Suomen alempi sotilaspäällystö noin vuosina 1570-1600


Luettelossa on tietoja n. 900 toimihenkilön sotilaspalvelusta Suomessa tai Suomeen rajoittuvilla sotatoimialueilla 1500-luvun loppupuolen sotakaudelta. Henkilöidentifioinnit ja virkaurien muodostaminen on suoritettu nimi- ja toimivertailun sekä palvelualueen avulla. Tulkinnanvaraisista rajatapauksista on aina erikseen huomautettu asianomaisten henkilötietojen lähteiden yhteydessä.

Lähdetiedot on kirjoitettu kursiivilla. Lähdetiedoissa olevien lyhenteiden selitykset löytyvät alkuperäisteoksesta.

Alkuperäisteos: Kyösti Kiuasmaa Suomen alempi sotilaspäällystö 1500-luvun loppupuolella (n. v. 1570-1600). Historiallisia tutkimuksia 73, 1968, s. 116-245.


Aksel Erkinpoika Stålarm (Grabbackan isäntä)
Palveli vänrikkinä Antti Boijen lippueessa 1598, mahdollisesti jo saman vk:n alkupuolella. Osallistunut herttuan kannattajana Baltian sotaan. Kuoli ennen v. 1617.
RSA, MR 1598/9; Ramsay 1909-16, 446.

Aksel Ivarinpoika (Särkilahti-sukua)
Aksel Kurjen ratsulippueen neljänneksenmestari (?) 1590-luvun alussa, upseeritehtävissä 1597-99. Mestattu v.m. vuonna.
RSA, 1584/16; Anthoni 1935, 26-27.

Aksel Kurki (Anolan isäntä)
Suomalaisen lippueen vänrikki 1578-79, luutnantti 1581 ja ratsumestari 1583-95. E.m. vuonna osastoon oli yhdistetty kaupunkien ja kruununväen asettama lippue. Sotaeversti 1598-99, kenraalisotaeversti 1602. K. 1630.
Ramsay 1909-16, 246-247; Tawaststjerna 1902, 24-25, 27.

Aksel Laurinpoika
Mainitaan 1582 entisenä laivakirjurina, joka oli inventoinut asevaroja Turussa ja muualla maan linnoissa ja varustuksissa. Esiintyy tilastoissa asekirjurina.
VA, 1398:57.

Ambrosius (Brusius) Erkinpoika
Palveli 1581 ylilaivamiehenä "Svarta Pinkan" aluksella, myöhemmin samalla vk:llä ja 1590-luvun alussa mahdollisesti aluksella "Duvan".
VA, FR 104-105.

Ambrosius Henrikinpoika
Pien-Savon lippukunnan päämies 1578-97. Sai vm. vuoden elokuussa käskyn liittyä Arvi Eerikinpojan joukkoihin herttuaa vastaan ja saman vuoden syyskuussa herttualta kehoituksen asettua hänen puolelleen sekä s.v:n lokakuussa Kaarle-herttualta lupakirjan Ruotsiin lähtöä varten. Asettunut v:n 1598 alussa Kaarle-herttuaa vastaan. Hänen myöhemmästä palvelustaan Suomessa ei ole tietoja. Sai verovapauden 19.6.1594 kolmeen tilaan Säämingissä ja Rantasalmessa.
VA, 4190:141; 4234:30; 5715:75v, 6526:93; FR 107 (1595); Lagus 9:24 (1594), Grönblad 7:17 (1597), -12:208 (1517), Riksreg. 1598, 6-6v; RSA, MR 1578/22; KA, SMh A. 7; Tawaststjerna 1902, 45; Anthoni 1935, 134.

Antti Antinpoika
Palveli Martti Boijen lippueen neljänneksenmestarina 1584.
VA, 4234:12-13.

Antti Antinpoika
Palveli 1575 asemestarina aluksella "Lybske Hjorten", 1576 aluksella "Kalmar Barken".
VA, 4123:49, 4135:53.

Antti Antinpoika
Pohjalaisen Lauri Niilonpojan lippukunnan 3. neljänneksenmestari 1598.
RSA, MR 1598/16. -Mahdollisesti hänet voi samaistaa Savossa 1600-1610 voutina toimineen A. A:n kanssa (Almqvist IV, 6).

Antti Antinpoika
Palveli luultavasti 1560-luvulla laivamiehenä ja laivurina aluksella "Viborgsbarken", 1577-78 laivamiehenä, 1580-luvun alkupuolelta 1590-luvulle "Svanen"-aluksen laivurina, 1590-luvulla myös aselaivan laivurina ja 1600 samassa tehtävässä "Draken"-aluksella. Laivuri 1604 Helsingin satamassa.
Va, 1507:12, 1513:61, 1526:78, 1538:122 Lagus 1:104; KA, HaF, 8, 1581/3, 1604/3/Helsingfors sk.g.

Antti Antinpoika
Ylilaivamies 1591 Käkisalmen laivaston aluksella "Hvalen". Muu toiminta tuntematonta.
VA, FR 101.

Antti Arvinpoika
Manitaan vaihdellen 1570-luvun jälkipuoliskolla ampujana ja asemestarina. Asui Turun Kirkkokorttelissa (1579). Luultavasti kunink:n kirje erään A. A:n elatuksesta ("med kläde och föde") 8.9.1581, joka oli tullut palvelukseen kelpaamattomaksi, tarkoitti juuri häntä.
VA, 1351:25, 4150:14, Lagus 5:228 (1581).

Antti Boije
Palvellut suomalaisen lippueen vänrikkinä 1581. Ratsumestari 1588-98 kuninkaan kirjeen 16.9.1588 perusteella.
VA, Lagus 7:16; Tawaststjerna 1902, 25; Renvall 1939, 142.

Antti Brynielinpoika
Käkisalmen laivaston alipäämies ja laivanpäällikkö 1584-90 aluksella "Gripen", Suomen salpietarieversti 1591-1601, Sääksmäen keittimön valvoja 1600 ja Lappeen vouti 1594. Maanomistuksia Lappeella.
KA, Skgh 1590/Viborgs (Keksh.) sk.; Kiuasmaa 1962, 490.

Antti Erkinpoika
Laivamies Turussa 1587. Ylilaivamies 1593 sotaeverstin aluksella "Utteren" (Klaus Flemingin lippulaivalla), laivuri tammikuussa 1600.
VA, 1490:58, 2432:174, FR 104; KA, Skgh 1593/Åbo sk. g.

Antti Gislen (Giliuksen) poika
Savolaisen Pekka Henrikinpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1582.
RSA, MR 1582/32.

Antti Hannunpoika
Pohjanmaan Paavali Helsingin lippukunnan vänrikki 1592. Palvellut luultavasti 1590 ruotsalaisen Mons Gudmundssonin osaston neljänneksenmestarina.
VA, 6604:50; RSA, MR 1592/37.

Antti Henrikinpoika
Savolaisen Pekka Henrikinpojan lippukunnan vahtimestari 1852, savolaisen Olavi Pekanpojan osaston 1584. Palvellut luultavasti 1590-luvun lopulla (1598) jälkimmäisen lippukunnan päämiesluutnanttina, joskin identifiointia on pidettävä epävarmana.
RSA, MR 1582/32, 1598/14; KA, SMh B, Rullor 4.

Antti Henrikinpoika
Palvellut 1583 luultavasti "Engelen"-aluksen ylilaivamiehenä ja 1590-91 Helsingin sataman provianttikirjurina. Toiminut 1570-90-luvulla Raaseporin ja Porvoon läänien alivoutina ja -kirjurina sekä läänin kirjurina. V. 1599 hän palveli Arvi Erikinpojan kirjurina.
Kiuasmaa 1962, 490.

Antti Hookoninpoika
Nimitettiin 1572 Martti Olavinpojan lippukunnan päämieheksi jälkimmäisen jouduttua sotavankeuteen Venäjälle. Yksikkö lienee koottu pääasiassa Satakunnasta. Vuosina 1576-78 osasto palveli Liivinmaalla, minkä jälkeen A.H. on joutunut luovuttamaan osaston johdon Juho Juhonpojalle. Itsenäistä A. H:n osastoa ei enää esiinny tilinpidoissa 1580-luvulla, vaikka hänet mainitaan päämiehenä vielä 1591.
VA, 1511:61, FR 106 (1576), Juh. Reg. 1573:347, Tillägsb. I:440; RSA, MR 1572/12, 1573/10, 1575/19 (rulla päättyy vuoteen 1576); Tawaststjerna 1902, 17.

Antti Jaakonpoika
Palvellut lokakuussa 1582 "Renen"-aluksen laivamiehenä tai laivurina, jolloin oli matkalla Tallinnaan.
VA, 1415:48.

Antti Jaakonpoika
Simo Niilonpojan johtaman Viipurin kaupungin lippukunnan johtaja 1600.
RSA, MR 1600/8.

Antti Juhonpoika
Mahdollisesti Niemen kruununkartanon vouti 1575. Palvellut 1570-luvun lopulla (v:een 1580/81) Yrjänä Laurinpojan lippukunnan yliruotumestarina (1. ruotumestarina), Hannu Mikonpojan Satakunnan lippukunnan neljänneksenmestarina 1582-86 ja mahdollisesti Turun kaupunkijalkaväen provossina 1591.
RSA, MR 1579/20, 1582/34; KA, SMh B, Rullor 4-5; Almqvist IV, 11.

Antti Juhonpoika
Pohjalaisen Paavali Helsingin lippukunnan 1. neljänneksen mestari 1591-92.
RSA, MR 1592/37.

Antti Juhonpoika
Ylilaivamies 1593 aluksella "Finska Svanen" ja lippulaivalla "Finska Leijonet".
VA, FR 104; KA, Skgh 1593/Åbo sk. g.

Antti Kaarlenpoika
Turun laskukamarin apulainen 1587-90, Knuut Juhonpojan ratsulippueen katselmuskirjuri 1592. Luultavasti Rautalammin tuomarinsijainen 1604.
VA, 152f:57; Blomstedt 1958, 359; Kiuasmaa 1962, 491.

Antti Juhonpoika
Laivanpäällikkö 1575 aluksella "Finska Falken". Palvellut luultavasti laivamiehenä 1571.
VA, 4070:4b; 4129:31, 40.

Antti Juhonpoika
Palvellut 1592 alilaivurina ja ylilaivamiehenä "Svanen"-aluksella.
VA, 1526:78; RSA, AR 1592/30.

Antti Laurinpoika (Puotilan herra)
Palvellut 1573-73 hovilippueen katselmuskirjurina ja ratsumiehenä, luultavasti Lauri Torsteninpojan lippueen tallimestarina 1573-74 (?), hovilippueen (Pertteli Iivarinpojan) neljänneksenmestarina 1577-78, Knuut Juhonpojan lippueen luutnantti 1581-91 ja aatelislippueen ratsumestari 1593. Osallistui nuijasotaan Klaus Flemingin joukoissa, Turun linnan isännistössä ja Tallinnan käskynhaltija sekä sotaeversti 1603. Kuollut 1613.
VA, 152b:22v, 215c:60, 217:52, 1338:10, 1510:14, 4115:16, 4158:51, 4812:111, Lagus 7:44-44v; RSA, MR 1572/3 Almqvist IV, 13; Ramsay 1909-16, 49. -Tawaststjernan mukaan hän oli jo 1591 hovilippueen ratsumestarina (1902, 31).

Antti Laurinpoika
Savolaisen Olavi Pekanpojan lippukunnan 4. neljänneksenmestari 1584.
KA, SMh B, Rullor 4.

Antti Laurinpoika Nylänningh
Toimi 1558-59 "Åbo Hopen" ja "Flysponen"-alusten ylilaivamiehenä ja laivurina, mahdollisesti 1560-luvun alkupuolella (1564) "Långe Barken"-aluksen asemestari, 1586 "Engelsk Leijonen"-aluksen laivanpäällikkö, 1570-73 "Stålnebben"-aluksen laivanpäällikkö, mainitaan 1574 porvarina ja laivanpäällikkönä (Helsingistä), joka on suorittanut kruunun kuljetuksia omalla aluksellaan, 1575 esiintyi "Björneborgs galleja"-aluksen päämiehenä suorittamassa talvileirin vartiointia, 1578 "Jonas"-aluksen laivanpäällikkö, laivanpäällikkö 1580 aluksella "Kloshuggaren", osallistui 1580-81 Klaus Åkenpojan sotaneuvotteluun Hämeenlinnassa ja vm. vuonna talvileirin vartiointiin Helsingissä. Hän esiintyi 1580-luvulla "Lybske Delfin"-aluksen ja "Lille Hoplax"-aluksen laivanpäällikkönä, joka lienee ollut hänen yksityisomistuksessaan, ja on suorittanut useita sotilaskuljetuksia rintama-alueille. Ollut palveluksessa vielä 1590-luvun alkupuolella "Josep" ja "Jungfrun"-alusten päämiehenä.
VA, 109:19 (1558-59), 1425:21, 1526:61, 1542:82, 2353:29, 3254: 5, 4035:52, 4113:31, 4123:47, 4158:50, 4181:28, 4202:56, 4218:50, 4222:76, 4231:76, 4260:49, 4306:53, 6443:51, FR 96 (1593), 104-105 (1580-90-luvuilla), 107 (1558), 118 (tullit), Lagus 5:183; KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g., 1580/3; Börjeson-Hafström 1949, 13.

Antti Markunpoika
Rehumarskin (Juho Mikonpojan) apulaiskirjuri 1593.
KA, SMh, D. 3; n:o 113.

Antti Matinpoika
Palveli 1579 Juho Juhonpojan lippukunnan ruotumestarina, 1584-87 Äyräpään lippukunnan (Lauri Erkinpojan) 2. neljänneksenmestarina, mahdollisesti 1584 savolaisen Olavi Pekanpojan osaston johtajana (?), savolaisen Juho Kattin lippukunnan 3. neljänneksenmestarina 1590 ja 1598. Luultavasti hän palveli satakuntalaisen Hannu Pekanpojan lippukunnan vänrikkiluutnanttina 1592.
RSA, MR 1579/20, 1590/42, 1592/36, 1598/14; KA, SMh B, Rullor 4.

Antti Matinpoika Bagge
Palveli 1567 laivurina "Jonas"-laivalla, 1570 "Enhörning"-aluksella ja 1574 alilaivurina aluksella "Memnon". Mahdollisesti häntä tarkoittaa 1573 maininta Porin tilan vierasluettelossa laivanpäällikkö A. M:sta.
VA, 1134:18, 2258:36, 4019:74, 4110:6.

Antti Maununpoika
Toimi 1569-70 laivurina aluksella "Enhörning". Mahdollisesti palvellut s.v. myös aluksella "Samson".
VA, 2213:31, 3312:22, 4058:27, Lagus 2:38; KA, Skgh 1569/5.

Antti Maununpoika
Käkisalmen laivasto-osaston "Gripen"-aluksen asemestari 1591.
VA, FR 101 (1591).

Antti Mikonpoika
Savolaisen Ambrosius Henrikinpojan lippukunnan vänrikkiluutnantti 1580.
RSA, MR 1578/22.

Antti Möller (Möllar)
Savolaisen Juho Kattin lippukunnan 4. neljänneksenmestari 1590.
RSA, MR 1590/42.

Antti Niilonpoika
Savonlinnan alikirjuri 1590-98, savolaisen lippukunnan päämies 1600, jolloin osasto oli lähtenyt Rakvereen. Palvellut luultavasti Viipurin linnan provossina 1601-02, Savonlinnan voutina 1610-11, Kyminkartanon läänin voutina 1614-16 ja Piikkiön kihlakunnan 1617-19.
VA, Biogr. Lydike Henriksson; Kiuasmaa 1962, 492 (n:ot 40 ja 41). Palvellut mahdollisesti 1570-luvun keskivaiheilla Antti Hookoninpojan 1. rummuttajana (RSA, MR 1574/10) ja vuosikymmentä myöhemmin Maunu Laurinpojan lippukunnassa yliruotumestarina (VA, 1444:51).

Antti Olavinpoika
Mainitaan asemestarina helmikuussa 1576.
VA, 4135:62. -Hänestä ei ole muita tietoja olemassa, jolloin on olemassa mahdollisuus, että merkinnän tehnyt Hattulan kirjuri on tarkoittanut asemestari Olavi Antinpoikaa, joka palveli samaan aikaan Suomessa (ks. s. 205).

Antti Olavinpoika
Niilo Olavinpojan osaston vänrikki 1573.
RSA, MR 1572/3.

Antti Olavinpoika
Savolaisen Olavi Pekanpojan lippukunnan 1. neljänneksenmestari 1584, savolaisen Juho Kattin 4. saman toimen hoitaja 1590 ja 1. neljänneksenmestari 1598 samassa yksikössä.
RSA, MR 1590/42, 1598/14; KA, SMh B, Rullor 4.

Antti Pekanpoika
Savolaisen Olavi Pekanpojan 2. neljänneksenmestari 1584 ja 3. saman toimen hoitaja 1598 samassa lippukunnassa.
RSA, 1598/14; KA, SMh B, Rullor 4.

Antti Pekanpoika Knecht (Knäck, Knäker)
Palvellut mahdollisesti 1560-luvulla "Skotska Pinkan"-aluksen laivurina, osallistunut laivastohallintoon 1570-luvulla, esiintyi 1580-luvun alussa laivanpäällikkönä eversti Arvi Henrikinpojan erikoistehtävissä, laivanpäällikkö 1585-88 aluksilla "Hinden" ja "Engelen" (jälkimmäinen lippulaiva). Nimitettiin 1593 Helsingin sataman päälliköksi tehtävänään sataman kunnostaminen. Palveli myöhemmin myös laivanpäällikkönä ja kapteenina aluksella "Elfsborgs barken". Toimi Helsingin sataman päämiehenä vielä 1598.
Renvall 1939, 292; Börjeson-Hafström 1949, 12-13; Kiuasmaa 1962, 493. Ks. s. 52.

Antti Pentinpoika
Tykistöhevosten rehustaja (foderman) 1573-82, jolloin on myös ajoittain hoitanut tehtäviään Virossa.
VA, 1211:8, 4108:50, 4115:22, 4197:40, FR 105 (1582). -Ilmeisesti häntä tarkoittaa merkintä Turun linnan vierasluettelossa 1582 (VA, 1398:62) vankina olevasta rehumarski Antti P e k a n p o j a s t a.

Antti Pentinpoika
Ylilaivamies 1574 aluksella "Hjorten". Muu palvelu tuntematon.
VA, 1291:34.

Antti Pentinpoika
Pohjanmaan ja Ala-Satakunnan (Lauri Niilonpojan) lippukunnan katselmuskirjuri 1593-98.
VA, 3461:68; RSA, MR 1598/16.

Antti Perttelinpoika
Palveli 1573-74 (?) laivurina (ja ylilaivamiehenä) aluksella "Svanen".
VA, 1225:12, 2268:76.

Antti Perttelinpoika
Hämäläisen Olavi Pekanpojan lippukunnan 4. neljänneksenmestari 1593.
RSA, MR 1593/25.

Antti Simonpoika
Pohjalaisen ja satakuntalaisen (Lauri Niilonpojan) lippukunnan katselmuskirjuri 1593.
KA, SMh, A. 6.

Antti Sveninpoika
Antti Hookoninpojan lippukunnan vänrikki 1574-75, Juho Juhonpojan lippukunnan 1578-84 ja Äyräpään (Lauri Erkinpojan) osaston 1585-90.
VA, 165:9v, FR 96 (1582); RSA, MR 1574/10, 1585/33; KA, FC 25:1, SMh B, Rullor 4.

Antti Sveninpoika
Käkisalmen laivaston laivanpäällikkö 1591 aluksella "Siken", sama virka-asema elokuussa 1593.
VA, 5682:76, FR 101.

Antti Tuomaanpoika
Martti Olavinpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1568.
VA, 4037:56.

Antti Tuomaanpoika
Porin laivamiesten ruotumestari 1570-luvulla, ylilaivamies 1575-80 aluksella "Röda Svanen", saman aluksen laivuri 1581, samoin aluksella "Ormen" 1582, toiminut turkulaisten merimiesten neljänneksenmestarina 1582 Käkisalmen laivaston lippulaivalla, amiraalin erikoistehtävissä 1584, Turun sataman kirjurina ja laivurina 1586-88 ja sataman päämiehenä vuoteen 1594. Elossa vielä 1597.
VA, 1459:56, 1490:59c, 1510:53, 4234:34, 4280:46, Grönblad 6:270; Kiuasmaa 1962, 494.

Antti Tuomaanpoika
Palveli Sven Erkinpojan uusmaalaisessa lippukunnassa neljänneksenmestarina 1590-91 ja saman yksikön vänrikkiluutnanttina 1592.
RSA, MR 1590/39.

Antti Torbjörninpoika
Juho Kattin karjalaisen lippukunnan johtaja 1582.
RSA, MR 1582/31.

Antonius Knuutinpoika
Toiminut "Svarta Pinkan"-aluksen laivakirjurina 1581-82. Tässä tehtävässään hän on suorittanut laajoja muonan hankintoja Viipuriin. Luultavasti hän on jo 1579 osallistunut laivakirjurin toimenhoitoon, kun on saanut kuukausimuonitusta Turun satamasta.
VA, 188:12, 1391:71, 4210:7, 4214:89.

Arcus Matinpoika
Apulaisrehumarski 1592-93 (toimipaikka luultavasti Viipuri).
KA, SMh, D. 3 (n:o 113).

Arvi Arvinpoika
Ala- ja Ylä-Satakunnasta kootun Hannu Pekanpojan lippukunnan katselmuskirjuri 1590-92.
VA, 4306:54, RSA, MR 1592/36.

Arvi Arvinpoika
Hämäläisjalkaväen päämies 1598-99.
VA 4339:99, Protocolon, 17.

Arvi Erkinpoika
Savolaisen Ambrosius Henrikinpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1578-84, mahdollisesti vielä 1585-88.
RSA, MR 1578/22; KA, SMh B, Rullor 4-5.

Arvi Henrikinpoika (Horn-sukua)
Päälippueen ratsumies 1579, luutnantti 1583, Sigismundin seurueessa 1587, hallinnollisissa tehtävissä 1590-1605, vm. v. Pohjanmaan käskynhaltijana. K. 1606.
VA, Biogr. Horn; Ramsay 1909-16, 183.

Arvi Juhonpoika
Maaretken tykistön rehustaja 1572-73 toimipaikkanaan ajoittain Tallinna.
VA, 1211:8, 4096:40, 4115:22.

Arvi Matinpoika (Footangel)
Esiintyi toukokuussa 1571 laivanpäällikkönä Hämeenlinnassa. Hauhon vouti 1576-78, Suomen myllyvouti 1579. Suorittanut ratsupalvelua 1575 Lauri Torsteninpojan lippueessa. Mahdollinen upseeriarvo tuntematon.
Kiuasmaa 1962, 494.

Arvi Niilonpoika
Palveli aluksella "Falcken" ampujana ja aliasemestarina 1574, jolloin on ollut myös talvileirissä Suomessa.
VA, 4123:50, 59, 64.

Arvi Tapaninpoika
Laivuri 1560-luvun alkupuolella aluksella "Jonas". Palveli pinkatyyppisellä aluksella 1574-75 laivanpäällikkönä.
VA, 1261:43, 4126:13, KA, HaF, 1/Sjöexped.

Arvi Tönnenpoika (Vildeman)
Palveli 1589 aatelislippueen vänrikkinä. Sigismundin 1.4.1599 nimittämä amiraali (lippulaivana "Björnen"), pakeni Tallinnaan syksyllä 1599, pääsi myöhemmin herttuan suosioon ja osallistui Baltian sotaan. K. 1617.
RSA, MR 1589/16; Ramsay 1909-16, 513; Almqvist IV, 21.

Bagge, ks. Antti Matinpoika

Bagge, ks. Hannu Bagge

Bagge, ks. Matti Erkinpoika

Bestell, ks. Niilo Tuomaanpoika

Björn Daavidinpoika
Kruunun laivuri (ja perämies) ahvenanmaalaisella aluksella 1593.
VA, 4315:66.

Björn Ingeldin(Ingen)poika
Olavi Erkinpojan Uudenmaan lippukunnan provossi 1579-81, yksikön seuraavan päämiehen, Sven Erkinpojan aikana 1582-85 (?) osaston vänrikki ja päämies Sten Maununpojan kaudella 1590(?)-91edelleen vänrikkinä.
VA, 3451:87v-88; RSA, MR 1578/2, 1582/37, 1590/43.

Blasius Niilonpoika
Palveli 1579-80 Turun satamassa rummuttajana (aliupseerina) aluksella "Svanen", 1582 laivanpäällikkönä aluksella "Norrbottens barken", samanarvoisena Käkisalmen laivastossa 1583-87, esiintyi myös 1585 ja 1587-88 laivavänrikkinä, johtanut laivanpäällikkönä Etelä-Suomen laivaveistämötoimintaa 1588 ja Pohjanmaan 1589-90, palveli 1593 aluksella "Lybske Hjorten" ja aluksella "Havfrun" ja myöhemmin 1590-luvulla Turun satamapäällikkönä. Hän osallistui talvella 1599 laivanrakennustoiminnan johtoon Suomessa, kuului herttualle 11.9.1599 lähetettyyn sovintoa tähdentäneen kirjeen allekirjoittajiin. 1601 hän on suorittanut hankintoja "Häcken"-aluksen kunnostamiseksi. Kapteeni 1606 aluksella "Lybske Falck". Hän esiintyi kapteenina ja Turun satamapäällikkönä vuoteen 1613.
VA, 188:11v, 189:21, 215c:163, 164, 220:42, 224b:12, 1398:50, 1471:57, 1486:57, 1507:12, 1514:32, 1542:86, 1550:23, 1596:65, 1661:208, 2386:10, 2372:36, 2400:65, 4347:100, FR 97, 104, 105, 107, 118 (1580-luv. -1600-luv.), Lagus 8:169, Biogr. Blasius Nilsson, Grönblad 6:270, Protocolon, 20; KA, HaF, 8; Renvall 1939, 258 (2.alam.); Börjeson-Hafström 1949, 20; Sv. Flottans historia 1942, 109. Ks. s. 100.

Boije, ks. Antti Boije

Boije, ks. Martti Juhonpoika

Botnekarl, ks. Pekka Botnekarl

Botved Klaunpoika
Aatelislippueen 3. neljänneksenmestari 1589-91.
RSA, MR 1589/16.

Brand, ks. Hannu Brand

Brask, ks. Olavi Antinpoika

Bryniel Gudmundinpoika Smålänning
Kenttätykistön luutnantti 1581, tykistökomentaja 1583, Paadisten vouti 1584-85, saapui Aksel-kreivin mukana Suomeen, Helsingin vouti 1587, tykistöhevosten hoitaja Suomessa 1588, asemestari 1589, kuoli samana vuonna tai 1590.
VA, 215c:56, Ramsay 1909-16; Almqvist IV, 34.

Daavid Pihl (Pill)
Palveli laivanpäällikkönä aluksilla "Strutsen", "Jonas" ja "Delfin" 1580-82. Hoitanut usein yleiseen laivastohallintoon kuuluvia tehtäviä.
VA, 4139:14, FR 105 (1581-82); KA, Skgh 1580/3, FC, Provianträkensk. 49; Hausen V, 233.

Dahlkarl, ks. Matti Juhonpoika

Dalakarl, ks. Niilo (Niilonpoika) Dalakarl

Dalekarl, ks. Mikko Hannunpoika

Daniel Laurinpoika
Pekka Henrikinpojan lippukunnan (Savosta) katselmuskirjuri 1582, savolaisen Olavi Pekanpojan 1583-85 ja Juho Kattin osaston (Savosta) 1590.
VA, 1414:45, 2353:28, 4244:1, 6564:45, RSA, MR 1582/32, 1590/42:6; KA, SMh B, Rullor 4.

Daniel Niilonpoika
Palvellut Kristofer Antinpojan kaupungeista kootun lippukunnan katselmuskirjurina 1590-93, luultavasti 1599 Äyräpään voutikunnan alikirjurina.
VA, 167:17v; RSA, MR 1590/37; Kiuasmaa 1962, 495.

Daniel Olavinpoika (Vahterpään isäntä)
Viipurin laivaleirissä 1570-71 laivanpäällikkönä aluksella "Lille Svanen". Toiminut kesällä ja syksyllä 1572-73 Helsingin laivanveistämön johdossa, ensinmainittuna vuonna myös "Enhörning"-aluksella laivanpäällikkönä, suorittanut 1580-luvulla kruunun kuljetuksia omalla aluksellaan, palvellut edelleen em. aluksella laivanpäällikkönä (1576-82). Baltiassa voutina 1582-84, Iivananlinnassa 1586. Esiintyi laivanpäällikkönä vielä 1592. Maaomaisuutta Pyhtäällä.
VA, 1204:89, 1234a:22, 3342:2, 3348:4, 4099:5, 4108:44, 6443:49v, Lagus 6:142; KA, HaF, 7, Skgh 1570/Viborgs sk.g.; Börjeson-Hafström 1949, 24; Almqvist IV, 38.

Dhäm, ks. Peter Dhäm (?)

Didrik Olavinpoika
Karjalaisen Ivar Erkinpojan (Viipurin kaupunkijalkaväen) vahtimestari 1582-84, Juhana Niilonpojan vastaavan osaston provossi 1588-98.
VA, 166:36, RSA, 1582/36, 1584/17.

Dobblare, ks. Niilo Juhonpoika

Donatus Laurinpoika
Apulaisrehumarski 1592-93 (palvelupaikkana luultavasti Viipuri).
KA, SMh D. 3, n:o 113.

Duss, ks. Matti Olavinpoika

Duus, ks. Pekka Duus (Duss)

Etsbjörn Juhonpoika
Palveli 1573 laivanpäällikkönä aluksella "Björnen" (Helsingissä suoritettu kuittaus).
VA, 4099:4.

Elof Elofinpoika
Palvellut laivanpäällikkönä Käkisalmen laivastossa 1587-91 aluksilla "Uttern" ja "Leijonet", tykistön rehumarskina lokakuussa 1591 ja karjalaisen Jääsken ja Äyräpään jalkaväkilippukunnan päämiehenä 1592-93.
VA, 4299:55, 6604:48-48v, FR 101; RSA, MR 1592/35; Börjeson-Hafström 1949, 25.

Enevald Antinpoika
Turun linnan vahtimestari 1587, pohjalaisen Paavali Helsingin lippukunnan 4. neljänneksenmestari 1591, Turun linnan vahtimestari 1594-96 ja alikirjuri 1597.
RSA, MR 1592/37; Kiuasmaa 1962, 496.

Enevald Melkerinpoika
Hämäläis-satakuntalaisen Maunu Laurinpojan osaston johtaja 1584-85, hämäläisen Olavi Pekanpojan lippukunnan johtaja 1590-93 ja vastaavan Niilo Laurinpojan osaston 1598.
RSA, MR 1584/18, 1590/44, 1598/13; KA, Skgh 1593/Åbo sk.g.

Erkki?
Hannu Mikonpojan pohjalaisen lippukunnan vahtimestari 1592.
RSA, MR 1590/38.

Erkki Antinpoika
Savolaisen Ambrosius Henrikinpojan lippukunnan vänrikkiluutnantti 1579 ja 1581, saman osaston vänrikki 1583-97. Saa verovapauden 1594 ja (uudelleen) 1598 Säämingissä ja Rantasalmella oleviin tiloihinsa.
VA, 4244:3, Lagus 9:138, Militaria I; Rsa, MR 1597/17.

Erkki Antinpoika
Pohjalaisen Hannu Mikonpojan lippukunnan provossi 1590.
RSA, MR 1590/38.

Erkki Arvinpoika
Palveli 1588-90 pohjalaisen Lauri Niilonpojan lippukunnan 1. neljänneksenmestarina ja 1592 samasta maakunnasta muodostetun Paavali Helsingin osaston luutnanttina.
RSA, MR 1592/37; KA, SMh A. 6.

Erkki Erkinpoika
Palveli 1572-74 asemestarina aluksella "Murianen" (Viborgs Morianen) luultavasti laivanpäällikkönä 1579 aluksella "Finska barken".
VA, 188:7, 3345:41; RSA, AR 1573/21; KA, SMh, D. 3, n:o 81.

Erkki Erkinpoika
Maaretken asekirjuri Viipurissa 1583. Mainitaan myös tykistön päällikön kirjurina.
KA, SMh B, Rullor 4.

Erkki Erkinpoika
Luutnantti Paavali Helsingin pohjalaisessa lippukunnassa 1591.
VA, 189:5.

Erkki Eskonpoika
Sven Erkinpojan uusmaalaisen lippukunnan katselmuskirjuri 1584.
VA, 1428:51.

Erkki Eskonpoika Gieffle (Göffla)
Laivuri 1562-65 (?) aluksella "Långe barken", samassa tehtävässä 1566-72 aluksella "Finska Memnon". Hänet tuomittiin 26.4.1572 Rauman raastuvan oikeudessa 40 mk:n sakkoon maakaupan harjoittamisesta.
VA, 243:1, 1082:21, 1174:53, 1204:91, 2213:32, 3228:5, 3988:48, KA, HaF, 4/Flottans styrka, 7, Skgh 1570/Stockholms sk.g.

Erkki Filipuksenpoika
Hänet tunnetaan 18.6.1585 annetusta verovapauskirjeestä, missä todetaan hänet pitkäaikaiseksi kruunun palvelijaksi ja viimeksi laivankapteeniksi. Tultuaan melkein sokeaksi hänelle myönnetään verovapaus taloonsa Helsingin pitäjän Malmilla. Hänen asuinpaikakseen mainitaan Helsingin pitäjän Kulosaari. Hänen kuolemansa (1586-88) jälkeen e.m. tila joutui hänen vävynsä, Porvoon alikirjurina palvelleen Martti Simonpoika Klookin haltuun.
VA, 3424:22, Lagus 6:221, ks. s. 187.

Erkki Geting
Palveli 1567-71 laivanpäällikkönä aluksella "Råbacken", 1574-79 aluksilla "Delfin", "Kloshuggaren" ja "Röda Draken" ja 1580-luvulla hän toimi laivanpäällikkönä "Jonas" ja "Råbocken"-aluksilla. V. 1583 hän palveli samassa tehtävässä "Blåpinkan"-nimisellä laivalla. Saman vuosikymmenen lopulla hänellä oli yleisempiä laivaston tehtäviä hoidossaan. mm. muonanhankintoja tai laivojen kunnostamiseksi tervan kuljetuksia voutikunnista satamiin. Sipoon veistämöllä 1605 hän esiintyi kapteenina. Hän lienee kuulunut Helsingin laivanvarustajiin ja on suorittanut kuljetuksia myös omalla aluksellaan.
VA, 1261:43, 3321:16, 3364:106, 171,3369:2, 3471:74; 4070:11, 4222:76, 4231:54, 4280:46, 4299:59, 4309A:2, 5431:36V, 5463:24, 5485:66, FR 105 (1581); KA, Skgh 1580/Utgiftsregister på sjöfolk; Börjeson-Hafström 1949, 36.

Erkki Hannunpoika
Toimi laivurina 1580-luvun alussa aluksella "Björneborgs pinkan", Käkisalmen laivaston laivuri 1581 ja vahtimestari 1586, laivuri samaan laivastoon kuuluvalla "Necken"-aluksella, samassa toimessa 1589-93 aluksilla "Kroken", "Hvalen" (Käkisalmen laivastosta), "Helsinge barken" ja "Ulfen", missä hän esiintyi myös alilaivurina.
VA, 1486:37, 1510:28, 2344:38, 3463:90, FR 96, 101, 104-107, Lagus 7:234; RSA, AR 1581/9; RVA, Krigshist. handl. 5 (div. handl.) -Samanniminen henkilö palveli 1566-70 Suomen laivastoon kuuluvan "Råbocken"-aluksella, muta 1570-luvun loppupuolen tietojen puuttuessa ei henkilöitä voi samaistaa (VA, 4049:55, 4065:22; KA, HaF, 7). Jälkimmäiset laivamiehet eivät kuulu tutkimuksen piiriin.

Erkki Henrikinpoika
Palvellut Tallinnassa suomalaisena kenttäasemestarina 1581 ja mahdollisesti Käkisalmen laivastossa aliasemestarina 1588-90, asemestari 1591 aluksella "Utteren" samassa eskaaderissa.
VA, FR 101; KA, Skgh 1590/Viborgs (Keksh.) sk.g., FC, Provianträkensk. 49.

Erkki Henrikinpoika Laulainen
Toimi drabanttina Erik-kuninkaan aikana, hovilippueen neljänneksenmestari 1578, Juho Kattin itäsuomalaisen lippukunnan vänrikkiluutnantti 1582-84, Savosta muodostetun talonpoikaisnostoväestön päämies 1585-88. Kuollut vm. vuonna venäläisten surmaamana.
VA, 4158:48; RVA, Krigshist. handl. 4 (div. handl.); RSA, MR 1582/31; KA, SMh B, Rullor 4; Tawaststjerna I 1918.1920, 469. -Mikäli hänet voidaan samaistaa Savonlinnan vahtimestarina ja alivoutina toimineen E. H. Laulaisen kanssa, hänen palvelunsa on alkanut Savossa jo 1571, jolloin hänet mainitaan linnan vahtimestarina (Kiuasmaa 1962, 498).

Erkki Henrikinpoika
Ylilaivamies tammikuussa 1600, palveli Turussa 1601 "Jungfrun"-aluksen laivurina.
VA, 1592:213, 2432:174.

Erkki, Herra
Savolaisen Ambrosius Henrikinpojan lippukunnan pappi ja katselmuskirjuri 1579-80.
RSA, MR 1578/22.

Erkki Jaakonpoika
Palvellut laivurina aluksella "Viborgs Morianen" 1567-71. Mahdollisesti ollut jo 1562 laivurina "Hinden"-aluksella, joka silloin oli Viipurin satamassa. Sotavahinkojen korvaukseksi 2.9.1574 verovapaus Halikossa olevaan Saarenmäki-nimiseen tilaan.
VA, 1082:21, 1122:40, 3312:22, 4041:59, 4067:70, 5337:42, FR 101 (1562, 1567), Lagus 2:255, KA, HaF, 7, 1570/Viborgs sk.g., FC, 4.

Erkki Jaakonpoika
Palveli satakuntalais-hämäläisen Valentin Eggertinpoika Gödiken lippukunnassa 1580-81 neljänneksenmestarina, samoin Maunu Laurinpojan hämäläisosastossa 1584-86, Olavi Pekanpojan johtamassa vastaavassa osastossa 1590-93 ja Niilo Laurinpojan lippukunnassa (vast. osastossa) 1598 ensimmäisenä neljänneksenmestarina.
RSA, MR 1580/12, 1584/18, 1590/41, 44, 1593/25, 1598/14; KA, SMh B, Rullor 4.

Erkki Jaakonpoika
Laivuri Suomen laivastoon kuuluneella "Elfsborgs barken"-aluksella 1594. Palvellut sitä ennen 1591-93 laivurina "Lilian"-aluksella, joka ei liene ollut pysyväisesti Suomen eskaaderin vahvuudessa, vaikka oli 1593 sijoitettu Turkuun.
VA, 1542:82, FR 104, 106; KA, Skgh 1593/Åbo sk.g. -Toiminut mahdollisesti 1580-luvun alussa "Mersepinkan"-aluksen 2. perämiehenä (KA, Skgh 1580/3).

Erkki Juhonpoika
Ylilaivamies 1570-luvun keskivaiheilla aluksella "Mersepinkan", saman aluksen laivurina 1583-84, toiminut käskynhaltijan, Aksel-kreivin, määräyksestä muonankuljetustehtävissä 1586 Suomen ja Tallinnan välillä, esiintyi 1580-luvun lopulla lotjalaivurina.Provinttialuksena olleen lotjan nimi lienee ollut "Kroken". Luultavasti häntä tarkoittavat 1591 ja 1593 tehdyt maininnat sokeaksi tulleesta laivamiehestä, jolle määrättiin viljaa elatukseksi.
VA, 1260:20, 1430:68, 1503:116, 4249:46, FR 105, Lagus 8:133. -Turun linnalaivurina 1550-60-lukujen taitteessa toiminut E. J. on ilmeisesti eri henkilö, jonka ura päättyy 1570-luvun alkuun. Ei tunnu mahdolliselta, että henkilö, joka on palvellut itsenäisenä laivurina useilla aluksilla, mm. Juhana-herttuan laivalla, ryhtyisi palvelemaan muutaman vuoden perästä jonkin pienehkön aluksen laivamiehenä (Kiuasmaa 1962, 499).

Erkki Juhonpoika
Palveli 1578 laivaston ampujana, lippulaivan, "Engelen"-aluksen asemestari 1579-87, laivaston yliasemestari 1592-95. Jälkimmäisessäkin tehtävässä hänen toimipaikkanaan oli amiraalin lippulaiva, mm. 1593 Klaus Flemingin alus.
VA, 1340:78, 1538:86, 1551:95; KA, HaF, 8, Skgh 1592/Helsingfors skg., Skgh 1593/Åbo skg.; Kiuasmaa 1962, 499. -Palvellut mahdollisesti 1565 ampujana aluksella "Finske Svanen" (KA, Sandb. Saml. Z, 2735).

Erkki Klemetinpoika
Perämiehenä 1580 (alus tuntematon), laivuri 1587 aluksella "Österbottens galeja", johtanut 1588 Kemiön laivaveistämöä, toiminut 1589-90 täällä rakennetun aluksen laivurina. V. 1592-95 hän palveli "Uttern"-aluksen laivurina, joka ainakin ajoittain (1593) toimi lippulaivana. Osallistui uskollisuuden vakuutukseen 1604 Turun satamassa. Mahdollisesti hän esiintyi vielä 1613 lotjalaivurina Turussa.
VA, 189:21, 1486:59, 1494:53, 1533:84, 1551:95, 2388:37, Grönblad 6:36, 270; KA, HaF, 8, Skgh 1590-1593, 1604/3/Åbo sk.g.; Kiuasmaa 1962, 499.

Erkki Knuutinpoika (Kuurila-sukua)
Knuut Juhonpojan lippueessa ratsumiehenä 1583 ja Aksel Kurjen lippueen neljänneksenmestarina 1584-91. Hattulan vouti 1588, hovilippueen neljänneksenmestari 1593-97, kuului Sigismundin kannattajiin, pääsi herttuan suosioon, mutta joutui 1605-06 Tukholmaan kuulusteltavaksi, luutnantti 1607. Eronnut palveluksesta 1610, elossa 1612.
VA, 152b:10v, 17; RSA, MR 1584/16; Ramsay 1909-1916, 251; Anthoni 1937, 283.

