Suomen asutuksen yleisluettelossa yleisimmin käytetyt lyhennykset


Paluu

Luettelo sisältää vain osan Suomen asutuksen yleisluettelossa esiintyvistä lyhennyksistä. Mukaan on otettu yleisimmin esiintyviä sekä yleisestä käytännöstä poikkeavia lyhennyksiä. Yleisesti vakiintuneita lyhennyksiä ei ole otettu mukaan, niiden osalta viitataan alaa käsittelevään kirjallisuuteen.
a aln
augt augment
B bonde
b båge
bm båtsman
bm h båtsmanhustru
br bror
brl bräcklig
brn barn
c kappe
cass kasserad
d penning (denarius)
d dotter
d dräng
dg dräng
dg p drängpojke
dh penning (denarius)
Dlr daler
Don donerad
dr daler
dr penningar (denarii)
dr dotter
drg dräng
drg p drängpojke
ea enka
Ehrw fr evärdeligt frälse
Erfw arvingar
Ew fr evärdeligt frälse
ff fullgärdsman (1 mantal)
fg 1/4 (fjärding)
fr 1/4 (fjärding)
fr frälse
frih mil frihetsmil
förl förlänad
förm förmedlad
förmdl förmedlad
förml förmedlad
gl(l) gammal
H hemman
h halvgärdesman (1/2 mantal)
h hustru
h:o hustru
hu hustru
husk huskona
husm husman
husqv huskvinna
ind indelt
inf indörd
inh inhyses
k krok
kld karpland
Kmt kopparmynt
kr krono
kt knekt
kt h knekthustru
kv kvinna
L b landbonde
lbe landbonde
M, m mantal
mg måg
mr mor
NB fr Norrköpings besluts frälse
ofärd ofärdig
oför oförmogen
oförm oförmögen
opt upptagen
p piga
pg piga
pld pundland
qt 1/4 (fjärding)
qv kvinna
qv p kvinsperson
R h, r h ryttarhustru
Rytt ryttare
S Skatt
S, s son
S: skattskinn
s 1/6 (setting)
Sahl salig
s h sonhustru
sk skatt
skmk skattmark
skttm skattmark
Smt silvermynt
sn son
sne sockne-
sp spann
spl spannland
spm torp spannmålstorp
sr syster
st stång
st dr styvdotter
st s styvson
sv m svärmor
sväg svägerska
t 1/3 (tridung)
t tunna, tunnor
ta tunna
upt upptagen
utg utgammal
utgl utgammal
utsl utsluten
v vacka
v vidua
w wacka
varg karl vargeringskarl
ö öre
ört örtug

Paluu