Rusthollit 1884 - Rusthåll 1884


Förteckning öfver samteliga Rusthåll i Storfurstendömet Finland jemte uppgift å dem åsatta mantal och tillagda räntor.

Luettelo kaikista Rustholleista Suomen Suuriruhtinanmaassa niinkuin myös rusthollein manttaaleista ja niille määrätyistä veroista.


A. F. d. Lifdragoneregementet - Ent. Henkirakunainrykmentti

B. Nylands Dragonregemente - Uudenmaan Rakuunarykmentti

C. Karelska Dragonregementet - Karjalan Rakuunarykmentti

Sammandrag af rusthållsförteckningen - Yhteenveto rustholliluettelosta