Erkki Laurinpoika
Laivuri 1574-79 aluksilla "Enhörning", "Stormpinkan" (1577, 1580), "Lybske Örnen" (alilaivurina). Helsingin ja Pohjanmaan veistämölaivuri 1580-luvulla, laivuri 1591-95 aluksella "Kamarbåten" ja nimeltä tuntemattomassa aselaivassa. E.m.v. hän lienee palvellut 1. laivurina Käkisalmen laivastossa aluksella "Tantheim". Toimitettiin syksyllä 1598 vangittuna Ruotsiin.
VA, 188:7v, 3419:157, 3467:85, FR 101; RSA, AR 1584/10; KA, Skgh 1577/Halikko varf, 1580/Österb. varf, 1598/Helsingfors sk.g., SMh 1593; Kiuasmaa 1962, 500.

Erkki Laurinpoika
Palvellut 1583 ruotsalaisen Oluf Gudmundssonin lippukunnan provossina, samassa tehtävässä 1589 Olavi Juhonpojan varsinais-suomalaisessa lippukunnassa ja 1591 saman lippukunnan luutnantti. Osasto lienee koottu pääasiassa Turun kaupungin asettamasta väestä.
VA, 1415:50, 1494:55, 4260:61.

Erkki Laurinpoika Kutt
Kreivi Aksel Lejonhufvudin asekirjuri 1589, kenttätykistön päällikön, Pentti Söyringinpojan, alaisena asekirjurina 1590-93.
VA, 1533:81, KA, HaF, 8; Kiuasmaa 1962, 499.

Erkki Matinpoika
Antti Hookoninpojan lippukunnan 2. neljänneksenmestari 1572-74, Juho Juhonpojan osaston 1578-79 (järjestyksessä 3. tilalla).
RSA, MR 1572/12, 1574/10, 1578/2, 1579/20; KA, SMh B, Rullor 4.

Erkki Matinpoika
Palveli 1576 Porin veistämöllä, jossa rakennettiin muonankuljetusalusta. Samana vuonna samanniminen henkilö esiintyi myös "Hjorten"-aluksen laivurina.
VA, 2296:28, 4135:53.

Erkki Matinpoika
Palveli 1581 laivurina Käkisalmen laivastossa, 1584-88 ylilaivurina Viipurin satamassa. Sai 12.12.1589 valtakirjan laivurina luetteloida aluksia Pohjanmaalta kruunun käyttöön, palveli 1590-luvun lopussa Käkisalmen laivastossa "Tantheim"-aluksen 2. laivurina, laivuri Viipurissa 1598.
VA, 1526:79, FR 101, Lagus 7:105; RSA, AR 1581/9, MR 1598/8; RVA, Krigshist. handl. 5 (div. handl.); Tawaststjerna 1902, 71.

Erkki Matinpoika
Sven Erkinpojan uusmaalaisen lippukunnan neljänneksenmestari 1598.
RSA, MR 1598/17.

Erkki Maununpoika
Ratsumiehenä 1560-luvun jälkipuolella, 1575 Lauri Torsteninpojan lippueen neljänneksenmestari, johtaja 1578-80 Martti Juhonpoika Boijen lippueessa, aatelislippueen vänrikki 1580-luvulla ja 1581-88 Käkisalmen ratsuosaston päämies. Palvellut Aksel Kurjen joukoissa 1590-luvun lopulla luultavasti rehumarskina. K. 1600.
VA, 165:8v, 4123:57, 6526:62, 6564:42, Protocolon, 77; Ramsay 1909-1916, 437; Tawaststjerna 1902, 30 ja sama I 1918-1920, 209, 531-532.

Erkki Niilonpoika
Palvellut 1574-79 aluksi alilaivurina sittemmin laivurina "Stålnebben"-aluksella, meriväen ruotumestarina 1582 tehtävänäään johtaa laivaväkeä Viipurista Turkuun. Keväällä 1583 hän esiintyi "Renen"-aluksen ylilaivamiehenä liikkuen kantamassa tervaa laivojen kunnostamiseksi purjehduskautta varten. Kreivi Lejonhufvudin käskynhaltijakaudella 1586 hän laivanpäälliköksi ylennettynä on johtanut lotjien kunnostamista Narvaan lähettämistä varten. Hänellä lienee ollut tässä yhteydessä myös provianttitehtäviä hoidossaan. V. 1587 hän esiintyi vielä laivanpäällikkönä varmistaen sinetillään linnaleirikuitteja, mutta samana vuonna mainitaan vankina amiraali Arvi Eerikinpojan käskystä. Syytä vangitsemiseen ei tunneta, mutta jo maaliskuussa 1588 hänet otettiin amiraali Klaus Flemingin käskystä uudelleen palvelukseen käytettäväksi laivakysymyksissä ("att bruka framdeles vid skeppshandlingar"), jolloin hänelle suoritettiin myös takautuvasti palkkoja. Mitään langettavaa tuomiota ei ilmeisesti ollut annettu. V. 1592 hänet todetaan kuitenkin jo iän vuoksi kykenemättömäksi palvelukseen, jolloin hänelle määrättiin maksettavaksi rästiin hääneitä palkkaeriä. Hänen myöhemmästä toiminnastaan ei ole enää mainintoja.
VA, 1280:2, 1471:29, 1490:60b, 62v-63, 2338:14, 3369:1, 4150:2, 4156:21v, 4214:96, 4218:50, 4225:46, 4250:46, 50, 4281:53; KA, HaF, 4/Flottans styrka.

Erkki Niilonpoika
Palveli 1578-81 (?) hämäläis-satakuntalaisen Valentin Gödiken lippukunnan provossina, Juho Kattin itäsuomalaisen osaston neljänneksenmestarina 1582.
VA, 5477:35; RSA, MR 1578/2, 1582/32. -Mahdollisesti 1607 yläsatakuntalaisen Paavali Hookoninpojan osaston provossi E. N. on samaistettavissa hänen kanssaan. Jälkimmäinen henkilö ei kuulu tutkittuun henkilöpiiriin.

Erkki Niilonpoika
Alilaivuri 1586. Oli toimittanut elintarvikkeita Porista Turun satamaan. Palveluspaikkana ollut alus tuntematon.
VA, 2377:83.

Erkki Olavinpoika
Toimi 1570 aliasemestarina aluksella "Råbocken", tykistöhevosten rehustajana ja rehumarskina 1573-82, pienen arkelin asekirjuri 1577 ja 1580-82.
VA, 3394:75; KA, SMh, F; Kiuasmaa 1962, 501.

Erkki Olavinpoika
Esiintyi 1570 palvelukseen otetun uuden sotaväen katselmuskirjurina (yksikkö tuntematon), karjalaisen Juho Kattin lippukunnan katselmuskirjuri 1584-88 (.89 ?) sekä saman päämiehen alainen vahtimestari 1590 edellisen johtamassa savolaisessa lippukunnassa.
VA, 1234a:35, 1261:53, 55, 1428:33, 1428:8; RSA, MR 1590/42:6; KA, SMh B, Rullor 4.

Erkki Olavinpoika
Toimi 1. perämiehenä 1570-71 aluksella "Stålnebben" Viipurin laivaleirissä. Laivuri 1574 aluksella "Hjorten", 1576 aluksella "Nektergall", perämies 1580 aluksilla "Strutsen" ja "Kloshuggaren" ja laivuri 1583 Suomen eskaaderin aluksella "Lybske Ormen". Mahdollisesti hänet voi samaistaa 1592-93 laivurina ja perämiehenä toimineen E. O:n kanssa, jota ei ole luetteloitu erikseen.
VA, 1252:3, 1425:24, 2268:72v-73. 2415:52, 4214:94, FR 96, 107; KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g., 1580/3, 1580/Utgiftsregister på sjöfolk.

Erkki Paavalinpoika
Laivanpäällikkkö 1570-71 aluksella "Flygande Serpenten" Viipurin laivaleirissä, laivaston palveluksessa 1576, laivanpäällikkö 1580 aluksilla "Björneborgs galleja" ja "Stålnebben", laivuri (?) 1583 aluksella "Stålnebben", laivanpäällikkö 1584 Viipurissa, Viipurin satamapäällikkö 1589, sataman vahtimestari 1598 (?).
VA, 1414:69, 3411:62, Lagus 3:96; KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g., 1580/Björneb. sk.g.; RSA, MR 1582/5:1, 1598/8; Tawaststjerna 1902, 71.

Erkki Paavalinpoika
Sven Perttelinpojan palvelija 1578, Käkisalmen vahtimestari 1588-90, Sven Erkinpojan uusmaalaisen lippukunnan provossi 1590-91, päämiesluutnantti 1593. Siivart Siivartinpojan karjalaisen osaston päämiesluutnantti 1598, provossi 1599, joka sai s.v:n heinäkuussa tehtäväkseen uuden väen palvelukseen ottamisen.
VA, Protocolon, 76; RSA, MR 1590/39, 1598/12; RVA, Krigshist. handl. 4 (div. handl.); Kiuasmaa 1962, 501.

Erkki Pekanpoika
Ylilaivamies (tai laivakirjuri) 1579 aluksella "Stormpinkan".
VA, 3394:73, 74.

Erkki Pekanpoika
Luultavasti 1579 Yrjänä Laurinpojan lippukunnan ruotumestari. Pohjalaisen Lauri Niilonpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1582-90, Kristofer Antinpojan kaupunkijalkaväen 3. neljänneksenmestari 1591 ja Siivart Siivartinpojan osaston 1. neljänneksenmestari 1598. V. 1599 hän palveli Sten Maununpojan uusmaalaisen lippukunnan neljänneksenmestarina toimien sotilaspostin kuljettajana.
VA, Protocolon, 43; RSA, MR 1579/20, 1582/35, 1590/37, 1598/12; KA, SMh A. 6.

Erkki Ragvaldinpoika
Alipäämies 1569 ja laivanpäämies 1569-70 aluksella "Viborgs Morianen". Komentanut maaliskuussa 1570 sekä laivamiehiä että laivanihtejä ja ampujia, jolloin on liikkunut voutikunnissa yli sadan vahvuisten osastojen kanssa. Ilmeisesti hän on ollut pääasiassa vastuussa meripuolustusjoukkojen keskittämisestä Viipurin sotaleiriin talvella ja keväällä 1570.
VA, 1082:24v-25, 4060:37, 38, 41, 4065:21, 4066:41, KA, Skgh 1569/5, 1570/Viborgs sk.g.; Börjeson-Hafström 1949, 28.

Erkki Simonpoika (Skalm-sukua ?)
Lauri Torsteninpojan ratsulippueen neljänneksenmestari 1570-72, Hattulan vouti 1575-78, Lukkolinnan 1583-86 ja Laatokan linnan 1586-87.
RSA, MR 1570/28; KA, SMh B, Rullor 3; Almqvist IV, 46.

Erkki Simonpoika Ålänning
Laivuri 1566 aluksella "Elfsborgs barken", samoin 1569-74 aluksella "Rosen".
VA, 1200:59, 1252:4, 1291:20, 3312:22, Lagus 2:38, KA, HaF, 4/Flottans styrka, Skgh 1569/5, 1570/Viborgs sk.g.

Erkki Sveninpoika
Pohjalaisen Paavali Helsingin lippukunnan provossi 1592.
RSA, 1592/37; Kiuasmaa 1962, 503.

Erkki Sveninpoika
Asemestari 1593 aluksella "Kantselibåt". Alus oli Turun satamassa.
KA, Skgh 1593/Åbo skg.

Erkki Tapaninpoika
Laivanpäällikkö ja laivuri 1587-91 Käkisalmen laivastossa, vm. vuonna aluksella "Laxen" laivurin arvoasemassa (?). Toiminut luultavasti 1590-luvun alkupuolella laivurina Turussa, mm. 1592-93 aselaivan laivurina ja laivanrakennusmestarina.
VA, 1471:34, Grönblad 6:36, FR 101; KA, Skgh 1592/Helsingfors sk.g., HaF, 8, SMh, D, 3, n:o 113; RSA, MR 1589/17. -Mahdollisesti Parasilla asunut E. T., joka 1585 on kuljettanut (aluksellaan) hevosia Ruotsiin, on samaistettava hänen kanssaan (KA, F, 365, 1586/57. Jälkimmäinen henkilö ei ole mukana henkilöluettelossa).

Erkki Tuomaanpoika
Turussa olleiden laivanrakentajien alkupäässä 1566. Osallistunut laivanrakennustyön johtoon Kärkniemessä 1567, laivuri 1560-70 kaapparialuksella "Halvmånen" ja 1573-74 aluksella "Finska Memnon".
VA, 1043:30, 1140:45, 1252:3, 1264:15, 4099:7; KA, Skgh 1569/5, 1570/Stockholms sk.g., HaF, 7/Skeppsflottans lön 1573; Tawaststjerna 1875, 78-79.

Erkki Tuomaanpoika
Valvonut lotjien rakentamista 1589 Rymättylän veistämöllä, arvoasemaltaan laivuri. Alilaivuri 1593 aluksella "Elfsborgs barken". Luultavasti ollut myös s.v. perämiehenä aluksella "Lindormen". Mainitaan laivurina vielä 1594. Mahdollisesti hänet voidaan samaistaa henkilöön, joka 1607 on palvellut laivurina aluksella "Finska Björnen".
VA, 14894:53, 2425:147, FR 104-105 (1607); KA, Skgh 1590/Åbo skg. Skgh 1593/Åbo sk.g.

Erkki Tuomaanpoika
Maunu Laurinpojan hämäläislippukunnan neljänneksenmestari 1584-86. Osasto oli sijoitettu Iivananlinnaan.
RSA, MR 1584/18.

Erkki Tönnenpoika
Palveli laivanrakennusmestarina Kärkniemessä 1567-69. Sai Vehmaalta verovapauden kruunun palvelunsa johdosta yhteen torppaan kirjeellä 16.8.1569. Kuollut ennen vuotta 1572.
VA, 1082:28, 3293:81, Lagus 1:266.

Erkki Yrjänänpoika (Nokia-sukua)
Palvellut 1570-luvun alussa suomalaisen lippueen neljänneksenmestarina (?), lienee myöhemmin 1580-luvulla ollut ratsuväen upseeritehtävissä, 1590-luvulla vänrikkinä. K. 1592.
VA, 4075:41, 4299:62, Grönblad 6:34; Ramsay 1909-16, 301.

Erkki Yrjänänpoika
Laiva-asemestari 1592-93 mahdollisesti "Finska Barken"-aluksella.
KA, Skgh 1592/Helsingfors skg.

Erland Niilonpoika
Käkisalmen (Laatokan) laivastossa 1581 laivurina. Alus tuntematon.
RSA, AR 1581/9.

Esko Antinpoika
Tykistöhevosten rehustaja 1579.
VA, 4176:140.

Esko Erkinpoika
Hämeenlinnan alivouti 1569, Martti Olavinpojan lippukunnan provossi 1571, Antti Hookoninpojan alaisena saman yksikön provossina 1572-74, Knuut Juhonpojan ratsulippueen provossi 1579 ja luultavasti Pohjanmaan Lauri Niilonpojan lippukunnan vänrikkiluutnantti 1588-90.
VA, 6443:44v, RSA, MR 1574/10; KA, SMh A. 6, Rullor 4; Kiuasmaa 1962, 503.

Esko Grelsinpoika
Satakunnasta kootun Hannu Pekanpojan lippukunnan 2. neljänneksenmestari 1592.
RSA, MR 1592/36.

Esko Jaakonpoika
Laiva-ampuja ja aliasemestari 1576-78 aluksella "Finska Barken", 1579 saman aluksen asemestari. Ensimmäinen ampuja 1580 aluksella "Ny pinkan". Omisti talon Turussa.
VA, 1340:77, 1359:11, 22, 3394:74, Lagus 3:109; KA, Skgh 1580/3. Ks. s. 95.

Esko Jaakonpoika
Provinttiampuja 1577, kenttätykistön aliasemestari ja muonavaraston asemestari 1578.
VA, 1338:24, 25, 3382:139. -Häntä ei voi samaistaa edellä olleen asemestarin kanssa, koska tehtävät näyttävät olleen erilaisia samana aikana. Mikäli "Finska Barken" oli tuolloin toiminut provinttialuksena (fetalieskepp), olisi mahdollista samaistaa henkilöt, mutta tällaisia mainintoja aluksen käytöstä ei tunneta.

Esko Juhonpoika
Karjalaisen Lauri Ingevaldinpojan lippukunnan 2. neljänneksenmestari 1598, Simo Niilonpojan johtaman Viipurin kaupunkijalkaväen vänrikki 1600.
RSA, MR 1598/11, 1600/8.

Esko Martinpoika
Lauri Juhonpojan Pohjanmaalta kootun lippukunnan katselmuskirjuri 1578.
RSA, MR 1578/2.

Esko Matinpoika
Laivuri 1582 aluksella "Mersepinkan", luultavasti laivuri s.v:n loppupuolella aluksella "Renen", missä toimi erityisesti Herman Flemingin palvelijana.
VA, 4214:92, FR 104. -Palvellut todennäköisesti perämiehenä tuntemattoman ajan aluksella "Finska Barken" (KA, HaF, 8, Mantalslengd, odat.).

Esko Matinpoika
Palveli 1583 Suomessa provianttikirjurina.
VA, FR 104. -Tuskin samaistettavissa E. M:n kanssa, joka palveli 1580 ampujana Viipurissa ja myöhemmin 1580-luvun jälkipuolella Narvan aliasemestarina (VA, 1369:66, 1459:48, 1490:53). Jälkimmäinen henkilö ei kuulu tutkimuksen piiriin.

Esko Maununpoika
Turun linnalaivuri 1573-1603, palvellut 1585-86 laivurina aluksella "Rödrunden".
VA, 1455:71, 1471:93; Kiuasmaa 1962, 504. -Mahdollisesti kysymyksessä on kaksi eri henkilöä, joista toinen on mm. 1589 palvellut "Svalan"-aluksella (VA, FR 105). Palvelutiedot tilastoitu yhdeksi henkilöksi.

Esko Olavinpoika
Ylilaivamies 1578 aluksella "Kalmar Björnen", joka ainakin ajoittain on kuulunut Suomen eskaaderiin. Muu palvelu Suomessa tuntematonta.
VA, 2309:23, 26, 29.

Esko Pekanpoika
Sven Erikinpojan uusmaalaisen lippukunnan neljänneksenmestari 1590-92.
RSA, MR 1590/39; KA, SMh B, Rullor 5.

Esko Pentinpoika
Antti Boijen lippueen vahtimestari 1590-luvulla (1594). Maaomaisuutta Perniössä.
VA, 3474:28.

Esko Perttelinpoika
Palveli alilaivurina Klaus Flemingin aluksella "Hjorten" 1593-94.
VA, 1542:82, FR 104; KA, Skgh 1593/Åbo sk.g.; Kiuasmaa 1962, 504.

Esko Sipinpoika
Olavi Pekanpojan hämäläisen lippukunnan neljänneksenmestari 1591.
VA, 4202:78.

Esko Sipinpoika
Sipoon laivaveistämöllä 1587 neljänneksenmestarina, Viipurissa, Turussa ja Helsingin satamassa 1591-1604 laivanrakennusmestarina. Sai palkakseen 15.10.1598 verovapauden tilaansa Sipoon pitäjässä.
VA, 3474:56, FR 104; KA, Skgh 1598, 1604/3/Helsingfors sk.g., SMh, D. 3, n:o 113; RSA, MR 1589/17.

Evart Pekanpoika
Laivakirjuri 1566 aluksella "Fögylte Duvan", Narvan purjehdusalueen laivaprovianttikirjuri 1567-69. Suorittanut kuittauksia elokuussa 1569 Helsingissä.
VA, 3286:140, 3295:39, 3306:34, 3312:25v, 4041:59.

Fax, ks. Olavi Henrikinpoika

Felt, ks. Peter Felt

Filipus Henrikinpoika
Asemestari, liikkunut Hämeessä huhtikuussa 1582 viedessään ruutia Turkuun.
VA, 4214:94.

Filipus Pentinpoika
Palveli 1580 ylilaivamiehenä aluksella "Nye Viborgs skeppet". Laivuri ja perämies 1582 Käkisalmen laivastossa Laatokalla aluksella "Samson", 1591 aluksella "Hvalen". Yliperämies 1591-92. Luultavasti hän oli kotoisin Viipurista. Hän on joutunut kruunun tehtävissä huolehtimaan mm. alusten purjeiden kunnostamisesta sekä venäläisistä sotavangeista. Ensimmäinen perämies Viipurissa 1598-1600.
VA, 190:1, 4218:58, FR 101, 104; KA, HaF, Flottan 8, Skgh 1580 (opbörd till sjöfolket), 1582/Keksh. flottan, 1600/Mantalsreg. i Viborg; RSA, MR 1598/8.

Filipus Simonpoika
Satakuntalaisen Hannu Mikonpojan lippukunnan vänrikkiluutnantti 1582.
RSA, MR 1582/34.

Finne, ks. Henrik Finne

Finne, ks. Matti Henrikinpoika

Finne, ks. Mikko Juhonpoika

Frans Eskonpoika
Laiva-ampuja 1580 aluksella "Jonas", ampuja ja asemestari (lippulaivalla tai amiraalin johtamassa laivakiilassa) 1583-84, laivan asemestari 1587-98, viimeiset kahdeksan vuotta luultavasti "Finska Barken" ja "Elfsborgs galleja"-aluksilla (ainakin vuosikymmenen alussa). Vuosikymmenen loppupuolella hän on toiminut Helsingissä.
KA, Skgh 1580/3, 1584/2/Helsingfors sk.g., 1593/Åbo sk.g., 1598/Helsingfors sk.g., HaF, 4/Flottans styrka, 8 (Keksholms arkeli).

Frans Henrikinpoika
Hämäläisen Olavi Pekanpojan lippukunnan 2. neljänneksenmestari 1593.
RSA, MR 1593/25.

Frans Jaakonpoika
Toinen perämies 1573-74 aluksella "Memnon".
KA, HaF, 7/Skeppsflottans lön 1573.

Frans Juhonpoika
Asemestari 1574 aluksella "Björneborgs galeja".
VA, 4123:49.

Frans Juhonpoika
Palvellut 1593 laivakirjurina. Muu toiminta tuntematonta.
VA, 1538:122.

Frans Laurinpoika
Asemestari 1567-69 aluksella "Viborgs Morianen".
KA, HaF, 7/Löningsreg. 1567.

Frans Niilonpoika
Ylilaivamies ja laivuri 1580 aluksilla "Kalmar Falcken" ja "Svarta pinkan", 1581-82 laivuri aluksella "Hegeren", luultavasti toiminut keväällä 1588 kalkkilaivan laivurina Helsingistä Viipuriin, laivurina 1590 aluksella "Finska barken" ja "Pyhtään lotjalla" ja 1591-93 Henrik Matinpojan Kåfussin komentamalla aluksella "Gripen" Käkisalmen laivastossa. Laivuri 1593 lippulaivalla "Svanen".
VA, 189:30, 1513:81, 3430:114, 4202:55, FR 104-105; KA, Skgh 1580/Utgiftsregister på sjöfolk, 1590/Viborgs (Keksh.) sk.g., HaF, 4/Flottans styrka.

Frans Perttelinpoika
Hämäläisen Maunu Laurinpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1585-86.
RSA, MR 1584/18.

Fribyter, ks. Tuomas Sveninpoika

Gabriel Matinpoika
Laivanpäällikkö 1578-88 aluksella "Stormpinkan", mahdollisesti tilapäisesti 1580 aluksella "Ny pinkan" ja 1582 aluksella "Hegeren". Nimitetään 1588 Porvoon läänin voudiksi. Hänellä oli Hattulan Hurttalassa, maaomistuksia, joihin hänelle oli kruunun palvelun johdosta kuninkaan kirjeellä 5.3.1578 myönnetty verovapaus. Kuollut 1589.
VA, 215a:63, -b:62v-63, 1444:70, 3424:36, 4157:21, 4193:36, 4214:88, 94, 4238:23, 4248:21, FR 102, 104, Lagus 4:280; KA, skgh 1580/3; Almqvist IV, 59.

Gabriel Sipinpoika
Laivanpäällikkö 1582-88. Nauttinut 1585 muonitusta Turusta puolen vuoden ajan ja ollut 1588 majoitettuna Porin tilalla.
VA, 1422:80, 1444:81, 1450:49, 2392:132, FR 104 (1582).

Gammal, ks. Pekka Erkinpoika

Gerd Sveninpoika
Asemestari 1568, Kustaa Banérin joukkojen 1571, Viipurin uuden linnoituksen 1573-75, "Krutskeppet"-aluksen 1581, Iivananlinnan 1580-luvulla.
KA, Prov. räkensk. Prov. hus, 49; RSA, MR 1574/4; Kiuasmaa 1962, 505. -Luultavasti hänen poikansa Erkki Gerdinpoika palveli 1583 ampujana.

Geting, ks. Erkki Geting

Gieffle (Göffla), ks. Erkki Eskonpoika

Gorgonius Sipinpoika
Satakuntalaisen Hannu Pekanpojan lippukunnan 3. neljänneksenmestari 1592.
RSA, MR 1592/36.

Grels Antinpoika
Ylilaivamies 1578 aluksella "Finska barken", samoin 1580-82 ylilaivamies ja alilaivuri aluksella "Svanen", palvellut luultavasti vm. vuoden lopulla Rauman veistämön laivurina. Mahdollisesti 1589 Paraisilla toiminut saaristolaislaivuri on samaistettava hänen kanssaan. Hän on palvellut 1590-luvulla laivurina "Hafsfrun"-aluksella. Osallistui 5.8.1597 uskollisuuden vakuutukseen amiraali Pentti Söyringinpojalle Turussa. Mainitaan Turun sataman laivuriluettelossa 1598. Laivuri 1604 Pohjois-Suomen veistämöllä.
VA, 189:18, 20, 33, 1340:77, 1369:64, 1376:47, 1425:23, 1542:86, 2350:81, 4214:90, FR 104, Grönblad 6:270; KA, Skgh 1598, 1604/3/Åbo sk.g., HaF, 8.

Grels Henrikinpoika
Suomen ja Liivinmaan varustusmestari 1573-74, Loden (Lukkolinnan) asemestari 1580-90-luvulla.
VA, Juh. reg. Tillägsb. I, 433; RSA, AR 1573/52; KA, SMh A. 6.

Grels Jaakonpoika
Ensimmäinen ampuja ja asemestari 1570-71 aluksella "Råbocken" Viipurissa.
VA, 3313:63, 3314:21; KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g.

Grels Klaunpoika
Laivakirjuri 1572-75 välisenä aikana Kalvön veistämöllä, 1576 aluksella "Röde pinkan", 1577 aluksella "Jonas".
VA, 4150:3; KA, Skgh 1573-74/Helsingfors sk.g., HaF 4/Flottans styrka.

Grels Laurinpoika
Esiintyi laivakirjurina 1587 Turun satamassa. Maskun veistämökirjuri 1588-90, muonavarastoalus "Hafsfrun" laivakirjuri 1591-93, palvelupaikkana ajoittain Viipuri. Palveli Turussa 1598 ja 1604-13 laivakirjurina.
KA, HaF, 8, Skgh 1593, 1598, 1604/3/Åbo sk.g.; Kiuasmaa 1962, 506.

Grels Matinpoika
Laivakirjuri 1582, joka on nauttinut kestitystä Vehmaan Vinkkilässä matkalla Korppooseen. Mahdollisesti helsinkiläinen kauppaporvari ja tullikirjuri.
VA, 1425:27; Kiuasmaa 1962, 506.

Grels Maununpoika
Palvellut Käkisalmen laivaston laiva-ampujana 1580-luvun alkupuolella, (ali-)asemestarina 1586-90 aluksella "Necken" ja 1599 Hämeenlinnan asemestarina.
KA, HaF, 8, Keksholms arkeli, Skgh 1590/Viborgs (Keksh.) sk.g.; RSA, AR 1581/9; RVA, Krigshist. handl. 5 (div. handl.); Kiuasmaa 1962, 506.

Grels Ragvaldinpoika (Rasmuksenpoika)
Knuut Juhonpojan ratsulippueen neljänneksenmestari 1579-84, Aksel Kurjen lippueen 1585-86, Knuut Juhonpojan 1587-88 ja Aksel Kurjen 1589 (?)-92. Oli saanut 27.6.1582 Sauvosta verovapauden siellä olevaan maaomistukseensa ja 19.7.1590 Loimijoen pitäjässä olevaan tilaansa. Nimien ristiriitaisen kirjoitustavan vuoksi on mahdollista, että kysymyksessä on kaksi eri henkilöä.
VA, 167:13, 215c:69, 1455:70, 1482:40, 15150:15, 2368:14, Lagus 5:57v; RSA, MR 1579/24, 1584/16. -V. 1582 Grels Ragvaldinpoika palveli Aksel Kurjen ratsumiehenä (VA, 1570:43v).

Grels Ragvaldinpoika
Laivanpäällikkö 1579 aluksella "Björneborgs pinkan", 1593 aluksella "Hjorten" Turussa.
KA, Skgh 1593/Åbo sk.g., FC, Provianträkensk. 52.

Grels Sipinpoika
Asemestari 1593 aluksella "Finska Röda Svanen".
VA, FR 104; KA, Skgh 1593/Åbo sk. g.

Gråå, ks. Jaakko Gråå

Gröp, ks. Martti Antinpoika

Gudmund Aretinpoika Rouarnäs
Laivanpäällikkö 1585-89 ainakin ajoittain aluksella "Åbo galeja". Ollut talvileirissä Turussa tai muualla Varsinais-Suomessa. Mahdollisesti ollut 1589 (mihin myös hänen palvelunsakin on päättynyt) vankina Turun linnassa syytettynä rosvouksesta (syytettynä oli myös entinen laivuri Sven Perttelinpoika, jonka alusta ei ole voitu tunnistaa).
VA, 1450:49, 1467:47, 1490:56, 1492:5, 1503:116, KA, F, 365, 1588, revers, HaF, 8.

Gudmund (Es)Björninpoika
Palveli "Björnen"-aluksella 1576-80 laivakirjurina. Mahdollisesti ruotsalainen.
VA, 1370:17; KA, Skgh 1577/Halikko varf.

Gödike, ks. Valentin Eggertinpoika

Hals, ks. Matti Yrjänänpoika

Hannu Antinpoika
Laivuri 1581 aluksella "Lille Svanen" ja 1582 aluksella "Ny jakten", joka oli rakennettu Helsingin laivaveistämöllä (Sipoossa ?). Tästä aluksesta käytettiin ilmeisesti myös nimitystä "Sibbo Necken", jolla H. A. oli syksyllä 1582 laivurina. Mahdollisesti hän on ainakin ajoittain palvellut Käkisalmen laivastossa.
VA, 4218:52, FR 104, 105.

Hannu Antinpoika
Maaretken aliasemestari 1586-93, Viipurin linnan 1591.
VA, FR 105; KA, FC, Prov. räkensk. Prov. hus. 49; Kiuasmaa 1962, 507.

Hannu Bagge
Laivuri aluksilla "Delfin" 1573 ja 1574-75 (?) "Förgylte Duvan". Suorittanut vm. vuonna kuittauksia Helsingissä.
VA, 1225:12, 1280:2v, 1291:19, 2257:34, 3358:14v-15.

Hannu Bonpoika
Pohjanmaan Lauri Niilonpojan lippukunnan luutnantti 1588-93, palveluksessa edelleen keväällä 1599 Pohjanmaan joukoissa.
KA, SMh A. 6; Protocolon, 14.

Hannu Brand
Esiintyi 1563 Helsingin laivamiesten luettelon 1. tilalla, mainitaan samana vuonna laivurina. Palveli tässä tehtävässä 1565-66 aluksella "Brännaren", 1567-74 aluksella "Råbocken", oli vm. vuonna Helsingin veistämöllä laivurina ja 1576-81 aluksella "Kalmar Falken". Suoritti 1582 laivurina laivaväen kirjoitusta Turussa. Mainittiin jo s.v. sekä edellisenä vuonna (1581) vanhana ja entisenä laivurina, jolle käskynhaltijoiden kirjeillä oli määrätty elatukseksi elintarvikkeita. Hän oli myös sairastunut spitaaliin.
VA, 1082:23, 1130:36, 1174:53, 1204:91, 1308:60, 1333:37, 1376:44, 1391:71, 1397:42, 2300:11, 3274:75, 3295:63, 3312:22, 3321:16, 3348:1, 3359:38, 4023:46, 4040:59, 4096:42, 4099:7, FR 101, 104-106, Lagus 2:38.

Hannu Erkinpoika
Laivakirjuri 1570 aluksilla "Lybske Hjorten" ja "Brännaren", joka kuului ajoittain Suomen laivastoon.
VA, 3316:55; KA, Skgh 1570/Stockholms sk.g.

Hannu Hannunpoika (Monikkala)
Aksel Kurjen lippueen 2. luutnantti ja vänrikki 1584-87, voutilippueen ratsumestari 1591-96, Pohjanmaan vouti 1597-98. K. 1605.
VA, 4230:40, 4231:44, 4299:56; RSA, MR 1584/16; Tawaststjerna 1902, 29; Ramsay 1909-16, 101; Almqvist IV, 70.

Hannu Henrikinpoika
Valentin Gödiken satakuntalais-hämäläisen lippukunnan päämiesluutnantti 1588.
VA, 1507:9. -Mahdollisesti 1600-luvun alussa Ala-Satakunnan ja Vehmaan lippukunnan päämiehenä palvellut H. H. on samaistettava hänen kanssaan (Waaranen, Urkunder I, 200). Jälkimmäinen henkilö ei kuulu tutkimuksen piiriin.

Hannu Henrikinpoika von Oldenburg
Tallinnan linnavouti 1574-75, Suomen maaprovossi 1578-91, Aksel Kurjen lippueen 2. vänrikki 1584, tilihallinnollisissa tehtävissä 1588, Aksel Kurjen 2. luutnantti 1591 ja myöhemmin samalla vk:llä jälkimmäisen osaston ja Maunu Iivarinpojan lippueen neljänneksenmestarina, laivanpäällikkö huhtikuussa 1598 Helsingin satamassa. Mestattiin 1599.
RSA, MR 1584/16; Skgh 1598/Helsingfors sk.g.; Kiuasmaa 1962, 508.

Hannu Hermaninpoika
Viipurin muonavarastokirjuri 1576-77, voutina Käkisalmen läänissä 1581, Jääskessä 1584, Käkisalmen laivaston provianttimestari 1584-90, kamarikirjuri 1594.
KA, Skgh 1584-90/Viborgs sk.g. (Keksh. flottan); Kiuasmaa 1962, 508.

Hannu Jaakonpoika
Aksel Kurjen lippueen katselmuskirjuri 1592-99. Saanut Hauhon pitäjästä 20.6.1594 annetulla kirjeellä maaomaisuutensa verovapaaksi. Luultavasti hänet voidaan samaistaa lainlukija H. J:n kanssa, joka toimi Halikon lainlukijana 1580-luvulla ja Pohjanmaan 1603-18. Kuollut ennen v. 1620.
VA, 4307:48, 4330:62, 4332:50, 4333:27; KA, FC, 25:1; Protocolon, 14, 26; Blomstedt 1958, 383.

Hannu Juhonpoika Tysk
Laivuri 1568 aluksella "Blåmånen" jolloin on myös palvellut esimiestehtävissä Helsingin satamassa, kvarteerimestari aluksella "Lybske Hjorten" ja laivanpäällikkö 1571-79 ensin mainittuna vuonna aluksella "Finska Fordelen", myöhemmin aluksella "Svanen". Hoitanut verotervan kantoa Turun satamalle 1579-81 yhdessä laivanpäällikkö Tuomas Antinpojan kanssa. Toukokuussa 1584 hänet mainitaan kuolleeksi ja hänen leskelleen, Margareta Jaakontyttärelle, määrätään maksettavaksi kuolleen miehensä rästipalkkoja 1570-luvun jälkipuolelta.
VA, 1261:43, 2301:28, 23114:56, 4041:28, 56, 4100:22, 4110:2, 411:34, 24150:1, 4169:84, 4176:137, Lagus 5, 164v-165; KA, Skgh 1581/2; RSA, MR 1579/25.

Hannu Juhonpoika
Hämeestä kootun Olavi Pekanpojan lippukunnan provossi 1593.
Kiuasmaa 1962, 508.

Hannu Kelkka (Kälke)
Lauri Torsteninpojan ratsulippueen vahtimestari 1570-72, Raaseporin läänin vouti 1585-86, ratsupalveluksessa 1588.
RSA, MR 1570/28, 1571/18, 1572/3; KA, SMh B, Rullor 3; Almqvist IV, 72; Renvall 1949, 120-122; Kiuasmaa 1962, 133.

Hannu Laurinpoika
Palvellut 1560-luvulla Viipurissa laivurina aluksilla "Flundran" ja "Stålnebben", 1570-luvun alussa samanniminen henkilö toimi Suomessa laivakirjurina aluksilla "Finske Memnon" ja "Björnen" sekä 1583 laivanpäällikkönä toimipaikkanaan Helsinki.
VA, 1174:62, 1260.9, 1261:39, 3278:213, FR 101, 102, 104; KA, Skgh 1570/2/Sjötåg, 1573-75/Viborgs sk.g., HaF, 7.

Hannu Laurinpoika
Palvei 1579 Juho Juhonpojan osaston ruotumestarina (?), Aksel Kurjen komentaman hovilippueen neljänneksenmestari 1582-93. Vuodesta 1591 lippueen johdossa oli Knuut Juhonpoika, jonka alaisena H. L. silloin palveli, 1593 hän oli taas Antti Laurinpojan lippueessa.
VA, 152b:12, 215c:68v, 4300:38, 4313:66, RSA, MR 1579/20. Ks. s. 26.

Hannu Laurinpoika
Pekka Henrikinpojan savolaisen lippukunnan vänrikkiluutnantti 1582, satakuntalaisen Hannu Mikonpojan lippukunnan vänrikki 1582-86, Valentin Gödiken lippukunnan (Häme ja Satakunta) vänrikki 1588-93. Hän on toiminut päämiehen tehtävissä 1597-99, mainitaan samoin päämiehenä verovapautta koskevassa kirjekopiossa. Sai kaksi veroa vahingon korvaukseksi keväällä 1597 nuijasodassa tuhoutuneen tilansa lunastamiseksi. Maaomistus Kyrön pitäjässä.
VA, 152cd:3, 4238:44, FR 96, 106, Lagus 9:225, Protocolon, 11, 15, 23, 42; RSA, MR 1582/32, 34; KA, SMh B, Rullor 4-5, FC, Prov. räkensk.; Anthoni 1935, 120.

Hannu Laurinpoika
Kaarle-herttuan nimittämä asekirjuri 1597 (ks. Henrik Antinpoika).
RSA, AR 1597/21.

Hannu Markunpoika
Aksel Kurjen ratsulippueen ratsumies 1594, neljänneksenmestari 1597. Sai 29.6.1594 verovapauden yhteen prebendatilaan Perniössä.
VA, 1570:49, 4333:76.

Hannu Maununpoika
Toiminut mahdollisesti ruudintekijänä Viipurissa 1560-luvulla, ampuja 1569 ja I ampuja 1570 aluksella "Stor Röde Hunden" Viipurissa, asemestari 1572, Viipurin Uuden linnoituksen asemestari 1578, Käkisalmen laivaston "Necken"-aluksen ylin ampuja 1582, asemestari 1583, samassa eskaaderissa 1586 "Gripen"-aluksen asemestari ja yliasemestari 1588-89, asemestari 1591 aluksella "Hvalen".
VA, FR 101; KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g., 1582/Keksholms sk.g., 1584-90/Viborgs sk.g., 1589/Helsingfors sk.g., SMh, D. 3, n:o 81; RVA, Krigshist. handl. 5 (div. handl.); Kiuasmaa 1962, 509.

Hannu Mikonpoika
Palveli vänrikkinä satakuntalais-hämäläisessä Valentin Gödiken lippukunnassa 1578-81, Ala- ja Ylä-Satakunnasta muodostetun lippukunnan päämies 1581-90, Pohjanmaalta kootun osaston 1590-1600, Raaseporin lippukunnan v:sta 1601 (valtakirja 30.5.1601).
VA, 2387:63, 4169:84, 4231:52, 4234:30, FR 96, 105, Lagus 6:27, 166 - 8:185; RSA, MR 1578/2, 1590/38, 1600/7; KA SMh B, Rullor 4; Waaranen, Urkunder I, 136; Tawaststjerna 1902, 39, 54.

Hannu Niilonpoika
Laivanpäällikkö 1578, jolloin on ollut matkalla joulukuussa Hämeessä Portaan pitäjässä. Mahdollisesti kuului "Svarta pinkan"-aluksen päällystöön (1580).
VA, 1373:77, 4174:52.

Hannu Olavinpoika
Palvellut laivurina 1570-luvulla, esiintyi laivurina ja porvarina Helsingissä 1585, merkittiin halvaantuneeksi läänitysluetteloon 1587.
VA, 215b:64, 2338:19v-20, 4102:48. -Mahdollisesti osa yllä olevista tiedoista koskee kemiöläistä kruunun laivaston luotsia ja perämiestä, joka käytti nimeä H. O. Fredagh 1580-luvun alussa (VA, 1386:49, 1387:23); jälkimmäinen henkilö ei kuulu tutkimuksen piiriin.

Hannu Pekanpoika
Suomalaisen lippueen (Martti Boijen) tallimestari 1576 ja neljänneksenmestari 1580.
VA, 4138:4, 6562:61v-62.

Hannu Pekanpoika
Palveli Kristofer Antinpojan kaupunkijalkaväen vänrikkinä 1590-91 (?), Satakunnan lippukunnan päämies syksystä 1591 alkaen vuoteen 1593.
VA, FR 107 (1591); RSA, MR 1590/37; KA, SMh 1592, Prov. räkesnk. 53, Viborg; Tawaststjerna 1902, 39; Sommarström 1935, 116.

Hannu Pekanpoika
Laivakirjuri 1572-75 välisenä aikana Kalvön veistämöllä, 1580-82 aluksilla "Svarta pinkan" ja "Frantsen", joka oli Pontus De la Gardien käytössä.
VA, 1369:30, 4218:51, FR 105; KA, Skgh 1573-74/Helsingfors sk.g.

