Wiipurin läänistä sotaväkeen määrättyjä 1882


Följande till aktiv tjenst utsedde personer från Wiborgs läns 1:sta uppbådskrets varda härigenom kallade att den 1 nästkommande November infinna sig till tjenst göring.

Seuraavat vakinaiseen palvelukseen määrätyt henkilöt Wiipurin läänin 1:stä piiristä kutsutaan täten ensitulevan Marraskuun 1 päiväksi saapumaan.

§ 12.
Tjenstetiden för den, hvilken anställes vid aktiv trupp på grund af lottning, beräknas
a) för den som inträdt i följd af det allmänna uppbådet, från och med den 1 November det år uppbådet skett;
b) för den, hvilken inträdt under annan tid af året, med i följande inom. nämnda undantag, från och med den första dagen i månaden näst efter den, hvarunder han antagits i tjensten, och
c) för den, hvilken utan visadt laga förfall vid den bestämda tidpunkten uteblifvit, från påföljande 1 Maj eller 1 November.

§ 114.
Den, som är pligtig att träda i aktiv tjenst, men utan laga förfall på den bestämda tiden icke infinner sig i tjenst, straffas med arrest från och med två veckor till och med två månader, eller fängelse i enruin från och med två till och med sex veckor.

§ 12.
Palvelus-aika sille, joka arvanheiton nojalla asetetaan vakinaiseen väkeen, luetaan:
a) Sille, joka on astunut palvelukseen yleisen kutsunnan johdosta, Marraskuun 1 p:stä alkaen sinä vuonna, jona kutsunta on, tapahtunut;
b) Sille, joka on sisään astunut muuna vuoden aikana, paitsi seuraavassa kohdassa mainittuja poikkeuksia, sen kuukauden 1 p:stä alkaen, joka lähinnä seuraa, jona hän palvelukseen otettiin; ja
c) Sille, joka laillista estettä näyttämättä on laimin lyönyt määrä-aikana palvelukseen saapua, seuraavan Toukokuun tahi Marraskuun 1 p:stä.

§ 114.
Joka on velvollinen astumaan palvelukseen vakinaisessa väessä, mutta ilman laillista estettä ei saavu määrätyllä ajalla palvelukseen, rankaistaan kahden viikon jopa kahden kuukaudenkin arestilla taikka kahden jopa kuudenkin viikon yksinäisvankeudella.

På Uppbådsnämndens vägnar
Kutsuntatoimiston puolesta
LORENTZ F. ALOPAEUS.
Krigskommissarie.
Sotakomisarius.

Lyhenteet:
K = Henkivartioväen 3:een Suomen tarkkampujapataljonaan (Suomen kaarti)
W = 8:teen Wiipurin pataljonaan
M = 6:teen Mikkelin pataljoonaan
U = 1:seen Uudenmaan pataljoonaan
v = vuotta

Lähde: Östra Finland 16.10.1882 no 120, (liite, 8 sivua).

Toimittanut julkaistavaksi: Kimmo Vainio, kimmo.vainio@pp1.inet.fi, maaliskuu 2004.


Wiipurin kaupungista 

Ahtiainen, Johan, renki

5

W

3 v.

Grönström, Anders, työmies

0

W

3 v.

Hackspik, Kristian, renki

8

W

3 v.

Kurho, Mikkel, työmies

11

W

3 v.

Myren, Karl Johan, työmies

1

W

3 v.

Pitkänen, Alexander, työmies

9

W

3 v.

Räisänen, Johan

3

W

3 v.

Räsänen, Johan, työmies

2

K

3 v.

Silvo, Mikkel, läkkisepän oppilas

6

W

3 v.

Simola, Johan, työmies

10

W

3 v.

Sorvali, Johan, työmies

7

K

3 v.

Sundqvist, Gustaf Robert, työmies

4

W

3 v.

Wiipurin maaseurakunnasta 

Heikkinen, Karl, renki

7

K

3 v.

Immonen, Anshelm, työmies

6

W

3 v.

Juutilainen, Albin, räätälin oppilas

5

K

3 v.

Karhu, Anders

12

W

3 v.

Lappalainen, Henrik

3

W

2 v.

