Luettelo Suomen vapaamuurareista


Luettelo Suomen vapaamuurareista
Kustannusosakeyhtiö Vasara
Helsinki 1933, 45 s.

[alkuteksti jätetty julkaisematta]

Eri loosijärjestelmien suhteista, jotka nähtävästi taktillisista syistä on tehty sekaviksi, on vaikeaa päätellä mitään ehdottoman varmaa. Yhtä ja toista tiedetään kuitenkin varmuudellakin. Niinpä esim. Suomen Suur-Loosi perustettiin Pohjois-Amerikan Yhdysvalloista käsin ja on se sinne kuuliaisuussuhteessa.. Augustiiniloosi sisar-looseineen on vastaavan ruotsinmaalaisen loosin alainen. Odd Fellow järjestö on riippuvaisuussuhteessa Englannin emäjärjestöstä. Suomen Teosoofisen Seuran yhteydessä toimiva Yhteisvapaamuurarijärjestö ja Ruusu-Risti nimisen teosoofisen seuran samanniminen vapaamuurarijärjestö ovat vastaavien ranskalaisten järjestöjen käskettävissä.

Suomessa on varmojen tietojen mukaan ainakin 1473 elossa olevaa vapaamuuraria, joista on aakkosellinen luettelo tässä kirjassa ja jotka kuuluvat eri looseihin seuraavan luettelon mukaan. Huomioon on otettava, että sama vapaamuurari saattaa kuulua useampaan loosiin.

SUOMEN V. JA. O.M.SUUR-LOOSI.
Helsinki, v. 1931 kaikkiaan 314 jäsentä. Alaloosit:

Suomi Loosi N:o 1 V. ja O.M., Helsinki, 154 jäsentä;
Tammer Loosi N:o 2 V. ja O.M., Tampere, 49 jäsentä;
Phoenix Loge N:o 3 F. och A.M., Turku, 41 jäsentä;
V. ja O.M. Loosi N:o 4 Pyhä Johannes, Helsinki, 45 jäsentä ja
F. och A.M. Loge St Henrik N:o 5, Helsinki, 25 jäsentä.

DEN OBEROENDE ODD-FELLOW-ORDEN AV FINLAND,
v. 1929 kaikkiaan 144 jäsentä.

Loge N:o 1 Wasa av Finland, Vaasa, 41 jäsentä;
Loge N:o 2 Nylandia av Finland, Helsinki, 96 jäsentä ja
Odd Fellow föreningen Brahea, Åbo, Turku, 7 jäsentä.

PYHÄN AUGUSTININ LOOSI,
Helsinki, v. 1931 kaikkiaan 553 jäsentä. Veljesloosit:

S:t Johanneslogen S:t Augustin, Helsinki, 374 jäsentä;
Frimurarföreningen Phoenix, Helsinki, 149 jäsentä ja
Frimurarföreningen S:t Henrik, Turku, 30 jäsentä.

RUUSU-RISTI,
Helsinki, 402 jäsentä.

YHTEISVAPAAMUURARIJÄRJESTÖ,
Helsinki, 253 jäsentä; alaloosit:

Loosi N:o 746 Viisikanta

Helsinki

48 jäsentä

Loosi N:o 926 Qvo vadis

Helsinki

8 jäsentä

Loosi N:o 808 A.B.C.

Helsinki

29 jäsentä

Loge N:o 719 St Henrik

Helsinki

11 jäsentä

Loosi N:o 805 Pohjan Neito

Viipuri

16 jäsentä

Loosi N:o 871 Stella Polaris

Oulu

20 jäsentä

Loosi N:o 718 Suvantola

21 jäsentä

Loosi N:o 742 Phoenix

Helsinki

25 jäsentä

Loosi N:o 720 Kivi

Tampere

24 jäsentä

Loosi N:o 872 Porin Veljet

Pori

6 jäsentä

Loosi N:o 809 Ibis

Lappeenranta

10 jäsentä

Loosi N:o 870 Osiris

29 jäsentä

Loge N:o 869

Helsinki

6 jäsentä

Lukuunottamatta näitä vastustajan haltuun tähän mennessä joutuneissa jäsenluetteloissa mainittuja, on maassamme varmasti vielä paljon muitakin vapaamuurareita. Yllämainittuihin looseihin on viime vuosina onnistuttu houkuttelemaan melkoisesti lisää jäseniä, joista ei ole onnistuttu saamaan vielä täysin tarkkoja tietoja. Varmaa on myös, että meillä on olemassa m.m. eräitä korkeimpia virkamiehiämme varten sellaisiakin looseja, joita ei ole tässä mainittu. Varmana voi niinikään pitää, että paljon sivistyneitä ihmisiä, jotka virallisissa tai muissa edustustehtävissä ovat matkustelleet ulkomaille, ovat joutuneet siellä mairittelevien suosionosoitusten kohteiksi ritarimerkkeineen y.m. tai tarpeen vaatiessa ankaran painostuksenkin alaisiksi eivätkä silloin ole voineet tai tahtoneetkaan vastustaa houkuttelua liittyä vapaamuurarijärjestöön. Kaikkihan muistavat, että entinen maaherra Bruno Jalander sanomalehdessä julkisesti tunnusti kuuluvansa englantilaiseen loosiin. Korkea suomalainen virkamies oli siis vannonut kansainvälisen poliittisen salaseuran ulkomailla olevalle osastolle kuuliaisuus- ja vaikenemisvalan. Selvää on, että tämä tapaus ei ole ainoa laatuaan, vaikkakaan muut ulkomaisiin looseihin kuuluvat eivät ole olleet julkisesti yhtä avomielisiä kuin Jalander. Nämä salaiset vapaamuurarit ovat erittäin vaarallisia samoinkuin myös vapaamuurarien palkatut kätyrit ja itsetiedottomat, vapaamuurareista riippuvaisuussuhteissa olevat apulaiset.

Tämä kirja älköön olko aiheena mihinkään oikeudenloukkauksiin vapaamuurareita vastaan. Asiamme on aivan liian kallis pilattavaksi harkitsemattomilla teoilla. Paras aseemme vapaamuurareita vastaan on julkinen, rehellinen sana, jota vastustajamme eivät voi käyttää hyväkseen.

Uusia vapaamuurarien jäsenluetteloita ottaa O.Y. Vasara erittäin mielellään vastaan, jos joku onnistuu saamaan niitä käsiinsä. Pienemmätkin tiedonannot ovat tervetulleita.

Helsingissä, huhtikuun 15 p:nä 1933.
Kunnioittaen:
Kustannusosakeyhtiö Vasara

Lyhennyksiä:

S

 = 

syntynyt

li

 = 

liittynyt loosiin

om

 = 

oppilasmuurari

vm

 = 

velimuurari

mm

 = 

mestarimuurari

k

 = 

kuollut

S

 = 

Suomi Loosi N:o 1 V. ja O.M.

T

 = 

Tammer Loosi N:o 2 V. ja O.M.

P

 = 

Phoenix Loge N:o 3 F, och A.M.

PJ

 = 

V. Ja O. M. Loosi N:o 4 Pyhä Johannes

SH5

 = 

F. och A. M. Loge St Henrik N:o 5

OW

 = 

Loge N:o 1 Wasa av Finland

ON

 = 

Loge N:o 2 Nylandia av Finland

OB

 = 

Odd Fellow Föreningen Brahea, Åbo

A

 = 

S:t Johanneslogen S:t Augustin

JP

 = 

Frimurarföreningen Phoenix

SH

 = 

Frimurarföreningen S:t Henrik

R

 = 

Ruusu-Risti

YV

 = 

Loosi N:o 746 Viisikanta

YQ

 = 

Loosi N:o 926 Qvo vadis

YA

 = 

Loosi N:o 808 A.B.C.

YH

 = 

Loge N:o 719 St Henrik

YP

 = 

Loosi N:o 805 Pohjan Neito

YSP

 = 

Loosi N:o 871 Stella Polaris

YS

 = 

Loosi N:o 718 Suvantola

YPh

 = 

Loosi.N:o 742 Phoenix

YK

 = 

Loosi. N:o 720 Kivi

YPV

 = 

Loosi N:o 872 Porin Veljet

YI

 = 

Loosi N:o 809 "Ibis"

YO

 = 

Loosi N:o 870 Osiris

Y8

 = 

Loge N:o 869

Aaltio, K. F., ins., pääkons., New-York, s 77, li 24, mm, S.
Aaltio, K. E., pääkons., s 73, li 23, S, k 26.
Aalto, A. A., dipl. ins., Hki, s 99, li 26, mm, PJ.
Aalto, E., kauppa-apul., Hki, s 94, R.
Aalto, L. E., opett., Härmä, s 99, R.
Aaltonen, E. T., s 98, li 28, mm, T.
Aaltonen, N. K., liikeapul., Tre, s 99, R.
Aaltonen, V. M., toim. joht., J-kylä, s 93, R.
Aarni, A., konttoristi, Hki, 3˚, YA.
Aarnio, V., maalari, Malmi, s 73, R.
Aarre, L., 3˚, YO.
Aarre, T., 3˚, YO.
Aatila, J., ins., Lahti, s 82, li 14, mm, S.
Aejmelaeus-Äimä, C. B. E., eversti, Lontoo, s 82, li 22, mm, S.
Ahlgren, G. G., joht., Hki, s 74, li 24, 7˚, JP.
Aho, A., työmest., J:kylä, R.
Aho, M., lautamies, Karstula, R.
Ahola, H., rva, Oulu, 3˚, YV, YSP.
Ahonen, I., arkkit., Tku, s 96, li 28, mm, P.
Ahonoja, U. A., tullitark., Pori, 3˚, YPV.
Ahti, A. J., toim. joht., s 94, li 26, mm, PJ, k 31.
Airila, A., metsänhoit., Vammala, s 89, li 24, mm, T.
Airio, T., joht., Haukivuori, s 73, li 24, mm, S.
Aitio, J. E. C., rva, Hki, s 73, R.
Alander, A. R. K., ins., Hki, s 79, li 24, mm, SH5.
Alanen, M., rva, Hki, R.
Alava, K. J., kartoittaja, Tre, R.
Alftan, C., varatuomari, Hki, ON.
Alftan, K. F., varatuomari, Tku, s 69, li 24, mm, P.
Alleen, E., koneins., Mikkeli, s 70, li 29, mm, S.
Allinniemi, A. L. L., nti, Tre, s 95, R.
Alm, L. L., mekan., H:ki, R.
Almqvist, C. G., varatuomari, Hki, s 89, li 23, 7˚, JP.
Amberg, Å. P., kontt. pääll., Hki, s 97, li 31, 1˚, A.
Aminoff, J. F., kreivi, Rilax, ON.
Anderssen, A., sävelt. Tku, s 87, li 29, 2˚, A, SH.
Andersson, A. J., fil. kand., apteekk., Tku, s 87, li 25, mm, P.
Andersson, G., nti, Hki, s 12, R.
Andersson, O. E., prof., Tku, s 79, li 23, 8˚, JP, SH.
Andersson-Tiainen, kunnia-ex.M., YS.
Angervo, A., 3˚, YO.
Anolin, H. A., Hki, s 95, R.
Anttonen, H., rva, H:linna, s 73, R.
Apelgren, G. F., merikapt., s 77, li 15, 4˚-5˚, JP.
Apostol, A., musiikkimaj., s 66, A, k 27.
Appelgren, G. W., pankinjoht., Tre, s 76, li 22, mm, T.
Appelgren, V. H., ev. luutn., Hki, s 80, li 24, 1˚, A.
Appelqvist, C. H. V., pankinjoht., Tku, s 71, li 27, 3˚, A, SH.
Ara, K. L. T., tait., Pukinmäki, s 03, R.
Arell, K. A., palomest., Tku, s 83, li 23, mm, P.
Arjala, A., 1˚ YO.
Armfelt, B. V. A., kreivi, Hki, s 90, li 23, A, ON.
Arpiainen, M., rva, Hki, s 74, R.
Artti, P. K., minist., Rooma, s 78, li 22, mm, S.
Arvela, H., prokuristi, Hki, 3˚, YA, YV.
Arvola, M. N., joht., Hki, s 83, li 25, mm, S.
Aspelin, M., rva, Hki, 32˚, YQ, YA, YPh.
Astala, V. J., joht., Tre, s 85, li 29, mm, T.
Astala, Y. E., varatuomari, Pori, s 85, li 24, mm, T.
Astola, A., prokuristi, Hki, 3˚, YV.
Atra, K. J., kirjailija, Lempäälä, s 79, R.
Auer, E. M., rva, J:kylä, s 95, R.
Auer, M., parturi, J:kylä, s 70, R.
Aunio, O., hra, Porvoo, s 01, R.
Autere, M. E., Mommila, s 91, R.
Ax, E., piir. opett., H:linna, s 06, R.

