Gravinskrifter och gravbilderDetta är en länk till bilder! = Länk som visar bilder av gravstenar. En länk utan den färgade rektangeln innehåller listor från begravningsplatsen.

Genealogiska Samfundet i Finland har i sin Årsskrift publicerat gravinskrifter för ca 40 begravningsplatser. Bland dessa finns Pälkjärvi begravningsplats, som efter kriget hamnade på andra sidan gränsen.

Det har även publicerats böcker om begravningsplatser, men dessa behandlar oftast bara stormäns gravar, eller sådana som är av stor konstnärlig betydelse. Under de senaste åren har gravar dokumenterats på finlandssvenskt håll, men inga närmare uppgifter föreligger om detta projekt.

Gravar förstörs av församlingar på grund av ett kortsynt ekonomiskt synsätt. Det finns beklagliga exempel på att gravvårdar har avlägsnats utan att gravinskrifterna har upptecknats eller att gravvårdarna har avfotograferats, trots att kyrkböckerna varit förstörda eller bristfälliga. Under senare år har även gravvårdar välts omkull eller söndrats av utomstående.

I denna spalt publiceras olika gravinskrifter. Ytterligare uppgifter om upptecknandet av dessa och publicering av uppgifterna ges av webmaster@genealogia.fi".

Sökfunktionen
Det går att söka på både efter- och förnamn eller endast den ena av dessa. Observera att sökningen endast gäller gravbilderna. Stora och små bokstäver är ej av betydelse vid sökningen. Om ett namn föregås av ett adelsprefix som von eller af, skall detta skrivas efter själva namnet. Jokertecknet % kan användas för att ersätta en eller flera bokstäver i sökordet.

OBS! En del av länkarna i fönstret till vänster ger ett felmeddelande med äldre versioner av Netscape. Enda sättet att åtgärda felet är att uppdatera webbläsaren till en nyare version.En del förteckningar kan vara lagrade i PDF-format. Klicka på bilden nedan för att ladda ned en läsare för PDF-filer (om du ej från tidagare har programmet Acrobat Reader installerat i din dator).