Esikunnan tiedusteluosaston Luettelo B


Esillä oleva Luettelo B henkilöistä, jotka huomattavammin ovat ottaneet osaa kapinaan, on parannettu ja lisätty painos Tiedusteluosaston aikaisemmin julkaisemasta Luettelosta A, joka nyttemmin tarpeettomana täten peruutetaan. Uusi painos on pää-asiassa laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin edellinenkin, mutta eräissä suhteissa huomattavasti laajennetun suunnitelman mukaan. Niinpä on Luetteloon B otettu myöskin sellaisten henkilöiden nimet, joiden voi olettaa Punaisen Kaartin erikoisosastoihin kuuluneina (A-komppania, panssarijunain miehistöt j. n. e.) erikoisen innokkaasti ottaneen osaa taisteluihin. Kuten edelliseenkin painokseen on myöskin tähän otettu sitäpaitsi suuri joukko henkilöitä, joiden suhde kapinaan ei vielä ole lähemmin tunnettu, mutta syystä taikka toisesta kaipaa tutkimista. Lopuksi on niiden venäläisten nimet, jotka ovat ottaneet osaa kapinaan mukavuussyistä erotettu yleisestä henkilöluettelosta ja viety erikoiseen Liitteeseen (siv. 88).

Tämä luettelo, ei enempää kuin edellinenkään, voi esiintyä ehdottoman täydellisyyden vaatimuksilla, ja varsinkin mitä maaseutuun tulee, ei vielä ole käsillä edes ainehistoa, joka on välttämätön tyhjentävää henkilöluetteloa laadittaissa. Niin pian kuin tämä ainehisto on kerätty, tulee Tiedusteluosasto kuitenkin viipymättä ryhtymään koko maata käsittävän, mahdollisimman täydellisen luettelon painattamiseen, joka silloin, kuten edellisetkin, jätetään tutkintokomissionien, vankeinhoito- ja poliisiviranomaisten käytettäväksi.

Helsinki toukok. 29 p:nä 1918.

Esikunnan Tiedusteluosasto.

Aalle-Teljo, Ida, rouva, työväen pääneuvoston jäsen. Pikku-Roopertink. 4.
Aaltio, M,. levyseppä, työväen pääneuvoston jäsen. Laivanvk. 1 G.
Aalto, Hjalmar, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen.
Aalto, J., Kottbyn P. K:n johtajia.
Aalto, Jalmari, räätäli, jonkunlain. johtaja, urkkija. Arkadiak. 21, por. B, ovi 16.
Aalto, K., kirvesmies, P. K:n päämajan henkilökuntaa, kuitann. erään asemäärän.
Aalto, Matti, Vihdin vaarallisia henkilöitä.
Aalto, S. V., kansanvaltuusk:n työasiain osaston virkailijoita.
Aalto, Yrjö, Söörnäist. työv. yhdist. sihteeri, karann. Mäntsälään (kotiin).
Aaltonen, - Rautat. I:n komp. päällikkö.
Aaltonen, A., H:gin raha-asiain toimik:n virkailija.
Aaltonen, Ali, P. K:n ylipäällikkö.
Aaltonen, Henrik, kirj. H:gin pitäjässä, miliisikomppa.
Aaltonen, Wäinö, Arkangelin retkikunnan päällikkö.
Aaltonen, V., kuitann. erään Järvelän P. K:n esik. saapuneen lähetyksen.
Aarnio, P. K:n päälliköltä.
Aarnio, A., miliisi, yhtynyt P. K:n.
Aarnio, A., rouva, H:gin raha-asiain toimik:n virkailija.
Aarnio, A., H:gin paik. P. K:n patalj. päällikkö, V. O:n jäsen.
Aarnio, K. A., kuuluu P. K:n päämajan henkilökunt.
Aarnio, A. Rob., lasinhioja, yleinen syyttäjä H:gin V. O:n I:ssä osast., Suomen Järjestysmiesten liit. puheenjohtaja.
Aarre, A., Noormarkun rintamapäällikkö.
Aartelo, Anton, Kouvolan V. O:n tutkijatoimik. kirjuri.
Aavameri, Harri, P. K:n komp. päälliköitä, kirj. H:gissä, muurari, vangittu.
Adamsson, A., Kouvolan V. O:n tutkijatoimik. jäsen.
Ahlberg, Karl, V. O:n yl. syyttäjä.
Ahlberg, Thure, painija, epäluulonalainen t:ri Rosenqvist'in murhaan.
Ahlberg, W., työväentalon komissari.
Ahlgren, maalari, palv. Vuorion liikkeessä.
Ahlqvist, G. A., toimin. jonkunlaisena komissarina H:gin asemalla.
Ahlstrand, W., P. K:n plut. päälliköitä.
Ahmala, Kustaa, varastonhoit., kansaned., postineuv. ja työväen pääneuv. jäsen, Vuorimiehenk. 18, p. A. 24.
Aho, J., leipomon komissari.
Aho, Kalle, kuitann. Heinolaan saapun. aselähetyksen.
Aho, Oskar, kuitann. Herajoen P. K:lle osoitetun aselähetyksen.
Aho, V., putkityöm. Angelniem., epäilt. osallis. Antrean murhiin, Ristiinank. 1.
Ahokas, August, Porvoon P. K:n esikunn. jäsen.
Ahokas, Johan, puusepp. kirj. H:gissä, pansarij. N:o 3.
Ahola, A., kuitann. Toijalaan saapuneen aselähetyksen.
Ahonen, K., jarrumies rautatiekomiss. virkapaik. Helsinki.
Ahonen, Kaarle Oskar, vangittu.
Ahonen, Otto, kuuluu P. K:n päämajan henkilökuntaan.
Ahola, R., työv. pääneuvoston jäsen.
Ahovaara, Emil, Kiskon komp. päällikkö.
Ahti, punaist. vankihallituks. komiss., Linnak. 2 C.
Ahti, Frans, Loimaan II:n komp. päällikkö.
Airaksinen, muurari, murhaaja.
Airaksinen, Juho, P. K:n pataljoonan päälliköitä.
Airaksinen, Toivo, Espoo, Bemböle, n. 15 vuot.
Airola, Turun kompp. päällikkö.
Airola, Matti Aleksanteri, asianajaja, työv. pääneuv. perustuslakivaliokunn. puh. joht., kansaned., kansanvaltuusk:n jäsen, I. Viertotie 2, p. E.
Airola, O. J., talonhoitaja kuulun. P. K:n esik., Suomenlinnassa. Flemingink. 34.
Akallainen, Erkki, Pitäjämäki, P. K:n johtajia.
Alanen, J., kuitann. Nurmijärv. esik. osoit. aselähet.
Alanne, Säätytalon komissari, yksi t:ri Rosenqvist'in murhaajia.
Alanne, Johan, suutari, työväentalon komissari.
Alasin, Thure. s. 18 29/6 87, kirj. H:gissä, Suomenlinnassa.
Alavirta, Toivo W., sanomal. toim., kansaned.
Alen, Loviisan P. K:n päällikkö.
Alen, K., Vihdin vaarallisia henkilöitä.
Alm, Hugo, Lohjan pit. Verkkal. kyl. kotitarkast., toimeenpanneen P. K:n A-plutoonan päällikkö, murhaaja.
Alm, Lauri, Lohjan pit. Virkkal. kyl. kotitarkast. toimeenpanneen P. K:n A-plutoonan jäsen, murhaaja.
Alm, V., Vihdin Ojakkalan P. K:n vaarallisimpia jäseniä.
Andersin, Otto, kuitann, Hikiän esik. osoit. lähet.
Andersin, W. R., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Andersin, Yrjö Harald, P. K:n tiedusteluos:n jäsen, rikollinen.
Andersson, J., Vihdin Ojakkalan P. K:n vaarallisimpia jäseniä.
Andersson, K., työv. pääneuv. jäsen.
Andersson, R., Kotka, P. K:n johtajia.
Andersson. Väinö, kuitann, Jokelan P. K:n esik. osoit. lähet.
Annala, Walentin, ratavartija, kansaned.
Anonen, Väinö, kansanvaltuusk:n sisäasiain osast. erik. jaosto (urkkija).
Ansa, V., kuuluu päämajan henkilökuntaan.
Ansten, H. J., Turun ratsuväenosast. I plut. päällikkö.
Antikainen, Abel, vangittu.
Antikainen, H., neiti, H:gin raha-asiain toimik:n virkailija.
Antikainen, J. W., työmies, H:gin työv. toimeenpan. komit. jäsen.
Antikainen, Toivo, H:gin työv. toimeenpan. kom. kolmas sihteeri.
Antikainen, W. J., toimeenpan. komit. toinen sihteeri.
Anttila, Oskar, kuitann. H:linnan P. K:lle saapun. lähetyksiä.
Anttila, Tuomas, Nikkilän mielisairaal. järjestyneen hoitajakunnan puheenjohtaja.
Arjanne, J. O., kansanvaltuuskunnan jäsen.
Arnberg, Alfr., kulkulaitososaston päämies, H:gin kaupungin Rakennuskonttorin valmistava jäsen, Iso Roopertink. 23 p. C?
Aro, Eino, V. O:n II:n osaston jäsen.
Aro, I, allekirjoittaa merikomppanian puolesta.
Aro, K., intendenttilaitoksen jäsen, L. Heikink. 24, p. C., h. 29?
Aromaa, Emanuel, jalkinetyöntekijä, kansaned., Kivenhakkaajank. 4.
Aromaa. J. O., Suom. postineuvoston jäsen.
Aronen, Juho Nestor, työmies, kansaned., prokuraatt. osast. sihteeri, Sirkuskatu 3, p. A., o. 7.
Aronen, Nestor, urakoitsija, Espoon V. O:n puheenj.
Aronen, V., työv. pääneuvoston jäsen.
Arvinen, Eemeli, rautateiden raha-asioiden ylikomissari.
Arvonen, Heikki Ferdinand, Huopalahden V. O:n yl. syytt., Käenkuja (Näkinkuja) 2.
Askolin, Valdemar, tiilenkantaja, synt. 18 23/4 92, plut. päällikkö, Suomenlinnassa.
Astala, Vihtori, H:gin postivaltuutettu, Uudenmaank. 31, Suomenlinnassa.
Auer, K., osaston päällikkö. Vaasank. 3. p. A., ovi 20, Suomenlinnassa.
Aulanko, Lauri, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen, Suomenlinnassa.
Aulanko, Onni Ferdinand, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen, Suomenlinnassa.
Aurola, N., tullikamarin komissari.
Autio, K., H:gin Raitiotien korjauspajan työhuonek. tehdaskom. jäsen.
Auvinen, pataljoona päällikkö-ehdokas.
Auvinen, Otto, E. Gyllingin hommissa.
Avellan, Kalle, Turun kasarmin portinvartija.
Axberg, G., allekirjoittaa Riihim. etsivän osaston puolesta.

Backberg, A., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Backlund, Leevi, työväentalon komissari, Suomenlinnassa.
Backman, Emil A., työm. poika, Grankulla, Willmanin huvila; epäilty syylliseksi arkkit. Penttilän murhaan.
Backman, Johan H., salvumies, Grankulla, Willmanin huvila; epäilty syylliseksi arkkit. Penttilän murhaan.
Bamberg, toimitusjoht. Halmeen murhaaja.
Barman, P. K:n plutoonanpäälliköitä.
Berg, Bruno Leonard, P. K:n kompp. päälliköitä.
Berglund (Bärlund?) Hugo, A-joukkueesta. Synt. 18 23/6 95.
Berglöf, Oskar Anselm vangittu.
Bergman, E., työväentalon komissari.
Bergman, V. F., A-komppaniasta. Synt. 18 2/4 92.
Bergqvist, B. V., P. K:n kompp. päälliköitä.
Bergsten, Ville, epäilty syylliseksi arkkit. Penttilän murhaan.
Bermak, J., allekirj. työkomppanian puolesta.
Björkkell, E. R., työväentalon komissari.
Björklund, F., Turun kompp. päälliköitä.
Björkman, Alli R., Pitäjämäki, P. K:n johtohenkilöitä.
Blom, A., komissari, innokas punakaartil., Maurink. 4, o. 21.
Blom, O., sotavankien vartija, päälliköitä.
Blomberg, Reinhold Herman, suutari. santarmiurkkija, Etelä-Makasiinink. 4.
Blomqvist, kompp. päälliköitä.
Blomqvist, Alfred, Turku, tullihallituksen komissari.
Blomqvist, Arthur Vilhelm, veturinkulj., työväen pääneuvoston jäsen, Töölönk. 44-48.
Blomqvist, Aug. vaununtarkastaja, rautateiden liikenneosaston matkakomissari.
Blomqvist, H. E., maanviljelyskomitean jäsen.
Blomqvist, Hj., Kone- ja Siltarakennus O. Y:n komissari.
Blomqvist, T., valtiontöiden neuvoston jäsen.
Blomroos, E., vahtimest., vesijohtolait. kemisti "punaisten" aikana.
Bogdanof, P., ylim. asemamies, liikenneosasto-asioiden rautatiekomissari.
Boldt, Jean, toimittaja, kiihottaja, vangittu.
Brandenburg, A. V., synt. 18 1/8 79, miliisikompp.
Brorström, Emii, Mellunkylä., P. K:n johtaja, ottanut osaa Eklund'in murhaan Simsalö'ssä; kotoisin Bottsnosasta.
Brusin, K., P. K:n jäsen, kompp. päälliköitä.
Buck, Lennart, synt. 19 10/9 00, A-joukkueesta, Suomenlinnassa.
Burman, W., Karjan P. K:n päällikkö.
Bärlund, Hugo, synt. 1895, A-joukkueesta.
Bärqvist, Bernhard William, levyseppä, P. K:n johtomiehiä, vangittu.

Caselius, C. Anton, maalari, H:gin raha-asiain toimik:n jäsen, Flemmingink. 2 C.
Caselius, M., H:gin rahatoimikonttorin virkailija, Flemmingink. 2.
Caselius, O(tto Hj.), maalari, H:gin raha-asian toimik:n jäsen. Vaasankatu?
Collin, O. H. santarmiurkkija, vangittu.

Dahlblom, Urho, synt. 18 23/10 90, H:gin A-komppaniasta.
Dahlblom, Urja, miliisi, synt. 18 23/9 90, H:gin A-komppaniasta.
Dahllund, A. W., kuulunut esikuntaan.
Dahlman, I., P. K:n sotavankilan päällikkö.
Dahlström, Väinö, erään Heinolaan menneen aselähetyksen kuittaaja.
Davidsson, Johan Erik, P. K:n esik., Finnån kart. kommissari, innokas agitaattori, Suomenlinnassa.
Dillström, J. P., kuuluu esikuntaan. Suomenlinnassa.
Domander, W., Tiedonantolehden kirjapainon komissari.
Dufva, A., Lyly, P. K:n ylipälilliköitä pohj. rintamalla.
During, Johan, synt. 18 15/9 89, A-komppaniasta.

Edelstedt, Jukka, Suomen Pankin johtokunnan jäsen.
Eerola, Wiktor, P. K:n komppanianpäälliköitä.
Ekberg, H. A., P. K:n plutoonan päälliköitä.
Ekholm, P. K:n rykmentin päälliköitä.
Ekholm, Erhart Alexander, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen, Suomenlinnassa.
Ekholm, Huugo, H:gin paik. esikunnan jäsen, Abrahamink. 13.
Eklund, A., tiedusteluosaston jäsen.
Eklund, Johannes, kuuluu P. K:n yleisesikuntaan.
Eklund, R., allekirjoittaa kuularuiskukomp. puolesta.
Ekman, A., allekirjoittaa P. K:n pohj. rintaman yleisesikunnan puolesta.
Ekman, Hj(almar), mukana panssarijunassa N:o 1, III Linja 15, Suomenlinnassa.
Ekman, M., Tampereelta, kuularuiskukomppaniasta.
Ekstedt, Jaakko, Suom. Pankin ylikamreeri, myöh. johtaja.
Ekström, Artur, Kirkkonummi, tehnyt kotitarkastuksia, epäilty syylliseksi arkkitehti Penttilän murhaan.
Ekström, K., Wihdin vaarallisia henkilöitä.
Ekström, W., Wihdin vaarallisia henkilöitä.
Ekström, Wäinö, Hämeenkylän P. K:n esikunnan päällikkö.
Elg, O., H:gin raha-asiain toimik:n virkailija.
Elg, Otto, H:gin työv. toimeenpanevan komitean jäsen.
Elo, Loviisan V. O:n puheenjohtaja.
Elo, Eemil, rakennusmest., kansanvaltuusk:n jäsen, postiasiain päällikkö, myöh. kansanvaltuusk:n toimeenpan. kom:n jäsen, Korkeavuorenk. 24.
Eloranta, Evert, sanomal. toim., kansaned. kansanvaltuusk:n jäsen.
Elving, O., työväen pääneuv. jäsen.
Engström, G., työväen pääneuvoston jäsen.
Eriksson. Johan R., ajuri, kuljettanut punaisten asekuormia, ottanut osaa Sipoon retkiin, ilmiantaja j. n. e., Vladimirink. 38.
Eriksson, K., Wihdin vaarallisia henkilöitä.
Eriksson, Oskar, postiljooni, postineuv. jäsen, Albertink. 10.
Eriksson, S(ven), kuitannut lähetyksen H:gin V. O:een.
Eriksson, T., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Erkkilä, mainitaan pataljoonan päällikön vaaliluettelon yhteydessä.
Erola, H:gin kaasulaitoksen komissari.
Eronen, Lyyli, yliopp. neiti, Työmiehen toimittajia.
Eronen, Oliver, torppari, kansaned.
Esin, J. W., Wiialan päällikkö, v. t. rintamapäällikkö.
Eskanen, F M., liikenneosasto-asioiden rautatiekomissari Porissa.
Eskola, K., päämajan henkilökuntaa.
Etelämäki, Toivo Henrikki, veturinlämmittäjä, panssarijunan kuljettajana Tampereelle, L. Viertotie 20.
Etholen, W., rautatien komissariaatin jäsen, v. t. komissari.

Fahlström, O., H:gin raha-asiain toimikunnan virkailija.
Felin, Hjalmar, Oulunkylästä, Kottbyn P. K:n osastopäällikkö, murhaaja.
Felt, Johan, johonkin murhaan osallinen.
Fener, J., Wihdin kirkonk. P. K:n esik. jäsen.
Finer, Johan, kuitannut Riihimäellä erään aselähetyksen.
Finerus, Juho, takavarikoimiskomissari, teknill. kompp. jäsen.
Flinck, Nummelan P. K:n esikunnasta, ryöstöihin ja vangitsemisiin osallinen.
Flink, ent. raitiotiekonduktööri, P. K:n ilmiantaja.
Flink, Kaarlo, Ypäjän kompp. päällikkö.
Flink-Wasama, P. K:n päälliköitä.
Flykt, J. H., päämajan henkilökuntaa, Suomenlinnassa.
Flyström, A., lämmittäjä, toimeenpan. kom:n jäsen.
Fonsell, Anton, Salon kompp. päällikkö.
Fors, E., P. K:n plut. varapäälliköitä.
Forsberg, Emil, rautatieneuvoston jäsen.
Forsberg, K., puuseppä, toimeenpanevan kom:n jäsen.
Forsell, rouva, tehnyt ylimäär. junalla matkan Turkuun eritt. tärkeissä asioissa, Kruunuvuorenk. 11-13.
Forsell, Hilda, oikeusasiain osaston apulaisekspeditööri.
Forsell, K. Frans, Toijalan P. K:sta erotettu, sitten A-komppaniassa, roisto.
Forsgren, A. B., työväentalon komissario.
Forsman, A-komppanian väkeä, ottanut osaa Keravan taist.
Forsman, Aug. E., Sos. puolueneuv:n jäsen.
Forsman, K., Oitin päällikkö.
Forss, Nummelan P. K:n esikunnasta, ryöstöihin ja vangitsemisiin osallinen.
Forsten, Aino, posteljooninvaimo, kansanedustaja.
Forsström, Kaarlo, asemamies, Grankulla, P. K:n asemakirjurina Espoossa.
Forsström, W., Wihdin Takaselan P. K:n esikunnasta.
Forsten, W., Porin postivaltuutettu.
Frandell, Reino Anton, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen, Suomenlinnassa.
Fredman, A., kansanvaltuusk:n sisäasiain os:n erik. jaosto (urkkija).
Fyhr, M., Uudenmaan läänin valtuuskunnan virkailija.
Farling, S., Forssan komppaniasta.
Färm, F., vahtikomppanian päällikkö.
Först, A., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Förström, Kaarlo, asemamies, Grankulla, "Punaisten" kirjurina Grankullan asemalla, Suomenlinnassa (Forsström?).

Gaselius, A., raha-asiain toimikunnan jäsen ja kielenkäänt, ks. Caselius.
Gessler, W. pääesikunnan jäsen.
Gissler, Wiktor, jalkinetyöntekijä, P. K:n päällikkö Hermannissa ja Toukolassa.
Granberg, E., etsivänosaston päällikön apulainen.
Grufva, Oskar, kuulunut päämajan henkilökuntaan.
Grön, Aug. Vald., merimies, Sipoo, Spjutsund, ottanut osaa varkauteen.
Grön, Karl Wald., merimies, Sipoo, Spjutsund, osallinen kiristykseen.
Gröndahl, Herman A., kirvesmies, Grankullan aseman passiekspeditööri, johtanut puolustusta saksalaisia vastaan, Suomenlinnassa.
Gröndahl, Johan Valter, työmies, Espoo, synt. 18 4/12 97, epäilty osalliseksi ark. Penttilän murhaan.
Grönfors, H. A., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Grönholm, J., Vihdin vaarallisia henkilöitä.
Grönlund, Aarne, P. K:n tiedusteluosaston jäsen.
Grönlund, K., talonmies, elintarvetarkast., Fredrikink. 69. 30.
Gröönroos, A., P. K:n tiedusteluosaston "vanhin" kansanvaltuusk:n sisäasiain os:n erik. jaosto (urkkija).
Grönroos, F., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Grönroos, Karl, synt. Pietarissa 18 28/5 96. H:gin III rykm. Portun patalj. kuularuisk. komp.
Gustafsson, Lauri, synt. 18 15/3 99, kuuluu päämajan kompp.
Gustafsson, U., kansanvaltuusk:n sisäasiain os:n erik. jaosto (urkkija).
Gustafsson, V. T., kuuluu esikuntaan, rintaman tulkki Tampereella.
Gylling, tohtorinna, innokas "punainen".
Gylling, Edv., fil. tri, yliopiston dos., kansaned., kansanvaltuusk:n puheenjoht., P. K:n esikuntapäällikkö. Konstantiinink. 28 puh. 48 29.

