Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto


[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]

C

Cascoöfverskott

kaskojäännös.

Casus; in casu

kussakin tapauksessa.

Causal

syysuhteinen.

Cedera

luopua omaisuudestaan.

Cell

koppi.

Cellfängelse

koppiwankeus; koppiwankila.

Cellstraff

koppirangaistus.

Censor

sensori.

Censur

sensuuri.

Censurinrättning

sensuurilaitos.

Centonal

senttonaali.

Central

pää=, emä=.

Centralafdelning

pääosasto, emäosasto.

Centralbestyrelse

pää=toimikunta.

Centralförvaltning

päähallinto.

Centralisation

keskitys, keskiwaltaisuus.

Centralisera

keskittää, keskeen yhdistää.

Centralkontor

pääkonttori.

Centralstyrelse

päähallitus.

Ceremoniel

juhlamenojen ohjeet.

Ceremonimästare

seremoniamestari, juhlamenojen ohjaaja.

Certeparti

serteparttia, rahtisopimus.

Certifikat

sertifikaatti, warmistuskirja.

Cession

tawaran l. omaisuuden luowutus, konkurssi.

Cessionant

tawaranluowuttaja, konkurssin=alainen.

Cessionsförmon

luowuntaetu.

Check

shekki, nostolippu.

Chef

päällikkö.

Chefskap

päällikkökunta; päällikkyys.

Cirkulär, cirkulärbref

kiertokirje.

Citera

wiitata (jhkin).

Civil

siwiili; c. embetsman, siwiiliwirkamies; c. arrest, kotiaresti; c-t mål, siwiili= l. riita=asia.

Civilexpedition

(i senaten) siwiilitoimituskunta.

Civillag

siwiililaki.

Civillagfarenhet

siwiililainoppi.

Civilprocess

siwiiliprosessi, oikeudenkäynti=järjestys riita=asioista.

Civilprotokoll

siwiiliprotokolla l. =pöytäkirja.

Civilrätt

siwiilioikeus.

Civilrättslig

siwiilioikeudellinen.

Civilstaten

siwiilikunta.

Civilstånd

siwiilisääty.

Collegium

kollegi.

Conto

kontto, tili.

Credit

(i räkning) wastaawa, kredit. Jfr Debet.

Curam gerens

kirkkoherran=wiran hoitaja.[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]