Hannu Matinpoika
Ylilaivamies 1573 aluksella "Röda Svanen", laivuri 1575 aluksella "Röda pinkan" (joka lienee sama alus kuin edellä), toiminut laivaston provianttitoimen tehtävissä 1570-80, jolloin esiintyi myös "Strutsen"-aluksen laivurina. Kun hän ilmoittaa lokakuussa 1579 esimiehekseen laivanpäällikkö Simo Antinpojan, joka samoihin aikoihin on kuljettanut Viipuriin tervaeriä laivaston kunnostamiseksi, Hannu Matinpoika lienee palvellut myös yleisemmissä laivaston huoltoportaan tehtävissä. V. 1581 hän oli laivurina suurella "Engelen"-aluksella, joka oli komennettu vartiopalveluun Helsingin edustalle vihollisen kaapparialusten varalle. V. 1583 hän oli laivuri Paraisten lotjalla, joka lienee toiminut huoltoaluksena, 1584-85 hän palveli Pekka Juhonpojan ja Olavi Ångermanin aluksilla laivurina. Kun edellinen komensi heinäkuussa 1585 Käkisalmen laivaston vahvennukseksi koottua Turun laivamiesten ryhmää, lienee H. M. ainakin ajoittain kuulunut myös Laatokan eskaaderin vahvuuteen. V. 1586 hän toimi muonitusaluksen laivurina Meltolan Niilo Olavinpojan alaisena.
VA, 1252:4, 1291:13, 1450:35, 227:39, 3397:34, 4231:53, FR 105, 106; KA, Skgh 1579/2/9 Sjötåg, 1580/5 Sjötåg.

Hannu Pentinpoika
Pohjanmaan Lauri Niilonpojan lippukunnan vänrikki 1583-86, luutnantti 1587-88. Osastoon kuului myös miehistöä Ala-Satakunnasta (1588).
RSA, MR 1582/35; KA, FC, 25:1 (kvittens.)

Hannu Perttelinpoika Skalm
Palvellut mahdollisesti ampujana ja neljänneksenmestarina 1570-luvun alkupuolella suomalaisessa lippueessa, saman lippueen neljänneksenmestari 1579-80, Aksel Kurjen komentaman lippueen 1584-86.
VA, 4089: 51, 4097:54, 4174:43, 6256:60, 61v; RSA, MR 1584/16.

Hannu Ragvaldinpoika
Aksel Kurjen ratsulippueen johtaja 1580-90-luvulla (alkupuolella), saman yksikön neljänneksenmestari 1597-99. Pentti Laurinpojan osaston 1600.
VA, 2432:173, 4812:110v; Protocolon, 27; RSA, MR 1584/16, 1586/4; KA, FC, 25:1 (kvittens.).

Hannu Stållp
Palveli johtajana Ivar Erkinpojan karjalaisessa lippukunnassa 1582-83, mahdollisesti Juhana Niilonpojan Viipurin kaupunkijalkaväen johtajana 1588-90.
VA, 166:36; RSA, MR 1582/36.

Hannu Sveninpoika
Palveli 1577 (?)-79 pohjal. Yrjänä Laurinpojan lippukunnan vänrikkiluutnanttina, uuden päämiehen Lauri Niilonpojan osastossa 1580-82 (?) luutnanttina, saman pohjalaisen lippukunnan provossina 1583-93 lukuunottamatta vuotta 1591, jolloin hän esiintyi yksikkönsä luutnanttina. Vänrikki 1599 Pohjanmaalla.
VA, 189:5v, Protocolon, 14; RSA, MR 1578/2, 1579/20, 22, 1582/35; KA, SMh A. 6.

Hannu Urwäder
Savosta muodostetun Lauri Pentinpojan lippukunnan vänrikki 1585. Osasto lienee koottu nostoväen miehistä, joten siitä ei ole tilejä olemassa.
VA, 1444:51.

Hannu Tuomaanpoika
Karjalaisen Elof Elofinpojan lippukunnan katselmuskirjuri 1592, Sven Erkinpojan johtaman osaston 1598. Mahdollisesti Viipurin asekirjuri 1602, joka sai tehtäväkseen tarkastaa Suomen salpietarikeittimöitä.
RSA, MR 1592/35, 1598/17; Waaranen, Urkunder I, 311.

Hannu Winbergh
Laivanpäällikkö 1580 aluksella "Svarta pinkan", mainitaan 1585 kapteenina.
VA, 4202:56, KA, F, 365, 1586/55.

Hannu Yrjänänpoika
Laivakirjuri Turussa 1587-93 (?). Palvellut 1591 myös Käkisalmen laivastossa.
VA; FR 101; KA, Skgh 1593/Åbo sk.g., HaF, 8.

Hans Kock von Mecklenburg (Mekelborg)
Viipurissa toiminut varustusmestari ja ammusten valmistuksen ylivalvoja 1570-80-luvulla.
Ks. s. 43.

Hartikka Henrikinpoika (Vuolteen herra)
Palvellut 1584 suomalaisessa Martti Boijen lippueessa neljänneksenmestarina.
VA, 4234:12, 18; Kiuasmaa 1962, 511 (viittaukset muihin hakemistoihin).

Hartt, ks. (Hård) Söyrinki Hartt

Hast, ks. Henrik Laurinpoika

Hector, ks. Henrik Laurinpoika

Helsingh, ks. Olavi Olavinpoika

Helsingh, ks. Paavali Laurinpoika

Helsingh, ks. Sven Helsingh

Henning Erkinpoika
Palveli 1579-81 ylilaivamiehenä aluksella "Kalmar Björnen", jolloin on mm. suorittanut kuittauksia laivakirjurin puolesta ja pestannut miehistöä alukseen, laivuri 1582 ruutivaraston käytössä olleella aluksella, 1583 aluksella "Ormen", 1584 aluksella "Rödhunden", 1585 lotjalaivurina ja 1586-88 Rauman veistämölaivurina ja siellä rakennetun aluksen johdossa. V. 1589 hän on palvellut muonavaraston aluksen laivurina ja vastannut myös kahdesta lotjasta, 1591- hän lienee ollut pääasiassa "Finska Svanen"-aluksen laivurina.
VA, 188:10, 1359:25, 26, 1376:56, 1414:19, 1425:22, 1428:80, 1429:29, 1450:49, 1490:58, 1503:115, 1513:61, 1533:82, 2377:79, FR 104, 105, Grönblad 6:36; KA Skgh 1589/Helsingfors sk.g., 1590/Åbo sk.g.

Henrik Antinpoika
Lienee palvellut 1560-luvun alkupuolella Viipurissa laivurina aluksella "Paxmaisa", perämies 1566-67 aluksella "Viborgs Morianen", laivuri 1569-70 aluksella "Danske Röda Hunden" ("Rödhunden").
VA, 4041:59, 4052:80, FR 101, Lagus 2:54; KA, HaF, 7.

Henrik Antinpoika
Lauri Torsteninpojan lippueen johtaja 1571-72.
RSA, MR 1570/28; KA, SMh B, Rullor 3.

Henrik Antinpoika
Ampujien päämies 1569, liikkui Hämeessä 34 miehen kanssa matkalla Viipuriin ja takaisin.
VA, 4051;64, -Samanniminen siviilihallinnon tallimestari ja hevosten hoitaja lienee eri henkilö (ks. Kiuasmaa 1962, 512).

Henrik Antinpoika
Kaarle-herttuan nimittämä asekirjuri 1597.
RSA, AR 1597/21.

Henrik Anundinpoika
Perämies 1567 aluksella "Viborgs Morianen", saman aluksen laivurina 1570 (?)-71.
VA, 4079:58.

Henrik Erkinpoika
Palveli 1580-90-luvuilla laivurina hoitaen j.vk:n alussa kuljetuksia Viipurista Narvaan. Kotoisin lienee Espoon pitäjästä. Palvelupaikkana ollut alus on tuntematon.
VA, 2350:81, 3451:145.

Henrik Erkinpoika
Palveli talvella 1592 asemestarina aluksella "Elfsborgs barken", 1593 aluksella "Jungfrun".
VA, 5655:36, FR 104. -Mahdollisesti samaistettavissa yllä mainitun laivurin kanssa.

Henrik Eskonpoika
Klaus Flemingin lippulaivan asemestari 1593. Muu toiminta tuntematonta.
VA, FR 105; Kiuasmaa 1962, 512. -Mahdollista on, että hän on 1600-luvun alussa palvellut aluksella "Enhörning" ampujien alkupäässä (KA, HaF, 2/Sjöexped.).

Henrik Finne
Viipurissa 1580-luvulla toiminut varustusmestarin apulainen.
KA, SMh B, Rullor 5 (1586).

Henrik Hannunpoika
Hannu Mikonpojan pohjalaisen osaston katselmuskirjuri 1600.
RSA, MR 1600/7.

Henrik Hannunpoika
Esiintyi 1580 laivurina aluksella "Björneborgs skuta", jolloin lienee toiminut Ylä-Satakunnan voudin, Lauri Henrikinpojan laivamiehenä.
VA, 1366:52.

Henrik Henrikinpoika
Laivamiehenä 1578-79 ja laivurina, jälkimmäisessä toimessa 1582 Porissa. Palvellut luultavasti vielä 1590 laivurina, joka on kuljettanut tervaa Narvaan.
VA, 4158:47, 4176:142, 4218:50, 5637:41.

Henrik Hermanninpoika
Vänrikki 1591 pohjalaisen Paavali Helsingin talonpoikaisosastossa.
VA, 189:5.

Henrik Jaakonpoika
Palvellut 1581 laivamiehenä aluksella "Svanen", seuraavana vuonna 1582 samanarvoisena aluksella "Strutsen", lotjalaivurina 1586, käskynhaltijan Aksel-kreivin aluksen laivurina 1589 ja laivuri 1591-93 aluksella "Hafsfrun" Turussa. Esiintyi 1593 uskollisuudenvalassa Sigismundille.
VA, 1437:69, 1459:47, 1492:1, 4214:96, FR 104, 105, Grönblad 6:36; KA, Skgh 1593/Åbo sk.g.

Henrik Juhonpoika
Palveli 1569 Lauri Juhonpojan jalkaväkiosaston provossina, Lauri Torsteninpojan ratsulippueen katselmuskirjuri 1570-76, Martti Boijen johtamassa lippueessa 1578-79 samassa tehtävässä.
VA, 324a:11, 4060:39, 4123:57v-58, 4126:1, 4135:46, 4138:3, 4156:9; RSA, 1570/28 1573/2, 1576/2.

Henrik Juhonpoika
Toimi Lauri Juhonpojan lippukunnan neljänneksenmestarina 1578, Yrjänä Laurinpojan osaston 1579-80, todennäköisesti 1583-87 Juho Juhonpojan (karjalaisen) ja Lauri Erkinpojan (karjalaisen) lippukunnan provossi.
RSA, 1578/12, 1579/20, 1585/33; KA, SMh B, Rullor 4.

Henrik Juhonpoika
Hämäläis-satakuntalaisen lippukunnan vänrikkiluutnantti 1579-81 (päämiehenä Valentin Gödike), mainitaan toisinaan myös pelkästään luutnanttina (1581), hämäläisen Maunu Laurinpojan komennossa olleen lippukunnan vänrikki 1584 ja osaston komentaja Hämeessä, kun yksiköstä osa oli sijoitettu Baltiaan (1584).
RSA, MR 1578/2, 1584/18.

Henrik Juhonpoika
Palveli laivurina 1581 aluksella "Store Frantsen", 1583 aluksella "Jonas". Ollut palveluksella tuntemattomalla aluksella vielä 1590-luvun alussa.
VA, 1419:21, 3461:121, FR 105.

Henrik Karckin (?)
Karjalasta kootun Ivar Erkinpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1584.
RSA, MR 1582/36, 1584/17.

Henrik Krigsman
Asemestari 1593 aluksella "Elfborgs galleja" (Turussa), Helsingin sataman asemestari 1598.
KA, Skgh 1593/Åbo sk.g. 1598/Helsingfors sk.g.

Henrik Laurinpoika Hast
Palvellut 1570-luvun keskivaiheilla "Katten"-aluksen laivurina, jolloin on suorittanut tavarankuljetuksia Turusta Viipuriin, alilaivuri 1577 aluksella "Svanen" (tai laivakirjuri aluksella "Finska barken"), 1578-87 laivurina Rauman ja Porin laivaveistämöllä, 1588 laivurina vastaanottanut lautoja (laivanrakennustoimintaa vasten), laivuri 1590-93 aluksella "Hjorten". Osallistui Turussa 5.8.1597 uskollisuuden vakuutukseen amiraali Pentti Söyringinpojalle.
VA, 324a:19, 1319:2, 1338:20, 1349:75, 1391:71, 1398:63, 1425:16, 28, 1479:52, 1486:60, 1507:96, 1533:82, 2344:39, 2350:82, 2380:30, FR 104, Grönblad 6:36, 270; KA, Skgh 1577/Halikko varf, 1579/2/9 Sjötåg, 1593/Åbo sk.g.

Henrik Laurinpoika Hector
Palvellut laivurina 1585 aluksella "Gripen", joka kuului Käkisalmen laivastoon.
KA, Skgh 1583-84/Åbo sk.g.

Henrik Martinpoika
Toiminut mahdollisesti 1571 laivurina aluksella "Memnon", laivakirjurina 1579-80 Viipurissa, Käkisalmen veistämön kirjuri 1581-81, amiraalin kopiokirjuri 1582-1585, 1590 Käkisalmen eskaaderin laivakirjuri.
VA, 2240:28, 3448:78, 4207:21, 6564:44v; KA, HaF. 1/Sjöexped.; Kiuasmaa 1962, 516.

Henrik Martinpoika
Palveluksessa suomalaisessa ratsulippueessa 1576, Niilo Olavinpojan komentaman ratsulippueen neljänneksenmestari 1585, Aksel Kurjen lippueen 1591.
VA, 152b:14, 2365:102, 4138:4; RSA, MR, 1584/16.

Henrik Matinpoika
Toiminut ampujana Viipurissa 1562-77, missä palveli myös laivaväen asemestarina 1578-79, laivaväen ampujana (asemestarina) 1580 mm. aluksella "Mersepinkan", Käkisalmen sataman veistämö- ja asekirjuri 1582-95.
VA, 3385:132; KA, Skgh 1580/3; Kiuasmaa 1962, 516.

Henrik Matinpoika
Palveli 1579 Olavi Erkinpojan Uudeltamaalta kootun osaston 1. ruotumestarina (yliruotumestarina ?), Olavi Erkinpojan komentaman saman lippukunnan johtajana 1580-81 ja samalta alueelta kootun Sven Erkinpojan lippukunnan johtajana 1582-83. Mahdollisesti toimi ratsuväen luutnanttina 1583 (Kaarle Kustaanpojan lippueessa).
VA, 4225:9; RSA, MR 1579/23, 1580/13, 2582/37.

Henrik Matinpoika
Pohjalaisen Lauri Niilonpojan lippukunnan 2. neljänneksenmestari 1598.
RSA, MR 1598/16.

Henrik Matinpoika Kåfuss
Kalkkialuksen laivuri 1588, laivuri 1590-93 (?) amiraalin käyttämällä Kemiön lotjalla ja aluksella "Gripen" Käkisalmen laivastossa ja 1601 aluksella "Stor galeja".
VA, 1526:78, 1592:203, 3430:108, FR 107, Grönblad 6:36; KA, Skgh 1590/Viborgs (Keksh.) sk.g.

Henrik Matinpoika Paakkanen (Pachare)
Laivuri 1566 aluksella "Boijorten", 1567 aluksella "Unge Katten", perämies 1570-71 aluksella "Finske Memnon", laivakirjuri ja laivuri 1572-73 aluksilla "Blåduvan" ja "Stålnebben", 1576 laivuri matkalla Tallinnaan, 1581 laivuri aluksella "Raumo barken".
VA, 1204:91, 1236:54, 2249:58, 3290:56, 3330:28, 4063:20, 4090:49, 4092:59, FR 105; KA, Skgh 1571/Viborgs sk.g., HaF, 1/Sjöexped., 7.

Henrik Mikonpoika
Toiminut rummuttajana 1570-71 lippulaivalla "Westerviks Barken" Viipurissa ja ylilaivurina 1570-luvun alussa, mahdollisesti Turun linnalaivurina 1574-83, esiintyi kuitenkin jo vuodesta 1582 vuoteen 1589 laivurina aluksella "Kalmar Falcken", Sipoon veistämölaivurina ja Sipoon parkin laivurina 1588-90, laivuri 1592-93 aluksella "Josep" ja 1600-01 aluksella "Finska Björnen". Hänen leskensä saa 14.2.1607 annetulla kirjeellä elatusta miehensä kuoleman jälkeen.
KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g., 1589/Helsingfors sk.g., HaF 4/Flottans styrka; Kiuasmaa 1962, 517. -Mahdollisesti hän on palvellut 1570-71 myös Turun köyhäinhoidon voutina. Kun hänen laivastopalvelunsa 1580-luvun alussa jakaantui Turun linnan ja Suomen eskaaderin osalle, saattaa kysymyksessä olla kahta henkilöä koskevia tietoja.

Henrik Mikonpoika
Asemestari aluksella "Kloshuggaren" 1574-81.
VA, 189:33, 1340:78, 3397:4; RSA, AR 1574/41; KA, SMh D. 3, n:o 79.

Henrik Niilonpoika
Asemestari 1572 aluksella "Råbocken" ja 1574 aluksella "Delfin".
VA, 3348:3; RSA, AR 1573/21. -Mahdollisesti hänet voidaan samaistaa H. N:n kanssa, joka palveli aluksella "Lille Gripen" jossakin alipäällystön tehtävässä (VA, 3244:52v). Jälkimmäistä henkilöä ei ole luetteloitu henkilötilastossa.

Henrik Niilonpoika (Hevonpään isäntä)
Palveli Knuut Juhonpojan komentaman hovilippueen vänrikkinä 1580-89 ja 1591-92, Turun linnan isännistössä 1594. K. samana vuonna.
VA, 215b:29v, -c:60v, 1510:18, 1570:38, 4238:24, Lagus 6:205v-206; Ramsay 1909-16, 167; Renvall 1939, 141.

Henrik Niilonpoika
Paavali Helsingin pohjalaisen nostoväkiosaston 2. neljänneksenmestari 1591, saman osaston vahtimestari 1592.
RSA, MR 1592/37.

Henrik Olavinpoika
Lauri Torsteninpojan ratsulippueen vänrikki 1570-72.
KA, SMh B, Rullor 3; Tawaststjerna 1902, 25.

Henrik Olavinpoika
Porilainen porvari, kuljettanut 1570-luvun alussa omalla laivallaan sotilasosastoja, luultavasti vielä 1589 Porissa toimivana lotjalaivurina.
VA, 2239:156; KA, Skgh 1590/Björneborg.

Henrik Olavinpoika
Asemestari 1600 aluksella "Engelen".
KA, HaF, 8. -Luultavasti samaistettavissa 1578 "Björnen"-aluksella toimineen laiva-ampujan kanssa (VA, 2317:18).

Henrik Pekanpoika
Palveli 1. laiva-ampujana 1564 aluksella "Lybske Hjorten", asemestarina 1566 aluksella "Tantheim", joka oli rakennettu Helsingissä. Hänen toiminnastaan 1570-luvulla ei ole tietoja.
VA, 1043a:10v, 3277:88, 3278:208.

Henrik Pekanpoika
Sven Erkinpojan Uudeltamaalta kootun lippukunnan neljänneksenmestari 1590-92, luultavasti pohjalaisen Lauri Niilonpojan osaston 1. neljänneksenmestari 1598.
RSA, MR 1590/39, 1598/16.

Henrik Pekanpoika
Savolaisen Ambrosius Henrikinpojan lippukunnan vänrikkiluutnantti 1591.
VA, Militaria I (Ambrosius Henriksons knekter). -Mahdollisesti Suur-Savon alivoutina 1572-80 toiminut H. P. on samaistettavissa hänen kanssaan. (Kiuasmaa 1962, 517).

Henrik Pentinpoika
Laivakirjuri 1570-71 aluksella "Finske Murianen" ja 1575-79, jolloin on e.m.v. palvellut aluksella "Lybske Ormen". Asui Turun Kirkkokorttelissa. Kuollut 1579.
VA, 1279:4, 1308:60, 1349:73, 1359:7, 1366:37; KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g.

Henrik Simonpoika
Talonpoikaisnostoväen päämies 1578 Pyhtään leirissä.
Tawaststjerna I 1918-20, 462 (3. alam.).

Henrik Sipinpoika
Narvan merisota-alueella ja lippulaivalla "Engelen" 1579 palvellut kirjuri.
VA, 3386:44; KA, Skgh 1579/2/8. -Mahdollisesti samaistettavissa 1581-88 toimineen Viipurin linnalaivurin kanssa (Kiuasmaa 1962, 517).

Henrik Tapaninpoika
Asemestari 1574-76 aluksella "Röda pinkan".
RSA, AR 1574/41; KA, HaF, 4/Flottans styrka, SMh D. 3, n:o 79.

Henrik Tuomaanpoika
Ylilaivamies 1573-75 Kalvön veistämöllä.
KA, Skgh 1573-74/Helsingfors sk.g.

Henrik Tönnenpoika
Laivamies 1574 aluksella "Danske Jonas", laivuri 1577 aluksella "Bofelen", laivanihtien neljänneksenmestari 1578, laivuri 1579-83 aluksella "Jonas".
VA, 4123:560, 4158:45, 48, 4185:54, 4210:7, 4225:2, FR 104, 105.

Holm, ks. Matti Holm

Hookon Pekanpoika
Asemestari 1571-79 Viipurin Uudella linnoituksella (valleilla), aliasemestari 1580-90-luvuilla Wittenstenin linnassa.
KA, SMh A. 16, D. 3, n:o 79.

Hookon Pekanpoika
Neljänneksenmestari Yrjänä Boijen lippueessa 1579.
VA, 4174:34.

Hop, ks. Sipi Laurinpoika

Hordeel, ks. Lauri Henrikinpoika

Hård, ks. Pekka Henrikinpoika

Humalainen, ks. Tuomas Pekanpoika

Härkä, ks. Lauri Jaakonpoika

Inge Paavalinpoika
Käkisalmen laivaston laivuri 1582-86, e.m.v. aluksella "Siken", laivuri 1598 Viipurissa.
KA, Skgh 1582/Keksh. sk. flottan; RVA, Krigshist. handl 5 (div. handl.); RSA, MR 1598/8.

Ingevald Kaarlenpoika
Olavi Juhonpojan johtaman Turun kaupungin jalkaväen katselmuskirjuri 1591.
KA, SMh B, Rullor 5.

Israel Olavinpoika
Pohjanmaalta kootun Lauri Niilonpojan lippukunnan provossi 1598.
RSA, MR 1598/16.

Israel Paavalinpoika (Särkilahti-sukua)
Palvellut Hornien kartanonvoutina 1560-luvulla, Sääksmäen voutina 1572-74, talonpoikaisjoukkojen päämiehenä 1573-77 ja kruununlampuotivoutina 1586-88. Vangittu 1589 ja luultavasti mestattu Tukholmassa mielivaltaisuudesta talonpoikia kohtaan. Kotikartano Sääksmäen Sillantaassa, läänityksiä Perniössä.
Kiuasmaa 1962, 519.

Ivar Arvinpoika (Tawast-sukua)
Aksel Kurjen ratsulippueen neljänneksenmestari (?) 1590-luvun alussa, luutnantti 1599. Mestattu samana vuonna.
RSA, MR 1584/16; Anthoni 1935, 26-27; Renvall 1939, 138; Blomstedt 1960, 27.

Ivar Erkinpoika
Palvellut 1582 savolaisen Pekka Henrikinpojan lippukunnan provossina, Karjalasta (Viipurin kaupungista) kootun lippukunnan pämies 1582-85, Käkisalmen eskaaderin laivanpäämies 1586-93, mm. 1591 aluksella "Utteren" 1/2 v.
VA, 215b:62, FR 96, 101, 105; RSA, MR 1582/32, 36, 1584/17; Tawaststjernan mukaan (1902, 50) hän olisi palvellut P. H:n osastossa päämiehen sijaisena 1585. Tähän ei löydy tukea lähteistä.

Ivar Kustaanpoika (Särkilahti-sukua ?)
Aatelislippueen (Klaus Fleming nuoremman) neljänneksenmestari 1590-92.
RSA, MR 1589/16; Ramsay 1909-16, 432.

Jaakkima Perttelinpoika
Martti Boijen suomalaisen lippueen katselmuskirjuri 1582-87, Sääksmäen kihlakunnanvouti 1590-92. Sai verovapauden 27.6.1582 Saarioisissa oleviin maaomistuksiinsa (kolmeen tilaan).
VA, 215c:65v-66, 1398:56, 2350:79, 4284:53, 4250:44, 4262:56, 58, FR 96; Almqvist IV, 99.

Jaakko Ambrosiuksenpoika
Asemestari lippulaivalla "Lybske Hjorten" 1570-74, suorittanut j.v. kuittauksia Helsingissä.
VA, 4108:48, RSA, AR 1573/37; Skgh 1570/2/Sjötåg.

Jaakko Grelsinpoika
Palveli 1579-82 ylilaivamiehenä aluksella "Svanen", toiminut 1589 Paraisilla lotjaveistämön tai -sataman laivurina, 1593 laivuri aluksella "Elfsborgs galleja". Osallistui laivurina 5.8.1597 uskollisuuden vakuutukseen amiraali Pentti Söyringinpojalle Turussa.
VA, 1398:50, 1494:53, 4185:49v, FR 105, Grönblad 6:270; KA, Skgh 1589/Åbo sk.g., 1593/Åbo sk.g.

Jaakko Grelsinpoika
Juho Knuutinpojan johtaman ratsulippueen vahtimestari 1580.
VA, 6526:75v.

Jaakko Gråå
Luultavasti turkulainen raatimies (1575) ja porvari, joka palveli 1580-luvulla kruunun muonavarastoaluksen laivurina hoitaen kuljetuksia Suomesta Tallinnaan.
VA, 1444:54, 60; De la Gardiska Archivet 5, 203.

Jaakko Henrikinpoika
Kristofer Antinpojan kaupunkilippukunnan vahtimestari 1590-91.
RSA, MR 1590/37. -Samanniminen henkilö on 1582-87 palvellut uusmaalaisen Sven Erkinpojan lippukunnan 2. rummuttajana (RSA, MR 1582/37). Jälkimmäinen henkilö ei kuulu tutkimuksen piiriin.

Jaakko Henrikinpoika
Käkisalmen laivastossa 15.9.1581 alilaivanpäällikkö, 1584-1591 saman eskaaderin aluksilla "Laxen" ja "Ålen" palvellut laivanpäällikkö.
VA, FR 101; KA, Skgh 1590/Viborgs (Keksh.) sk.g., RSA, AR 1581/9; RVA, Krigshist. hsndl. 5 (div. handl.).

Jaakko Ivarinpoika
Palveli 1570-71 toisena perämiehenä aluksella "Råbocken" Viipurissa.
KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g.

Jaakko Juhonpoika
Valentin Gödiken johtaman hämäläis-satakuntalaisen lippukunnan neljänneksenmestari 1588-91, Hannu Laurinpojan lippukunnan 1598 ja Satakunnasta kootun lippukunnan provossi 1600.
VA, Militaria I (Valentin Gödikes knekter); RSA, MR 1588/23, 1590/43, 1598/10; Kiuasmaa 1962, 520.

Jaakko Juhonpoika
Vahtimestari 1589 Kristofer Antinpojan johtamassa kaupunkijalkaväen lippukunnassa, Siivart Siivartinpojan Turun kaupunkilippukunnan vahtimestari 1598.
VA, 1490:57; RSA, MR 1598/12.

Jaakko Klemetinpoika
Ylilaivamies 1593 aluksella "Lilian" Turussa.
KA, Skgh 1593/Åbo sk.g.

Jaakko Knuutinpoika
Palveli 1590 kymenlaaksolaisen Olavi Wargin lippukunnan 2. neljänneksenmestarina ja samassa tehtävässä 1598 Sven Erkinpojan alaisena.
RSA, MR 1590/43, 1598/17.

Jaakko Laurinpoika
Laivuri 1565-66 (huhtikuuhun) aluksella "Finska Ugglan", syyskuussa 1566 aluksella "Stora Råbohjorten", 1573-76 (kevääseen) aluksella "Finska Falcken", s.v:n syyskuussa aluksella "Kloshuggaren". Mainitaan 1581 kuolleena, jolloin hänen leskensä Margareetta Juhontytär on luovuttanut aluksen kruunun käyttöön Narvaan suoritettavia kuljetuksia varten. Kuulunut Turun porvareihin.
VA, 1030:46, 1252:3, 1260:18, 1308:60, 1319:6, 1445:62, 2187:79, 2191:21, 2257:35, 2277:39, 2295:17, 4023:46, 4099:6, 4138:2, FR 105, Lagus 2:395, -5:228, 237.

Jaakko Matinpoika
Toimi 1579-81 laivurina aluksella "Kloshuggaren", 1582 ja alkupuolen 1583 aluksella "Engelsk Maria", s.v. Laatokalle lähetettävien lotjien kunnostamistyössä ja joulukuussa 1583 amiraalin, Pentti Söyringinpojan, aluksen alipäämiehenä, amiraalin aluksella "Leianet" (Leijonet) 1585 1. laivakirjuri Käkisalmessa, s.v. hakemassa Käkisalmen laivaväen palkaksi tulevaa viljaerää, laivurina 1588-93 aluksella "Finska Barken" tai "Hinden".
VA, 188:7, 30, 31, 1419:20, 1423:69, 1450:29, 1482:77, 1493:25, 1507:97, 1510:25, 1526:61, 3448:80, 4174:18, 4205:55, 4214:90-92, 4222:76, 4225:45, FR 104, 105, KA, Skgh 1592/Helsingfors sk.g.; RSA, AR 1583/14, MR 1577/1. -Mahdollisesti hänet voidaan samaistaa 1569 esiintyneen "Nyköping barken"-aluksella palvelleen laivuri J. M:n kanssa (VA, 1130:37, 2213:32, 3312:22, 4041:40, 4050:38), jota ei ole tilastoitu henkilöluetteloon.

Jaakko Matinpoika
Laivakirjuri 1580, sai muonitusta Turun satamassa, lokakuussa 1581 amiraalin antamissa kirjurintehtävissä matkalla Narvaan, laivakirjuri 1582-94 hoitaen yleisempiä laivaston esikunnan tehtäviä, kirjuri 1587 aluksella "Björnen", Rymättylän veistämön kirjurina 1588. 1590 esiintyi seitsemän aluksen kirjurina ja 1591 liikkui Turun saaristossa luetteloiden amiraalin, Klaus Flemingin, käskystä aluksia sotaväen käyttöön. Laivakirjuri 1598 Turussa. Mainitaan 1600-luvun alussa vanhana, jolle myönnetään tarkastuksessa avustusta.
VA, 152a:4, 189:20. 2151:179, 1450:49, 1513:61, 1541:22, 4214:89, 4314:49, 4315:45, FR 104, 105, Lagus 8:169; KA, Skgh 1590/Södra-Finl. gall. byggn., 1598/Åbo sk.g., HaF, 8.

Jaakko Mikonpoika
Laivamies 1579, ylilaivamies 1580-86, e.m.v. aluksella "Stormpinkan" ja laivuri 1589. Laivamiehenä palvellut aluksella "Hinden".
VA, 188:11, 1349:58, 1359:15, 1494:53, 2377:5; KA, Skgh 1580/Utgiftsregister på sjöfolk.

Jaakko Niilonpoika
Laivuri 1566 aluksella "Lybske Blåmånen", aluksella "Rödhunden", 1569 aluksella "Lossmanspinkan", 1571-72 aluksella "Enhörning", 1573 aluksella "Flemings pinka" ja 1574 aluksella "Viborgs pinka".
VA, 1022:70, 1128:34, 2187:79, 2191:21, 2220:22, 3312:22, 4033:50, 4099:7, 5341:38v, FR 105, 106; KA, HaF, 1/Sjöexped., 7.

Jaakko Niilonpoika
Käkisalmen laivaston laivuri 1582 aluksella "Ålen", saman eskaaderin veistämölaivuri 1584-90, lotjalaivuri 1591.
VA, FR 101; KA, Skgh 1582/Keksh. sk. flottan, 1590/Viborgs (Keksh.) sk.g., RVA, Krigshist. handl. 5 (div. handl.).

Jaakko Niilonpoika (Paarskylän isäntä)
Palveli Antti Laurinpojan ratsulippueen 2. neljänneksenmestarina 1597-98 osallistuen nuijasotaan. Siirtyi Puolaan Kaarle-herttuan päästyä valtaan. Kuoli 1634.
VA, 4812:111; RSA, MR 1597/20; Ramsay 1909-16, 167.

Jaakko Olavinpoika (Bolstadin isäntä)
Palveli rälssimiehenä kruunua Käkisalmen linnan isännistössä 1588, Antti Boijen lippueen luutnanttina 1591-97, lippukunnan päämmies ja marskin sanansaattaja 1597-98 Klaus Flemingin joukoissa. Teloitettiin Viipurissa 1599 Kaarle-herttuan käskystä. Maaomaisuutta Sipoossa ja Hattulassa.
VA, 1570:107v, 3474:34, 4812:108v, Lagus 9:178; Ramsay 1909-16, 441; Sommarström 1935, 358; Anthoni 1935, 177.

Jaakko Pekanpoika
Laivuri 1570-71 aluksella "Rödhunden", 1572 aluksella "Duvan".
VA, 1208:53, 1234a:26, 5431:34v, FR 106, Lagus 2:38, KA, Skgh 1570/Stockholms sk.g.

Jaakko Perttelinpoika
Satakunnasta muodostetun Hannu Pekanpojan lippukunnan 1. neljänneksenmestari 1592.
RSA, MR 1592/36.

Jaakko Perttelinpoika
Asemestari 1587 toimipaikkana Helsinki, 1593 aluksella "Finska barken", vangittiin 1598 ja vietiin Ruotsiin.
KA, Skgh 1598/Helsingfors sk.g., HaF, 8.

Jaakko Perttelinpoika Tapp
Toiminut luultavasti 1560-luvulla laivamiehenä Helsingissä, laivuri 1574-78 aluksella "Kloshuggaren", 1579 Porin veistämöllä tai siellä rakennetun aluksen laivurina, jolloin on osallistunut tervankantoon Satakunnasta Turkuun, laivuri 1580 aluksella "Mersepinkan", 1581 aluksella "Necken" ja 1582 aluksella "Kloshuggaren" (palvelu tällä laivalla on saattanut jatkua jo v:sta 1578), 1584 aluksella "Gripen" sekä yleisemmissä laivaston tehtävissä, mainitaan 1588 laivurina Helsingissä, jolloin on ryhtynyt hoitamaan satamalaivurin tehtäviä ylilaivurina vuoteen 1589, s.v. palvellut myös käskynhaltijan, Klaus Åkenpojan, aluksella. Toimi 1591-93 laivurina aluksilla "Elfsborgs gallejan" ja "Hinden". Ollut mahdollisesti vielä 1605 palveluksessa Helsingissä aluksella "Stockholms Prommen".
VA, 1316:33, 1338:27, 1361:63, 1513:81, 2277:40, 2317:17, 2318:38, 2326:12, 3394:74, 3431:38, 3435:60, 3462:107, 114, 3467:85, 3991:7, 4147:69, 4211:34v-35, 4222:76, 4234:33v-34, 4312:42, 4313:54, 4315:56, 5485:67, FR 104, 105, Lagus 1:192, -3:96; RSA, AR 1584/33, MR 1579/25; KA, Skgh 1577/Halikko varf, 1580/Helsingfors sk.g., 1589/Helsingfors sk.g., HaF, 4/Flottans styrka. -Samanniminen laivamies esiintyi 1576; hän on kuittauksessaan käyttänyt toisia sinettivarmentajina (VA, 4135:48), kun taas J. P. T. on käyttänyt omaa sinettiään kuiteissa (mm. VA, 4218:54). Samoin 1582 eräs J. P. on laivamiehenä aluksella "Finska barken" (VA, 4218:50), mutta tuskin hänkään on samaistettavisa J. P. T:n kanssa, joka silloin palveli jo laivurina toisilla aluksilla. Ks. s. 54.

Jaakko Pekanpoika
Ampuja 1580-luvun alussa, Viipurin Uuden linnoituksen (ali)asemestari 1585-89, Hämeenlinnan asemestari 1595. Mahdollisesti Suomen salpietarikirjuri 1606.
Kiuasmaa 1962, 522.

Jaakko Sipinpoika
Hämeestä kootun Niilo Laurinpojan lippukunnan 3. neljänneksenmestari 1598.
RSA, MR 1598/13.

Jaakko Sipinpoika
Ylilaivamies 1593 aluksella "Sirssan" Turussa.
KA, Skgh 1593/Åbo sk.g.

Jaakko Tork
Pohjalaisen Lauri Niilonpojan lippukunnan vahtimestari 1593.
KA, SMh A. 6.

Jaakko Yrjänänpoika
Kymenlaakson veistämökirjuri 1580-luvun keskivaiheilla, Käkisalmen laivaston amiraalin kanslian kirjuri 1590-92, esiintyi myös aliamiraalina (esikuntapäällikkönä ?).
VA, 5639:85, KA, Skgh 1590/Viborgs (Keksholms) sk.g.; Kiuasmaa 1962, 523. -Todennäköisesti Tukholmassa 1583 palvellut maustekirjuri J. J. on samaistettavissa hänen kanssaan (KA, Rkb 1583/B, 56:20v), Suomen laivastoeskaaderin alipäällystössä ei ole aikaisemmin palvellut samannimistä henkilöä. Myöskään hän ei ole toiminut aikaisemmin Suomen yleis- tai paikallishallinnon tehtävissä, joten hänet lienee suoraan Tukholmasta sijoitettu uuden laivaston ja veistämön hallintoportaalle.

Jesper Matinpoika
Palvellut laivakirvesmiehenä aluksella "Norrbottens barken" ja laivanrakennusmestarina Pohjanmaalla 1570-luvun lopulta alkaen 1580-luvun alkuun, 1583 esiintyi Rauman veistämön alirakennusmestarina.
VA, 1397:35, 1414:41, 1415:53, 2350:81, FR 105, Lagus 5:33, KA, Skgh 1580/Österb. varf.

Jost Småpepper
Suomen kenttäprovossi 1560-luvulla (yksi valtakirjoista annettu 10.7.1567), palvellut Antti Niilonpojan ratsulippueen vahtimestarina 1563, Kustaa Banérin sotajoukon yli- eli kenraaliprovossi 1571 ja Pyhtään sotaleirin 1578.
VA, 6443:57; RSA, AR 1572/35, MR 1563/76; Hausen IV, 340; Ramsay 1909-16, 412; Kiuasmaa 1962, 524.

Judas, ks. Markku Martinpoika

Juhana Antinpoika
Laivanpäällikkö aluksella "Elfsborgsbarken" 1583, osallistui laivaston provossina 1585 amiraali Pentti Söyringinpojan laivaväen tarkastukseen Turussa, toimi meriväen provossina vielä 1592-93 Järppilän Pertteli Iivarinpojan aluksella.
VA, 1415:81, 1455:76, 1460:81, 1542:83 FR 104; Kiuasmaa 1962, 524.

Juhana Antinpoika
Hämeestä kootun Olavi Pekanpojan lippukunnan 5. neljänneksenmestari 1590-91, Simo Niilonpojan Viipurin kaupunkijalkaväen 3. neljänneksenmestari 1600.
RSA, MR 1590/41, 1600/8.

Juhana Erkinpoika
Luultavasti 1580-luvun alussa Juho Kattin viipurilaisen lippukunnan katselmuskirjuri, Ivar Erkinpojan karjalaisen lippukunnan 1582-84, Lauri Erkinpojan ja Niilo Nebben vastaavien osastojen 1586-87, satakuntalaisen Henrik Pekanpojan lippukunnan päämiesluutnantti 1592.
VA, 228d:5, -f:43; RSA, MR 1582/31, 36, 1584/17, 1592/36.

Juhana Henrikinpoika
Knuut Juhonpojan ratsulippueen neljänneksenmestari 1590.
VA, 5631:75. -Hänet voi mahdollisesti samaistaa 1591-92 Antti Boijen lippueessa palvelleen J. H. (Porvolan) kanssa (Renvall 1939, 142).

Juhana Juhonpoika
Turkuun sijoitetun Tapani Mikonpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1591.
KA, SMh B, Rullor 5.

Juhana Knuutinpoika (Monikkala)
Kruunun siviilihallinnon palveluksessa 1550-60-luvulla oriinratsastajana ja Hattulan voutina, ratsupalveluksessa (voutilippueen johdossa) ja laivastossa 1560-luvulla. Hämeen linnanvouti ja alikirjuri 1570-luvulla, ratsumestari 1577-80 lippueessa, jonka muodostivat voutien, kirjurien, pappien ja nimismiesten asettamat ratsumiehet, Kaprion linnan käskynhaltija 1582. Kuoli 1582.
RSA, MR 1566/42, 1579/24, 1580/1; RVA, Rr 1580:54v-55; Tawaststjerna 1902, 27; Ramsay 1909-16, 283; Kiuasmaa 1962, 525.

Juhana Laurinpoika
Lauri Juhonpojan lippukunnan vänrikki 1578, karjalaisen Ivar Erkinpojan lippukunnan vänrikki 1582.
RSA, MR 1578/2, 1588/36.

Juhana Niilonpoika
Laivuri 1572 aluksella "Enhörning".
VA, 1200:51.

Juhana Niilonpoika
Toiminut 1582 Juho Kattin karjalaisen lippukunnan puoliluutnanttina tai päämiesluutnanttina, 1583-84 Ivar Erkinpojan karjalaisen osaston vänrikkinä, Viipurinläänin lippukunnan päämies 1588-90, Viipurin kaupunkijalkaväen päämies 1591 (?)-92, myöhemmin 1590-luvulla palvellut saman osaston vänrikkinä (1598-99).
VA, 166:36, 5627:97, 5628:39, 5765:59; RSA, MR 1582/31, 36, 1584/17, 1598/11; KA, SMh B, Rullor 5, F, Div. unil. räkensk. och handl., FC, Prov. räkensk. -Mahdollisesti palvellut kesällä 1591 Turun kaupunkijalkaväen luutnanttina (SMh B, Rullor 5); Tawaststjerna 1902, 49-50.

Juhana Olavinpoika
Amiraalin kirjuri 1579-83 (palveluspaikka luultavasti Helsinki).
KA, Skgh 1579/2/8 Sjötåg, 1583/3/Helsingfors sk.g.