Haahti, H:gin kaupungin rakennuskonttorin valmistavan jaoston jäsen.
Haak, K(onstantin), P. K:n kompp. päälliköitä.
Haaki, Juhan, osallinen Suomen Pankin kassakaapin murtoon, intendenttilaitoksen jäsen.
Haapa, Otto, kuuluu H:gin A-joukkoihin.
Haapala, Sirolan ajutantti.
Haapalainen, Eero., kansanvaltuusk:n toimeenpanevan komitean jäsen, sisäasiain komissari, P. K:n ylipäällikkö, kapinan johtajia.
Haapalainen, Heikki, rahapajan komissari.
Haapalainen, V., plut. päälliköitä. varusmestari.
Haapanen, A., vallankumouksellisen ylioikeuden jäsen.
Haapanen, Mäntsälän P. K:n jäsen, murhaaja.
Haapanen, J., Marttilan kompp. päällikkö.
Haapanen, Kalle, senior, Espoon P. K:n esikunnan jäsen, agitaattori, synt. 1879.
Haarala, Paavo, yliopp., Suomen Pankin sihteeri.
Haataja, Fennian päällikkö.
Hagelberg, Harald, kuularuiskukompp., synt. 18 5/10 98.
Hagelberg, S., kuuluu päämajan henkilökuntaan.
Haglund, F., lämmittäjä, Fredriksberg "Toralinna", p, F. On pahimpia punaisia.
Hagman, Alfred, synt. 18 21/11 90, H:gin A-komppaniasta, Suomenlinnassa.
Hagström, Lennart, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen.
Haila, takavarikoimisen johtaja Hyvinkään verkatehtaalla.
Haimila, Porin esikunnan jäsen.
Haimila, Oskar, pataljoonan päälliköitä, mahd. = edell.
Hakala, (?) II r. I p. III k. päällikkö.
Hakala, J., II r. I p. II k. plut. I osaston päällikkö, Kajaanink. 4, p. D. h. 22.
Hakala, Kalle, sanomalehden toimittaja, kansaned. kansanvaltuusk:n maatalousosaston kanslian päällikkö, Metsästäjänk. 2 p. E. h. 50, Suomenlinnassa.
Hakkinen, J. W., seppä, kansaned., muonituskomissari, Antink. 40, p. A. h. 12.
Hakonen, Edv., Turun kasarmin komissari.
Hakulinen, H., kuuluu päämajan henkilökuntaan.
Hallavuo, Josefina, sähkölaitoksen konttoripäällikkö kapinan aikana, Suomenlinnassa.
Halme, A., asemamies, liikenneosasto-asioiden rautatiekomissari, virkapaikka Kouvola, piirialue Koria-Pulsa, Voikoski-Myllykoski.
Halme, A., Sos. puolueneuvoston jäsen.
Halme, Heikki, huijari, Konstantiinink. 16.
Halme, Hj., Sotavankien vartijakomppanian päällikkö.
Halme, J., Portun pataljoonan kanslian päällikkö.
Halme, Jalmar Juho, H:gin V. O:n II osaston puheen johtaja.
Halme, Kustaa Verner, osallinen ylivahtimestari Puukan murhaan.
Halme, O. L., valtuutetaan 4/4 "toimittamaan kaikenlaisia tarkastuksia H:gin kaduilla".
Halme, Pauli, punakaartil. kuuluva työväentalon komissarin henkilökuntaan.
Halme, Sigrid, Turun naiskompp. päällikkö.
Halminen, J. A., panssarijuna n:o 1:den päällikkö.
Halminen, Matti, P. K:n tiedusteluosaston jäsen.
Halonen, Antti, P. K:n sotavankilan komissari, työväentalon komissari.
Halonen, S., P. K:n kompp. ap. päälliköitä.
Halonen, Tatu, elintarvetark, Vladimirinkatu 52 p. A. h. 7.
Hammar, L., kuitannut erään Hämeenlinnan P. K:lle saapuneen (ase)lähetyksen.
Hamren, Y. R., H:gin kaupungin rakennuskonttorin sihteeri.
Hannula, Kuuluisan A.-kompp. plut. päällikkö, kapteeni Hjeltin murhaaja, samoin ottanut osaa 5 vangitun suojeluskuntalaisen surmaamiseen.
Hannula, Toivo Eemil, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen.
Hanssen, Ernst, kuuluu esikuntaan.
Harell, A. F., maalari, takavarikoimiskomissari, Flemingink. 25 p. E. h. 89.
Harju, Mooses, viilaaja, kuuluu P. K:n A-joukkueeseen. It. Viertotie 17 p. D. h. 117, Suomenlinnassa.
Harjula, A., työväen pääneuvoston jäsen.
Hartikainen, Heikki, puutarhuri, P. K:n kompp. päälliköitä, Sommarö, Espoo.
Harvola, K(aarlo), vallank. ylioik. puheenjohtaja.
Hasari, Sylvester, esikunnan virkailija.
Hausen, Ernst, murhia y. m. väkivallantöitä tutkivan komitean jäsen.
Haverinen, Alho, hänellä sanotaan olevan varastettua tavaraa, Malmink. 3, Runebergink. 2, rak. 4 p. F, h. 62, Suomenlinnassa.
Havukallio, Emil, käynyt nostamassa ja kuittaamassa V. O:n tuomitsemia sakkoja.
Hedman, Otto, Vihdin vaarallisia henkilöitä.
Heikkilä, Arthur, Kottbyn P. K:n valtuuttama tutkija.
Heikkilä, J., Kottbyn P. K:n luottamusmiehiä.
Heikkilä, J. R., Sotavankien vartijana toimineen kompp. päälliköitä.
Heikkilä, Selma, vapaaeht. kompp. jäsen.
Heikkilä, Seth, sanomal. toim., kansaned.
Heikkinen, Arthur Heikinp., koneenk., epäillään muodostuneen sähkölaitoksen P. K:n tekn. pat:aan kuuluvan osaston, Hietaniemenk. 5-23 E. h. 2.
Heimonen, K., työv. pääneuv. jäsen.
Heinonen, Maurits, Hyvinkään V. O:n yleinen syyttäjä.
Heimovaara, W., kuitannut useamman kerran Tampereelle ja Toijalaan osoitettuja aselähetyksiä.
Heine, P. K:n sota-asiain kamreeri.
Heino, pataljoonanpäällikkö-ehdokkaita.
Heino, F., harjoituskomppaniasta.
Heino, K., Vihdin Ojakkalan P. K:n vaarallisimpia jäseniä.
Heino, Otto, Uudenmaan läänin valtuusk:n puh. joht.
Heinonen, A., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Heinonen, Akseli, valkokaartilaisten tutkijatoimikunnan kirjuri.
Heinonen, E., plutoonanpääll., Leppäsuo 6 B.
Heinonen, F., Raha-asiain toimikunnan jäsen.
Heinonen, K., Työväentalon komissari.
Heinonen, R., Sos. puoluetoimiston valtuutettu (sign).
Heiskanen, entinen miliisi, plutonapääll.
Heiskanen, O., kuuluu päämajan henkilökuntaan.
Heiskanen, Otto, takavarikoimiskomennuskunnasta.
Heldan, Hugo, vaihdemies, liikenneosasto-asioiden rautatiekomissari, virkapaikka H:ki.
Helenius, H:gin A-komppanian plutonapääll.
Helenius, Harald, kivityöm., kirj. H:gissä, synt. 18 4/3 90, H:gin A-kompp.
Helenius, Hj., Vihdin vaarallisia henkilöitä.
Helenius, J. A., P. K:n ja kapinan johtomiehiä.
Helenius, K. E., puheenjoht. pohjoisen rintaman päälliköitten kokouksessa.
Helenius, Lauri, H:gin A-kompp.
Helenius, Lydia, komissarin apulainen, 5:des Linja 16 B.
Helin, Edv., takavarikoimiskomissari.
Helin, J., Toijalan P. K:n sihteeri.
Helin, J., Turun kompp, päälliköitä.
Helin, Paul, kuitannut erään aselähetyksen.
Hellgren, G., miliisiesimies.
Hellgren, J., Vihdin Ojakkalan P. K:n vaarallisimpia jäseniä.
Hellman, päälliköitä päävahti Smolnassa.
Hellman, torppari, Gumbölen P. K:n johtajia, epäilty syylliseksi nimism. Hugo Berglundin murhaan.
Hellman, Artur, kirjak. joht., puhelinkeskusaseman komissari, Siltasaarenk. 3 D.
Hellman, Robert, P. K:n kompp. päälliköitä.
Hellström, Hjalmar, P. K:n jäsen, pidätti vahtimest. A. K. Löfmanin.
Hellström, M., ottanut vastaan eräälle P. K:n komppanialle tulevat pukutarpeet (varusmestari?).
Helman, Arttur, liikennekonttorin valtuutettu.
Helminen, Johan, kuitannut lennätinosaston puolesta 1 sapelin.
Helminen, Matti, kansanvaltuusk:n sisäas. os:n erik. jaoston jäsen (urkkija).
Helokangas, K. F., ilmiantoi kaup. rak. kontt:n insinöörit, jotka sen jälk. vangittiin.
Helosalo, H. H., allekirjoitti linnoitusosaston puolesta.
Helve, J. E., P. K:n päämajan henkilökuntaa, Suomenlinnassa.
Hemming, Valter, liikeapul., kirj. H:gissä, synt. 1892, Jyryn kompp.
Hemola, Kalle, P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Henkell, H., tullihall:n vahtim., kapinallisten innokas kätyri ja auttaja.
Henriksson, A., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Henriksson, K., P. K:n kompp. päälliköitä.
Henriksson, K., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Henriksson, S., kuitannut kansanvaltuusk:n maatal. os:lle tulevan lähetyksen.
Hentunen, I(lmari), takavar. komissari.
Herrala, Hilda, ompelijatar, kansaned., Saariniemenk. 8 C. 30.
Herrala, Kaarlo, vallankum. ylioikeuden puh. joht.
Herranen, Jussi, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, Vladim. k. 52 D. 60.
Hietaharju, W., työv. talon komissari.
Hietanen, Eetu, Ruotsinpyhtäältä, osallinen murhaan.
Hietanen, Kalle, Ruotsinpyhtäältä, osallinen murhaan.
Hila, Julius, P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Hilden, A., tutkijatoimikunnan jäsen.
Hilden, Armas, kirj. H:gissä, synt. 18 3/6 98, päällikön lähetti.
Hilden, J., Tampereella kompp. kokouksessa hyväksytty edelleen "toisen osaston" päälliköksi.
Hilden, J., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Hilden, Leo, insin., Masaby, järjestänyt punaisten hyökkäystä Sigurdin kartanoa vastaan; punaisten opettaja.
Hiltunen, F., kansanvaltuusk:n sisäasiain os:n erik. jaosto (urkkija).
Hiltunen, Juho, kansanvaltuusk:n sisäasiain os:n erikois jaosto (urkkija).
Hiltunen, Uljas Pietari, vankilaneuvoston jäsen Söörn. kuritushuoneella.
Hiltunen, Urho, P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Hirvinen, Iivari, Espoo. osallinen Espoon piirin nimism:n Hugo Berglundin y. m. murhiin.
Hirvonen, Eljas, P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Hirvonen, O., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Hjelman, John, merimieskompp:n päällikkö.
Hjelman, Matti, synt. 22/2 87, P. K:n meriesikunnan ylipääll., 2 linja 29, h. 15.
Hjelt, K. V., talonmies, P. K:n plutoonapäälliköitä, Uudenmaank. 8.
Hjort, O. V., P. K:n yleisesikunnan vakoiluosaston Kouvolan ala-osaston päällikkö.
Hoffren, Aatu, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen, Suomenlinnassa.
Hoikka, Matti V., seppä, kansaned., Nikolaink. 29, p. A.
Hokka, Otto Anshelm, kivityömies, s. 1884, epäilty syylliseksi murhiin.
Hokkanen, Heikki, muurari, H:gin V. O:n II osaston yleinen syyttäjä, Laivanvarustajank. 4 F., ovi 56.
Hokkanen, Helmi, paik. esik. rahaston jäsen.
Hokkanen, O. Herman, Säätytalon komissari, Albertink. 9, p. G. h. 24.
Holm, J. W., puuseppä, P. K:n yleisesikunnan (vakoiluosasto) jäsen, esik. päällikkö, Castrenink. 10.
Holmala, Kaarlo, s. 18 1/11 96, kuuluu A.-kompp.
Holmberg, Edvard, rautatientyöl. s. 1898, Espoosta, epäilty syylliseksi arkkit. Penttilän murhaan.
Holmberg, J., maalari, Malmin P. K:n plutoonan päällikkö.
Holmberg, N., sorvari, P. K:n kompp. päälliköitä.
Holmer, neiti, kansanvaltuusk:n sisäasiain osaston erik. jaosto (urkkija), valtuuskunnan lähetti.
Holmi, Portun pataljoonan V komppanian päällikkö.
Holmsten, E., II r. II p. II k. I plut. I osaston päällikkö, Linnank. 2, p. B. o. 5.
Holopainen, A. J., takavarikoimiskomissari.
Holopainen, Armas, intendenttilait. komissari.
Honkavaara, O., fil. maist. palv. rautatiehallituksessa.
Horppu, Hjalmar Aleksander, jarrumies, Viipurin linjan suurimpia roistoja, rautatieneuvoston jäsen.
Horvinen (Torvinen?), K., kansanvaltuusk:n intend. teknill. osastossa.
Hotakainen, Karl Viktor, P. K:n meri-esikunnan sota-asiain likkö, vangittu, Albertink. 3, p. B.
Hovila, O., H:gin P. K:n I pat, A. joukkue.
Huhka, Aukusti, P. K:n erikoisosaston miehiä.
Huhta, Viktor Eemil, konttoristi, s. 1882 30/9, ollut P. K:n kansliassa Riihimäellä, määrätty Riihimäen aseman elintarvekomissariksi, intendenttilaitoksen jäsen, vangittu.
Huhtala, Oskari, P. K:n tiedusteluos. jäsen, Fredriksbergk. 18, D 77, Suomenlinnassa.
Hukko, August, P. K:n erikoisosaston jäsen.
Huldin, Emil, P. K:n Hyrylän aluepäällikkö.
Hulme, Karl Nestor, työnjohtaja, Smolnan kirjuri, Sirkusk. 8.
Hummelin, Henrik, kuitannut Viialan P. K:lle saapuneen aselähetyksen.
Huotari, Anni, kansaned., Laivanvarustajak. 9 B.
Huotari, Anton, kapinan johtomiehiä, Suomen Pankin johtaja. kansaned.
Huotari, Kalle Otto, Tuusulan esikunnan päällikkö.
Hurenius, P. K:n kompp. päälliköitä.
Hurme, vahtikompp. päällikkö.
Hurme, Akseli Nikolai, talonmies, s. 18 26/8 76, Senaatin komendantti, Suomenlinnassa.
Hurme, H., jarrumies, liikenneosasto-asioiden rautatiekomissari.
Hurmerinta, M., kuitannut Keravan ja Hyvinkään esik. osoitetun (ase-)lähetyksen.
Hurmevaara, H, H:gin työv. toimeenp. komitean jäsen.
Hurmevaara, Herman, muurari, kansaned., Säästöpankinranta 8, B. ovi 19.
Hurskainen, R., työväentalon komissari, tutk. toimikunnan pöytäkirjantarkastaja.
Hurskainen, R. F., P. K:n H:gin org.
Hurskainen, R. H., kapinallisten johtomiehiä.
Hursti, Arvo, Pohj. rintam. ambulanssiosaston komissari.
Huttunen, A., harjoituskomppania, kuuluu esikuntaan.
Huttunen, Matti, kansanvaltuusk:n sisäasiain os:n erik. jaosto (urkkija).
Huttunen, Pekka, kansaned., P. K:n lähettinä suorittanut kuulusteluja Vihdissä, Pietarink, 8 b. ovi 16.
Huurre, T., Lahden P. K:n esik. päällikkö.
Hymyaho, Yrjö, harjoituskomppania.
Hypen, Karl E., sähkötyöntekijä, lämmittäjä, toimeenp. komitean jäsen, pääneuv. sota-asiain valiok. jäsen, y. m. y. m.. Somerontie 4 - 18 B.
Hyrsky, F. A., ambulanssijaoston jäsen.
Hyrskyluoto, Lauri, Uudenmaan lääninvaltuusk. sihteeri.
Hytönen, Väinö, P. K:n yleisesikunnan jäsen.
Hyvärinen, J., kuitannut Hämeenlinnaan ja Toijalaan lähetettävän aselähetyksen.
Hyvärinen, L. S., oikeusasiain esittelijä.
Hyvärinen, Yrjö, takavarikoimiskomissari, kansanvaltuusk:n sisäasiain os:n erik. jaost. (urkkija).
Hyvönen, A., päämajan henkilökuntaa.
Hyötyläinen, E. W., Malmin P. K:n päällikkö.
Häggman, V., puuseppä, rautatieneuvoston jäsen.
Häkkinen, Samuli, kansakoulunopettaja, kansaned. kansanvaltuusk:n valvoja Metsähallituksessa, Punavuork. 7 E h. 8. Häkkänen, Manne, s. 18 1/3 95, kuuluu Jyryn komppaniaan.
Hällström, E., kuitannut Kouvolan rintamaesik. saapuneen aselähetyksen, keskisen rintaman varusmestari.
Hämäläinen, postikomitean jäsen.
Hämäläinen, ollut läsnä H:gin työv. toimeenpanev. kom. kokouksess.
Hämäläinen, E., takavarikoimiskomissari.
Hämäläinen, Evert, P. K:n patalj. päälliköitä, lähetti, vangittu.
Hämäläinen, Evert Otonp., tehtaantyöm., s. 18 6/9 70. P. K:n puhelinjaoston osastopäällikkö; vangittu. Kumtähdenk. 4 b, o. 9.
Hämäläinen, Hj., kuitannut erään (ase-)lähetyksen.
Hämäläinen, Hjalmar, allekirjoittaa H:gin paikall. P. K:n patalj. päällikkökunnan puolesta.
Hämäläinen, Jalm., P. K:n patalj. päällikön sihteeri ja lähetti; vangittu.
Hämäläinen, Kalle, Sos. puolueneuv. jäsen, Työmiehen toimittaja, hoiti pääartikkeleja.
Hämäläinen, O., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Hämäläinen, W., P. K:n alempia päälliköitä.
Hämäläinen, William, takavarikoimiskomissari. It. Viertotie 25.
Hänninen, Edv., (Valpas-), sanomal. toimittaja kansaned., Sirkusk. 3.
Härkönen, mainitaan pataljoonan päällikön vaaliluettelon yhteydessä.
Härkönen, Antti, P. K:n agitaattori, rikoksellinen; kavalt. Espoon elintarvelautak:n kassan.
Härkönen, J. H., päämajan henkilökuntaa.
Härmä, Erkki H., muurari, kansaned., Rauhank. 6 A, ovi 13.
Härmä, Oskari, Jokioisten vallankumousoikeuden puheenjohtaja.
Häyrynen, Ida Alexandra, rouva, Kapt. af Ekströmin mukaan punaisten vaarallisin urkkija. Ensiapuosastossa sairaanhoitajattarena, vangittu, Iso Roopertink. 9 B. o. 16.
Häyrynen, Karl August, nahkuri, kovasti uhkaillut; vangittu. Kasarmink. 4 p. D. h. 39.
Höcklin, seppä, toiminut vartijana P. K:n tiedust. osastossa.
Höytyläinen, Erik, P. K:n pakkovärvääjä, Vaasank. 27 por. b. asunto 16.

Ihala, Väinö, takavarikoimiskomissari.
Iivarinen, työväen pääneuvoston jäsen.
Ikäheimonen, A., P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen.
Ilmonen, Huugo, ulkotyömies, s. 1886, ollut Makilossa ruan keittäjänä, vaarallinen rosvo, Itä Viartotie 30 b 24.
Iltanen, Ville, s. 18 3/3 65, kompp. päälliköitä, Suomenlinnassa.
Inka, O., kansanvaltuusk:n sisäasiain os:n erik. jaosto (urkkija).
Isaksson, F., päämajan henkilökunnan jäsen.
Isaksson, W., esikunnan jäsen.
Isola, Emil, vallank. oik. I osastosta. Suomenlinnassa.
Isola, W., H:gin V. O:n II osaston vahtim.
Itkonen, Karl Hj., postiljooni, Suom. postineuvoston jäsen, Agricolank. 13 por. A.
Itkonen, O. V., vallank. oik. I osastosta.
Itäniemi, F., osastopäällikkö, Castrenink. 22.
Itäniemi, J. W., plut. päälliköitä, Castrenink 22 p. 8.
Itävuori, A., kirvesmies, H:gin työv. toimeenpanevan komitean jäsen.

Jaahn, K., kuitannut erään aselähetyksen.
Jaakkola, tutkijatoimikunnan kokoonkutsuja, vallankumouslakitoimikunnan jäsen.
Jaakkola, A., Hagan P. K:n johtaja ja vallank, oik. puheenjoht.
Jaakkola, K. E., P. K:n Uudenmaan piiriesik. jäsen, pohj. rintaman ylempiä päälliköitä, kuitannut Riihimäellä aselähetyksen. (Eräs Kalle Emil J., asiamies, P. K:n jäsen, Vilhovuorenk. 10 D.)
Jaamas, Julius, P. K:n harjoituskompp. jäsen.
Jaatinen, J. S., miliisi, yhtynyt P. K:n.
Jahtonen, J., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Jalava, Arvid, Vihdin P. K:n ylipäällikkö.
Jalava, E., Fredriksbergin varikon komissari.
Jalava, Oskari, peltiseppä, kansaned., vangittu.
Jalava, Selim, työmies, Vihdin P. K:n päämiehiä.
Jalo, Juho, rautateiden toimisto- ja liikenneosastojen ylivalvoja kapinan aikana.
Jalonen, Heikki, piirisihteeri, työväen pääneuvoston jäsen, kansanedustaja, matkustanut Karjalaan n. 15/3.
Jalonen, Hugo, kivi- ja kirvesmies, Orimattilan kirkonk. P. K:n toimihenkilöitä.
Jalonen, Tuure, kivi- ja kirvesmies, Orimattilan kirkonk. P. K:n toimihenkilöitä.
Jalonen, Väinö, kivi- ja kirvesmies, Orimattilan kirkonk, P. K:n toimihenkilöitä.
Janatuinen, E., opettaja, Hels. suomenkiel. kansakoulujen johtok. siht., työv. toimeenp. komitean valtuuttama työskentelemään kansakoulukansliassa.
Janhunen, Portun pataljoonan vahtijärjestäjä.
Jansson, Inez Ingeborg, työskennellyt n. 9 viikkoa Suomen Pankin setelipainossa, Metsästäjänk. 8.
Jansson, K., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Jansson, T., P. K:n päämajankomppanian päällikkö. (Mahd. Thure Leopold J., P. K:n jäsen, Kotkank. 14 - 16 A 6.)
Janson (?) Nikolai (?), kansanvaltuusk:n palveluksessa.
Jantunen, O. (l. S.), P. K:n kompp. päällikkö.
Jernström, P., takavarikoimiskomissari.
Johansson, P. K:n ylipäällikkö Turun-Ahvenanmaan rintamalla.
Johansson, A. E., P. K:n esikunnan lähetti. (Mahd. = Arvid Emil J., kivenhakkaaja, Fredriksbergink. 40 A 12, poissa kaupungista.)
Johansson, Abel, H:gin II kaupunginvouti kapinan aikana.
Johansson, Benjamin, yövahti Espoon Wellskogista, pakottanu miehiä P. K:iin, vangittu, passitettu Helsinkiin.
Johansson, E., P. K:n paik. esik. jäsen.
Johansson, E., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Johansson, E., Vihdin P. K:n vaarallisia jäseniä. (Mahd. = torppari Emil J., joka 9/4 haavoittui pohj. rintamalla ja tuotiin Fenniaan hoidettavaksi.) Suomenlinnassa.
Johansson, F., P. K:n plutoonan päälliköitä. (Mahd. = varastotyöm. Frans Nikolai J., P. K:n jäsen, Flemingink. 25 D 61.)
Johansson, F. E., P. K:n rykmentin päälliköitä, myöh. H:gin paikall. esikunnan päällikkö, vangittu.
Johansson, F. H., H:gin P. K:n päällikkökunnan ja paik. piirik. puheenjohtaja.
Johansson, G. A., paik. esik. lähetti.
Johansson, Johan Fredrik, perämies, P. K:n meriesik. jäsen, vangittu.
Johansson, K. A., I miliisipiirissä jokin "v. t." (komissari?). (Mahd. = miliisi Knut Alfons J., Vuorimiehenk. 33, huon. 22.)
Johansson, P. F., P. K:n esikunnasta.
Johansson, Rikhard, vallank. ylioik. yl. syyttäjä.
Johansson, S. E., murhia tutkivan komitean jäsen.
Johansson, T., P. K:n päämajan henkilökuntaa. (Mahd. = puutyönt. T. Johansson, s. 1900, haav, Kolhossa, tuotu 8/4 Tilkkaan.)
Jokela, Edv., H:gin Vallankumousoikeuden II osaston jäsen.
Jokelainen, A., työväentalon komissari.
Jokilampi, Elis, kuitannut 16/4 Herralaan tulleen aselähetyksen.
Jokinen, A., P. K:n työkomppanian päällikkö.
Jokinen, Alma, rouva, kansaned., vallank. ylioik. jäsen, poistunut kaupungista maaliskuussa.
Jokinen, Emil, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen.
Jokinen, J. A., Kurun pat. päällikko, Sirkusk. 3.
Jokinen, J. A., 11/4 valtuutettu Hels. P. K:n ylipäälliköksi. (Mahd. = edell.)
Jokinen, Väinö, toimittaja kansaned., työv. pääneuvoston sihteeri, poistunut kaupungista maaliskuussa.
Jokivirta, W., toimeenp. kom., työv. neuvoston, perustuslakivaliokunnan sekä vallankumouslakitoimikunnan jäsen, vallank. oik. yl. syyttäjä.
Jokivirta, V., Portun pat. päällikkö, matkustanut rintamalle ennen 6/4.
Josefsson, Helmi, Sv. Soc. Dem. Kvinnoklubb'in sihteeri.
Joutsenniemi, Jalmari, P. K:n yleisesikunnan (vakoiluosaston) jäsen, yllyttänyt ankariin toimenpiteisiin tuom. Anthonia vastaan. vangittu.
Juhola, A., 19/4 Mäntsälän P. K:n esikunnassa. (Mahd. = puuseppä Anselm J., s. 1885, P. K:n Mäntsälän rykmentistä, haav. 22/3 Syvälahdessa.)
Juhola, R., jarrumies, kapinan aikana liikenneosasto-asioiden rautatiekomissari, virkapaikka Kotka, piirialue Kotka – Inkeroinen - Hamina, sai valtak. 5/2.
Julkunen, E., P. K:n komp. päälliköitä.
Junkkanen, Y. J., H:gin kaup. rahatoimikonttorin virkailija kapinan aikana, Astoria hotelli.
Juntunen, Toini Pauliina, Kansanvaltuuskunnan sisäasiain osaston konekirjoittaja, Aleksanterink. 8 -10.
Jurvanen, Vilho, Kottby, P. K:n johtajia.
Jussila, Aina, vallankumousoikeuden kirjuri.
Jussila, J., vaununtarkastaja, liikenneosasto-asioiden rautatiekomissari, virkapaikka Kerava.
Jutikainen, J. V., H:gin työväen toimeenpan. komit. jäsen.
Juuri, T., kuitannut 18/4 Lammin osastolle lähetetyn aselähetyksen.
Juurinen, Frans, suutari, Orimattilan kirkonkylästä; paikkakunnan vaarallisimpia punakaartilaisia.
Juvonen, Hannes, Uudenmaanläänin valtuuskunnan virkailija.
Jyrkänne, Väinö, tutkinut punak. tekemiä murhia.
Jämsen, Matti, räätäli, vallankumousoikeuden jäsen. Josafatink. 7 p. H.
Jäntti, H:gin työv. toimeenpan. komit. jäsen.
Jäntti, Kustaa, varastotyömies, palolaitoksen komissari, vakuutusneuvoston jäsen, Suomenlinnassa.
Jäntti, Otto, varastotyömies, kuulunut P. K:n ambul. osastoon Fenniassa, Saariniemenkatu 8 D o. 47, Suomenlinnassa.
Jäppilä, M., takavarikoimiskomissari.
Järvinen, pataljoonan päällikön ehdokas.
Järvinen, H. elintarvetarkastaja, Porthanink. 1 B. 10.
Järvinen, J., kirvesmies, raha-asiain toimikunnan varajäsen.
Järvinen, K. A., ylimäär. asemamies, rautateiden liikenneosaston matkakomissari Savon, Karjalan ja Pietarin radoilla.
Järvinen, K. A., H:gin työv. järj. opiston toimikunnan sihteeri.
Järvinen, K. E., raitiotieyhtiön ja sen yhteydessä olevien työmaiden komissari.
Järvinen, M., kuitannut 17/4 Hikiän P. K:lle osoitetun aselähetyksen.
Järvinen, T. V., Toijalan P. K:n puheenjohtaja.
Järvisalo, ollut Läsnä H:gin työv. toimeenpanevan kom. kokouksessa 17/2 18.
Järvisalo, J. E., kansanvaltuusk:n intendenttilaitoksen valtuutettu, elintarveosaston päällikkö, Castrenink. 14 H, h. 31.
Järviö, Karl, P. K:n päämajan henkilökuntaa, Suomenlinnassa.