Backberg, H. A. E., dipl. ins., Hki, s 93, li 27, mm, PJ
Backman, A. B., kontt. pääll., Hki, s 90, li 24, 3˚, A.
Backman, C. A., osastopääll., Kuusankoski, s 88, li 27, 2˚, A.
Backmansson, K. H. F., kamreeri, Hki, s 96, li 23, mm, S.
Baclund, K. A., taidemaalari, Tre, s 87, R.
Baeckman, H., tykistökapt., Vri, s 98, li 30, 1˚, A.
Bagge, G., liikem., Vaasa, OW.
Bagge, J., apteekk., Vaasa, OW.
Balthasar, E. L., joht., L:ranta, s 92, li 27, mm, S.
Bang, H. F., joht., Hki, s 92, li 26, 3˚, A.
Basilier, K. A. R. L., joht., Hki, s 60, li 23, mm, S.
Baumann, H. A. V., konttoristi, Nidaros, s 05, li 28, 2˚, A.
Behr, C. B. von, majuri, Hki, s 98, li 29, mm, S.
Behr, G. A. von, majuri, Hki, s 95, li 31, vm, S.
Behr, O. V. F. von, joht., Hki, s 86, li 26, 6˚, JP.
Bengelsdorff, C. V., agronoomi, Hki, s 04, li 29, 2˚, A.
Bengelsdorff, G. H. T., fil. maist., joht., Hki, s 80, li 23, 7˚, JP.
Berg, G. V., ins., Hki, s 71, li 27, 3˚, A.
Bergbom, C. R., kontt. pääll., Hki, s 90, li 26, 6˚, JP.
Bergenstråhle, G. C. F., luutn., Tukholma, s 91, li 24, 1˚ A.
Berger, S. O. H., ins., isänn., Inkeroinen, s 89, li 29, 2˚, A.
Bergfoth, A., hovioik. asess., Tku, OB.
Berggren, A. K., rva, Hki, s 07, R.
Berggren, O. M. E., kanslisti, Hki, s 05, R.
Bergh, E. E., dipl. ins., joht., Tku, s 90, li 24, mm, P.
Bergh, V. G., eversti, Hki, s 88, li 29, 2˚, A.
Berglöf, F. G., joht., Hki, s 80, Ii 25, 6˚, JP.
Bergman, K., lakit. kand., Hki, 3˚, YPh, Y8.
Bergroth, A. U., ins., Hki, 74, li 23, 7˚, JP.
Bergroth, A., hovioik. asess., Tku, ON.
Bergroth, O. G., lakit. kand., Hki, s 64, li 26, 6˚, JP.
Bergström, A. A., joht., Hki, s 89, li 26, 6˚, JP.
Bergström, H. A., maalarimest., Hki, s 70, li 29, 1˚, A.
Bergström, I. B., fil. tri., apteekk., Fiskars, s 71, li 24, 7˚, JP.
Berner, R. B., toim. joht., Hki, s 94, li 25, mm, SH5.
Berner, S. M. L., joht., Hki, s 00, li 26, mm, S.
Bernhards, Hj., joht., Hki, ON.
Bernström, J. M., joht., Göteborg, s 84, li 19, 8˚, JP.
Bjurström, K. A., joht., Tku, s 92, li 29, mm, P.
Björkenheim, E. R., fil. maist., Hki, s 80, li 28, 3˚, A.
Björklund, L. G., kons., joht., s 87, li 24, mm, S, k 29.
Björkman, B. Th., oopp. laul., Hki, s 96, li 28, 2˚, A.
Björksten, C. A., af, jääk. maj., s 94, li 29, 2˚, A.
Björksten, T. G. A. af, past., Hki, s 94, li 23, 8˚, JP.
Björkstrand, F. E. I., liikem., Hull, s 97, li 28, 1˚, A.
Björlund, G. V., joht., Hki, s 79, li 10, 6˚, JP.
Blom, A. M., rva, Hki, s 95, R.
Blom, E., kruununvouti, Vaasa, OW.
Blomqvist, A., merikapt., s 78, A, k 27.
Blomqvist, E., prokuristi, Hki, ON.
Blomqvist, S. W., toim. joht., Tku, s 92, li 23, mm, P.
Blyh, K. J., merikapt., Hki, s 79, li 27, 3˚, A, SH.
Boije, W. F., ins., Tku, s 83, li 14, mm, P.
Boman, C. G., ylikonemest., s 87, li 23, 6˚, JP.
Bonn, H., isänn., Hki, ON.
Bonsdorff, C. H. S., rva, Hki, s 97, R.
Bonsdorff, G. O. D., proviisori, Kauniainen, s 90, li 28, 2˚, A.
Bonsdorff, P. A. von, od. tri., Espoo, s 85, li 23, 3˚, A.
Bonsdorff, P. A. von, majuri, Espoo, s 96, li 28, 2˚, A.
Borenius, R. F., ins., Hki, s 87, li 25, 3˚, A.
Borg, T. J., apteekk., s 82, li 27, mm, PJ, k 30.
Born, C. von, vapaaherra, Loviisa, ON.
Born, E. von, vapaaherra, Loviisa, ON.
Boström, H. J., kanslianeuvos, varatuom., s 76, li 29, mm, S, k 30.
Branders, K. G., liikem., Hki, s 91, li 26, 3˚, A.
Breitholz, J. V., joht., H:linna, s 66, li 30, mm, S.
Brejlin, A. V., ins., Harju, s 81, li 26, 3˚, A.
Brenner, M. V., dos., Hki, s 87, li 27, 3˚, A.
Brenner, T., fil. maist., Kauniainen, ON.
Broman, J. W., hovioik. neuvos, Vaasa, OW.
Broms, M. S. V., nti, Hki, s 00, R.
Brunberg, S. J., tullivirkamies, Uuras, s 84, li 28, 2˚, A.
Brunow, M., rva, Hki, 3˚, YPh.
Bruun, J. E., arkkitehti, Vaasa, OW.
Bröderman, T. A., oop. laul., Hki, s 83, li 23, 6˚, JP.
Bröndom, O. K. L., joht., Hki, s 95, li 28, 2˚, A.
Bygglin, E. L., joht., Tikkurila, s 97, li 22, mm, S.
Bygglin, U.I., toim. joht., Hki, s 87, li 22, mm, SH5.
Bäckman, R., liikk. joht., Vaasa, OW.
Bäckström, D., proviisori, Hki, 3˚, YPh, Y8.
Bäggström, E. G., ins., Hki, s 82, li 29, 2˚, A.
Böckelmann, S., varatuomari, Hki, ON.
Böök, T.I., lääket. tri., Hki, s 91, li 27, mm, PJ.

Cajander, E. L., dipl. ins., Iittala, s 98, li 29, mm, S.
Calonius, E. V., lääk. lis., Hki, s 81, li 30, 1˚, A.
Candelin, H., rva, näyttelijä, Oulu, R.
Candolin, R., liikem., Tre, 30˚-33˚, YA.
Carberg, G. A., kontt. pääll., Hki, s 82, R.
Carlander, C. F., joht., Hki, s 59, li 24, 7˚, JP.
Carlson, B.I., sävelt., Hki, s 90, li 27, 2˚, A.
Carlsson, E., nti, Vaasa, s 83, R.
Carlsson, O. V., joht., Hki, s 71, li 27, 3˚, A.
Carlstedt, H. A., joht., Tku, s 77, li 30, 1˚, A, SH.
Carlstedt, V. H., joht., Hki, s 85, li 22, 8˚, JP.
Caven, F. A.A., taiteil., Hki, s 86, li 27, 3˚, A.
Caven, P. A., joht., Tre, s 76, li 27, mm, T.
Cavonius, R. Hj., ins., Hki, s 83, li 30, 1˚, A.
Cederström, R., kanttori, Vaasa, OW.
Chapelle, V. E. de la, vapaaherra, s 59, A, k 30.
Christensen, C., joht., Hki, s 76, li 29, 1˚, A.
Clement, H. E. G., joht., Vri, s 04, li 30, 1˚, A.
Clement, J., liikem., Hki, s 71, li 25, 3˚, A.
Collan, C. H. von, pankinjoht., Hki, s 62, li 23, 8˚, JP.
Colliander, R., toim., Hki, ON.
Cooper, W. C., joht., Vaasa, s 94, li 30, mm, SH5.

Dahl, K. E. L., osastopääll., Hki, s 96, li 28, 2˚, A.
Dahl, N. V., hammaslääk., Vaasa, s 84, li 30, 1˚, A.
Dahlgren, E. R. Z., opett., Hki, s 95, li 28, 3˚, A.
Dahlgren, V., teht. joht., Mustikkamäki, ON.
Danielsson, W., kontt. pääll., s 84, A, k 30.
Deloff, M., nti, Hki, R.
Denffer, M. V. von, rva, Hki, s 94, R.
Dittmar, M. U., esitt. neuvos, Hki, s 74, li 24, 3˚, A.
Durchman, O. V., apteekk., Hki, s 62, li 28, 2˚, A.

Eager, R. A., liikem., Salo, s 91, li 27, 2˚, A, SH.
Eckstein, A., kemisti, Hki, 2˚, YV.
Ehimoff, N., palv. Kellomäki, 3˚, Y8.
Ehrnrooth, L. R., lakit. tri, Saarin alue, s 77, li 22, mm, S.
Ek, M., rva, Mikkeli, R.
Ekberg, J., vakuutusvirk., Hki, s 89, li 23, 6˚, JP.
Ekberg, R. K., joht., Hki, s 95, li 25, mm, S.
Ekbom, B. A., merikapt., Nikkilä, s 48, li 80, 3˚, A.
Eklund, E., valok., Vaasa, OW.
Eklöf, H., joht., s 79, A, k 30.
Ekman, A. A., arkkit., Kuopio, s 91, li 25, mm, S.
Ekman, U. K., asianajaja, Hki, s 93, li 31, vm, S.
Ekström, M., eversti, Vaasa, OW.
Ekwall, B., tehtail., Pori, s 90, li 25, mm, T.
Ekvall, H., puutarhuri, Jepua, R.
Elfving, K. Ö., fil. tri., Hki, s 74, li 31, 1˚, A.
Elmgren, H. C. J., joht., Hki, s 86, li 25, 6˚, JP.
Elmgren, P. B. B., kontt., Varkaus, s 02, li 27, 3˚, A.
Elmgren, P. F., sotil. yliapt., Hki, s 75, li 25, 6˚, JP.
Elo, K., teatterinjoht., Tre, 3˚, YK.
Eloniemi, A. M. V., nti, Hki, s 03, R.
Eloniemi, R. E., rva, Hki, s 87, R.
Eloniemi, Y. P. O., Hki, s 22, R.
Eloniemi, Y. I. J., rehtori, Hki, s 81, R.
Emanuelsson, H. S., rva, H:linna, s 88, R.
Enbom, A. A., nti, Hki, s 01, R.
Eneberg, E. E., kamariherra, Hki, s 76, li 28, 3˚, A.
Englund, G. S., lähet. joht., Hki, s 84, li 20, 2˚, A.
Englund, F., joht., Hki s 70, li 25, 6˚, JP.
Enqvist, H., koment. kapt., Vaasa, s 91, li 24, 3˚, A.
Enqvist, W., tullivirk., Hki, s 62, li 06, 7˚, JP.
Envald, Hj. E., asiamies, Hki, s 67, li 24, 8˚, JP.
Eriksson, A. F., ins., Hki, s 81, li 25, 6˚, JP.
Eriksson, F., liikem., Vaasa, OW.
Eriksson, S., sairaanhoit., Hki, 3˚, YA.
Erlund, E. S., rva, Espoo, 3˚, YPh.
Ervast, P., kirjailija, Pilpola, s 75, R.
Ervast, R. E., rva, Hki, s 85, R.
Eränen, T., liikem., Hki, s 80, R.
Eskola, N. L., kunnall. neuvos, Hki, s 66, li 27, mm, S.
Eskola, V. E., toimistoapul., Hki, R.
Essen, G. M. von, ylilääk., Vaasa, s 83, li 30, 1˚ A.
Essen, O. H. Von, ev.luutn., Hki, s 70, li 25, 6˚, JP.
Eteläperä, E., rva, Hki, 3˚, YV.
Evers, W., pankinjoht., Hki, ON.

Fabritius, J., YI.
Fabritius, O., lennätinvirk., Vri, YP.
Fagerholm, A., dipl. ins., Hki, ON.
Fahlström, C. R. B., kaupp., Paris, s 82, li 23, 8˚, JP.
Federley, B., opisk., Hki, ON.
Finell, E., palomest., Vaasa, OW.
Finell, H. H., pääedust., Hki, s 82, li 24, 6˚, JP.
Finni, A. O., 1˚, YS.
Finni, A., 1˚, YS.
Fleege, H., joht., Hki, ON.
Fogelholm, B. E., eversti, joht., Hki, s 66, li 23, mm, SH5.
Forsberg, S. S., kondiittori, Hanko, s 01, R.
Forsblom, B. E., apteekk., Kiuruvesi, s 71, li 25, mm, S.
Forsell, O. B. E., tait., Hki, s 99, R.
Forselles, C. J. M. af, joht., Hki, s 74, li 23, 7˚, JP.
Forselles, H. J. V., laiv. var. virkam., Hki, s 02, li 27, 6˚, JP.
Forselles, A. J. H. af, lääket. lis., Hki, s 04 li 28, 3˚, A.
Forsman, A. W., hovioik. neuvos, Hki, s 63, li 25, 6˚, JP.
Forsman, K., palv., Hki, ON.
Forsman, V.I., past., Hki, s 89, li 24, mm, S.
Forss, A. varatuomari, Hki, ON.
Franck, M. R., majuri, Hki, s 96, li 31, 1˚, A.
Fredberg, M. M., nti, Hki, s 94, R.
Frenckell, A. R., fil. maist., Hki, s 61, li 24, 7˚, JP.
Frenckell, E. von, dipl. ins., Hki, s 87, li 21, 8˚, JP.
Frenckell, R. Th. von, varatuomari, Hki, s 83, li 23, 2˚, A.
Frey, A., lakit.tri., pankinjoht., Hki, s 77, li 22, mm, SH5.
Friberg, P. J., joht., Tku, s 97, li 30, 1˚, A, SH.
Friis, S. L., kons., joht., s 77, li 24, mm, S, k 29.
Frisk, A. E., isänn., Björkboda, s 76, li 27, 3˚, A, SH.
Front, A. E., opett., Vihti, s 96, R.
Frosterus, G. B., prof., Hki, s 66, li 24, 6˚, JP.
Frosterus, S., fil. tri, Hki, s 76, li 26, 1°˚ A.
Frölander-Ulf, D. V., arkkit., Hki, s 74, li 24, 7˚, JP.
Fyhrqvist, O. V., kamr., Hki, s 92, li 25, 3˚, A.

Gadolin, T. B., ins., Tre, s 89, li 23, mm, P.
Gahmberg, A. E., apteekk., Kirkkonummi, s 79, ii 24, 3˚, A.
Gallen, H. V., joht., Pori, s 67, li 24, vm, S.
Gallen-Kallela, A. W., prof., s 65, A, k 31.
Gardberg, A. R., joht., Tku, s 73, li 28, mm, P.
Gauffin, A. R., arkkit., Hki, s 80, li 31, 1˚, A.
Gebhard, M., rva, Hki, s 73, R.
Gebhard, O., laulajatar, Hki, s 97, R.
Gellin, J. L. H., tekn. joht., Vaasa, s 82, li 30, 1˚, A.
Gerdman, K. G. B., kaupp., Hki, s 77, li 24, 7˚, JP.
Giers, E. A., rva, Hki, s 88, R.
Glad, S., kontt.pääll., Vaasa, OW.
Glund, A., rva, Herrala, 1˚, YPh.
Godenius, H. E., pääedust., Hki, s 74, li 29, 2˚, A.
Goliat, A., kamr., Pori, s 95, li 29, 2˚, A.
Gorschelnik, G. W., joht., s 66, li 25, mm, P, k 27.
Govenius, C. B. K., joht., Tornio, s 79, li 28, mm, PJ.
Gram, N. G., kamr., Pori, s 81, li 29, 1˚, A.
Granberg, V., dipl. ins., Hki, s 90, li 29, mm, SH5.
Granit, A. F. merikapt., Tku, s 76, li 23, 7˚, JP, SH.
Garnlund, A. F. V., apteekk., s 79, li 28, mm, PJ.
Granqvist, S. E., rva, Kuopio, s 81, R.
Gripenberg, A., toim. joht., s 79, li 23, mm, S, k 28.
Gripenberg, M. A. S., arkkit., A, k.
Gribenberg, N. M., fil. maist., Hki s 99, li 23, 1˚, A.
Gribenberg, O., arkkit., Hki, s 92, li 23, 8˚, JP.
Grosch, C. von, tukkukaupp., Hki, s 62, li 28, 3˚, A.
Grundström, F. M., rva, Hki, s 80, R.
Grundström, J., kauppaneuvos, Hki, s 77, li 23, mm, PJ.
Gråsten, E., lakit. kand., Hki, s 65, li 26, 6˚, JP.
Grönberg, A. A., nti, Hki, s 92, R.
Grönberg, K. N. V., isänn., Hki, s 97, li 24, 3˚, A.
Grönblom, E. E., kons., Tku, s 83, li 30, 1˚, A, SH, ON, OB.
Grönlund, J. E. M., kanslianeuvos, Hki, s 62, li 23, ,6˚, JP.
Grönroos, E., nti, Porvoo, s 92, R.
Grönros, Hj., joht., Hki, s 74, li 29, 2˚, A.
Gullischen, T., myyntipääll., Hki, s 98, li 30, 1˚, A.
Gummerus, O. I., ins., Hki, s 99, li 28, mm, S.
Gustafsson, B. K. E., lennätinvirk., Hki, 3˚, YPh.
Gustavson, K. A., kaupp., Hki, s 84, li 30, 1˚, A.
Gyllenberg, B. B., joht., Hki, s 93, li 27, 3˚, A.
Gyllenberg, C. A., joht., Hki, s 91, li 24, 7˚, JP.
Gylling, A. L., lääk., Maarianhamina, s 66, li 26, 2˚, A.
Gyllström, K. G., varatuomari, Hki, s 95, li 26, 6˚, JP.
Gylphe, E. F., ins., Hki, s 78, li 25, 3˚, A.
Gylphe, J. M., ins., Noormarkku, s 80, li 25, 3˚, A.
Göransson, A., joht., 6˚, SH.
Göransson, E. A., joht., Hki, s 83, li 27, 3˚, A, ON.
Görstrand, A., puhelinvirk., Kouvola, R.