Juhana Pekanpoika
Savolaisen Ambrosius Heikinpojan lippukunnan vänrikki 1579-82, mahdollisesti Suur-Savon alivouti 1588-90, Pien-Savon alikirjuri 1598-1602.
RSA, MR 1578/22; Kiuasmaa 1962, 528.

Juhana Pekanpoika
Lauri Niilonpojan Ala-Satakunnasta ja Pohjanmaalta kootun lippukunnan neljänneksenmestari 1590-luvun alussa, pohjalaisen Hannu Mikonpojan osaston vänrikki 1592.
VA, 4797:142v; RSA, MR 1590/38.

Juhana Simonpoika
Ase- ja lotjakirjuri, joka on 1604 palvellut laivatykistössä Arvi Eerikinpojan alaisena. Muu toiminta tuntematonta.
VA, FR 104.

Juhana Timoteuksenpoika
Talonpoikaisen nostoväen päämies ja eversti 1589-90, suoritti ratsupalvelua kahdella hevosella suomalaisessa lippueessa. Omisti Sääksmäen Voipaalan. Mainitaan kuolleena 1609. Kuului hämäläiseen Särkilahti-suvun haaraan, joka edusti paikallista pienrälssiä ja huomattavaa varallisuutta. Hänen setänsä oli Sillantaan Israel Paavalinpoika (ks. s. 000).
VA, 152f:60; Ramsay 1909-16, 436; Kiuasmaa 1955, 298-360.

Juho Antinpoika
Viipurissa 1580-luvulla palvellut varustusmestarin apulainen.
KA, SMh B, Rullor 5 (1586).

Juho Antinpoika
Turusta kootun Tapani Mikonpojan lippukunnan vänrikkiluutnantti 1591.
KA, SMh B, Rullor 5.

Juho Augustinuksenpoika
Kirjuri 1568-69 aluksella "Råbocken".
VA, 1082:24v, 1122:40.

Juho Dionysiuksenpoika
Hämäläis-satakuntalaisen Valentin Gödiken lippukunnan vänrikkiluutnantti 1584, Hämeestä kootun Maunu Laurinpojan lippukunnan 1584-85, vänrikki ja alipäämies 1590-91 Hämeestä kootussa lippukunnassa esimiehenään Olavi Pekanpoika. Päämies 1599 (?).
VA, 2403:27, 4234:28; RSA, MR 1584/18, 1590/41, 44. -Mahdollisesti juuri häntä tarkoittaa 2.2.1599 päivätty maininta päämies Juho Tidhickin (Didrikin) pojasta (VA, Protocolon, 17), koska jälkimmäinen henkilö on täysin tuntematon sotilashallinnossa. Nimen uusi muoto lienee aiheutunut kirjurin tekemästä virheestä.

Juho Erkinpoika (Ållon-sukua)
Palveli 1584-93 Aksel Kurjen ja Niilo Olavinpojan ratsulippueiden vänrikkinä. Osallistui Klaus Flemingin joukoissa nuijasotaan. Läänityksiä Porvoon pitäjästä.
VA, 215b:34, -c:61, 3448:98; RSA, MR 1584/16; Ramsay 1909-16, 527.

Juho Erkinpoika
Palveli ampujana 1584, asemestarina 1587 aluksella "Kalmar Björnen", maaretken asemestari Viipurissa 1592-94 (esiintyi myös aliasemestarina), kenttäasemestari 1599-1602. Kuului 11.9.1599 herttualle lähetetyn sovintoa tähtäävän kirjeen allekirjoittajiin.
VA, 155a:7, 1573:42, 3459:93, 5778:83, 5779:22, 6665:42; KA, HaF, 8; Anthoni 1937, 5, 29; Kiuasmaa 1962, 526.

Juho Henrikinpoika
Hannu Mikonpojan satakuntalaisen lippukunnan päämiesluutnantti 1582 (?) -86, Valentin Gödiken luutnantti tai päämiesluutnantti 1591, Hannu Laurinpojan päämiesluutnantti 1598.
VA, Militaria I (Valentin Gödikes knekter); RSA, MR 1582/34, 1598/10; Ka, SMh B, Rullor 4.

Juho Hookoninpoika
Savosta koottujen nostoväenjoukkojen päämies 1588-89.
Tawaststjerna I 1918-20, 470.

Juho Jaakonpoika
Ylilaivamies 1576 aluksella "Falcken".
VA, 4135:62.

Juho Juhonpoika
Varustuskirjuri 1571-74 (toimipaikkana Viipuri), mahdollisesti asemestari 1575 aluksella "Björneborgs galleja".
KA, SMh D. 3, n:o 79; RSA, MR 1570/28.

Juho Juhonpoika
Karjalaisen (Jääsken ja Äyräpään tai Viipurin läänin) lippukunnan päämies 1577-82.
RVA, Krigshist. handl. 4 (div. handl.), Rr 1580:54v-55; RSA, MR 1578/2, 1579/20; Tawaststjerna 1902, 48.

Juho Juhonpoika
Savolaisen Ambrosius Heikinpojan lippukunnan (päämies)luutnantti 1583-1591.
VA, Militaria I (Ambrosius Henriksons knekter); RSA, MR 1578/22; KA, SMh B, Rullor 4-5.

Juho Katt
Karjalaisen (Viipurin kaupungin) lippukunnan päämies 1581-85, Käkisalmen laivastossa 1586-88, savolaisen lippukunnan päämies 1588-90.
VA, 165:10v, Lagus 5:164; RVA, Krigshist. handl. 4 (div. handl.); RSA, MR 1590/42; KA, SMh A, B, Rullor 4; Tawaststjerna (1902, 47, 49-50, 111) olettaa J. K:n kahdeksi henkilöksi.

Juho Kristoferinpoika
Ruotumestari 1579 Yrjänä Laurinpojan lippukunnassa. Satakunnasta kootun Hannu Mikonpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1582-86, Valentin Gödiken lippukunnan 1588-91, mistä 1590-91 vahtimestarina. Hannu Laurinpojan osaston vahtimestari 1598.
RSA, MR 1579/20, 1582/34, 1588/23, 1590/43, 1598/10; KA, SMh B, Rullor 4.

Juho Laurinpoika
Niilo Olavinpojan lippueen provossi 1573, mahdollisesti 1578-79 esiintynyt Pohjanmaan jalkaväen päämies. Kuoli 1579.
RSA, MR 1572/3, 1579/22; Tawaststjerna 1902, 52; Kiuasmaa 1962, 527.

Juho Laurinpoika
Hämäläisen Olavi Pekanpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1590-91.
RSA, MR 1590/41.

Juho Martinpoika
Laivakirjuri 1582-84, v.m.v. laatinut yhdessä laivanpäällikkö Erkki Paavalinpojan kanssa tervatilejä.
KA, Skgh 1584/Viborgs sk.g.

Juho Matinpoika
Hämäläisen Olavi Pekanpojan lippukunnan 3. neljänneksenmestari 1593, saman toimen 2. haltija 1598.
RSA, MR 1593/25, 1598/13.

Juho Matinpoika
Ylilaivamies 1593 aluksella "Nektergalen" Turussa.
KA, Skgh 1593/Åbo sk.g.

Juho Mikonpoika
Savolaisen Lauri Pentinpojan lippukunnan katselmuskirjuri 1585, mahdollisesti Kristofer Antinpojan kaupunkijalkaväen johtaja 1590. V. 1591-95 toiminut Suomen ja Liivinmaan kenttätykistön hevosten kirjurina ja rehumarskina.
VA, 152:35v, 1444:70, 6614:60; RSA, MR 1590/37; Kiuasmaa 1962, 527.

Juho Mikonpoika
Laivuri 1594 aluksella "Duvan".
VA, 1542:82.

Juho Niilonpoika
Pohjanmaalta kootun Lauri Niilonpojan lippukunnan johtaja 1580-82 (?). Palvellut mahdollisesti siviilihallinnon voudinpalvelijana 1570-luvulla.
RSA, MR 1578/21; Kiuasmaa 1962, 528.

Juho Pekanpoika
Ylilaivamies 1580 aluksella "Mersepinkan".
KA, Skgh 1580/Helsingfors sk.g.

Juho Pekanpoika
Asekirjuri 1586. Muu palvelu Suomessa tuntematonta.
KA, SMh B, Rullor 5 (Mantal och löning 1586).

Juho Pekanpoika
Karjalaisen Pekka Grelsinpojan lippukunnan vahtimestari 1591-98, palvellut talvella 1599 ratsumestarina (?).
VA, 229a:21, Protocolon, 33; RSA, MR 1598/15; KA, FC, Löningsreg. 36; Kiuasmaa 1962, 528.

Juho Pentinpoika
Laivaprovossi 1577, provossi 1579 lippulaivalla "Engelen".
VA, 1319:21; KA, Skgh 1579/2/8.

Juho Pentinpoika (Torp)
Kapteeni 1600 aluksella "Jungfrun".
VA, 1592:254.

Juho Sveninpoika
Savolaisen Ambrosius Henrikinpojan lippukunnan provossi 1579-82.
RSA, MR 1578/22.

Juho Tuomaanpoika
Laivamies 1578 aluksella "Duvan", laivuri 1582 aluksella "Engelen".
VA, 1338:26, 4214:91. -Nauvosta kotoisin ollut perämies J. T., joka esiintyi kruunun alusten luotsina 1580-luvun alkuvuosina, lienee toinen henkilö (VA, 1419:29, Lagus 5:66). Jälkimmäinen talonpoikainen luotsi ei kuulu tutkimuksen henkilötilastoihin.

Juho Yrjänänpoika
Savolaisen Olavi Pekanpojan lippukunnan 4. neljänneksenmestari 1598.
RSA, MR 1598/14.

Jägare, ks. Matti Jägare

Kaarle Juhonpoika
Laivuri 1570 aluksella "Röde Draken", 1571 aluksella "Lybske Hjorten".
VA, 1104:47, 1141:41, 1174:56, Lagus 2:54.

Kaarle Juhonpoika
Hovilippueen ratsumestari 1572-74.
RSA, MR 1572/2.

Kaarle Laurinpoika
Käkisalmen sataman ylilaivuri 1595.
VA, Gottlundin kopiok. 67.

Karckin, ks. Henrik Karckin

Karffua, ks. Tuomas Karffua (Karvo)

Karp, ks. Niilo Karp

Katt, ks. Juho Katt

Kelkka, ks. Hannu Kelkka (Kälke)

Kheel (Kedell, Kegell) Hannunpoika
Esiintyi Kymenlaaksossa 1588-89 laivaluutnanttina ja -vänrikkinä. Palveli edelleen 1593 laivavänrikkinä Käkisalmen laivastossa, laivanpäällikkönä 1598-99, jolloin on huolehtinut myös Kymijoen veistämön toiminnasta, samanarvoisena Viipurin sataman johdossa 1600, mainitaan 28.4.1604 kapteenina, joka on vastannut Viipurin laivan- ja proomunrakennustoiminnasta.
VA, 155b:27, 5682:77v, 5765:60v; KA, Skgh 1589/Viborgs sk.g., 1600/Mantalsreg. i Viborg; RSA, MR 1589/17, 1598/8.

Kiellast (?) Niilonpoika
Karjalasta muodostetun Olavi Wargin lippukunnan johtaja 1590.
RSA, MR 1590/43.

Klaus Jaakonpoika (Finckenberg-sukua)
Kruunun voutina toimineen Jaakko Mikonpojan poika. Aksel Kurjen ratsulippueen vänrikki 1587-99, vankina 1600, Suomen tallimestari 1601. K. 1603.
RSA, MR 1584/16; Ramsay 1909-16, 112; Anthoni 1935, 175; Kiuasmaa 1962, 530.

Klaus Hermanninpoika Fleming
Osallistui sotatoimiin 1577, Savonlinnan isäntä 1579-82, ylivahtimestari 1582, Kaprion käskynhaltija 1584-87. Aatelislippueen ratsumestari 1589-99. Siirtyi v.m.v. Viroon ja sieltä Saksaan. Palasi Suomeen 1604. Kuoli 1616.
RSA, MR 1589/16; Bibliografinen nimikirja, 202; Varsinais-Suomen maakuntakirja 12 (toim. Arvo Viljanti), 123.

Klaus Kristerinpoika (Jägerhorn-sukua)
Lauri Torsteninpojan lippueen luutnantti 1570-72, hovilippueen 1573-74. Mestattu rikoksesta Turussa 1578.
RSA, MR 1570/28; KA, SMh B, Rullor 3; Ramsay 1909-16, 218; Tawaststjerna 1902, 25.

Klaus Yrjänänpoika
Aksel Kurjen ratsulippueen neljänneksenmestari 1587-91 (?).
RSA, MR 1584/16.

Klemetti Filipuksenpoika
Ylilaivamies 1580-luvun alkupuolella aluksella "Kloshuggaren", 1591 Helsingin sataman vahvuudessa ja 1593 aluksella "Elsborgs galleja".
VA, FR 104; KA, Skgh 1593/Åbo sk.g., 1580/Utgiftsregister på sjöfolk.

Klemetti Jaakonpoika
Käkisalmen laivastossa, lippulaivalla "Necken" 1591-90 palvellut provossi.
KA, Skgh 15832/Keksh. flottan, 1590/Viborgs sk.g.; Kiuasmaa 1962, 530.

Klemetti Markunpoika
Käkisalmen laivastossa "Gripen"-aluksella 1585 palvellut asemestari, samassa tehtävässä Halikon laivaveistämöllä 1588-90, laiva-asemestari 1593 aluksella "Lybske Hjorten", jolloin osallistui myös uskollisuudenvalaan Sigismundille.
VA, 1483:49, Grönblad, 6:36; KA, Skgh 1583-84/Åbo sk.g., 1590/Halikko varf, 1593/Åbo sk.g.

Klemetti Martinpoika
Ylilaivamies 1573-75 Kalvön veistämöllä.
KA, Skgh 1573-75/Helsingfors sk.g.

Klemetti Olavinpoika (Muurla)
Laivuri 1574 aluksella "Katten", kaapparilaivuri 1578 Turussa.
VA, 233e:19, 1252:19.

Klemetti Olavinpoika
Pohjanmaalta kootun Hannu Mikonpojan lippukunnan 2. neljänneksenmestari 1590, saman osaston provossi 1592.
RSA; MR 1590/38.

Klemetti Pekanpoika
Hämäläisen Maunu Laurinpojan lippukunnan 2. neljänneksenmestari 1584-86.
RSA, MR 1584/18; KA, SMh B, Rullor 4.

Klemetti Rasmuksenpoika
Hämäläisen Maunu Laurinpojan lippukunnan katselmuskirjuri 1584-88 (?), hämäläis-satakuntalaisen Valentin Gödiken osaston 1590-91.
VA, 1507:9, 4262:59; RSA, MR 1584/18, 1588/23, 1590/43; KA, SMh B, Rullor 4.

Klemetti Sipinpoika
Ensimmäinen ampuja 1587 Turun satamassa, Luvian laivaveistämön asemestari 1588-90 (?).
KA, Skgh 1590/Luvia bankst., HaF, 8. -Palvellut mahdollisesti 1583 Arvi Henrikinpojan palvelijana (VA, Lagus 6:55).

Klook, ks. Martti Simonpoika

Knecht (Knäck, Knäker), ks. Antti Pekanpoika

Knuut Antinpoika
Valentin Gödiken hämäläis-satakuntalaisen lippukunnan vänrikkiluutnantti 1588-91.
VA, 4234:28; KA, SMh B, Rullor 5. -Mahdollisesti voidaan samaistaa 1600-1615 Lappeen, Viipurin linnan, Jääsken, Pien-Savon ja Käkisalmen eteläisen voutikunnan voutina toimineen K. A:n kanssa (Almqvist IV, 129.)

Knuut Henrikinpoika
Kristofer Antinpojan kaupunkijalkaväen 3. neljänneksenmestari 1590.
RSA, MR 1590/37.

Knuut Juhonpoika Kurki (Laukon isäntä)
Hovilippueen vänrikki 1577, mahdollisesti myös Herman Flemingin palveluksessa, hovilippueen ratsumestari 1578-91, palveluksessa 1590-luvulla Aksel Kurjen lippueen luutnanttina. Sai kuninkaalta käskyn tutkia sotaväen tekemiä rikoksia Suomessa 1593.
VA, 4152:65, 69v; RSA, MR 1584/16; RVA, Krigshist. handl. 4 (div. handl.), Rr, 1580:54v-55; Tawaststjerna 1902, 31.

Knuut Juhonpoika
Käkisalmen laivastossa 1588-90 palvellut asemestari, j.v. aluksella "Samson", 1591 aluksella "Laxen".
VA, FR 101; KA, Skgh 1590/Viborgs (Keksh.) sk.g.

Knuut Laurinpoika
Laivuri 1570 aluksella "Danske Morian(en)", joka oli sijoitettu Tukholmaan, laivuri 1571-76 aluksella "Lille Svanen" ("Kalmar Barken"). Jälkimmäinen laiva on ainakin ajoittain kuuunut Suomen eskaaderiin, mm. 1576, jolloin K. L. on gubernaattorin (Klaus Åkenpojan ?) käskystä järjestänyt laivaväkeä s.v:n joulukuussa linnaleiriin laivojen jäätyessä rannikolle. Laivurina vielä 1580 aluksella "Kalmar Barken".
Va, 1174:56, 1208:53, 125:13, 1252:4, 19, 1261:31, 1280:5, 2257:35, 4099:6, 4135:46v-47, Lagus 1:26, -2:38; KA, Skgh 1580/3.

Knuut Matinpoika
Aluksen "Mersepinkan" 1. perämies 1580-81 (?).
KA, Skgh 1580/Helsingfors sk.g.

Knuut Niilonpoika
Palveli 1592 vahtimestarina karjalaisen Elof Elofinpojan lippukunnassa, 1598 Sven Erkinpojan uusmaalaisessa lippukunnassa.
RSA, MR 1592/35, 1598/17.

Knuut Olavinpoika
Kenttätykistön asekirjuri 1573-74, valtakunnan asekirjuri 1585.
VA, 324a:3, 3353:19, 21, FR 106; KA, SMh D. 3, HaF, 8.

Knuut Pentinpoika
Käkisalmen laivaston laivuri 1584-90 aluksella "Utteren", 1591 aluksella "Ålen", laivuri 1598, Viipurin Kiiskilahden veistämölaivuri 1600-01.
VA, FR 101; KA, Skgh 1590/Viborgs (Keksh.) sk.g., 1601/Viborgs sk.g., HaF, 8; RSA, MR 1598/8.

Knuut Tuomaanpoika
Satakunnasta kootun Hannu Mikonpojan lippukunnan vänrikkiluutnantti 1585-86, mahdollisesti Valentin Gödiken hämäläis-satakuntalaisen osaston neljänneksenmestari 1590-91, Sääksmäen alikirjuri 1595, Hannu Laurinpojan osaston 3. neljänneksenmestari 1598.
VA, Militaria I (Valentin Gödikes knekter); RSA, MR 1590/43, 1598/10; KA, SMh B, Rullor 4-5; Kiuasmaa 1962, 533.

Kock (?), ks. Mikko Pekanpoika

Krigsman, ks. Henrik Krigsman

Krister Henrikinpoika
Karjalaisen Ivar Erkinpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1584.
RSA, MR 1582/36.

Krister Klaunpoika (Jägerhorn-sukua)
Ratsupalveluksessa 1580-luvulla, Antti Laurinpojan ratsulippueen 1. neljänneksenmestari 1597. Rälssimies. K. 1633.
RSA, MR 1597/20; Ramsay 1909-16, 218; ks. s. 168.

Krister Laurinpoika
Antti Laurinpojan ratsulippueen neljänneksenmestari 1597.
RSA, MR 1597/20.

Krister Matinpoika
Savolaisen Ambrosius Henrikinpojan lippukunnan johtaja 1589-91.
VA, Militaria 1 (Ambrosius Henriksons knekter); KA, SMh B, Rullor 5. -Häntä ei voine samaistaa Tuomarkylän Krister Matinpojan kanssa, joka 1590 palveli Martti Boijen lippueessa ja 1597 Savonlinnan isännistössä sekä mestattiin 1599. (Vrt. Ramsay 1909, 31; Anthoni 1935, 183-184). Jälkimmäinen ei esiinny tilastoissa, koska hänen sotilaalliset tehtävänsä ovat tuntemattomat.

Krister Mikonpoika Posa
Laivanpäällikkö 1560-luvulla (?), aluksella "Enhörning" 1569-71, karjalaisen nostoväen päämies 1573-77, aluksella "Ugglan" 1580-luuvn alussa, jolloin palveli Käkisalmen laivastossa. Palveluksessa Viipurissa 1583, Lappeen vouti 1585-88. Elossa 1594.
VA, 5500:34, RSA, AR 1581/9, MR 1577/17; Almqvist IV, 132; Börjeson-Hafström, 1949, 64; Tawaststjerna I 1918-20, 72, 131.

Krister Niilonpoika (Hevonpään isäntä)
Palveli 1580-luvun lopulla (1589) Knuut Juhonpojan ratsulippueen neljänneksenmestarina, 1597-99 Antti Laurinpojan lippueen vänrikkinä. Rälssimies.
VA, 1570:38, 4342:119, 5628:37v; RSA, MR 1597/20, 1598/9.

Kristern Aabrahaminpoika
Antti Boijen lippueen katselmuskirjuri helmikuussa 1599. Joutui todennäköisesti s.v. mestatuksi herttuan vastustajana.
VA, 5765:56; Anthoni 1937, 370.

Kristern Siivartinpoika
Palveli karjalaisen Ivar Erkinpojan lippukunnan 1. neljänneksenmestarina 1582-84, Juhana Niilonpojan Viipurin kaupunkijalkaväen neljänneksenmestarina 1590 (?), Lauri Ingevaldinpojan karjalaisen lippukunnan 1. neljänneksenmestarina 1590 (?), Lauri Ingevaldinpojan karjalaisen lippukunnan 1. neljänneksenmestari 1598 ja Simo Niilonpojan johtaman Viipurin kaupunkijalkaväen 1. neljänneksenmestari 1600.
VA, 166:36; RSA, MR 1582/36, 1584/17, 1598/11, 1600/8.

Kristofer Antinpoika
Olavi Erkinpojan uusmaalaisen lippukunnan neljänneksenmestari 1578 (?), Sven Erkinpojan komentaman uusmaalaisen osaston pämiesluutnantti 1582-85, kaikkien kaupunkien ja Pohjois-Suomen lippukunnan päämies 1587-92, mainitaan 1594 erityisesti Turun kaupunkijalkaväen päämiehenä. Verovapaus Kaarinassa sijaitsevaan tilaan.
VA, 167:19, 1437:66, 1482:7v 8, 1490:54, 5637:40, FR 96, Lagus 8:116; RSA, MR 1578/2, 1579/23, 1580/13, 1582/37; KA, SMh A, 6; Tawaststjerna 1902, 51. -Pohjanmaan veistämön tileissä 1589 hänet on virheellisesti todettu laivanpäälliköksi (KA, Skgh 1590/Österb. varf).

Kristofer Erkinpoika
Lauri Erkinpojan komentaman Äyräpään lippukunnan vahtimestari 1583-87, Sven Erkinpojan Uudeltamaalta muodostetun lippukunnan katselmuskirjuri 1590-91.
RSA, MR 1585/33, 1590/39; KA, SMh B, Rullor 4.

Kristofer Hannunpoika
Ylilaivamies 1584-90 aluksella "Utteren" Käkisalmen laivastossa.
KA, Skgh 1590/Viborgs (Keksh.) sk.g.

Kristofer Henrikinpoika
Palveli neljänneksenmestarina 1584-86 (?) Aksel Kurjen ratsulippueessa.
RSA, MR 1584/16. -Palvellut mahdollisesti 1577-78 Äyräpäässä ja 1581-83 Pien-Savossa voutina (Almqvist IV, 134).

Kristofer Laurinpoika
Knuut Juhonpojan ratsulippueen vahtimestari 1585-90.
VA, 2380:46, 3448:96v.

Kukko, ks. Paavali Kukko (Cucke, Cuckoi)

Kurki, ks. Aksel Kurki

Kurki, ks. Knuut Juhonpoika

Kutt, ks. Erkki Laurinpoika

Kåfuss, ks. Henrik Matinpoika

Lauri Antinpoika
Toimi 1560-luvun alkupuolella I ampujana aluksella "Rödhunden" ja s.vk:n lopulla saman aluksen asemestarina.
VA, 3293:87; KA, HaF, 1/Sjöexped.

Lauri Antinpoika
Antti Hookoninpojan lippukunnan vänrikki 1572-74.
RSA, MR 1572/12, 1574/10; KA, SMh B, Rullor 4.

Lauri Antinpoika
Palveli Juhana Niilonpojan Viipurin kaupunkijalkaväen neljänneksenmestarina 1590, karjalaisen Lauri Ingevaldinpojan lippukunnan 1598 ja Simo Niilonpojan komennossa olleen karjalaisen kaupunkijalkaväkiosaston 1600.
VA, 166:36, RSA, MR 1598/11, 1600/8. -Mahdollisesti Käkisalmen linnan ratsupalvelija 1581 ja Äyräpään alikirjuri 1599 (Kiuasmaa 1962, 534).

Lauri Antinpoika
Ruudintekijä (varaston hoitaja ?) 1593 Viipurissa.
KA, SMh, D. 3, n:o 113.

Lauri Arvinpoika
Asemestari 1577, joka liikkui Hämeessä kuuden apulaisen kanssa. Tarkempi tehtävä ja sijoituspaikka tuntemattomia.
VA, 4152:69.

Lauri Björninpoika
Sven Erkinpojan uusmaalaisen lippukunnan 1. neljänneksenmestari 1582-85, Etelä-Suomesta ja Uudeltamaalta kootun Sten Maununpojan lippukunnan 1591.
VA, FR 104; RSA, MR 1582/37.

Lauri Erkinpoika
Toiminut mahdollisesti 1578 Klaus Åkenpojan palvelijana, Karjalasta (Jääskestä ja Äyräpäästä) kootun lippukunnan päämies 1582-90. Osastosta oli yksi kvarteeri v:sta 1586-87 Niilo Nebben lippukunnassa.
VA, 228d:5, 4161:30, 5639:85; RSA, MR 1585/33, 1588/24; KA, SMh A. 5, B, Rullor 4; Tawaststjerna 1902, 48.

Lauri Erkinpoika
Laivuri 1566 aluksella "Lybske Stångekreijaren", 1567-69 aluksella "Elfsborgs barken", aluksella "Enhörning" 1573-74, aluksella "Morianen" 1575 ja aluksella "Enhörning" jälleen 1576. Esiintyi 1579-80 laivurina Viipurissa (aluksella "Herman Flemings skepp") ja 1581.91 Käkisalmen laivastossa laivurina ja ylilaivurina, jolloin mainitaan v.m.v. kuolleeksi.
VA, 2191:25, 3312:22, 4033:50, 4099:6, 4115:6, 5463:27, FR 101, KA, HaF, 4/Flottans styrka, Skgh 1580/3, 1590/Viborgs (Keksh.) sk.g; RSA, AR 1581/9; RVA, Krigshist. handl. 5 (div. handl.).

Lauri Erkinpoika
Mahdollisesti 1. laivuri 1587 lippulaivalla "Engelen". Laivuri marraskuussa 1591 aluksella "Elgen", asemestari 1593 Turun satamassa olevalla e.m. aluksella. Laivuri 1600 aluksella "Engelen".
VA, FR 104, 107; KA, Skgh 1593/Åbo Sk.g., HaF, 8; Kiuasmaa 1962, 535.

Lauri Hermanninpoika Fleming (Vilniemen isäntä)
Aatelislippueen vänrikki 1581, luutnantti 1589-92, Käkisalmen linnan isännistössä 1593, Turun 1597. Pakeni Viroon 1599 herttuan hyökättyä Suomeen, palasi takaisin Suomeen. K. 1602.
RSA, MR 1589/16; Ramsay 1909, 123.

Lauri Hannunpoika
Laivuri 1575, joka liikkui Hämeessä 30 linnaleirimiehen kanssa. Hänen palvelunsa Suomen eskaaderissa on tuntematonta.
VA, 4126:5. -Samanniminen rummuttaja on 1580-81 palvellut aluksella "Mersepinkan" (KA, Skgh 1580/Utgiftsregister på sjöfolk), jota ei alipäällystön edustajana ole luetteloitu tilastossa.

Lauri Hannunpoika
Pekka Grelsinpojan johtaman karjalaisen (Äyräpään) lippukunnan johtaja 1598, mahdollisesti päämies 1601.
VA, 229a:21; RSA, MR 1598/15; Anthoni 1937, 239.

Lauri Henrikinpoika Furufinne
Palveli mahdollisesti 1560-luvulla Helsingin kartanon laivurina, laivaprovossi 1573-84, alkuvuosina luultavasti "Björnen"-aluksella. Helsingin muonavaraston apulainen 1589.
VA, 3197:21; KA, HaF, 7, Skgh 1573-75/Viborgs sk.g., Kiuasmaa 1962, 546.

Lauri Henrikinpoika
Siivart Siivartinpojan 2. neljänneksenmestari 1598 (karjalainen lippukunta). 1600 Simo Niilonpojan Viipurin kaupunkijalkaväen 4. neljänneksenmestari, Sven Erkinpojan lippukunnan vänrikki 1607.
VA, 174:122; RSA, MR 1598/12, 1600/8.

Lauri Henrikinpoika Hordeel
Toiminut siviilihallinnossa 1560-luvulla kirjurina ja tuomarinsijaisena, Lauri Torsteninpojan ratsulippueen neljänneksenmestari 1571, myöhemmin paikallishallinnon voutina Satakunnassa ja Turun linnassa sekä kruunun autiotilojen tarkastajana ja Maskun kihlakunnantuomarina. Aateloitu 1576. Kuoli 1591.
VA, 6443:45; Kiuasmaa 1962, 536.

Lauri Ingevaldinpoika
Karjalasta kootun lippukunnan päämies 1595-99, v:sta 1598 mainitaan erityisesti Viipurin kaupunkijalkaväen päämiehenä.
VA, 229a:36, 5765:59; RSA, MR 1598/11; KA, Prov. räkensk.

Lauri (Laurentius) Jaakonpoika
Laivuri 1565-66 aluksella "Enhörning".
VA, 1040:11, 1044:4, 4007:65. -Eri henkilönä on pidettävä laivuri L. J:aa, joka palveli 1565 aluksella "Finske Hjorten" ja 1566 aluksella "Tantheim" (VA, 3277:102, 4007:34). Hän ei ole mukana henkilötilastossa.

Lauri Jaakonpoika Härkä
Ratsuväen neljänneksenmestari 1584 päälippueessa, 1587-90 mahdollisesti Knuut Juhonpojan ratsulippueen rummuttaja.
VA, 148:20, 1437:70, 3448:96.

Lauri Jaakonpoika
Käkisalmen laivaveistämön mestari 1590-luvulla, 1593 esiintyi amiraalin Klaus Flemingin lippulaivan, "Finska Leijonet"in vahvuudessa, Viipurin laivanrakennusmestari 1600-01.
VA, FR 104; KA, Skgh 1601/Viborgs sk.g., HaF, 8.

Lauri Juhonpoika
Laivanpäällikkö 1567 aluksella "Danska David", 1568 aluksella "Lybska Svanen", 1570 aluksella "Finska Memnon". Kotoisin Turusta.
VA, 2213:28; Börjeson-Hafström 1949, 50. -Mahdollisesti 1561 Turussa oleskellut "Flyspånen"-aluksen laivuri L. J. on samaistettavissa hänen kanssaan (VA, FR 102), mutta tuskin 1586 mainittu laivanpäällikkö L. J., joka liikkui Suomessa keräämässä miehistöä Tukholmaan Espanjan purjehdusta varten varustettuun alukseen (VA, 4459:50). Kumpaakaan heistä ei ole otettu tutkimuksen henkilötilastoihin.

Lauri Juhonpoika
Pohjanmaalta kootun lippukunnan päämies 1568-78. Hänen vaimonsa asui Viipurissa, missä L. J. oli päämiehenä 1578.
RSA, AR 1573/37, MR 1576/2:5, 1578/2, 21; Tawaststjerna 1902, 52.

Lauri Juhonpoika
Karjalasta kootun Juho Kattin lippukunnan neljänneksenmestari 1584, Olavi Wargin karjalaisen osaston 1590 ja Olavi Pekanpojan savolaisen osaston 1598.
RSA, MR 1590/43, 1598/14; KA; SMh B, Rullor 4.

Lauri Knuutinpoika
Hannu Mikonpojan Pohjanmaalta kootun lippukunnan 2. neljänneksenmestari 1600.
RSA, MR 1600/7.

Lauri Laurinpoika
Palveli laivakirjurina 1566 aluksella "Brune Leijonet", ensimmäinen ampuja 1570-71 aluksella "Finske Murianen" (Viborgs Morianen), vastasi 1573 saman aluksen asetileistä.
VA, 3285:52; RSA, AR 1573/21; KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g. -Luultavasti L. L., joka palveli Viipurin voutikunnan alikirjurina 1580-81 ja 1582 Viipurin linnan salpietarikeittäjänä, on samaistettavissa hänen kanssaan (Kiuasmaa 1962, 537).

Lauri Laurinpoika
Juho Kattin karjalaisen lippukunnan neljänneksenmestari 1582.
RSA, MR 1582/31. -Mahdollisesti häntä koskevia tietoja on edellä olleen L. L:n toimenhoidossa.

Lauri Laurinpoika
Laivuri 1584-90 aluksella "Ålen" Käkisalmen laivastossa, ylilaivamies 1591 aluksella "Tantheim" tai laivuri aluksella "Leijonet".
VA, FR 101; KA, Skgh 1590/Viborgs (Keksh.) sk.g.

Lauri Laurinpoika
Turussa 1593-94 Innamaan aluksella ja Viipurissa 1598-1600 palvellut laivaston provossi. Todennäköisesti hän toimi 1607 Erkki Niilonpojan suomalaisen lippukunnan provossina.
VA, 174:109, FR 104; KA, Skgh 1599-1601/Viborgs sk.g., HaF, 8; RSA, MR 1598/8 (asiakirja osaksi turmeltunut, mutta provossi L. L:n nimi on luettavissa).

Lauri Martinpoika (Greuz-sukua, Sarvilahden isäntä)
Ratsupalveluksessa 1580-luvulla, osaston päämiehenä 1590, Martti Boijen neljänneksenmestari 1591. Laivanpäällikkö 1593 aluksella "Björnen". Palvellut 1593-95 neljänneksenmestarina suomalaisessa lippueessa. Viipurin linnan vouti 1599. Mestattu samana vuonna.
VA, FR 105; Ramsay 1909-16, 74-75; Almqvist IV, 145; Renvall 1939, 294.

Lauri Matinpoika
Esiintyi Porin sataman henkilöluettelossa 1580 perämiehenä. Laivuri 1582-90 Käkisalmen laivastossa aluksella "Laxen", 1591 aluksella "Siken", laivuri 1598.
VA, FR 101; KA, Skgh 1580/Björneb. varf, 1582/Keksh. flottan, 1590/Viborgs (Keksh.) sk.g.; RSA, MR 1598/8.

Lauri Mikonpoika
Hannu Mikonpojan satakuntalaisen lippukunnan katselmuskirjuri 1588.
VA, 1482:37.

Lauri Mikonpoika
Käkisalmen laivastossa 1. ampuja aluksella "Laxen", ennen vuotta 1592 palvellut asemestari, jonka leski 9.8.1592 vaati miehensä rästipalkkoja.
VA, Lagus 8:178; KA, Skgh 1582/Keksh. sk. flottan.

Lauri Niilonpoika
Luultavasti Suomen purjehdusalueella 1569-70 toiminut laivanpäällikkö ja laivuri 1570-luvun alussa aluksella "Gripen".
VA, 1208:53, FR 106.

Lauri Niilonpoika
Lauri Juhonpojan Pohjanmaalta kootun lippukunnan vänrikki ja vänrikkiluutnantti 1577-79, esiintyi välillä myös Yrjänä Laurinpojan osaston vänrikkinä katselmuksessa Viipurissa, pohjalaisen lippukunnan päämies 1580 (tai jo vuodesta 1578) -1581, 1588-94 (mahdollisesti myös 1585-87), karjalaisen lippukunnan päämies 1594-1602 (valtakirja Lappeen ja Taipaleen lippukunnan päämieheksi 27.11.1600).
VA, 155a:6, 167:19, 229a:79, 4234:29, 5765:59, 6526:92v, FR 106, Lagus 9:234; RVA, Rr 1580: 54v-55; RSA, MR 1578/21, 1579/20, 22; KA, SMh A. 6; Waaranen, Urkunder I, 94, 200; Protocolon, 14; Tawaststjerna 1902, 52.

Lauri Niilonpoika
Antti Laurinpojan ratsulippueen neljänneksenmestari 1594-98. Maaomaisuutta Paraisilla. Mainitaan rullassa aatelittomaksi (1597). Sai Paraisilla olevaan prebendatilaan 9.7.1596 ja kahteen Nauvossa olevaan tilan verovapauden 19.8.1596.
VA, 1570:45, Lagus 9:266, RSA, MR 1597/20, 1598/9.

Lauri Olavinpoika
Tammisaaresta kotoisin oleva laivuri tuntemattomalla aluksella 1566-68, 1570 aluksella "Halvmånen", mahdollisesti laivanpäällikkö 1575 aluksella "Rosen".
VA, 2191:20, 2281:80, FR 558; KA, Skgh 1570/Stockholms sk.g.

Lauri Olavinpoika
Laivuri 1585 aluksella "Knut Perssons skepp", joka oli Viipurin satamassa, luultavasti laivurina vielä 1591-94, j.v. aluksella "Strutsen".
VA, 1542:82, 6564:40v, FR 104.

Lauri Olavinpoika
Hovilippueen katselmuskirjuri 1572-74.
Va, 3330:28; RSA, MR 1572/2.

Lauri Olavinpoika
Vahtimestari 1588-90 Juhana Niilonpojan Viipurin kaupunkijalkaväen lippukunnassa, 1598 Lauri Ingevaldinpojan osastossa ja 1600 Simo Niilonpojan johtamassa Viipurin kaupunkijalkaväen lippukunnassa.
VA, 166:36; RSA, MR 1598/11, 1600/8.

Lauri Paavalinpoika (Piiloisten isäntä)
Aatelislippueen (Klaus Fleming nuoremman) neljänneksenmestari 1590-92, Pohjois-Suomen vouti 1595-96, Turun linnan isännistössä 1597. K. 1601 Liivinmaalla.
RSA, MR 1589/16; Almqvist IV, 148.

Lauri Paavalinpoika
Savolaisen Olavi Pekanpojan lippukunnan provossi 1598.
RSA, MR 1598/14.

Lauri Pekanpoika
Juho Kattin karjalaisen lippukunnan provossi 1582-84, kymenlaaksolaisen Olavi Wargin osaston päämiesluutnantti 1590, Sven Erkinpojan saman alueen lippukunnan vänrikki 1598. Komensi päämiehenä 1604 Viipurin linnoituksille sijoitettua lippukuntaa.
VA, 155b:29, 4336:60v; RSA, MR 1582/31, 1590/43:531, 1598/17; KA Smh B, Rullor 4.

Lauri Pekanpoika
Käkisalmen laivastossa mm. aluksella "Necken" 1588-91 (?) palvellut aliasemestari.
VA, FR 101; KA, Skgh 1590/Viborgs (Keksh.) sk.g.

Lauri Pentinpoika
Suur-Savosta kootun lippukunnan päämies 1580.
VA, 6526:89v; RVA, Rr 1580:54v-55; Tawaststjerna 1902, 47.

Lauri Pentinpoika
Kymenlaaksosta kootun Olavi Wargin lippukunnan 3. neljänneksenmestari 1590, mahdollisesti pohjalaisen Lauri Niilonpojan osaston vänrikki 1598, Varsinais-Suomesta kootun lippukunnan päämies 1602-07.
VA, 175:1; RSA, MR 1590/43, 1598/16; Waaranen, Urkunder I, 200.

Lauri Ragvaldinpoika
Toimi luultavasti 1574 Herman Flemingin laivamiehenä, esiintyi 1581 ylilaivamiehenä Pohjanmaan veistämöllä, mahdollisesti laivuri 1585, jolloin esiintyi Pohjanmaan laivanrakennusasioissa kruunun paikallishallinnon edustajien kanssa, laivuri 1586-87 aluksella "Österbottens barken", 1588 aluksella "Finska Barken" ja Etelä-Suomen veistämöllä laivurina, 1590-93 aluksella "Lindormen". Mainitaan laivurina vielä 1593 Sigismundille annetussa uskollisuudenvalassa.
VA, 1397:75, 1471:8, 1507:96v-97, 2268:69, 2380:47, FR 104, Lagus 5:163, Grönblad 6:36; KA, F, 365, 1588, Skgh 1580/Österb. varf. 1590/Södra-Finl. gall. byggn., 1593/Åbo sk.g., HaF, 8.

Lauri Sipinpoika
Juho Kattin karjalaisen lippukunnan vänrikki 1582-84, kymenlaaksolaisen Olavi Wargin 1590 Viipuriin sijoitetun osaston vänrikki.
RSA, MR 1582/31, 1590/43; KA, SMh B, Rullor 4.

Lauri Styreman
Savolaisen Pekka Henrikinpojan lippukunnan päämiesluutnantti 1582.
RSA, MR 1582/32.

Lauri Sveninpoika
Ylilaivamies 1581-82 aluksella "Raumo barken".
VA, 1398:8, FR 96; KA, FC, Ränteriräkensk. II, A, 25.1.

Lauri Tapaninpoika
Savolaisen Ambrosius Henrikinpojan lippukunnan vahtimestari 1581-97.
VA, Militaria I (Ambrosius Henriksons knekter); RSA, 1578/22, 1597/17; KA, SMh B, Rullor 4-5.

Lauri Tapper (Täpp, Stepper)
Laivakapteeni 1576, laivuri 1579 aluksella "Engelen", laivuri 1580 aluksella "Renen", laivanpäällikkö 1581 aluksella "Falcken", 1582-83 suorittanut laivaston yleisiä tehtäviä mm. tarveainehankintoja laivastolle tai miehistön pestausta, 1584 Käkisalmen laivastossa ja 1585-86 laivanpäällikkönä Helsingissä ja Turussa, jolloin on mm. huolehtinut purjekankaiden ja tervan hankinnoista laivastolle. Kuoli 1586.
VA, 1398:42, 1460:81, 4193:14, 4228:67, 4250:46, FR 105, Lagus 4:357, -6:2, Rigsreg. Tillägsb. III:5; RSA, MR 1582/5:1, Börjeson-Hafström 1949, 76.