Kaarelainen, K.. Viipurin postivaltuutettuja.
Kaarelainen, W., kuitannut 19/4 ja 20/4 aselähetyksiä.
Kahila, T., kansanvaltuusk:n intendenttilaitoksen valtuutettu.
Kaipainen, J., komppanian päälliköitä.
Kajander, Riihimäen päälliköitä, pahimpia.
Kajander, Vihtori, kuitannut 16/4 aselähetyksen.
Kalenius, K., Vihdin Ojakkalan P. K:n esikunnasta.
Kalenius, Lennart, Pitäjänmäeltä, tehnyt ryöstöjä.
Kalervo, Lassi, kansanvaltuusk:n raha-asiain osaston virkailija.
Kallio, Allan, työväentalon komissari.
Kallio, Fredrik W., agitaattori, Hietaniemenkatu 5. 23 I.
Kallio, H., Fredriksbergin T. V. Y:n sihteeri.
Kallio, J. W., P. K:n päämajan virkailija.
Kallio, O., vakoiluosaston päällikkö.
Kallio, Osk. Hj., Suomen Järjestysmiesten Liittotoimikunnan sihteeri.
Kallio, Yrjö, Mäntsälän P. K:n jäsen, murhaaja.
Kallio, Yrjö, kuitannut 17/4 Nummelan rintamaesik. osoitetun lähetyksen.
Kalske, F., P. K:n päälliköitä.
Kalso, Miina, kapteeni Hjeltin palvelijatar Keravalta, ilmiantanut isäntänsä.
Kamppuri, Bruno, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen, Suomenlinnassa.
Kandolin, P. K:n tiedusteluosaston jäsen.
Kandolin, Juho, agitaattori.
Kandolin, K., kansanvaltuusk:n sisäasiain os:n erik. jaoston jäsen (urkkija).
Kandolin, Kustaa, salvumies, "kaupungin arkkitehti".
Kanerva, J., kuitannut 21/4 Jokiniemen esik. osoitetun lähetyksen.
Kanerva, J., Vihdin Ojakkalan P. K:n esikunnasta.
Kanerva, K., työv. talon tiedusteluosaston päällikkö.
Kanerva, O., kuitannut Järvelän P. K:lle saapuneen lähetyksen.
Kanerva, R., kuitannut 17/4 Hallikasarmiin vietävän aselähetyksen.
Kanerva, Yrjö, esikunnan jäsen.
Kangas, Knut, tullivahtimestari, tullineuvoston jäsen.
Kangas, Vilho, P. K:n alempia päälliköitä.
Kangashaka, N., Auran komppanian päällikkö.
Kankaanpää, Yrjö, P. K:n pataljoonan päälliköitä.
Kankare, Marttilan komppanian varapäällikkö.
Kankkunen, Elin, esikunnan jäsen.
Kannisto, Minerva, oikeusasiain osaston konekirjoittaja.
Kantanen, Ida Maria, P. K:n urkkija, kaupungin valtuutettu, Korkeavuorenk. 25.
Kantanen, Matti, S. K. V:n sisäasiain os:n erikoisen jaoston jäsen (urkkija).
Kantanen, T., S. K. V:n sisäasiain os:n erikoisen jaoston jäsen.
Kantola, E., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Kantolin, K. A., P. K:n tiedusteluosaston jäsen.
Karamo, Kalle, Vihdin kirkonk. P. K:n esikunnan jäsen.
Karhi, P. K:n päälliköitä.
Karhinen, Hanna, S. K. V:n sisäasiainosaston virkailija.
Karhulahti, K. J., leipuri, Vihdin sensuurin hoitaja.
Karhunen. E., työv. pääneuv. jäsen, panssarijunan päällikkö.
Karhunen, Evert, H:gin P. K:n päällikkökunnan ja paikallisen piirikunnan jäsen.
Karhunen, V., vallank. oikeuden neuvonantaja.
Kari, J., P. K:n komppanian päälliköitä.
Kari, Lauri, maalari, P. K:n komissari.
Karila, Antti, P. K:n majoituspäällikkö.
Karjalainen, P. K:n pohj. rintaman ylipäällikkö.
Karlberg, V., postiljooni, vapaaehtoinen punakaartilainen.
Karlsson A. W., P. K:n alipäälliköitä.
Karlsson, Jalmari, veturinkulj., Fredriksbergin varikon komissari.
Karlsson, Johan W., P. K:n teknillinen järjestäjä Venäjältä, Abrahamink. 15 B. por. b. o. 6.
Karlsson, K. J., aselähetyksen kuittaaja.
Karlsson, Kalle, innokas ja vaarallinen pun. Kumtähdenk. 3 (os. Rosenqvist).
Karp, Alexander, P. K:n komppaniapäälliköitä.
Karppi, A., P. K:n laivaston päälliköitä, Porvoonk. 24 porr. 6 ovi 26, Suomenlinnassa.
Karppinen, Lydia, kirjansit., P. K:n päämajan henkilökuntaa, Punavuorenk. 4 o. 12.
Karppinen, Tuure, Ohlströmin murhaaja. Punavuorenk. 18.
Karttunen, Kalle, P. K:n päämajan k. jäsen.
Karvonen, Matti, miliisilaitoksen tulkki.
Karvonen, Taneli, P. K:n päämajan henkilökuntaa, Suomenlinnassa.
Karvosenoja, kunniasihteeri, virkailija senaatintalossa, Suomenlinnassa.
Kastus, Ernst, P. K:n johtomiehiä.
Kataja, suutari, Vihdin kirkonk. P. K:n esikunnan jäsen.
Kataja, Arvi, Vihdin Ojakkalan P. K:n vaarallisimpia jäseniä.
Kataja, Johan Evert, osaston päälliköitä.
Kataja, Niilo, rautatieläinen Helsingistä, P. K:n A-komppanian jäsen.
Kataja, Yrjö, eteläisen rintaman tiedusteluosaston jäsen.
Katajavaara, Eino, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen.
Katajisto, sekatyöläinen, Vihdin P. K:ssa, tunnettu roisto.
Katajisto, J., tiedusteluosaston jäsen.
Kauhala, H., rouva, rahatoimikonttorin virkailija.
Kauhanen, Juho, sähkötyömies, rikollinen, kapinallisten organisoija sähkölaitoksessa, Suomenlinnassa.
Kaukovuori, Selma, taloustoimikunnan jäsen.
Kauppila, Herman, P. K:n päämajan henkilökuntaa, Suomenlinnassa.
Kauppinen, P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Kauppinen, H:gin työv, toim. komit. jäsen, Fredriksbergin konepajan komissari.
Kauppinen, N., Vihdin vaarallisia henkilöitä.
Kauppinen, T., Vihdin vaarallisia henkilöitä.
Kauten (Kautto), Juho, Hämeenkylän P. K:n kompp. päällikkö.
Kautto, Oskar Ivar, plutonan päälliköitä.
Kavander, I. A., lääninvaltuuskunnan virkailija.
Kaven, Juho, kuittanut 11/4 Oulunkylän P. K:lle aselähetyksen.
Kehä, V., intendenttilaitoksen jäsen.
Kehäläinen, rautatievirkailija, Lahti.
Keijo, Johannes, P. K:n lähetti.
Keijonen, Elias Rafael, rautatievirkailija, m. m. panssarijunan konduktööri, Kirkkokatu 7 porr. B, h. 15.
Kekarainen, P., tullineuvoston jäsen.
Kekäläinen, O., valkokaartilaisten tutkijakomit. puheenjoht., Josafatink. 7, Suomenlinnassa.
Kellosalmi, F. E., kansanedustaja.
Kemppi, P., vallankumousoikeuden yl. syyttäjä.
Kenonen, Petter, epäilty osalliseksi tuomari Anthonin murhaan.
Keskinen, Nestor, komissari Zitting'in kaapeliteht. Malmilla, 5 linja 16 h. 13, porr. A.
Ketola, T., rautateiden koneosaston matkakomissari.
Ketonen, Väinö, Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen joukko-osaston päällikkö.
Ki(h)lman, Robert, P. K:n esikunnan jäsen.
Kiiskinen, Aura, neiti, kansanedustaja, työv. pääneuv. jäsen, Saariniemenk. 8 p. C. h. 30.
Kiiskinen, J., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Kiiveri, omistaa halkokonttorin papereita, Fredrikinkatu 14, h. 18.
Kilpi, H., vahtien tarkastusosaston päällikkö.
Kilpi, K., P. K:n päälliköitä.
Kinnari, Hilda, valkokaartilais-tutkijatoimikunnan jäsen.
Kinnunen, Antti, innokas pun.
Kirberg, A., kansanvaltuuskunnan virkailija.
Kirkkola, Matti, Jokioisten vallankumousoik. sihteeri.
Kirves, Juho, kansaned.
Kiuru, V., sotavankien vartija, P. K:n päälliköitä.
Kivelä, Emil, P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Kivi, K., S. K. V:n tietotoimiston virkailija.
Kiviaho, Akseli, postisäästöpankkien neuvoston puheenjohtaja.
Kivikoski, Juhan Fredrik, P. K:n päälliköitä, Suomenlinnassa.
Kivimäki, Atte, Mäntsälän P. K:n jäsen, murhaaja.
Kivinen, E. W., P. K:n esikunnan jäsen.
Kivinen, J., Hausjärven vallankumousoik. ylein. syyttäjä.
Kiviniemi, Ville, maanvilj., kansaned.
Kiviranta, Antti, S. K. V:n jäsen, oikeusasiain valtuutettu.
Kivistö, vallankumousoikeuden jäsen.
Kivistö, A., Keravan rintamapäällikkö.
Kivistö, Jalm., raha-asiain toimik. sihteeri.
Klavers. Nummelan P. K:n esikunnan jäsen, ryöstäjä ja murhaaja.
Kleimola, August, Kotka, P. K:n esikunnan jäsen.
Klingberg, W. R., P. K:n päämajan henkilökunnan jäsen.
Kneisel, Jakob, P. K:n esikunnan jäsen.
Kohonen, Anna, rva kansaned., Pengerkatu 4 p. B h. 30.
Kohonen, Jalo, fil. kand., san. toim., raha-as. päällikkö, Pengerk. 4 p. B h. 30.
Koistinen, komppanian päälliköitä.
Koistinen, P., Signalistijohtaja P. K:n musiikkiosastossa.
Koivisto, monttööri, Nikolajevilla palveluksessa, punakaartil.
Koivisto A, lämmittäjä, Fredriksberg, pahimpia punaisia.
Koivisto, Ananias Vilhonp., veturinlämmittäjä, Fredriksbergin varikon komissari, sittemmin Fredriksb:n asemalla matkustuslupien antajana, Porvoonk. 21 J, ovi 31.
Koivisto, J., vartiopäälliköitä Säätytalolla.
Koivisto, Johan Juhonp., puuseppä, komissarin apulaisena Fredriksbergin konepajan konttorissa, Kustavink. 9 A 35.
Koivisto, Lauri, kuitannut erään Hyvinkäälle osoitetun lähetyksen.
Koivonen, "Insinööri", komissari, Kristiinankatu 18.
Koivu, Karl Fredrik, pidättänyt henkilöitä.
Koivu, Karl, P. K:n opettajia, Kasarminkatu 14 p. B h. 9.
Koivukangas, A., Hyvinkään P. K:n johtomiehiä.
Koivula, Kalle, Kilo, P. K:n komppanianpäällikkö.
Koivula, Osk. Hyvinkään P. K:n toimihenkilöitä.
Koivula, V., raha-asiain toimikunnan varajäsen.
Koivunen, P. K:n määräämä komiss. Fredriksbergin konepajan konttorissa.
Koivunen, G., P. K:n plutoonanpäälliköitä.
Kojonen, H., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Kokko, Johan, Järvelän esik. toimihenkilöitä.
Kokko, Matti, asevaraston päällikkö.
Kokko, Mikko, G. Schybergsson'in murhaaja.
Kokko, Valdemar Johan, epäilty P. K:n hyökkäyskomp. päälliköksi sekä murhien ja ryöstöjen toimittajaksi, Porthanink. 10 ovi 53.
Kokko, Viktor B., P. K:n komppanian päälliköitä.
Kokko, Väinö, kuulunut A-komp, myöh. haavoitt.
Kokkola, Aksel, räätäli, työv. pääneuv. sota- ja talousvaliokunnan varap., Sirkusk. 3 B.
Kokkonen, Onni Armas, P. K:n jäsen, osallinen kassakaapin murtoon, Intendenttilaitoksesta, Iso-Roopertink. 34 A o. 13. Kolehmainen, A., laivaston I komp. I plut. päällikkö.
Kolehmainen, Oke, päämajan henkilökuntaa.
Kolehmainen, Pekka, räätäli, vienyt komppaniansa kanssa asejunan Turkuun, myöh. räätälintöissä, Kasarminkatu 4.
Kolinen, W., piiriesikunnan kirjanpitäjä.
Kolinen, Wäinö, esikunnasta.
Kolm, Karlo, yleisesikunnan palveluksessa, koulukasarmin opettaja.
Kolula. (Töölön työl. Kauppa O. Y:n johtaja), ollut keskusosuuskunnan komissarina.
Komu, Juho Alfred, piirisihteeri, kansanedustaja, sos. puolueneuvoston jäsen, Liisank. 12 p. C, o. 19.
Kontio, Albin, työväentalon komissari.
Kontio, E., päämajan henkilökuntaa.
Koperi (?) M., Viipurin postivaltuutettuja.
Koponen, työpäällikkö piirustuspuolella.
Koponen, Albin, seppä, kansaned. Ruoholandenk. 3 G 10.
Koponen, David, rakenn. mest., kirj. H:g:ssä, ollut neuvottelevana jäsenenä kaup. työ valtuuskunnassa ja rakenn. konttorissa, Laivastok. 14 C o. 24.
Koponen, Juho Wilhelm, postiljooni, vapaaehtoinen P. K:ssa, Papink. 6 Kallio, vankina Suomenlinnassa.
Koponen, T. I., halkokonttorin valtuuskuntaan tulleen lähetyksen kuittaaja.
Koponen, U., P. K:n Hermannin komppanianpäällikkö.
Korander, Kalle, Espoo, osallinen kolmeen murhaan.
Korho, Johan Hjalmar, luultavasti talon punanen ilmiantaja, Porvoonk. 35 B 26.
Korhonen, P. K:n päälliköitä.
Korhonen, Antti, miliisi, p. k:lainen, Museokatu 11 A 23.
Korhonen, K., työväen pääneuv. jäsen.
Korhonen, Kaarlo, maanvilj., kansaned., Liisank. 12 p. C.
Korhonen, Kustaa, P. K:n esikunnasta.
Korhonen, Mikko, H:gin kuritushuone, jossa toiminut komissarina.
Korja, Kaarlo, Kouvolan tutkijatoimikunnan puheenjohtaja.
Korkiakoski, Yläneen kompp. v. t. komp. päällik.
Korpela, Kuusiston kompp. päällikkö I. III. IV.
Korpela, Rikhard Wiljam, konduktööri, ollut asemapääll., Eerikink. 1 porr. B as. 9.
Korpinen, A., tutkijatoimik. puh. johtaja, paik. esik. kirjuri.
Kortelainen, Y., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Koskela, P. K:n kompp. päälliköitä.
Koskela, Eemil, kirj. Helsingissä, miliisikompp.
Koskelainen, J., Suom. kansan komissariatin intendentuurin teknillisen osaston jäsen, kassakaapin murtoon osallinen.
Koski, Anton, Espoon P. K:n esikunnan valtuutettu.
Koski, Antti, Turun kasarmi, vankilasta.
Koski, Emil Erik, Muurlan pitäjä Kaukolan kylä, osallinen murhiin.
Koski, Johan, panssarijunasta N:o 1.
Koski, Justus, Mäntsälän P. K:n jäsen, murhaaja.
Koski, K., Riihimäen P. K:n toimihenkilöitä.
Koski, Paavo, ollut mukana polttamassa Korson asemataloa.
Koski, Richard, Perniön II komp. päällikkö.
Koski, Viktor, P. K:n Haminan osaston johtajia ja järjestäjiä.
Koskinen, työpäällikkö rakennuspuolella.
Koskinen, A., Kristianink. 7 A 10, kauppias, kuului Punais. Ristiin.
Koskinen, A., P. K:n Ambul. osaston puolesta ant. ja allekirj. rautatiematka-lupatodistuksia.
Koskinen, F. B., pohj. rintaman yleisesik. as. komissari.
Koskinen, G., Lohjan I:n pataljoonan päällikkö.
Koskinen, Hj., Toijalan, P. K:n tiedusteluosaston päällikkö.
Koskinen, Hugo, Vantaan P. K:n päällikkö.
Koskinen, J., H:gin ulkotyöväenyhd. puheenjoht.
Koskinen, Janne, miliisi. Toimittanut vangitsemisia.
Koskinen, Juho, tiedusteluosastosta työväentalolla.
Koskinen, K., rautateiden rataosastoasioiden ylivalvoja.
Koskinen, K., Hyvinkään P. K:n toimimiehiä..
Koskinen, K., kirvesmies, mainit. eräässä toimeenpanevan kom:n leimaamassa äänest. tulosluettelossa.
Koskinen, Kalle, Toijalan P. K:n toimihenkilöitä.
Koskinen, Kalle Juhonp., jalkinetehtailija, Huopalahti, Työv. yhd. talo, punaisen hallituksen toimitsijamies Huopalandessa. Koskinen, L., H:gin P. K:n paikallisesta esikunnasta.
Koskinen, L., Malmin esikunnan puheenjohtaja.
Koskinen, M., kuulunut takav. komennuskunt.
Koskinen, Martti Y., K. V:n sisäasiain osan erik. jaosto (urkkija).
Koskinen, Martti, takavarikoimiskomissari.
Koskinen, Otto, viilaaja, IV linja 37, työpäällikkö Nikolajeffin tehtaalla.
Koskinen, Sulo Alexander, viilari, Vaasank. 3 A 2, punaist. tiedusteluosastosta, rikollinen.
Koskinen, Väinö, osoite kapinan aikana: päämaja.
Koskinen, Väinö, kuitannut erään ase-erän.
Kostiainen, O. J. (V. J.?) entinen rautatiehallituksen kamreeri Mikonk. 18 (Krause).
Kotijärvi, Ilmari, P. K:n intendenttilaitoksen jäsen, Laivanvarustajank. 9.
Kotijärvi, M., Suomen kansankomissariatin intendenttihallituksesta, Helsinki.
Kotiranta, Aksel Vilho, salanimi "Ensimäinen", sant. kätyri.
Kotiranta, Hugo, P. K:n Uudenmaan piiriesikunnan ja työväen pääneuvoston jäsen.
Kotisalo, Eino, H:gin A-kompp.
Kotisalo, Emil, H:gin A-kompp.
Kovanen, V., P. K:n intendenttilaitoksen jäsen.
Kronqvist. Efr., kuitannut Lopen Jokiniemen komppanialle osoitetun aselähetyksen.
Krugell, Aksel, Sipoon V. O:n kirjuri.
Kruth, W., P. K:n kompp. päälliköitä.
Kuhanen, Antti, J., kirj. H:gissä. Tykkiväen komppaniasta.
Kuikka, ulkotyöm., I. Viertotie 33. Tuonut saalista useilta retkiltä.
Kuisma, Josef, Oulunkylä, väkivaltainen, luult. murhaaja.
Kuittinen, nyk. poliisikonstaapeli, ollut kapinan aikana konttoripäällikkönä Kone- ja siltatehdas O. Y:ssä.
Kuitunen, Elin Tantes, henkivak. agentti, Castrenink. 13 G 15, P. K:n naisosaston päällikkö, vangittu.
Kujala, A. J., P. K:n alipäällikköitä.
Kujala, Juho, kansaned., 5:s Linja, (Nyberg) "Työmiehen" vakin. avustaja, työm., kiihkeimpiä kapinan lietsojia.
Kujala, Malakias, kirj., H:gissä, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, vankina Suomenlinnassa.
Kujanpää, August, puuseppä, Wihdin kirkonkylän P. K:n esikunnan jäsen.
Kukka, Johan Einar, I. Viertotie 33 p. A kerr. 1 o. 8, Sörnäisten kuritushuoneesta vapaaksi päässyt vanki.
Kukkonen, E., asemamies, rautatiekomissari, virkapaikka Pietari.
Kukkonen, Vilho Aleksander, Merimiehenkatu 32 C 17, kirjaltaja, miliisi, kuulunut etsivään osastoon.
Kulmi, H., kuulunut P. K:n esikuntaan.
Kulo, K. L., asemamies, liikenneosasto-asioiden rautatiekomissari, virkapaikka Tampere.
Kulonen, Emil Ferdinand, viilari, I. Viertotie 17 p. B o. 37. P. K:n meriesikunnan toimiston ja myöhemmin yleisesikunnan rekryyttiosaston päällikkö.
Kumlander, V., H:gin I rykm. III patalj. toimihenkilö.
Kumpu, O., järjestyspääll. apul.
Kumpu, O(?) W(?) järjestystoimikuntaan tulleen lähetyksen kuittaaja.
Kumpunen, Toivo, murhaaja.
Kunio, T. T., työväentalon komissari.
Kuntonen, Ida, kunnan sairaaloiden komissari.
Kuntonen, J. O(?), palosotilaiden komissari.
Kuntunen, Hj., H:gin P. K:n toimihenkilöitä.
Kuokkanen, Vikt., takavarikoimiskomissari, P. K:n päämajan komissarin lähetti.
Kurkivuori, F., P. K:n ratsuosasto II, kirjuri.
Kurkivuori, Fredr., parturi, Uudenmaank. 29 D, U. l. lääninvaltuusk. avustusasiain reistraattori.
Kurko, Johan Edvard (J. Erland) Pursimiehenkatu 22 I 14, P. K:n vartiokompp. päällikkö.
Kurvi, O., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Kuusholma, K. (H?), Vaasankatu 3 A, P. K:n kompp. päälliköitä.
Kuusinen, Konrad, P. Esplanadink. 35 F., vallankumousoik:n tulkki.
Kuusinen, Otto Vilhelm, Laivanvarustajank. 10 p. F h. 65, fil. maist., kansaned., S. K. V:n jäsen, H:gin työv. toimeenpan. komit. jäsen.
Kuusinen, Väinö, Turku, etsivän miliisin kompp., vankina Suomenlinnassa.
Knut, Olga Sofia, kuorma-ajurin vaimo, kuulunut P. K:iin.
Kymlander, P. K:n komp. päällikköehdokas.
Kytö, Frans Ivar, postiljooni, Vaasank. 3 C h. 77, kirjoittautunut vapaaehtoisesti punakaartiin.
Kyyhkynen, F., P. K:n päällikköitä.
Kyöri, R., rautat., esimies, Keravan aseman komissari.
Kåhlman, Alexander, liikemies, huv. omistaja (Brändössä), santarmiprovokaattori (ks. Heickell).
Kähkönen, Tikkurilan P. K:n päällikkö.
Kämäräinen, Viljo Johan, kirjaltaja, P. K:n elintarvekonttorissa.
Känkäinen, Tahvo, osallinen Muolaan pitäjän Kyyrölässä tehtyyn murhaan.
Kärkkäinen, M(ikko), Sörn. rantatie 1 A h. 3, sähkötyöntekijäin a. o:n eduskunta- ja valtuusmiesehdokas, vaarallinen.