Leinberg, Ernst Edvard, työmies

13

W

3 v.

Löpar, Gustaf

10

W

3 v.

Piiskunen, Petter

4

W

3 v.

Pilkänen, Lauri, suutarin oppilas

1

W

3 v.

Pohjolainen, Johan

2

W

3 v.

Pullinen, Elias

9

W

3 v.

Ristola, Mikkel

5

W

3 v.

Saxbeck, Karl Gustaf

11

W

2 v.

Weijalainen, Johan

14

W

3 v.

Pyhä Johanneksen pitäjästä 

Blomster, August Frans, renki

3

W

3 v.

Fogel, Johan

4

W

3 v.

Karhu, Anders

2

W

3 v.

Luukkonen, Fredrik Alexander

5

W

3 v.

Pyökeri, Kristian

7

W

3 v.

Waltonen, Matts

1

W

3 v.

Koiviston pitäjästä 

Agge, Tobias

2

W

3 v.

Karvanen, Samuel

4

W

3 v.

Kaukiainen, Petter

6

W

3 v.

Kaukki, Alexander

9

W

3 v.

Peippo, Johan

8

W

3 v.

Sutela, Matts

10

W

3 v.

Torkel, Hjob

3

W

3 v.

Uudenkirkon pitäjästä 

Havia, Kristian

5

W

3 v.

Heinikäinen, Johan

2

W

2 v.

Laitinen, Johan

1

W

3 v.

Majuri, Jonas

3

W

2 v.

Mannanen, Elias

7

W

3 v.

Pentikäinen, Gustaf

6

W

3 v.

Rastas, Staffan

8

W

3 v.

Räikkönen, Mikkel

4

W

3 v.

Kuolemajärven pitäjästä 

Iivonen, Kristian

1

W

3 v.

Kirjonen, Hjalmar, renki

3

W

3 v.

Pärssinen, Salomon

2

W

3 v.

Haminan kaupungista 

Broas, Johan, työmies

4

M

3 v.

Nopanen, Johan, vuormanni

1

M

3 v.

Urbanovitsch, Aleksander, suutarinsälli

2

M

3 v.

Kotkan kaupungista 

Dahlberg, Edvard, kontoristi

2

W

3 v.

Huusgafvel, Waldemar

4

W

2 v.

Karen, Karl Viktor

1

W

2 v.

Kymin pitäjästä 

Turunen, Albin, renki

3

W

3 v.

Pyhtään pitäjästä 

Anttila, Thomas

2

W

3 v.

Jakobsson, Viktor Edvard, työmies

1

U

3 v.

Sippolan pitäjästä 

Ahola, Thomas

4

M

3 v.

Alatalo, Tobias

5

M

3 v.

Hasu, Karl Gustaf

1

M

3 v.

Toikka, Mats

3

K

2 v.

Zetterman, Matts

2

M

3 v.

Vehkalahden pitäjästä 

Kelkka, Anton

6

M

3 v.

Kelkka, Erik

5

M

3 v.

Kitunen, Wilhelm, työmies

8

M

3 v.

Liikkanen, Anton

4

M

2 v.

Pahkanen, Tobias

3

M

3 v.

Pausi, Josef

1

M

3 v.

Pilhjerta, Reinhold

7

M

3 v.

Wähäuski, Anders

2

M

3 v.

Wirolahden pitäjästä 

Huomonen, Elias

7

K

2 v.

Kavala, Anton

4

W

3 v.

Kuokka, Petter

15

W

2 v.

Kurvi, Daniel

5

W

3 v.

Lindh, Johan

11

W

3 v.

Mutku, Daniel, renki

3

W

3 v.

Olli (Nakari), Erik

10

W

2 v.

Puntti, Daniel

14

W

3 v.

Tulkki, Anton

8

W

3 v.

Typpö, Erik

1

W

3 v.

Wapalahti, Staffan

6

W

3 v.

Wiisas, Matts, renki

2

W

3 v.

Säkkjärven pitäjästä 

Alauotinen, Anders

3

W

3 v.

Jorva, Josef

8

W

3 v.

Ketvel, Wilhelm

6

W

3 v.

Kälviä, Daniel

4

W

2 v.

