Sukututkimus-webinaarit

 

Henkikirjojen käyttö sukututkimuksessa

Kurssilla käydään läpi henkikirjojen rakennetta 1600-, 1700-, 1800- ja 1900-luvuilla, tulkitaan käsialoja ja tutustutaan esimerkkien avulla henkikirjojen käyttöön sukututkimuksessa ja maatilahistorian selvittämisessä. 

Webinaarin vetää sukututkimuskouluttaja Ritva Sampio. Osallistumismaksu 55 €. Ilmoittautuminen tästä.


DNA-tulosten käyttö sukututkimuksessa, jatkokurssi

Miten DNA-testin tuloksia tulkitaan ja mitä tietoa niistä voi saada sukututkimukseen? Tarvitaanko lisätestejä ja millaisia testejä? Miten ylläpidän sivuston tietoja? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen DNA-tulosten käyttö sukututkimuksessa -kurssilta ja jatkat tutkimustasi geneettisen suku-tutkimuksen kiehtovassa maailmassa.

Webinaarin vetää sukututkimuskouluttaja Ritva Sampio. Osallistumismaksu 65 €. Ilmoittautuminen tästä.

 

HUOM! Kou­lu­tukset to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Tiedekirja mainos 2016 (Tiedekirjan mainos 180px.png)