Laakkonen, A., S. K. V:n toimihenkilöitä.
Laakkonen, Adam, piirisihteeri, kansaned., vallankum. ylioik. jäsen, työv. pääneuv. jäsen.
Laakkonen, Frans, P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Laakkonen, Kerttu, työväentalon varaston virkailija.
Laakso, E. A., P. K:n harjoituskomppaniasta.
Laakso, Eino, P. K:n päämajan henkilökuntaa. 4 linja 17 D. 13. Ehkä sama k. edellä.
Laakso, H., Hämeenlinnan P. K:n ylipäällikkö ja kansanvaltuusk:n työasianosaston johtohenkilöitä.
Laakso, K., Tuusulan P. K:n johtomiehiä.
Laakso, 0., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Laakso, Uuno, kuulunut P. K:n esikuntaan.
Laaksonen, Pöytyän komppanianpäällikkö.
Laaksonen, talonmies, murhannut 18 2/2 18 erään herran saman talon edessä, Hesperiank. 1.
Laaksonen, A., Lappilan esikunnan toimihenkilö.
Laaksonen, Hjalmar, kuularuiskukomppanian päällikkö.
Laaksonen, V., P. K:n toimihenkilöitä.
Laaksonen, Vilhard, työväentalon varaston henkilökuntaa.
Laaksonen, Viljam, Kosken komppanianpäällikkö.
Laaksovirta, Einari, lakit. kand., Suomen Pankin johtaja.
Laarinen, V. (onko Saarinen?), Kouvolan tutkijatoimikunnan jäsen.
Laavola, Alexander, teht. työm., innokas P. K:lainen, I. Viertotie? B., 10.
Lagerlund, G., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Lagerroos, Emil, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen.
Lagerstam, Olga, H:gin työv. toimeenpan. kom. jäsen.
Lahdenmäki, P. K:n päälliköitä.
Lahti, P. K:n päälliköitä.
Lahti, Arvo Nikolai, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen.
Lahti, August, P. K:n johtavia henkilöitä.
Lahti, K. A., pataljoonan päällikön lähetti.
Lahtinen, miliisi, ollut Porvoon rintamalla.
Lahtinen, A., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Lahtinen, Alfred, suutari, Espoon vallank. oik. sihteeri.
Lahtinen, A. E., P. K:n plutoonapäällikkö, päällikkökunnan kokouksessa toiminut puheenjoht.
Lahtinen, Kaarlo, valtuutettu lopettamaan Ryttylän työsiirtolan, kunnalliskodin valtuutettu.
Lahtinen, Kalle, P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Lahtinen, O., plutoonapäällikkö, Kristiinank. 3 A. 1.
Lahtinen, Oskari, H:ki, miliisikomppaniasta.
Lahtinen. V., epäluulonalainen t:ri Rosenqvist'in murhaan.
Lahtinen, V. V., P. K:n yleisesikunnan henkilökuntaa.
Lahtinen, Verner V., kirjaltaja, ehkä sama kuin edellä, kuulunut P. K:n esikuntaan, III linja 2 C. 22.
Lahtinen, Väinö, T:reen kuularuiskuosasto.
Lahtinen, Y., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Lahtivirta, K., konttoriapulainen vesijohtolaitoksella.
Laihinen, Kalle, Mynämäen komppaniapäällikkö.
Laiho, Eemeli, työväentalon ylikomissari.
Laiho, K., konduktööri, kapinan aikana rautateiden liikenneosaston matkakomissari.
Laihola, Malakias, P. K:n autonkuljettaja, Runebergink. 8 D 18.
Laine, A., H:gin P. K:n jäsen, komppanian järjestäjä.
Laine, A., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Laine, Arvo, kansanvaltuusk:n sisäasiain osaston erik. jaosto (urkkija).
Laine, Einar, P. K:n tiedusteluosaston jäsen.
Laine, Elvi, kuulunut P. K:n esikuntaan, paik. esik. rahaston jäsen.
Laine, Emil, Lammin P. K:n toimihenkilöitä.
Laine, Frans, P. K.n komppanianpäälliköitä.
Laine, H., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Laine, J. B., takavarikoimiskomissari.
Laine, J. V., Turun kompp. päälliköitä.
Laine, Kosti, P. K:n päämajan henkilökuntaa, Punavuorenk. 5.
Laine, Kustaa Edvard, kuul. Hagan V. O:een ja köyhäinhoitohallit. H:ginp. Huopalahti, Vareliuksen huvila, vankina Suomenlinnassa.
Laine, Lauri, P. K:n Uudenmaan piiriesikunnan henkilökuntaa.
Laine, O., Malmin P. K:n päällikkö.
Laine, O., S. K. V:n sisäasiain os:n erik. jaosto (urkkija).
Laine, Otto, P. K:n päällikkö Hyvinkäällä.
Laine, Robert, Lammin P. K:n toimihenkilöitä.
Laine, V., Vihdin vaarallisia henkilöitä.
Laine, V., tykkiväen osaston toimihenkilöitä.
Laine, V., P. K. päämajan henkilökuntaa.
Laine, Vihtori, Jaala, panssarijunaosastosta.
Laine, Yrjö Kalervo, Ahvenanmaalla käyneen saks. lähetystön jäsen, yliopp., kansak. opett., kouluneuv. ja S. K. V:n sihteeri. Lainio, Ilmari, I. Viertotie 30, ulkotyöm., H:gin kaup. väl. puh. keskusaseman valtuutettu.
Lainio, Matti, viilari, takavarikoimiskomissari, Porvoonk. 15.
Laitinen, G., P. K:n päällikkökuntaa.
Laitinen, H., takavarikoimiskomissari.
Laitinen, K., putkimestari, Huvilakatu 5, konttoriapul. vesijohtolaitoksella.
Laitinen, Karl, P. K:n ratsuosaston päällikkö.
Laitinen, Kustaa, P. K:n ratsuosaston päällikkö.
Laitinen, V., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Laitinen, V. A., rautateiden kirjanpitäjiä, vankina Suomenlinnassa.
Laitinen, Vilho, Malmink. 14 C 4. 2:nen pakkamestari rautatiellä; komissari.
Lalu, Hanna, kätilö, punaisten vapauttama kuritushuonevanki. 4:s linja 18 (mahd. 5:s linja 16).
Lampela, Paavo, Napialan kaartin lähetysten kuittaaja.
Lampen, A., neiti, punaisen rahatoimikonttorin virkailija.
Lampen, K., neiti, punaisen rahatoimikonttorin virkailija.
Lampinen, vaihdemies, Viipurin liigan suurimpia roistoja.
Lampinen, Aksel, P. K:n yl. esikunnasta.
Langström, M., Vihdin Ojakkalan P. K:n vaarallisimpia jäseniä.
Lankila, J. A., luennoitsija, kansaned.
Lankinen, A., Riihimäen varaston hoitaja.
Lappalainen, järjestyslait. talouden hoitaja.
Lappalainen, K., poliisikam. sihteeri.
Lappalainen, Vilho, Smolna.
Lappi, Eino, Pietarin P. K:n II plut. III kompp.
Lappi, Frits, perämies, pidätett. epäilyttävästä merkinannosta venäl. Pun. Ristin laivalta "Lohta".
Lappi, Matti, puhelinkeskusaseman komissari. (Vladimirinkatu 51 p. 1, ovi 3?)
Lapveteläinen, T., kirvesmies, kansaned., vallank. ylioikeuden jäsen, työväen pääneuvoston jäsen.
Larsen, J. E., P. K:n komppanianpäällikkö.
Larsen, J. E., työkompp. päällikkö, lienee sama k. ed.
Latukka, J. E., Wiipuriin saapuneen aselähetyksen kuittaaja.
Latvala, J. V., kansakoulunopettaja, kansanedustaja, kiihoituskirjailija.
Latvio, Juho Alexander, vallank. oik. I osastolta.
Laukkanen, H., A.-komppaniasta.
Laukkanen. O., H:gin Ensi-avun tiedonantotoimisto.
Laukonen E. F., (Launonen?) Kotkan P. K:n esikunnasta.
Laurikainen, Lempi, P. K:n paik. esik. rahaston jäsen.
Laurikainen, Lempi Maria, S. K. V:n sisäasiain os:n erik. jaosto, (urkkija).
Laurila, K., miilisi, yhtynyt P. K:iin, vankina Suomenlinnassa.
Lausanen, W., kuitannut "lentäjille" annetut pyörät.
Lautasalo, Johan, palstatilall., kansanedust., Sirkusk. 3. A. o. 19.
Lax, Otto, Toijalan P. K:lle saapuneen lähetyksen kuittaaja.
Laxman, Hilma Karoliina, kirvesmiehenvaimo, Huopalanden vallankumousoik, y. m. toimikunt. jäsen.
Lehikoinen, Aleksander, Fredriksb:n työv. yhd. puh. joht., vangittu.
Lehmuksela, K. V., sokerityöl., Töölönk. 46, plut.-päällikkö.
Lehmus, Juho, jalkinetyönt., Töölönk. 46, kansaned.
Lehmus, Uuno, P. K:n tiedusteluosaston jäsen.
Lehmuskoski, Hj., vankilan komissari.
Lehmusvuori, H:gin työv. toimeenp. kom:n jäsen.
Lehmusvuori, Erkki J., viilaaja, Saariniemenk. 8 A., H:gin vallank. oik. I jaoston jäsen.
Lehmusvuori, V., vallankumousoikeuden jäsen.
Lehokas, Vilho B., verhoilija, kansaned., Erottaja 7.
Lehtelä, Johan D., Malmink. 30 C. Agitaattori.
Lehti, O., kuitannut erään aselähetyksen.
Lehti, V., v. t. veturinkulj., rautatieneuvoston jäsen.
Lehtimäki, Turun ratsuväkiosaston päällikkö.
Lehtimäki, P. K:n päälliköitä.
Lehtinen, komp:n päällikkö Malmilta.
Lehtinen, Alf., P. K:n esikunnan jäsen.
Lehtinen, B., Vironk. 3. Työväenneuvoston jäsen.
Lehtinen, Emil, valtiontöiden neuvoston vesirakennusten huoltaja.
Lehtinen, J. A., kuitannut erään aselähetyksen.
Lehtinen, J. K., "Työmiehen" maaseutuosaston vastaava toimittaja.
Lehtinen, Kalle, kuitannut Toijalan esik:lle saapuneen aselähetyksen.
Lehtinen, Kyösti, P. K:n yleisesikunnan jäsen.
Lehtinen, M., H:gin kaupungin raha-asiain toimikunnan jäsen.
Lehtinen, Valfrid, s. 1887, P. K:n esik. sihteeri, Grankullan tutkijatoimikunnan jäsen.
Lehtinen, Yrjö, kuitannut Tampereelle saapuneen aselähetyksen.
Lehtisalo, Niilo, kuitannut Pusulan esik:lle osoitetun lähetyksen.
Lehtivuori, työväentalon "Saimaan ruokalan" komissari.
Lehtivuori, W., takavarikoimiskomissari.
Lehto, Aug., vallank. ylioikeuden jäsen, työväenneuvoston varapuheenjoht.
Lehto, F., Kärkölän P. K:n päällikkö.
Lehto, Fabian. Synt. 18 20/9 91. H:gin vapaaehtoisesta kompp:sta, vankina Suomenlinnassa.
Lehto, Frans, palokonstaapeli Kallion asemalla, kiivaimpia kiihottajia aseitten hankkimiseksi palokuntaan, vankina Suomenlinnassa.
Lehto, Ilmari Kaarlonp., jarrumies, s. 18 10/8 90, Kansakoulunk. 10 D III, toimitsija sotilasasioissa rautatiellä.
Lehto, Ivar, Mattilan rintamalla ketjun tarkast.
Lehto, J. E., asioitsija, synt. 1881 30/3, Kaarlonk. 16 o. 48, P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Lehto, J. V., jarrumies, liikenneosasto-asioiden rautatiekomissari, virkapaikka Tampere.
Lehto, Juho, Toijalan P. K:n jäsen, sittemmin A-komppaniassa, roisto.
Lehto, Jussi, Malmin esikunnan jäsen.
Lehto, K., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Lehto, K. A., miliisi, yhtynyt P. K:iin.
Lehtokari, Viktor, Haminan P. K:n päälliköitä.
Lehtonen, P. K:n komp:n päällikkö.
Lehtonen, A., panssarijunan päällikkö, kuitannut aselähetyksen.
Lehtonen, Hj., P. K:n kompp.-päälliköitä.
Lehtonen, Iv., vallank. ylioikeuden jäsen.
Lehtonen, Johan A., ratavahti, ratakomissari Grankullassa.
Lehtonen, J. K., I. Viertotie 27 C. h. 36, Suom. met. työnt. liiton apumies, sos. puolueneuvoston jäsen.
Lehtonen, J. K., ajuri, sos. puolueneuvoston jäsen.
Lehtonen, Juho K., H:gin aseman päämaja.
Lehtonen, Lauri, panssarijunan N:o 1:n miehistöä.
Lehtonen, M., H:gin kaup. raha-asiain toimik.
Lehtonen, Sv., vallankumouksellisen ylimmän oikeuden jäsen.
Lehtonen, Valdemar, tiedonantotoimiston päällikkö.
Lehtoranta, W. (A.), I. Viertotie 25 A. h. 16, Portun pataljoonan varusmestari, vankina Suomenlinnassa.
Lehtosaari, J. A., Pitkänsillanranta 17 A., asemamies, kansaned., metsähallituksen valvoja.
Leikas, Vilho, Kansanvaltuuskunnan valtuuttama elintarvehankkija.
Leiman, Otto, kuitannut pohj. rintamalle saapuneen aselähetyksen.
Leimu, E., postikomitean jäsen.
Leino, mainitaan patalj:n päällikön vaaliluettelon yhteydessä.
Leino, A., kuitannut Järvelän esik:lle saapuneen lähetyksen.
Leino, (E.) E., työväen pääneuvoston jäsen.
Leino, Karl, kauppias, s. 18 26/10 80, Perämiehenk. 2. Intendenttilaitoksen jäsen.
Leino, Mandi, Töölön työv. yhd. sihteeri.
Leinonen, A., P. K:n komppanianpäälliköitä.
Leinonen, Alfred, Munkkisaarenk. 14 A 15? I rykm. komissarin sihteeri.
Leinonen, Arvid, konemestari, Porthanink. 3 A, vallankumousoikeuden jäsen.
Leinonen, N., P. K:n komp:n päälliköitä.
Leivo, P. K:n komp:n päälliköitä.
Leivo, David Lauri, I. Viertotie 4 p. G. h. 41. Kirjoittanut "Laulun lahtarikaartista".
Leivo, E. J., P. K:n pataljoonan päälliköitä.
Leivo, Erik Johan, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen.
Leivo, Yrjö Arthur, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen.
Leivonen, Arvo, P. K:n esikunnan jäsen.
Leman, Kalle, Vihdin vaarallisia henkilöitä.
Leman, Otto, Vihdin vaarallisia henkilöitä.
Lempiäinen, Otto, Castrenink. 11, päällikkö H:gin kaup. A. P. K:n tiedusteluosaston apuosastossa, komissari.
Lepola, Kalle, torpanpoika, Töölönk. 50 A. h. 14, kansanedust., maanviljelysjaostossa.
Leppä, Emil, synt. 18 30/3 96. Panssarijunan N:o 1:n miehistöä.
Leppänen, S. K. V:n sisäasiain os:n erik. jaosto (urkkija).
Leppänen, P. K:n kuularuiskukomppanian päällikkö.
Leppänen, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen.
Leppänen, Onni, Turun kasarmin komissari, patalj. päällikön kirjuri.
Leppänen, Otto, Portun pataljoonan kompp. päällikkö.
Leppänen, Paavo, Maurink. 4 C. h. 29, kansaned., sanomalehdentoim.
Leskinen, Juho, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen.
Leskinen, Mertsi, P. K:n sotavankilan kirjuri.
Leskinen, W., S. K. V:n sisäasiain o:n erikoisjaosto (urkkija).
Letonmäki, L(auri), Tampere, I. Puistok. 2, S. K. V:n toimeenpanevan komitean sihteeri, S. K. V:n oikeusasiain valtuutettu.
Levo, Henrik Edvard, kirjaltaja, Museok. 11 C. 66. Intendenttilaitoksesta.
Levälampi, Emil, työm., synt. 1890, Pornaisten miliisipäällikkö, syyttäjä vallank. oikeudessa, elintarvelautakunnasta.
Levänen, Anton, A-kompp:n jäsen.
Liitiäinen, A., plutoonanpäällikkö.
Lilja, Emil, työv. talon varaston miehiä.
Lilja, H. Hj., P. K:n päämajan henkilökuntaa, Pursimiehenk. 22 B.4.
Lilja, J., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Liljegvist, H., intendenttil. komissaarin apul., ollut mukana takavarikoimassa O. Y. Aitasta kankaita.
Liljegvist, Johannes, teht. työm., Saariniemenk. 8 D. 59, ollut takavarikoimassa A. B. Leino-Molander'in kirjoituskoneita, vankina Suomenlinnassa.
Liljegvist, Toivo, Smolna.
Liljeström, H:gin kaupungin rakennuskonttorin palkankorotuskomitean jäsen.
Liljeström, Johan, Vanhankaup. paik. esikunnan sihteeri.
Lillström, Viktor, ulkotyöm., Vaasankatu 11 A 1, P, K:n osast. päällikkö.
Lind, Tuure, ratsupäällikkö.
Lindberg, Anton, Malmin esikunnan jäsen.
Lindberg, H., työväen pääneuvoston jäsen.
Lindberg, Kalle, P. K:n päälliköitä.
Lindberg, Miina, Palvelijatarliiton valtuusmiesehdokas, ehdokas vaalilautakuntiin.
Lindberg, Oskar Vilhelm, autonkulj. tri Rosenqvistin murhasta epäilty, vankina Suomenlinnassa.
Lindberg, Uno, sepänopp., epäilty komppanianpäälliköksi.
Lindell, Ilmi, työväentalon varaston miehistöä.
Linden, A., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Linden, Arvid Johannes, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen.
Linden, Emil, Nurmijärven Klaukkalan kylästä, murhaaja.
Linden, Viktor W., S. K. V:n työasiain osaston metalliteollisuusjaostosta.
Lindfors, A., takavarikoimiskomissari.
Lindfors, U., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Lindfors, Yrjö, P. K:n ratsuosaston varusmestareita.
Lindgren, K., P. K:n jäsen. Toi vangittuna esik. määräyksestä henkiv. oy. Salaman kassanhoit., neiti Hilli Sofia Heiniön IV miliisipiiriin.
Lindgren, L., intendenttilaitoksesta, lienee matkustanut Viipuriin.
Lindgren, Lars Johan Kaarlonp., kirvesmies, Huopalahti, Korpoksen tila, synt. 1891 6/2. Avust. Huopalanden P. K:n kansliassa, ollut mukana vangitsemassa marraskuussa.
Lindholm, Karl, tullivahtim., tullineuvoston jäsen, Porthanink. 9 A.
Lindholm, Lennart, kaup. sähköl. rahastonhoitajana, II linja 8 H.
Lindholm, Oskar, kuitannut Lohjan esik. osoitetun lähetyksen, Lohjan pat. Lohjan kompp., työv. yhd. puh. johtaja, vaarallinen punakaartilainen.
Lindqvist, Georg, Ruotsinpyhtäältä, murhaaja.
Lindqvist, Konstantin, veturinkuljettaja, S. K. V:n jäsen, liikennepäällikkö.
Lindqvist, U., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Lindroos, vallankumousoikeuden jäsen.
Lindroos, invaliidikomppanian päällikkö.
Lindroos, B., P. K:n Uudenmaan piiriesikunnasta.
Lindroos, F., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Lindroos, F. F., vääpeli, Merimiehenk. 23, 18, vangittuna Suomenlinnassa.
Lindroos, G., P. K:n luottamusmiehiä.
Lindroos, Hannes, H:gin työv. toimeenpan. komit. jäsen.
Lindroos, K., P. K:n päämajan henkilökuntaa, komppanianpäällikkö.
Lindroos, Karl, kirj. H:gissä, synt. 6/9 -86, päämajan komppaniasta.
Lindroos, Niilo, Vanhankaup. paik. esikunnasta, kompp. pääll., vankina Suomenlinnassa.
Lindstedt, Akseli, Forssan IV kompp:n päällikkö.
Lindström, Alfred, P. K:n tied. osaston jäsen, rikoll.
Lindström, H. F. (H. P.?), H:gin P. K:n paik. päällikkökuntaa, pataljonanpäällikkö.
Lindström, Kosti, P. K:n tied. osastosta, rikollinen.
Lindström, V. A., P. K:n esikunnasta.
Lindström, Väinö, P. K:n H:gin esikunnasta.
Linna, Edvard B. Edvardinp., puuseppä, Vaasank. 19 B, synt. 1/8 63 H:gissä, jossa kirjoissa. Ollut kapinan aikana työnjohtajana Sörn. Halko- ja Puutav. Oy:n tehtaassa, vangittuna Suomenlinnassa.
Lintula, Hjalmar, Brahenk. 6, miliisi, komissari.
Lithenius, Armida, paik. P. K:n esik. kirjuri.
Liukko, Antti, (Liukku,) P. K:n esikunnasta, lähetti.
Ljundkvist, Rob., Porkkala, Kirkkonummi, toiminut komissarina Nybondaksen talossa.
Lonkainen, Martti, pienvilj., kansanedust., työv. pääneuvoston jäsen.
Louhi, Toivo, Tamp:n postivaltuutettu.
Louhimo, J. A., H:gin vallank. oikeuden jäsen.
Loven, A., P. K:n Malmin pat. päällikkö.
Loven, Gustaf, kirj. Malmilla, Malmin rykm. päällikkö.
Lumisalo, Viljo, Merimiehenk. 27 h. 43, P. K:n leiripaikan komissari, vankina Suomenlinnassa.
Lumisalo, Viljo, Töölön työv. yhd:n puh. joht., ja valtuusmiesehdokas.
Lumivuokko, Johan H., verhoilija, S. K. V:n jäsen.
Lumme, A., Porin esikunnasta.
Lumme, Matti, takavarikoimiskomissari.
Lund, G. E., P. K:n pataljoonanpäälliköitä, Flemingink. 6 B, h. 7.
Lund, Gideon Emanuel, ulkot. Wladimirink. 44, pat. pääll.
Luokkanen, K., P. K:n päämajan henkilökunnasta.
Luoma, Onni Aapeli, P. K:n tied. osastosta, rikoll.
Luomaaho, Toivo Herman, P. K:n tied. osastosta, rikoll.
Luonto, A., P. K:n kompp. pääll.
Luotonen, Turun kompp. pääll.
Lyytikäinen, vallank. oik. syyttäjän apul.
Långström, K., seppä, Vihdin Ojakkalan P. K.n esikunnasta.
Långström, T. Hj., allekirjoittanut pääsyliput oikeusasiain valtuutetun Letonmäen luo pyrkiville.
Lähde, Anton, Noormarkun rintamapäälliköitä.
Lähde, J. E., P. K:n H:gin muonituskomitean merkitsijä (sign.).
Löfberg, A., työväentalon komissari.
Löfman, J., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Löfman, Lauri, P. K:n tied. osan jäsen.
Lönn, Gunnar, Liisank. 23, punaisten urkkija, 20-vuotias, entinen merimies Ariadnella.
Lönnberg, Gustaf, Kirkkonummi, punak:lainen, agitaattori, kuulunut vallank. tuomioistuimeen.
Lönnqvist (isä), monttööri Oy. Aatrassa, omistaa palstan Keravalla, jossa toiminut punaisena tuomarina, syyllinen murhiin. Lönnqvist (poika), syyllinen murhiin Keravalla.
Lönnqvist, Gustaf, Kirkkonummi, ollut komissarina Skeppaksen talossa, vankina Suomenlinnassa.
Lönnqvist, Ivar, ilmiantoi H:gin Kaup:n Rak. konttorin insinöörit, jotka vangittiin.