Leino, Mikkel

2

W

3 v.

Ollikka, Abraham

11

W

3 v.

Peltoin, Reinhold

1

W

3 v.

Ristola, Erik

9

W

2 v.

Suni, Anders Tuomaanpoika

10

W

3 v.

Suuronen, Elias

7

W

3 v.

Wenäläinen, Anders

5

W

2 v.

Åkerlund, Anders

12

W

3 v.

Walkealan pitäjästä 

Gardemeister, Elias

6

M

3 v.

Karlsson, Reinhold Gustaf

3

M

3 v.

Knihtilä, Sylvester

1

M

3 v.

Latukka, Otto, renki

7

M

3 v.

Pohjola, Jeremias, nikkari

2

M

3 v.

Roos, Johan

4

M

3 v.

Suuraskala, Mikkel

8

M

2 v.

Ulvi, Karl Gustaf

5

M

3 v.

Savitaipaleen pitäjästä 

Simpura, Thomas

3

K

3 v.

Moilonen, Johan

4

K

3 v.

Kainlauri, Jonas

1

M

3 v.

Suni, Mikkel

2

M

3 v.

Laari, Paavo

5

M

2 v.

Suutari, Anders

6

M

3 v.

Suomenniemen pitäjästä 

Karhula, Anders

8

M

3 v.

Lemin pitäjästä 

Hietamies, Adam

4

M

3 v.

Koukku, Henrik

2

M

3 v.

Nisanen, Anders

1

M

3 v.

Taipale, Elias

3

M

2 v.

Luumäen pitäjästa 

Huopainen, Anders

5

M

3 v.

Hyypiä David

1

M

3 v.

Joki, Emanuel

3

M

3 v.

Laari, Anders

4

M

3 v.

Lavi, Tuomas

2

M

3 v.

Mantonen, Jonas

6

M

2 v.

Lappenrannasta 

Juuti, Abraham

6

K

3 v.

Lappveden pitäjästä 

Anttonen, Gabriel

7

M

3 v.

Kiili, Elias

8

M

3 v.

Lindholm, Karl Gustaf, renki

2

M

3 v.

Moisio, Elias

3

M

2 v.

Montonen, Wilhelm

1

M

3 v.

Turppo, Wilhelm, renki

4

M

3 v.

Taipalsaaren pitäjästä 

Kilpiä, Salomon

2

M

3 v.

Wiro, Anders

1

M

2 v.

Heinjoen pitäjästä 

Ryhänen, Johan, renki

3

K

3 v.

Parikka, Wilhelm

2

W

3 v.

Rouhiainen, Matti

1

W

3 v.

Muolan pitäjästä 

Ahtiainen, Mikkel

3

W

3 v.

Hyytiäinen, Wilhelm

7

W

3 v.

Karhu, Adam, renki

2

W

3 v.

Manninen, Matto, renki

4

W

2 v.

Mäkeläinen, Wilhelm

6

W

3 v.

Paloposki, Benjamin

1

W

3 v.

Selonen, Johan

5

W

3 v.

Toikka, Josef

9

W

3 v.

Wäisänen, Anders

10

W

3 v.

Kivennavan pitäjästä 

Alhanen, Thomas

2

K

3 v.

Janger, Johan

5

K

3 v.

Kirjavainen, Josef

8

W

3 v.

Lindström, Alexander

6

W

3 v.

Naulapää, Erik, renki

1

W

3 v.

Nyberg, Henrik

7

W

3 v.

Savolainen, Paavo, renki

3

W

3 v.

Tikkanen, Robert, kisälli

4

W

3 v.

Walkjärven pitäjästä 

Hagman, Anders, renki

6

W

3 v.

Laihanen, Henrik

2

W

3 v.

Paakkinen, Anders, renki

5

W

3 v.

Pasuri, Staffan

4

W

3 v.

Ryypö, Adam, renki

3

W

3 v.

Rautuun pitäjästä 

Kaatronen, Anders

7

W

3 v.

Leppänen, Anders

4

W

3 v.

Pahomoff, Wasili

6

W

3 v.

Paukko, Mikkel

3

W

3 v.

Sappinen, Simon

2

W

3 v.