Merimieshuoneiden matrikkeleita ja muita merimiesluetteloitaMerimieshaku-tietokantaan on talletettu merimieshuoneiden arkistoihin kuuluvat merimiesmatrikkelit, sekä sisäänkirjoitetut (merimieshuoneen jäsenet) että sisäänkirjoittamattomat (ei-jäsenet). Erilaisia merimiesluetteloita on talletettu ensisijaisesti täydentämään merimiesmatrikkeleiden aukkoja. Joistakin merimieshuoneista on tallennettu merimiesluettelot, vaikka samanaikaiset merimiesmatrikkelitkin on tallennettu. (1.10.2004 julkaistusta tietokannasta puuttuu toistaiseksi kahdeksan tallennettua luetteloa.)

Tallennustyö on kohdistunut kaikkien suomalaisten merimishuoneiden arkistoihin paitsi Viipurin merimieshuoneeseen, jonka arkistoa säilytetään Leningradin oblastin arkistossa eikä siten ollut tallennustyön käytettävissä.

Merimiesluetteloiden tallennuskriteerinä on ollut se, henkilö voidaan tunnistaa etu- ja sukunimen sekä syntymätiedoista vähintään vuoden mukaan. Jos merimiesluettelossa on ilmoitettu ainoastaan ikä eikä syntymävuotta, on luettelo jätetty tallentamatta.

Kaikki tiedot on tallennettu siinä muodossa kuin ne alkuperäisissä lähteissä esiintyvät.

Hakutulos voi koostua seuraavista kentistä sen mukaan, mitä tietoja tallennettu lähde on sisältänyt:

 • Sukunimi
 • Etunimet: Saattaa sisältää pelkät etunimen etukirjaimet, jos koko nimeä ei ole ilmoitettu (kuten toisinaan merimiesluetteloissa on tehty).
 • Patronyymi: Mikäli henkilölle on lähteessä ilmoitettu etunimen lisäksi ainoastaan son-päätteinen nimi, se on käsitetty sukunimeksi eikä patronyymiksi.
 • Lisänimi: Henkilölle ilmoitettu toinen sukunimi.
 • Ajankohta: Pääsääntöisesti vuosi, jolloin henkilö on sisäänkirjoitettu ao. merimieshuoneeseen.
 • Sisäänkirjoitettu: Viittaa sellaiseen merimiesluetteloon, jossa merimieshuoneeseen sisäänkirjoitetut ja sisäänkirjoittamattomat on eritelty eri listoiksi.
 • Syntynyt: Syntymäaika ja syntymäpaikka.
 • Kieli
 • Osoite: Useimmiten pitäjä ja kylä, toisinaan tarkka katuosoite. Esimerkiksi Turun merimiesmatrikkeleissa käytetään viitettä rippikirjaan, joka on ilmoitettu joko kaupunginosan, korttelin ja tontin tarkkuudella (esim. 1.15.4.) tai sukunimen alkukirjaimen ja sivunumeron tarkkuudella (esim. L-382).
 • Kuollut: Henkilön aktiiviuran aikana (ei eläkkeellä jäämisen jälkeen) tapahtuneen kuoleman päivämäärä ja paikka.
 • Karannut: Päivämäärä ja satama, jossa henkilö karkasi laivasta.
 • Siirtynyt ulkomailla: Tieto siitä, että henkilö siirtyi merimieshuoneen jäsenyydestä ulkomaille. Saattaa joissakin tapauksissa tarkoittaa karkaamista.
 • Huomautus: Erilaisia tallentajan satunnaisia huomioita, esimerkiksi henkilön ikä ja työtehtävät, maininta siitä, että jokin tieto on lähteessä pyyhitty yli tai arvion epäselviän nimen, varsinkin sukunimen vaihtoehtoisesta muodosta.
 • Lähde: Merimieshuone, jonka arkistosta tiedot on saatu, käytetyn asiakirjan signumi sekä (kaksoispisteen jälkeen) matrikkelinumero, sivunumero tms.