Mahti, A. A., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Mahti, August, päämajan komp. päällikkö, mahd. sama kuin ed.
Majaenmäki, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen.
Majaenmäki, E. J., kirvesmies, Fredrikinkatu 32, P. K:n vankien tutkintotuomari, ennen rangaistu.
Majaenmäki, E. pun. tiedusteluosaston päällikkö, rikollinen.
Majaenmäki, Joh., kuitannut P. K:n esik. tulevan lähetyksen, Aurorank. 13 h. 44.
Majainmäki, Riihimäen päälliköistä rikollisimpia, käskenyt ampua vankeja.
Majamäki, E., kuulunut esikuntaan.
Majander, kuritushuonevanki, P. K:n palveluksessa.
Majavamäki, J., (katso Majaenmäki J.) P. K:n Uudenmaan piiriesikunnasta.
Malenius, A., kuitannut erään aselähetyksen.
Malinen, Ivar, P. K:n kompp. päälliköitä.
Malk, L., intendenttilaitoksen jäsen. Mainittu tämän laitoksen 7/4, kl. 10,30 i. p. Viipuriin matkustaneiden jäsenten luettelossa.
Malm, F., Malmin P. K:n esikunnan ylipäällikkö.
Malm, Hanna, S. K. V:n virkailija.
Malmberg, Aug., sekatyöl., Lohjan kylän P. K:n päälliköitä, vankina Suomenlinnassa.
Malmberg, Hans, kuulunut päämajan henkilökuntaan.
Malmberg, Vald., S. K. V:n virkailija.
Malmstedt, K., Vihdin vaarallisia henkilöitä.
Malmström, II rykm. II p. II k. päällikkö.
Malmström, J. Hj., (L. Viertotie 50 B?) raitiotyöyhtiön töiden komissari.
Manner, Art., Vihdin vaarallisia henkilöitä.
Manner, Hanna, P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Manner, J., Vihdin vaarallisia henkilöitä.
Manner, Kullervo, toimittaja, Pitkänsillanranta 17 p. A, S. K. V:n puheenjohtaja, kapinan pääjohtajia, myöh. julistettu diktaattoriksi j. n. e.
Mannermaa, K. J., P. K:n harjoituskomppaniasta, vankina Suomenlinnassa.
Mannila, T., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Manninen, P. K:n tiedusteluosaston jäsen.
Manninen III, r. II pataljoonan päällikkö.
Manninen, järjest. I. talouden hoitat.
Manninen, mainitaan pataljoon. pääll. vaaliluett. yhteydessä.
Manninen, Ilmari, allekirjoittaa määräyksiä S. K. V:n sisäas. osast. erityisten asiain osast. puol. Allekirj. P. K:n esik. puolesta, tiedusteluosasto?
Manninen, J., kuitannut erään aselähetyksen.
Manninen, P. K:n tiedusteluosast. jäsen.
Mannonen, August, S. K. V:n sisäasiain os:n erik. jaosto (urkkija).
Mantere, Aku, kuitannut 10/3, 20/3 ja 28/3 Lahden rykmentille saapuneet aselähetykset.
Marjala, A., kuitannut panss. junalle n:o 5 toimitetut aselähetykset.
Markelin, Frans Hj., posteljooni, P. K:ssa 3 linja 22 p. B. h. 24.
Markkanen, A., ensiapu os. taloustoimik. jäsen.
Markkanen, Abel, Bobäck, Masabyn työv. yhd. puh. joht., agitaattori, kiristäjä y. m.
Markkanen, E., takavarikoimiskomissari.
Martin, Ernst, vallankumousoikeuden I osastosta.
Marttila, T., P. K:n kompp. varusmestari.
Marttinen, Jalmar, P. K:n kompp. päällikkö.
Matikainen, Eino, kuulunut P. K:n esikuntaan.
Matikka, A., takavarikoimiskomissari.
Matikka, Adam, vallankumousoik:n III osaston sihteeri.
Matilainen, miliisilaitoksen komissari.
Matilainen, Eino, työväentalon komissari.
Mattila, Jalo, Auran kompp. päällikkö.
Mattila, K., Somerniemen komp. päällikkö.
Mattila, Rikhard, Mäntsälän P. K:n esik.
Mattson, E., kivityöm., s. 18 7/6 81, kirj. H:gissä, A-kompp.
Mattson, Ejolf, ylioppilas, urkkija.
Maukkonen, Aug., P. K:n tied. osaston jäsen, rikollinen.
Maunula, A., Kiikalan kompp. päällikkö.
Melander, L., Sipoon P. K:n esikuntapäällikkö.
Melander, Matti, murhaaja Sipoosta, Suomenlinnassa.
Melin, Kaarlo, I rykm. 3 pat. kansliasta.
Meri, W., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Meriluoto, E., P. K:n tekn. pataljoonan johtajia.
Meriluoto, Joh. Erland, miliisitark., innokas P. K:n urkkija, I. Viertot. 33 E. h. 22.
Merilä, A., Postineuvoston asettaman p. v. piirikom. jäsen.
Merinen, E. A., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Merisaari, Heikki, s. 1888 8/6, H:gin A-kompp., haavoitt. Vilppulassa.
Merisaari, L., neiti, Pakinkylästä, punaisen rahatoimikontt:n virkailija.
Meritähti, Antti, Albergan tied. osaston päällikkö.
Mervinen, Toivo., P. K:n komp. päälliköitä.
Messulin, A. V., puhdistuskomppanian ja sotavank. komiss. päällikkö.
Metsäaho, K., kuitannut 21/4 tykistöosaston puolesta erään aselähetyksen.
Metsäranta, E. A., jarrumies, Erikink. 25, H:gin rautatieaseman komissari.
Metsäranta, J. E., jarrumies, rautatiekomssari, virkapiiri Paimio - Turku - Ypäjä.
Metsävuori, Jalmari, läkki- ja peltiseppä, s. 1888 1/l0, Tampereen kaart. johtokunta. Suomenlinnassa.
Miettinen, Laivanvarustajank. 7, B. 16. P. K:n johtajia.
Miettinen, August, P. K:n tiedusteluosaston komissari.
Miettinen, E. J., P. K:n päällikkökunnan sihteeri.
Miettinen, Katri, musiikkiopettaja, punaisten palveluksessa, Vuorimiehenkatu 5.
Mikkola, Heikki, Huittisten vallankumouskomitean jäsen.
Mikkonen, A., P. K:n paikall. esikunnasta, kaup. valtuusmiesehd.
Mikkonen, Valter Daniel., Postiljooni. Fredriksbergink. 68, C. h. 6.
Minkkinen, Matti, takavarikoimiskomissari.
Molander, Robert., synt. 19 15/12 01. Väliaikaisesti esikunnassa työssä "Smolnassa".
Mononen, J., Uudenmaank. 13. Luultavasti päällikkö. Uhannut tappaa talonmiehen, kunhan pääsee vapaaksi. Suomenlinnassa.
Montonen, Oskar, kuitannut 19/3 18 Viipurin P. K:n esikunnalle saapuneen aselähetyksen.
Multanen, Hj., työnjohtaja, P. K:n komissarina vesijohtolaitoksella.
Munittula, F., Porvoon P. K:n tutkijalautak. puheenjohtaja.
Muotinen, W., postiljoonien H:gin os. ylim. kokouksessa 29/1 18 asetetun, hallituskysymystä suunnittelevan komitean jäsen. Murtimo, H:gin P. K:n III. I. III. pääll.
Murto, Emil, sorvari, kansaned., työv. pääneuv. jäsen.
Mustonen, Jonas, puuseppä, yleinen syyttäjä Espoon vallankum. oik:ssa.
Mutikainen, T., telefonikomissari.
Muukkonen, H. A., viilari, H:gin P. K:n päällikkökunnan sihteeri.
Muuri, Oskari, P. K:n komppaniapäällikkö.
Myllykoski, kivityömies, P. K:n tiedusteluosaston jäsen.
Myllykoski, Kaarlo, tuotu ensiapuun, synt. 18 4/3 80, tiedusteluosast., Suomenlinnassa.
Mynttinen, H., talonomistaja, Rosavillankatu 14, epäillään osalliseksi kotitarkastuksiin.
Myrsky, A., veturinkuljettaja, rautatieneuvoston jäsen.
Myrsky, Yrjö, kuitannut 30/3 18 Riihimäelle toimitetun aselähetyksen, Suomenlinnassa.
Mäenpää, E., kuitannut Leppäkoskelle saapuneen aselähetyksen.
Mäkelin, Antti, asianajaja, Oikokatu 3 p. E. o. 40, kansaned.
Mäkelin, Yrjö, toimittaja, kansaned., Fredrikink. 43, B. o. 8.
Mäkelä, kansanvaltuusk:n sisäasiain o:sn erik. jaosto (urkkija).
Mäkelä, Aune, Engeltori 15 - 17, kirjuri P. K:n rahastossa.
Mäkelä, Frans, synt. 18 1/7 71, plutoonanpäällikkö.
Mäkelä, Gustav Ernst, Hämeenkatu 2, p. B. h. 11, ent. ylikonst.
Mäkelä, Johan Urho, P. K:n tied. osaston jäsen, rikollinen, Suomenlinnassa.
Mäkelä, Olga Johanna, palvelijatar, s. 1898, Apollonk. 3, C. 24, käyttänyt hyväkseen P. K:n tiedusteluosastoa.
Mäkelä, P., apuosaston jäsen.
Mäkelä, Pietari Evert, P. K:n tied. osaston jäsen, rikollinen.
Mäkelä, Santeri, pienvilj., kansaned., metsähallituksen alaisten metsätöiden valvoja, lukuisten kiihoituskirjoitusten (tunnettu nimim. S. M.) ahkera julkaisija, työv. pääneuv. jäsen.
Mäkelä, T., H:gin raitiotievaltuuskunnan neuvotteleva jäsen.
Mäki, tiedusteluosasto työväentalolla.
Mäki, David, kansanvaltuusk:n sisäasiain os:n erik. jaosto (urkkija), päämajan lähetti.
Mäki, Heikki, synt. Messukylässä 18 19/1 91, kuularuiskukomppaniasta.
Mäki, Jaakko, palstatilall., kansaned., asutushallituksen valvoja.
Mäki, K., Vihdin vaarallisia henkilöitä.
Mäki, Kalle, Someron II kompp. päällikkö.
Mäkinen, vallankumouslakitoimikunta, vallankum. oik. neuvonantaja.
Mäkinen, H:gin P. K:n I. I:n pat. päällikkö.
Mäkinen, Aina Alina, vaimo, aseissa, Munkkisaarenk. 12, p. D. 9.
Mäkinen, E., valkokaartilaisten tutkijatoimikunnasta.
Mäkinen, Eetu, mukana Artjärvellä tapaht. murhassa.
Mäkinen, H., P. K:ssa palveleva sihteeri.
Mäkinen, Hertta, kansanvaltuusk:n sisäasiain os:n erik. jaoston lähetti (urkkija).
Mäkinen, Hj., kuitannut Toijalan rintam. esik. saapuneen lähetyksen.
Mäkinen, Hj. K., miliisi, yhtynyt P. K:iin.
Mäkinen, Johan, P. K:n instruktoreita, karannut mukanaan 14,000 Smk.
Mäkinen, Johan Hjalmar, puuseppä, vaarall. agit., Munkkisaarenk. 12, D. 9.
Mäkinen, Lempi, toimeenpanevan komit. puhtaaksikirjoittaja.
Mäkinen, P(aul), plut. päällikkö, Inarintie 16.
Mäkinen, Väinö, järjestelytyöpäällikkö.
Männikkö, Ilmari, Tuusulan esikunnan päällikkö.
Mänty, järjestyslaitoksen mies.
Mänty, Evert, P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Mänty, Kaarlo, vahtim., kansaned., H:gin muonituskomitean päällikkö.
Mänty, Sulo J., I. järjestyspiirin esimies, vankina Suomenlinnassa.
Mäntynen, varastanut hevosia Arabiasta, Vinqvistin huvila Kumtähden sairaalan takana.
Mätinki, Joel, rautatiehallitus, Pietarista.
Mönkkönen, Anna Sofia, kiväärimiehenä, Hermannink. 1.

Nakkinen, Helmi, kuulunut P. K:n esikunt.
Nenonen, P., Säätytalon komissari.
Nevalainen, J., muurari, yleisten rakenn. ylihallituksen komissari, verotuslautakunnan ehdokas, Tehtaankatu 19.
Niemi, Alfr., kansanvaltuusk:n oikeusasiain osaston virkailija.
Niemi, Anton, Forssan III kompp. päällikkö.
Niemi, Martta, paik. esik. rahaston jäsen.
Niemi, Otto, plut. päällikkö.
Niemi, Otto, H:gin majoituslautak. jäsen.
Niemi, Otto, rautatyöm., H:gin majoituslautakunnan päällikkö (luult. sama kuin ed.), Säästöpankinranta 4 A.
Niemi, Tyyne, kuulunut esikunt.
Niemi, Vivi Elina, työläin., Malmink. 20, N. 27.
Nieminen, kuularuiskukompp. apumies.
Nieminen, A., moottoripyöräilijä.
Nieminen, Alma Alexandra, kauppa-apulainen, vankina Suomenl. Iso Roopertink. 3 - 5, h. 29.
Nieminen, Erkki, H:gin työv. toimeenp. komit. lähetti.
Nieminen, Heikki, puutarhuri, osallinen kapinaan, murhaaja.
Nieminen, Hilma Maria, turkkuri, I. Roopertink. 3 - 5 h. 23.
Nieminen, Hjalmar A., posteljooni, S. postineuvoston jäsen.
Nieminen, Hugo, kuulunut esik.
Nieminen, I., Uudenmaan Läänin valtuuskunnan virkailija.
Nieminen, Jalo, H:gin työv. toimeenpanevan komit. lähetti.
Nieminen, Johan Henrik, nimismies Hugo Berglund'in murhaajaksi epäilty.
Nieminen, Lauri, miliisi, yhtynyt P. K:iin.
Nieminen, Lempi, kuuluu esikuntaan.
Nieminen, Robert, Nummelan rintama-esik. aselähetyksen kuittaaja.
Nieminen, S., Högforsin postitoimiston hoitaja.
Nieminen, Toivo, putkityömies, Hietaniemenk. 5, 23, toiminut rahastonhoit. vesijohtolaitoksella.
Nieminen, V. N., miliisi, yhtynyt P. K:iin.
Niemioja, Ilmari, muurari, punaisten päähenkilöitä Orimattilassa, hoitanut kapinan aikana nimismiehen virkaa.
Niemiström, V., kansanvaltuusk:n pohj. rintaman kenttäsotaoikeuden puheenjoht.
Niinisalo, P. K:n kompp. päälliköitä (III. I. I.), Kapteenink. 7.
Niinivaara, A., rautateiden toimisto- ja liikenneosastojen ylivalvoja.
Niinivirta, Onni Jalmari, palosotamies, punainen kiihottaja, vankina Suomenl.
Niiranen, työmies, Orimattilan vaarallisimpia punakaartilaisia.
Niironen, Aarre, paik. esik. rahaston jäsen.
Nikula, Väinö Henrik, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, kansanvaltuusk:n sisäasiain os:n erik. jaosto (urkkija).
Nilander, Elin, rautatieneuvoston jäsen.
Nippola, Väinö, kivityömies, vääpeli.
Niskanen, Karl Viktor (Aataminp.), santarmikätyri.
Nisula, John, P. K:n H:gin muonituskomitean elintarveosaston jäsen, P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Nivala, K. H., harjoituskomppania.
Nordfors, J., työväentalon komissari.
Nousiainen, Edvin Johan, yliopp., Albertink. 10. p. B. h. 20.
Numminen, P. K:n tiedusteluosaston jäsen.
Nupponen, Johan Henrik, kirjatyöl., vallankumousoikeuden vahtimestari, Pietarink. 10.
Nurmela, V(iktor), P. K:n päälliköitä, komppanianpäällikkö (III. I. V).
Nurmi, F. Johan, rautatyömies, H:gin A-komppania.
Nurmi, I. R., vahtikompp. päällikkö.
Nurmi, Juho Felix. synt. 18 25/4 96, H:gin A-komppania.
Nurmi, K., kuitannut Lounasten P. K:n esik. osoitetun aselähetyksen.
Nurmi, Oskar W., järjestyksenvalvoja Tuuloksessa P. K:n hallitessa.
Nurmi, V. A., miliisi, yhtynyt P. K:iin.
Nurmiaho, Johan, työväentalon komissari.
Nurminen, Aleksi, viilaaja, synt. 1874 17/7, valmistanut pommeja P. Kaartille, Hietaniemenkatu 5, B. 20.
Nurminen, Heikki, Söörn. kuritush. "varakomissari", ent. vankilan vartija.
Nurminen, Julius Ivar, sanomalehd. toim., kansanedustaja, It. Viertotie 25, A, 11.
Nurminen, Oiva, takavarikoinut intendenttilaitoksen laskuun O. Y. Aitasta pun. satiinia.
Nurmiranta, Elin Sofia, tehdastyöläinen, Iso Roopertinkatu 3 - 5, 23, luultavasti kantanut asetta.
Nuutinen, Otto, Hels. P. K:n päällikkökunnan jäsen.
Nuuttinen, Gustav Gideon, vapautettu kuritushuonevanki, vangittuna Suomenl., Metsästäjänkatu 11, A. 5.
Nyberg, Elis, P. K:n komppanianpäälliköitä.
Nyberg, Frans, Sipoon järjestyspäällikkö.
Nyberg, Toivo, meri-esikunnan yhteisliikennepäällikkö, Hernesaarenk. 11 - 13.
Nyberg, Väino, H:gin P. K:n III r. lähetti.
Nyfors, Einar, Riihimäen vankil. ovenvartija.
Nyfors, Viktor, erittäin vaarallinen, epäilty osalliseksi murhiin.
Nyholm, seppä, Vihdin Kirkonk. P. K:n esik. jäsen.
Nyholm, Aleksander, H:gin P. K:n päällikkö, santarmikätyri ja venäl. provokaattori Alexandroffin ajoista saakka.
Nylund, Anton, Espoon P. K:n esik. jäsen, Grankullan puhelinkomissari, punakaartin kiihottaja, urkkija, vankina Suomenl. Nykänen, H., postiljoonien H:gin es. ylim. kokouksessa asetetun komitean jäsen.
Nyman, Aug. Vilhelm, epäiltävä, Kaivopuisto 7.
Nyman, Frans, Kirkkonummen komissarien päällikkö, syyttäjä Airiston apuri, osallinen ryöstöön, Kirkkonummi, Porkkala. Nyman, Hj. W., kompp. päällikkö.
Nyman, J., kuitannut Nummen esik. osoitetun aselähetyksen.
Nyman, K. A., kaasulaitoksen valtuutettu.
Nyman, Kustaa, luovuttanut aseita pohj. rintamalle Tampereelle.
Nyman, O., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Nyman, W. A., kaasulaitoksen komissari.
Nyman, Viktor Alexander, poliisin tuttu, epäiltävä.
Nygvist, Edvard, H:gin järjestyslaitoksen päällikkö, H:gin komentaja, yleisesikunnan jäsen.
Nyström, P. K:n päälliköitä.
Nyström, H:gin P. K:n kompp. päällikkö (II. III. I.).
Nyström, E., H:gin ruotsinkielisten kansankoulujen puheenjohtaja.
Nyström, W., työväentalon komissari.
Näkyvä, A., työväentalon komissari.
Närhi, Arvo, räätälimestari, kansanvaltuusk:n intendenttilaitoksen valtuutettu, kansanvaltuusk:n vaatetusjaoston päällikkö. Nättinen, Rafael, P. K:n päämajan henkilökuntaa.

Oikarinen, vallankumouslakitoimikunnan jäsen.
Oikarinen, August, sähkömonttööri, korjauspaja Auton joht., P. K:n tiedusteluosast., etsivänosaston päällikkö.
Oivanen, Aaro, P. K:n johtomiehiä.
Ojala, H:gin P. K:n II r. I p. I k. päällikkö.
Ojala. E. O., Syvälahden rintamapäällikkö.
Ojala, J., työväen pääneuv. jäsen.
Ojala, Kaarle, porari, synt. 9/2 1888, kuulunut H:gin A-kompp.
Ojala, Rossi, kuitannut 27/3 Toijalaan saapuneen aselähetyksen.
Ojamo, V. J., v. t. asemamies, liikenneosastoasioiden rautatiekomissari, virkapaikka Riihimäki, piirialue .Leppäkoski – Riihimäki - Lappila.
Ojanen, A., päällikkö rintamalla Castrenink. 5 r A h. 6.
Ojanen, F. V., komppanian-, myöh. nähtäv. pataljoonanpäällikkö.
Ojanen, K., H:gin P. K:n I. I. I. kompp. päällikkö.
Ojanen, K., rintamaesikunnan puolesta määrätty ketjuntarkastajaksi Mattilan rintamalla.
Ojanen, V. F., H:gin P. K:n I. I. II:n kompp, päällikkö.
Ojansuu, (vaimokin ollut aseissa) syypäitä murhiin, huvila Sulo, 93, kaupungin portin lähellä, Hermannink.
Ojansuu, K. E., kuulunut päämajan henkilökuntaan.
Ojonen, Juho, H:gin työv. toimeenp. komit. valtuutettu H:gin kaup. kunnalliskodissa.
Oksa, K., sotavankien vartija, P. K:n kompp. päälliköitä, kuulunut päämajan henkilökuntaan.
Oksanen, Anshelm, kirvesmies, Orimattilan Niemenkylästä, vaarallisimp. punakaartil. ja heidän toimihenkilöitään.
Oksanen, Atte, Uudenmaan piiriesikunnan jäsen.
Oksanen, B., kansanvaltuusk:n intendenttiosaston virkailija.
Oksanen, H., P. K:n sotavankilan vartijoita, mainittu P. K:n päälliköitten joukossa.
Oksanen, Kustaa, P. K:n komppania.päällikkö (II. I. IV).
Oksanen, Lauri, Orimattilan Tönnön kylästä, murhaaja.
Oksanen, Matias, kirvesmies, Orimattilan Niemenkylästä, vaarallisimpia p. k:laisia ja heidän toimihenkilöitään.
Oksanen, Otto W., työväentalon varaston miehistöä.
Oksanen, Villehard, vallankumous-oikeuden jäsen, Töölöinkatu 44 - 48.
Oksanen, William, kirvesmies Orimattilan Niemenkylästä, vaarallisimp. p. k:laisia ja heid. johtohenkilöitään.
Oksanen, Y., rakennuskontt. valtuut, T. N:n jäsen.
Oksanen, Yrjö, viilaaja, Hels. työv. tnimeenpan. komitean jäsen. Hels. työv. järj. opiston toimikunnan puh. joht., Kankurink. 8 B.
Olander, Fiina, H:gin P. K:n I rykm. II pat. I kompp.
Olenius, W. W., harjoituskomppania.
Olin, Einar, (? Väinö) paikallisjunien passitarkastaja, Espoon P. K., vankina Suomenl.
Olin, O., rautateiden koneosaston matkakomissarina.
Onerva, N., kuitannut Nurmijärven P. K:n esik. lähetetyn aselähetyk.
Orasmaa, Oskari, toimittaja. kansaned.
Orjatsalo, Aarne, kiihoituskirjailija.
Orkolinna, Anselm, Espoosta, P. K:n johtohenkilöitä.
Ottelin, E. J., postineuvoston asettaman p. v. piirikomitean jäsen.

