Suomen asutuksen yleisluettelo


 

Suomen asutuksen yleisluettelon opas. Generalregistret över bosättningen i Finland. En handledning. Valtionarkiston julkaisuja 7. Helsinki 1975, 50 s. ISBN 951-46-1842-4.

Opas julkaistu Kansallisarkiston luvalla. © Eljas Orrman & Kansallisarkisto.

Kimmo Pokkinen on siirtänyt luettelot tietokoneelle.