Suomen asutuksen yleisluettelo


Paluu

Huomautuksia

Luettelossa on merkintöjä kaupunkien kohdalla vain, mikäli yleisluettelot koskevat kaupunkiväestöä. Kaupunkeihin liitetyillä alueilla sijanneet kylät sisältyvät samoihin yleisluetteloihin kuin naapurikuntien kylät.

 

Sarake 2: Vuosiluvut tarkoittavat niteissä ilmoitettuja alkamis- ja päättymisajankohtia. Lyhyitä aukkoja ja yksittäisiä puuttuvia vuosia ei ole huomioitu.

 

Sarake 3: Mikäli yleisluetteloissa noudatetussa aluejaossa ei ole tapahtunut muutoksia v:n 1560 jälkeen, ei myöhempiä vuosilukuja ole merkitty näkyviin. Vain erityisistä syistä on tilanne muilta vuosilta kuin 1560, 1635 ja 1720 tutkittu.

Alleviivaukset tarkoittavat kokoonpantuja luetteloita, muut ovat konseptiluetteloita.

Paluu