Haapala, J., apteekk., li, 3˚, YV, YSP.
Haapanen, I., rva, Oulu, R.
Haapanen, K. O., kauppa-apul., Järvenpää, s 92, R.
Haarla, R., kauppaneuvos, Tre, s 76,1i 29, mm, T.
Haartman, A. A., maalari, Tku, s 77, li 26, 6˚, JP, SH.
Hacklin, O. V., koneins., Reposaari, s 80, li 24, mm, T.
Hackman, W. F., siht, Hki, s 94, li 24, 7˚, JP.
Hagelin, H., opett., Tre, 3˚, YK.
Hagen-Petersen, C., tukkukaupp., s 95, li 25, 1˚, A.
Hagert, T. H., kauppamatk., Hki, s 94, li 28, mm, PJ.
Hagman, H. J. G., laivanvarust., Vri, s 87, Ii 30, 1˚, A.
Hakanen, H. M., nti, Hki, s 84, R.
Hakanen, L., nti, Hki, 3˚, YA.
Hake, A. I., nti, Orimattila, s 88, R.
Hall, G., työläinen, Hki, 3˚, YPh.
Hallamaa, R., maj., dipl. ins., Hki, s 95, li, 28, mm, PJ.
Hallaperä, A. E., rva, Hki, s 82, R.
Hallaperä, E. O., kauppamatkust., Hki, s 04, R.
Hallaperä, S., joht., Hki, s 80, R.
Hallberg, O. E., kontt. pääll., Hki, s 85, li 24, 6˚, JP.
Hallblom, P. E., joht., Hki, s 68, li 28, A.
Hallbäck, K., konttoristi, Vaasa, OW.
Hallbäck, O., joht., Hki, ON.
Hallvar, J., pankinjoht., Vaasa, OW.
Halmen, A., 1˚, YS.
Halonen, E., kuvanveist., Hki, s 75, R.
Halonen, F. K., nti, Hki, s 92, R.
Hammar, G. W., direktor cantus, Hki, s 75, 1i 23, 7˚, JP.
Hammar, G. M., ins., Oulu, s 80, li 27, 2˚, A.
Hammar, O. F., joht., Hki, s 75, li 23, mm, S.
Hannelius, L. V., ev. luutn., Tku, s 93, li 28, 2˚, A, SH.
Hannelius, S. E., agronoomi, s 92, li 27, mm, S, k 30.
Hannikainen, A. S., konserttimest., Hki, s 97, li 29, mm, S.
Hannonen, L., palv., Suomenlinna, R.
Hannula, J. R., kirjailija, Pilpola, s 73, R.
Hansen, K., joht., Hki., s 95, li 26, 3˚, A.
Happonen, E., faktori, Tre, 3˚, YK.
Harden, C. J., joht., Hki, s 71, li 26, 3˚, A.
Hartkopf, V. J. F., joht., Hki, s 90, li 29, 2˚, A.
Hartman, J. P. H., varatuomari, Tku, s 75, li 27, 6˚, JP, SH.
Hasselblatt, I. V., pormest., Hki, s 64, li 29, 2˚, A.
Hasselblatt, R., lääket. lis. ja kir.tri, Hki, s 94, li 25, 6˚, JP.
Haustrup, H. P., joht., Hki, s 77, li 24, 7˚, JP.
Havas, E. S., poliisimest., Kotka, s 85 li 24, mm, S.
Hederberg, V. L., sairaanhoit., Hki, 2˚, YPh.
Hedenström, A. J., rva, Pori, s 58, R.
Hedly, E. S., prokuristi, Hki, s 99, li 26, 3˚, A.
Hedman, K. G. V., prof., Vaasa, s 64, li 25, 6˚, JP.
Hedström, I. A., ins., Pori, s 94, li 28, 2˚, A.
Heidenberg, F. A. B., joht., Kokkola, s 83, li 26, mm, S.
Heikel, A. E., lääk. lis., Vri, s 72, li 30, 1˚, A.
Heikel, Y., fil. maist., Hki, ON.
Heikkilä, K. E., toim. joht., Tre, s 75, li 30, mm, T.
Heino, E., työmies, Hki, s 66, R.
Heino, M. A., rva, Hki, s 69, R.
Heinonen, I. J., ylilääkäri, Vri, s 92, li 28, 2˚, A.
Heinonen, V., toim. joht., Hki, s 89, li 22, mm, S.
Heinrichs, O., ev. luutn., Hki, s 91, li 24, 7˚, JP.
Heinänen, O., Pispala, 1˚, YK.
Heiskanen, A. M., rva, Kuopio, s 83, R.
Heiskanen, A. L., nti, Hki, s 95, R.
Heiskanen, A. V. P., koululainen, Kuopio, R.
Heiskanen, J. H., koululainen, Kuopio, R.
Heiskanen, P. O., koululainen, Kuopio, R.
Heiskanen, Y. O. S., koululainen, Kuopio, s 13, R.
Hela, L., ark. hoit., Oulu, 3˚, YV, YSP.
Hela, T., nti, Oulu, 3˚, YV, YSP.
Helander, R., joht., s 79, li 20, mm, S, k 25.
Helander, R., rak. liikk. omist., Hki. s 70, li 26, om, S.
Helander, W. O., joht., Hki, s 82, li 24, 6˚, JP.
Helenius, B., joht., s 99, A, k 31.
Helenius, I. V., kenr. maj., maaherra, Hki, s 79, li 22, mm, P.
Helenius, V. J., ins., Kuopio, s 79, li 22, mm, S.
Heliö, F., liikem, Hki, s 83, R.
Heliö, I., rva, Hki, s 78, R.
Heliö, M., rva, Hki, R.
Heliö, P., nti, Hki, s 02, R.
Heliö, V. F., lennätinvirk., Hki. s 99, R.
Hellberg, J. V., tehtailija, Toijala, s 64, li 25, mm, PJ.
Helle, A. L., rva, Hki, s 78, R.
Helle, A., apteekk., Orimattila, s 87, R.
Helle, I. V., tehtailija, Hki, s 84, li 31, vm, PJ.
Helle, S., nti, Hki, s 04, R.
Hellemaa, A., tekn. joht., Friitala, s 93, li 22, mm, S.
Hellman, A, rva, Käpylä, s 79, R.
Helminen, A., rva., Vri, 1˚, YP.
Helminen, H., maist., Oulu, 1˚, YSP.
Helminen, H., lakit. tri., Hki, s 78, li 24, mm, S.
Henning, D., pankinjoht., Tku, ON, OB.
Henriksson, A. M., nti, Hki, s 09, R.
Henriksson, M. H., 3˚, YS, kats. eronn. LK 61-63 mom.
Henriksson-Savonen, A., 1˚, YS, kats. eronn. LK 61-63 mom.
Herlitz, C-G, V., ins., Hki, s 82, li 23, 6˚, JP.
Hertell, K. J., joht., Tku, s 97, li 24, 3˚, A, SH.
Hertzberg-Nordlund, J. J. V., kansl., Kiina, s 97, li 24, 3˚, A.
Hevonpää, E., rva, Vri, 3˚, YP.
Hilden, K. J., kauppias, s 65, li 26, 3˚, A.
Hilden, M. M., agronoomi, Kyröskoski, s 90, li 23, mm, T.
Hiltunen, M., rva, Vri, 1˚, YP.
Hintikka, E. M., nti, Hki, s 94, R.
Hintsa, J. E., joht., Hki, s 76, li 29, mm, S.
Hirvonen, S. S., nti, H:linna, s 97, R.
Hissa, I. V., joht., Oulu, s 81, R.
Hissa, S., rva, Oulu, s 72, R.
Hoffman, J. F. A., teht. edust., Hki, s 90, li 29, mm, PJ.
Hohenthal, A. O., joht., Hki, s 84, li 26, 6˚, JP.
Hohenthal, S. A., joht., Hki., s 79, li 23, mm, S.
Hollertz, K. J., kaupp., s 75, li 10, 6˚, JP.
Holm, L. T., joht., Oulu, s 80, li 27, 3˚, A.
Holm, O. T., isänn, Hki, s 92, li 24, 6˚, JP.
Holm, O. M., konttoristi, Vri, s 01, li 30, 1˚, A.
Holma, K. V., lakit. kand., Hki, s 83, li 28, mm, S.
Holmberg, A. V. M., opisk., Hki, s 06, R.
Holmberg, E. A., toim., Tku, s 78, li 30, 1˚, A, SH.
Holmberg, H., liikem., Kokkola, s 88, li 24, mm, P.
Holmberg, M. S., nti, Hki, s 96, R.
Holmberg, O. V., kenr. maj., Hki, s 68, li 23, 8˚, JP.
Holmborg, H., isänn., Hki, s 96, li 27, 2˚, A.
Holmgren, F. A., joht., Hki, s 76, li 27, 2˚, A.
Holmqvist, F. V., kappalainen, Hels. pit., s 91, li 24, 1˚, A.
Holmström, A. A., varatuomari, s 72, li 22, S, k 26.
Holmström, A., kons., s 60, A, k 26.
Holmström, J. W., pankinvahtimest., Hki, s 91, li 23, 6˚, JP.
Holmström, K. E., ev. luutn., Tku, s 78, li 23, mm, P.
Holmström, S. O., ins., Hki, s 93, li 28, 3˚, A.
Honkanen, A., YI.
Honkasalo, M., nti, Hki, 3˚, YV, YQ.
Horst, J. D., kamr., Hki, s 89, li 28, 3˚, A.
Hortling, L. J., kamr., Porvoo, s 85, li 24, 3˚, A.
Hoving, V. H., joht., Paris, s 77, li 24, 2˚, A.
Huhtala, E., teht. edust., Tre, 3˚, YK.
Huhtala, G., rva, Hki, 1˚, YA.
Huhtala, K., konttoristi, Hki, 2˚, YA.
Huhtala, P., luutn., Hki, 1˚, YA.
Huhtala, S., rva, Hki, 3˚, YA.
Huhtanen, E., puutarhuri, S:vala, 3˚, YP.
Huhtanen, I., rva, S:vala, 3˚, YP.
Hult, V., ins., Hki, s 57, li 25, 3˚, A.
Humble, H., maj., Hki, ON.
Huotari, H. A., nti, Lieksa, s 03, R.
Hurme, A., kirvesmies, Hki, s 78, R.
Husa, L. I., liikeapul., Korpilahti, s 98, R.
Huuri, A., ins.-ev. luutn., Hki, s 81, li 22, mm, S.
Huuri, P., pääkons., joht., Hki, s 83, li 22, mm, S.
Hynninen, P., fil. maist., Hki, s 83, li 22, mm, S.
Hyppölä, S., opett., Viiala, s 81, R.
Hytönen, H. S., rva, Hki, s 81, R.
Hytönen, I. V., rva, Hki, s 77, R.
Hytönen, J. V., kaupp., J:kylä, s 71, R.
Hytönen, M. M., nti, Hki, s 08, R.
Hytönen, N., biljardimarkk., Hki, s 89, R.
Hytönen, V. N., monttööri, Hki, s 09, R.
Hytönen, V., rva, J:kylä, s 69, R.
Hyvärinen, L., nti, Hki, 3˚, YA.
Hyvärinen, O. A., kirjaltaja, Kuopio, R.
Hyvönen, A., röntgentekn., Hki, 1˚ YV.
Hyyppärä, L., liikem., Tre, 1˚, YK.
Hägg, B. F., isänn., Hki, s 80, li 22, 2˚, A, SH.
Häggblad, W., apteekk., Ähtäri, s 77, li 28, mm, S.
Hägglund, A. A., myyntipääll., Pietarsaari, s 86, li 29, 2˚, A.
Hägglund, T., rahast. hoit., Taalintehdas, s 94, li 24, 3˚, A.
Häggmann, O. J. F., asessori, s 66, li 23, mm, P, k 23.
Häll, B., nti, Hki, s 95, R.
Häll, N., nti, Hki, s 94, R.
Häll, R., rva, Hki, s 55, R.
Hällfors, E. E., nti, Kerava, s 78, R.
Hämäläinen, A., autonkulj., Hiitola, s 84, R.
Hämäläinen, A., arkkit., Lieksa, s 83, R.
Hämäläinen, K., emäntä, Lieksa, s 93, R.
Hänninen, A., ompelija, Hki, s 83, R.
Hänninen, A. S., rva, Hankasalmi, R.
Hänninen, T., pankkivirk., Lieksa, s 90, R.
Härmä, F. V., fil. tri, Pori, s 81, li 30, mm, T.
Hästbacka, J. E., joht., Hki, ON.
Häyrinen, A., joht., Hki, s 88, li 24, mm, S.
Höckerstedt, H., sähkötekn., Porvoo, s 82, li 29, mm, SH5.
Höfer, J. O. A., prokuristi, Pukinmäki, s 81, li 29, mm, SH5.
Höij, G. N., isänn., Lauritsala, s 85, li 28, mm, S.
Höij, S., YI.
Höijer, Th., ins., Hki, s 74, li 25, 6˚, JP.
Höök, K. A., konetark., Hki, s 81, li 09, 6˚, JP.