Paakala, Otto, työväentalon komissari.
Paananen, Juho, (maalari?) Suom. tullineuvoston jäsen, Pasilankatu 26 porr. D.
Paasiluoto, Brynolf, puhelinkeskusaseman komissari, vankina Suomenlinnassa.
Paasivirta, Viljo, postiljooni, Suom. postineuvoston puheenjoht.
Paasivuori, Matti, kansaned, Alppikatu 22 - 24.
Paaso, H., P. K:n komppanian päälliköitä.
Paasonen, Armas, vaihdemies, kansaned.
Paavola, J. K., plut. päällikkö.
Paavola, Melger, kuulunut P. K:n esikuntaan.
Packalen, S., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Pakarinen, Armas, kuulunut P. K:n esikuntaan.
Pakarinen, Armas Walter, paik. esik. rahaston jäsen, vankina Suomenl.
Pakarinen, J., P. K:n tiedusteluosaston jäsen.
Pakarinen, Sanni, palvelijatar, punakaartilainen, Malmink. 3, Runebergink. 2 rak. 4, 61.
Pakkala, Arvid, Tampereen aseman viereisen valtiontalon komendantti.
Pakkanen, Herman, miliisikompp., synt. Längelmäellä.
Palen, K., Vihdin Ojakkalan P. K:n vaarallisimpia jäseniä.
Palenius, J. F., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Palho, O., aselähetyksien kuittaaja.
Paljakka, K., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Palm, Vilho, Forssan pataljoonasta. Synt. 19 4/4 00.
Palmu, J., varasto-apul. vesijohtolait. "punaisten aikana". Hietaniemenk. 5 o. 23.
Palomäki, V. J., teht. työm., vallankumousoik. yleinen syyttäjä. Konstantiinink. 17, B.
Paronen, Juho Emil, torppari, kansanedust., vallankumousoik. jäsen. Saariniemenk. 8 p. B. 25.
Partanen, J., esikunta.
Partanen, Kaarle, H:gin vallank. oik. I osaston jäsen.
Partti, William, miliisi, vankina Suomenlinnassa.
Parviainen, Toivo, epäilty osalliseksi Astrea-laiv. teht. murhiin. Sibyllank. 10.
Passi, Aleksander K., autonkuljettaja, synt. 1871.
Pekkarinen, Juho, kuulunut esikuntaan.
Pelto, A., kuulunut esikuntaan.
Peltola, Viljam, Palokunnantalo, automobiiliosasto.
Peltolehto, Edvard, kassakaapin murtoon syyllinen, intendentti laitoksesta.
Peltonen, Emil, T. N:n sota- ja talousvaliok. jäsen, H:gin työv. toimeenpanevan kom. jäsen.
Peltonen, Emil, vallankomousoikeuden jäsen.
Peltonen, Kalle, kansanvaltuusk:n sisäasiain os:n erik. jaosto (urkkija).
Peltonen, Vilho, kuitannut Lahteen osoitetun aselähet.
Pennanen, J., Portun pataljoonan päällikkö.
Pennanen, Ville, F., A-komppanian päällikkö, synt. 1892, vankina Suomenl.
Penttinen, Riku, Suomen kouluneuvoston jäsen.
Perman, Viktor G., kansanvaltuusk:n vakoiluosaston palveluksessa, synt. 1895 30/1, tykistöosaston sotilas.
Perttilä, V., työväenneuvoston puh. joht.
Perälä, I., kuuluu päämajan henkilökuntaan.
Pettersson, Aina, kirjatyöntekijä, toimeenp. komitean jäsen.
Pettersson, W., H:gin kaupungin rakennuskonttoriin ja rakennuskonttorin valtuuskuntaan tulleitten Lähetysten kuittaaja. Petäjä, kuuluu suojelusk. III pat., hankkinut P. K:lle Viaporista aseita.
Petäjä, suutari, Orimattilan kirkonkylästä, punaisten päähenkilöitä.
Peuhkura, Hilja, silittäjä, P. K:n kirjuri, I. Viertotie 3 p. C h. 16.
Peura, Aleksis, kivityömies, ilm. P. K:n päälliköksi, Kristiinank. 9 p. 9 h. 20.
Pietikäinen, H:gin toimeenp. komit. jäsen.
Pietikäinen, Fiina, H:gin työv. toimeenp. kom. jäsen, H:gin kaup. avustuslaitok. hallinnon virkail., Nikkilän mielisairaal., "järjestäjä."
Pietikäinen, Juho, kivityöm., ollut kansanvaltuusk:n yleisten töiden jaoston päällikkö.
Pietikäinen, K. J., kuitannut nimileimasimellaan verotusvalmistuslautakunnalle tulevan lähetyksen 25/3.
Pietikäinen, Tahvo, kivityönt., kansaned., V. Y. O:n jäsen, Köydenpunojank. 15.
Pietilä, J., vartiopäälliköitä Säätytalolla.
Pietilä, J., tutkijatoimikunnan varapuheenjoht., Vanajantie 5 h. 5.
Pihamaa, tiedusteluosaston jäsen n:o 10.
Pihamaa, Martti, kuulunut esikuntaan.
Pihkamäki, A., sotavankien vartija, P. K:n kompp. päälliköitä.
Pihlainen, O., miliisi, yhtynyt P. K:iin.
Pihlajisto, Aug., kuitannut 29/3 Hyvinkään P. K:lle saapuneen aselähetyksen.
Pihlajisto, W., kuulunut päämajan henkilökuntaan.
Pihlström, A., Vihdin Takaselän P. K:n esikunnasta.
Pihlström, E., Vihdin Takaselän P. K:n esikunnasta.
Piironen, Antti, kuuluu päämajan henkilökuntaan.
Pirk, Wiljam, synt. 1894, H:gin A joukkueesta.
Pirskanen, Johan, H:gin rakennuskonttorin valtuusk:lle tulleen lähetyksen kuittaaja.
Pirskanen, Johan Henrik, ulkotyöm. Smolnan johtaja, Kaarlenk. 9. vankina Suomenl.
Pispanen, mainitaan pataljoonan päällikön vaaliluettelon yhteydessä.
Pitkänen, A., neiti, rahatoimikonttorin virkailija, Tehtaank. 20.
Pitkänen, Juho, kirjurina pohj. rintaman päälliköitten kokouksessa Hyyrylässä, Väärinmajassa.
Pitkänen, Robert, synt. 1884 23/10, H:gin A-komppaniasta.
Pitkänen, Viktor, järjestysmies, miliisi.
Pohjaväre, Emanuel, leipuri, kansaned., P. K:n ylipäällikölle tulleen lähetyksen kuittaaja.
Pohjola, E., jarrumies, liikenne-osasto-asioiden rautatiekomissari, virkapaikka Lahti.
Pohjolainen, D., P. K:n harjoituskomppania.
Puhakka, E., kansanvaltuusk:n sisäasiain erik. jaosto (urkkija).
Puhakka, Evert, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen.
Puisto, Lauri, päämajan henkilökuntaa.
Pulkkinen, P. K:n ja kapinan johtavia miehiä.
Pulkkinen, Erkki, punaisen senaatin virkailija, Brahenk. 6.
Pulkkinen, Impi, vesijohtolaitoksen kassanhoitaja kapinan aikana.
Pulkkinen, J., P. K:n esikunnan jäsen.
Pulkkinen, Oskar Leonard, pun. senaatin virkailija, Brahenk. 6.
Pulkkinen, Paavo, Porvoon P. K:n esik. päällikkö.
Purho, E., Toijalan rintama-esik. tulleen aselähetyksen kuittaaja.
Purje, Frans, A-komppanian ylipäällikkö.
Puro, Hjalmar, P. K:n päälliköitä.
Puro, J., H:gin P. K:n III. II. I:n pääll.
Puro, Karl, Tampereen yleisesikunnan varusjaoston jäsen.
Puro, O. H., H:gin raha-asiain toimikunnan jäsen.
Puro, Olavi, toimittaja, Työmiehen toimitussihteeri.
Pursiainen, konepajantyömies, Viipurin liigan suurimpia roistoja.
Putkonen, Gustaf, A-komppanian väkeä.
Putkonen, Kustaa Herman, A-komppanian väkeä, osallinen Bergbomin murhaan Hertonäsissä.
Puttonen, P. K:n meriministeri.
Puttonen, Matti, työmies, Espoo, epäilty osallisuudesta nimism. Berglundin murhaan.
Puukko, A., P. K:n plutoonapäälliköitä.
Puustinen, Emeli, kansanvaltuusk:n tekn. ja liikennejaoston varusmestari.
Puustinen, Vilhelm, H:gin P. K:n komp. päälliköitä.
Pylkkönen, Otto F., H:gin P. K:n päällikkökunnan ja paikan. piiriesikunnan jäsen.
Pynnönen, kuularuiskukomppanian päällikkö.
Pyykkö, J., kansanvaltuusk:n sisäasiain os:n erik. jaosto (urkkija).
Päiviö, E., Oulunkylän ja Kottbyn vähävar. kulutt. komit. jäsen.
Pärssinen, Hilja, opettajatar, kouluneuvoston jäsen.
Pärssinen, Jaakko, maisteri, kouluneuvoston puheenjohtaja.
Pättiniemi, K., P. K:n esikunnan jäsen.
Pääkkönen, yl. esikunnan vakoilija.
Pääkkönen, S., A-komppanian väkeä.
Pöllänen, Mikko, vaihdemies, liikenneosasto-asioiden rautatiekomissari, virkapaikka Terijoki.
Pöntinen, Matti E., Solbergin esik. jäsen.
Pöyhönen, Lauri, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen.

Raatikainen, Emil, seppä, s. 15/5 90, panssarijuna N:o 1, haavoittunut Orivedellä.
Rae, Julius, asemamies, liikenneosasto-asioiden rautatiekomissari, virkapaikka Kouvola.
Rahja, E. A., Tampereen rintaman P. K:n komentaja.
Rahja, J., rautateiden koneosasto-asioiden ylivalvoja.
Rahkonen, A., P. K:n esikunnan lähetti.
Rahunen, A., Päijänteenk. 9, plutoonan päällikkö, vankina Suomenlinnassa.
Raikas, H., P. K:n tiedusteluosaston virkailija.
Railo, Jussi, toim., H:gin työv. toimeenpanevan komitean sihteeri, useissa kapinallisten eri toimissa, kapinallisten johtavia miehiä.
Rainio, J., Työväen pääneuvoston jäsen.
Raitanen, K. B., kansaned.
Raitio, Elin, rva, kansanvaltuusk:n oikeusasiain osaston virkailija.
Raittila, Turun kompp. päällikkö.
Rajala, Masabyn P. K:n päälliköitä.
Rajala, J. E., H:gin paik. P. K:n esikunnan virkailija.
Rajala, Josef, yhteistoiminnassa rintamapäällikön kanssa.
Rajala, Toivo Antero, palosotilas, venäl. santarmiprovokaattori.
Rakka, H., kuitannut aselähetyksen.
Rannikko, J. A., Sammatin V. O:n yleinen syyttäjä, vankina Suomenl.
Rannikko, R. N., Turun kompp. päällikkö.
Ranta, Juho, seppä, miliisikomppaniassa.
Ranta, K., Vihdin Ojakkalan P. K:n esikunnasta.
Rantakangas, P., päämajan henkilokuntaa.
Rantala, P. K:n johtomiehiä, johtanut kotitarkastusta maaherra Jalanderin luona.
Rantala, Asko, P. K:n Uudenmaan piiriesikunnan jäsen, mahd. sama kuin ed. henkilö.
Rantala, E., P. K:n kompp. päällikkö.
Rantala, Oskar, työväentalon komissari, H:gin P. K:n päällikkökunnan ja miehistön puheenjoht. H:gin P. K:n III. rykm. pääll. V. O:n jäsen.
Rantalainen, Tuusulan P. K:n Keravalle osoitetun aselähetyksen kuittaaja.
Rantalainen, Jalmari, kapinan johtomiehiä.
Rantamala, Irmari, (Tietäväinen) kirjailija, kapinallisten kiivaimpia sanomalehtikiihottajia.
Rantanen, E., intendenttilaitoksen jäsen.
Rantanen, Einar, valtuutettu toimittamaan kaikenlaisia tarkastuksia H:gin kaduilla.
Rantanen, Elli, naiskomppaniassa, vankina Suomenl.
Rantanen, Frans, kirvesmies, kansaned.
Rantanen, H., kansanvaltuusk:n sisäasiain os:n erik. jaosto (urkkija).
Rantanen, J., Lahden P. K:n arsenaalin hoitaja, aselähetyksen kuittaaja.
Rantasaari, V., aselähetyksen kuittaaja.
Rantoja, Ida, esikunnan virkailija.
Rasilainen, M., Hämeenlinnan kuularuiskukomppanialle tulleen aselähetyksen kuittaaja.
Rasmus, Wäinö, seurannut panssarijunaa, vankina Suomenl.
Raunio, Wihdin Takaselän P. K:n päälliköitä.
Raunio, Aarne Ilmari, maalari, Espoon P. K:n kompp. päällikkö ja pääjohtajia, arkkitehti Penttilän murhan johtaja, vangitsemisia ja kotitarkastuksia suorittanut.
Raunio, Aukusti, valkokaartilaisten tutkijatoimikunnan varakirjuri.
Raunio, Hjalmar, Wihdin Ojakkalan P. K:n vaarallisimpia jäseniä.
Raunio. J. E., Porvoon P. K:n tutkijalautak. sihteeri.
Raunio, J. L., päämajan henkilökuntaa.
Raunio, Oskar, Wihdin vaarallisia henkilöitä.
Raunio, W., P. K:n piiriesik. henkilökuntaa.
Raunio, Wilho, H:gin raha-asiain toimikunnan virkailija.
Rautavaara, W., H:gin V. O:n yhden osaston puheenjohtaja.
Rautelin, Edvin, ratsuosasto.
Rautiainen, kansanvaltuusk:n sisäasiain os:n erik. jaosto (urkkija).
Rautiainen, J., V. O:n jäsen.
Rautio, Harald, konttoriapul., ilmiantaja, urkkija.
Rautjärvi, Osk., H:gin työväen toimeenpan. komitean jäsen, kunnan työnvälitystom:n komissari.
Rauttu, K., Kottbyn P. K:n johtomiehiä.
Rauttu, R. E., Kottby, kapinallisten "puheenjohtaja".
Rauttu, Toivo, kansanvaltuusk:n sisäasiain os:n erik. jaosto (urkkija).
Rauttu, W., kansanvaltuusk:n sisäasiain os:n erik. jaosto (urkkija).
Rautus, W., Kallion sotakoulun päällikkö.
Ravanti, Reinhold, Taavetinpoika, santarmikätyri.
Ravinen, A., Portun miehistöä.
Rehell, Adolf, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen.
Rehtilä, Edvard, osote Smolna.
Rehunen, J., päämajan henkilökuntaa.
Reijonen, Espoon elintarvelautakunnan jäsen.
Reijonen, O., Riihimäen elintarvejaostolle luovutettujen polkupyörien kuittaaja.
Rekola, Kaarlo Caesar Balthasar, H:gin V. O:n I osaston sihteeri, Ratakatu 10.
Rekola, O., Viialan P. K:n esik. sihteeri.
Rentto, Kalle Edvard, teknill. ylioppilas, Albertink. 10, punaisia.
Rickman, Johan, sekatyöm. elintarvelautak. jäsen, I. Viertotie 2.
Ridell, Erik Wilhelm, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen.
Rignell, Hj., Tuuloksen P. K:n aselähetyksen kuittaaja.
Rignell, Johan Isidor, litograaffi, s. 1869, Tilgmanin kirjapainon teknillinen johtaja kapinan aikana.
Rikkonen, Juho, työmies, kansaned., työv. neuv. jäsen.
Rinne, Edvin Einar, ulosottoapulainen, Flemmingink. 16.
Rinne, J., palolaitoksen komissari.
Rinne, Johan, Herralan P. K:n aselähetyksen kuittaaja.
Rinne, U., päämajan henkilökuntaa.
Rissanen, P. K:n päälliköitä.
Rissanen, P. K:n tiedusteluosaston jäsen.
Rissanen, A-komppanian väkeä.
Rissanen, Bruno, Portun pataljoonan v. t. päällikkö.
Rissanen, Eva, tarjoilijatar, ilmiantaja, Vladimirink. 1.
Rissanen, O., itäiselle rintama-esik. tulleen aselähetyksen kuittaaja.
Rissanen, W., P. K:n päälliköitä.
Ristola, Harald, miliisi.
Riutta, Juho, vaihdemies, liikenneosastoasioiden rautatiekomissari, virkapaikka Terijoki.
Roine, Alfred, Turku, panssarijuna N:o 1:n veturimiehistöä, vankina Suomenl.
Roine, Reeni, kansak. tark., P. K:n Kouvolan as:n komendantti.
Romppainen, Anni, työväentalon komissarin kirjuri.
Romppainen, Leo, sähkötyömies, esikunnassa, Fredrikink. 67, D,
Roos, Evert, Mäntsälän P. K:n johtohenkilö.
Roos, Gösta, talonmies, komissari, Aleksanterink. 12, vankina Suomenl.
Roosman, Johannes, työmies, komppanian päällikkö, (II. II. I), Flemingink. 25, D, ovi 65.
Rosendahl, Santeri, Lohja, P. K:n päällikkö (I komp. II os).
Rosenqvist, Hjalmar, Vihti, murhannut Kalle Lindenin kanssa teknikko Arvo Nurkin.
Rosenqvist, J. D., Tampereella valittu plutonan päälliköksi, Somerintie 4 - 18, M, 8.
Rosenqvist, K. E., työväentalon komissari.
Rosenström, Anni, P. K:n päämajan henkilökunnan jäsen.
Rosman, ks. Roosman.
Rossi, J., Kotbyn P. K:n luottamushenkilöitä.
Roth, G., intendenttilaitoksen jäsen.
Roth, Kalle, suutari, Pornainen, Halvia, p:k:lainen, elint. tarkastaja.
Routu, V., hevospäällikkö.
Routtu, Vilhelm, P. K:in "vanhin", kuulunut P. K:n erikoisosastoon sekä tiedustelijaosastoon, vanginnut valkokaartilaisia. Rovio, Kustaa, ent. miliisipäällikkö.
Ruokkonen, Turun komp. päällikkö.
Ruokonen, Sörnäinen, II rykm. III pat. I komp. III plut. päällikkö.
Ruotsalainen, M., kansanvaltuusk:n intendenttilaitoksen virkailija.
Ruotsalainen, T., Helsingin pit. esikunnan puheenjohtaja.
Ruukinen, Fredrik Edvard, rintamalla, vaarallinen, Porvoonk. 35, B. 16.
Ruusuaho, rahatoimikonttorin virkailija.
Ruusunen, K. T., kuulunut päämajan henkilökuntaan.
Ruusurinne, Heikki, levyseppä, vallankumousoikeuden III osaston jäsen (sihteeri), H:gin työv. toimeenpan. komit. jäsen, Vaasankatu 25 tai 29. H.
Ruusuvaara, L., tykkiväen kanslian sihteeri.
Ruusuvaara, Lauri, kansanvaltuusk:n sisäasiain os:n erik. jaosto (urkkija).
Ruusuvuori, H., H:gin vallankumousoikeuden I osaston jäsen.
Räisänen, Yrjö, Työmiehen toimitussihteeri, kirjallisuusosasto.
Räsänen, Edit, ollut Borgströmin tupakkateht. hallituksessa, Eerikink. 20.
Räsänen, Hannes, P. K:n päämajan henkilökunnan jäsen, senaatintalon komissari, Eerikink. 39, h. 19, vankina Suomenl. Rötkö, Emil, kuulunut P. K:n A-komppaniaan.
Rökman, (Fredrik?), santarmikätyri, Itämeren vastavakoiluosasto (merisant.), provokaattori.
Rönn, Emil, kuulunut esikuntaan.
Rönn, Kalle, Forssan komppanian päällikkö.
Rönnman, Kuno, pahimpia punaisia, Porvoonk. 43, h. II.
Röst, A., intendenttilaitoksen jäsen.
Rötkö, Emil, putkityönt, kuulunut A-komppaniaan.

