koivula, Villehard

 

! ?

Kuhlefelt, E.

ylioppilas

 

Kuhlefelt, Ludvig

polyteknikko

! ?

Kuhlefelt, H.

arkkitehti

! !

Kanerva, H.

kanslisti

!

Korpela,

ylioppilas

! ?

Kämp, L.

konttoristi

!

Kilpeläinen, G.

konttoristi

! ?

Koskinen, Matti

puuseppä

† † †

Kåhlman, V.Aleks.

kirjailija

! ! !

Kojonen, L.

 

=

Koski, V.

suutari

† † † †

Kuhta, A.

telegr.vahtimestari

† † † †

Kuhta,

verhoilija

† † † †

Kovanen,

puuseppä

! ?

Kvist,

suutari

† † †

Krüll, Max

konttoristi

! ?

Kilpinen, M.

maalari

† †

Kuorikoski, K.

rakennusmaalari

 

Kuorikoski,

kauppias

 

Kankaanpää, V.E.

ylioppilas

† †

Kumpuniemi, M.

kirjansitoja

† †

Källgren, H.

farmasöötti

† †

Kangas, Nehemias

räätäli

† †

Kartawceff, V.

raitiotienmies

! ! ! !

Kusk, R.

kauppa-apulainen

† †

Kavall, J.E.

poliisi

† †

Komulainen, A.V.

ylioppilas

† †

Kalkki, Karl

seppä

 

Lindgren, O.S.

puuseppä

! ?

Liljeström,

musikeri

!

Liljeström, Oskar

viinuri

† †

Liljeström, W.

kauppapalvelija

 

Lindqvist, Emil

koneenkäyttäjä

 

Lindqvist, Arthur

kauppapalvelija

! !

Lindqvist, A.B.

viinuri

† † † †

Lunden, Oswald

rautatienharjoittelija

 

Lång, Osvald

konttoristi

 

Laxell, Karl

asioitsija

 

Lindblom, G.F.

   

Lahtinen, O.

suutari

 

Lojander, Hugo

apteekkari

 

Lindberg, Axel

näyttelijä

 

Lindberg,

levyseppä

! !

Lindberg, U.

konttoori-apulainen

! ?

Lönngren, G.

konttoristi

!

Lönngren, Hugo

 

! ?

Lönegrén, S.

   

Limnell, K.

näyttelijä

 

Liljebäck,

agentti

 

Löfström, J.A.

henkivakuutusagentti

 

Löfström, K.V.

jahtimestari

† † & =

Löfström, W.

konttoristi

† † † †

Lahti, V.A.

kansakouluopettaja

! ! ! !

Lyytikäinen, V.

kelloseppä

† † † (! ?)

Lundgrén,

konttoristi

 

Lindström, Otto

maalari

 

Lindström, K.

puuseppä

! (! ?)

Lindström, G.

viinuri

! !

Lindström, F.F.

uunintekijä

! !

Lindström, Uno

maisteri

 

Lindström, C.A.

 

† † †

Lindström, A.

kauppias

Lindström, O.

kirjakauppias

† † †

Lindström, Fredrik

agentti

 

Lindström, J.

 

! ?

Lindström, Axel

seppä

† †

Lindström, K.E.

telegr.vahtimestari

! ?

Lindholm, Hugo A.

ent. kapteeni

† † † † (! ?)

Laaksonen, K.

muurari

† †

Lindholm,

verhoilija

! ! !

Lindholm, Fr.

konttoorinapulainen

! ?

Lindholm, F.F.

ent. kestikievari

! ! ! !

Lehtonen, John A.

työmies

! ! !

Leiviskä, K.G.

renki

† † (! ?)

Leiton,

puutarhuri

† † (! ?)

Löffström, O.

konttoristi

! !

Lundholm, E.

 

!

Leppälampi,

puuseppä

† † † †

Laine, E.

rautatientyömies

! !

Laine,

puuseppä

 

Lang, K.A.

halkokauppias

! !

Laitinen, V.R.

suutari

! ?