Lauri Torsteninpoika Ram (Brödtorpin isäntä)
Suomalaisen ratsulippueen ratsumestari 1586-75, Käkisalmen käskynhaltija 1582-95.
RSA, MR 1570/28, 1571/18, 1572/3; KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g.; Ramsay 1909-16, 325; Tawaststjerna 1902, 25.

Lauri Tuomaanpoika
Savolaisen Ambrosius Henrikinpojan katselmuskirjuri 1578, 1581, 1586-97, satakuntalaisen Hannu Mikonpojan lippukunnan 1582-85. Maaomaisuutta Säämingissä, jolle saa 8.7.1594 verovapauden.
VA, 2368:14, 6602:15v, 6641:131, Lagus 9:53, Militaria I (Ambrosius Henriksons knekter); RSA, MR 1578/22, 1582/34, 1597/17; KA, SMh B, Rullor 4-5. -Tuskin samaistettavissa Pien-Savon kirjurina 1581-86 toimineen L. T:n kanssa, mutta Viipurin linnanalivoutina 1560-72 ollut L. T. on voinut olla sama henkilö (Kiuasmaa 1962, 540).

Lauri Yrjänänpoika Virolainen
Viipurissa 1570-luvun alussa toiminut asehevosten rehustaja, mahdollisesti 1571 asemestari, esiintyi s. vuosikymmenen lopulla Suomen ja Liivinmaan kenttätykistön hevosten rehustajana toimipaikkanaan Viipuri vuoteen 1579.
VA, 3337:65, 4164:18, 4176:136, FR 106.

Lavila, ks. Martti Henrikinpoika

Lifländer, ks. Matti Jaakonpoika

Lindorm Lindorminpoika
Kaarle-herttuan Suomeen nimittämä asemestari 1597.
RSA, AR 1597/21.

Markart (Marquart), ks. Mikko Matinpoika

Markku Antinpoika
Porissa 1564-68 toiminut laivanrakentaja.
KA, SMh, 1571-73.

Markku Antinpoika Maukonen ?
Valentin Gödiken lippukunnan yliruotumestari 1579-80, satakuntalaisen Hannu Mikonpojan osaston neljänneksenmestari 1582-85, Valentin Gödiken hämäläis-satakuntalaisen osaston 1586-91, Hannu Laurinpojan vastaavan osaston 1598.
VA, Militaria I (Valentin Gödikes knekter); RSA, MR 1579/20, 1582/34, 1588/23, 1590/43, 1598/10; KA, SMh B, Rullor 4-5.

Markku Erkinpoika
Laivuri 1590-91 aluksella "Sirssan", joka oli sijoitettu Turun satamaan.
VA, 1507:95v-96, 1513:81, 4065:32, FR 104.

Markku Jaakonpoika
Laivuri 1566 aluksella "Morian", mahdollisesti 1. perämies 1570-71 Viipurissa aluksella "Robocken" ja 1573-74 aluksella "Memnon". Muu toiminta Suomessa tuntematonta.
VA, 1022:70, KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g., HaF, 7/Skeppsflottans lön 1573.

Markku Jaakonpoika
Aluksen "Mersepinkan" 2. perämies 1580-81 (?).
KA, Skgh 1580/Helsingfors sk.g.

Markku Jaakonpoika
Juho Kattin karjalaisen lippukunnan 1. neljänneksenmestari 1584, Olavi Wargin kymenlaaksolaisen osaston 1590.
RSA, MR 1590/43; KA, SMh B, Rullor 4.

Markku Juhanan (Juhon) poika
Suomen kenttäprovossi 1588-90, kenttätykistön provossi 1591-93 (toimipaikkana Viipuri).
VA, 1482:49; KA, SMh, D. 3 n:o 113; Kiuasmaa 1962, 541.

Markku Juhonpoika
Asemestari 1574-79 Suomen laivastossa, v.m. vuonna aluksella "Finska Falcken" ("Finska barken").
VA, 1261:30, 1359:10; KA, Skgh, 1579/2/8; Kiuasmaa 1962, 541 (todennäköisesti on samaistettavissa M. J. Hwitskeg'in kanssa joka palveli 1573 Turun linnalaivurina).

Markku Martinpoika Judas
Suoritti Liedossa sotaväen katselmusta 1573-74 (arvoasema tuntematon), Knuut Juhonpojan ratsulippueen provossi 1587, Turun kaupungin 1594-1601. Ratsukkoja 1596-97 Antti Laurinpojan lippueessa, minkä johdosta sai verovapauden kahteen Perniössä olevaan tilaan.
VA, 1471:59, 1570:65; Karttunen 1931, 223; Kiuasmaa 1962, 542.

Markku Martinpoika Stuth (Studt)
Laivuri 1572 Porin kartanon vierasluettelon mukaan, aluksella "Björnen" 1578, luultavasti asekirjuri 1581-83, Viipurin muonavaraston 1582-85, mainitaan 1588 entisenä provianttikirjurina, laivuri 1589, Käkisalmen laivaston provianttikirjuri ja laivanpäällikkö 1589-93, esiintyi myös 1590 laivakirjurina.
KA, SMh B, Rullor 4 (löningsreg. på lantogsbyssesk.); Kiuasmaa 1962, 541-542.

Markku Matinpoika
Helsingissä toiminut laivaston provianttikirjuri 1579-81.
VA, 3385:103; KA, Skgh 1580; Kiuasmaa 1962, 542.

Markku Matinpoika
Savolaisen Ambrosius Henrikinpojan lippukunnan johtaja 1581-84.
RSA, MR 1578/22; KA, SMh B, Rullor 4.

Markku Matinpoika
Turussa 1566 palvelleiden laivanrakentajien alkupäässä. Laivanrakennusmestari 1573-1604, toimi pääasiassa Luvian, Halikon, (Angelniemen) ja Porin (1580) veistämöillä. Hänellä oli 1588 Halikon veistämön ulkopuolelle ulottuvia laivanrakennustehtäviä. Sai viljelykseensä ottamaansa tilaan Eurajoella kolmen vuoden verovapauden 24.9.1582.
VA, 188:6, 1043:30, 1281:63, 1490:55, 1492:63, 1518:57, 2249:57, 2322:28, 2392:115, FR 104, Lagus 8:20, 140; Zettersten 1890, 252. -Mahdollisesti lokakuussa 1581 laivuri M. M. aluksella "Renen" on eri henkilö, kun veistämöpalvelussa olleella M. M:lla ei näytä olleen lainkaan purjehdustoimintaa uransa muinakaan aikoina.

Markku Matinpoika
Palvellut syksyllä 1581 laivurina aluksella "Renen".
VA, 1386:73.

Markku Matinpoika
Niilo Laurinpojan hämäläisen lippukunnan provossi 1598.
Kiuasmaa 1962, 542. -Mahdollisesti hänet voi samaistaa Savon lippukunnan 1581 palvelleen johtajan kanssa (ks. ylllä) tai 1585 toimineen Anders Henriksonin lippukunnan neljänneksenmestarin kanssa (VA, 1444:39).

Markku Maununpoika
Laivuri 1578 aluksella "Kalmar Björnen", 1581-83 aluksella "Kloshuggaren", v.m:n vuoden kesällä Laitilan lotjilla laivurina, 1588 Etelä-Suomen veistämöllä laivurina.
VA, 1340:77, 1386:73, 1425:25, 26, FR 105; KA, Skgh 1590/Södra-Finl. gall. byggn.

Markku Mikonpoika
Luultavasti 1565 asemestarina aluksella "Helsingfors barken". Laivuri aluksella "Lybske Jonas" 1568.
VA, 2204:51, 3991:24.

Markku Olavinpoika
Asemestari 1579 aluksella "Finska barken".
VA, 1379:65.

Markku Paavalinpoika
Antti Haakoninpojan karjalaisen lippukunnan katselmuskirjuri 1572-75. Oli palvellut aikaisemmin karjalaisen Tuomas Olavinpojan lippukunnan katselmuskirjurina (1564).
RSA, MR 1564/40:II, 1572/12, 1574/10; KA, SMh B, Rullor 4, Prov. räkensk.

Markku Pekanpoika
Laivamies 1589 Raumalla, laivuri 1592-93. Palvelupaikkana Pertteli Iivananpojan alus.
VA, 1503:115, 1526:78, FR 104.

Markku Sipinpoika
Asemestari 1593 aluksella "Kalmar Björnen".
VA, FR 104.

Markku Skilling
Perämies 1570-71 aluksella "Flygande Serpenten" Viipurissa.
KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g.

Markku Yrjänänpoika
Savolaisen Juho Kattin lippukunnan johtaja 1590.
RSA, MR 1590/42:6.

Martti Antinpoika
Mahdollisesti 1574 laivuri aluksella "Lilian". Laivamies 1578, ylilaivamies 1580 aluksella "Jonas", laivuri 1581-82 aluksilla "Finska Bram" (Pråmen), "Delfin" ja "Swöör Pilj", jonka miehistö (36) oli hänen mukanaan Hämeessä (talvileirissä ?), koska oli liikkunut alueella marras-, joulukuussa. Lokakuussa 1581 samanniminen laivuri palveli Herman Flemingin aluksella kuljettaen sotaväkeä Narvaan.
VA, 1252:19, 1338:25, 4202:54v-55, 4214:90, 93, FR 105; KA Skgh 1580/3.

Martti Antinpoika
Helsingissä 1587-91 Suomen eskaaderissa palvellut laivaprovossi.
VA, FR 104; KA, HaF, 1/Sjöexped., 8.

Martti Antinpoika Gröp (Grip)
Suomalaisen ratsulippueen provossi 1575-80, vänrikki Hannu Mikonpojan satakuntalaisessa lippukunnasa 1590-91. Määrätty 2.10.1599 vangittavaksi Kaarle-herttuan käskystä. Maaomaisuutta Asikkalan Reivilässä.
VA, 215b:35, 4126:18, 4152:70v, 4797:143v, 6526:62; RSA, MR 1590/38; Anthoni 1937, 6 (1. alam.). -Tuskin samaistettavissa em. laivaston provossin M. A:n kanssa (vrt. Kiuasmaa 1962, 542).

Martti Dionysiuksenpoika
Maunu Laurinpojan hämäläis-satakuntalaisen lippukunnan neljänneksenmestari 1584-88, Olavi Pekanpojan vastaavan osaston 1590-91.
RSA, MR 1584/18, 1590/41; KA, SMh B, Rullor 4.

Martti Erkinpoika
Rauman veistämön 3. neljänneksenmestari 1580-81 (?).
KA, Skgh 1580/Raumo varf.

Martti Fransinpoika
Laivuri 1589 Kemiön lotjilla, joiden kunnostamisesta on tervahankinnoin s.v. huolehtinut.
VA, 1503:115.

Martti Henrikinpoika
Laivamies tai ylilaivamies 1563-65 Helsingissä, laivuri 1566 -? aluksella "Enhörning".
VA, 2187:81, 2191:26, 3991:7, 4016:61, FR 101; KA, HaF, 4/Flottans styrka.

Martti Henrikinpoika Lavila
Ylilaivamies 1576 aluksella "Svarta Draken", laivanrakentaja Maskun veistämöllä 1582, Satakunnan lampuotivouti 1583-88. Sai Eurajoella olevaan maahansa verovapauden 3.10.1582 palvelustaan sotalaivastossa ja veistämöllä.
Kiuasmaa 1962, 544.

Martti Jaakonpoika
Turkulainen porvari ja raatimies 1574-77, laivaston neljänneksenmestari 1577-82 Viipurissa ja Käkisalmessa (1581) aluksella "Nye Viborgs skeppet" (1580), Suomen tullinhoitaja 1583-86. Kuoli ennen vuotta 1589.
KA, Skgh 1580/Åbo, Helsingfors sk.g.; RSA, AR 1581/9; Kiuasmaa 1962, 544.

Martti Juhonpoika
Ambrosius Henrikinpojan savolaisen lippukunnan neljänneksenmestari 1578-97. Maaomaisuutta Säämingissä, mille sai verovapauden 17.2.1591.
VA, Militaria I (Ambrosius Henriksons knekter), Lagus 9:133; RSA, MR 1578/22, 1597/17; KA, SMh B, Rullor 4-5.

Martti Juhonpoika Boije (Gennarbyn isäntä)
Suomalaisen lippueen vänrikki 1575, ratsumestari (Lauri Torsteninpojan jälkeen) 1576 (?) -92, 1593 sotaväen katselmusta suorittamassa. Kuoli 1596.
RSA, MR 1581/29; RVA, Rr 1580:45v-55; Ramsay 1909-16, 42; Tawaststjerna 1875, 108 ja sama 1902, 25.

Martti Juhonpoika Rennare (Scenare)
Laivuri 1591-93 aluksella "Elgen", mahdollisesti 1607-09 aluksella "Engelen".
VA, FR 104-105; KA, Skgh 1593/Åbo sk.g.

Martti Juhonpoika Skytte (Broddnäsin isäntä)
Ratsupalvelussa 1582, Aksel Kurjen neljänneksenmestari 1587. Käskynhaltijan palveluksessa 1589, Hämeenlinnan vouti 1590-91. Hämeenlinnan voudin Juho Skytten poika.
RSA, MR 1584/16; Ramsay 1909-16, 408.

Martti Juhonpoika
Toimi 1583 Viipurissa pienen arkelin asemestarina, Käkisalmen laivastossa 1584-93 (ali)asemestari aluksella "Leijonet", tilapäisesti (?) asemestari 1590 aluksella "Ålen" ja aluksella "Hvalen" 1591, asemestari aluksella "Ulfven" 1595.
VA, 1551:95, FR 101, 104; KA, Skgh 1590/Viborgs (Keksh.) sk.g.; RVA, Krigshist. handl. 5 (div. handl.).

Martti Klaunpoika (Hästesko-sukua)
Lippukunnan päämies 1597 Klaus Flemingin joukoissa.
Ramsay 1909-16, 198.

Martti Klemetinpoika
Käkisalmen laivaston laivanpäällikkö 1584-90 aluksella "Siken", 1591 aluksella "Ålen".
VA, FR 101; KA, Skgh 1590/Viborgs (Keksh.) sk.g.

Martti Markunpoika
Laivuri 1582 aluksella, joka on kuljettanut hevosia Viipuriin Klaus Åkenpojan käskystä.
VA, 1425:24.

Martti Matinpoika
Juho Juhonpojan karjalaisen lippukunnan katselmuskirjuri 1579-82, vastaavan Lauri Erkinpojan komentaman osaston 1583-87.
VA, 4222:78; 4211:59, FR 96; RSA, MR 1578/2, 1579/20, 1585/33; KA, SMh B, Rullor 4, FC 25:1.

Martti Matinpoika
Suomalaisen ratsulippueen katselmuskirjuri 1582-85.
Kiuasmaa 1962, 545.

Martti Matinpoika
Laivamies Helsingistä 1583, joka on kuljettanut Porissa rakennettua lotjaa "Talken"in laivurina, samoin 1592 aluksella "Björneborgs pinkan" ja 1600-04 linnaan linnan asevaraston käyttöön, esiintyi 1591 jälkeen Helsingissä asealus "Kroken"in laivurina, samoin 1592 aluksella "Björneborgs pinkan" ja 1600-04 aluksella "Finska Morianen".
VA, 3463:84; KA, HaF, 4/Flottans styrka, Skgh 1604/3/"Morian", F. 365, 1584/51, SMh, D. 3, n:o 113.

Martti Matinpoika
Hämäläisen Niilo Laurinpojan lippukunnan provossi 1598.
RSA, MR 1598/13.

Martti Mikonpoika
Kymenlaaksosta kootun Olavi Wargin lippukunnan provossi 1590, karjalaisen Elof Elofinpojan 1592 (?) -93, Siivart Siivartinpojan kaupunkijalkaväen katselmuskirjuri 1598. Mahdollisesti Savon linnanalivouti 1606-10.
RSA, MR 1590/43:603, 1592/35, 1598/12; Kiuasmaa 1962, 546. -Kun hänet 1598 mainitaan Kristofer Antinpojan katselmuskirjurina (VA, 1574:28), vaikuttaa tieto virheelliseltä, sillä lippukunta tuskin oli enää K. A:n komennossa. Maininnalla lienee tarkoitettu Siivart Siivartinpojan osastoa.

Martti Olavinpoika (Storbyn isäntä)
Suomalaisen Satakunnasta ja Vehmaalta kootun jalkaväkilippukunnan päämiehenä 1555 (?) -72, joutui sodan alkaessa vankeuteen Venäjälle, osaston uudeksi komentajaksi nimitettiin Antti Hookoninpoika. Maaomaisuutta Pirkkalassa ja Virmossa.
VA, 5337:41; RSA, MR 1572/12; KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g.; Ramsay 1909-16, 221; Tawaststjerna 1902, 17 ja sama, I 1918-1920, 454.

Martti Olavinpoika
Suomalaisen Lauri Torsteninpojan lippueen neljänneksenmestari 1570-72. Toiminut myös 1571 saman osaston ampujana.
VA, 1264:16, 4076:35, 6443:56v; RSA, MR 1570/28; KA, SMh B, Rullor 3.

Martti Pekanpoika
Laivuri tai laivamies 1580-luvun alussa aluksella "Lybske Ormen", laivaston palveluksessa 1588, laivuri 1593.
VA, 1398:83, 1490:51c, 4218:51, FR 104-105.

Martti Pekanpoika
Hannu Mikonpojan satakuntalaisen osaston vahtimestari 1582-86.
RSA, MR 1582/34; KA, SMh B, Rullor 4.

Martti Simonpoika Klook
Palveli laivurina lippulaivalla 1586, aluksella "Uttern" Käkisalmen laivastossa 1590-luvun alussa, satama- ja aselaivanrakennuskirjuri (myös tykistön kopiokirjuri) 1592-99 (1603-04) toimipaikkanaan Helsingin satama, Klaus Flemingin lippulaivalla 1593, Arvi Eerikinpojan 1598. Helsingin satamakapteeni 1604. Raaseporin lainlukija 1609-27. Elossa vielä 1629. Maaomaisuutta Helsingin pitäjässä, mm. appensa, Erkki Filipuksenpojan, omistama tila.
VA, 1573:39, 1573:40, 1575:109, 3455:117, 3469:55; KA, HaF, 8, Skgh 1604/3/Helsingfors sk.g.; Kiuasmaa 1962, 546; ks. s. 129.

Martti Sipinpoika
Karjalaisen Elof Elofinpojan provossi 1592, Sven Erkinpojan uusmaalaisen osaston 1598.
RSA, MR 1592/35, 1598/17.

Martti Tuomaanpoika
Laivuri 1574 aluksella "Elefanten". Alus ei esiintynyt myöhemmin Suomen satamissa eikä eskaaderissa.
VA, 1280:7.

Matti Antinpoika (Björnram)
Luultavasti oriinratsastajana 1564, Jääsken vouti 1568-72, Suomen tallimestari 1573-80, Pyhtään sotaleiriin kootun nostoväen päämies 1577-78, Käkisalmen läänin vouti 1581. Suorittaa huhtikuussa 1582 kuittauksia Käkisalmen laivaveistämölle amiraali Pentti Söyringinpojan käskystä, eskaaderin amiraali 1582. Kaprion vouti 1582-89. Kuoli 1590.
Tawaststjerna I 1918-20, 361; Kiuasmaa 1962, 547.

Matti Antinpoika
Laivuri 1576-77 aluksella "Nye Gallejan", 1577 aluksella "Bofelen", mahdollisesti palveli ylilaivamiehenä 1578 aluksella "Kloshuggaren".
VA, 1308:60, 1338:24, 3374:45, 4147:69, KA, HaF, 4/Flottans styrka.

Matti Antinpoika
Aksel Kurjen lippueen 3. neljänneksenmestari 1584.
RSA, MR 1584/16.

Matti Antinpoika
Pohjalaisen Hannu Mikonpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1590 (?) -92.
RSA, MR 1590/38.

Matti Erkinpoika Bagge
Laivuri 1574 "Finska Memnon"-aluksella, laivuri 1576 Halikon veistämöllä rakennetulla aluksella, 1577-78 saman veistämön (ali)laivurina, 1579-81 laivuri aluksella "Jonas".
VA, 1314a:4, 1333:39, 1338:17v-18, 1359:10, 1373:76, 1376:51, 2273:23, 2295:18, 2300:11, 2312:13, 3386:43, 4202:56; KA, Skgh 1578/Åbo sk.g., 1580/3.

Matti Erkinpoika Päivännousu
Palvellut mahdollisesti asemestarina 1565 aluksella "Lille Bohjorten" (päällikkönä laivuri Sven Wolter), asemestari 1571-72 aluksella "Lybske Hjorten", 1. ampuja ja asemestari 1572 (?) -77 aluksella "Kalmar Björnen", 27.11.1577 mainittakoon Inkoossa tykistön aliasemestarina Uudeltamaalta (sotaleiristä ?), missä lienee osa laivoistakin ollut talvileirissä, mainitaan 1580-88 asemestarina toimipaikkanaan milloin Viipuri, Turku tai Helsinki, 1593 asemestari aluksella "Duvan".
VA, 189:21, 1021:21, 27, 1314a:8, 1316:39, 3382:136, 4089:46, FR 105; RSA, AR 1584/13; KA, Skgh 1577/Halikko varf. 1589/Helsingfors sk.g., SMh, D. 3, n:o 81. -V. 1576 (tammikuussa) liikkui Hattulan kautta Viipurista turkuun ampuja M. E. mukanaan neljä miestä ja 1579 esiintyi ampuja M. E. "Engelen"-lippulaivalla (VA, 1349:69, 4135:5). Kummassakin tapauksessa voi olettaa ampujalla olleen tavanomaista käytäntöä vastuullisempia tehtäviä, jolloin merkinnät todennäköisesti tarkoittavat asemestari Matti Päivännousua.

Matti Erkinpoika
Sten Maununpojan uusmaalaisen lippukunnan neljänneksenmestari 1590-91.
VA, 152a:5, 165:11.

Matti Henrikinpoika Finne
Laivamies 1579, esiintyi turkulaisen Innamaan aluksen perämiehenä ja laivurina 1584, suorittanut s.v. aluksellaan rahtausta, mahdollisesti vielä 1590 purjehduspalvelussa perämiehenä aluksella "Hjorten" (1593), joka oli sijoitettu Turkuun. Lienee kuulunut porvaristoon.
VA, 233g:26, 92, 234:79, 1359:26, 1429:30; KA, Skgh 1593/Åbo sk.g.

Matti Henrikinpoika
Kenttätykistön ampuja 1580, asemestari 1582.
Kiuasmaa 1962, 584 (mahdollisesti samaistettavissa M. H:n kanssa, joka on palvellut 1570-luvulla oriinratsastajana, siviilihallinnon tallimestarina ja Pontus De la Gardien palvelijana).

Matti Holm
Laivuri 1562-64 aluksella "Viborgs Falcken".
VA, 2116:29, 3244:42, 3986:40, FR 101; KA, HaF, 1/Sjöexp.

Matti Jaakonpoika Lifländer
Laivamies 1567-70, alilaivuri 1575-76 aluksella "Finska Falcken", mahdollisesti 1577 perämiehenä aluksella "Stålnebben", s.v. laivuri aluksella "Röda Ormen", 1577-80 (yli)laivamies aluksella "Stormpinkan", 2. laivuri 1579 lippulaivalla "Engelen", mahdollisesti 1585 Klaus Åkenpojan laivuri ja 1591 käskynhaltijan, kreivi Leijonhufvudin. Laivuri 1593 aluksella "Sirssan", joka oli s.v. vartiotehtävissä Helsingin sataman edustalla.
VA, 1314a:7, 1338:21, 3369:16, 3453:56, 4032:24, 4076:62, 4158:59, FR 105; KA, Skgh 1577/Halikko varf, 1579/2/9, 1580/3; Kiuasmaa 1962, 549.

Matti Juhonpoika Dahlkarl
Alilaivuri 1575-76 aluksella "Lybske Hjorten". Laivanpäällikkö 1578 aluksilla "Ormen" ja "Finska barken", veistämöpalvelussa Ruotsissa 1579, laivanpäällikkö 1580-83 lippulaivoilla "Renen" ja "Engelen", Turun satamassa 1586, voutina Jääskessä 1580-luvun lopulla, päämies 1593 aluksella "Elgen", palvelua Tukholmassa 1590-luvulla. Osallistui Sigismundin laivastoon 1598, alikapteeni 1605.
VA, 234:203, 2331:7, 3365:42; KA, Skgh 1593/Åbo sk.g.; Börjeson-Hafström 1949, 53.

Matti Juhonpoika Wargh
Laivaväen provossi 1580-90. Palvelupaikkana usemmiten Turku ja Helsinki tai alukset "Kalmar barken" ja "Mersepinkan", toiminut myös Narvassa.
VA, 4202:54, 4234:34, 4279:83, FR 104-105; KA, Skgh 1580/3, 1584/2 Helsingfors sk.g., Prov. räkensk. 49; Kiuasmaa 1962, 549. -Samanniminen laivamies palveli 1582 aluksella "Lybske Ormen" (VA, 4214:94), joka on kuulunut Suomen laivastoon. Mahdollisesti maininta tarkoittaa provossi M. J. W:ia.

Matti Juhonpoika
Pohjalaisen Lauri Niilonpojan lippukunnan vahtimestari 1590-91, luultavasti saman osaston 2. neljänneksenmestari 1592.
VA, 198:5v; RSA, MR 1590/38.

Matti Jägare
Laivuri 1590 aluksella "Duvan".
VA, 1507:96.

Matti Klemetinpoika
Laivuri 1588 aluksella "Hafsfrun", Rauman veistämölaivuri 1584. Laivuri 1593 Turun sataman vahvuusluettelossa.
VA, 1490:56, 1541:22, FR 104.

Matti Laurinpoika
Lauri Juhonpojan pohjalaisen lippukunnan neljänneksenmestari 1577 (?) -80.
RSA, MR 1578/2, 1579/20, 22.

Matti Laurinpoika Rauta (Rautta)
Ensimmäinen ampuja ja asemestari (vuodesta 1572) aluksella "Stålnebben", asemestari 1578-84 aluksella "Finska Falcken", tämän palvelunsa ohessa myös 1578 aluksella "Kalmar Falcken", 1579 aluksella "Stålnebben" ja 1581 aluksella "Kalmar Barken" sekä 1583 aluksella "Svalan". Turun sataman asemestari 1582. Pidätettynä 1588 Turun linnassa syynä epäselvyydet laivaväen palkanmaksussa. Laivuri ja asemestari 1591 aluksella "Kalmar pinkan" Turussa. Mahdollisesti oli 1593 asemestarina aluksella "Hinden".
VA, 188:11, 189:34, 233g:6, 1338:23, 30, 1361:63, 1450:49, 1482:54, 3385:103, 4099:7, 4190:143, 4231:51, 4234:33; KA, Smh, D, 3, n:o 81, Skgh 1570/Viborgs sk.g. 1577/Halikko varf, 1578/Åbo sk.g., 1583/3 Helsingfors sk.g., HaF, 7.

Matti Laurinpoika
Toiminut 1566 laivakirjurina aluksella "Brune Leijanet", 1569 aluksella "Westerviks barken", 1570 aluksella "Finska Svanen". Laivuri 1572-80 aluksella "Häringebarken".
VA, 1260:18, 2180:28, 2187:81, 3312:22, 4099:7, 4688:24v; KA, Skgh 1570/Stockholms sk.g., 1580.

Matti Markunpoika
Laivaprovossi 1582-83 (?), palvelupaikkana mahdollisesti "Ormen"-alus. Kuulunut todennäköisesti 1580 "Häringebarken"-aluksen miehistön alkupäähän.
VA, 4225:46; KA, Skgh 1580; Kiuasmaa 1962, 550.

Matti Martinpoika
Suoritti kuittauksia 1578 Helsingissä, ylilaivamies 1583 aluksella "Rödhunden".
VA, 1425:27, 3388:115.

Matti Martinpoika
Kristofer Antinpojan kaupunkijalkaväen 2. neljänneksenmestari 1590-91.
RSA, MR 1590/37.

Matti Matinpoika
Eurajoelta kotoisin oleva laivuri, joka toukokuussa 1576 vei kruunun tavaroita Tukholmaan. Mahdollisesti palvellut 1560-luvulla laivamiehenä.
VA, 2291:28, 3991:7.

Matti Matinpoika
Ylilaivamies 1580 aluksella "Mersepinkan", luultavasti 1584-85 laivamiehenä aluksella "Renen".
VA, 1429:36, 1445:52; KA, Skgh 1580/3.

Matti Maununpoika
Kapteeni 1599 aluksella "Viborgs Morianen".
VA, 5765:57. -Viipurin laskukamarissa palveli samana vuonna kirjuri M. M., jota ei voine samaistaa edellisen kanssa (Kiuasmaa 1962, 551).

Matti Mikonpoika
Laivakirjuri 1572-73 aluksella "Enhörning". Esiintyi 1575 Helsingissä kirjurina, jonka sinetti oli painettu varmennukseksi laivuri Hannu Baggen (aluksella "Förgylte Duvan") kuittiin.
VA, 3358:14v-15; KA, HaF, 1/Sjöexped.

Matti Mikonpoika
Laivakirjuri 1587 Turun satamassa. Laivuri 1589 lotjaveistämöllä Nauvossa, laivuri 1591 Helsingissä (alus tuntematon), luultavasti Helsingin tullikirjuri 1593.
VA, 1494:53, FR 104; KA, HaF, 8; Kiuasmaa 1962, 551.

Matti Niilonpoika
Ensimmäinen ampuja 1572-73 aluksella "Lybske Hjorten", asemestari 1578-81 aluksella "Ormen", 1. ampuja aluksella "Ugglan" Käkisalmen laivastossa, 1585 Turun lotjien asemestari, 1586 "Finska barken"-aluksen ja 1588-89 Turun sataman yliasemestari. Asui vielä 1593 Turussa Aningaisten korttelissa, mutta ei liene enää toiminut laivaston palveluksessa.
VA, 188:11, 1445:52, 61, 1467:41, 1483:53, 1532:36, 2380:34, 3397:5; KA, Skgh 1573/Sjötåg, 1578/Åbo sk.g., 1582/Keksh. sk. flottan, 1589/Helsingfors, Viborgs.

Matti Niilonpoika
Uusmaalaisen Sven Erkinpojan lippukunnan vänrikkiluutnantti 1582.
RSA, MR 1582/37.

Matti Niilonpoika
Pohjalaisen Paavali Helsingin lippukunnan 3. neljänneksenmestari 1591-92.
RSA, MR 1592/37.

Matti Olavinpoika Duss
Laivuri 1563-64 aluksella "Jonas", huolehtinut kirjurina laivaväen palkanmaksusta Suomessa 1568, laivuri 1579 aluksella "Finska bargken", Pontus De la Gardien aluksella "Svalan" 1583-85, Kymijoen veistämöllä laivurina 1588, kalkkialuksen laivuri Viipurissa 1589, Käkisalmen laivaston aluksella "Siken" 1590, "Gripen"-aluksella 1591, amiraalin lippulaivalla "Finska Leijonet" alilaivurina 1593 ja Viipurin sataman laivaväen laivurina 1594-98. Mahdollisesti Viipurin Kiiskilahden veistämön valvojarakennusmestari 1601.
VA, 3258:70, 4141:27, 38, FR 104; KA, HaF, 1/Sjöexp., Skgh 1590-1601/Viborgs sk.g; RSA, MR 1598/8; Kiuasmaa 1962, 552.

Matti Paavalinpoika
Kristofer Antinpojan kaupunkijalkaväen provossi 1590-91, v.m:n vuoden joulukuussa saman lippukunnan päämiesluutnantti.
RSA, MR 1590/37.

Matti Pekanpoika
Aksel Kurjen lippueen neljänneksenmestari 1584-86 (?), pohjalaisen Hannu Mikonpojan osaston vänrikkilutnantti 1590-92, karjalaisen Pekka Grelsinpojan osaston päämiesluutnantti 1598.
VA, 229a:21; RSA, MR 1584/16, 1590/38, 1598/15.

Matti Pekanpoika
Käkisalmen laivastossa palvellut aliasemestari 1588, asemestari 1590 aluksella "Siken".
KA, Skgh 1590/Viborgs (Keksh.) sk.g.

Matti Pekanpoika
Kenttätykistön asekirjuri 1592-93, 1596-99 toimipaikkanaan Viipuri. Komennettu 1598 laivaston palvelukseen.
VA, 6643:36, 6665:42, Protocolon 77; KA, Skgh/Viborgs sk.g. -Mahdollisesti samaistettavissa 1600-luvun alkupuolella esiintyneen asemestari M. P:n kanssa (RVA, Militaria IV: 10a, Handl. rör akliet och arméns utr. och underh.). Jälkimmäinen ei ole henkilötilastossa. Edellinen lienee samaistettavissa Käkisalmen linnanalivoutina 1581-87 ja vahtimestarina 1588-94 toimineen M. P:n kanssa. (vertaa Kiuasmaa 1962, 552).

Matti Pekanpoika Posa
Laivuri 1565-67 aluksella "Rödhunden" ja ylilaivamies 1567 aluksella "Stålnebben". Laivuri 1570-71 aluksella "Rosen". Ylilaivamies 1578 aluksella "Ormen", laivuri 1579 aluksella "Båtnekaren", laivanpäämies 1581 Käkisalmen laivastossa, laivamies aluksella "Svanen" 1582 tai alilaivuri aluksella "Sankt Erik" (?), aliamiraali 1584, veistämön päällikkö 1585-86 Halikon Angelniemellä, laivanpäällikkö 1588-93 Käkisalmen laivastossa aluksella "Gripen". Palvellut mahdollisesti samana vuonna aluksella "Finska barken" laivanpäällikkönä, vaikka mainitaan jo 1588 vanhuuden tähden kykenemättömän huolehtimaan vartiopalvelusta Käkisalmessa. Oli saanut 26.4.1583 verovapauden Jääskessä olevaan tilaansa ja 12.1.1588 vahvistuksen Viipurin pitäjässä olevan tilansa verovapauteen.
VA, 188:9, 215c:159-161, 1340:77, 1366:47, 1397:38, 1398:50, 1450:47, 1542:83, 2204:48, 3461:110, 4241:52, 4250:46, FR 101, 104-105, 107; KA, Skgh 1570, 1584/Viborgs sk.g., HaF, 4/Flottans styrka, 7; RSA, AR 1581/9, MR 1577/17; RVA, Krigshist. handl. 5 (div. handl.).

Matti Pentinpoika
Aliasemestari 1576 aluksella "Ulfven".
VA, 3369:15.

Matti Pentinpoika
Karjalaisen Ivar Erkinpojan lippukunnan (päämies)luutnantti 1582-87, Savonlinnan provossi 1594-97.
RSA, MR 1582/36, 1584/17; Kiuasmaa 1962, 552.

Matti Perttelinpoika Musto
Laivanpäällikkö 1582 Suomen laivaston vahvuusluettelossa ja Käkisalmen laivastossa 1585-90, v.m.v. aluksella "Arttan". Luetteloitiin laivuriksi 1591 Helsingin sataman vahvuuteen. Laivuri 1593 aluksella "Lybsk pinka".
VA, FR 104-105; KA, Skgh 1585, 1590/Viborgs (Keksh.) sk.g.; RSA, MR 1582/5:1; RVA, Krigshist. handl. 5 (div. handl.).

Matti Simonpoika
Luultavasti Turusta kotoisin oleva Lauri Torsteninpojan ratsulippueen neljänneksenmestari 1571-79, Valentin Gödiken hämäläis-satakuntalaisen osaston 1581, Hannu Mikonpojan Satakunnan osaston 1582-86, Valentin Gödiken lippukunnan 1588-91 ja Hannu Laurinpojan lippukunnan 1598.
VA, 1279:2, 1469:32, 4152:79, 4158:47, 4164:27, Militaria I (Valentin Gödikes knekter); RSA, MR 1570/28, 1582/34, 1588/23, 1598/10; KA, SMh B, Rullor 3-5.

Matti Sipinpoika
Palvellut 1570-luvun keskivaiheilla Kalvön veistämöllä. Laivuri 1581-82 aluksella "Duvan" (esiintyi myös saman aluksen alilaivurina).
VA, 2344:39, FR 105; KA, Skgh 1573-74/Helsingfors sk.g. -Mahdollisesti samaistettavissa Turussa 1566 palvelleen laivanrakennusmiehen kanssa (VA, 1043:30).

Matti Tuomaanpoika
Alilaivuri 1566-67 aluksella "Böse Leijonet", laivuri 1576-77 aluksella "Duvan", 1580-93 aluksella "Björnen", joka oli v.m.v. sijoitettu vartiotehtäviin Vargskärin edustalle, tilapäisesti 1585 laivurina aluksella "Rödhunden".
VA, 189:33, 1314a:7, 1316:32, 1444:92, 1455:74, 3286:134, 3414:78, 4019:78, 4032:24, 4185:52, FR 96 105, 106.

Matti Tuomaanpoika
Antti Hookoninpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1572-73.
RSA, MR 1572/12.

Matti Varg
Laivuri 1574 aluksella "Råbocken".
VA, 1252:20.

Matti Yrjänänpoika Hals
Kaatoi mastopuita kruunun alusten käyttöön 1575 (palvelusarvo tuntematon), laivamies ja ylilaivamies 1577-78 aluksella "Kalmar Falcken", Yyterin veistämön ylilaivamies 1579-83, esiintyi myös v.m. vuonna saman veistämön laivurina.
VA, 1414:69, 2277:27, 2300:15, 2309:22, 2322:28, 2345:52, 2350:82.

Maukonen (?), ks. Markku Antinpoika

Maunu Antinpoika
Kenttätykistön asemestari ja hevosten valvoja 1591-92, erityisesti j.v. esiintyi asehevosten hoitajana. Hän on hoitanut myös asehallinnon provossin tehtäviä (helmikuussa 1591).
VA, 1512:61, 4302:82, 6614:56v, 57, FR 107; KA, HaF 8.

Maunu Erkinpoika
Asemestari (ampuja) 1571 komennettuna Savonlinnaan ja Viipuriin sekä ampumavarojen jakoon koko maassa.
KA, SMh, D. 3, n:o 77.

Maunu Fransinpoika
Maskussa tehtyjen lotjien laivuri 1589-90 (?).
KA, Skgh 1590/Åbo sk.g.

Maunu Henrikinpoika
Käkisalmen laivastossa 1584-90 ylilaivamies aluksella "Necken".
KA, Skgh 1590/Viborgs (Keksh.) sk.g.

Maunu Ivarinpoika (Särkilahti-sukua, Ristniemen isäntä)
Aksel Kurjen ratsulippueen luutnantti 1591-93, v.m. vuonna ratsumestari hovilippueessa. Osallistui Turun puolustamiseen Kaarle-herttuaa vastaan ja pakeni Puolaan. Kuoli 1628.
VA, 167:13v, 16, 4299:58; RSA, MR 1584/16; Ramsay 1909-16, 434.

Maunu Jesperinpoika
Ylilaivamies 1577 aluksella "Ormen".
KA, Skgh 1577/Sjötåg.

Maunu Juhonpoika Mörk ?
Knuut Juhonpojan ratsulippueen provossi 1587 (?) -92.
VA, 148:20, 152f:57v, 4234:83.

Maunu Kaarlenpoika
Kristofer Antinpojan kaupunkijalkaväen 1. neljänneksenmestari 1590-91.
RSA, MR 1590/37.

Maunu Korp
Oulun linnakkeen provossi 1592.
Ks. s. 42.

Maunu Laurinpoika
Toimi 1578 Herman Flemingin kirjurina, 1579 Juho Laurinpojan lippukunnan provossi, Lauri Niilonpojan pohjalaisen lippukunnan 1580-82 (?), saman osaston päämiesluutnantti 1583-85.
VA, 4156:3, 4231:52, 4241:59; RSA, MR 1578/2, 1582/35.

Maunu Laurinpoika
Hämäläisen lippukunnan päämies 1584-90. Mahdollisesti ollut aikaisemmin Valentin Gödiken satakuntalais-hämäläisen osaston luutnanttina.
VA, 4260:52; RSA, AR 1584/45, MR 1584/18; KA, Smh B, Rullor 4; Tawaststjerna 1902, 42. -Luultavasti osa tiedoista koskee edellä olevaa Maunu Laurinpoikaa ja päinvastoin. Kysymyksessä lienee kuitenkin kaksi henkilöä, koska ei tunnu mitenkään mahdolliselta, että Pohjanmaalta muodostetun lippukunnan luutnantti olisi voinut toimia hämäläisen osaston päämiehenä samanaikaisesti ja jälkimmäisessä toimessa aikaisemmin kuin edellisessä.

Maunu Laurinpoika
Savolaisen Lauri Pentinpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1586-97 (?).
VA, 1471:93.

Maunu Maununpoika
Lauri Juhonpojan 6. neljänneksenmestari 1578.
RSA, MR 1578/2.

Maunu Maununpoika
Palveli 1. ampujana 1577 aluksella "Jonas", laivakirjurina 1579, asemestarina 1580-81 aluksella "Jonas", Viipurissa toiminut kenttätykistön aliasemestari 1581-83, kenttäasemestari tai maaretken asemestari 1586-98, kenttäasekirjuri 1598.
VA, 229a:32, 1349:31, 1422:81, 1538:120, 3464:147, 4225:6, 4336:62, 5627:95, 5631:76v-77, 5637:40, 6643:36; KA, SMh A. 6, FC, Prov. räkensk. 53, Ränteriräkensk. II, A, 70, SKGH 1577/Halikko varf, 1580/3. Hän laati kenttätykistön tilit vv:lta 1593-97 (Sommarström 1935, 358, alam. 3).

Maunu Sipinpoika
Antti Laurinpojan lippueen vahtimestari 1597.
VA, 4332:49. -Palvellut luultavasti 1574-80 kruunun tallimestarina (Kiuasmaa 1962, 556).

Maunu Sipinpoika
Asemestari 1577 aluksella "Röde Svanen".
KA, Skgh 1577/Halikko varf.