Saarenmaa, W., työväentalon komissari.
Saari, punaisten päälliköitä, Pietarink. 8 A.
Saari, osastopäällikkö, Jukola, Yrjönk. 25.
Saari, Adolf, takavarikoimiskomissari.
Saari, Aug., Vihdin Ojakkalan P. K:n vaarallisimpia jäseniä.
Saari, Kaarlo, kansak. op. kansanedustaja, Ratak. 11 A.
Saari, Kalle, agitaattori.
Saarikivi, piirisihteeri, kansanedustaja, Saariniemenk. 8, C. 36.
Saarikko, Lennart, P. K:n tiedusteluosast jäsen, rikollinen, vankina Suomenl.
Saarinen, komppanian päällikkö.
Saarinen, A., takavarikoimiskomissari.
Saarinen, Arvo, elintarvetarkastaja, Helsingink. 7, A. 15.
Saarinen, Emil, piirisihteeri, kansanedustaja.
Saarinen, Evert, synt. 18 30/11 88 Hattulassa. Tehnyt erin. ryöstöjä. Asuu Hels. pit. Kårbölen kylässä.
Saarinen, Fabian, kirvesmies, kuulunut A-komppaniaan, Kristiinank. 4.
Saarinen, Hulda, kansanvaltuusk:n sisäasiain os:n erik. jaosto (urkkija).
Saarinen, J., Oulunkylän P. K:n johtohenkilöitä.
Saarinen, K., toimeenpanevan komitean jäsen.
Saarinen, S. J., Hyvinkään esikunnan jäsen.
Saarinen, Toivo, esikunnan jäsen.
Saarinen, Tuure, esikunnan jäsen.
Saarinen, Vihtori, Kouvolan V. O:n puheenjohtaja.
Saario, J., Tampereen työväen järjestyskaartin ensiapuos. jäsen.
Saario, Väinö, komppanianpäällikkö.
Saarnijärvi, K. H., P. K:n puhelinkeskusaseman komissari.
Saastamoinen, H., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Saasto, Otto, puuseppä, työ- ja sotaneuvoston jäsen, It. Viertotie 83, p. C. kerr. 2 o. 16.
Sahlström, punakaartin päälliköitä, Ruoholandenkatu 13, h. 1.
Sahlström, Johan L., päämajan henkilökuntaa.
Sahlström, Väinö, August, veturinlämm., ollut aseissa, toiminut pansarijunassa. Ruoholandenk. 9 - 19, Lastenkodink. 2 - 10, Työmiehenk. 3 - 7, por. S. h. 1.
Saikko, K., sorvari, (aikais. toim. A. B. Universalissa) P. K:n komppanianpäällikkö.
Sainio, A., Paimion komppanian jäsen.
Sainio, Juho V., sokerileipuri, työväen pääneuvoston jäsen.
Saksa, Kustaa, miliisi, P. K:n "vanhin", Brahenk. 6.
Salava, Nestor, miliisi, Punakaartin vakituinen jäsen.
Salenius, Emil Gunnar, santarmikätyri, varat. Polonin ilmiantaja yhdessä Vallinin kanssa.
Salmi, Abr., Tuusulan P. K:n muonituskomissari.
Salmi, Hulda, opettajatar, kansaned., Suom. kouluneuvoston jäsen.
Salmi, Oskar Maurits, työmiehen poika, Huittisten kylästä. Osallisena talollisen Kalle Oskar Uusi-Sinkon murhaan.
Salmi, V., Halikon komppanian päällikkö.
Salmi, Vilhelm Sever. Sipoon P. K:n esikuntapäällikön apul., osal. R. Karlssonin murhaan.
Salminen, komppanian päälliköitä.
Salminen, P. K:n esikunnan henkilökuntaa.
Salminen, A., allekirjoittanut määräyksen luovuttaa A. Mikkola.
Salminen, Axel, päämajan henkilökuntaa.
Salminen I. O. H., päämajan henkilökuntaa.
Salminen, J., veturinlämmittäjä Tampereella, rautatieneuv:n jäsen.
Salminen, Johannes, päämajan henkilökuntaa.
Salminen, K., P. K:n venäl. instruktoreita.
Salminen, Lauri, kuitannut Toijalan P. K:n aselähetyksen.
Salminen, Oskar, Paraisten kompp. päällikkö.
Salminen, Oskari, s. 18 2/7 94. Tuotu panssarijuna 4:stä haavoitt.
Salminen, P., P. K:n esikunnan henkilökuntaa.
Salmio, Kaarlo V., kirjaltaja, vaarallinen, Työmiehen toimittaja, Ruoholahdenk. 2.
Salo, D., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Salo, Erik J., ulkotyöm., työväen pääneuvoston jäsen, sota- ja talousvaliokunnan jäsen.
Salo, Herman, s. 18 17/6 90, miliisien komppaniasta.
Salo, Juho, reservikomppanian päällikkö.
Salo, Juho, P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Salo, K., Hyvinkäällä plutoonanpäällikkö.
Salo, Kalle, sekatyöm., Orimattilan Niemenkylästä, vaarallinen punakaartilainen toimihenkilö.
Salo, Mikko, vaarallinen punakaartilainen, Albertink. 10.
Salokannel (alias Vikström), meriasiain työosaston jäsen.
Salokannel, Matti, Vanhan kaupungin paikall. esik. sihteeri.
Salonen, Emil, postinajajan poika Strömforsin tehtaalta, osallisena S. I. Borgmanin murhaan.
Salonen, H., P. K:n plutoonan päälliköitä, Korkeavuorenk. 17.
Salonen, Ilmari, Stockmannin liikkeestä, ottanut osaa Tampereen taisteluun, kerskunut ampuneensa monta valkoista.
Salonen, Johan Adolf, sähkömonttööri, komissari, Merimiehenk. 21.
Salonen, Joosef, P. K:n komppaniapäällikkö Hyvinkäällä.
Salonen, K. W., P. K:n päämajan kenkilokuntaa.
Salonen, Martti, tuotu panssarijuna 4:stä sairaalaan.
Salovaara, Väinö Veikko, sähköliikk. ylikomissari.
Sammalisto, Anton, Tampereen P. K:n kompp. päälliköitä.
Sandbreg, Gustaf Vilhelm, liikemies, urkkija jo Borikoff'in ajoilta, Laivastok. 8.
Sandell, Lauri, s. 18 26/6 94, A-komppanian jäsen.
Santanen. O., elintarvetark., Kasarmink. 28.
Sara, A. E., H:gin A-komppanian päällikkö.
Sara, Emil, leipuri, vallankumousoik. jäsen.
Sarastus, Eino, raha-asiain toimikunnan virkailija.
Savela, K. K., sotavankien komissariatin kirjuri.
Savela, Knut Albert, s. 18 13/12 92, miliisikomppaniasta, vankina Suomenl.
Savo, O., postineuvoston asett. p. v. piirikomitean puheenjohtaja.
Savolainen, Anni, ompelijatar, kansaned., työv. pääneuv. jäsen, kansanvaltuusk:n virkailija.
Savolainen, Antti, senaatissa virkailijana, I. Viertotie 25.
Savolainen, Jussi, vanginvartija, "Vankilaneuvoston verokirjuri".
Savolin, M., sotavankien komissari.
Savunen, Maria, H:gin työv. naisos. elintarvetark., Saariniemenk. 6.
Saxman, H., kansanvaltuusk:n työväenasiain toimikunnan virkailija.
Sederholm, Hj., jättänyt papereita lääninvaltuustoon.
Sederlund, Emil H:gin P. K:n org., päällikkö aseistamista varten.
Selenius, August, Smolna; vankilasta.
Selin, Arvid W., P. K:n sotavankilan komissarin apul.
Selin Hugo Runar Alexander, kirjaltaja, I. Roopertink. 33 h. 50.
Selin Kaarlo, H:gin työv. toimeenp. kom. valtuuttamana H:gin kaup. kunnalliskotiin.
Selin, O., V. O:n jäsen.
Sellman H(ildur), rouva, huonek.- ja romukaupp., ensi avun toimihenkilöitä. Fredrikink. 28 puh. 61 41.
Seppälä, V., takavarikoimiskomissari.
Seppänen, Alfred, koneenhoitaja, merimieskunnan tykki- ja kuularuiskupäällikkö., mainitaan patalj. päälliköiden joukossa. Castrenink. 7 o. oik.
Seppänen, Arno, monttööri, synt. 1890, tiedusteluosaston komissari. Kerrotaan hänellä olleen 30,000 mk. ja arvoesineitä. Albertink. 38 B 3.
Seppänen, Johan, Helsingin pitäjän esikunnan jäsen.
Seppänen, J(uho), P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen. Varapääll. punaisten etsiv. osastossa.
Sevelius, Viking, yliopp., sihteeri raha-asiain toimikunnassa, urkkija.
Sievinen, K., ulkotyöm., II r. II p. II k. IV plut.. I osaston päällikkö. Kajaanink. 4 p. D o. 20.
Sievänen, K. kansanvaltuusk:n oikeusosaston tutkijatoimik. jäsen.
Sievänen, Ilmari, Kuhmoisten komp. päällikkö.
Sihvonen, Martti, osallisena 18/3 Artjärvellä tehtyyn murhaan.
Siikanen, E., kuitannut 13/3 Lahden rintama-esikunnalle saapuneen lähetyksen.
Siintola, Gustaf Adolf Johaninpoika, synt. 13/1 1882 Sortavalassa, muurari, kuulunut P. K:n syksystä 1917, komp. pääll. Vallininkuja 3 p. A.
Siintola, K. A., Hangon vakoiluosaston pääll. (lieneekö sama kuin edell.?)
Silander, P. K:n päälliköitä.
Silen, J. E., P. K:n päälliköitä.
Silen, Viktor, maatyönt., s. 1895 23/12, tykkikomppaniassa.
Siljander, A., P. K:n tiedusteluosaston jäsen.
Siljander, Juho Aleksander, kirvesmies, P. K:n korkeampia päälliköitä. Muuttanut Antreaan 15/5 17. Virtaintie 9 porr. C. Sillanpää, J., lämmittäjä, pahimpia punaisia, Fredriksberg. "Toralinna" p. 7., vankina Suomenlinnassa.
Sillanpää, J., konduktööri, liikenneosasto-asioiden rautatiekomissari, virkapaikk. Riihimäki.
Silvo, järjestysl. keskusasem. esim.
Simola, N., vaununtarkastaja, liikenneosasto-asioiden rautatiekomissari, virkapaikka Hyvinkää.
Simolin, Tyko, kuul. P. K:n päämajan henkilökuntaan.
Simolin, V., Vihdin Ojakkalan P. K:n vaarallisimpia jäseniä.
Simonen, Eemeli, konttoriapul. vesijohtolaitoksella.
Sinstedt, Helke, kirjaltaja, Portun kuularuiskupataljoona.
Sinervo, E., V. O:n I. os.
Sinervo, J., V. O:lle osoitetun lähetyksen kuittaaja.
Sinilehto, L. H., esikunnan jäsen.
Sinisalo, P. K:n tiedusteluosaston päällysmiehiä.
Sinisalo, A. Uudenmaan piiriesikunnan jäsen.
Sinisalo, Arvid, takavarikoimiskomissari.
Sinisalo, H., Vihdin Ojakkalan P. K:n esikunnan jäsen, vankina Suomenl.
Sinisalo, Ilmari, metallityönt., V. O:n puheenjohtaja, takavarikoimiskomissari, H:gin majoituslautakunnan puheenjoht. Siuntionk. 5 B 7.
Sinisalo, Vihtori, kuuluu päämajan henkilökuntaan.
Sinivuori, K., liikenneosasto-asioiden rautatiekomissari, virkapaikka Turku.
Sinka-Maniveld, Artur, P. K:n harjoituskomppania.
Sipilä, Viktor, räätäli, tahtonut piiloittaa käsigranaatteja. Nuoranpunojank. 11. Vladimirink. 52 p. C o. 14.
Siponen, D., kuitannut 17/4 Hämeenlinnan esikuntaan jätetyn aselähetyksen.
Sippola, F., Uudenmaan piiriesik. kirjuri.
Sippola, Nestori, asemamies, s. 1886, junanläh. P. K:n ja komissari Grank. asem. 31/1 18 - Seudun vaarallisimpia, vienyt Grank. asemakassan mukanaan.
Sippola, Osk., H:gin P. K:n esik:n jäsen, Uudenmaan piiriesik. jäsen, P. K:n kansliapäällikkö. Uudenmaanläänin P. K:n
ylipääll., kansanvaltuusk:n sisäasiain os:n erik. jaosto (urkkija).
Siren, Aatto, kirvesmies, H:gin työv. toimeenp. kom. jäsen, Perämiehenk. 2 p. 3.
Siren, Albert, muurari, s. 1885, H:gin työv. yhd. rahastonhoitaja, rahatoimikamarin komissari, I. Viertotie 2 D 77.
Siren, Hj., H:gin kaupungin raha-asiain toimik:n puheenjoht., kuitannut ja nostanut Suom. Pankista kansanvaltuusk:n myöntymyksellä H:gin kaup:lle 250,000 Smk. (valtak. 2), samoin 500,000 Smk (valtak. 6).
Siren, N., rahatoimikonttorin virkailija.
Siren, Toivo Rafael, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen.
Sirenius, vahtikomp. päällikkö.
Sirola, Kapinan aikana saanut puhua ulkolinjalla, puh. 8 12.
Sirola, Hilda, latojatar "Työmiehen" kirjapainossa, kumosi P. K:n H:gin. päälliköiden antaumissitoumuksen.
Sirola, O. kansanvaltuusk:n sisäasiain os:n erik. jaosto (urkkija).
Sirola, Yrjö E., sanom. toim., kansanvaltuusk:n jäsen, ulkoasiain osasto, kapinan johtajia.
Sistonen, August, P. K:n plutoonapäälliköitä, Hämeenk. 2 A.
Siven, A. V. Huittisten V. O:n yleinen syyttäjä.
Siven, Lauri, kuitannut 15/4 Hyvinkään P. K:n esik. osoitetun aselähetyksen.
Sivenius, A., rautatiehallituksen puheenjohtaja.
Sivunen, Kalle, kuitannut ratsuväkiosastolle osoitetun aselähetyksen 19/4.
Sjöberg, rouva, P. K:n kätyri, Kasarmink. 4 D 39.
Sjöberg, Frans Alvar, plut. pääll., hänellä lienee mukanaan Hippodromilta varastettu hevonen, Humalisto 23 (Ulfåsa). Sjöblom, E., P. K:n kompp. päällikkö, sotavankien vart.
Sjöblom, R., Matildedahlin komp. päällikkö.
Sjöholm, Gustav, Suom. tullineuvoston jäsen.
Sjöholm, Herbert, kuuluu päämajan henk. kuntaan, vankina Suomenl.
Sjöman, Aug., Salon II komp. päällikkö.
Skarp, merikomppanian päällikkö.
Skog, Karl Oskar, teht. työl., punakaartil.
Smal, R., P. K:n yleisesikunnan jäsen.
Smolander, A., kuitannut Tuusulan esikunnalle osoitetun lähetyksen 19/4.
Snellman Oskar, "Vankila neuvoston" jäsen, punaisten aikana Söörn. kuritushuoneella.
Sohlman, K., Vihdin vaarallisia henkilöitä.
Soine, August, tykki- ja kuularuiskuosaston varapäällikkö.
Soini, Johan, teht, työm., synt. 18 1/6 87, sotavankien vart. kompp. päällikkö, III linja 7 o. 11.
Sointu, E. J., esikunnan jäsen.
Soisalo, yleisesikunnan jäsen.
Soisalo, K., yleisesikunnan jäsen (lieneekö sama kuin edell.?)
Soisalo, Pauli, kuitannut 20/4 Sääksmäen esik. osoitetun lähetyksen.
Sola, Antti, kuitannut 18/4 Kärkölän esikunnalle osoitetun lähetyksen.
Solt, Frans Emil, komissarina, Kristianink 13.
Sorjonen, Juho, P. K:n patalj. päällikkö.
Sormunen, N., esikunnan jäsen.
Sormunen, Ville, työväentalon esik:n lähetti.
Sormunen, Väinö, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen.
Staven, A., P. K:n jäsen ja tiedusteluosaston jäsen.
Staven, Antero, ulkotyöm., epäilty osallisuudesta murhiin Astrealla, Kaarlenk. 9 B h. 18.
Staven, Onni, sorvari, kuuluu päämajan henkilökuntaan, Kaarlenk. 9 B, h. 18.
Stenberg, August Bernhard, sekatyöm., s. 1895 1/6 Euran pit., P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen, Malmi, Räsäsen huvila.
Stenberg, Helmi, P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Stenroos, E., säätytalon komissari.
Stenroos, Evert Fabian, valtuutetaan 7/4 Tuuloksen Syrjäntaustan rintamaesikunnan ylipäälliköksi.
Stenroos, Frans Mikael, ulkotyöm., kiertelijä, ollut rintamalla, tuonut sotasaalista, I. Viertotie 33 p. C kerr. 1 o. 13.
Stokhus, Magnus, rautasorvari, s. 1887 24/7, myöntää olleensa tiedusteluosaston tulkki, rikollinen, III linja 28 A ovi 4.
Stolt, J. A., punainen.
Storgård, Edvin, puuseppä, komppanianpäälliköitä, Aleksanterink. 12.
Strandberg, Ester, Luotsikatu 6.
Stranden, Ivan, kuuluu esikuntaan.
Strandman, Jalmar, sekatt. osallinen murhiin Espoossa.
Strömberg, Edvard, vaarallinen punakaartilainen Lohjan pit.
Stubb, Alex., veturinkuljettaja, varastopäällikkö Fredriksbergissä, Johanneksentie 4 A h. 7.
Ståhl, postiljoonien H:gin os. ylim. kokouksessa 29/1 18 asetetun hallituskysymystä suunnittelevan komitean jäsen.
Ståhlberg, Arvo Nikolai, asemam., panssarijunan miehistöä, Eerikink. 27 , p. F, h. 11, Holmströmin luona.
Ståhlström, Gunnar, kirvesmies, s. 1892, tiedusteluosastosta.
Sukki, A., Portun patalj. vahtijärjestäjä.
Sula, Hannes, liiketyöl., kansanvaltuusk:n intendenttilaitoksen kamreeri, kassakaapin murtoon osallinen.
Sulander, Emil, P. K:n tekn. patj:n johtajia.
Sundberg, rahatoimikonttorin virkailija.
Sundberg, J., konttoristi, s. 1887 13/9 H:gin ruotsal. työv. yhd. puheenjohtaja, H:gin ruotsink. kansak. johtok. jäsen, kapinan aikana raitioteitten kasöörinä, Vlad. k. 28.
Sundberg, O. I., plut. päällikkö, I. Viertotie 31 B ovi 13.
Sundgren, P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Sundström, Einar, pahimpia punakaartilaisia, vankina Suomenl. Torsvik, Kirkkonummi.
Sundvall, O. V., sähkölaitoksen valtuutettu.
Sunila, Sulo, valaja, s. 1896 17/2, tiedusteluosasto.
Suolahti, Lauri, kassakaapin murtoon osallinen, intendenttilaitoksen jäsen.
Suomela, A., kuuluu päämajan henkilökuntaan.
Suomensaari, Lauri, s. 18 8/9 98. Söörn. työv. yh:ksen jäsen, A-joukkueesta.
Suomi, Aino, rouva, H:gin työv. toimeenp. komit. jäsen, järjestänyt juhlan Kansall. teatteriin pitkänäperjantaina.
Suomi, Albert, Salon II kompp. päällikkö.
Suomi, E. E., P. K:n yleisesik. vakoiluosaston Kouvolan alaosaston päällikön, O. W. Hjortin apulainen.
Suomi, K., kuitannut Hyvinkään P. K:lle saapuneen kiväärilähetyksen.
Suominen, järj. lait. kassööri.
Suominen, Turun talouskompp. päällikkö.
Suominen, J., H:gin veronvalmistuslautak. puheenjoht.
Suonio, Anni, P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Sutinen, David, Albergan P. K:n esik. kirjuri, vankina Suomenl.
Suuronen, Johannes, ulkotyömies, murhaaja, Kasarmink. 2 C. h. 8.
Suutela, O., kansaned.
Suvanto, M. I., kuuluu päämajan henkilökuntaan.
Suvela, J. (J. N.), vakuutustoimitsija, intendenttilaitoksen ja tutkijatoimikunnan jäsen.
Suvela, Jenny, kuulunut intendenttilaitokseen.
Svanberg, K., Vihdin vaarallisia henkilöitä.
Svanljung, John, varatuomari, P. K:n tiedusteluosaston jäsen.
Sydänmaa, O., P. K:n esik. jäsen.
Sylman, A., kuitannut 21/4 Sahalanden esik. lähetetyt aseet.
Synnerberg, Juho, kuitannut Nummen osastolle osoitetun lähetyksen.
Syrjälä, Sulo, H:gin tykki- ja kuularuiskukomppaniasta.
Syrjänen, Erland, takavarikoimiskomissari.
Syrjänen, J. A., rautatien vahtikomissari.
Sysmänen, Arvi, N., P. K:n päämajan lähetti.
Sysmänen, N., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Syvänen, Anton, kansanvaltuusk:n määräyksestä tutkinut syitä, jotka olivat johtaneet Kouvolan lennätinvirkailijoiden Salokanteleen ja Dreijerin vangitsemiseen, vankina Suomenl.
Sågström, Harald, kuuluu esikuntaan.
Säde, viilari, IV r. IV p. III k:n päällikkö.
Säde, E., Turun kompp. päällikkö.
Särkimäki, Alfred, kansanvaltuusk:n sisäasiain os:n erik. jaost. (urkkija).
Särkinen, Kalle, P. K:n Vantaan esikunnan lähetti vankeja tutkimassa.
Särkkä, allekirjoittanut P. K:n jäsenkortteja.
Särkkä, Eemil, s. 1895, H:gin A-kompp.
Särkkä, F., intendenttilaitoksen jäsen.
Söderholm, P. K:n ylipäällikön apulainen.
Söderlund, aseistus-osasto.
Söderlund, Axel, vouti, s. 1876 24/4, Sipoo, Messby, osallinen kapinaan, punaisten verotuslautakunnan jäsen, jakanut elint., toiminut maatilojen komissarina.
Söderlund, E. V., työväentalon komissari.
Söderlund, E. W., ottanut 16/3 18 vastaan aselähetyksen, samoin 18/3 Lappeenrannan P. K:n esikunnalle, samoin 21/3 H:gin P. K:n aseistus-osastolle.

Taavitsainen, Ville, Vihdin vaarallisia henkilöitä.
Taimi, muurari, linnoituskomendantti, komissari.
Taimi, Adolf, viilari, kansanvaltuusk:n jäsen, P. K:n ylipäällikkö, matkust. 6/4 Viipuriin.
Taimi, K., P. K:n komppanianpäälliköitä.
Taipale, L., H:gin raha-asiain toimikunnan virkailijoita, Punavuorenk. 16.
Taivola, A., metallityömies, H:gin työv. toimeenpanev. kom. jäsen, kunnan sairaaloiden komissari.
Tallqvist, Vihdin Ojakkalan P. K:n lentävän osaston päällikkö, tehnyt paljon pahaa.
Talvio, Einar, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen.
Talvio, Johan Einar, etsivä, Rauhank. 15, Nikolaink. 13 C. 22.
Talvio, Kalle, P. K:n tiedusteluosaston jäsen, rikollinen.
Talvio, K. M., työmies, H:gin työv. toimeenpanevan komitean varapuheenjohtaja, Hermannin työv. yhd, puheenjoht.
Talvisto, Frans, kirj. H:ssä, synt. 18 26/2 90, kuuluu tykki- ja kuularuiskukomppaniaan.
Talvitie, A., takavarikoimiskomissari.
Talvitie, J. K., H:gin ulkotyöväen yhd. sihteeri.
Tamlander, H:gin paikall. P. K:n komissari, matkustanut Ruotsin konsulin mukana Karjalle.
Tamlander, G., kaikkien P. K:n panssarijunien ylipäällikkö.
Tamminen, Kosti Sulo William, Kouvolan kaartin esik. jäsen, kotoisin Terijoelta.
Tamminen, O., P. K:n päämajan henkilökuntaa, komppanian päällikkö.
Tammio, Yrjö, Kottbyn P. K:n puolesta valtuutettu kuulustelemaan.
Tammisalo, mainitaan pataljoonan päällikön vaaliluettelon yhteydessä.
Tampio, Reinhold Eskil, Malmin P. K:n komppanianpääl., valtuutetaan 4/4 tykki- ja kuularuiskukoulun ylipäälliköksi, Kristiinankatu 4.
Tanner, K. H., Toijalan P. K:n jäsen, harjoitt. kaikenl. väkivaltaa, erotettu P. K:sta, mutta otettu uudestaan A-komppaniaan.
Tanner, O. R., Tampereen P. K:n johtomiehiä.
Tanner, Otto, vaihdemies, työväenjärjestön verotuslautakunnan ehdokas, asemapäällikkö Fredriksbergissä, Lenank. 4.
Tanttu, Kasperi, S. K. V:n palveluksessa.
Tarkkonen, takavarikoimiskomissari.
Teikari, W., kuitannut 19 2/4 18 erään Kouvolaan osoitetun lähetyksen.
Teittinen, A. A., H:gin tekn. laitosten hallituksen toimeenpanevan komitean jäsen.
Teittinen, Harald, kuuluu päämajan henkilökuntaan.
Teittinen, K. R., H:gin kaup. kaasulaitoksen komissari, vankina Suomenlinnassa.
Teppana, Otto, Kesälahden pit. Kesälahden kyl., s. 1896, syyllinen kaksoisryöstömurhaan, kiristykseen j. n. e.
Tervola, Yrjö, kirj. Helsingissä, synt. 18 19/9 95, tykki- ja kuularuiskuosastossa.
Tervonen, Ivar, alias Tervinen, metallityöl., kaup. valtuusmieseh., raha-asiain toimikunnan varajäsen, H:gin metalli työnt. a. o:n jäsen.
Tervonen, K., virka senaatissa, elintarvetarkastajien ohjaaja.
Tervonen, Kalle, työväen pääneuvoston jäsen, II linja 19 h 21.
Tiainen, Pekka, takavarikoimiskomissari, työväentalon komissari.
Tiander, Frans, kuuluu päämajan henkilökuntaan.
Tianen, Emil, punakaartil.
Tiesmäki, Ilmari, ylioppilas, järjestyslaitoksen ulosottotoimiston jäsen punaisten aikana, raastuvanvahtimestari Backmanin poika, on ollut punaisten palveluksessa, nimitettiin kaupungin voudiksi, nähtiin 11 p. huhtik. kivääri olalla, Laivurink. 37 A 3.
Tiirikka, Johan G., punakaartil. Pietarista.
Tiiro, K. V., kuitannut 16/4 pohj. rintam. osoitetun lähetyksen.
Tikkanen, Arthur Wiljam, maalari, synt. 1896 26/9, aikaisem. Ruotsin alamainen, työv. talon tiedusteluosaston varapäällikkö, I. Viertotie 4 G 34.
Timonen, A., metallityöntekijä, valittu pöytäkirjan tarkastajaksi kapinaannousukokouksessa 29/1 18, mainitaan eräässä toimeenp. kom:n leimaamassa äänestyksen tulosluettelossa.
Timonen, Iivari, viilarin opp., kuuluisan A-komppanian väkeä, ottanut osaa Keravan taisteluun, Castrenink. 10, 28.
Tirkkonen, Bruno, urkkija.
Tirkkonen, Jussi, räätäli, kansaned., Tarkka-ampujank. 10, Vuorimiehenk. 19, muuttanut.
Tirronen, Otto, kuuluu esikuntaan.
Tobiasson, Oiva, Kotkan P. K:n esikunnan jäsen.
Toikka, K., työv. pääneuv. jäsen.
Toikka, V. (Väinö?), työv. pääneuvoston perustuslakivaliokunnan jäsen.
Toinen, T., Oriveden kaartin päällikkö, kuitannut 16/3 saapuneet satulat.
Toivonen, P. K:n piiriesikunnan edustaja.
Toivola, A., H:gin V. O:n III jaoston jäsen.
Toivola, Johan Vihtori, s. 1882 6/6 koneenkäyt. sähkölaitoksen valtuutettu, Sörnäisten sähkölaitoksen komissari, ei kuulunut P. K:n, I. Viertotie 25 A 7.
Toivonen, pun. rahatoimikonttorin virkailija.
Toivonen, kirj. Lammilla, synt. 2/7 -91, panssarijunassa.
Toivonen, Elis, muurari, P. K:n komppanianpäälliköitä, Sibyllank. 10 A, vankina Suomenlinnassa.
Toivonen, Frans A., komppanian päälliköitä, It. Viertotie 30, 22, Porvoonk. 5, 3.
Toivonen, Frans Erl., komppanian päälliköitä, It. Viertotie 30, 22, Porvoonk. 5, 3.
Toivonen, H, H:gin vallankum. oikeuden jäsen.
Toivonen, J. V., kansanvaltuusk:n sisäasiain os:n erik. jaosto (urkkija) intend. lait. v. läh.
Toivonen, J. W. työv. talon komissari.
Toivonen, Johan, esikunta.
Toivonen, Kalle, tiedusteluosaston jäsen.
Toivonen, Valdemar, kuuluu esikuntaan, konekirjuri.
Toivonen, Viljo, kuitannut 18/4 Lammin osastolle aselähetyksen.
Tokoi, Oskari, ent. sen., elintarvekomissari y. m., Flemmingink. 2 B. Tel. 118 17.
Tolonen, A., H:gin työv. yhd. ajuri a. o. valtuusmiesehdokas, mainitaan eräässä toimeenp. kom:n leimaamassa äänestyksen tulosluettelossa.
Tolonen, Emil, P. K:n sotavankilan paketti- ja kirjesensuroija.
Torniainen, Edv., kansanvaltuusk:n lähettiläs Pietarissa, Työmiehen Venäjän osaston toimittaja.
Torvinen, toiminut tied. os:n pöytäk:n N:o 20 mukaan August Wesleyn sihteerinä Senaatissa.
Torvinen, H., H:gin vallank. oik. II jaoston jäsen.
Torvinen, H., V. O:n III osaston jäsen.
Torvinen, Iivari, Billnäsistä, kuulunut Nummelan P. K:n esikuntaan, rikollinen.
Torvinen, K., kapinan johtomiehiä, valtuutettu (Suomen-Venäjän välisiä?) neuvotteluja varten.
Tossavainen, kuuluu esikuntaan.
Treskas, Emil, osallisena murhiin.
Träskman, Leonard, rautatientyömies, Espoon P. K:n plutoonanpäällikkö, käynyt kotitarkastuksissa.
Tunander, Oskari, tullut äskettäin Heinolan rintamalta, ammattirosvo, Porthaninkatu 9.
Tuomi, Suomalaisen kasarmin kompp. päällikkö.
Tuomi, Turun tykki kompp. päällikkö.
Tuomi, Frans, Vampulan kompp. päällikkö.
Tuomi, Onni, työv. pääneuvoston jäsen, sanomalehdentoimitt., kansaned. diktaattorin esikunnan raha-asiain päällikkö, ehkä Viipurissa, Iso Roopertink. 34 A, 13.
Tuomi, Oskar, monttööri, teknillisen pataljoonan päällikkö, teknillisen osaston saaman lähetyksen kuittaaja, kiihkeimpiä kiihoittajia. Vallinink. 8, 25.
Tuomikoski, Juho Arvid, maalari, kansaned., Saariniemenkatu 8, T.
Tuomikoski, J. F., synt. 18 8/12 86 Riihimäellä, kirj. H:gissä, kuuluu H:gin A-kompp.
Tuomikoski, Jukka, rautatieneuvoston jäsen ja sihteeri.
Tuominen, H:gin työv. toimeenp. kom. jäsen.
Tuominen, H., Someron kompp, päällikkö.
Tuominen, Hjalmar, plutoonapäällikkö Hyvinkäällä.
Tuominen, J., H:gin Työv. toimeenpanevan komitean puheenjoht., määrätty allekirj. 4,000,000 Smk suuruisen velkakirjan lyhytaikaisesta lainasta, jonka kansanvaltuusk. myönsi H:gin työv. toimeenp. komitealle.
Tuominen, J. E., metallityönt., sorvaaja, kaup. valtuusmiesehd., esiintyy eräässä toimeenp. kom:n leimaamassa äänestyksen tulosluettelossa, Fredrikink. 46.
Tuominen, Jussi, H:gin työv, toimeenpanevan komitean jäsen, kauppias, Pitkänsillanranta 1.
Tuominen, K., Perniön kompp. päällikkö.
Tuominen, K., valittu O. Rantalan sijaan V:lisen Ylioik:n jäseneksi.
Tuominen, K., työv. pääneuvoston varapuheenjoht., sota- ja talousvaliokunnan jäsen.
Tuominen, Kalle, kirvesmies, Orimattilan Melluskylästä, paikkakunnan vaarallisimpia punak., rikollinen, vankina Suomenlinnassa.
Tuominen, Knut, plut. päällikkö Hyvinkäällä.
Tuominen, Oskar, sähkömontt., P. K:n kompp. päälliköitä, Vallinink. 8.
Tuominen, Saimi, palvelijatar, s. 1896, Apollok. 3.
Tuominen, Salli, elintarvetarkastaja, kuuluu esikuntaan, Laivanvarustajank. 1. 30.
Tuomomäki, räätäli, Orimattilan Tonnankylästä, paikkakunnan vaarallisimpia punakaartilaisia.
Turkia, Matti, prokuraattori, S. K. V:n sihteeri., Fredriksbergink. 48, porr. A.
Turunen, kuuluu päämajan henkilökuntaan.
Turunen, Antti, postineuvoston jäsen, huvila Toivola.
Turunen, Armas, muurari Työväentalon komissarin henkilökuntaa, Viipurink, 9 C 4, vankina Suomenlinnassa.
Turunen, E., Pun. rahatoimikonttorin virkailija, Castrenink. 22.
Turunen, Juho, pat. päällikkö pohj. rintamalla.
Turunen, Juho Juhonpoika, räätäli, synt. 4/4 1883 Tuusniemellä. valtuutettu yleisesikunnan tiedustelijajoukkueen v. t. päälliköksi. Toht. Rosenqvistin murhaajia.
Turunen, T., valtuutettu yleisesikunnan tiedustelijajoukkueen v. t. päällikön (Juho Turusen) poisjäädessä hänen sijalleen. Turunen, Tauno, Työväentalon komissari, sepäntyöntekijä, synt. 20/9 1890 Rääkkylässä. Otaksutt. yksi toht. Rosenqvistin
murhaajia. kansanvaltuusk:n sisäasiain osan erik. jaosto, (lienee sama kuin edell.) (urkkija) komendantin lähetti.
Tuuho, Matti, kirjanpitäjä, Oulunkylä, synt. 1862 24/3 Jääskessä. Ollut kirjanpitäjänä ja kasöörinä Tilgmanilla 27/211/4 18,
kuuluu 4/5 18 tied. osastoon.
Tuumanen, Veikko, kuuluu esikuntaan.
Tuuri, Elias, kuulunut pun. tiedusteluosastoon, rikollinen.
Tverin, Guido, kuulunut pun. tiedusteluosastoon, rikollinen.
Typpö, Taneli, edustaja, Fredr. k. 36 C.
Tähtinen, T., kuuluu päämajan henkilökuntaan.
Törmä, E., maalari, kirj. Hangossa, s. 1884, Hangon esikunta.
Törmälä, Klaus Johan, synt. Ylivieskassa, P. K:n kompp. päälliköitä, vapaehtoinen.
Törmälä, Teemu, liikemies, Kuopion elintarvelautak. sihteeri, hankkinut viime syksynä aseita Kuopion P. K:lle.