Idman, E. E., apteekk, Hki, s 81, li 27, 3˚, A.
Ifström, J. A., kauppias, Hki, s 74, li 29, 2˚, A, ON.
Ignatius, K., rva, Hki, s 77, R.
Iivanainen, E. E., Hki, s 96, R.
Ilander, F. T., toim. joht., Hki, s 88,1i 22, mm, PJ.
Ilander, H. L., kapt., Hki, s 96, li 27, mm, S.
Ilander, O. J., liikem., Hki, s 94, li 27, mm, PJ.
Illman, J. F., prokuristi, Reposaari, s 94, li 25, mm, T.
Ilvesviita, F., postinhoit., Raahe, 3˚, YSP.
Ingman, S. E., liikeapul., Hki, s 22, R.
Ingo, A., rak. mest., Hki, ON.
Ingo, M., opett., Vaasa, OW.
Isaksson, J., fil. maist., Malmi, ON.
Isaksson, K. U., joht., s 85, li 29, mm, P, k 30.
Ivalo, U., montt., Hki, 3˚, YA, YP.

Jaatinen, A., joht., Vri, s 87, li 23, mm, P.
Jaatinen, G., joht., Hki, s 82, li 22, mm, SH5.
Jaatinen, G., liikem., Vaasa, s 80, li 30, 1˚ A.
Jacobson, R., metsänhoit., Hki, s 86, li 24, mm, SH5.
Jacobsson, O., raatim., Vaasa, OW.
Jalander, B. F., kenr. maj., Hki, s 72, li 29, mm, S.
Jalas, E. E., joht., s 90, li 22, mm, S, k 28.
Jalava, M., opett., Tku, s 01, R.
Jalava, S., nti, Hki, s 93, R.
Jalava, M., metsänhoit., maist., Hki, s 93, li 30, mm, PJ.
Janhukainen, A. K., nti, Vri, s 93, R.
Janhukainen, J., opett., Vri, s 83, R.
Janson, O. E., ins., Hki, s 79, li 23, 7˚, JP.
Jansson, C. G., ins., Hki, s 89, li 28, 3˚, A.
Jansson, C. O. A., apteekk., Hki, s 89, li 23, 6˚, JP.
Jansson, P. S., joht., Hki, s 95, li 26, 2˚, A.
Jansson, S., rva, J:kylä, 3˚, YA.
Jansson, Y. K., tilintark., Hki, s 86, li 29, 2˚, A.
Jardin, H. L. du, dipl. ins., Hki, s 74, li 29, 2˚, A.
Jensen, C. P., joht., Hudiksvall, s 99, li 28, 2˚, A.
Jensen, H. A., joht., Hki, s 77, li 02, 8˚, JP.
Jensen, H., ins., Tre, s 82, li 23, mm, T.
Jensen, J. J., Tanskan varakons., s 87, A, k 31.
Jenssen, O. W., joht., Kotka, s 95, li 25, 3˚, A.
Joachimsson, O., rva, Rovaniemi, 1˚, YSP.
Johansson, C. H., nti, Hki, s 83,. R.
Johansson, K. A., ins., Hki, s 83, li 29, 2˚, A.
Joki, L., nti, Hki, s 97, R.
Joki, O. H. J., teht. edust., Tre, s 99, li 31, om, T.
Jokinen, A., nti, Hki, 2˚, YV.
Jokinen, S. E., opett., Siuro, s 07, R.
Jonoff, S., nti, Lahti, s 99, R.
Jouskari, L. V., rva, s 93, R.
Joutseno, G., 2˚, YO.
Joutsi, P. V., työm., Tre, s 05, R.
Juselius, E., kunnanlääk., Vaasa, OW.
Juslen, E., arkkit., Hki, ON.
Jussila, T. M., rva, J:kylä, s 75, R.
Jussila, V., Hki, 3˚, YK.
Juutilainen, H. S., rva, Hki, s 93, R.
Jännes, A., varatuomari, Hki, s 85, li 22, mm, S.
Järvinen, A. H., nti, Hki, s 82, R.
Järvinen, V. V., varat., kaup. reviisori, Tku, s 92, li 30, mm, P.
Jääskeläinen, A., eläinlääk., Kajaani, s 97, R.
Jörgensen, K. O., ins., Hki, s 91, li 31, om, P.

Kaade, H. V., hra, Hki, s 04, R.
Kaalamo, E., arkkit., Tre, 3˚, YPh.
Kaarlanen, P. A., postinkant., Tku, 1˚, YH.
Kaartinen, S., rva, Hki, 2˚, YV, YQ.
Kahila, H., rva, Hki, s 04, R.
Kahma, J., toim. joht., Hki, s 86, li 23, mm, S.
Kaiho, S., sairaanhoit., R.
Kaipainen, J., nti, Canada, YV.
Kaipio, T. M., fil. maist., joht., Tre, s 82, li 22, mm, T.
Kalainen, M. H., maanvilj., Hauho, s 08, R.
Kaljunen, O., tekn., Honkaniemi, 3˚, YP.
Kalkkinen, E. I., metsänhoit., Tku, s 92, li 28, mm, P.
Kallio, J., liikem., s 72, li 22, mm, S, k 28.
Kallio, V., rak. ins., Tre, s 93, li 28, mm, T.
Kamppi, J. A., yliopp., Hki, s 10, R.
Kangasmaa, A., ins., toim. joht., Hki, s 89, li 23, mm, S.
Kankkunen, A. R., mekan., Kouvola, s 73, R.
Kankkunen, A. S., nti, Kouvola, s 03, R.
Kankkunen, S., rva, Kouvola, s 73, R.
Kanto, B., joht., Tre, s 89, li 23, mm, T.
Kari, L. R., apul. joht., Hki, s 91, li 29, mm, S.
Karikoski, V. A. M., ev.-luutn., Paris, s 99, li 26, mm, S.
Karkee, I. J., liikem., Varkaus, s 82, R.
Karlsson, G. O., maatilanomist., Oitti, s 87, li 29, 2˚, A.
Karvonen, A. A., fil. maist., Hki, s 88, li 22, mm, S.
Kaskinen, V., kontt. pääll., Forssa, s 00, li 28, mm, T.
Kaukomaa, E. J., vak. tark., Pakinkylä, s 84, R.
Kaukomaa, H., rva, Pakinkylä, s 85, R.
Kauppi, O., varatuom., Vri, s 88, li 29, mm, S.
Kauppila, M., emäntä, Oulujoki, 3˚, YSP.
Keinänen, T., opett., Tali, s 96, R.
Kekkonen, K. J., arkkit., ammatik.tark., Hki, s 78, li 28, mm, PJ.
Kekoni, K. H., ev. luutn., Hki, s 93, li 29, 2˚, A.
Kekäläinen, R. O., hra, Hki, s 02, R.
Kemiläinen, O. A., Hki, s 88, R.
Kerttula, A., nti, Vri, 2˚, YP.
Kerttula, A., konttoristi, Oulu, 3˚, YSP.
Kerttula, D., rva, Hki, 3˚, YV.
Kerttula, F., hammaslääk., Hki, 3˚, YV.
Kesamo, V., apteekk., Lahti, s. 86, li 29, mm, PJ.
Keskinen, O., kansliapääll., J:kylä, s 73, R.
Kettunen, H. A., rva, Pakinkylä, s 88, R.
Kettunen, L. E., prof., Pakinkylä, s 85, R.
Kieräaho, K., maanvilj., Karstula, 1˚, YV.
Kiiliäinen, H., rva, Rautalampi, s 83, R.
Kilpeläinen, K., ev. luutn., Hki, s 78, li 29, mm, SH5.
Kinnunen, A. A. L., toim. joht., Hki, s 88, li 27, mm, S.
Kinnunen, I. M., Kajaani, s 81, R.
Kinnunen, I., rva, Joensuu, R.
Kinnunen, K. K., dipl., ins., Hki, s 87, li 26, mm, S.
Kirjokallio, A. A., rva, 3˚, YPh, YS.
Kivenheimo, H., rva, Hki, s 92, R.
Kivi, K., putkityöm., Teijo, 3˚, YK.
Kivikoski, R., konttoristi, Tre, 3˚, YK.
Kivipohja, K. R., joht., Tre, s 88, li 22, mm, T.
Klintrup, H., lääkäri, Hki, OW.
Knuutti, E., liikem., Tre, 2˚, YA.
Knuutti, M., rva, Tre, 3˚, YA.
Kohtalo, J. E., nti, Hki, s 93, R.
Koistinen, L., puh. virk., Oulu, 1˚, YSP.
Koivisto, A. M., rva, Hki, s 94, R.
Koivisto, E. T., sähkötyöm., Hki, s 86, R.
Koivunen, E. K., rva, Huopalahti, s 69, R.
Koivuniemi, H., nti, Hki, s 89, R.
Koivusalo, H. A., rva, S:vala, s 87, R.
Koivusalo, V. J., kaupanhoit., S:vala, s 02, R.
Kokko, T., toim. joht., Oulu, 3˚, YSP.
Kolehmainen, H., rva, Tre, 1˚, YK.
Kolkkala, L. E., pankkivirk., J:kylä, s 87, R.
Konkola, S., opp. laul., s 87, li 28, mm, S, k 31.
Kontinen, K. J., sorvari, Oulunkylä, s 96, R.
Kontio, T. S., joht., Hki, s 79, li 22, mm, PJ.
Korhonen, J. H., näyttelijä, Hki, s 90, li 25, mm, S.
Korhonen, O. V., joht., Hki, s 81, li 22, 8˚, JP.
Korpela, S. S., nti, Hki, s 04, R.
Korpi, F., hra, Hyvinkää, s 70, R.
Korte, J. I., toim. joht., Hki, s 78, li 26, mm, S.
Koskenmaa, A. I., rva, Hki, s 84, R.
Koskenmaa, E. J., metsäneuvos, Hki, s 78, li 27, mm, S.
Koskimo, O. S., kons., joht., Hanko, s 94, li 30, vm, PJ.
Koskinen, A. A., joht., Tku, s 80, li 29, mm. P.
Koskinen, J., liikennepääll., L:ranta, s 78, li 27, mm, S.
Koskinen, U. W., prokuristi, Hki, s 83, li 28, mm, SH5.
Kotilainen, A. R., toim., Hki, s 94, R.
Kotka, A. F., rva, Hki, s 79, R.
Kousti, L., 1˚, YO.
Kraemer, O. M., apteekk., Kemijärvi, s 73, R.
Krogerus, W., ylitark., Hki, s 80, li 29, mm, SH5.
Krogius, L. K., kauppaneuvos, Hki, s 60, li 23, 8˚, JP.
Krogius, V., pankinjoht., Hki, ON.
Krohn, B., rva, Hki, s 76, R.
Krohn, E. L., fil. maist., Hki, s 02, R.
Krohn, K. E., rva, Hki, s 07, R.
Krohn, L. E., ins., Hki, s 71, R.
Krohn, R., rva, Hki, s 04, R.
Krohn, S. I., fil. maist., Hki, s 03, R.
Kuhlefelt, L. A., pankin kamr., Hki, s 95, li 28, 3˚, A.
Kuhmonen, L., rva, Kuopio, R.
Kullberg, A., kontt. pääll., Hki, ON.
Kullberg, B. I., agronoomi, Tku, s 83, li 29, 2˚, A, SH.
Kullberg, K. A., joht., Hki, s 90, li 24, 7˚, JP.
Kumenius, U. K., liikem., Hki, s 89, ai 24, mm, P.
Kunnas, F. A., joht., Hki, s 98, li 25, mm, S.
Kunnas, I., konttoristi, Tre, 3˚, YK.
Kuosma, A. R., varastoesim., Pakinkylä, s 99, R.
Kuosma, H. A., rva, Pakinkylä, s 07, R.
Kuosmanen, A. E., rva, Hki, s 89, R.
Kuosmanen, J., kons., joht., Hki, s 87, li 24, mm, S.
Kurvinen, N. V., nti, Hki, s 76, R.
Kutvonen, E. A., asianajaja, Kotka, s 90, li 30, mm, S.
Kuusela, E. R., vak. tark., Kouvola, s 90, R.
Kuusisaari, J., prokuristi, Hki, s 05, R.
Kuusisto, E., vaatturi, Hki, 1˚, YV.
Kuusisto, J., valokuvaaja, Hki, s 87, R.
Kuutti, M., rva, Tre, 18˚, YK.
Kuutti, V., pianisti, Hki, 1˚, YA.
Kvick, H., rva, Kouvola, R.
Kyllönen, E. U., kons., joht., Tku, s 85, li 23, mm, S.
Kälviäinen, J., maanvilj., Vainikkala, 2˚, YP.
Kämp, G. A., pankinvahtimest., Hki, s 88, li 23, 6˚, JP.
Käpy, E. I., lähetystövirk., Hki, s 02, li 31, vm, PJ.
Kärki, A. E., nti, Hki, s 94, R.
Könönen, E., 1˚, YO.
Könönen, K., 1˚, YO.