Linderoos, Georg

maisteri

! ! ! !

Lindros, Alfred

kivipainaja

! !

Lindros, Abel

puuseppä

= & † †

Liljeroos, J.

vaakamestari

!

Lundin, J.

ravintoloitsija

Lindeman, G.

konttoristi

!

Lundström, E.L.

merimies

† † †

Lexenberg, J.

viinuri

! ?

Luoma, Arth.

kirjapainotaituri

! !

Lönngren, Bruno

sikaarintekijä

† † †

Lojander, K.L.

varatuomari

! ! & † † † †

Lindfors, Joh.

 

(! ?) ! !

Lönnbom, Kasimir

filos.tohtori

! !

Lübeck, Harald

 

! !

Lindh, M.

proviisori

!

Lange, Hj.

näyttelijä

! !

Lindelöf, L.

tehtailija

! !

Lohwitzsky, A.

virkamies

! ?

Lundström, A.

kelloseppä

! ! !

Långström, Emil

konttoristi

!

Lindstedt, O.E.

puuseppä

!

Lilius, L.

 

! !

Lumme, Emil

senaatinkopisti

† † † †

Lundgren, J.V.

konttoristi

! ! ! !

Lehtinen, E.

puuseppä

 

Laaksonen, A.

puuseppä

 

Lindström, Oskar

puuseppä

 

Lod, W.

viinuri

 

Luostarinen, A.

maalari

! !

Lekman, A.

seppä

† †

Lindevall, Georg

nimismies

† † † †

Laitinen, G.E.

rautatieläinen

! ?

Laine, J.

maalari

! ?

Lehto,

kirjansitoja

! ?

Lindroth, E.

näyttelijä

! ! !

Lampo, E.V.

ylioppilas

! ?

Lönegren, Arvid

ylioppilas

! !

Lönegren, Verner

ylioppilas

! !

Linsén, Harry

ylioppilas

!

Linsén, John

maisteri

! ! !

Lång, H.

konttoristi

 

Lindeqvist,

maisteri

 

Liljander, Gust.

Konttoristi

 

Lövegren,

ent. kauppias

 

Less, K.

puotilainen

! ?

Lönnbom, V.

rakennusmestari

! ! !

Löfgren, K.

läkkiseppä

! ! ! !

Lipponen, Paavo

kauppa-apulainen

† †

Liuttu, Karl

 

! ! ! !

Leppälä, Johan

maalari

† †

Levón, Ossian

 

† †

Lübeck, Bernh.

kirjaltaja

† †

Laaksonen, J.V.

seppä

† †

Landstedt, Herm.

kauppa-apulainen

† †

Lundberg, Johan

 

!

Lagerträd, L.F.

lämmittäjä

† †

Lagerlund, Hjalmar

 

!

Lindberg, Joh.

viinuri

† †

Lehikoinen, Antti

asioitsija

 

Leino, Axel

konttoorinapulainen

 

Matsson, J.

ent. poliisi

 

Matsson, E.

kelloseppä

† †

Mäkinen, S.

rautatientyömies

 

Munck, H.

ent. poliisikomisario

† †

Maexmontan,

majuri

 

Meriheinä, K.

 

! ?

Merikanto, Oskar

urkuri

! ! ! !

Metso, M.

renki

! ? & † † † †

Mantere, A.

lukkari

! ? & !

Malmberg,

puotilainen

! !

Malmberg, Evert

 

! !

Malmberg, Sven

konemestari

! ?

Malmberg, Eliel

ent. poliisikomisario

! ! ! !

Melander, K.F.

ent. talonomistaja

! ! ! !

Melander, Karl

latoja

! !

Mesterton, Ernst

konttoristi

† † † & ! !

Meijer, J.O.

musikeri

! ?

Mielonen, J.

postivirkamies

! ? & † †

Moring, A.

agentti

! ? & † † †

Michelsson, N.

rakennusmestari

=

Michelsson, O.W.

suutarimestari

=

Maciewitz, L.

polyteknikko

! !

Malmström, H.M.

 

! ?