Udenius, K., Vihdin vaarallisia henkilöitä.
Ukkola, Matti, komppanian päällikkö, Vallininkuja 6.
Uotila, Johan Albert, putkityöntekijä, Saariniemenk. 8. D. o. 58, synt. 1887 13/8. Myöntää että hän on ottanut osaa taisteluihin Lempäälän rintamalla, Mattilan pysäkin kohdalla.
Ursin, K., P. K:n sotavankilan vartijoita, tutkijatoimikunnan lähetti.
Uski, T., vallankumousoikeuden puheenjohtaja.
Uurtamo, V., kaup. valtuusmiesehd. työv. pääneuv. jäsen.
Uusikangas, Aura, V. O:n III osaston jäsen, räätälinvaimo, Saariniemenk. 6, p. C, matkustanut Viipuriin 10/4 18.
Uusikangas, Aurora, vallankumousoikeuden I osaston jäsen.
Uusimaa, Frans Heikki Juhonp., työmies, Huopalahti, kuuromykkäin koululla. Synt. 1891 5/12. Ollut P. K:n järjestysmiehenä ja v. t. nimismiehenä Huopalahdessa vallankumousaikana, pannut täytäntöön P. K:n vallank. oikeuden päätöksiä.

Vaahtera, W., viilarioppilas, mukana Kirkkonummella ja Sipoossa, Fredriksberg, Bölö.
Wacklin, T., V. O:n yleinen syyttäjä.
Wahlberg A., H:gin tekn. laitosten hallituksen toimeenpanevan komitean varajäsen, kaasulaitoksen komissari, H:gin kaup. Vesijohtolaitoksen komissari.
Wahlroos, Axel, synt. 18 22/11 92, kuularuiskukompp.
Wahlström, rahatoimikonttorin virkailijana kapinan aik.
Wahlström, E., postineuvoston asettaman p. v. piirikomitean jäsen.
Vahtera, Ida, tehdas- ja sekatyöväenliiton valtuusmiesehdokas, tupakkatehtaalainen.
Vahtera, K., muonituskomitea.
Vahtera, W. M., miliisi P. K:ssa.
Vahteri, Antti, Työmiehen ulkomaan osaston toimittaja.
Vainio, ven. ups., P. K:n Helsingissä olleen sotakoulun venäläisiä upseeri-instruktoreja.
Vainio, A., intendenttilaitoksen jäsen, kirvesmies. Viipuriin matkustavien jäsenten luettelossa.
Vainio, J., H:gin vallankumousoikeuden II osaston sihteeri.
Vainio, Johan Vihtori, komendantin lähetti, viilari.
Vainio, Juho, kuitannut 2/4 eräitä aselähetyksiä, samoin 19/4 Ryttylän esikunnalle.
Vainio, Toivo, pohj. rintaman sotaoikeuden rahaston hoitaja.
Vakkeri, Anshelm, P. K:n komppanianpäälliköitä, ulkotyömies, Munkkisaarenk. 16, p. A, h. 2.
Walden, Väinö, P. K:n tiedustelusastosta.
Valenius, Allan, Turun postivaltuutettu.
Valin, Väinö, synt. 18 1/9 96 Reposaarella. Panssarijunan miehistöä, Huopalanden kaartista, vankina Suomenlinnassa. Valjakka, Albin, kirjaltaja, kansaned., Eerikink. 20 A.
Valkama, V. S., kuljetust. t. liiton os. N:o 18, elintarvetark., Vaasankatu 17 B, h. 26.
Valkonen, Johan, "Viaporin komendantti."
Vallenius, Hermannin P. K:n päämajasta.
Vallenius, Allan, (katso: Valenius, Allan) kansanvaltuusk:n lähetti Ruotsiin (Tiedonantaja 7/3 18).
Valli, Kaarlo, kuitannut 3/4 erään aselähetyksen.
Vallin, Vilhelm Rafael, santarmikätyri.
Vallin, Väinö, synt. Reposaarella, ollut panssarijunassa.
Vallinheimo, Uno, lämmittäjä, on ollut pahimpia punaisia, Fredriksberg.
Vallius, H., komppanian päällikkö, 2 linja 27.
Valo, A., Vihdin Ojakkalan P. K:n päällikkö.
Valo, K. F., P. K:n päälliköitä.
Valpas, K., Hangon P. K:n II komp. päällikkö, kuitannut Luumäelle lähetetylle komppanialle saapuneen aselähetyksen. Valpas-Hänninen, E., toimittaja, Suomen puutyöntekijäin, H:gin veneveistäjäin a. o. valtuusmiesehd., kansaned.
Valta, Juho August, puuseppä, innokas punakaartilainen, Munkkisaarenk. 12, p. E, o. 15, vankina Suomenlinnassa.
Valtola, U., takavarikoimiskomissari.
Valtonen, J., Uudenmaan I. lääninvaltuutettu, 3:s linja 17, p. A, o. 3.
Valve, J. W., kuuluu päämajan henkilökuntaan.
Valve, V., vaskiseppä, H:gin raha-asiain toimik:n jäsen, kaup. valtuusmiesehdokas.
Valvio, Juho, Uusmaal. osak. talon komissari.
Vanhanen, P. K:n konekivääriosaston tutkijatoimikunnasta.
Vanhanen, Eero, kuitannut 17/4 panssarijunaan n:o 5 osoitetun aselähetyksen.
Vanhanen, Matti, puuseppä, P. K:n konekivääri- ja kuularuiskukomennusk. päällikkö, Annank. 26.
Varelius, Väinö, valkokaartilaisten tutkijatoimikunnasta.
Varjonen, Aug., kuitannut 19/4 18 Hämeenlinnan P. K:lle saapuneen lähetyksen.
Varpula, J. O., kuuluu päämajan henkilökuntaan.
Varten, K., H:gin pit. esikunnan jäsen.
Vartiainen, Vihtori, vankilaneuvoston jäsen punaisten aikana Söörn. kuritushuoneella, jossa aikaisemmin palvellut.
Vartiainen, vaimo, pastori Uotin kätyreitä, on hoitanut punaisia, Kammiok. 9, A.
Varto, Tyko, S. K. V:n oikeusasiain osaston kanslian päällikkö, Tiedonantajan avustaja.
Vasama-Flink, P. K:n päälliköitä.
Vasten, A., P. K:n org., A-komppanian ensim. johtaja.
Vatanen, Jussi, kansaned., Uudenmaan I. lääninvaltuuskunnan jäsen.
Veckman, patalj. päälliköitä.
Veckman. S., kamreeri, kuitannut H:gin työv. toimeenp. kom:n lähetyksen.
Veckman, Karl, plut. päälliköitä, Hietaniemenk. 5.
Veckman, Niilo W., santarmiurkkija.
Veckman, Otto, Vihdin kirkonk., esik. jäsen, vankina Suomenlinnassa.
Veckström, Karl Fredrik, kirjatyöl., V. O:n vahtim. Annank. 32 - 34, vankina Suomenlinnassa.
Vehkamäki, J. H., punakaartilaisten tekemiä väkivallantöitä tutkimaan asetetun komitean sihteeri.
Vehmas Juho, aselähetyksen kuittaaja.
Veijola, A., työväenneuvoston jäsen.
Veijola, A., kuuluu esikuntaan.
Vekman, Kosti, mylläri, murhannut Sipoossa.
Vendelin, Kustaa, A-komppanian väkeä.
Venho, Edit, majoituslautakunnan sihteeri.
Venhola, Johan Leonard, veturinkulj., komissari F:bergin varastolla, Fredriksberg.
Venhola, Juho, komissari O. Y. Nahkassa, I. Roopertink. 42.
Venman, A., työnjohtaja, yli-työnjohtaja vesijohtolaitoksella.
Venman, Runar, konttoristi vesijohtolaitoksella.
Vennerström, Georg, työm. sihteeri, H:gissä.
Vento, V., asiamies, rautat. komiss., piirialue, Simola - Lappeenranta.
Venäläinen, instruktori, Laivanvarustajank. 3.
Vepsäläinen, K., kuitannut Lahden P. K:n esik. saapuneen aselähetyksen.
Vesa, Eemil, P. K:n paikallisen esikunnan rahasto.
Vesa, Emil Alexander. ylemp. päällik. P. K:ssa (mahdollisesti sama kuin edell.)
Vesainen, K., työv. pääneuv. jäsen.
Vesala, F., allekirjoittaa P. K:n Uudenmaan piiriesik. määräyksiä.
Vesanto, K., komp. päällik.
Vesanto, Kalle, takavarikoimis- ja sotilaskomissari.
Vesikivi, Aug., Laitilan komp. päällik.
Wesley, August, P. K:n esikunnan päällikkö.
Vesola, Taavi, kuuluu esikuntaan.
Vesterberg, Aarne, P. K:n sotavankilan kirjesensori.
Vesterberg, Axel Vald., ajomies, osallinen kapinaan.
Vesterlund, U., sorvari, punakaartil.
Vestermark, Nummelan P. K:n esikunnasta. ryöstöjä ja vangitsemisia Karjan - Nummen välillä.
Vialen, Einar Rafael, rautatiel., punakaartil.
Vickberg, P. K:n päälliköitä.
Vickman, tiedusteluosaston jäsen.
Vickström, E., Vihdin P. K:n pomoja. tehnyt paljon pahaa.
Vickström, H, Vihdin Takaselän P. K:n esikunnasta.
Vickström, Otto, Vihdin Takaselän P. K:n esikunnasta.
Vidgren, A. J., vaihdemies rautat. komiss., Sörnäsinranta. 3.
Viepäläinen, Eino, s. 19 22/9 00, kirj. Pietarissa, Jyryn komppaniasta.
Viger, Väinö Axel, Metsästäjänk. 6.
Vihanto, S., Vihdin vaarallisia henkilöitä.
Vihersalo, Elviira, kotoisin Turusta, kansanvalt:n oikeusosastossa.
Vihervuori, August, P. K:n tiedusteluosastosta, rikollinen.
Vihlman, K., Loiman kompp.
Vihriä, V., T. N:n sota- ja talousval:n puh. joht.
Viik, Karl H., fil, maist., kansaned, Sirolan ajutantti.
Viikki, D., Malmin P. K:n osaston päällikkö.
Viinikka, Viipurin liigan suurimpia roistoja.
Viiru, Antti Taavetinp., viilari, määrätty komissariksi laivatelakalle.
Viita, H:gin raha-asiain toimik:n jäsen.
Viitanen, Toivo Henrik, lämmittäjä, Fredriksb. "Toralinna".
Viitanen, V., Työmiehen ammatillisen osaston toimitt., Säästöpankinranta.
Viitasaari, H:gin työv. toim. kom:n jäsen, raitiotiekomis., mand. Viitasaari, J. T.
Viitasaari, S., puheenjoht. 26/1 18 Lyyra IV teatterissa pidetyssä kokouksessa.
Viitasaari, J. T., H:gin raitioteiden valtuutettu.
Vikander, Väinö, kuitannut 21/4 tykkiosastolle luovutetut aseet.
Vikberg, komppanianpäälliköitä.
Viklund, 0., H:gin P. K:n päällystöä.
Vikman, kansanvaltuusk:n sisäasian os:n erik. jaosto, (urkkija).
Vikman, A., P. K:n sotavankilan vartijoita. kuul. esik.
Vikman, Viktor, ulkotyöm., Josafantink. 7, vankina Suomenlinnassa.
Vikström, Johannes L. (Juti), epäilty syyllis. arkkit. Penttilän murhaan.
Vikström, Karl (alias Salokannel), viilari, iso roisto, Merik. 5 - 7, vankina Suomenlinnassa.
Vikström, Lauri, Vihdin vaarallisia henkilöitä.
Vikström, Valter, s. 18 2/4 98, H:gin A-joukko.
Vilander, komissari Tilgmanin painossa.
Vilen, A., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Vilen, Antton, rautatien konep. työm., kirj. H:gissä, s. 1892 3/6.
Vilen, H., kansanvaltuusk:n sisäasiain os:n erik. jaosto (urkkija).
Vilen, Kaarle Aleksis, Huittisten Uudelta Rautiolta, murhaaja.
Vilen, Kalle Aleksi, Kottbyn P. K:n luottamusmiehiä.
Vilen, Otto, P. K:n tiedusteluosaston jäsen.
Vilen, Otto Henrik, kuul. P. K:n tiedusteluosastoon, rikollinen.
Vilenius, A., intendenttilaitoksen jäsen.
Vilhelmsson, J. W., postiljoonien H:gin as. ylim. kokouksessa 29/1 18 asetetun, hallituskysymystä suunnittelevan komitea jäsen.
Viljamaa, parturi, pataljoonan päälliköitä.
Viljanen, F. W., näyttämötyöm. tiedustelijaosastossa, kuulunut ennen punak.
Vilke, V., kansanvaltuusk:n intendenturin tekn. osastossa.
Vilkki, K, (Kustaa tai Kalle) Takaselän kylästä. Murhannut siskonsa miehen.
Vilkman, Karl Emil, mukana vangitsem.
Villandt, Edith, toiminut konttoriapulaisena Vesijohtoliikkeessä.
Vilmi, Otto, Hermannin työv. yhd:n valtuusmiesehdokas, kiihottaja.
Vinberg, Alexander, maanviljelystyöl., syyllinen kotitarkastusten pitoon.
Ving, Wiljam, s. 1894, P. K:n A-joukkoa.
Vinha, U., kunnallisen työnvälitystoimiston vahtimestari.
Vinkki, kuuluisan A-komppanian plutoonapäällikköjä, ottanut osaa Keravan taisteluun.
Vinter, Kaarlo V., santarmiprovokaattori.
Virkki, Donatus Martinp., Fastböle, pitäisi olla paljon rahaa mukanaan.
Virkki, Mikko, huvilanomistaja, kansaned., Suomen Pankin johtajia maalisk. loppupuolelle, jolloin muutti Pietariin Suom. Pankin konttorin johtajaksi.
Virta, Artur, seppä, raha-asiain toimikunnan vakinainen jäsen.
Virta, Einar, P. K:n vanhin, I. Viertotie 2, IV miliisi piiriin.
Virta, K., ajuri a. o. puheenjohtaja.
Virta, Leonard, Vihti, P. K:n Vihdin patalj. vääpeli.
Virta, Väinö, H:ki, A-komppanian jäsen.
Virtanen, asemavahti, III, III, I.
Virtanen, A., Kärkölän P. K:n toimihenkilö.
Virtanen, Aug., Napialan P. K:n toimihenkilö.
Virtanen, Emil, Kärkölä, Heikkilä, ulkotyöm., pakotettu P. K:iin.
Virtanen, F. Hj., paikallisen esikunnan lähetti kenraalikuv. talolla.
Virtanen, Hugo, Helsinki, miliisien kompp.
Virtanen, I., työväentalon komissari.
Virtanen, Ilmari, Mäntsälän P. K:n jäsen, osallinen murhiin.
Virtanen, Ilmari, tiedusteluosast. jäsen.
Virtanen, K., saanut 18/4 moottoripyörän.
Virtanen, K., H:ki, komppanianpäälliköitä, Munkkisaarenk. 14 A 15.
Virtanen, Kaarlo, komppanian päällikkö.
Virtanen, Kalle, ollut mukana t:ri Oskar Rosenqvistin murhassa.
Virtanen, K. J., vaihdemies, liikenneosasto-asioiden rautatiekomissari, virkapaikka Valkeasaari.
Virtanen, Lauri, Turengin P. K:n toimihenkilöitä.
Virtanen, Lauri, H:gin raha-asiain toimikunnan palveluksessa.
Virtanen, N., P. K:n esikunnan toimihenkilö Järvelässä.
Virtanen, N., tiedusteluapuosaston jäsen.
Virtanen, Niilo T., kansanvaltuusk:n ulkoasiain osaston virkailijoita.
Virtanen, N. W., kuuluu päämajan henkilökuntaan.
Virtanen, Oiva, H:linnan P. K:n toimihenkilöitä.
Virtanen, P., työväentalon komissari.
Virtanen, Sulo Armas, kuritushuonevanki, kapinallisten vapauttama.
Virtanen, T., yleisesikunnan tiedustelija.
Virtanen, V., Kärkölän P. K:n esik. toimihenkilöitä.
Virtanen, Viljo, kupariseppä, Töölön työv. yhd. puheenjohtaja.
Wohlström, ollut palokunt. aseita säilössä.
Wolf, Karl Erik, Oulunkylästä, luult. osallinen murhiin.
Vuokko, Portun pat. päällikkö.
Vuokko, B. L., kuuluu esikuntaan.
Vuolijoki, Hella, Sulo V:joen puoliso, ollut S. K. V:n ulkoasiainosaston tulkki, kiivas agitaattori.
Vuolijoki, Sulo, kansanvaltuusk:n palveluksessa, kerännyt m. m. ainehiston Suomen kapinallisten ja Venäjän bolšsevikien
välillä tehtyä sopimusta varten, kuuluen näht. sekakomiteaan.
Vuolio, Kalle, Kyrön komppanian päällikkö.
Vuolle, A., työväen neuvoston jäsen.
Vuolukka, M., ambulanssiosaston komissarin Arvo Hurstin apulainen.
Vuorela, Kaarlo Toivo Kaarlonp., sähkötyöm., päälliköitä, Malmink. 32 C 24.
Vuori, Eero, syyllinen kassakaapin murtoon, intendenttilaitoksen jäsen.
Vuori, J. V., Akaasta, A-kompp. kuulunut.
Vuori, Juho, Toijalan P. K:n jäsen, myöhemmin A-komppaniassa, roisto.
Vuori, Väinö, H:gin kaup. raha-asiain toimikunnan henkilöitä.
Vuorinen, I. K., kuuluu esikuntaan.
Vuorinen, K., Fredriksbergin P. K:n v. t. päällikkö.
Vuorinen, Y., kuul. kansanvaltuusk:n sisäasiain os:n erik. jaost. (urkkija) ja päämajan henkilökuntaan.
Vuorinen, Yrjö, Toijalan P. K:n toimihenkilöitä.
Vuorio, talonmies, ilmiantaja, Laivanvarustajank. 10.
Vuorio, J., komppanian päälliköitä, II linja 13.
Vuorio, Johan Ilmari, komentaja, Eerikink. 35 M 32.
Vuorio, Kalle, Launosten P. K:n toimihenkilöitä.
Vuorio, S., työväen pääneuvoston jäsen.
Vuorio Väinö, H:gin raha-asiain toimikunnan sihteeri.
Vuoristo, Juho, puutyömies, kansaned.
Vähäkoski, Martta Elina, tehtaantyönt., ollut aseellisena taistelussa, Josafatink. 7 H, 38.
Väinämöinen, E.,. kuul. P. K:n päämajan henkilökuntaan.
Väisänen, E., H:gin vallankumousoik. III osaston jäsen.
Väisänen, Matti, räätäli, työväenjärjestöjen puolesta asetettu verotuslautakunnan ehdokas, Tehtaank. 19.
Väkkärä, Viljo, Söörn. kuritushuoneen vankilaneuvoston kirjuri.
Välikangas, Hjalmar, kansanvaltuusk:n sisäasiain osast. erik. jaosto (urkkija).
Välisalmi, Heikki, poliisimestari, kansaned., toiminut Pietarissa elintarveasiain (?) valtuutettuna.
Väänänen, P., komppanian kirjuri, P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Väänänen, Viktor, viilaaja, työväenjärjestöjen puolesta asetettu verotuslautakunnan ehdokas, 5 linja 2 D.
Väätänen, A., IV, II, IV päällikkö.
Väätänen, K., kompp. päälliköltä.

Ylen, E., Hyvinkään rintamaesikunnan toimihenkilöitä.
Ylänen, päälliköitä, kätkenyt ampumatarpeita korkkimaton alle, Mikonk. 18.
Ylönen, O., vaihdemies, pahimpia punaisia, Vilhonk.?, vankina Suomenlinnassa.
Yrjölä, Turun kompp. päälliköitä.

Åberg, A, F., komppanianpäällikkö.
Åberg, A. W., luult. sama kuin edellä.
Åberg, John Alexander, kuul. P. K:n tiedusteluosastoon, rikollinen.
Åberg, Karl, epäilty Gust. Emil Engström'in murhaan syylliseksi, Masaby.
Åhman, J., vallank. oik. I os.
Åhman, J. V., kuuluu päämajan henkilökuntaan.

Ärling, S., Forssan komppanian päällikkö.

Öflund, J. E., H:gin raitioteiden valtuuskunnan neuvotteleva jäsen, vankina Suomenlinnassa.
Öhman, Kalle Gunnar, työväentalon komissarin sihteeri.
Örnmark, Karl Richard t. R. K., osallisena Espoon piirin nimismiehen Hugo Berglundin, poliisikonst. Frans Nordströmin ja Johan Viktor Engman'in murhiin.
Österberg, Arvid, komppanianpääll., vaarall. agitaatt., Masaby, Kirkkonummi.
Österberg, Emil, epäillään syylliseksi Gustaf Emil Engströmin murhaan Hvitträskin jäällä, Masaby, Kirkkonummi.
Österman, R. V., P. K:n yleisesikunnan jäsen.
Östman, Mathilda, prokuraattorinviraston expeditööri, Brändö.