Laaja, A., talonomist., Tre, s 84, R.
Laaja, H., rva, Tre, s 95, R.
Laakkonen, I. E., 18˚, YS.
Laakso, R., rva, Oulu, 3˚, YSP.
Laasonen, I., nti, Hki, s 84, R.
Labart, B.-E., kapt., Hki, s 94, li 28, 3˚, A.
Labbart, R. M., joht., s 63, li 25, vm, S, k 28.
Lackström, E. J., liikem., s 92, li 24, 2˚, A.
Lagerblad, J., ins., Haaga, ON.
Lagus, E. G., joht., Hki, s 84, li 27, 3˚, A.
Lagus, E., pankin kamr., s 74, A, k 28.
Lahti, H. I., rva, J:kylä, R.
Lahti, I. J., nti, J:kylä, s 94, R.
Lahti, V. T., pianisti, Hki, s 04, R.
Lahti-Härkönen, L., opett., Hki, 3˚, YV.
Laiho, L., apul. joht., Hki, s 95, li 29, mm, PJ.
Laiho, T., maanvilj., Ryttylä, s 84, R.
Laine, K., opett., Pispala, 18˚, YK.
Laitinen, E., 2˚, YS.
Lamminen, A., fil. maist., päätoim., Pori, s 84, li 30, mm, T.
Lampen, M., joht., Tre, s 73, li 27, mm, T.
Lang, K. H. M., nti, Hki, s 82, R.
Larsson, E. N., konttoristi, Hki, 18˚, YPh.
Larsson, S. E., nti, Hki, s 96, R.
Lassila, I., yliopp., Hki, s 08, R.
Latva, M., pankinjoht., Pori, s 70, li 24, mm, T.
Latvala, V. K., toim. joht., Hki, s 96, li 26, mm, PJ.
Launio, K., varatuomari, s 85, li 24, mm, T, k 27.
Lauren, R., joht., Hki, ON.
Lauren, R., hra, Hki, 3˚, YA.
Lauren, R., työm., Vri, 2˚, YP.
Laxen, A. E., raatim., Vaasa, OW.
Laxtröm, V., seminaarinjoht., Vaasa, OW.
Lehmussaari, Y., tait., Kerava, 3˚, YQ, YA.
Lehti, E., rva, Lieksa, s 93, R.
Lehtisalo, E., nti, Kittilä, s 04, R.
Lehto, A. L., joht., Hki, s 94, li 22, mm, S.
Lehtonen, V., sähkötyöm., s 02, R.
Leidenius, A., arkkit., Hki, ON.
Leino, L., taidetakoja, Hki, 18˚, YV.
Leiviskä, H. L., musiikinop., Hki, s 02, R.
Leivo, F. J., fil. maist., raatim., Pori, s 92, li 30, mm, T.
Lemmetty, O., nti, Hki, s 98, R.
Lesch, E. M., tukkukaupp., Hki, s 65, li 04, 8˚, JP.
Leskinen, P., joht., Tre, s 86, li 27, mm, T.
Lignell, J., isänn., Hamina, s 86, li 28, 1˚, A.
Liipola, E. H., joht., Tku, s 65, li 23, mm, P.
Lilius, O., raatim., s 71, A, k 28.
Liljeblad, G. E., liikem., Tku, s 90, li 25, mm, P.
Liljedahl, A. S., isänn., Tammisaari, s 81, li 24, 3˚, A.
Liljeqvist, B., hammaslääk., s 83, A, k 29.
Liljeroos, V. H., ins., Tre, s 80, li 27, 2˚, A.
Lind, E., valaja, Hki, s 93, R.
Lindberg, A., ins., Hki, ON.
Lindberg, A. W., joht., Raahe, s 93, li 28, mm, S.
Lindberg, A. V., merenkulkuneuv., Hki, s 60, li 23, 8˚, JP.
Lindberg, B. K., nti, Hki, s 82, R.
Lindberg, C., prof., Hki, s 89, li 23, mm, S.
Lindberg, E., rva, Kajaani, s 86, R.
Lindberg, E., hovioik. neuvos, Salo, s 72, R.
Lindberg, E. A., ins., Tku, s 78, li 23, mm, P.
Lindberg, G. R., ins., Hki, s 80, li 24, 2˚, A.
Lindberg, H., fil.tri, intendentti, Hki, ON.
Lindberg, K. Hj., tark., Hki, s 79, li 30, 1˚, A.
Lindberg, K. H., s 63, li 24, 8°, JP.
Lindberg, V.A., raatim., H:Iinna, s 66, li 29, 1˚, A.
Lindblom, U. E., joht., Vri, s 88, li 30, 1˚, A.
Lindeberg, G., agronoomi, Käla, ON.
Lindell, H. G., joht., Hki, s 88, li 29, 2˚, A.
Linden, J. A., opett., Skuru, s 53, R.
Linderos, O., pankinjoht., s 81, A, k 30.
Lindewald, G. L. M., joht., Hki, s 61, li 24, 6˚, JP.
Lindfors, A. I., satamakapt., Hki, s 62, li 23, 7˚, JP.
Lindfors, G. G., pankinkamr., Hki, s 86, li 26, 6˚, JP.
Lindfors, O. W., joht., Hki, s 70, li 25, 6˚, JP.
Lindgren, C., tehtail., s 56, A, k 28.
Lindh, A. F., maalari, Hki, s 94, R.
Lindh, L., proviisori, Hki, ON.
Lindh, W. A., joht., Tku, s 83, li 23, mm, P.
Lindholm, E., liikeapul., Hki, 1˚, YV.
Lindholm, E. C., nti, Hki, s 01, R.
Lindholm, H. J. A., ins., Hki, s 88, li 29, 2˚, A.
Lindholm, M., nti, Hki, s 59, R.
Lindqvist, G. I., ins., s 77, li 28, mm, S, k 31.
Lindqvist, H., raatim., Porvoo, ON.
Lindqvist, W. W., apteekk., Hki, s 91, li 27, 6˚, JP.
Lindroos, O., kultaseppä, Hki, ON.
Lindroos, T. M., ins., Kaukaa, s 94, li 30, mm, SH5.
Lindroos, V. A., tilintark., Hki, s 87, li 30, 1˚, A.
Lindström, J., kaupp. rva, H:linna, s 62, R.
Lindström, O. B., kirjeenvaiht., Hki, s 96, li 23, 7", JP.
Lindström, O. B., ins., s 66, A, k 26.
Lindström, O., teht. edust., Hki, ON.
Linko, E. F., pianisti, Hki, s 89, li 22, mm, S.
Linnala, T. T. E., nti, Hki, s 04, R.
Liukkonen, H. T., nti, Hki, s 07, R.
Ljunberg, L. T., liikem., Hki, s 02, li 29, mm, SH5.
Ljunberg, A., opett., Parainen, 3˚, YH.
Lodenius, H. V., rva, Hki, s 79, R.
Loimaranta, E., rva Hki, s 86, R.
Louhimo, T., 3˚, YS.
Lounas, A. V., rak. mest., Hki, s 84, R.
Lounas, O. M., rva, Hki, s 83, R.
Lucander, H., prokuristi, Hki, ON.
Lumme, C., ins. leski, H:linna s 84, R.
Lundberg, P. K., joht., Vri, s 71, li 25, 6˚, JP.
Lundbom, O. F., joht., Hki, s 85, li23, 7˚, JP.
Lundqvist, S. R, varatuomari, Hki, s 79, li 27, 3˚, A.
Lybeck, E. E., pankinprokuristi, Hki, s 04, li 30, vm, PJ.
Lybeck., R., nti, Nastola, s 98, R.
Lybäck, V. E., tehtailija, Hki, s 85, li 24, 7˚, JP, ON.
Lydecken, J. R., koneins., Hki, s 72, li 25, 6˚, JP.
Lydecken, T., ins., Tku, s 90, li 26, mm, P.
Lyly, H., rva, Hki, s 85, R.
Lång, K. J., joht., Kuopio, s 88, li 26, mm, S.
Lönnrot, O. F., ins. mekan., A, k.

Madetoja, O., kirjailija, Hki, R.
Makkonen, A., YI.
Malmberg, N. V. A., kuvanveist. Hki, s 67, li 27, 3˚, A.
Malmi, A. W., rak.mest., Hki, sr 83, li 25, mm, S.
Malmström, E. V., pääagentti, Hki, s 92, li 25, 6˚, JP.
Malmström, S. K., pääedust., Hki, s 98, li 27, 3˚, A.
Mandelin, G. V. F., ev. luutn., Hki, s 91, li 23, 7˚, JP.
Manelius, L., kirjaltaja, Hki, 2˚, YV.
Mannelin, J. G., merikapt., Hki, s 88, li 29, 2˚, A.
Mannelin, O., apteekk., Kouvola, s 94, li 31, 1˚, A.
Manninen, J. E., joht., Kauniainen, s 93, li 26, mm, S.
Manninen, M., nti, Oulu, s 72, R.
Mannio, N. A., lakit. kand., Hki, s 84, li 24, mm, S.
Markkula, A. N., varatuomari, Hki, s 86, li 24, 7˚, JP.
Martinmäki, M., rva, Hki, s 87, R.
Marola, A., tilanomist., Vaasa, OW.
Mason (Mayry), C. T., liikem., Hki, s 93, li 23, 7˚, JP.
Matinolli, U. J., lääket. lis., Iisalmi, s 93, li 30, mm, S.
Mattinen, V., joht., Hki, s 84, li 24, mm, S.
Mattson, E. V., joht., Tku, s 92, li 30, 2˚, A, SH.
Mattson, N., joht., Hki, s 81, li 25, mm, T.
Mela, A. M., metsänhoit., Hki, s 93, R.
Mela, S. E., rva, Hki, s 97, R.
Meling, K. U., työm., Hki, s 98, li 25, 3˚, A.
Mellin, A. M., konttoristit, Hki, s 83, R.
Meri, A. S., joht., Hki, s 85, R.
Meri, L. H., rva, Hki, s 88, R.
Meritähti, V., konemekan., Haaga, s 80, li 29, mm, S
Merivaara, A. V., rva, Hki, s 79, R.
Merivaara, J., tehtailija, Hki, s 78, li 31, vm, PJ.
Meyer, J. W., kaupp., Hki, s 71, li 26, 6˚, JP.
Meyer-Arnold, A. Th., lääk. lis., Hki, s 92, li 27, 2˚, A.
Miettinen, A., rva, Oulu, s 89, R.
Mikander, E. F., apteekk., Porvoo, s 63, li 24, 7˚, JP.
Minck, H. E., liikennetark., s 74, li 24, mm, S, k 31.
Mittrofanow, G., ins., Hki, s 88, li 27, 3˚, A.
Mitts, E. A., kansanopist. joht., Vaasa, OW.
Molander, G. K., apteekk., Kuopio, s 87, li 28, mm, S.
Montin, I. S., rva, Hki, s 78, R.
Montin, N. S., joht., Hki, s 89, li 28, mm, S.
Montonen, F., näyttämömest., Tku, 3˚, YA.
Mortensen, F., joht., Hki, s 75, li 24, 7˚, JP.
Munsterhjelm, J., kuvanveist., s 79, A, k 25.
Muona, E., ins., Puistola, s 85, li 30, mm, PJ.
Muronen, H., konttoristi, Lieksa, s 94, R.
Mustelin, O., lääkäri, Tku, OB.
Mustonen, V., maalari, Pakinkylä, 3˚, YV.
Muusari, I. M., rva, Hki, s 90, R.
Myllyoja, A., opett., Muhos, s 81, R.
Myllyoja, I., kirjanpitäjä, Tali, s 94, R.
Myllyoja, J., talonomist., Tali, s 67, R.
Mårtensson, E. Hj., urkuri, Hki, s 90, li 24, 3˚, A.
Mäkelä, E., YI.
Mäkelä, J. I., tait., Oulu, s 85, R.
Mäkelä, S., konttoristi, Lahti, s 92, R.
Mäkinen, H., työnjoht., Pispala, 3˚, YK.
Mäkinen, J., maanvilj., Orimattila, s 82, R.
Mäkinen, V. E., maanvilj., Orimattila, s 01, R.
Mäkkylä, J. B., lääk. lis., s 64, li 05, mm, T, k 31.
Möller, C-G., varatuom., Hki, s 88, li 27, 3˚, A.
Mölsä, E., rva, Honkaniemi, 18˚, YP.
Mölsä, O., maanvilj., Honkaniemi, 18˚, YP.
Mörch, E. M., kaupp., Köopenhamina, s 72, li 29, 1˚, A.

Nandelstadh, R. V. von, ins., Hki, s 70, li 26, 6˚, JP.
Nedrum, A., ins., Hki, s 82, li 24, 1˚, A.
Nedrum, R., ins., Hki, s 85, A, k 29.
Neittamo, V. H., lääk. Kotka, s 96, li 29, mm, S.
Neovius, C., joht., Hki, ON.
Neuman, A. R. A., kapt., Hki, s 95, li 27, 3˚, A.
Neinstedt, R. F., lääk. lis, Kokkola, s 93, li 29, mm, S.
Nevalainen, H. M., nti, Hki, s 97, R.
Nevalainen, V., rva, Tre, s 91, R.
Niemelä, S., rva, Kokkola, R.
Nieminen, A., lämmitt, Tre, s. 93, R.
Nieminen, J. E., rak. mest., J:kylä, s 81, R.
Nieminen, M., rva, Tre, s 95, R.
Nieminen, R. O. A., työm., Hki, s 04, R.
Nieminen, Y., herra, s 01, R.
Nikander, A. E., ins., Hki, s 81, li 28, 2˚, A.
Nikiforow, A., liikk. joht., Tku, s 91, li 30, mm, P.
Nikola, A., hieroja, Hki, s 88, R.
Nikula, K., vaatturi, Hki, 2˚, YV.
Nikula, M., rva, Hki, 2˚, YV.
Niskanen, E., liikk. edust., Hki, s 02, li 31, vm, S.
Niskanen, J. P., joht., s 71, li 00, mm, S, k 31.
Nissilä, A. S., dipl. ins., Hki, s 91, li 24, 7˚, JP.
Nisonen, A., maj., Vri, s 91, li 27 mm, S.
Nisula, A. H., kirjaaja, Oulu, 3˚, YSP.
Nisula, A., konttoristi, Oulu, 2˚, YV.
Nokelainen, A., kantaja, Hki, s 98, R.
Norberg, C. G. H., maj., Suomenlinna, s 87, li 27, 3˚, A.
Nordberg, B. K., eläinlääk., Mäntsälä, s 02, li 27, 2˚, A.
Nordin, K. N., joht., Hki, s 78, li 29, 2˚, A.
Nordlond, K. V., ins., Rauma, s 79, li 23, mm, S.
Nordqvist, V. M., ins., Pori, s 90, li 31, 1˚, A.
Nordström, G., arkkit., Hki, ON.
Nordström, V., liikem., Hki, OW.
Nordström-Kaire, L. E., rva, Hki, s 92, R.
Norter, E. W., ins., Hki, s 80, li 26, 3˚, A.
Nousiainen, O., joht., Hki, s 81, li 27, mm, T.
Nummelin, T., ev. luutn. s 67, A, k 30.
Nurminen, G. R., vakuut. vir., Hki, s 98, li 22, mm, S.
Nurminen, J. V., joht., Hki, s 77, li 24, mm, S.
Nurmisalo, V., vaatturi, Hki, 3˚, YV.
Nurmisto, K. L., Hki, s 96, R.
Nyberg, A. A., arkkit., Hki, s 77, li 26, 6˚, JP.
Nyberg, A. E., urkuri, Vaasa, OW.
Nyberg, H., hammaslääk., Ikaalinen, 1˚, YV.
Nyberg, J., kontt. pääll., Hanko, ON.
Nyberg, M. A., joht., Kokkola, s 76, li 25, mm, S.
Nyberg, Ph., modisti, Oulu, 1˚, YSP.
Nyberg, Th. J., joht., Kokkola, s 90, li 27, mm, S.
Nybom, B., joht., Hki, s 73, li 27, 3˚, A.
Nybom, H. A., kaupp., Hki, s 79, li 25, 6˚, JP.
Nyfors, V. E. V., apteekk., Tammisaari, s 77, li 28, 2˚, A.
Nygren, Fr., hovineuvos, Kilo, ON.
Nygren, K. A., konservaatt., Tku, s 84, li 30, 1˚, A, SH.
Nygren, K. V., satamakapt., Hki, s 76, li 24, 7˚, JP.
Nygren, S., nti, Hki, s 96, R.
Nygren, V. F. E., varatuom., Hki, s 92, li 28, 3˚, A.
Nylander, E. Th., kaupp., Hki, 3˚,YPh.
Nylund, A. H., kamr., Hki, s 83, li 28, 2˚, A.
Nylund, J. E., kaupp., Hki, s 80, li 27, 3˚, A.
Nyman, I., musiikkeri, Hki, ON.
Nyman, K. A., lehtori, Hki, s 84, li 26, 1˚, A.
Nyman, K. Fr., lakit. kand., pankinjoht., Hki, ON.
Nyqvist, G. G., hammaslääk., Parainen, s 97, li 31, vm, P.
Nyström, A. N., merikapt., Tku, s 87, li 25, 6˚, JP.
Nyström, B. A., lääk. ja kir. tri, Hki, s 89, li 24, 6˚, JP.
Nyström, R. M., vak.virk., Hki, s 85, li 27, 3˚, A.
Nyström, T. W., ins., Hki, s 83, li 22, mm, SH5.
Nyyssölä, H., 3˚, YO.
Nyyssölä, M., 3˚, YO.
Närvänen, F., 2˚, YO.
Närvänen, J., 3˚, YO.
Närvänen, R. ex M, YS.