Mozelli,

apteekkari

=

Meus, N.

puuseppä

 

Miettinen, A.E.

suutari

! ! !

Maude, G.

insinööri

† † † †

Mölse, Vilhelm

rautatien virkamies

! ! ! !

Malkki,

farmasöötti

 

Mellblom

viinuri

 

Mustonen, K.

latoja

 

Molander, Claes

ylioppilas

† †

Maks, Eugen

kirjansitoja

† †

Makowsky, A.

postivirkamies

† †

Meller, C.J.R.

insinööri

!

Malmgren, Karl

koneenkäyttäjä

 

Nyman,

hovioikeuden ausk.

 

Nyman, A.V.

kirjapainaja

!

Nyman, E.

konttoristi

 

Nuutinen, J.V.

latoja

 

Nylander, Ch.

ent. pormestari

 

Nylander,

maisteri

 

Nylander, Georg

konttoristi

† † & =

Nordlund, G.

hovioikeuden ausk.

! ?

Nyberg, Torsten

metsäkond.

† † † † & ! ?

Nyberg, V.

maisteri

! !

Nyberg, E.A.

maalari

† † †

Nyberg, A.

vahtimestari

! ?

Neittamo, Juho

puuseppä

! ?

Norkko, Aug.

kirjailija

† †

Nyholm, F.

 

† † † †

Nyholm, A.

konttoristi

! ?

Nyholm, Edvard

viinuri

! !

Nyholm, Johan

 

! ?

Nyholm, C.

työmestari

!

Nyholm, Frans V.

 

† †

Nyström, Severin

koneenkäyttäjä

† † † † & ! !

Nurmi, G.

keinoilija

=

Nummelin, C.H.

piirustaja

!

Nordström, Hj.

kelloseppä

† † †

Norell, J.Tyko

maalari

! !

Nordling, Th.

everstiluutnantti

† †

Nilsson, G.

puutarhuri

!

Nordqvist, E.

maisteri

! !

Nordberg, Frans

 

! !

Nordberg, Henrik

tuomari

! ?

Neronoff, A.

hovineuvos

!

Nielssen, A.

lautapihankirjuri

! ?

Nordstrand,

viinuri

 

Nordling,

farmasöötti

 

Nygren,

kauppakasööri

 

Nieminen,

puotilainen

 

Nordberg,

ent. orkesterilainen

 

Nordberg,

konttoristi

 

Nassokin, R.

postivirkamies

!

Nygård, M.

puuseppä

† †

Nikiforoff, A.

poliisikomisario

† †

Natschewitz, N.R.

parturi

!

Obrozoff, A.

ent. kauppa-apulainen

 

Orädd, K.A.

tehtaalainen

 

Ottelin, J.

ylim.senaatinkopisti

! !

Ottelin, Johan A.

 

† † † †

Olsén, Villiam

viinuri

! ?

Olsson, O.

puuseppä

! ?

Olsson,

maisteri

 

Olin, Alfr.

konttoristi

! !

Ollila, F.O.

 

! ?

Oksanen, Johan

kirjansitoja

! ?

Ojanperä, Joh.

kauppa-apulainen

† †

Olander, A.

maalari

! ! ! !

Ojala, Jakob

poliisi

† †

Packalén,

latoja

 

Paul, A.

agentti

 

Paul,

farmasöötti

! !

Polén,

maisteri

 

Pelkonen, O.

konttoristi

 

Pelkonen, Johan F.

tehtaalainen

 

Pelkonen,

ylioppilas

 

Pitkänen, Lauri

maisteri

† & ! !

Piehl, J.

parturi

! ?

Plathan, E.

maisteri

! ! & ! ?

Plathan, A.G.

n.tuomari

 

Pellikka, Juho

 

! !

Parviainen, O.E.

 

! !

Petrelius, A.

maisteri

! !

Palmqvist, Gösta

agentti

! !

Pelander, A.

viinuri

† †

Pelander, V.

suutari

! ?

Palmén, H.

ylioppilas

! ?

Procope, N.

ylioppilas

! ?

