Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto


[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]

N

Nabo

naapuri.

Naborätt

naapurioikeus.

Namn

; förklena ens goda n. och rykte, halwentaa jkun hywää nimeä ja mainetta; af hvad n. det vara må, olkoon minkä nimellistä tahansa.

Namnteckning

nimikirjoitus.

Nationalekonomi

waltiotalous, waltiotalous=oppi.

Natt och år

yö ja wuosi.

Nattvard

Herran ehtoollinen; begå n-en, käydä Herran ehtoollisella.

Nattvardsgången

ripillä=käypä.

Natur

luonto.

Natura

se In natura.

Naturalisationsbref

kansalaisuudenkirja.

Naturalisera

kansalaisentaa; n-d, kansalaistunut.

Naturaprestation

luonnossa=suorittaminen.

Naturrätt

luonnollisoikeus.

Navigationsskola

merenkulku=koulu.

Nederlag

warasto.

Nederlagsfrihet, -rätt

warastoonpano=oikeus.?

Nedlägga

jättää sillensä l. siksensä, lakkauttaa, luopua; n. ett embete, luopua wirasta; n. handel, yrke, lakata l. luopua kaupasta, elinkeinosta; n. färja, lakkauttaa lossin kulku; n. verk, lakkauttaa laitos; n. åtal, jättää syytös siksensä.

Nedskattning

weronwähennys.

Nedsätta

; n. en komité, asettaa komitea; n. penningar, tallettaa rahoja; n. revisionsskilling, maksaa nostoraha; n. straffet, alentaa rangaistus; n. annan i hans medborgerliga anseende, alentaa l. halwentaa toisen kansalaisarwoa.

Nedtysta

peityttää, peittää, painaa alas.

Negativ

; n-t lagbud, kieltoperäinen lainsäännös.

Nesa

häpeä.

Neslig

häpeällinen.

Netto

netto, puhdas; n. inkomst, netto= l. puhdas tulo; n. pris, netto= l. selwä hinta; n. vinst, netto= l. puhdas woitto; n. vigt, netto= l. puhdas paino.

Nidingsdåd l. -verk

ilkityö.

Nidingsstöld

ilkiwarkaus.

Nit

uutteruus.

Nivellera

waakita.

Njuta

nauttia, saada.

Nominal, nominel

nimellinen, nimellis=.

Normallyceum

normaalilyseo.

Normalmått

mallimitta.

Notariatsattest, -bevis

notarintodistus.

Notarie

notarius; n. publicus, julkinen notarius.

Notifikation

tiedonanto, ilmoitus.

Notvarp

nuotta=apaja.

Nybyggare

uudistalolainen.

Nybygge, nybyggeshemman

uudistalo.

Nybyggnad

uudisrakennus.

Nymätning

uudestimittaus.

Nyodling, nyplog

uudiswiljelys, perkiö.

Nyttja

pitää, käyttää, nauttia.

Nyttjande

nautinto.

Nyttjorätt

nautinto=oikeus.

Nåd

armo; i n-er, armossa, armollisesti.

Nådeansökning

armonanomus.

Nådegåfva

armolahja.

Nådemedel

armon wälikappale.

Nådig

armollinen.

Nådigst

armollisesti.

Nådår

armowuosi; extra n., lisä=armowuosi.

Nådårspredikant

armowuoden=saarnaaja.

Nämnd

lautakunta; fulltalig n., täysilukuinen l.

Nämdeman

lautamies.

Näpsa

kurittaa, rangaista; (med ord) nuhdella.

Näpst

kuritus, rangaistus; nuhteet.

Näring

elinkeino; drifva n., harjoittaa elinkeinoa.

Näringsafgift

elinkeino=makso.

Näringsfrihet

elinkeino=wapaus.

Näringsfång, -gren

elatuskeino.

Näringsidkare

elinkeinolainen, elinkeinon=harjoittaja.

Näringslagstiftning

elinkeino=lait.

Näringsrätt, -rättighet

elinkeino=oikeus.

Nöd

hätä; trängande n., pakkohätä.

Nödd och tvungen

pakotettu, pakosta.

Nödfall

hätätila.

Nödfallsadress

(å vexel) hätätila=osotus.

Nödhamn

hätäsatama.

Nödrätt

pakko=oikeus.

Nödtillstånd

pakkotila.

Nödtorft

tarwe.

Nödvärn

hätäwarjelus.

Nödvärnsrätt

hätäwarjelus=oikeus.

Nöta

käyttää, kuluttaa.[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]