Odd, C. G., arkkit., Los-Angeles, s 82, li 24, mm, S.
Oittinen, L., rva, Hki, s 93, R.
Oja, L., 3˚, YO.
Ojansuu, H. V., liikeapul., Kisko, s 97, R.
Oksa, H. E., rva, Hki, s 98, R.
Olander, H. K., lääk. tri, Pori, 3˚, YPh, YPV.
Olander, K. M., rva, Pori, 3˚, YPh, YPV.
Olander, V., rva, Kouvola, R.
Olifirenko, N., rva, Tikkurila, s 99,. R.
Olin, G. R., joht., s 90, li 24, 2˚, A.
Olkio, O., 2˚, YS.
Ollus, J., dipl. ins., Hki, ON.
Olofsson, C. S., varatuom., Hki, s 86, li 25, 6˚, JP.
Olsson, E. V., sanomalehtim., Tku, 1˚, YH.
Olsson, P., puutarha-arkkit., Kauniainen, ON.
Olsson-Sjöberg, A. M., rva, Tku, 1˚, YH.
Otava, L., rva, Kouvola, R.
Owren, Th., kons., Tku, ON, OB.

Paalanen, E. W., arkkit., Hki, s 84, li 25, mm, S.
Paananen, J., varastonhoit., Hki, R.
Paavilainen, T., 3˚, YS.
Pacius, L., pankinjoht., Hki, ON.
Pajari, T. K., joht., Hki, s 86, li 22, mm, S.
Pajunen, A. L., kirj. pit., Hki, s 96, R.
Pajunen, K. V., opett., Lieksa, s 02, R.
Pajunen, P. T., joht., J:kylä, s 98, R.
Palmgren, C., kaupp., Hki, ON.
Palmgren, J., kons., s 74, li 22, mm, P, k 29.
Palmgren, J., varatuom., Hki, ON.
Paloheimo, A. H., varatuom., pääkons., Hki, s 88, li 22, mm, S.
Paloheimo, E., rva, Hki, 3˚, YV.
Paloheimo, K. A., fil. tri, toim. joht., Hki, s 62, li 22, mm, S.
Paloheimo, T., konttoristi, Hki, 30˚, YV.
Partanen, J. E., yliopp., Hki, s 06, R.
Paulsen, P. L. J., liikem., Vaasa, OW.
Pehrson, R. D., ins., Hki, s 72, li 23, 8˚, JP.
Pehrsson, E. R., tait., Tku, 3˚, YH.
Peitsa, E. T., rva, Hki, s 90, R.
Pelkkikangas, G. W., ins., Hki, s 88, li 29, mm, S.
Pelkonen, R. E., ylikasööri, L:ranta, s 67, li 27, mm, S.
Peltola, M., rva, Hki, 3˚, YK.
Pentzin, L., joht., Hki, s 85, li 24, mm, S.
Perret, H., rva, Hki, 3˚, Y8.
Persson, E. S., ins., Hki, s 87, li 30, 1˚, A.
Perttunen, M. A., myym. hoit., Oulu, s 88, R.
Pesola, M., piirust., Tre, 18˚, YK.
Pesonen, L., rva, Tre, 3˚, YK.
Pethman, A. A., kirjanpain., Vaasa, OW.
Pettersson, G. W., kultaseppä, s 70, li 23, mm, P, k 28.
Pettersson, H. H., nti, Tku, 3˚, YH.
Pettersson, R., ins., Tku, s 01, li 30, mm, P.
Pfaler, C. S. von, fil. maist., Hki, s 88, li 29, 2˚, A.
Pihlajamäki, H., näyttelijätär, Hki, s 66, R.
Pihlasviita, L. M., rva, Joutseno, s 92, R.
Pihra, G., YI.
Pikkarainen, A., konttoristi, Oulu, 1˚, YSP.
Pikoff, E., kontt. pääll., Hki, ON.
Podufenko, P. M., luutn., Hki, s 94, li 30, 1˚, A.
Pohja, M. L., rva, Makslahti, s 88, R.
Pohjanmies, A. M., rva, J:kylä, s 03, R.
Pohjanmies, J. J. A., sävelt., J:kylä; s 93, R.
Pohjanpalo, A. S., dipl. ins., Hki, s 74, li 24, mm, S.
Pohjanpalo, S., ins., Kokkola, s 87, li 27, mm, S.
Polin, J. B. A., joht., Kuusankoski, s 69, li 29, 3˚, A.
Pore, U. J., fil. maist., Hki, s 05, R.
Pousette, H., kontt. apul., Hki, ON.
Poutiainen, A., hammaslääk., Oulu, 3˚, YSP.
Poutiainen, E., joht., Hki, s 95, li 28, mm, T.
Poutiainen, V., varatuom., Oulu, 3°, YSP.
Procope, Hj. J. F., minist., Hki, s 89, li 22, mm, S.
Pulkkinen, A., fil. maist., Hki, s 80, li 26, mm, S.
Puranen, A-I., voim. opett., H:linna, s 00, R.
Puranen, S. A., isänn., Hki, s 89, li 30, mm, S.
Purhonen, O. A., ev., luutn., Tre, s 95, li 28, mm, T.
Putkinen, Y., ins., Hki, s 78, li 22, mm, S.
Putkonen, M. B., talousopett., Hki, s 95, R.
Puuperä, S., 3˚, YO.
Puuperä, Y., 3˚, YO.
Puustinen, A. I., ins., toim. joht., Hki, s 84, li 28, mm, S.
Pylkkänen, S., 3˚, YO.
Päiviö, J., maalari, Hki, 1˚, YV.
Pälve, R. J., rva, J:kylä, R.
Pärnänen, E., joht., L:ranta, s 83, li 26, mm, S.
Pätynen, G., kontt. pääll, Hki, s 90, li 30, mm, PJ.
Pääkkönen, H., 3˚, YS.
Pöysälä, U. V., dipl. ins., Hki, s 92, li 28, mm, S.
Pöytinen, M. M., nti, Hki, s 82, R.

Rahm, A. I., lääk. lis., Hki, s 88, li 25, mm, S.
Rainio, L. A., joht., Hki, s 80, li 29, mm, PJ.
Raipala, J., tilanomist., Hämeenkyrö, s 79, li 22, mm, T.
Rajala, J. V., vartiopääll, Hki, s 76, li 23, mm, S.
Rajala, L. E., nti, J:kylä, s 01, R.
Ramsay, A., fil. tri, Espoo, s 59, li 23, 8˚, JP.
Ramsay, C. G. W., ins., Kuusankoski, s 85, li 24, 6˚, JP.
Ramstedt, D., konttoristi, Hki, 3˚, YQ, YA.
Rantakari, K. N., fil. maist., Hki, s 77, li 22, mm, S.
Rantanen, V. E., työm., J:kylä, s 95, R.
Rantaniemi, V., ins., Tre, 3˚, YK.
Rasmussen, K. J., lennätinvirk., Hki, s 92, li 31, mm, SH5.
Rastas, Y. A., varatuom., Hki, s 97, li 23, mm, S.
Rauhala, H. S., rva, Hki, s 83, R.
Rautapää, H. V., kork. hall. oik. presid., s 74, li 22, mm, S, k 22.
Rautiainen, A., maalari, Hki, 2˚, YV.
Rautiainen, B., rva, Hki, s 87, R.
Rautjoki, V., työm., Käpylä, s 08, R.
Rauvala, E., rva, Tre, 3˚, YK.
Rauvala, P., ins., Tre, 3˚, YK.
Rehnström, V., isänn., Vaasa.
Reijo, T. V., korityöntek., Tienhaara, s 96, R.
Reijonen, A., nti, Hki, s 97, R.
Reijonen, T., nti, Hki, s 04, R.
Reinholm, F., ins., Mouhijärvi, s 69, li 23, mm, T.
Renberg, I., joht., Hki, ON.
Renholm, G. R., isänn., Hki, s. 95, li 31, 1˚, A.
Repetzky, W., osastopääll., Hki, ON.
Reuolof, M. von, rva, Hki, s 91, R.
Reuter, O., opisk., Hki, ON.
Rimppi, L. I., rva, Hki, s 91, R.
Rimppi, Y. V., konttoristi, Hki, s 88, R.
Rinne, K. J., jääk. luutn., teht. edust., Hki, s 94, li 26, mm, T.
Riska, V. S., liikem., Hki, s 95, li 29 mm, SH5.
Riska, W., lakit. kand., Hki, ON.
Risku, W. F. S., toim. joht., Hki, s 92, li 22, mm, S.
Rissanen, A., joht., Hki, s 77, R.
Ritala, K. B., kaupp., Pori, s 68, li 24, mm, T.
Roering, G. V., ins., Hki, s 74, li 25, 6˚, JP.
Roiha, A. M., rva, Vri, s 82, R.
Ronkainen, H. L., nti, Hki, s 88, R.
Roos, A. M., ins., Vri, s 91, li 23, mm, S.
Rosberg, J., dipl. ins., Hki, ON.
Rosberg, M. J., joht., Pori, s 93, li 27, mm, T.
Rosenberg, A., talonomist., Hki, ON.
Rosenberg, A., agronoomi, Vaasa, OW.
Rosenlew, F. V., prokuristi, Pori, s 99, li 29, 1˚, A.
Rosqvist, A., varatuom. Hki, ON.
Rosqvist, J. R., lääk. lis., Porvoo, s 91, li 24, 6˚, JP.
Rothberg, J. T., pankinjoht., Maarianhamina, s 84, li 22, mm, S.
Rotkirch, E., varatuom., Hki, s 83, li 27, 3˚, A.
Rousti, K. J., rak. mest., s 65, li 24, mm, S, k 30.
Rundt, J., siht., Leppävaara, ON.
Runeberg, Hj. J., fil. tri, Hki, s 74, li 26, 7˚, JP.
Ruotsalainen, A., tri, Hki, s 77, R.
Ruotsalainen, T., rva, Hki, R.
Ruukki, A., 3˚, YS.
Ruuskanen, H., rva, Lohja, 3˚, YV.
Ruusten, E., pianonsoitonopett., Hki, s 97, R.
Ruusu, A. N., nti, Imatra, s 94, R.
Rydeberg, C. O. F., ev. luutn., Falun, s 79, li 24, 3˚, A.
Ryti, R. H., lakit. kand., pankinjoht., Hki, s 89, li 24, mm, S.
Rytkönen, A., 2˚, YO.
Räikkönen, S. E., oopp. laul., Hki, s 96, li 28, mm, PJ.
Räisänen, A., kontt. pääll., Hki, s 90, R.
Räsänen, R. A., joht., Hki, s 98, li 22, mm, S.
Röneholm, A. J., joht, Hki, s 84, li 24, 1˚, A.
Rönngren, C. H., merikapt., Hki, s 75, li 25, 6˚, JP.
Rönnholm, R. R., ins., s 73, li 23, mm, S, k 25.
Röst, I. A., rva, Hki, s 92, R.