Petroff, C.B.

rautatienkirjuri

! ?

Poppius, F.

 

† † † †

Paananen, Pekka

rakennusmestari

 

Platonoff, A.

renki

! ! !

Paroll, A.

telegrafisti

!

Portin, O.

astianvannoittaja

! ! !

Paattinen, H.

leipuri

! ?

Pöntynen, O.

maalari

† † † †

Pasanen, J.

maalari

! ?

Pantsar, H.

fil.kandidaatti

! !

Pfaler, v.Michael

tohtori

! !

Pfaler, v.K.G.

ylioppilas

! !

Puustinen, A.

kauppias

 

Pettersson, J.

pikentti

 

Pettersson, A.

viinuri

† †

Paavilainen,

posteljooni

† †

Paalanen, H.

suutari

† †

Pyrhönen, J.

puuseppä

† †

Pajarinen, J.E.

jarrumies

† †

Planting, A.

ylioppilas

† †

Pihlgrén, Oskar

 

!

Pihlström, Ernst

ylioppilas

† † & ! ! !

Råbergh, A.T.

ajuri

 

Råbergh, Gunnar

insinööri

! ?

Råbergh,

rautatienvirkamies

! ?1

Räsänen, Pekka

 

† † † † & ! ?

Reinikainen, A.

painotaituri

!

Rautell, Toivo E.

maalari

! ?

Röman, F.M.

 

† † † † & ! ! ! !

Rautio, Henr.

koneenkäyttäjä

! ! !

Rulin, Karl

viinuri

!

Rossi, E.

 

! ?

Ruutunen, Oskar

kultaaja

† † † †

Ramsi, E.V.

suutari

 

Ruohonen, E.

seppä

 

Rosenlöf, M.

uunintekijä

! !

Rosenlöf, S.

valuri

! ! !

Rosenqvist, Viktor

konttoristi

! ?

Roscher,

postiexpeditööri

 

Rindell, A.

proviisori

 

Ravander, P.A.

telegr.mekanikko

† †

Rasmussen, Carl

konsuli

† †

Riikonen, F.

leipuri

† †

Ramsay, Anders

 

!

Ritter, Vilh.

viinuri

† †

Sarén,

nahkuri

! ?

Svensson, J.A.

musikeri & piirustaja

! ! !

Svensson, A.A.

ent. tallimestari

 

Svensson, C.J.

viinuri

!

Svensson, Herman

kelloseppä

 

Streng, T.J.

maalari

! ? & † † † †

Streng, H.

maalari

!

Sjöström, Adi W.

kupariseppä

 

Saarnio, Tuure

ent. kansakoulunopettaja

 

Sandell, Hugo

ent. polyteknikko

 

Sandström, A.

konttoristi

 

Söderlund,

typograaffi

 

Söderlund, Axel

 

! !

Sohlström, F.C.

agentti

 

Sohlström, Gösta

v.tuomari

† † † & ! !

Sohlström, Axel V.

konttoristi

! !

Seppänen, A.

lakitieteen kandidaatti

 

Standertskjöld-Nordenstam,

   

Schwank, E.Caesar

tapitseerari

† † † †

Sundberg, A.

konttoristi

 

Sjöblom, E.S.

latoja

! ! ! & † † † †

Sjöblom, R.J.

pankinkonttoristi

!

Sjöblom, Ivar

seppä

† †

Sjölund,

tehtaalainen

 

Stenvall, Arthur

agentti

! ! ! ! & ! ! & † † † †

Stenvall,

varastomestari

! ?

Sirén, Janne

kauppa-apulainen

† † † † & ! ?

Sirén,

rakennusmestari

!

Stjernlund, Onni

maanviljelyskoulun reht.

! !

Schärlund,

proviisori

 

Störtström, O.

jarrumies

! !

Svenberg, O.

maalari

! !

Skogberg, A.W.

konttoristi

† † † † & ! !

Salminen,

viinuri

† † † † & ! !