Maunu Strenge
Laivanpäällikkö 1569 aluksella "Renen", aluksella "Röda Hunden" 1569-71, joka oli sijoitetu Viipuriin, aluksella "Rosen" 1573, Narvan purjehdusalueella 1570-luvun keskivaiheilla, mm. aluksella "Jonas" 1576 ja seuraavana vuonna aluksella "Finska barken". Myöhemmin 1580-luvulla voutina Iivananlinnassa ja Svartsjön läänissä Ruotsissa. Laivakapteeni 1605.
VA, Lagus 3:96, Almqvist IV, 167; Börjeson-Hafström 1949, 56.

Maunu Sveninpoika
Porvoon läänin alikirjuri 1567-71, Raaseporin läänin kirjuri 1572-73, Porvoon läänin 1574-76, Viipurin proviantin apulainen ja Helsingin provianttikirjuri 1581-84 ja satamakirjuri 1584-86. Porvoon läänin kirjuri 1588.
Kiuasmaa 1962, 556. Ks. s. 98.

Mecklenburg (Mekelborg) von, ks. Hans Kock v. Mecklenburg

Mikko Antinpoika
Asemestari 1570-71 aluksella "Finska Memnon".
KA, Skgh 1570/Sjötåg/2.

Mikko Erkinpoika
Savolaisen Ambrosius Henrikinpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1578-97.
VA, Militaria I (Ambrosius Henriksons knekter); RSA, MR 1578/22; 1597/17; KA, SMh B, Rullor 4-5.

Mikko Erkinpoika
Olavi Pekanpojan savolaisen lippukunnan vänrikki 1584, Juho Kattin vastaavan lippukunnan 1590-98.
VA, 5639:90; RSA, MR 1590/42, 1598/14; KA, SMh B, Rullor 4.

Mikko Fransinpoika
Laivakirjuri 1570-71 aluksella "Stålnebben" Viipurissa, 1573-74 aluksella "Morianen".
KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g., HaF, 7.

Mikko Hannunpoika Dalekarl ?
Kotoisin Taalainmaalta. Palvellut aikaisemmin armeijan päällystössä. Laivanpäällikkö 1593-95, palvellut Innamaan aluksella ja suorittanut kuittauksia Turussa. Klaus Flemingin poliittisia luottamusmiehiä 1597-98. Toiminut mahdollisesti 1599 (tammikuussa) kenttätykistön henkilöpäällikkönä (tygmästare).
VA, 1550:25, 4342:100, FR 104; Sommarström 1935, 128; Anthoni 1935, 87.

Mikko Henrikinpoika
Esiintyi laivaväen joukossa 1563 Helsingissä, laivuri 1568-71 aluksella "Stålnebben", laivuri 1576-78 aluksella "Watuhönan" ja 1580 aluksella "Jägaren", laivurina vielä 1582.
VA, 1140:50, 1174:53, 1308:60, 1338:23, 1366:54, 2214:68, 2300:11, 3312:22, 3407:133, 4035:52, FR 101, 105, Lagus 2:54, -3:97; KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g.; Luultavasti maininta 1569 Mikko H a n n u n pojasta laivurina aluksella "Stålnebben" tarkoittaa häntä (VA, 4041:59).

Mikko Henrikinpoika
Esiintyi keväällä 1593 laivurina Turussa. Muu palvelu tuntematonta.
VA, FR 96.

Mikko Juhonpoika
Knuut Juhonpojan ratsulippueen neljänneksenmestari 1583-86.
VA, 2350:78, 3419:161, 4234:19.

Mikko Juhonpoika Finne
Laivuri 1570 aluksella "Engelen", 1574 aluksella "Halfmånen", 1576 aluksella "Kalmar barken" ja 1578 aluksella "Juten".
VA, 1130:38, 1140:45, 1147:41, 1252:5, 1308:60, 2213:30, Lagus 2:54, 212, -3:96.

Mikko Laurinpoika
Suomessa toiminut kenttätykistön johtaja (förridare) 1590, Narvan aliasemestari 1591.
VA, 1507:113, FR 104. -Savonlinnassa 1576 toiminut samanniminen ampuja ei liene samaistettavissa hänen kanssaan (VA, 6498:25).

Mikko Markunpoika
Kenttätykistön ampuja 1582, asemestari 1583 ja samassa tehtävässä 1591 aluksella "Nektergalen".
VA, 1415:44, 1526:79, 4225:45.

Mikko Martinpoika
Laivuri 1590 aluksella "Lilian", joka on ajoittain kuulunut Suomen laivastoon.
VA, 5627,96v, FR 106.

Mikko Matinpoika
Ylilaivamies 1575 aluksella "Björnen", laivuri 1579 aluksella "Åbo skeppet", josta käytettiin myös omistajan mukaan nimeä "Pelto Jaakops skepp". Laivuri 1580-83 (?) aluksella "Juten", jolloin on v.m. vuonna liikkunut Hämeessä 40 laivamiestä mukanaan sijoittaen heitä talvileiriin, saa 25.6.1585 laivanrakennustyötä koskevan valtakirjan, jonka antajina ovat Henrik Klanpoika ja Lauri Henrikinpoika. V. 1586 hän toimi Maskussa rakennetun aluksen laivurina ja samassa tehtävässä 1590 aluksella, joka oli matkalla Narvaan.
VA, 188:8, 189:20, 32v-33, 1373:77, 1376:43, 1455:72, 1465:52, 1467:64, 2281:79, 2415:52, 4225:54, FR 105-106, Lagus 5:208; KA, Skgh 1579/2/8 Sjötåg.

Mikko Matinpoika Markart (Marquart)
Viipurin voutikunnan kirjuri 1566-69, alikirjuri 1570-76, Viipurin muonavaraston alikirjuri 1582-83, Viipurin voutikunnan kirjuri 1584-85, Käkisalmen satamakirjuri 1584-91, karjalaisen Pekka Grelsinpojan lippukunnan katselmuskirjuri 1598.
VA, 229a:21, FR 96; RSA, MR 1598/15; KA, FC, 36; Kiuasmaa 1962, 558.

Mikko Olavinpoika
Laivuri 1575 aluksella "Ulfen", 1577-81 aluksella "Finska barken", 2. laivuri 1587 lippulaivalla "Engelen".
VA, 188:7, 1338:5, 1366:50, 1373:77, 1376:44, 1386:72, FR 105; KA, HAF, 4/Flottans styrka, Skgh 1579/2/8 Sjötåg.

Mikko Olavinpoika
Valentin Gödiken hämäläis-satakuntalaisen lippukunnan vahtimestari 1581, saman osaston provossi 1584-90, v.m. vuonna Olavi Pekanpojan alaisena, jonka vänrikki hän oli 1593.
VA, 4234:28, Militaria I (Valentin Gödikes knekter); RSA, MR 1584/18, 1590/44, 1593/25.

Mikko Olavinpoika
Pohjalaisen Lauri Niilonpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1582-87, palvellut aikaisemmin 1579 Juho Juhonpojan vastaavan osaston ruotumestarina.
RSA, MR 1579/20, 1582/35.

Mikko Pekanpoika
Laivuri 1566-67 aluksella "Samson" ja 1570-71 aluksella "Flygande Serpenten", joka on ajoittain kuulunut Suomen laivastoon.
VA, 1134:19, 2204:48, 4019:78; KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g.

Mikko Pekanpoika
Savolaisen Pekka Henrikinpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1582, karjalaisen Ivar Erkinpojan osaston neljänneksenmestari ja provossi 1583-84.
RSA, MR 1578/22, 1582/32, 36, 1584/17. -Mahdollisesti samaistettava Jääsken ratsupalvelijana 1566-67 ja Äyräpään samassa toimessa 1568-78 olleen M. P:n kanssa (Kiuasmaa 1962, 559).

Mikko Perttelinpoika
Ylilaivamies 1592 aluksella "Svanen".
VA, 1526:78.

Mikko Perttelinpoika
Savolaisen Ambrosius Henrikinpojan 2. neljänneksenmestari 1597, karjalaisen Pekka Grelsinpojan lippukunnan saman toimen hoitaja 1598 (k. 12.4. s.v.).
VA, 229a:21; RSA, MR 1597/17, 1598/15.

Mikko Ragvaldinpoika
Kenttätykistön (maaretken) asemestari 1589-92, suuren arkelin 1593.
VA, 1507:12, 1512:31, 3458:54, FR 105; KA, SMh, D. 3, n:o 113.

Mikko Simonpoika
Antti Hookoninpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1574, Juho Juhonpojan johtaman saman lippukunnan 1579, Äyräpään Lauri Erkinpojan lippukunnan 1584-90 ja Pekka Grelsinpojan karjalaisen osaston 1591-98.
VA, 229a:21; RSA, MR 1574/10, 1578/2, 1579/20, 1590/32, 1598/15; KA, SMh B, Rullor 4, FC, Löningsreg. 36.

Mikko Simonpoika
Aselaivan laivuri 1582. Aluksen nimi tuntematon.
VA, 3405:54.

Mikko Sipinpoika
Hämäläisen Olavi Pekanpojan lippukunnan 4. neljänneksenmestari 1590-91, saman osaston (päämies)luutnantti (ja provossi) 1593-98 (päämiehenä Niilo Laurinpoika).
RSA, MR 1590/41, 1593/25, 1598/13; KA, Skgh 1593/Åbo sk.g.

Mikko Tuomaanpoika
Espoon (luotsi)aluksen laivuri 1592.
VA, FR 107.

Munck, ks. Yrjänä Munck

Musto, ks. Matti Perttelinpoika

Möller, ks. Antti Möller (Möllar)

Möller, ks. Pekka Niilonpoika Möller

Mörk (?), ks. Maunu Juhonpoika

Nebb, ks. Niilo Niilonpoika

Niilo Antinpoika
Lauri Juhonpojan pohjalaisen lippukunnan neljänneksenmestari 1578.
RSA, MR 1578/2.

Niilo Erkinpoika Sormunen (Sormoinen)
Hämäläis-satakuntalaisen Valentin Gödiken lippukunnan neljänneksenmestari 1578 (?) -81, satakuntalaisen Hannu Mikonpojan osaston provossi 1582-88, aatelislippueen katselmuskirjuri 1589-90, Juho Kattin savolaisen lippukunnan neljänneksenmestari 1590 ja mahdollisesti 1591 Valentin Gödiken osaston provossi. Hannu Laurinpojan osaston provossi 1598.
VA, Militaria I (Valentin Gödikes knekter); RSA, MR 1578/2, 1579/20, 1582/34, 1589/16, 1590/42-43, 1598/10; KA, SMh B, Rullor 4; Kiuasmaa 1962, 560.

Niilo Grelsinpoika
Etelä-Pohjanmaan veistämöllä 1583 palvellut laivuri.
VA, 1425:26, 2350:81.

Niilo Hannunpoika
Laivanpäällikkö 1578, samassa arvoasemassa 1587-94, jolloin on ollut mm. 1591 Klaus Flemingin antamissa tehtävissä. Omisti maata Kemiössä, johon oli saanut 18.3.1587 ja 15.2.1588 verovapauden.
VA, 215c:162, 1494:33, 1495:41, 1533:44, 1542:86, 4158:49, FR 104, Lagus 8:126; Renvall 1939, 347.

Niilo Hannunpoika
Viipurissa 1581-98 toiminut ruutivaraston hoitaja (vartija).
Ks. s. 00.

Niilo Henrikinpoika
Palveli 1589-91 (lotja)laivurina Käkisalmen laivastossa, v.m.v:n lopulla Viipurin aselaivan laivurina vuoteen 1592, Helsingin satamalaivuri 1593, jolloin oli luetteloitu "Renen"-aluksen vahvuuteen, provossi 1604.
VA, 4318:9, FR 101, 104, 107; RSA, MR 1589/17, 1590/3 (Löningsreg. 26.12.1591); KA, Skgh 1604/3/Helsingfors sk.g., SMh, D. 3, n:o 113.

Niilo Ivarinpoika (Särkilahti-sukua)
Knuut Juhonpojan ratsulippueen katselmuskirjuri 1589-91, Antti Laurinpojan lippueen neljänneksenmestari 1594 ja luutnantti 1597-98, Kaarle Iivarinpojan komentaman lippueen luutnantti 1599. Verovapaus Savossa olevaan tilaan. Mestattu Turussa 1599.
VA, 152b:10, 171:1v, 1575:109, 2400:67, 3448:95, 5631:68, Lagus 9:266; RSA, MR 1597/20, 1598/9; Ramsay 1909-16, 434; Anthoni 1935, 183.

Niilo Jesperinpoika
Viipurin linnan asemiehenä 1540-luvulla. Siviilihallinnon tehtävissä 1550- ja 1560-luvulla. mm. Piikkiön voutina, perintötilojen voutina ja Turun linnan henkilöstössä, laivanpäällikkö 1565 aluksella "Memnon", pestannut laivaväkeä Norlannista 1567, Turun linnalaivuri 1568-73, laivanpäällikkö 1570-71 aluksella "Rosen". Toimi laivanpäällikkönä Turussa vielä 1575.
KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g.; Kiuasmaa 1962, 560.

Niilo Juhonpoika Dobblare
Palveli Viipurissa 1571 provossina aluksella "Lybske Hjorten", laivanpäällikkö 1574 Turussa (?).
VA, 1261:43; KA, Skgh 1571/Viborgs sk.g.

Niilo Juhonpoika Orre
Valentin Gödiken hämäläis-satakuntalaisen lippukunnan 1. neljänneksenmestari 1578 (?) -80, mahdollisesti Klaus Åkenpojan tallimestari 1581.
VA, 5477:31; RSA, MR 1578/2, 1579/20. -Palvellut mahdollisesti 1572 päämies Antti Hookoninpojan lippukunnassa vänr. Lauri Antinpojan renkinä (RSA, MR 1572/12).

Niilo Karp
Perämies 1573 aluksella "Lybske Hjorten".
KA, Skgh 1573/Sjötåg.

Niilo Laurinpoika
Laivuri 1558-59 aluksella "Furuholken", joka oli sijoitettu Turkuun, laivuri 1561 aluksella "Hamburgs Hafelen", 1564 aluksella "Hollands pinka", 1565 aluksilla "Memnon" ja "Nye kravelen" (mikä lienee ollut edellisen aluksen toinen nimitys), 1570 aluksella "Hvalen" (mahdollisesti maininnalla on tarkoitettu myös nimeä "Svanen"), aluksella "Svanen" 1574-81 siten, että 1575 hän esiintyi saman aluksen laivakirjurina. Laivapalvelunsa ohella hän on myös osallistunut eskaaderin alusten kunnostamistyöhön (1574).
VA, 109:19v-20, 188:4, 1021:10, 1030:60, 1147:41, 1291:21, 1308:60, 1319:2, 1366:50, 1386:73, 1391:71, 2300:11, 3986:40, FR 96, 102, Juh. Reg:212, Lagus 2:238; KA, Skgh 1577/Halikko varf.

Niilo Laurinpoika
Ruutivaraston hoitaja (vartija) 1573 Viipurissa.
KA, SMh B, Rullor 4 (löningsreg. 1573).

Niilo Laurinpoika
Pohjalaisen Lauri Niilonpojan lippukunnan johtaja 1593, mahdollisesti Hämeestä muodostetun lippukunnan (ent. Olavi Pekanpojan osaston) päämies 1590-luvun loppuvuosina (1598).
RSA, MR 1598/13; KA, SMh A. 6.

Niilo Martinpoika
Aksel Kurjen ratsulippueen provossi 1591-93.
VA, 152b:21; RSA, MR 1584/16; Kiuasmaa 1962, 561.

Niilo Matinpoika
Kyminkartanon Olavi Wargin lippukunnan vänrikkiluutnantti 1590-91.
RSA, MR 1590/43:531.

Niilo Maununpoika
Asemestari 1583. Liikkui Kalvolan pitäjässä kymmenen miehen kanssa matkalla Turusta Viipuriin. N. M. lienee kuulunut Viipurissa olevan kenttätykistön henkilökuntaan, koska hänen mukanaan oli yli 60 ruutitynnyriä todennäköisesti armeijan yksiköille ja linnakkeille jaettavaksi.
VA, 4225:46.

Niilo Mikonpoika (Åbyn isäntä)
Suomalaisen ratsulippueen luutnantti 1576-77, aatelislippueen ratsumestari 1577-79 (valtakirja 13.7.1577 ja uudistettuna 19.11.1577). Kuoli ennen vuotta 1584.
RSA, MR 1576/2; RVA, Rr 1577:24v-25, 267v; Ramsay 1909-16, 300; Tawaststjerna 1902, 24.

Niilo Mikonpoika
Rauman veistämön 1. neljänneksenmestari 1580-81 (?), laivanrakennusmestari 1587-93, v.m.v. Turun satamassa.
VA, FR 104; KA, Skgh 1580/Raumo varf, HaF, 8/Löningsreg. 1587.

Niilo Niilonpoika
Savolaisen Pekka Henrikinpoika Hårdin 1579/80 muodostetun lippukunnan yliruotumestari 1579, neljänneksenmestari 1582 -(?), savolaisen Olavi Pekanpojan osaston 1584-85.
VA, 4176:142, 147, 4238:44; RSA, MR 1582/32; KA, SMh B, Rullor 4.

Niilo (Niilonpoika) Dalakarl
Valentin Gödiken hämäläis-satakuntalaisen lippukunnan johtaja 1579-80, saman osaston provossi 1581.
VA, 4185:51v, 5477:35.

Niilo Niilonpoika Nebb
Suomen ja Liivinmaan jalkaväen kenttäprosossi 1581-84, Viipurin kaupunkijalkaväen päämies 1586, läänin lippukunnan 1587-88. Osastoon siirretty 1586-87 yksi kvarteeri Lauri Erkinpojan lippukunnasta. Kuoli 1588.
VA, 165:9v, 228d:5, -f:43, Lagus 6:55v; Tawaststjerna 1902, 49-50; Kiuasmaa 1962, 562.

Niilo Niilonpoika
Laivuri 1593-95 aluksella "Svalan" ja 1599 aluksella "Finske Leijon".
Vam FR 104-105, 107.

Niilo Olavinpoika (Meltolan ja Gammelbackan isäntä)
Aatelislippueen ja kaupunkien sekä kruununväen asettaman lippueen ratsumestari 1580-83 (?), Suomen muonavarastomestari 1583-89, Helsingin tullinhoitaja 1586, provossi 1588, käskynhaltijan virkakunnassa veroasioiden tuntijana, päälippueen ratsumestari 1590, amiraali Suomen laivastossa 1591, hovilippueen ratsumestari 1592, Narvan isäntä 1593, sotaväen eversti 1598-99. Mestattu 1599.
RVA, Rr 1580:54v-55, 122-122v, Krigshist. handl. 2 (skrivelser till mil. befälh.); Tawaststjerna 1902, 24, 27, 32; Renvall 1949, 124-125, 145; Kiuasmaa 1962, 562.

Niilo Olavinpoika
Käkisalmen ja Viipurin kalastamoiden rakennusmestari 1584, mahdollisesti kuulunut Käkisalmen laivaston henkilöstöön.
VA, Lagus 5:127.

Niilo Paavalinpoika
Antti Hookoninpojan karjalaisen osaston neljänneksenmestari 1574, Juho Juhonpojan ja Yrjänä Laurinpojan osastojen 1579-80.
RSA, MR 1574/10, 1578/2, 1579/20.

Niilo Pekanpoika
Lippulaivalla "Westerviks barken" 1570 palvellut laivaprovossi.
KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g.

Niilo Pekanpoika
Lauri Juhonpojan pohjalaisen lippukunnan neljänneksenmestari 1577-79.
VA, 4185:57; RSA, MR 1578/2, 1579/22.

Niilo Pekanpoika
Laivamies 1579 aluksella "Stålnebben", aselaivan laivuri 1582, mahdollisesti laivanpäällikkönä 1590-luvun alkupuolella, Käkisalmen laivaston amiraalinkanslian kirjuri 1596-99. Luultavasti mestattu s.v. Kaarle-herttuan vastustajana.
VA, 1349:60; RSA, MR 1598/8; Anthoni 1937, 369 (2. alam.); Kiuasmaa 1962, 562.

Niilo Pekanpoika
Etelä-Suomen eli Halikon veistämöllä 1588 palvellut ylilaivamies.
Ka, Skgh 1590/Södra-Finl. gall. byggn.

Niilo Pentinpoika
Helsingissä 1587 palvellut asemestari. Tarkempi tehtävä tuntematon.
KA, HaF, 8. -Uplannin lippueen vänrikkinä palveli 1590 samanniminen henkilö (VA, 3448:102v-103), mutta on tuskin samaistettavissa edellisen kanssa.

Niilo Simonpoika
Laivakirjuri 1579-80 (?) aluksella "Finska barken" ja 1581-84 aluksilla "Duvan" ja "Ormen". Tarkasti keväällä 1583 voutien verotilityksiä Suomessa.
VA, 1386:73, 1419:27, 4231:46; KA, Skgh 1579/2/8; Kiuasmaa 1962, 440.

Niilo Simonpoika
Asemestari 1586-87 aluksella "Rödhunden", 1593 aluksella "Svalan".
KA, Skgh 1592/Helsingfors sk.g., HaF, 4/Flottans styrka.

Niilo Sipinpoika
Ylilaivamies joulukuussa 1573 aluksella "Finska Falcken".
VA, 4097:47, 4102:48, 4115:6.

Niilo Sipinpoika
Satakuntalaisen Hannu Pekanpojan lippukunnan provossi 1592-93.
VA, 4315:57, Kiuasmaa 1962, 563.

Niilo Sveninpoika
Palvellut talvella 1573 Helsingissä Herman Flemingin joukkojen neljänneksenmestarina. Savolaisen Pekka Henrikinpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1582.
RSA, MR 1582/32; KA, SMh B, Rullor 3.

Niilo Sveninpoika
Asemestari 1593 aluksella "Svalan" Turussa.
KA, Skgh 1593/Åbo sk.g.

Niilo Tuomaanpoika Bestell
Valentin Gödiken hämäläis-satakuntalaisen lippukunnan päämiesluutnantti 1580-81, hämäläisen Maunu Laurinpojan osaston 1584-85 ja Olavi Pekanpojan komentaman vastaavan yksikön 1590.
RSA, MR 1580/12, 1584/18, 1590/44; KA, SMh B, Rullor 4.

Niilo Yrjänänpoika
Turun satamakirjuri 1587-95, Ala-Satakunnan kihlakunnan kirjuri 1598-1601. Mahdollisesti Tallinnan kansliakirjuri 1615.
Kiuasmaa 1962, 563.

Nylänningh, ks. Antti Laurinpoika

Olavi Antinpoika
Liivinmaan ja Suomen kenttäasemestari 1573-84. Päätoimipaikkana on ollut Viipurin linnake.
Ks. s. 39 alam. 8.

Olavi Antinpoika
Savolaisen Ambrosius Henrikinpojan lippukunnan provossi 1583-91.
RSA, MR 1578/22; KA, SMh B, Rullor 4-5.

Olavi Antinpoika
Turun kaupunkijalkaväen (Olavi Juhonpojan osaston) vänrikki 1591, Hannu Laurinpojan (satakuntalaisen ?) osaston vänrikki 1598-99, Pohjanmaan Hannu Mikonpojan osaston 1600.
VA, 4812:110v; Protocolon, 59; RSA, MR 1598/10, 1600/7; KA, SMh B, Rullor 5. -Mahdollisesti Kymenkartanon läänin vouti 1604-05 ja Halikon 1608-09 (Almqvist IV, 183).

Olavi Antinpoika Brask
Perämiehenä 1582 aluksella "Finska barken". Esiintyi 3. laivurina 1587 lippulaivalla "Engelen". Laivuri 1590-95 aluksilla "Jägaren" ja "Lossmans båten". Mahdollisesti hän on sama laivuri O. A., joka oli palvellut 1584 aluksella "Elfsborgs barken". Todennäköisesti hän oli kotoisin Espoosta ja on 1585 suorittanut kruunun kuljetuksia omalla aluksellaan, jonka oli kuitenkin ennen mainittua vuotta menettänyt.
VA, 1437:66, 1533:83, 1551:95, 3448:78v, 3463:84, 5627:95v, FR 96, 104, 107, Lagus 7:75; KA, HaF, 8.

Olavi Antinpoika Ångerman
Palveli Juhana-herttuan tallimestarina 1562-63, Porvoon alivoutina 1563-68, Kyminkartanon alivoutina 1572-73, Porvoon läänin voutina 1577-82 (toistamiseen 1586-90), laivanpäällikkönä 1584-85 sekä Aksel Kurjen lippueessa ratsumiehenä 1594. Verovapaus Pohjan ja Lohjan pitäjissä oleviin tiloihin 1582-85.
Kiuasmaa 1962, 563.

Olavi Erkinpoika
Palvellut mahdollisesti 1566 laivurina aluksella "Oxen", 1576 aluksella "Rödepinkan". Laivuri 1577, joka oli matkalla Viipurista Turkuun laivamiesjoukon kanssa. Laivuri 1581 Käkisalmen (Laatokan) laivastossa.
VA, 3281:1v-2, 4164:88; KA, HaF, 4/Flottans styrka; RSA, AR 1581/9.

Olavi Erkinpoika (Husgafvel-sukua)
Vehkalahden pienaatelia (Reitkallista). Uudenmaan ja Etelä-Suomen lippukunnan päämies 1578-81, Kaprion vouti 1581, Kymenkartanon läänin 1593, Rannan 1609-10. Elossa 1618.
VA, 4181:28; RVA, Krigshist. handl. 4 (div. handl.), Rr 1580:54v-55; RSA, MR 1578/2, 1579/23, 1580/13; KA, Skgh 1580/Sjötåg, Utg. reg.; Ramsay 1909-16, 196; Tawaststjerna 1902, 41; Almqvist IV, 185.

Olavi Erkinpoika
Sven Erkinpojan uusmaalaisen lippukunnan neljänneksenmestari 1582-85, saman Tapani Mikonpojan komentaman osaston provossi 1590 ja 1593 vänrikki, mahdollisesti samassa lippukunnassa.
VA, Grönblad 6:36; RSA, MR 1582/37, 1590/43:531; Kiuasmaa 1962, 563.

Olavi Gudmundinpoika
Ensimmäinen ampuja ja asemestari 1570-72 aluksella "Flygande Serpenten".
KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g., SMh D. 3, n:o 81; RSA, AR 1570/24.

Olavi Henrikinpoika
Palveli 1560-luvulla ylilaivamies-portaalla mm. aluksella "Hinden" ja 1570 laivakirjurina aluksella "Röda Draken", 1578 laivamiehenä aluksella "Finska Svanen", laivuri 1581 Käkisalmen (Laatokan) laivastossa, 1587-92 laivaston vänrikkiluutnanttina tai vänrikkinä. Esiintyi myös laivurina ja laivanpäällikkönä palvellen sekä Käkisalmen laivastossa aluksella "Uttern" että Turun satamassa. Sai Klaus Flemingiltä tehtäväksi 1594 perämiesten kokoamisen kuninkaan Puolan matkaa varten. Hän esiintyi 1590-luvun lopulla yksinomaan laivanpäällikön arvoisena, kunnes 1604-90 hänestä ruvetaan käyttämään kapteenin puhuttelua. Tällöin hän palveli aluksilla "Kalmar Engelen", "Lybske Morian" ja "Helsinge Leijan" sekä Maskun veistämön johdossa.
VA, 153:61v, 174:7v, 1338:25, 1479:53, 1490:63, 1503:115, 1541:23, 1550:22, 1592:185, 1661:211, 2229:143, 2387:61, 3363:83, 4332:51, FR 101, 104-106, 118, Lagus 9:202v-203, 389; KA, HaF, 8; RSA, AR 1581/9; Renvall 1939, 357 (2. alam.).

Olavi Henrikinpoika Fax
Kristofer Antinpojan kaupunkijalkaväen vänrikkiluutnantti 1590-1600. Hänen lippukunnastaan käytettiin 1599 nimitystä "Pohjois-Suomen nihdit", millä lienee tarkoitettu Turun jalkaväkeä.
VA, 249:13, 1596:153; RSA, MR 1590/37.

Olavi Jaakonpoika
Savolaisen Olavi Pekanpojan lippukunnan 5. neljänneksenmestari 1584.
KA, Smh B, Rullor 4.

Olavi Juhonpoika
Palvellut ylilaivamiehenä 1572-75 Kalvön laivaveistämöllä, ylilaivamies ja alilaivuri 1578-79 aluksilla "Stålnebben" ja "Flyspånen", 1579 laivuri Halikon Angelniemen veistämöllä, laivuri 1580-83 aluksilla "Flyspånen", "Strutsen" ja "Mersepinkan", Espoon veistämön laivuri, Helsingin sataman kirjuri ja ylilaivuri 1588-95.
VA, 188:6v, 3385:103v-104, 3394:73, 3425:60, 3448:122v, 3449:12, 3451:87v, 3469:54, 5477:34; KA, Skgh 1573-74 ja 1589/Helsingfors sk.g., Kiuasmaa 1962, 564. -Esiintyi 1590 laivanpäällikkönä Käkisalmen tileissä, jolloin merkintää lienee pidettävä virheenä (VA, 5637:41).

Olavi Juhonpoika
Talonpoikaisnostoväen päämies 1587-88, Turun kaupungin jalkaväen 1591. Mahdollisesti takavarikkotilojen vouti (kirjuri) 1600-02 Satakunnassa. Ala-Satakunnan vouti 1602. Mestattu 1603.
KA, SMh B, Rullor 5; Tawaststjerna I 1918-20, 442; Kiuasmaa 1962, 564.

Olavi Juhonpoika
Pohjalaisen Hannu Mikonpojan lippukunnan johtaja 1590, 3. neljänneksenmestari 1592 samassa yksikössä, mahdollisesti karjalaisen Pekka Grelsinpojan osaston vänrikkiluutnantti 1598.
VA, 229a:21; RSA, MR 1590/38, 1598/15.

Olavi Klaunpoika
Laivanpäällikkö 1574 aluksella "Finska Memnon", samanarvoisena 1576-84, jolloin on osallistunut e.m. vuonna Viikin tilan inventointiin ja seuravana vuonna (1577) vastaanottanut viljatoimituksia laivastolle, lähinnä eräälle karjalaiselle (Laatokan laivaston) alukselle.
VA, 3363:59, 4234:10; KA, Skgh 1580/Löningsreg.

Olavi Laurinpoika
(Kenttä)asemestari 1573-80, Käkisalmen linnan asemestari 1581-84, mahdollisesti 1590 asehevosten oriinratsastaja.
VA, 3394:74; KA, FC, Prov. räkensk. Prov. hus, 51; Kiuasmaa 1962, 565.

Olavi Laurinpoika
Laivuri 1556-57, Turun muonavaraston laivuri 1560, Turun linnan 1565-73, jolloin on palvellut mm. aluksilla "Lille Pinkan", "Åbo slottspinkan" ja aluksella "Brune Leijonet", mitkä nimitykset saattavat tarkoittaa samaa laivaa. 1574 hän esiintyi laivurina aluksella "Merse Gripen (?)", 1577 laivamiesten ruotumestarina, 1578 ylilaivamiehenä aluksella "Stormpinkan", laivuri 1580-81 aluksella "Svalan" ja 1582 amiraali Erkki Perttelinpojan kirjuri.
VA, 1099:8, 1140:46, 1252:19, 1338:19, 1376:56, 1398:65, 2191:22, 3991:7, 4158:45, 59, 4202:55v-56, FR 101, 105-107; Kiuasmaa 1062, 565.

Olavi Laurinpoika
Turun kaupunkijalkaväen neljänneksenmestari 1591 (päämiehenä Olavi Juhonpoika).
KA, SMh B, Rullor 5. -Luultavasti Antti Hookoninpojan suomalaisen lippueen rummuttaja (1572-74) tai Sven Dobblaren ruotsalaisen lippukunnan katselmuskirjuri (1585) ovat samaistettavissa hänen kanssaan (VA, 1444:4; RSA, MR 1572/12, 1574/10). Kummatkaan eivät sisälly henkilötilastoihin.

Olavi Martinpoika
Savolaisen Olavi Pekanpojan lippukunnan provossi 1584.
KA, SMh B, Rullor 4.

Olavi Matinpoika
Viipurissa 1580-luvulla palvellut varustusmestarin apulainen.
KA, SMh B, Rullor 5 (1586).

Olavi Mikonpoika
Helsingin satama- ja muonituskirjuri 1582-91, vuodesta 1590 vastasi Käkisalmen laivastolle alistetun Helsingissä olevan laivaväen muonituksesta, Espoon veistämön valvojana 1587-88. Mahdollisesti Suomen salpietarieversti 1592-94.
VA, 3434:101d, 3448:80v; Kiuasmaa 1962, 566.

Olavi Niilonpoika
Laivuri 1566 aluksilla "Lybske Oxen" ja "Westerviks Barken", 1568-72 aluksella "Finska brännaren", 1573-74 Helsingin uudella laivaveistämöllä laivurina.
VA, 1140:45, 1174:53, 1204:90, 2191:21, 27, 2213:33, 2214:68, 2267:60, 3348:1, 4019:79, 4041:28, 4092:59; KA, HaF, 7, Skgh 1570/Stockholms sk.g.; Zettersten 1890, 280-281.

Olavi Olavinpoika
Yrjänä Laurinpojan lippukunnan katselmuskirjuri 1579, Lauri Niilonpojan komentaman saman pohjalaisen osaston 1580-90, Antti Laurinpojan 1598.
VA, 1575:110, 4250:50; RSA, MR, AR 1584/46, MR 1579/20, 1578/21, 1582/35; KA, SMh A. 6, FC, 25:1.

Olavi Olavinpoika
Rauman veistämön 2. neljänneksenmestari 1580, terva-aluksen laivuri s.v., Pontus De la Gardien käytössä olleen "Sirssan"-aluksen laivuri 1580-84, mahdollisesti aselaivan laivuri 1582. Palvellut 1587-91 laivanrakennusmestarina Espoon laivaveistämöllä, jolloin v.m.v. luetteloitiin Helsingin sataman vahvuuteen.
VA, 3435:6, 3403:35, FR 104; KA, Skgh 1580/Raumo varf; Kiuasmaa 1962, 566.

Olavi Olavinpoika
Kenttätykistön hevosten rehustaja (fodermarsk) 1581-88. Oli 1582 tuonut samassa tehtävässä hevosia Ruotsista Suomeen.
VA, 1397:35, 1503:84, 4207:6.

Olavi Olavinpoika
Sven Erkinpojan uusmaalaisen lippukunnan neljänneksenmestari 1592-98.
VA, 152:51; RSA, MR 1598/17.

Olavi Olavinpoika Helsingh
Juho Kattin karjalaisen lippukunnan vahtimestari 1582, päämiesluutnantti 1584.
RSA, MR 1582/31; KA, SMh B, Rullor 4.

Olavi Paavalinpoika
Neljänneksenmestari 158 Lauri Juhonpojan pohjalaisessa lippukunnassa, mahdollisesti savolaisen Juho Kattin osaston 1590.
VA, 3407:161; RSA, MR 1590/42. Mahdollisesti 1560-70-lvuulla toiminut Pien-Savon alikirjuri tai 1590-luvun alkupuolella palvellut Hauhon alikirjuri on samaistettavissa hänen kanssaan (Kiuasmaa 1962, 567).

Olavi Paavalinpoika
Ylilaivamies 1584-90 aluksella "Gripen" Käkisalmen laivastossa.
KA, Skgh 1590/Viborgs (Keksh.) sk.g.

Olavi Paucke
Perämies 1577 aluksella "Kloshuggaren".
KA, Skgh 1577/Halikko varf.

Olavi Pekanpoika
Palvellut luultavasti Savonlinnan alivoutina 1574-75 ja Savon linnaläänin hevosten hoitajana 1577, mahdollisesti on ollut 1582 savolaisen Pekka Henrikinpojan lippukunnan vänrikkinä ja vm. vuodesta alkaen savolaisen lippukunnan päämies mahdollisesti vuoteen 1599. Sai elokuussa 1597 kehoituksen liittyä Arvi Eerikinpojan joukkoihin herttuaa vastaa, joka myös koetti häntä omalle puolelleen.
VA, 4234:30, Biogr. Oluf Persson; RVA, Krigshist. handl. 4 (div. handl.); RSA, MR 1582/31, 32; Grönblad, Urkunder II, 188; Anthoni 1935, 134: Kiuasmaa 1962, 567 (luultavasti osa henkilöluettelon n:o 813 tiedoista kuuluu jollekin toiselle aikaisemmin Savossa toimineelle kruunun miehelle); Tawaststjerna 1902, 47.

Olavi Pekanpoika
Karjalaisen Juho Kattin lippukunnan neljänneksenmestari 1579-84.
KA, SMh A. 6-7, B, Rullor 4.

Olavi Pekanpoika
Hämeestä kootun lippukunnan päämies 1589-94.
VA, 152:40, 4299:61, 4300:42, Lagus 9:51, Grönblad 6:36; RSA, MR 1590/41, 1593/25; Tawaststjerna 1902, 42. Mahdollista on, että jotkut tiedot Savossa päämiehenä palvelleen O. P:n virkaurasta kuuluvat hänelle. Siviilihallinnon piirissä on samanniminen henkilö toiminut 1577 Turun linnan vahtimestarina ja 1583-84 Raaseporin läänin alikirjurina (Kiuasmaa 1962, 567).

Olavi Pekanpoika
Laivuri 1581 aluksella "Renen", 1582-83 aluksella "Flyspånen", 1584 Uppsalasta olevalla aluksella laivurina, 1589 laivuri aluksella "Ulfven", 1591-92 aluksella "Lossmans bå ten". V. 1594 esiintyi voudintileissä maininta samannimisestä "vanhasta laivamiehestä", jolla ilmeisesti tarkoitettiin häntä. Kaksi vuotta aikaisemmin hänen vaimonsa Valpuri Henrikintytär saa hänen puolestaan takaisin rästipalkkoja kruunulta.
VA, 1419:19, 1450:25, 1526:79, 1542:81, 4214:11, FR 104-105, 107; KA, Skgh 1583/3 Helsingfora sk.g. -Luultavasti 1571 Hämeenlinnassa esiintynyt laivamies O.P. on samaistettavissa hänen kanssaan (VA, 4070:4b).

Olavi Simonpoika
Laivuri 1570-76 aluksilla "Kalmar Björnen" (K. barken) ja "Nyköpings barken" (laivanpäällikkönä Pentti Söyringinpoika), laivakirjuri 1572 aluksella "Finska Memnon", laivuri 1579-81 aluksella "Engelen", sotalaivaston amiraalinkanslian kirjuri 1580 (?) -86, Helsingin satamakirjuri 1588, mahdollisesti esiintyi vielä 1594 laivurina.
KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g., HaF, 8; Kiuasmaa 1962, 567-568. -Todennäköisesti samanniminen Turun linnankirjuri ja Henrik Klaunpojan kopiokirjuri ovat eri henkilöitä tai laivurina palvellut O. S. ei ole sama kuin laivaston kansliakirjuri. Luotettavaa identifiointia ei voi käytettävissä olevien lähteiden perusteella suorittaa.

Olavi Skreddare
Laivanpäällikkö 1574. Alus tuntematon.
VA, 4110:11.

Olavi Tapaninpoika
Siivart Siivartinpojan lippukunnan johtaja 1598.
RSA, MR 1598/12.

Olavi Tuomaanpoika
Käkisalmen laivaston 1. ampuja 1582 aluksella "Siken".
KA, Skgh 1582/Keksh. sk. flottan.

Olavi Wargh
Karjalaisen ja kymenlaaksolaisen lippukunnan päämies 1586, 1589-91.
VA, 3448:114v, 5637:39v, FR 107; RSA, MR 1590/43:531; KA, SMh F, Div. mil. räkensk. och handl.; RVA, Krigshist. handl. 5 (div. handl.); Tawaststjerna 1902, 49-50.

Olavi Östeninpoika
Käkisalmen jalkaväkiosaston luutnantti 1586. Osaston päämies tuntematon.
KA, FC, Prov. räkensk. 49 (Klemet Perssons räkensk.).

Oldenburg, ks. Hannu von Oldenburg

Orre, ks. Niilo Juhonpoika

Paakkanen, ks. Henrik Matinpoika

Paavali Juhonpoika
Savolaisen Ambrosius Henrikinpojan neljänneksenmestari 1578-91, yliruotumestari 1594 ja provossi 1597. Maaomaisuutta Säämingissä.
VA, Militaria I (Ambrosius Henrikssons knekter); RSA, MA 1578/22, 1597/17; KA, SMh B, Rullor 4-5; Kiuasmaa 1962, 586.

Paavali Juhonpoika
Mahdollisesti 1582 entinen "Renen"-aluksen laivamies, Klaus Flemingin (amiraalin)kirjuri 1590, jolloin luetteloi jäätyneitä aluksia Pellingissä ja Porkkalassa.
Kiuasmaa 1962, 568.

Paavali Juhonpoika
Pohjalaisen Lauri Niilonpojan lippukunnan vahtimestari 1598.
RSA, MR 1598/16.

Paavali Kukko (Cucke, Cuckoi)
Kenttätykistön hevosten rehustaja 1579. Toimipaikka tuntematon.
VA, 4176:140.

Paavali Laurinpoika
Ylilaivamies 1578-80 aluksilla "Ormen" ja "Svalan", 1581 aluksella "Ny Pråmen", joka oli rakennettu Espoossa, kreivi Leijonhufvudin laivuri 1586-88, (ali)laivuri 1591-93 aluksilla "Svanen" ja "Hinden", Helsingin satamalaivuri 1593.
VA, 3398:25, 3436:79-80, 3462:129; KA, Skgh 1580/3, FC, Prov. räkensk. Prov. hus, 49; Kiuasmaa 1962, 569.

Paavali Laurinpoika
Savonlinnan alivouti 1591-93, 1595, savolaisen Olavi Pekanpojan lippukunnan 2. vänrikki 1598, luultavasti Savonlinnan vahtimestari 1604-05.
RSA, MR 1598/14; Kiuasmaa 1962, 569. -Samanniminen henkilö palveli 1607 Sven Erkinpojan lippukunnan katselmuskirjurina (VA, 174:12). Jälkimmäinen ei sisälly henkilötilastoihin.

Paavali Laurinpoika Helsingh
Savolaisen Olavi Pekanpojan lippukunnan luutnantti 1584-87, Pohjanmaalta kootun nostoväkilippukunnan päämies 1591-92.
VA, 189:5, 1471:49; RSA, MR 1592/37; KA, SMh B, Rullor 4, Ränteriräkensk. II, A; Tawaststjerna 1902, 55.

Paavali Martinpoika
Laivuri 1576 aluksella "Katten", 1577-79 aluksella "Svarta pinkan", joka on kuulunut Suomen laivastoon.
VA, 188:7, 1308:60, 1340:77, 1359:10, 2309:12, FR 106.