Saarelainen, J., asioitsija, Lieksa, s 54, R.
Saarelainen, J. V., asioitsija, Lieksa, s 86, R.
Saari, A. M., rva, J:kylä, R.
Saari, L. J., ev. luutn., s 93, li 28, mm, S, k 31.
Saari, P., työm., Lieksa, s 89, R.
Saari, S. A., teht., Hämeenkyrö, s 74, li 24, mm, T.
Saarinen, G. E., prof., Birmingham, s 73, li 23, mm, S.
Saarinen, H. A., hra, Leppävaara, s 03, R.
Saario, K. K., rva, Tre, s 91, R.
Saarivirta, N. R., dipl. ins., Hki, s 98, li 28, mm, S.
Saarnio, S., rva, Hki, 3˚, YV.
Saarto, M., nti, Tku, s 99, R.
Saastamoinen, A. H., minist, Lontoo, s 86, li 22, mm, S, k 32.
Saastamoinen, I., rva, Kylänlahti, R.
Saastamoinen, O. H., liikkeenjoht., Kuopio, s 95, li 28, mm, S.
Saha, I., joht., Pori, s 90, li 25, mm, T.
Sahala, H., nti, Hki, s 91, R.
Sahlberg, T., pankinjoht., s 69, A, k 25.
Sahlstein, A., konekirj., Hki, 1˚, YV.
Sairanen, E., 3˚, YS.
Sairanen, L., postivirk., Hki, s 88, R.
Sairanen, T., 3˚, YS.
Salakari, P., puuseppä, Hki, s 86, R.
Salenius, O. A. W., kaupp., Tku, s 74, li 23, mm, P.
Salingre, E. G. W., lääk. kand., Hki, s 03, li 27, 6˚, JP.
Salingre, G. V., varakons., Hki, s 02, li 24, 6˚, JP.
Salingre, G. V., fil. maist., Hki, s 73, li 13, 10˚, JP.
Salingre, S. A., hammaslääk., Hki, s 82, li 12, 9˚, JP.
Sallinen, O., nti, Hki, s 83, R.
Salminen, B. E., rva, Tku, s 02, R.
Salo, O., rva, Lahti, 30˚, YV, YO.
Salonen, E., opett., Vri, R.
Salonen, H., 2˚, YO.
Salonen, M., rva, Lahti, s 77, R.
Salonen, T., 3˚, YO.
Salovaara, H., 3˚, YO.
Salovaara, O., 3˚, YO.
Salovius, S. E., nti, Hki, s 87, R.
Salven, K. V., joht., Hki, s 81, li 30, 1˚, A.
Sandberg, F. Th., kaupp., Hki, ON.
Sandelin, E. F., hammaslääk., Hki, s 72, li 25, 6˚, JP.
Sandholm, K. V., merikapt., Vri, s 90, li 29, 2˚, A.
Sankulla, U., varatuom., Hki, ON.
Sandqvist., G. A., liikem., Hki, ON.
Sandqvist, O. A. J., toim. joht., s 76, li 27, mm, SH5, k 31.
Sandström, O. N., joht., Hki, s 77, li 23, 6˚, JP.
Sario, S., fil. maist., Hki, s 74, li 22, mm, S.
Sario, V., kons., toim. joht., Vri, s 88, li 25, mm, S.
Sarpio, U. R., myyntipääll., Tre, s 90, li 31, om, T.
Saukkonen, V., kirjaaja, Oulu, 3˚, YSP.
Sawela, G. E., hammaslääk., Hki, s 91, li 23, 7˚, JP.
Savio, J., joht., Hki, s 99, R.
Savo, A. H., nti, Aura, s 88, R.
Savolainen, E., hra, Uimaharju, R.
Savolainen, E., työm., Kaltimo, s 01, R.
Savolainen, K., kultaseppä, Kuopio, 1˚, YSP.
Savonius, S. J., arkkit., Kauniainen, s 84, li 29, 2˚, A.
Sauro, O., joht., Tre, s 89, li 30, mm, T.
Schalin, L. M., maj., Hki, s 95, li 26, 3˚, A.
Schalin, S. R., ins., Hki, s 92, li 25, 1˚, A.
Schalin, Z. T., tait., Tku, s 82, li 29, 2˚, A, SH.
Schauman, E. B. B., ev. luutn., Hki, s 95, li 26, 2˚, A.
Scheffner, L., nti, Tikkurila, s 77, R.
Schklowsky, A., ins., Haaga, s 77, R.
Schklowsky, M., rva, Haaga, s 88, R.
Schmidt, O. F., ins., Hki, s 86, li 30, 1˚, A.
Schoultz, E. S. von, nti, Oslo, s 06, R.
Schultz, G. A., ins., Jepua, s 83, li 28, 1˚, A.
Schumacher, V. A., tehtailija, Hki, s 72, li 26, 6˚, JP.
Schummer, E. K. von, lääk. tri, Kuopio, s 70, li 27, 1˚, A.
Segerberg, G. E., lääk. lis., Vaasa, s 95, li 27, 2˚, A, OW.
Seidenschnur, C., kons., Hki, ON.
Seilo, M. A., oopp. laul., Hki, s 03, R.
Selenius, K. A., joht., Tku, s 78, li 23, mm, P.
Sellberg, P., varakons., s 81, A, k 29.
Serenius, C. L., joht., s 78, li 25, 6˚, JP.
Serlachius, E. J., varatuom., Hki, s 84, li 25, 6˚, JP.
Sewon, G., apteekk., Hki, s 77, li 24, 7˚, JP.
Shaw, W. S., joht., Hki, s 96, li 31, vm, PJ.
Sibelius, J. J. prof., sävelt., Järvenpää, s 65, li 22, mm, S.
Sidorow, G., pankinjoht., A, k.
Siivonen, L., rva, Lempäälä, YP.
Silander, H., rva, Hki, 3˚, YA, YPh.
Silander, H., ins., Hki, ON.
Silander, J. T., ins., Hki, s 85, li 23, 7˚, JP.
Silander, O., leipuri, Hki, 3˚, YV.
Silander, S. S., dipl. ins., Pori, s 91, li 27, 2˚, A.
Silfverhjelm, G. A., maj., s 72, li 24, 1˚, A.
Silvan, L. Th., ins., Loimaa, s 91, li 26, mm, P.
Similä, M. I., kapellimest., Hki, s 98, li 24, mm, S.
Similä, Y. N., toim. joht., Hki, s 84, li 24, mm, S.
Simola, L. K., joht., Hki, s 91, li 23, mm, T.
Simola, T., opisk., Kuusankoski, R.
Simola, U., maanvilj., Kuusankoski, R.
Simonen, S., konttoristi, Pori, 1˚, YPV.
Simpanen, J., kultaseppä, Hki, 3˚, YV.
Sipilä, K., kaupp., Vri, R.
Sipilä-Nummi, A. S., rva, Hki, s 88, R.
Sippo, I., 2˚, YO.
Siren, H., liikem., Vaasa, OW.
Siren, Hj., rak. mest., Pori, OW.
Sirviö, J., konemest., Oulu, 2˚, YSP.
Siven, G. A., hammaslääk., Hki, s 81, li 30, 1˚, A.
Sjöblom, O. E., agronoomi, Espoo, s 79, li 25, 3˚, A.
Sjögren, A. G., prokuristi, Tku, s 86, li 26, 3˚, A, SH.
Sjöholm, V., varatuom., Hki, ON.
Skrifvars, G., kapt., Vaasa, OW.
Sladey, P. A., kapt., ins., Vancouver, s 92, li 26, mm. S.
Slotte, C. R., maalari, Hki, s 78, li 25, 7˚, JP.
Smedberg, F., kontt. pääll., Hki, ON.
Smith, C. A., kontt. pääll., Hki, s 95, li 27, 3˚, A.
Smith, C. N., joht., Oulu, s 77, li 24, 2˚, A.
Snellman, A., YI.
Snellman, A. V., joht., Hki, s 76, li 23, 7˚, JP.
Snellman, T., YI.
Snellman, Y. H., joht., Hki, s 88, li 23, mm, S.
Sohlman, H. S., nti, Hki, s 87, R.
Sohlstedt, A-L., rva, Kauhajoki, s 77, R.
Soikkeli, I., YS, kats. eronn. LK 61-63 mom.
Soikkeli, Ilma, YS, kats. eronn. LK 61-63 mom.
Soini, A. V., rahast. hoit., Rauma, s 71, li 23, mm, S.
Soinivaara, T. S., nti, Hki, s 90, R.
Sola, J. V., oopp. laul., Hki, s 83, li 23, mm, PJ.
Soldan, A. L., tait., Hki, s 70, R.
Soldan, J. F., postieksp., Hki, s 78, R.
Solin, K. I., ins., tekn. joht., Pietarsaari, s 89, li 29, mm, PJ.
Solitander, K. A. W., ins., pääkons., Hki, s 78, li 22, mm, S.
Sonck, J., tri, New-York, 30-33˚, YA, YPH, YO.
Sonne, M., opett., Hki, YPh.
Sopanen, E. R., arkist. hoit., Hki, s 93, li 27, mm, S.
Sorila, A., kunnankirj., Nokia, 2˚, YK.
Sorvari, E., 1˚, YO.
Sourander, G., ins., Hki, ON.
Sovero, V., kauppaneuv., Hki, s 76, li 31, vm, PJ.
Spolander, T. H., dipl. ins., Tku, s 99, li 26, mm, S.
Stackelberg, B. R. Hj., vapaaherra, maj., L:ranta, s 99, li 28, 2˚, A.
Stafsen, L., joht., s 81, A, k 30.
Stalins, V. E., kansak. opett., Hki, 18˚, YPh.
Stark, L., eversti, Suomenlinna, s 90, li 29, mm, PJ.
Steenstrup, H. M. T., varakons., Vaasa, s 82, li 25, 6˚, JP.
Stenberg, R. B., ins., Hki, ON.
Stenbäck, A., koneenhoit., J:kylä, s 81, R.
Stenbäck, A. O., kirjaltaja, J:kylä, s 05, R.
Stenbäck, T. S., rva, J:kylä, s 85, R.
Stenman, G. H., taidekaupp., Tukholma, s 88, li 30, 1˚, A, R.
Stigzelius, L. E., asessori, Hki, s 66, li 13, 9˚, JP.
Stigzelius, L. V. B., isänn., Hki, s 92, li 23, 7˚, JP.
Stjernschantz, T., fil. tri, Hki, s 82, li 23, 7˚, JP.
Stoor, T. V., dipl. ins., Hki, s 88, li 29, 2˚, A.
Stormåns, G., opett., Oulunkylä, ON.
Streng, V., merikapt., Tku, s 78, li 26, 3˚, A, SH.
Streubel, K. G. H. A., joht., s 87, li 28, 2˚, A.
Ström, E., satamakapt., Kotka, s 82, R.
Ström, G. V., dipl. ins., Hki, s 84, li 28, 3˚, A.
Ström, G. F., joht., Hki, s 81, li 22, mm, SH5.
Ström, K., hra, Hki, R.
Ståhle, B. T., ins., Kajaani, s 78, li 29, mm, PJ.
Sucksdorff, E. V., merikapt., Hki, s 70, li 24, 3˚, A.
Suhonen, Hj., 18˚, YS.
Suhonen, O. H., rva, Hki, s 79, R.
Suikkanen, K. F., liikem., Hki, s 84, R.
Suikkanen, M., rva, Hki, s 87, R.
Sulin, S. L., rva, Kouvola, s 91, R.
Sumelius, J., liikem., Hki, ON.
Sumelius, Å., tark., Hki, ON.
Sund, K., rva, Hki, 3˚, YV.
Sundblad, T. O., joht., Hki, s 95, li 26, 3˚, A.
Sundel, B. G., kons., Tku, s 86, li 24, 7˚, JP, SH.
Sundgren, E., dipl. kemianins., Hki, ON.
Sundholm, V. A., prokuristi, Hki, s 90, li 24, 2˚, A.
Sundin, G. B., porkuristi, Hki, s 96, li 28, 2˚, A.
Sundman, J. V., hammaslääk., Hki, s 88, li 27, 3˚, A.
Sundqvist, E., toim., Vaasa, OW.
Sundqvist, E., rva, Canada, 3˚, YA.
Sundqvist, J. K., yliopp., Hki, s 09, R.
Sundström, A. E., kaupp., Hki, s 61, li 23, 8˚, JP.
Sundström, P. J., joht., Tre, s 93, li 29, mm, T.
Suolahti, E. E. W., lääk. ja kir. tri, Hki, s 79, li 22, mm, S.
Sutcliffe, W., ins., Hki, s 62, li 27, mm, S.
Sutinen, A. S., nti, Tre, s 95, R.
Suvanto, J. K., joht., Tre, s 78, li 23, mm, T.
Suvela, O., taiteilija, Hki, 2˚, YV.
Suvela, V., tait., Hki, 1˚, YV.
Svanberg, H. E. E., toim., kirj., Hki, s 96, li 28, mm, PJ.
Svanljung, A. V., joht., Vaasa, s 77, li 29, 1˚, A.
Svedlin, B., ins., Hki, ON.
Svensson, A. J., ev. luutn., Varsova, s 92, li 30, vm, S.
Svensson, K. E., liikem., Hki, ON.
Syrehn, K. J., puuseppä, Hki, s 81, li 27, 3˚, A.
Syrjämäki, B. E., nti, Porvoo, s 79, R.
Syväoja, H., kirjaltaja, Hki, 1˚, YV.
Särkkä, A., rva, Pakinkylä, s 83, R.
Särkkä, H., rva, Hki, s 91, R.
Särkkä, V., sähköm., Hki, s 89, R.
Söderholm, E., rva, Hki, s 66, R.
Söderholm, I., nti, Hki, s 05, R.
Söderlund, M. C., nti, Hki, s 98, R.
Söderlund, S. E., rva, J:kylä, s 74, R.
Södermann, A. G. A., maj., s 75, li 25, mm, P, k 28.
Söderström, B. L., jääk. maj., Hki, s 96, li 29, 2˚, A.
Söderström, H. E., toim., Hki, ON.

Tainio, T J., joht., Hki, s 83, li 23, mm, S.
Tainio, Y., nimismies, Hämeenkyrö, s 89, li 22, mm, T.
Taitonen, K. E., fil. maist., Hki, s 82, R.
Taivainen, A., teht. edust., Tre, s 89, li 29, mm, T.
Takkula, K. E. W., kapt., Riihimäki, s 00, li 27, mm, S.
Takkula, K. Y. I., ev. luutn., Parisi, s 99, li 27, mm, S.
Takolander, G. A., pankinjoht., Hki, s 80, li 28, 3˚, A.
Tallberg, B., joht., Hki, s 83, li 24, 7˚, JP.
Tallgren, B. N., kamr., Hki, s 80, li 26, 3˚, A.
Tallqvist, T. W., prof., s 71, A, k 27.
Talvela, P. J., eversti, Hki, s 97, li 29, mm, S.
Talviala, J. F., pormestari, Tre, s 84, li 23, mm, T.
Tammisalo, E. S., lääk. tri, Hki, s 92, li 27, 3˚, A.
Tammisto, L. A., ins., Kymi, s 96, li 31, om, S.
Tarjanne, T., fil. mais., Hki, s 93, li 28, mm, S.
Tarkka, P., luutn., Austraalia, 3˚, YK.
Taskinen, M., taidemaal., Vri, s 95, R.
Teeriaho, L., nti, s 99, R.
Tegengren, E., kirjakaupp., Hki, ON.
Teir, F., pankinjoht., Kokkola, OW.
Teittinen, S., 3˚, YO.
Telenius, R., konttoristi, Tku, 18˚, YH.
Telenius, S., konttoristi, 30˚, YH.
Tengström, G. M., joht., Hki, ON.
Tengström, O. A., teatterinjoht., Tku, s 87, li 30, 1˚, A, SH.
Tenhunen, A. A., 3˚, YS.
Tennberg, K. G., pankinjoht., Vaasa, s 88, li 30, 1˚, A.
Terenius, S., 3˚ YO.
Tervo, E., joht., Tre, s 81, li 23, mm, T.
Thesleff, E. T., yliopp., Hki, s 09, R.
Thesleff, K. M., rva, Hki, s 81, R.
Thesleff, K. M., nti, s 10, R.
Thesleff, V., agronoomi, Hki, s 71, R.
Thoren, O., joht., s 78, A, k 28.
Thorn, R. F., pankinjoht., Hki, s 84, li 27, 6˚, JP.
Thorsen, T., osastopääll., Hki, s 95, li 27, 3˚, A.
Thorvall, P., dipl. ins., Hki, s 88, li 25, 6˚, JP.
Tiainen, A., hallikaupp., Vri, R.
Tiainen, O., rautat., virk., Vri, R.
Tiderman, J. F., siht., Kulosaari, s 88, li 31, mm, SH5.
Tiderman, O. F. G., kamr., Hki, s 96, li 26, 1˚, A.
Tiedeman, J., 3˚, YS.
Tigerstedt, G., kuvanveist., Hki, 3˚, YPh.
Tigerstedt, S. V. G., hammaslääk., Hki, 18˚, YPh, Y8.
Tiivola, F., nti, Hki, R.
Tikka, V., joht., Hki, s 73, li 24, mm, S.
Tillander, A. T., virv. juom. teht., Hki, s 70, li 25, 7˚, JP.
Tillman, A. E., kaupp., Iso-Pellinki, s 81, li 26, 3˚, A.
Tirkkonen, J., maalari, Hki, R.
Tilli, S, 3˚, YS.
Tillo, V., tait., rva, Hki, 3˚, YPh, Y8.
Toivanen, J. E., nahkuri, Lieksa, R.
Toivanen, L. A., rva, Lieksa, s 83, R.
Toivonen, H., 1˚, YO.
Toivonen, H. S., rva, Puistola, s 88, R.
Toivonen, V., pienvilj., Puistola, s 83, R.
Tojkander, E., rva, Närpiö, 1˚, YA.
Toll, K. G. C., joht., Tukholma, s 85, li 26, 1˚, A.
Tollander, T., ins., Tku, s 95, li 25, 6˚, JP, SH.
Tollet, M., tullivirkam., Hki, s 83, li 29, mm, SH5.
Tolvanen, A., fil. maist., Hki, s 86, R.
Tolvanen, H., YI.
Tolvanen, T., rva, Hki, s 83, R.
Tolvanen, T. M., rva, Hki, s 87, R.
Tomminen, A., sairaanhoit., Pori, 3˚, YPV.
Tompuri, A. S., rva, Hki, s 82, R.
Topelius, G. L., hovineuvos, tilanomist., A, k.
Topelius, G. L., fil. maist., Hki, s 87, li 23, 7˚, JP.
Torvinen, I., konttoristi, Hki, 3˚, YA.
Tourunen, R., kirjatyönt., Hki, 2˚, YV.
Troil, E. V. S. von, vapaaherra, Vaasa, s 65, li 29, 2˚, A.
Troil, U. W. S. von, ev. luutn., Tku, s 61, li 27, 6˚, JP, SH.
Troil, W. W. A. von, vapaaherra, Hki, s 63, li 27, 6˚, JP.
Tuhka, A., tait., Hki, 1˚, YV.
Tukiainen, S., konttoristi, Hki, s 03, R.
Tulenheimo, O. E., varatuom., Tku, s 91, li 25, mm, P.
Tuokkola, J. E., ins., toim. joht., Hki, s 82, li 14, mm S.
Tuominen, H., pankkivirk., Hki, R.
Tuominen, H., rva, Hki, 2˚, YA.
Tuomola, A. A., joht., s 90, li 24, mm, S, k 28.
Tuovinen, I. A., fil. kand., Hki, s 05, R.
Turunen, O. A., toim. joht., Hki, s 88, li 31, vm, PJ.
Tähtinen, I., rva, Tre, s 97, R.
Tähtinen, K. J., rak. mest., Tku, s 94, li 29, mm, P.
Törmänen, E., joht., Lahti, s 87, li 29, 1˚, A.
Törne, P. O., prof., Tku, ON, OB.
Törnroos, K. A., joht., Hki, s 86, li 29, 2˚, A.
Törnudd, A. S., pankinjoht., Hki, s 66, li 28, 3˚, A.
Törnvall, V. N., apteekkari, s 59, li 22, mm, T, k 31.
Törrönen, H., rva, Hki, s 80, R.
Tötterman, U., lääkäri, Hki, ON.