Sarell, J.B.

suutari

† † †

Sarman, Johan

lautapihanhoitaja

† †

Sarman, Titus

työnjohtaja

† †

Smedslund, K.F.

arkkitehti

† † † †

Stenroos, Nestor

seppä

! ?

Spof, Axel

konttoristi

† †

Silfvenius, K.V.

kaupanhoitaja

!

Silén, K.A.

maisteri

! ?

Schlüter, W.A.N.

ylioppilas

! !

Stern, Carl

viinuri

! ?

Skogström, J.W.

puutarhuri

! !

Snellman, O.

hammaslääkärinoppilas

!

Snellman, Ossian

konttoristi

!

Snellman,

provasti

 

Söderholm, C.F.

viinuri

!

Söderholm, J.E.

kirjansitoja

† †

Söderholm, Caesar

kauppa-apul. & konttoristi

† †

Sjöman, Karl

v.tuomari

! !

Sundman, Anders

välskäri

 

Salin, G.A.

teurastaja

=

Salin, Leonard

sanomalehtimies

! !

Saarinen, Taavi

fil.kandidaatti

!

Sarlin, Aron

maisteri

! ! & =

Sommer, Ebbe

rakennusmestari

! !

Sjöberg, E.O.

sanomalehtimies

! !

Sjöberg, Arvid

viinuri

 

Sonck, J.G.

senaatin kielenkääntäjä

=

Stegman, G.

telegrafisti

! !

Sevelius, Oskar

konttoristi

! !

Sihvonen, J.

muurari

!

Sihvonen, E.

muurari

!

Salmi, Santeri

latoja

 

Stenius, U.G.

leipuri

! ?

Stenius, A.W.

 

† † & ! ! ! !

Savander, A.

työmies

† † † †

Stenman,

musikeri

! ?

Schnur, Viktor

proviisori

Sailander, A.

suutari

! ?

Sailander, F.

suutari

! ?

Selin, Aleksander

ylioppilas

! ?

Silvendoinen, D.

konttoristi

 

Sundberg, Axel

kauppakirjuri

† †

Salonius,

ylioppilas

 

Stråhlman,

ylioppilas

 

Schvindt,

maisteri

 

Seipell,

ent. ylikonstaapeli

 

Sjögrén,

maisteri

 

Sjögrén, Emil

konttoorinapulainen

 

Strandström,

koneenkäyttäjä

 

Sundell,

viinuri

 

Siljander,

ent. pankinkirjanpitäjä

 

Strömvall,

rautatienkirjuri

 

Silfverberg, T.

maanviljelijä

 

Strömstén, A.S.

seppä

† †

Strömstén, E.A.

läkkiseppä

† †

Söderman, Karl E.

kirjansitoja

† †

Sjöholm, Arthur

kuski

† †

Stenberg, G.R.

peltiseppä

† † † † & ! ?

Stiller, W.

kauppa-apulainen

† †

Silfverblad, R.

 

† †

Torvelainen, Juho

vänrikki

! ? & ! !

Tallberg, A.W.

latoja

! !

Tallgrén, A.E.

viininvalmistaja

! ! !

Tallqvist, K.

farmasöötti

! !

Tamminen,

latoja

! !

Thurén, Emil

rautatientyömies

 

Tukiainen, A.A.

koneenkäyttäjä

† †

Törnudd,

tehtaankirjuri

 

Tikander, K.V.

latoja

† † & ! ?

Tuhkunen, V.

jarrumies

! !

Tammi, Gustaf

sorvari

! !

Talvinen, Otto

suutari

!

Tapper, Axel

agentti & konttoristi

! ? & ! ! !

Tång, Gustaf

lasimestari

! ?

Träskman, Axel

ent. ravintoloitsija

!

Tollet, Axel

kauppias

! !

Torckell, A.

konttoristi

!

Tengström, Sangfr.

viinuri

 

Tuha, A.W.

ent. apteekkari

! ! !

Tietäväinen, J.V.

konttoristi

! ?

Tirkkoin, A.V.

peltiseppä

† † †

Tirkkonen, A.V.

 

† † † †

Tuupainen, H.