Paavali Olavinpoika
Juho Kattin karjalaisen lippukunnan katselmuskirjuri 1582.
RSA, MR 1582/31. -Todennäköisesti hänet voi samaistaa 1571 Suur-Savon alikirjurina toimineen P. O:n kanssa (Kiuasmaa 1962, 569).

Paavali Pekanpoika
Savolaisen Ambrosius Henrikinpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1578-97, 1579 myös osaston johtajana. Maaomaisuutta Säämingin Kerimäellä, jolle saa verovapauden 19.6.1594.
VA, Lagus, 9:24, 33, 46; RSA, MR 1578/22, 1597/17; KA, SMr B, Rullor 4-5. -Mahdollisesti samaistettavissa Savonlinnan alikirjurina sekä Pien- ja Suur-Savon siviilihallinnollisissa tehtävissä 1571-91 toimineen P. P:n kanssa (Kiuasmaa 1962, 569).

Paavali Sipinpoika
Laivuri 1574 aluksella "Enhörning", joka kuului Suomen laivastoon. Luultavasti ylilaivamies 1580-81 aluksella "Strutsen".
VA, 1280:4v-5; KA, Skgh 1580/Utgiftsregister på sjöfolk.

Paavali Storknecht
Lippulaivalla "Lybske Hjorten" 1570 palvellut 2. provossi.
KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g.

Paucke, ks. Olavi Paucke

Pekka Antinpoika
Laivuri 1564 aluksella "Ålands skuta", 1565 aluksella "Lybske Kristofer", 1566 aluksella "Böse Leijonet", laivanpäällikkö 1569 aluksella "Engelsk pinka", laivuri 1570 aluksilla "Jägaren" ja "Finska Svanen", 1572-75 aluksella "Lybske Hjorten" ja 1576-77 kapteeni ja laivanpäällikkö aluksilla "Röda pinkan", "Ormen" ja "Kloshuggaren". Suoritti v.m.v. laivanrakentajien kokoamista Suomessa.
VA, 1106:46, 1128:33, 1134:17, 1140:45, 1147:41, 1200:59, 1234a:36, 1252:12, 1280:2, 1291:18, 2191:20, 3312:22, 3365:42, 3958:38, 4067:70, 4099:4, 4118:105, 4126:2, 3, FR 106, Lagus 1:246, -2:54, Juh. Reg:210; KA, HaF 4/Flottans styrka; RVA, Rr 1577:68.

Pekka Antinpoika
Laivuri 1579-83 aluksella "Renen".
VA, 188:4, 1373:76, 1376:51, 1419:21, 1425:25, 4197:40. -Mahdolisesti hänet on samaistettava e.m. P. A:n kanssa, joskaan ei tunnu luontevalta, että kapteenina asiakirjoissa esiintyvä laivaston upseeri siirtyisi jälleen palvelemaan laivurina saman eskaaderin piirissä.

Pekka Antinpoika
Savolaisen Olavi Pekanpojan katselmuskirjuri 1598. Luultavasti palvellut aikaisemmin Suur-Savon alikirjurina 1596, mihin tehtävään siirtyy jälleen v. 1600.
RSA, MR 1598/14; Kiuasmaa 1962, 569. -Samanniminen henkilö esiintyi 1607 Hannu Niilonpojan lippukunnan johtajana (VA, 174:125). Jälkimmäinen ei sisälly tutkimuksen henkilötilastoihin.

Pekka Botnekarl
Kenttäasehallinnon ampujana Viipurissa 1579-80, 1. ampujana Käkisalmen laivaston aluksella "Ålen" 1582, Käkisalmen asemestari 1587-96 (?), Viipurin Uuden linnoituksen 1600-16 (?).
VA, 228f:41v; RSA, MR 1579/20; KA, Skgh 1582/Keksh. sk. flottan; Kiuasmaa 1962, 570.

Pekka Duus (Duss)
Pontus De la Gardien laivuri 1582 aluksella "Frantsen". Palveli 1590-luvulla laivurina "Svanen"-aluksella.
VA, 1554:14, 3403:35; Kiuasmaa 1962, 570.

Pekka Erkinpoika
Laivuri 1581-84 aluksella "Rödhunden".
VA, 1437:66, 4225:6, FR 104; KA, Skgh 1584/2/Helsingfors sk.g.

Pekka Erkinpoika (Gammal)
Palveli laivurina Kalvön veistämöllä 1576, 2. neljänneksenmestari 1580 Porin veistämöllä, laivanpäällikkö vuodesta 1581, aluksella "Ormen" 1583, Viipurin satamassa 1584, Halikon veistämöllä 1585 ja Pohjanmaan 1586, Turun satamassa 1587-88, jolloin liikkui mm. Porissa, laivanpäällikkö aluksella "Hinden" 1589, aluksella "Duvan" 1590-luvun alkuvuosina. Palveluksessa 1595, vaikka esiintyikin vanhojen ja sairaiden henkilöluettelossa, laivankapteeni kuningas Sigismundin laivastossa 1598. Palveluksessa vielä 1604.
VA, 1419:20, 1450:29, 1467:48, 1482:46, 1492:58, 1493:21; KA, Skgh 1580/Björneborgs varf; Börjeson-Hafström 1949, 61.

Pekka Erkinpoika
Hämäläisen Olavi Pekanpojan lippukunnan katselmuskirjuri 1590-91, luultavasti 1592 Klaus Flemingin palvelija.
RSA, MR 1590/41:156, 1590/44; KA, SMh, A (Komiss. räkensk.).

Pekka Hannunpoika
Laivakirjuri 1566-67 aluksella "Bohjorten" ja 1570-71 aluksella "Lille Röbhunden", joka oli sijoitettu Viipuriin.
KA, HaF, 7, Skgh 1570/Viborgs sk.g.

Pekka Hannunpoika
Perämies luultavasti Turun laivaveistämöllä 1574 ja Suomen laivaston aluksella "Kloshuggaren" 1576. Kotoisin Korppoosta. Vapautettu kestityksestä ja kyyditysrasituksesta kuninkaan kirjeellä 8.11.1573.
VA, Lagus 3:66, -5:79, 96.

Pekka Hannunpoika
Vänrikki 1578 (?) -79 Olavi Erkinpojan Etelä-Suomen ja Uudenmaan lippukunnassa, palvellut rehustajana 1580, Sven Erkinpojan komentamassa uusmaalaisessa lippukunnassa vänrikkiluutnantti 1585, samoin vastaavassa Tapani Mikonpojan osastossa 1589-91.
VA, 3389:30, 3436:129; RSA, MR 1578/2, 1579/23, 1582/37, 1590/43:603.

Pekka Haraldinpoika
Kaapparialuksen päämies 1564, laivanpäällikkö 1570 Kalmarissa, aluksella "Finska Falcken" 1573-74, aluksella "Jonas" v.m.v., laivanpäällikkönä Helsingissä 1575, Ångermanlandin veistämöllä 1576, aluksella "Buffelen" 1577, Halikon veistämöllä 1577-78 ja Turun satamassa 1578-80, sai e.m.v. määräyksen kunnostuttaa Suomen alukset purjehduskelpoisiksi Narvan meritaistelualuetta varten. Laivanpäällikkö "Kalmar falcken"-aluksella 1579, Helsingin satamassa 1580-85, suorittanut tervanhankintoja Käkisalmen laivastolle 1586. Palvellut myös aluksella "Röda Draken". Kuollut 1578/88.
VA, 215a:63, 1261:31, 1386:43, 1387:29, 1419:17, 1444:38, 4129:31, 4152:48, 4174:17, 4207:13, 4214:11, 4234:31v-32, 4250:48, FR 96, 104-105, Lagus 4:297, -6:53, 132, Juh. Reg. 1578:20, KA, Rkb 1577-78/3; RVA, Rr 1578:48v, 1583:34; Börjeson-Hafström 1949, 62. Ks. s. 52.

Pekka Henrikinpoika
Asemestari (aliasemestari) 1574-80 aluksella "Häringe barken" (mahdollisesti välivuosina muuallakin).
VA, 1252:5, 1260:19, 1261:42; KA, Skgh 1580. -Mahdollisesti toiminut 1560-luvulla ampujana Viipurin linnassa (VA, FR 101).

Pekka Henrikinpoika
Käkisalmen laivaston laivanpäällikkö 1582-90, e.m.v. aluksella "Samson", 1591 aluksella "Utteren" 1/2 v, 1593 aluksella "Nektergalen". Maaomaisuutta Savossa, johon oli saanut verovapauden 26.4.1583 ja 30.8.1588.
VA, 215b:64v, -c:161v-162, FR 101, 104; RVA, Krigshist. handl. 5 (div. handl.); Börjeson-Hafström 1949, 62.

Pekka Henrikinpoika Hård (Hart)
Savosta kootun lippukunnan päämies 1580-83, joka ainakin osaksi muodostui talonpoikaisesta nostoväestä.
VA, 4176:142, 147, 6526:93; RVA, Krigshist. handl. 4 (div. handl.) RSA, MR 1582/32; Tawaststjerna 1902, 47. -Palvellut mahdollisesti 1560-luvulla siviilihallinnossa oriinratsastajana ja 1576 Klaus Åkenpojan tallimestarina (Kiuasmaa 1962, 571).

Pekka Henrikinpoika
Katselmuskirjuri huhtikuussa 1592 Martti Boijen lippueessa.
VA, 3459:94.

Pekka Jaakonpoika
Karjalaisen Tuomas Olavinpojan lippukunnan rummuttaja 1564, karjalaisen Antti Hookoninpojan 1572, saman osaston luutnantti 1574-75, samaa osastoa komentavan Juho Juhonpojan alaisena vänrikkiluutnanttina 1578 (?) -83, Lauri Erkinpojan vastaavan osaston vänrikkiluutnantti 1585-87 (osasto koottu Äyräpäästä) ja Pekka Grelsinpojan komentaman saman lippukunnan vänrikki 1588 (?) -98.
VA, 229a:21; RSA, MR 1564/40; II, 1572/12, 1574/10, 1578/2, 1579/20, 1584/33, 1598/15; KA, SMh B, Rullor 4, FC, 36.

Pekka Jaakonpoika
Laivanpäällikkö tai laivanihtien päämies 1570-71 toimipaikkanaan Viipuri, laivanpäällikkkö 1577 aluksella "Stålnebben", 1579-80 Rauman ja Porin laivaveistämöiden päällikkö sekä meriväen päämies, 1581 laivanpäällikkö (Skipshopman) aluksella "Raumo barken".
VA, 1341a:5, 1338:17, 2317:21, 3394:72, 4060:37, 4075:41, 4076:36, 4152:76v, 4158:55, FR 105; Skgh 1577/Halikko varf, 1581/2 Åbo sk.g. -Mahdollisesti hän on sama henkilö kuin P. J. Målare, joka Börjeson-Hafströmin (1949, 62) mukaan on palvellut vielä 1602 laivankapteenina. Jälkimmäinen ei ole henkilötilastoissa.

Pekka Jaakonpoika
Ylilaivamies 1583 aluksella "Rödhunden".
KA, HaF, 4/Flottans styrka.

Pekka Juhonpoika
Viipurin valliasemestari 1571-72 (?), kenttäasemestari 1573-90 (?). Verovapaus (21.6.1581) Viipurin pitäjässä olevaan tilaan. Puoliso Brita Klemetintytär.
VA, 5629:51v-52; ks.s. 38. -Turun linnan paikallinen asemestari P. J. on toinen henkilö (Kiuasmaa 1962, 571).

Pekka Juhonpoika
Karjalaisen Juho Kattin lippukunnan johtaja 1584, hämäläisen Olavi Pekanpojan lippukunnan vänrikki(luutnantti) 1590-98, päämies 1601.
VA, Grönblad 6:36; RSA, MR 1590/41, 44, 1593/25, 1598/13; KA, SMh B, Rullor 4, Skgh 1593/Åbo sk.g.; Anthoni 1937, 239.

Pekka Juhonpoika
Pontus De la Gardien laivuri 1580-luvun alussa, Turusta kootun ja Käkisalmen laivasto-osastolle alistetun meriväen laivuri 1585.
VA, 1398:22, 1445:53.

Pekka Juhonpoika Raij (Räyhä)
Ampuja ja asemestari 1577-79 aluksilla "Stormpinkan" ja "Blåpinkan", Käkisalmen laivastossa 1582-83 "Necken"-aluksen 1. ampuja ja asemestari, Helsingin sataman ja sotalaivaston yliasemestari 1589-93, v.m.v. aluksella "Hinden".
VA, 3377:32, 3385:132, 4147:69, 4150:18, 4225:46, FR 105; KA, Skgh 1589/Helsingfors sk.g., 1593/Åbo sk.g.

Pekka Knuutinpoika
Viipurista olevan lotjan laivuri 1593. Alus on kuljettanut salpietaria Turusta Viipuriin.
VA, FR 105.

Pekka Laurinpoika
Viipurissa 1576-78 toiminut ampuja ja asemestari, Tallinnan asemestari 1581.
VA, 4158:49, FR 106; RVA, Krigshist. handl. 4 (div. handl.).

Pekka Martinpoika
Laivuri 1564 aluksella "Stora Råbohjorten", 1566-70 aluksella "Lybske Hjorten", joka lienee eri alus kuin ensin mainittu. Ollut mahdolisesti vielä 1580 palveluksessa.
VA, 1082:22, 2152:60, 2191:26, 3316:55, 6526:95; KA, Skgh 1570/Stockholms sk.g.

Pekka Matinpoika
Laivuri 1582-83 Maskussa rakennetuilla lotjilla.
VA, 1425:25, 4218:50.

Pekka Maununpoika
Pohjalaisen Lauri Niilonpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1582-93. Palvellut mahdollisesti heinäkuussa 1591 Turun kaupunkijalkaväen vänrikkinä.
RSA, MR 1582/35; KA, SMh A. 6, B, Rullor 5.

Pekka Melkerinpoika
Tapani Mikonpojan Turun kaupunkilippukunnan luutnantti 1591.
KA, SMh B, Rullor 5.

Pekka Niilonpoika
Asemestari 1570-71 lippulaivalla "Lybske Hjorten".
KA, Skgh 1570/Sjötåg/2.

Pekka Niilonpoika Möller
Laivuri 1570 aluksella "Lille Svanen", 1571 aluksella "Ny Håpen", 1572 laivaveistämön laivuri, joka sai 21.1.1572 kuninkaalta uudistetun käskyn laivojen rakentamiseksi, mahdollisesti ylilaivamies 1575-76 aluksella "Engelske Pinkan", 1578 laivakirjuri Hogenskild Bielken aluksella, laivuri 1581-83, "Leijonet"-aluksen 2. perämies 1584-85, Käkisalmen veistämölaivuri 1584-90, laivakirjuri 1586-88, vankina lyhyen ajan Turun linnassa epäselvyyksien vuoksi laivaväen palkkojen maksamisessa. Käkisalmen sataman ylilaivuri 1589, lotjalaivuri 1591 Käkisalmen laivastossa, palveluksessa laivurina vielä 1593.
VA, 1291:20, 1419:19, 1450:51, 1482:39, 51, 53-55, 149+:62, 2248:3, 2377:15, 2392:134, 3316:56, 4123:59, 4138:23, 4218:50, 6604:48v, FR 96, 101, 105, Lagus 2:123; KA, Skgh 1590/Viborgs (Keksh.) sk.g.

Pekka Niilonpoika
Aksel Kurjen 2. neljänneksenmestari 1584-93 (?).
RSA, MR 1584/16.

Pekka Olavinpoika
Palveli 1570-71 laivakirjurina lippulaivalla "Westerviks Barken". Laivuri 1574-75 aluksella "Lybske Hjorten". Palvellut mahdollisesti 1560-luvulla aluksilla "Lybske Bohjorten" ja "Enhörning" sekä ylilaivamiehenä aluksella "Jonas".
VA, 1261:31, 1308:60, 2152:60, 3258:71; KA, HaF, 1/Sjöexped., 7; Skgh 1570/Viborgs sk.g.

Pekka Paavalinpoika
Martti Boijen ratsulippueen neljänneksenmestari 1580-luvun lopulta ainakin vuoteen 1590 (syyskuuhun). Sai verovapauden 4.9.1587 toistaiseksi Juustilan Neulasaaresta ja Lihaniemestä oleviin maaomistuksiinsa.
VA, 5628:37v, 5629:52, 5637:41v.

Pekka Pekanpoika
Helsingin sataman henkilökuntaan kuuluva laivakirjuri syyskuussa 1591 laaditun vahvuusluettelon mukaan. Samanniminen henkilö on 1580-luvun alkupuolella palvellut sekä laivakirjurina että laivurina.
VA, 1422:80, 4214:91, FR 104-105.

Pekka Pekanpoika
Kymenlaaksosta kootun Olavi Wargin lippukunnan katselmuskirjuri 1590.
RSA, MR 1590/43:531.

Pekka Sipinpoika
Laivanpäällikkö 1573 aluksella "Viborgs pinka", 1574 aluksella "Memnon", saa kuninkaalta määräyksen varustaa 4.4.1576 Suomen sotalaivoja tehtävänä toimia merirosvo(kaappari)aluksia vastaan.
VA, 2257:34, 4099:5, Juh. reg. 1576-43, 79; KA, HaF, 7.

Pekka Sveninpoika
Lauri Niilonpojan pohjalaisen lippukunnan johtaja 1583-90. Neljänneksenmestari 1593.
VA, Grönblad 6:34v-35; RSA, MR 1578/21, 1582/35; KA, SMh A. 6. Ks. s. 26.

Pekka Söyringinpoika
Narvan purjehdusalueen provianttikirjuri 1571 toimipaikkanaan Viipuri ja Helsinki.
VA, 3321:16, 5341:37; Kiuasmaa 1962, 574 (tuskin samaistettavissa e.m. laivan päällikkö P. S:n kanssa).

Pekka Tuomaanpoika
Lauri Torsteninpojan ratsulippueen provossi 1571-72.
RSA, MR 1570/28; KA, SMh B, Rullor 3.

Pelle Pekanpoika
Ensimmäinen ampuja 1570 aluksella "Brännaren", asemestari 1570-75. Palvellut aikaisemmin 1560-luvun keskivaiheilla asemestarina aluksella "Springe Hvalen".
Va, 1021:29, 1261:5, 3358:19; KA, Skgh 1570/Viborgs, Stockholms sk.g.

Pelle Pekanpoika
Toinen perämies 1570-71 aluksella "Stålnebben" Viipurin laivaleirissä, laivamies 1573-76, laivakirjuri 1576 aluksella "Björnen", ylilaivamies 1577 ja laivakirjuri aluksilla "Kloshuggaren" ja "Jonas" ja 1581 aluksella "Mersepinkan". Ollut mahdolllisesti palveluksessa vielä 1590-luvun alussa laivakirjurina aluksella "Josep".
VA, 1316:30, 1338:19, 1425:24, 1523:81, 4102:48, 4150:16, 4218:51, FR 105; KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g., 1577/Halikko varf. -Maininta samannimisesta laivamiehestä Helsingissä 1560-luvun lopulta tarkoittanee häntä (VA, FR 101).

Pelle Pekanpoika
Pohjanmaalta kootun lippukunnan päämies 1577, Lauri Niilonpojan vastaavan osaston vänrikki 1580-93, pohjalaisen lippukunnan päämies 1599-1600. Osallistui kesällä 1599 herttuan puolella oikeudenkäyntiin hänen vastustajiensa tuomitsemiseksi.
VA, 171:43, 189:5v, 1471:94, 4152:64v, 68v, 4250:48, Grönblad 7:157v-158; RSA, MR 1578/2, 1582/35; KA, SMh A. 6; Anthoni 1937, 25. -Mahdollisesti hän on palvellut ruotsalaisen Per Jakobsonin lippukunnan provossina 1571 (VA, 4072:37).

Pentti Erkinpoika
Valentin Gödiken satakuntalais-hämäläisen lippukunnan yliruotumestari 1579-80, Hannu Mikonpojan satakuntalaisen lippukunnan vänrikkiluutnantti 1583-85.
KA, SMh B, Rullor 4; RSA, MR 1579/20.

Pentti Erkinpoika
Helsingissä 1587 toiminut asemestari. Kuului laivaston tykkiväkeen.
KA, HaF, 8.

Pentti Henrikinpoika (Dufva-sukua, Stensnäsin isäntä)
Lauri Torsteninpojan ratsulippueen neljänneksenmestari 1571-72, vänrikki 1573, luutnantti 1574-76. Aatelislippueen ratsumestari 1581-83. K. 1587.
VA, 2264:25, 4126:6, 4299:62; RSA, MR 1570/28; KA, SMh B, Rullor 3; Ramsay 1909-16, 88; Tawaststjerna 1902, 25, 25. -Mahdollisesti hän on palvellut karjalaisen Tuomas Olavinpojan lippukunnan neljänneksenmestarina 1560-luvun keskivaiheilla (RSA, MR 1564/40:II). Jälkimmäinen ei ole mukana henkilötilastoissa.

Pentti Henrikinpoika
Pohjalaisen Hannu Mikonpojan lippukunnan johtaja 1600.
RSA, MR 1600/7.

Pentti Jaakonpoika
Laivamiehenä 1573, jolloin on liikkunut Suomessa suuren laivamiesjoukon johtajana (ylilaivamiehenä ?), laivaväen vänrikki 1579-82 aluksella "Kalmar Barken", laivuri 1581-82 aluksella "Lybske Ormen", 1583 määrätty laivurina tarkastamaan maan kaikkia lotjia, luultavasti edelleen palveluksessa 1588 laivurina aluksella "Sibbo galejan", käskynhaltijan, kreivi Lejonhufudin laivurina 1589 aluksella "Nektergalen", jolla hän palveli vielä 1593 samassa tehtävässä.
VA, 1386:73, 1492:1, 1510:25, 3407:135, 3448:79v, 4102:48, 4170:33, 4202:54v-55, 4214:11, FR 104-105; KA, Skgh 1580/3, 1589/Helsingfors sk.g., 1593/Åbo sk.g.

Pentti Juhonpoika
Talonpoikaisnostoväen päämies 1577-78 Pyhtään sotaleirissä.
Tawaststjerna I 1918-20, 195.

Pentti Juhonpoika
Laivuri 1584 Käkisalmen laivastossa, lippulaiva "Engelen"-aluksen 2. alivanpäämies 1587, laivanpäämies 1589-90, amiraali Klaus Flemingin "Svalan"-aluksen päämies 1593-94 (?).
VA, 5631:66v; KA, HaF, 8; Kiuasmaa 1962, 575.

Pentti Kaarlenpoika
Asemestari 1578-79 aluksella "Svarta pinkan", 1580-81 (?) aluksella "Mersepinkan".
VA, 1359:16, 3385:103; KA, Skgh 1580/Helsingfors sk.g.

Pentti Klemetinpoika (Esping-sukua ?)
Pohjalaisen Lauri Niilonpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1588-90, toiminut myös 1589 vahtimestarina osallistuen Tallinnan linnan inventaarioon, pohjalaisen Hannu Mikonpojan osaston luutnantti 1590-92.
RSA, MR 1590/38; KA, SMh A. 6, F, 365, 1589/92; Ramsay 1909-16, 104.

Pentti Laurinpoika
Porissa 1578-79 toiminut laivaveistämän kirjuri.
VA, 2322:26, 2331:9, 3373:43.

Pentti Laurinpoika (Hammartorpin isäntä)
Palvellut Aksel Kurjen lippueen päällystössä 1580-90-luvulla (1588-94) pääasiassa neljänneksenmestarina tai luutnanttina. komensi lyhyen aikaa 1591 voutilippuetta, jolloin oli mauri Gripin käskystä linnaleirissä Ylä-Satakunnassa, Ramsayn mukaan liittyi Kaarle-herttuaan, komensi Satakunnan huoveja kesällä 1600 ja nimitettiin 1602 Narvan isännistöön. Kuoli 1615.
VA, 152:cd:2, -ef:9, 3474:27, Biogr. Bengt Larsson, Grönblad 6:34v-35; Ramsay 1909-16, 369; Waaranen, Urkunder I, 74.

Pentti Mikonpoika
Antti Hookoninpojan karjalaisen lippukunnan neljänneksenmestari 1572-74, provossi 1575, saman osaston Juho Juhonpojan alaisena neljänneksenmestarina 1578-79.
RSA, MR 1572/12, 1574/10, 1578/2 (1579/20).

Pentti Niilonpoika
Ensimmäinen ampuja 1570-71 aluksella "Nyköpingsbarken" Viipurissa, asemnestari 1572 aluksella "Viborgs Morianen".
KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g.

Pentti Niilonpoika
Perämies 1570-71 aluksella "Nyköpingsbarken" Viipurissa.
KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g.

Pentti (Niilonpoika) (Skult)
Laivuri 1591 aluksella "Finske Svanen". Palvellut mahdollisesti 1580-luvun alkupuolella Tukholmaan sijoitetulla aluksella (brädeskeppet), joka lienee ollut linnan rahtialuksia.
VA, 1512:3, FR 105.

Pentti Olavinpoika (Skult)
Viipurilainen porvari ja kaupungin muonavaraston kirjuri 1571-75, v.m. vuonna esiintyi myös kaupungissa olevan sotaväen provossina.
VA, 4126:9; Kiuasmaa 1962, 576.

Pentti Olavinpoika
Esiintyi kesäkuussa 1583 laivanpäällikkönä, alus tuntematon.
VA, 1415:53.

Pentti Pekanpoika
Palveli Viipurissa 1562 perämiehenä aluksella "Falcken", laivurina 1567 aluksella "Blåmånen" ja 1567-68 ylilaivamiehenä aluksella "Viborgs Morianen".
VA, 4033:49, FR 101; KA, HaF, 7.

Pentti Pekanpoika
Satakuntalaisen Hannu Pekanpojan lippukunnan vänrikkiluutnantti 1583-84.
RSA, MR 1582/34.

Pentti Pekanpoika
Aksel Kurjen ratsulippueen neljänneksenmestari 1587.
RSA, MR 1584/16.

Pertteli Erkinpoika
Karjalaisen Juho Kattin neljänneksenmestari 1584.
KA, SMh B, Rullor 4.

Pertteli Henrikinpoika
Oulun linnoituksen asemestari 1591-97.
VA, 1513:60; KA, SMh A. 6; RSA, MR 1592/37.

Pertteli Ivarinpoika (Järppilän isäntä)
Hovilippueen ratsumestarina 1575-80, v.m.v. osastossa oli myös voudinpalvelijoiden ja kaupunkien asettamaa väkeä, toimi Aksel Kurjen luutnanttina 1590-luvun alussa, Turun linnan isännistössä 1597. Kuoli 1620.
RSA, MR 1584/16; Tawaststjerna 1902, 6, 29; Blomstedt 1958, 410; Kiuasmaa 1962, 577.

Pertteli Jaakonpoika
Laivuri 1581 aluksella "Svenska Ormen", tarkasti maaliskuussa 1583 Suomen voutikuntien lähettämiä verosuorituksia, esiintyi marraskuussa laivurina Erik Månssonin aluksella Tukholmassa. (Omistaja tai aluksen päällikkö ei ole kuulunut sotalaivaston päällystöön). Laivurina 1584 aluksella "Märsepinkan", 1585 Suomen laivaston täysivaltainen raudan hankkija Ruotsin kaivoksissa. Suomen ja Käkisalmen veistämölaivuri tai lotjalaivuri Käkisalmen laivastossa 1589-91. Toiminut v.m.v. Turun satamassa.
VA, 1425:25, 4234:33, 4225;3, FR 101, 105; KA, Skgh 1585/Helsingfors sk.g., 1591/3/Viborgs sk.g.; Kiuasmaa 1962, 440.

Pertteli Knuutinpoika
Pohjalaisen Lauri Niilonpojan lippukunnan katselmuskirjuri 1583.
VA, 4222:79.

Pertteli Martinpoika
Ensimmäinen ylilaivamies 1579 aluksella "Finska barken".
KA, Skgh 1579/2/8.

Pertteli Maununpoika
Hämäläisen Olavi Pekanpojan lippukunnan katselmuskirjuri 1593, vastaavan Niilo Laurinpojan komentaman osaston 1598.
VA, 4313:84; RSA, MR 1593/25, 1598/13; KA, Skgh 1593/Åbo sk.g.

Pertteli Mikonpoika
Laivuri 1574 aluksella "Halvmånen" ja 1575 aluksella "Ulfen".
VA, 1261:31, 2277:39.

Pertteli Mikonpoika
Suomessa 1590-luvun alkupuolella toiminut muonavarastoaluksen laivuri.
VA, 1533:83.

Pertteli Olavinpoika
Palvellut mahdollisesti Helsingissä 1560-luvun alkupuolella vouti Henrik Simonpojan palvelijana, laivanpäällikkö 1569-70 (?), laivakirjuri 1570-71 aluksella "Rosen" Viipurissa, 1573-78 aluksilla "Rödhunden" ja "Ormen", Porin satamakirjuri 1579-80, on toiminut samaan aikaan myös laivanpäällikkö Pekka Haraldinpojan sijaisena suorittaen tarveainehankintoja laivastolle, osallistui Klaus Åkenpojan sotaneuvotteluun Hämeenlinnassa 1580/81, Turun ja Porin läänin laivakirjuri ja aliamiraali Erkki Perttelinpojan sijaisena, toiminut tästä alkaen Turun sataman kirjurina ja siellä sijainneen amiraalinkanslian päällikkönä. Erityisesti 1587 hänet mainitaan amiraalin valtuuttamana sijaisena. Suoritti viimeisiä kuittauksia marraskuussa 1587, mainittiin jo seuraavana vuonna Turun linnan vierasluetteloissa kuolleena. Hänen puolisonsa Kaarina Tuomaantytär ja vävynsä Klemetti ovat vielä 1590-luvun alussa selvittäneet rästiin jääneitä P. O:n palkkoja. Verovapaus Rymättylässä olevaan tilaan. Läänityksiä Lempäälästä (Innilästä).
VA, 129:56, 2227:4, 3228:9, 23; KA, F. 365, 1586/60, Skgh 1570/Viborgs sk.g., Varuh. och handl. Stockholms sl.; RVA, Krigshist. handl. 5 (div. handl.); Kiuasmaa 1962, 578.

Pertteli Pekanpoika
Laivamies 1578, laivuri 1579-81 alkuperältään ranskalaisessa "Blåpinkan"-kaapparialuksessa, jonka omisti turkulainen porvari Martti Knep. Syyskuussa 1581 hän esiintyi laivurina aluksella "Kalmar Hjorten". Laivuri 1584 aluksella "Gripen", joka oli sijoitettu Helsinkiin.
VA, 188:9, 1338:24, 1376:51, 52, 1386:73, 3411:60, FR 105. -Luultavasti hän on palvellut 1580-81 myös ylilaivamiehenä "Svalan"-aluksella (KA, Skgh 1580/Utgiftsregister på sjöfolk).

Pertteli Simonpoika
Laivamies 1588 Kemiöstä olevalla aluksella, lotjalaivuri 1589.
VA, 1494:53; KA, Skgh 1589/Helsingfors sk.g.

Pertteli Yrjänänpoika
Laivuri 1595 Lauri Juhonpojan (?) aluksella, jonka nimi on tuntematon.
VA, FR, 107. -L. J. saattoi tarkoittaa Lohjalla asuvaa samanaikaista Raaseporin voutia (Almqvist IV, 142).

Peter Dhäm (?)
Aksel Kurjen ratsulippueen vänrikki 1587.
RSA, MR 1584/16.

Peter Felt
Viipurissa 1574-99 toiminut ammusten valmistuksen ylivalvoja (överste föltfyrverker).
VA, 228d:4 (1587); KA, HaF, 8, FC, Prov. räkensk. 25:1, 51; RSA, 1578/2.

(Peter) Pekka Grelsinpoika
Juho Juhonpojan karjalaisen lippukunnan provossi 1579, päämiesluutnantti 1583, samaa osastoa komentaneen Lauri Erkinpojan alaisena luutnanttina 1585-90, osaston päämiehenä 1591-99. Lippukunta oli 1590-luvun alussa Käkisalmessa.
VA, 171:3v, 229a:21, 22a, 5682:76v-77, 5715:75, 5765:59v; RSA, MR 1578/2, 1585/33; KA, SMh B, Rullor 4, FC 36.

Pihl (Pill), ks. Daavid Pihl

Polack, ks. Yrjänä Matinpoika

Posa, ks. Krister Mikonpoika

Posa, ks. Matti Pekanpoika

Posa, ks. Tuomas Niilonpoika

Prosten Pekanpoika
Kenttätykistön hevosten rehustaja 1580-luvun alkupuolella.
Ks. s. 00.

Pryss (Prytz), ks. Yrjänä Pryss

Päivännousu, ks. Matti Erkinpoika

Raij (Räyhä), ks. Pekka Juhonpoika

Ram, ks. Lauri Torsteninpoika

Rasmus Ingemarinpoika
Laivuri 1575 aluksella "Nye Gallejan", 1577 aluksella "Kloshuggaren".
VA, 1280:6v; KA, Skgh 1577/Halikko varf.

Rasmus Juhonpoika
Palvellut 1566-68 Halikon voutina ja 1570-luvun keskivaiheilla Porvoon ja Viikin kartanonvoutina, luultavasti 1586 Lauri Juhonpojan lippukunnan luutnantti.
VA, 3355:1, 3418:57; Almqvist IV, 211.

Rauta (Rautta), ks. Matti Laurinpoika

Rennare, ks. Martti Juhonpoika

Rovarnäs, ks. Gudmund Aretinpoika

Samuel Holgerinpoika
Katselmuskirjuri 1595 uusmaalaisen Steen Maununpojan lippukunnassa.
VA, 1554:3.

Sax, ks. Yrjänä Pekanpoika

Siivart Siivartinpoika
Uudeltamaalta kootun Sven Erkinpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1582, provossi 1582-85 (?), päämiesluutnantti 1591 (?), mahdollisesti 1598-99 Turussa toiminut lippukunnan päämies. Mestattu Turussa 1599.
VA, 171:3v, FR 96; RSA, 1582/37, 1598/12; Anthoni 1935, 183. -Irrallisen ja osaksi epäselvän kuittausmerkinnän mukaan (RSA, MR 1590/37) hän on v:n 1591 lopulla palvellut uusmaalaisen Sten Maununpojan lippukunnan päämiesluutnanttina.

Silvast (Silvester) Sipinpoika
Neljänneksenmestari 1578 Lauri Juhonpojan lippukunnassa, samoin 1582-86 Hannu Mikonpojan satakuntalaisessa osastossa.
RSA, MR 1578/2, 1582/34; KA, SMh B, Rullor 4.

Simo Antinpoika
Viipurissa 1580 toiminut laivanpäällikkö, joka on suorittanut tervahankintoja s.v. mm. Savosta laivojen kunnostamiseksi. Palvelupaikkana oleva alus on tuntematon.
VA, 5477:32, 6526:94v.

Simo Henrikinpoika Träkopp
Laivuri 1563-64 aluksella "Helsingfors Jakten", 1565-66 aluksella "Skotte pinkan", jonka toinen käytössä ollut nimi oli "Mactophus", 1569-70 aluksella "Rödhunden".
VA, 1040:44, 2152:60, 3244:42, 53, 3262:4, 3312:22, 3986:40, FR 105-106; KA, HaF, 1/Sjöexp., 4/Flottans styrka.

Simo Jaakonpoika Skinnare
Laivuri 1571 aluksella "Brännaren", 1572-74 (ali)laivuri aluksella "Finska Memnon (Nemden)", aluksella "Björnen" 1574-75, veistämölaivurina Halikon Angelniemen veistämöllä ja siellä valmistuneen aluksen laivurina vuoteen 1578 (alus lienee "Svarta pinkan"), sai 1579 määräyksen toimia laivanpäällikkö Tuomas Antinpojan apulaisena tervan kantamiseksi Varsinais-Suomesta, Turun laivaveistämöllä 1580 laivurina, porilaisen aluksen ("Jakten") laivuri 1580-81 (?), amiraali Erkki Perttelinpojan laivuri 1582-83 ja Arvi Eerikinpojan 1585 ja 1594-95 aluksella "Duvan".
VA, 1280:iv, 3382:161, FR 104; KA, Skgh 1579/2/9 Sjötåg, HaF, 7/Skeppsflottans lön 1573; RSA, MR 1579/25; Kiuasmaa 1962, 581.

Simo Laurinpoika
Viipurin linnalaivuri 1560-61, laivuri 1572-74 aluksella "Viborgs Morianen".
VA, 1200:59, 1225:13, 1260:11, 3348:13, 4099:5; KA, HaF, 7; Kiuasmaa 1962, 582.

Simo Laurinpoika
Perämies ja laivuri 1584-90 aluksella "Leijonet" Käkisalmen laivastossa.
KA, Skgh 1590/Viborgs (Keksh.) sk.g.

Simo Markunpoika
Laivakirjuri 1595, joka sai palkaksi kuusi tynnyriä viljaa vuodessa. Palvelupaikka laivastossa tuntematon. Toiminut myös kuninkaan perintötilojen valvojana. Elossa vielä 1600.
VA, 2431:21v, 2432:145, Lagus 9:305.

Simo Martinpoika
Laivuri 1579-82 aluksilla "Mersepinkan" ja "Strutsen", joka v.m.v. oli sijoitettu Helsinkiin.
VA, 1361:63, 1398:36, 4202:54, 4214:92, FR 105; KA, Skgh 1589/3, F, 410, 1582/1.

Simo Martinpoika
Kenttäasekirjuri 1586-91 toimipaikkana Viipuri.
KA, FC, Prov. räkensk. 53.

Simo Matinpoika
Palvellut mahdollisesti 1579 Juho Juhonpojan lippukunnan ruotumestarina, Maunu laurinpojan hämäläislippukunnan vahtimestarina 1584-85, vastaavan Olavi Pekanpojan komentaman osaston 1590-93 ja Niilo Laurinpojan 1598.
VA, 4313:77; RSA, MR 1579/20, 1584/18, 1590/41:156, 44, 1593/25, 1598/13.

Simo Matinpoika
Pohjanmaan laivaveistämöllä 1580-81 (?) ja Halikon Angelniemessä toiminut laivanrakennusmestari. Mainittiin 1594 kuolleeksi. Puoliso Kaarina Mikontytär.
VA, 1450:48, Lagus 9:204, Grönblad 11:41; KA, Skgh 1580/Österb. varf.

Simo Maununpoika
Sven Erkinpojan uusmaalaisen lippukunnan vahtimestari 1582-83.
RSA, MR 1582/37.

Simo Niilonpoika
Satakunnasta kootun Hannu Mikonpojan lippukunnan johtaja 1582-86, Valentin Gödiken hämäläisosaston 1590-91.
VA. Militaria I (Valentin Gödikes knekter); RSA, MR 1582/34, 1590/43; KA, SMh B, Rullor 4.

Simo Niilonpoika (Leijonmarck-sukua)
Satakunnasta kootun Hannu Pekanpojan lippukunnan vänrikki 1592, Hartikka Henrikinpojan tallimestari 1593, laivanpäällikkö 1599, Viipurin (Koiviston ja Säkkijärven) jalkaväen päämies 1599-1602 (?). Kuoli 1605.
VA, 155a:6; RSA, MR 1592/36; KA, Ränteriräkensk. II, A:70; Vaaranen, Urkunder I, 200; Ramsay 1909-16, 256.

Simo Olavinpoika
Laivuri 1591 aluksella "Falcken". Palvellut mahdollisesti 1580-luvulla aluksella "Norbåttens barken".
VA, 1415:51, 1419:21, 1512:3, 3407:166, FR 104.

Simo Pekanpoika
Laivuri 1574 aluksella "Engelska Minionen", 1575-78 aluksella "Jonas" ("Blåpinkan"), 1579-82 laivuri Porin (Yyterin) laivaveistämöllä, 1583 Helsinkiin sijoitetun lotjalaivaston laivurina, palvellut ainakin 1585-88/89 Porin (Luvian) veistämön johdossa laivanpäällikön arvoisena (luultavasti jo 1581 saavuttanut tämän aseman veistämötoimen alalla). Mainitaan kuolleena 1590. Maaomaisuutta Sauvossa.
VA, 1252:19, 1316:32, 1338:3, 23, 1359:10, 25, 1386:72, 1419:18, 1425:24, 1444:55, 2338:14, 2392:115, 4150:3, 4161:27, 4181:28, FR 105-106; KA, Skgh 1579/2/9 Sjötåg, 1583/3 Helsingfors sk.g.; Kiuasmaa 1962, 583-584.

Simo Pekanpoika
Lauri Juhonpojan lippukunnan provossi 1577-79.
RSA, MR 1578/2, 1579/22; KA, Ränteriräkensk. II, A:70.

Simo Simonpoika
Aksel Kurjen neljänneksenmestari 1591-99. Kotoisin Sipoon Nistelästä, missä hänellä oli maaomaisuutta. Oli määrätty 1599 vangittavaksi.
VA, 152b:14, 16, 23v, 3474:38; RSA, MR 1584/16; Anthoni 1937, 6 (alam. 1).

Simo Tapaninpoika
Käkisalmen laivastossa 1588-90 (?) palvellut aliasemestari, 1591 asemestari aluksella "Siken" samassa eskaaderissa.
VA, FR 101; KA, Skgh 1590/Viborgs (Keksh.) sk.g.

Simo Tuomaanpoika
Närpiön laivaveistämöllä 1586 palvellut laivuri ja rakennusmestari, 1587-88 samalla veistämöllä rakennetun aluksen laivuri, ehkä vielä veistämöpalvelussakin, 1589 laivuri aluksella "Nya galleijan", joka oli käskynhaltijan, kreivi Leijonhufvudin käytössä, laivuri ja laivanpäällikkö 1591-93 aluksella "Duvan".
VA, 1450:48, 1471:23, 37, 1490:59c, 1503:116, 1512:3, 1513:61, 1538:114, 2376:22, 2392:103v-104, FR 96, 104-105, Lagus 4:178, Grönblad 6:36, KA, Skgh 1589/Helsingfors sk.g., 1593/Åbo sk.g.

Sipi Antinpoika
Savon linnanalivouti 1577-79, savolaisen Ambrosius Henrikinpojan lippukunnan vahtimesstari 1579-80, linnan vahtimestari 1586 (1/2 v).
RSA, MR 1578/22; Kiuasmaa 1962, 584.