Udd, F. W., joht., Hki, ON.
Uggla, G., rva, Hki, s 79, R.
Uggla, N. D. S., rva, Hki, s 67, R.
Uimonen, A., rva, Hki, s 91, R.
Ullner, K. L. L., joht. s 77, li 23, mm, S, k 29.
Ullrich, A. H., teht., Hki, s 67, li 04, 9˚, JP.
Urho, A., nti, Hki, s 03, R.
Urnberg, M., lennätinvirk., Hki, s 89, li 30, mm, PJ.
Utriainen, A., opett., Järvenpää, R.
Utriainen, H., opett., Kaipiainen, s 89, R.
Uunila, C. A., fil. maist., joht., Kokkola, s 87, li 26, mm, S.
Uusikylä, K. A. E., joht., Hki, s 84, li 28, mm, PJ.
Uusimäki, J. J., teht. edust., Tku, s 86, li 29, mm, PJ.

Wager, C. A., joht., Johannes, s 94, li 28, 2˚, A.
Wahlbäck, I., joht., Vaasa, OW.
Wahlfors, W. R., pankinjoht., Hki, s 77, li 22, mm, SH5.
Vahtera, A., työm., Vri, 1˚, YP.
Vainio, A., apul. joht., J:kylä, s 87, R.
Vainio, F. E., rva, J:kylä, s 94, R.
Vainio, T., varatuom., Hki, 2˚, YA.
Walkama, W. R., proviisori, s 80, li 23, mm, S, k 28.
Walker, H. A., joht., Vri, s 87, li 27, mm, S.
Wallden, B., kirjakaupp., Hki, ON.
Wallden, J. S., ev. luutn., Hki, s 94, li 27, mm, S.
Walle, D. F., lääket. lis., Kuopio, s 88, li 28, mm, S.
Vallenius, E. V., prokuristi, Hki, s 95, li 26, 3˚, A.
Wallin, E. A., joht., Hki, s 77, li 25, mm, S.
Wallin, G. M., toim. joht., Hki, s 84, li 28, mm, PJ.
Wallin, H. G., liikem., Hki, s 98, Ii 28, mm, PJ.
Wallin, J. A., proviisori, joht., Riihimäki, s 77, li 28, mm, PJ.
Vallin, M., rva, Hki, 3˚, YV.
Wallin, V., rva, Heinlahti, R.
Vallin, V., latoja, Hki, 2˚, YV.
Wallstens, R., konttoristi, Hki, 3˚, YQ, YPh.
Valvanne, E., rva, Hki, 32˚, YV, YQ.
Wanqvist, V., past., Tku, 3˚, YH.
Varelius, L. E. E., nti, Hki, s 02, R.
Warheenmaa, V. S., pankin prokuristi, Hki, s 88, li 22, mm, S.
Varmavuori, A. M., nti, Hki, s 92, R.
Vasama, N., nti, Tku, s 91, R.
Vasastjerna, N., arkkitehti, Hki, ON.
Vasström, E. W., tait., Hki, s 87, li 24, 7˚, JP.
Weckman, K. G., kamr., Hki, s 69, li 28, 2˚, A.
Wegelius, V., tullivirkam., Vaasa, 2˚, YPV.
Weissenberg, E., rva, Hki, s 73, R.
Velroos, G., rak. mest., Hki, ON.
Welroos, M., varatuom., Porvoo, ON.
Weman, G. W., joht., Hki, s 80, li 26, 6˚, JP.
Wendt, G. von, prof., Hki, ON.
Wennonen, W., apteekk., s 80, Ii 25, mm. S, k 31.
Vesa, T., valok., Kouvola, s 88, R.
Vesanto, K. R., liikem., Hki, s 82, R.
Vesenterä, A., fil. maist., Hki, 3˚, YV.
Wessman, V. M., nti, Hki, s 69, R.
Westberg, E., opett., Vaasa, OW.
Vestberg, S., nti, Hki, s 79, R.
Westerholm, K. G. A., kontt. joht., Hki, s 86, li 23, 7˚, JP.
Westerholm, K. U. A., joht., Hki, s 77, li 20, 8˚, JP.
Westerlund, A., dipl. ins., Hki, ON.
Westling., G. Ö. G., fil. maist., Hki, s 82, li 25, 6˚, JP.
Westling, O. B., ins., Hki, s 85, li 28, 2˚, A.
Westman, C. S., dipl. ins., Vaasa, s 84, li 28, 3˚, A.
Wettenhovi-Aspa, S., tait., Karjalohja, s 70, li 22, mm, S.
Wetterstrand, C. J. L., lääk., Hki, s 71, li 25, 6˚, JP.
Wetterstrand, G., kaupp., s 77, A, k 28.
Wetterstrand, G. A., lääk. ja kir. tri, Hki, s 74, li 26, 6˚, JP.
Wetterstrand, H., maanvilj., Kaalamo, s 02, R.
Wichman, G. G., kapt., Hki, s 98, li 27, 3˚, A.
Wichman, K. E., kamr., s 80, li 24, 2˚, A.
Vicken, C. A. von, joht., Pori, s 88, li 25, 3˚, A.
Vickman, E. E., nti, J:kylä, R.
Wickström, F. A., preparaattori, Hki, s 97, li 27, 3˚, A.
Wickström, H. D., piirt., Hki, 18˚, YPh.
Wickström, J., ins., Vaasa, OW.
Videnius, E., rva, Hki, s 65, R.
Vieronen, G., rva, Hki, s 97, R.
Vieronen, O., viilaaja, Hki, s 93, R.
Viik, M., rva, Hki, s 77, R.
Viik, P. I., nti, Hki, s 05, R.
Viitanen, A., rva, Hki, R.
Viitanen, F. O., valtuust. siht., Pori, s 81, li 30, mm, T.
Viitanen, P. T., lakit. kand., Tku, s 93, li 29, mm, P.
Wikeström, E. O., prokuristi, Tku, s 98, li 26, 3˚, A, SH.
Wikeström, N. T., liikem., Tku, s 03, li 29, 2˚, A, SH.
Wiklund, A. E., fil. maist., agron., Askainen, s 96, li 30, mm, P.
Wiklund, A. V., kauppaneuv., Tku, s 72, li 24, 7˚, JP, SH.
Wiklund, K. H. A., joht., Tku, s 00, li 30, mm, P.
Wikman, F., ins., Vaasa, OW.
Wikman, K. V., varatuom., Hki, s 83, li 24, mm, S.
Wikström, F. L. A., varatuom., Hki, s 80, li 25, 6˚, JP.
Wilen, A. A., joht., Kerkkoo, s 80, li 28, 3˚, A.
Wilen, A. J., teht. omist., Tku, s 69, li 28, mm, P.
Wilen, K. A., joht., kons., Oulu, s 94, li 27, mm, S.
Wilen, K., liikem., Tku, s 05, li 30, mm, P.
Viljanen, O. J. A., arkkit., Hki, s 80, li 22, mm, PJ.
Viljanen, V. M. J., ins., Hki, s 74, li 22, mm, S.
Wilkko, W. J., prokur., Hki, s 94, li 28, mm, S.
Willgren, V. R., kontt. pääll., kons., Hanko, s 78, li 25, mm, S.
Willman, H.. E. R., konttoristi, Tku, s 97, li 23, mm, P.
Willman, R., rak. mest., Kauniainen, ON.
Willstedt, V. W., joht., Hki, s 81, li 23, mm, S.
Wilson, E., YI.
Wilson, J., sahanomist., s 73, li 25, mm, S, k 29.
Wilson, T. L., joht., Hki, s 86, li 29, 2˚, A.
Wilson, W. J. B., varakons., Tku, s 80, li 31, 1˚, A.
Winberg, A. A., pankinjoht., Tammisaari, OW.
Winell, C. N., eversti, Kouvola, s 92, li 26, 3˚, A.
Winkvist, H. E., hieroja, U.S.A., 3˚, YPh.
Winter, J. V., pankinjoht., Tku, s 91, li 28, 2˚, A, SH.
Winter, J. V., ins., Kuopio, s 89, li 28, mm, S.
Winter, K. U., fil. maist., reht., Hki, s 77, li 26, mm, PJ.
Virta, L. I., työnjoht., Hki, s 96, R.
Virtanen, E., joht., Pori, s 89, li 26, mm, T.
Virtanen, V. F., kaupp., Oulu, s 98, li 31, om, PJ.
Virtanen, V., kirj., Tre, 3˚, YK.
Visa, L. D., nti, Hki, s 93, R.
Visa, M., ins., Tku, s 96, li 26, mm, P.
Vitikka, T., toim., Hki, 33˚, YQ, YA.
Volanen, V., tilanomist., Etelä-Pirkkala, s 84, li 23, mm, T.
Wolff, H., tilintark., Tku, ON, OB.
Worsoe, J., joht., Hki, s 88, li 27, 3˚, A.
Wrede, E. F., vapaaherra, Hki, s 86, li 23, 6˚, JP.
Wrede, G. O. A., vapaaherra, Hki, s 62, li 24, 3˚, A.
Wrede, H., vapaaherra, ratsumest., s 95, A, k 31.
Wrede, R. F., vapaaherra, Vri, s 82, li 23, 8˚, JP.
Wright, F. von, kauppaneuv., s 63, A, k 30.
Wulff, E. F., joht., Hki, s 88, li 23, 8˚, JP.
Wuori, W. A., eversti, Hki, s 96, li 29, mm, PJ.
Wuorimaa, A. A., minist., Berlin, s 92, li 23, mm, S.
Vuorinen, A., rva, Hki, 1˚, YA.
Wähälä, T. I., teht. edust., Vaasa, s 94, li 27, mm, T.
Väinölä, A., teht. edust., Tre, 3˚, YK.
Völding, F. H. A., joht., s 88, li 25, 2˚, A.
Vöyrynen, I., hieroja, Vri, YP.

Yden, S. G. A., past., Hki, s 91, li 25, 3˚, A.
Ylinen, A., rva, Hki, R.
Ylinen, A., 3˚, YO.
Ylönen, M., opett., Kotka, 3˚, YV.
Yöntilä, A. O. R., fil. maist., lähet. siht., Berlin, s 92, li 23, mm, S.

Zimmerman, K. P., kunn. pormest., Vri, s 76, li 30, vm, S.
Zätterlöf, K. T., dipl. ins., Hki, s 86, li 23, 8˚, JP.

Åkerman, B. A., kenr. luutn., Hki, s 70, li 23, 6˚, JP.
Åkerman, H. K., kenr. maj., Hki, s 69, li 23, 3˚, A.
Åstberg, U. A., joht., Tku, s 83, li 23, mm, P.
Åström, H. E., kauppaneuv., Oulu, s 76, li 24, 6˚, JP.
Åström, H. J., kons., Oulu, s 81, li 27, 3˚, A.
Åström, J. R., joht., Hki, s 71, li 30, 1˚, A.
Åström, L. J., varatuom., pankinjoht., Hki, s 93, li 29, mm, S.
Åström, W. K., ins., Hki, s 80, li 24, 6˚, JP.

Äijälä, K. J., kauppapuutarh., Oulu, s 87, R.

Öhman, A. E., lennätinvirk., Tku, 3˚, YH.
Öhman, G., pankkivirk., Tku, 3˚, YH.
Öhrman, S. A., joht., s 76, A, k 25.
Öist, E. A., prokuristi, Vaasa, OW.
Ölander, R. A., siht., Hki, s 97, li 30, mm, SH5.
Örnhjelm, G. E., apteekk., Vaasa, s 72, li 23, mm, P.
Östberg, R., raatim., Vaasa, OW.
Östman, B. A. V., rak. mest., Hki, s 96, li 28, 3˚, A.
Östman, C. V., ins., Hki, s 99, li 29, mm, SH5.