 

† † † †

Tongen, K.K.

viinuri

! ?

Törnqvist,

sorvari

! ?

Törnqvist, G.

kirjuri

 

Tikkanen,

kultaseppä

 

Thyresson,

telegrafisti

 

Tammelin,

parturi

 

Tolonen, Anders

seppä

† †

Tanner, Rich.

ent. kauppias

† †

Tähtinen, E.

kauppa-apulainen

† †

Uddén, Carl

tislaaja

 

Uggla, O.

kauppa-asioitsija

!

Ullner, Bruno

postivirkamies

! !

Ullner, H.

perämies

 

Undritz,

eversti

† † † †

Uimonen, M.

puuseppä

† †

Uotila, K.

konttoristi

 

Uotila, Eljas

lakitiet.kand.

! ? (Waasassa)

Urjasson, A.

 

! !

Uotinen, Heikki

työmies

! ?

Uschakoff, G.

konttoristi

! ! & † †

Uschanoff, N.

ent. kauppias

!

Urho, Johan

talonomistaja

!

Utter, A.V.

senaatinkopisti

 

Wilkman, Santeri

kaslisti

!

Wirtanen,

kelloseppä

 

Wiander, Frans

latoja

Wynante,

agentti

 

Westling, Kurt

maisteri

 

Westling, A.

kauppias

! ! ! !

Wesander,

parturi

 

Wesander, J.G.

 

! !

Wilenius, G.

maisteri

 

Wilenius, K.O.

puuseppä

 

Wester,

tukkukauppias

 

Wänttinen, A.

suutari

 

Wickström, G.F.

kauppias

 

Wickström, G.F.

sähkömekanikko

! ! ! !

Wickström, K.

talonmies

! ?

Wahlstedt, O.A.

 

† †

Wahlroos,

suutari

!

Wahlroos, Väinö

mekanikko

! !

Wahlroos, K.V.

kirjanpitäjä

† †

Wihlman, J.G.

tullivirkamies

! !

Wihlman, Oskar

postivirkamies

!

Wasiljeff, Nikolai

ent. viinuri

! !

Wasiljeff, Nikolai

näyttelijä

! !

Wasiljeffsky, A.

viinuri

! ?

Wahlstein, Petter

latoja

† †

Werche,

ent. kauppakoulun opettaja

! ?

Willberg, John

ent. kauppapalvelija

! ?

Wäyrynen,

proviisori

! !

Wallén, Uno

konttoristi

! ! & †

Wallén, M.

suutari

! ?

Wendell, Lennart

 

! ?

Wendell, Albert

postirevisori

! ! ! & † †

Wikberg, Bertil

insinööri

! !

Wasastjerna, George

 

! !

Wickman, O.

kirjansitoja

! !

Wiik, Wilhelm

agentti

! ? & † †

Wirta, F.

suutari

!

Wilén, V.

latoja

!

Wegelius, Thure

maisteri

! ?

Wessman, J.W.

konttoristi

† †

Winter, Richard

puotilainen

! ?

Winter, Karl

konttoristi

† †

Wiborg, Knut

kauppias

Winqvist,

asioitsija

 

Weckström,

proviisori

 

Westerholm,

vahtimestari

 

Watanen, Aug.

työmies

! ! ! & † †

Wialén, Hjalmar

konttoristi

† †

Wavulin, Theodor

kirjanpitäjä

! ! ! !

Weymarn, Gust.v.

tehtailija

† †

Wessell, A.

postivirkamies

!

Zeipell, Uno

konttoristi

† †

Åberg, A.

ylioppilas

! !

Åhlström,

agentti

Åhlfelt, Hugo

pianisti

! ?

Åhman, A.

leipuri

! ?

Åkerstedt, Frans

 

! ?

Åström, Karl

musikantti

! ?

Åström, A.

kauppa-apulainen

! ?

Ähkönen,

tehtaalainen

 

Öhman,

seppä

† † †

Österholm, M.

poliisikamarikirjuri

† †

Österholm, K.A.

kauppa-apulainen

† †