Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto


[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]

Ä

Äfventyr

(risk, ansvar) wastuu, uhka; vid ä., uhalla; vid ä. af talans förlust, puhewallan menettämisen uhalla.

Äfventyra

saattaa waaraan, panna alttiiksi; ä-s, tulla waaraan.

Äfventyrlig

waarallinen; ä-t spel, uhkarohkea peli.

Äkta

a. awio=, awiollinen; ä. stånd, awiosääty; ä. makar, awiopuolisot; ä. man, hustru, awiomies, awiowaimo; ä. barn, awiolapsi; född af ä. säng, awioliitossa syntynyt; ä. börd, awiollinen suku.

Äkta

v. naida, ottaa awioksensa; ä. hvarandra, mennä awioliittoon.

Äktenskap

awioliitto.

Äktenskapsbrott

awiorikos.

Äktenskapsbrytare, -bryterska

awioliiton=rikkoja.

Äktenskapsförbud

awioliiton=kielto.

Äktenskapsförord

awioehto; (skrift) awioehto=kirja.

Äktenskapsförordsprotokoll

awioehto=protokolla l. =pöytäkirja.

Äktenskapshinder, -jäf

awioliiton este.

Äktenskapslöfte

awiolupaus.

Äktenskapsskilnad

awioero.

Äkthet

todellisuus.

Ändra

muuttaa.

Ändring

muutos; söka ä., hakea muutosta; vinna ä., saada muutos; med hvilken ä. i öfrigt kommer att bero vid häradsrättens utslag, näin muutettuna asia muissa kohdin jää kihlakunnan=oikeuden päätökselle; med ä. och upphäfvande, muuttamalla ja kumoamalla, muuttaen ja kumoten; skäl till ä., syy muutokseen.

Ändringsansökan, -ansökning

muutoksen hakemus.

Ändringssökande

muutoksen hakija.

Ära

kunnia; gå å lif eller ä., käydä hengelle tahi kunnialle; ä-ns förlust, kunnian menettäminen.

Ärekränkning

kunnianloukkaus.

Ärelös

kunniaton, kunniansa menettänyt.

Ärende

asia.

Ärerörig

kunniata loukkaawa; ä-t brott, kunniata koskewa rikos.

Ärestraff

kunnianrangaistus.

Ärfdabalk

perintökaari (P.K.).?

Ärftelig, ärftlig

perintö=, perittäwä, perinnöllinen.

Ärftlighet

perittäwäisyys.

Ärfva

periä; ä. eller förärfva, periä tahi ansaita.

Äska

waatia, pyytää.

Ätt

suku; till rygga i ä-en, selkäsukuinen; å sidone i ä-en, siwusukuinen.

Ätteledning

sukujohto.

Ätteman

suku=urho.

Ättling, ättlägg

jälkeläinen.[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]