Sipi Henrikinpoika (Silfverbögel-sukua)
Aksel Kurjen ratsulippueen vahtimestari 1570-luvulla ja 1591-93. Toimi päämiehenä Nuijasodassa 1597. Ratsulippueen neljänneksenmestari 1601, luutnantti 1605, ratsumestari 1611. Elossa 1624. Kotoisin Padasjoen Koskipäältä, omisti Hartolassa tilan ja siihen kuuluvan torpan. Suku aateloitu 1639.
VA, 129:40; Anthoni 1937, 6 (alam. 1), 240.

Sipi Jaakonpoika
Lauri Niilonpojan pohjalaisen lippukunnan (vänrikki)luutnantti 1583-87. Kuoli 1587.
RSA, MR 1578/2, 1582/35.

Sipi Jaakonpoika
Karjalaisen Juho Kattin lippukunnan vahtimestari 1584, kymenlaaksolaisen Olavi Wargin osaston vahtimestari 1590.
RSA, MR 1590/43:531; KA, SMh B, Rullor 4.

Sipi Juhonpoika
Pohjalaisen Lauri Niilonpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1582-90, vastaavan Hannu Mikonpojan komentaman osaston 1590-92.
RSA, MR 1582/35, 1590/38; KA, SMh A. 6.

Sipi Juhonpoika
Laivuri 1581 Käkisalmen (Laatokan) laivastossa. Laivanpäällikkö 1584-90 aluksella "Laxen" ja 1591 laivuri aluksella "Hvalen" Käkisalmen laivastossa, esiintyi laivurina 1598 ja 1601 Viipurin Kiiskilahden veistämöllä.
VA, FR 101; KA, Skgh 1590, 1599-1601/Viborgs (Keksh.) sk.g.; RSA, AR 1581/9, MR 1598/8.

Sipi Klemetinpoika
Ruotumestari 1579 Juho Juhonpojan karjalaisessa lippukunnassa, Lauri Erkinpojan Äyräpään lippukunnan 1. neljänneksenmestari 1584-90 ja Pekka Grelsinpojan komentaman osaston 1591-98.
VA, 229a:21; RSA, MR 1579/20, 1590/43; KA, SMh B, Rullor 4, FC, Löningsreg. 36.

Sipi (Laurinpoika) Hop
Mainitaan 1567 asemestarina Helsingissä. Ensimmäinen ampuja 15709 aluksella "Halvmånen", ampuja 1577 aluksella "Björnen", s.v. asemestari aluksella "Ormen", 1577-78 esiintyi kenttäasemestarina ja maaretken asemestarina joulukuussa/helmikuussa tehdyissä kuittauksissa, jolloin oli mm. Pyhtään sotaleirissä, 1582 laivaväen asemestari, mahdollisesti 1590-luvun alussa Suomen veistämötoiminnasta vastannut laivankapteeni.
VA, 233e:8, 1319:6, 1333:37, 1338:20, 24, 1419:21, 3382:137, FR 101, 105; KA, Skgh 1570/Stockhoms sk.g., 1578/Åbo sk.g., HaF, 7.

Sipi Martinpoika
Käkisalmen (Laatokan) eskaaderissa 1585 laivakirjurina, Etelä-Suomen (Luvian) veistämöillä laivakirjuri 1586-90.
VA, 2377:13, 2392:115; KA, Skgh 1590/Södra-Finl. gall. byggn., HaF, 8, RSA, AR 1583/14.

Sipi Mikonpoika
Laivakirjuri 1570-71 aluksella "Råbocken" Viipurissa.
KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g.

Sipi Mikonpoika
Käkisalmen laivaston yliasemestari 1593. Palvellut Käkisalmessa edelleen asemestarina 1596. Ollut mahdollisesti aikaisemmin 1582-90 Viipurin linnanalivoutina.
VA, 5682:77v; KA, SMh D. 3; Kiuasmaa 1962, 586 (mahdollisesti hänet voidaan identifioida myös 1584-90 Hämeenlinnan salpietarinkeittäjänä toimineen S. M:n kanssa).

Sipi Pekanpoika
Porin kaupungin kirjurina 1564-72, Ala-Satakunnan 2. alikirjuri 1575, laivuri 1578-82 aluksella "Björneborgs pinka", mahdollisesti Ylä-Satakunnan vouti 1589-91, kuningatar Gunillan huomenlahjatilojen vouti 1594-96. Toimi Ala-Satakunnan lainlukijana 1593, 1607, Vehmaan 1592-95 ja Sääksmäen 1599-1600.
Kiuasmaa 1962, 587. -Mahdollisesti hän on palvellut laiva-ampujana 1574 Helsingin laivaveistämöllä (VA, 2268:83).

Sipi Perttelinpoika
Lauri Pentinpojan savolaisen lippukunnan provossi 1584.
VA, 1428:103.

Sipi Perttelinpoika
Asemestari 1583 aluksella "Rödhunden". Mahdollisesti samaistettavissa 1570-luvun alussa toimineen ampujan kanssa.
VA, 4076:59.

Sipi Simonpoika
Laivuri 1589, joka on kuljettanut elintarvikkeita Helsingistä Viipuriin. Esiintyi 1593 elintarvikealuksen laivurina Turussa. Osallistui 5.8.1597 Turussa uskollisuuden vakuutukseen amiraali Pentti Söyringinpojalle.
VA, FR 105 Grönblad 6:270; KA, Skgh 1593/Åbo sk.g.

Sipi Sipinpoika
Laivuri 1582 Porissa, mahdollisesti laivamiehenä (laivurina) 1584 aluksella "Mersepinkan", joka toimi Narvan merialueella.
VA, 1398:70, 1429:36.

Sipi (Jostinpoika) Småpepper
Katselmuskirjuri 1580-luvulla (1582-87) sekä mahdollisesti 1590-luvun alkupuolella Martti Boijen ratsulippueessa. Sai 26.6.1582, 6.10.1587 ja 22.7.1593 päivätyillä kirjeillä verovapauden joihinkin Pernajan pitäjässä sijaitseviin tiloihin. K. 1605.
VA, 3474:26; Ramsay 1909-16, 412.

Skalm, ks. Hannu Perttelinpoika

Skilling, ks. Markku Skilling

Skinnare, ks. Simo Jaakonpoika

Skreddare, ks. Olavi Skreddare

Skult, ks. Pentti Niilonpoika

Skult, ks. Pentti Olavinpoika

Skytte, ks. Martti Juhonpoika

Smålänning, ks. Bryniel Gudmundinpoika

Småpepper, ks. Jost Småpepper

Småpepper, ks. Sipi (Jostinpoika) Småpepper

Sone Knuutinpoika
Laivakirjuri 1570 aluksella "Memnon".
KA, Skgh 1570/Stockholms sk.g.

Sormunen, ks. Niilo Erkinpoika

Sten Maununpoika (Dönsbyn isäntä)
Todennäköisesti palvellut 1580-lvulla neljänneksenmestarina Hämeestä kootussa Maunu Laurinpojan lippukunnassa. Etelä-Suomen (Halikon) ja Uudenmaan lippukunnan päämies 1589-93. Pakeni 1599 herttuaa Tallinnaan, mutta palasi takaisin Turkuun seuraavana vuonna.
VA, 165:11, 3448:114v, 3451:151, Lagus 7:235, FR 104; RSA 1590/43:603; KA, SMh A. 6; Sommarström 1935, 116-117; Anthoni 1937, 122. 137, 122

Sten Pekanpoika
Laivanpäällikkö 1573 aluksella "Stålnebben".
VA, 1236:53. -Luultavasti hänet voi samaistaa Varsinais-Suomessa toimineen kruunun hallintomiehen kanssa, joka on palvellut mm. Saaren ja Piikkiön voutina sekä Turun linnan alivoutina 1560-luvulta 1580-luvun alkuun (Kiuasmaa 1962, 588).

Storknecht, ks. Paavali Storknecht

Strenge, ks. Maunu Strenge

Stuth, ks. Markku Martinpoika

Styreman, ks. Lauri Styreman

Stållp, ks. Hannu Stållp

Surra, ks. Yrjänä Simonpoika

Sven Antinpoika
Palvellut 1581 Suomen asehallinnon maaretken provossina, savolaisen Pekka Henrikinpojan lippukunnan johtaja 1582, tykistön provossina 1583, Olavi Pekanpojan savolaisen osaston vänrikkiluutnantti 1584, samassa tehtävässä 1590-91 Juho Kattin komentamassa savolaisyksikössä.
RSA, MR 1582/32, 1590/42:6; KA, SMh B, Rullor 4, Prov. räkensk. 49; Kiuasmaa 1962, 589 (missä hänet samaistetaan myös samannimisen Mustasaaren salpietarin keittäjän kanssa).

Sven Brynielinpoika
Laivuri 1573-75 Kalvön laivaveistämöllä Siuntiossa.
VA, 2277:39, 3348:3, 3359:38; KA, Prov. räkensk. Nils Bagges räkensk. 1573. -Samanniminen laivuri on 1560-luvun alussa palvellut aluksella "Finska Höken" (KA, HaF, 1/Sjöexp.). Hän ei esiinny henkilötilastoissa.

Sven Erkinpoika
Uusmaalaisen Olavi Erkinpojan lippukunnan 1. neljänneksenmestari 1578-85 (?), saman osaston päämies 1586-93, käskynhaltija, kreivi Leijonhufvudin, ampujien päämies helmikuussa 1590 Pyhtään leirissä, päämiehenä edelleen 1595-99, v.m. vuonna karjalaisen osaston johdossa. Päällikkönä vielä v. 1607. Maaomaisuutta Kaarinassa, verovapaus 2.4.1586.
VA, 174:119, 122, 3448:84, 5765:59, FR 96 107, Lagus 6:133; RVA, Krigshist. handl. 4 (div. handl.); RSA, 1578/2, 1579/23, 1580/13, 1593/24; KA, SMh B, Rullor 5, Prov. räkensk.; Protocolon, -4, 48; Tawaststjerna 1902, 41; Sommarström 1935, 116.

Sven Hannunpoika
Palvellut luultavasti 1560-luvun keskivaiheilla ampujana aluksella "Helsingfors Jakten". Asemestari 1575. Tarkempi toimi tuntematon.
VA, 4123:60, KA, HaF, 1/Sjöexped.

Sven Helsingh
Laivanpäällikkö 1579 aluksella "Flyspånen".
VA, 188:7.

Sven Hookoninpoika
Savossa 1581 toimineen talonpoikaisnostoväen päämies.
Tawaststjerna 1918-20, 462, 466.

Sven Jaakonpoika
Ylilaivamies 1584-90 aluksella "Siken" Käkisalmen laivastossa.
KA, Skgh 1590/Viborgs (Keksh.) sk.g.

Sven Juhonpoika
Pohjanmaalta kootun Paavali Helsinghin lippukunnan katselmuskirjuri 1592, Pohjanmaan lippukunnan päämies maaliskuussa 1599. Osallistunut kesällä 1599 herttuan oikeusistuimen työskentelyyn Ruotsissa.
RSA, MR 1592/37; KA, SMh, FC (Div. mil. räkensk. och handl.); Anthoni 1937, 25 (2. alam.).

Sven Maununpoika
Uusmaalaisen Olavi Erkinpojan lippukunnan ruotumestari 1580-81. Vahtimestari 1590 uusmaalaisessa Tapani Mikonpojan lippukunnassa.
RSA, MR 1580/13, 1590/43:603.

Sven Pekanpoika
Todennäköisesti toiminut 1568-69 aluksilla "Troilus" ja "Lybske Svanen" laivurina. Laivuri 1573 aluksella "Ny Kalmar barken". Laivaston rummuttaja ja ylilaivamies 1574-78, vänrikki 1580 aluksella "Engelen", alipäämies 1581 aluksella "Mersepinkan", laivanpäällikkö (laivuri) 1582-83 aluksella "Elfsborgs barken", laivanpäällikkö 1584-91 mm. Närpiön veistämöllä ja aluksella "Hinden" (1590-91).
VA, 189:35, 215c:162, 1082:21, 1398:33, 50, 1437:69, 1503:111v-112, 1510:25, 2213:32, 2268:76, 2400:67, 4158:46, FR 104; KA, Skgh 1580/3; RSA, AR 1573/52.

Sven Törenpoika
Päämiesluutnantti 1578 Lauri Juhonpojan lippukunnassa, Suomen kaupunkijalkaväen päämies 1581-82.
RSA, MR 1578/2; Tawaststjerna 1902, 51.

Söyrinki Sipinpoika ((Sipi Sipinpoika))
Yrjänä Laurinpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1579, mahdollisesti Hämeenlinnan alikrjuri 1579-80, linnankirjuri 1581-83, Martti Boijen ratsumiehenä 1582-85, Aksel Kurjen katselmuskirjuri 1586-93. Mestattu 1599 Kaarle-herttuan toimeenpanemissa teloituksissa. Maaomaisuutta Pirkkalassa ja Hattulassa sekä Pöytyällä.
VA, 152cd:5v, 1437:46, 1438:10, Biogr. Söffring Sigfridsson, Lagus 7:178; RSA, MR 1579/20, 1584/16; Kiuasmaa 1962, 589-590.

Söyrinki Hartt (Hård ?)
Hannu Mikonpojan pohjalaisen lippukunnan 1. neljänneksenmestari 1600.
RSA, MR 1600/7.

Tapani ?
Hannu Mikonpojan pohjalaisen lippukunnan johtaja 1592.
RSA, MR 1590/38.

Tapani Antinpoika
Asemestari 1583, joka liikkui Hämeessä matkalla ruutierien kanssa Viipuriin. Tarkempi tehtävä tuntematon.
VA, 4222:77.

Tapani Erkinpoika
Laivuri 1571-75 aluksella "Danske Murianen", 1580-81 aluksella "Stormpinkan", (ali)laivuri 1582-84 aluksella "Elfsborgs barken". Mahdollisesti on samaistettavissa satakuntalaisen kruunun miehen kanssa, joka on toiminut Ala-Satakunnan voutina 1582-84 ja Satakunnan lampuotivoutina 1589-91. Kastelholman linnanalivouti 1601-02, Ylä-Satakunnan vouti 1605-06. Maaomaisuutta Ulvilan ja Euran pitäjissä, joihin sai verovapauden 16.9.1591.
VA, 1174:62, 1280:1v, 4, 1419:19, 1425:28, 2353:24, 2357:37, 2361:47, 2365:93v-94, 3412:40, 4197:40, 4297:40, 4202:55, FR 104-105; Kiuasmaa 1962, 590.

Tapani Hannunpoika
Ylin laivaprovossi 1600. Tarkempi palvelupaikka tuntematon.
VA, 1592:192.

Tapani Henrikinpoika
Turun linnan alikirjuri 1561-65, turkulaisen laivaporvarin Erkki Krankan palvelija 1566, Turun linnan suolakirjuri 1568, Piikkiön voudinkirjuri 1569-70 (?), laivamies ja Turun linnan 1. alikirjuri 1573, Narvan merialueen sotasaaliskirjuri 1575, Halikon ja Piikkiön kihlakunnankirjuri 1578-80.
VA, 4023:10v, 42, 4102:39; Kiuasmaa 1962, 590.

Tapani Juhonpoika
Laivuri 1569 aluksella "Rödhunden", laivuri ja laivamies 1570-72 aluksella "Westerviks barken", laivuri 1573-74 aluksella "Stålnebben", 1577 aluksella "Viborgs pinkan" ja 1578-80 aluksella "Ormen".
VA, 1128:36, 1140:50, 1225:13, 1340:70, 2220:22, 2312:17, 4063:20, 4065:21, 4077:59, 4092:60, 4099:4, FR 106; KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g., 1580/3, HaF, 7.

Tapani Mikonpoika
Satakunnan lampuotivouti 1589, Turussa olleen Uudenmaan ja Etelä-Suomen kaupunkijalkaväen päämies 1591. Osasto käsitti vain kuusi päällystön ja 68 miehistön jäsentä.
KA, SMh B, Rullor 5; Tawaststjerna 1902, 41; Kiuasmaa 1962, 590.

Tapani Olavinpoika
Asemestari 1575 aluksella "Memnon".
VA, 3358:19.

Tapp, ks. Jaakko Perttelinpoika

Tapper, ks. Lauri Tapper (Täpp, Stepper)

Tor Henrikinpoika
Asemestari 1572 aluksella "Råbocken".
KA, SMh, D. 3, n:o 81.

Tork, ks. Jaakko Tork

Torp, ks. Juho Pentinpoika

Torvald Matinpoika
Laivamies ja puolilaivuri 1575 aluksella "Hjorten".
VA, 4126:11.

Truls Pekanpoika
Laivanpäällikkö 1565 aluksella "Helsingfors Jakten", 1566 aluksella "Oxen", 1567 aluksella "Brummaren", 1568 aluksella "Bruna Björnen", 1570 aluksella "Röda Gripen", Pohjanmaan veistämön päämies 1580-82, laivanpäällikkö 1583-88 Helsingissä.
VA, 3274:56, 3281:1v-2, Lagus 6:27; KA, Skgh 1567/Sjötåg, 1580/Österb. varf; Börjeson-Hafström 1949, 77.

Träkopp, ks. Simo Henrikinpoika

Tuomas Ambrosiuksenpoika
Johtaja 1598 Sven Erkinpojan Uudenmaan lippukunnassa.
RSA, MR 1598/17.

Tuomas Antinpoika
Laivanpäällikkö 1570 aluksilla "Rödhunden" ja "Råbocken", s.v. myös aluksella "Lybske Hjorten", 1572-73 aluksella "Flygande Serpenten", 1574 aluksella "Rosen", 1576-78 aluksella "Lybske Duvan", osallistunut Hannu v. Oldenburgin kanssa 1579 sotaväen palkanmaksuun Turussa ja 1580-81 Klaus Åkenpojan sotakokoukseen Hämeenlinnassa, palveli samaan aikaan päämiehenä Porin veistämöllä ja sijoittanut päämiehenä laivamiehiä linnaleiriin Savoon, laivanpäällikkö 1583-85 Käkisalmen laivastossa, v.m.v. esiintyi myös kreivi Leijonhufvudin palveluksessa osallistuen verotavaroiden toimittamiseen Tallinnaan, Rauman veistämön päämies 1586-88, Maskun veistämön päämies 1589 (Turussa), laivanpäällikkö 1590-92 aluksella "Duvan", Rauman veistämöllä 1593, Turun sataman päämies 1595 (tileissä epätarkasti satamalaivuri).
VA, 215c:162, -1:135, 1174:56, 1252:20, 1261:43, 1319:6, 1373:73, 1429:30, 1467:45, 1490:56, 58, 1503:112v-113, 1512:8, 1513:60v-61, 1538:118-119, 1551:95, 2312:14, 2331:9, 2387:59, 3461:80, 4096:43v-44, 4174:17, 4181:28, 4193:14, 4210:8, 4248:59, 4291:47, 6526:93, FR 104, Lagus 3:96, 160, -4:89, Grönblad 5:84; RSA, MR 1576/2:10; Börjeson-Hafström 1949, 76.

Tuomas Erkinpoika
Katselmuskirjuri 1579-84 Valentin Gödiken hämäläis-satakuntalaisessa lippukunnassa.
VA, 4225:2, 4234:8; RSA, AR 1584/45, MR 1578/2, 1579/20, 1582/6:56; KA, FC, 25:1. -Samanniminen henkilö on 1578 toiminut Suomessa Jaakko Mikonpojan tallimestarina (VA, 1338:25). Mahdollisesti kysymyksessä on sama henkilö. Hänen esimiehensä J. M:n henkilöllisyys on tuntematon, sotilashallinnon piirissä Suomesta kootuissa joukoissa ei esiinny tämännimistä päällystön edustajaa. Siviilihallinnossa Maskun voutina toimi samaan aikaan J. M. Finckenberg (Kiuasmaa 1962, 522).

Tuomas Erkinpoika
Pohjalaisen Lauri Niilonpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1588-90, vänrikkiluutnantti 1593.
VA, 198:8v, 1482:69; KA, Smh A. 6.

Tuomas Henrikinpoika
Palvellut mahdollisesti 1570-71 palkanmaksajana Narvan merijoukoille ja laivakirjurina Viipurissa aluksella "Stor Röde hunden". Laivamies 1578-79 aluksella "Kalmar barken", laivuri 1581 Käkisalmen laivastossa, pontus De la Gardien laivuri 1582-86 aluksella "Delfin", laivuri 1588-90 aluksella "Mersepinkan".
VA, 1104:64, 1398:83; KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g.; RSA, AR 1581/9; Kiuasmaa 1962, 593.

Tuomas Henrikinpoika
Käkisalmen laivastossa 1584-90 aluksella "Ålen" toiminut ylilaivamies.
KA, Skgh 1590/Viborgs (Keksh.) sk.g.

Tuomas Henrikinpoika
Asemestari 1593 aluksella "Svanen".
VA, FR 104.

Tuomas Karffua (Karva)
Karjalaisen Ivar Erkinpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1582-84, Viipurin Juhana Niilonpojan kaupunkijalkaväen 1590.
VA, 166:36; RSA, MR 1582/36.

Tuomas Knuutinpoika
Etelä-Suomen veistämön ylilaivamies 1588-90 (?), "Hafsfrun"-aluksen 1593.
KA, SKgh 1590/Södra-Finl. gall. byggn., 1593/Åbo sk.g. -Palvellut mahdollisesti 1580-luvun alussa laivakirjurina "Flyspånen"-aluksella (KA, Skgh 1580/3).

Tuomas Knuutinpoika
Lauri Ingevaldinpojan karjalaisen lippukunnan katselmuskirjuri 1598, Simo Niilonpojan Viipurin kaunpunkijalkaväen 1600.
RSA, MR 1598/11, 1600/8.

Tuomas Laurinpoika
Suomen ja Liivinmaan varustuskirjuri 1574-99, palveli myös pienen arkelin kirjurina 1591 hoitaen lähinnä varustustoimia, varustusmestari 1600-luvun alussa.
Ks. s. 43 ja s. 96; Kiuasmaa 1962, 594.

Tuomas Laurinpoika
Laivuri 1579 Viipurin porvareilta ostetulla aluksella.
VA, 5436:29, 6519:27.

Tuomas Laurinpoika
Provossi Simo Niilonpojan komentamassa Viipurin kaupunkijalkaväessä 1600.
RSA, MR 1600/8.

Tuomas Matinpoika
Laivamies 1569, perämies 1570 aluksella "Halvmånen", laivuri 1570-73 aluksella "Flygande Serpenten", laivuri 1577-78 aluksella "Lille Draken", jolloin on myös toiminut amiraalin palvelijana (mahdollisesti amiraalin lippulaivan miehistössä), laivuri 1581 aluksella "Lille Engelen". Palvellut 1580-luvun alussa helsinkiläisen laivaporvarin, Lauri Mikonpojan aluksella laivurina, mahdollisesti 1590-luvulla aluksella "Hjorten". Kotoisin Helsingin pitäjän Tuomarinkylästä.
VA, 1174:53, 1200:51, 1252:4, 1542:83, 2220:32, 4060:41, 4065:21v-22, 23, 4092:78, FR 105-106; KA, Skgh 1570/Stockholms sk.g.; Prov. räkensk. Prov. hus. 49.

Tuomas Matinpoika
Mahdollisesti palvellut 1592 laivurina aluksella "Norrbottspinkan", 1599 laivaston provianttikirjuri.
VA, 1596:25, FR 107.

Tuomas Maununpoika
Johtaja 1583-87 Lauri Erkinpojan komentamassa Äyräpään lippukunnassa, karjalaisen Pekka Grelsinpojan lippukunnan provossi 1592-98.
VA, 229a:21; RSA, MR 1585/33, 1598/15; KA, SMh B, Rullor 4, FC, Finland i allm. h. 36.

Tuomas Mikonpoika
Asemestari aluksella "Hafsfrun" 1593 Turussa.
KA, Skgh 1593/Åbo sk.g.

Tuomas Niilonpoika Posa
Laivanpäämies 1569, aluksilla "Röda Draken" ja "Viborgs Morianen" 1570-74, Angelniemen veistämön päällikkö 1576-79, laivanpäällikkö 1579-82 aluksella "Ormen" (Viipurin satamassa), samoin aluksella "Laxen" Käkisalmen laivastossa, Helsingin sataman päällikkönä 1583-85, Käkisalmen laivastossa 1585-87, Kymin veistämön johdossa 1588-89 ja Helsingin sataman 1590. Suomen salpietarieversti 1594-1601, Sääksmäen salpietarikeittimön valvoja 1596. Sai meripalvelunsa johdosta 26.10.1582 ja kuninkaan vahvistamana 26.4.1583 (uudistettu 14.8.1591) verovapaaksi Tenholassa sijainneen tilansa.
VA, 3312:22, 3240:37, 3469:39, 5394:38; RSA, AR 1582/9, MR 1582/6:67; RVA, Krigshist. handl. 5 (div. handl.), Rr 1577:261; Kiuasmaa 1962, 595.

Tuomas Olavinpoika
Vänrikkiluutnantti 1592-93 karjalaisessa Elof Elofinpojan lippukunnassa, 1598 samassa tehtävässä Sven Erkinpojan uusmaalaisessa osastossa.
RSA, MR 1592/35, 1598/17.

Tuomas Olavinpoika
Asemestari 1593 laivastossa.
VA, FR 105.

Tuomas Pekanpoika
Pohjalaisen Lauri Niilonpojan lippukunnan neljänneksenmestari 1588-90.
KA, SMh A. 6.

Tuomas Pekanpoika Humalainen
Porin Yyterin veistämön 1. neljänneksenmestari 1579-80, Angelniemen laivaveistämön mestari 1585, Närpiön 1586, Rauman 1587 ja Luvian 1588. Laivanrakennusmestari Turussa 1593.
VA, 1450:47, 2314:25, 2322:25, 2387:61, 2392:103v-104, FR 104; KA, Skgh 1580/Björneborgs varf. -Mahdollisesti 1560-luvulla palvellut helsinkiläisen laivaporvarin Jaakko Henrikinpojan palvelija T. P. tai 1576 esiintynyt turkulainen kauppalaivuri on samaistettavissa hänen kanssaan (VA, 233e:6, 4023:43). Nämä henkilöt eivät kuulu henkilötilastoihin.

Tuomas Pekanpoika
Asemestari 1576 aluksella "Hjorten" ja 1577 aluksella "Kalmar Björnen".
VA, 2300:15, 4135:53. -Luultavasti 1568 Hollolan tilalla esiintynyt ampuja on samaistettavissa hänen kanssaan (VA, 4041:40).

Tuomas Pekanpoika
Aliasemestari 1598, joka palveli laivaston yliasemestari Maunu Maununpojan alaisena, asemestari kesäkuussa 1599 järjestämässä linnaleiriä (Aksel Kurjen käskystä).
VA, 1573:42, 4336:62, Protocolon, 74; KA, Skgh 1598/Viborgs sk.g.

Tuomas Pentinpoika
Sääksmäen kihlakunnankirjuri 1575-78, hovilippueen katselmuskirjuri 1581, Ala-Satakunnan kihlakunnankirjuri 1583-84, 1589-90, v.m.v. myös vouti. Palveli ratsumiehenä 1590-luvulla Aksel Kurjen lippueessa saaden 1599 Turun linnan varustamiseen liittyviä hankintatehtäviä suorittaakseen. Pakeni s.v. Wittenstenin linnaan herttuan hyökättyä Suomeen. Palasi 1601 takaisin Suomeen. Maaomaisuutta Eurajoella, mihin on saanut 14.7.1594 verovapauden.
VA, 1564:44; Anthoni 1937, 122; Kiuasmaa 1962, 595.

Tuomas Simonpoika
Laivakirjuri 1570 aluksella "Rödhunden".
KA, Skgh 1570/Stockholms sk.g.

Tuomas Simonpoika
Raumalla 1579 palvellut laivanrakentaja.
VA, 1349:65.

Tuomas Sipinpoika
Laivaston ampuja ja asemestari 1571-78 aluksilla "Nempden" (Memnon ?) ja "Svanen", Hämeenlinnan asemestari 1580-89. Palvellut vielä 1581 samassa tehtävässä aluksella "Hägeren".
VA, 4196:41, 4197:40, Lagus 6:2; KA, SMh, D. 3, n:o 81; Kiuasmaa 1962, 596.

Tuomas Sipinpoika
Turussa 1598 palvellut laivaston (ali)asemestari.
VA, 1573:42; KA, Skgh 1598/Åbo sk.g.

Tuomas Sveninpoika (Fribyter)
Alilaivuri 1580, laivaston provossi 1583-93. Toiminut pääasiassa Turussa ja vastannut mm. kaapparitoimintaan liittyvistä asioista (fribytareprofos.). Klaus Flemingin poliittisissa tehtävissä talvella 1597, joutui vangiksi Tukholmaan huhtikuussa s.v.
VA, FR 104; KA, Skgh 1593/Åbo sk.g. HaF, 8; Sommarström 1935, 332, 356; Kiuasmaa 1962, 596.

Tuomas Tapaninpoika
Laivuri 1571, joka toi elintarvikkeita Ruotsista Suomeen, mainitaan erityisesti 1576 muonavarastolaivurina (skeppare på proviantfetalieskuta).
VA, 1316:31, FR 104.

Tuomas Yrjänänpoika
Palveli Klaus Felmingin käskystä 1574 Kalvön veistämöllä, jonne suorittaa tarveainehankintoja, ylilaivamies 1578 aluksella "Svanen", Klaus Flemingin laivamies 1580, laivamies 1582 aluksella "Elefant".
VA, 1340:78, 1369:43, 4111:34, 4115:1v-2, 4218:52.

Tuure Juhananpoika Stålarm (Åbyn isäntä)
Niilo Olavinpojan (1582) ja Aksel Kurjen ratsulippueen luutnantti 1584-89. Mainitaan helmikuussa 1590 kuolleena.
VA, 163:3, 165:9; RSA, MR 1584/16; Ramsayn (1909-16, 449) mukaan hän on palvellut 1590-luvun lopulla ratsumestarina ja kuollut 1597.

Tysk, ks. Hannu Juhonpoika

Tönne (Tönnius) Knuutinpoika
Laivakirjuri 1577 Angelniemen veistämöllä.
KA, Skgh 1577/Halikko varf.

Urwäder, ks. Hannu Urwäder

Valentin Eggertinpoika Gödike (Gödick, Göding)
Kruunun verohallinnon tehtävissä v:n 1578 alussa. Hämeestä ja Ylä-Satakunnasta kootun lippukunnan päämies 1578-85, Satakunnan ja Pohjois-Suomen lippukunnan 1588-93.
RVA, Krigshist. handl. 4 (div. handl.), Rr 1578:21v, 1580:54v-55; RSA, MR 1578/2, 1579/20, 1579/21, 1580/12; KA, SMh A. 6, B, Rullor 5; Tawaststjerna 1902, 41-42; Sommarström 1935, 116.

Valentin Klaunpoika
Viipurissa 1580-luvun alussa toiminut ammusten valmistuksen apulainen.
Ks. s. 43.

Varg, ks. Matti Varg

Wargh, ks. Matti Juhonpoika

Wargh, ks. Olavi Wargh

Waste Antinpoika
Valentin Gödiken lippukunnan neljänneksenmestari 1579/80, johtaja 1581.
RSA, MR 1578/2.

Winberg, ks. Hannu Winberg

Wintenius (Vincentius ?) Arildinpoika
Juho Niilonpojan karjalaisen lippukunnan katselmuskirjuri 1588-93.
VA, 166:36, 167:17.

Virolainen, ks. Lauri Yrjänänpoika

Yrjänä Antinpoika
Olavi Erkinpojan Etelä-Suomen ja Uudenmaan lippukunnan vänrikkiluutnantti 1579-81, luultavasti 1581 Krister Klaunpojan palvelijana Joensuun kartanossa ja Porvoon ja Raaseporin läänien lampuotivouti 1587-89.
RSA, MR 1578/2, 1579/23; Kiuasmaa 1962, 597.

Yrjänä Erkinpoika
Laivakirjuri 1579, laivanpäällikkö 1579 aluksella "Finska barken", esiintyi samanarvoisena 1582. V.m.v. hänen johtamansa alus on ollut mahdollisesti "Jägaren".
VA, 188:12, 3407:133; KA, Skgh 1579/2/8. -Esitetty alus hänen palvelupaikkanaan on epävarma tieto, koska tunnetaan vain hänen alaisensa laivuri Mikko Henrikinpoika, joka palveli tällä aluksella kaksi vuotta aikaisemmin (1580).

Yrjänä Eskonpoika
Laivuri 1580-90-luvulla tykistön käytössä olleella aluksella, mahdollisesti laiva-asemestari tammikuussa 1600.
KA, SMh, D. 3, n:o 113; VA, 2432:174, 4312:43; Hausen V:438. -Todennäköisesti vielä 1604-07 palveluksessa laivurina aluksella "Bårgo pråmen" (VA, FR 105; KA, Skgh 1604/3).

Yrjänä Eskonpoika
Lauri Juhonpojan ja uusmaalaisen Olavi Erkinpojan lippukuntien katselmuskirjuri 1579-81, Sven Erkinpojan komentaman vastaavan osaston 1582-88, Tapani Mikonpojan 1589-90.
VA, 3407:161, 3430:118, 3451:107, 4190:143, 4211:35, FR 96; RSA, MR 1578/2, 1579/23, 1580/13, 1582/37, 1590/43:603; ka, fc, 25:1. -Mahdollisesti hänet voi samaistaa 1600 toimineen Halikon ja Piikkiön alikirjurin kanssa (Kiuasmaa 1962, 598).

Yrjänä Henrikinpoika (Horn) (Vuorentaan isäntä)
Hovilippueen ratsumestari 1583, Kaprion linnan voutina 1588-90. K. 1605.
Almqvist IV, 119; Anthoni 1935, 26-27 (taulukko).

Yrjänä Henrikinpoika
Uusmaalaisen Sven Erkinpojan lippukunnan 4. neljänneksenmestari 1582-90. Karjalaisen Pekka Grelsinpojan lippukunnan johtaja 1591-93. Mahdollisesti pohjalaisen Lauri Niilonpojan osaston johtaja 1598 ja Varsinais-Suomesta sekä Ala-Satakunnasta kootun lippukunnan päämies kesällä 1600.
RSA, MR 1582/37, 1590/39, 1598/16; KA, FC, 36; Waaranen, Urkunder I, 74.

Yrjänä Henrikinpoika
Aksel Kurjen lippueen neljänneksenmestari 1584-86 (?).
RSA, MR 1584/16.

Yrjänä Henrikinpoika
Martti Boijen suomalaisen lippueen katselmuskirjuri 1584-90.
VA, 1428:43, Lagus 7:233.

Yrjänä Laurinpoika
Lippukunnan päämies 1579-80. Osastossa luultavasti pohjalaisia.
RSA, MR 1579/20.

Yrjänä Laurinpoika
Knuut Juhonpojan lippueen katselmuskirjuri 1580, Aksel Kurjen 1586-88.
VA, 2377:15, 2392:130, 6526:75.

Yrjänä Laurinpoika
Karjalaisen Lauri Ingevaldinpojan lippukunnan vänrikkiluutnantti 1598, Simo Niilonpojan Viipurin kaupunkilippukunnan 1600.
RSA, MR 1598/11, 1600/8.

Yrjänä Markunpoika
Karjalaisen Juho Kattin lippukunnan 5. neljänneksenmestari 1584.
KA, SMh B, Rullor 4.

Yrjänä Matinpoika Polack
Viipurissa palvellut ampuja 1562, viipurilainen laivamies 1570, ampuja 1573, (ali)asemestari 1576-82 Viipurin uudella linnoituksella (valleilla), asemestari 1583 aluksella "Flyspånen", laivanpäällikkönä Käkisalmen laivastossa 1589-91 mm. aluksella "Necken", asemestari Viipurin valleilla 1591-94.
VA, FR 107; Kiuasmaa 1962, 599.

Yrjänä Matinpoika
Aksel Kurjen lippueen johtaja 1583-84.
RSA, MR 1584/16.

Yrjänä Maununpoika
Laivakirjuri 1570-71 aluksella "Enhörning" Viipurissa.
KA, Skgh 1570/Viborgs sk.g.

Yrjänä Munck
Turun kaupungin ja läänin sekä käskynhaltijan, kreivi Leijonhufvudin provossi 1586-88, Klaus Fleming nuoremman komentaman aatelislippueen 1590.
Kiuasmaa 1962, 600. -Palvellut mahdollisesti 1579 maaprovossi Hannu v. Oldenburgin alaisena (VA, 4176:138).

Yrjänä Olavinpoika
Laivuri 1571 aluksella "Lybske Hjorten", 1572 aluksella "Brännaren", alilaivuri 1573 aluksella "Heringe barken", laivuri 1574 samalla aluksella.
VA, 2240:28, 3348:2, 4090:49, 4096:47, 4115:6, 17.

Yrjänä Olavinpoika
Laivaston asemestari 1590-luvun alussa Käkisalmen laivastossa sekä aluksella "Finska Svanen". Puoliso Margareeta Niilontytär vaati elokuussa 1592 miehensä puolesta palkkasaatavia kruunulta.
VA, 1512:8, Lagus 8:178.

Yrjänä Olavinpoika
Yliruotumestari 1572 ja johtaja 1574 Antti Hookoninpojan lippukunnassa, johtaja 1579 Juho Juhonpojan komentamassa samassa osastossa, samoin 1582-83 Lauri Erkinpojan karjalaisessa lippukunnassa. Mahdolisesti pohjalaisen Lauri Niilonpojan lippukunnan vahtimestari 1583-92.
RSA, MR 1572/12, 1574/10, 1578/2, 1579/20, 1582/35, 1585/33; KA, SMh A. 6, B, Rullor 4.

Yrjänä Pekanpoika
Palveli pohjalaisen Yrjänä Laurinpojan lippukunnan aliruotumestarina 1579-80, vastaavan Lauri Niilonpojan komentaman osaston neljänneksenmestari 1582-87.
RSA, MR 1579/20, 1582/35.

Yrjänä Pekanpoika
Knuut Juhonpojan ratsulippueen katselmuskirjuri 1581-92 lukuunottamatta 1590, jolloin palveli saman osaston neljänneksenmestarina. 1591 luultavasti Antti Boijen lippueen neljänneksenmestarina. Katselmuskirjuri 1594 (?) -96 Antti Laurinpojan lippueessa. Maaomaisuutta Porvoon pitäjässä. Sai verovapauksia 1594 Paraisilla ja Sauvossa oleviin tiloihin.
VA, 152:36, 37v, 215c:80v, 1482:42, 1566:75, 1570:46, 3448:95, 4225:17, 4234:19, 4273:9, 4300:37, 5631:68, FR 107; RVA, Rr 1582:55-55v.

Yrjänä Pekanpoika
Ylilaivamies 1580 aluksella "Ny pinkan", laivuri 1581 Laatokalla ja Käkisalmen laivaston ylilaivamies 1584-90 aluksella "Laxen", 1591 aluksella "Siken" samassa eskaaderissa.
VA, FR 101; KA, Skgh 1580/3, 1590/Viborgs (Keksh.) sk.g.; RSA, AR 1581/9.

Yrjänä Pekanpoika
Laivuri ja laivanpäällikkö 1580-90-luvuilla. Suorittanut kruunun kuljetuksia omalla aluksellaan, joten lienee kuulunut laivaporvaristoon. Kotoisin Raumalta.
VA, 4218:50, 53, 4302:82, Lagus 8:215.

Yrjänä Pekanpoika Sax
Laivuri 1569-70 aluksella "Lybske Näcken", 1575 aluksella "Rödapinkan".
VA, 1104:47, 79, 1316:40, 2213:32.

Yrjänä Pentinpoika
Laivamies Turusta 1580, linnan voudin, Lauri Henrikinpojan, laivuri 1581-86, jolloin on mm. suorittanut provianttilaivurina kuljetuksia Turusta Tallinnaan ja Narvaan.
VA, 1366:53, 1397:34, 1429:37, 1445:57, 1459:51v-52, FR 104; KA, F, 365, 1586/60.

Yrjänä Perttelinpoika
Valentin Gödiken hämäläislippukunnan neljänneksenmestari 1580 (?) -81, Maunu Laurinpojan komentaman vastaavan yksikön 1584-86.
RSA, MR 1580/12, 1584/18. -Tuskin samaistettavissa 1599 Hauhon ja 1600 Pohjois-Suomen voutina palvelleen Y. P:n kanssa (Almqvist IV, 117).

Yrjänä Pryss (Prytz)
Martti Boijen suomalaisen ratsulippueen neljänneksenmestari 1580-88 (?), Ala-Satakunnan vouti 1589-90. Läänityksiä Ulvilassa (v:sta 1587) ja Karkussa (v:sta 1597).
VA, 215c:66v-67, 6526:60; Almqvist IV, 123.

Yrjänä Simonpoika Surra (Surrare)
Ylilaivamies 1576-78 aluksella "Lypske Jonas", laivuri 1579 turkulaisen porvarin Mikko Tyckin aluksella, laivamies ja laivuri 1580 aluksella "Raumo Jakten (barken)", laivuri 1581 Helsingin laivaveistämöllä, laivuri 1582 aluksella "Nya promen", joka lienee valmistunut Helsingin veistämöllä, laivuri 1585 aluksella "Flyspånen", Espoon veistämölaivuri 1588-89.
VA, 3435:60; KA, Skgh 1579/2/9 Sjötåg, 1589/Helsingfors sk.g.

Yrjänä Sipinpoika
Ylilaivamies ja laivuri 1581-90 aluksella "Samson" ja 1591 aluksella "Gripen" Käkisalmen laivastossa.
VA, FR 101; KA, Skgh 1590/Viborgs (Keksh.) sk.g; RSA, AR 1581/9.

Yrjänä Tuomaanpoika
Neljänneksenmestari pohjalaisen Pelle Pekanpojan lippukunnassa 1577.
VA, 4150:13.

Yrjänä Tuomaanpoika
Laivuri 1569 aluksella "Lybske pinkan".
VA, 1082:25.

Ålänning, ks. Erkki Simonpoika

Ångerman, ks. Olavi Antinpoika

Östen Pekanpoika
Olavi Erkinpojan uusmaalaisen lippukunnan neljänneksenmestari 1579-81, Sven Erkinpojan vastaavan yksikön 1582-85, Steen Maununpojan 1589.
VA, 3451:107; RSA, MR 1578/2, 1579/23, 1580/13, 1582/37.

Aabraham Pekanpoika
Mainitaan 15.6.1570 kaapparialuksen päämiehenä. Muu toiminta Suomen laivastossa tuntematon.
VA, 5337:41.