Rautalammin rippikirja BIA1 (1704-13)

ESIPUHE

Suuren Pohjansodan aikaisista Rautalammin rippikirjoista on ainoastaan yksi säilynyt nykypäiviin. Kyseessä on vuosien 1704-1713 kirja. Aaron Hoffren oli tuolloin kirkkoherrana.

Sota alkoi vuonna 1700. Alussa se vaikutti Rautalammin seutuun vain suurten sotaväenottojen muodossa ja kasvaneena verorasituksena. Vuodesta 1713 on Rautalampikin sodan melskeissä, tätä aikaa aina Uudenkaupungin rauhaan asti vuonna 1721 kutsutaan myös nimellä "Iso viha".

Kuolleisuus on suuri johtuen sekä sodasta että vuosien 1708-09 huonosta sadosta. Vuoden 1709 kuolleitten kirjan alussa mainitaan, että suurin osa on kuollut nälkään.

Kirkonkirjojen pito katkeaa myös luonnollisista syistä mainituksi ajaksi. Vuodesta 1722 löytyy kirkon historiakirjoja, mutta seuraavat säilyneet rippikirjat ovat vasta vuodelta 1748.

Tähän jää rippikirjojen suhteen 35:n vuoden väli, joka on useimmille tutkijoille ylittämätön este. Varsinkin, kun vuosien 1704-13 kirja on huonokuntoinen ja kirjoitettu osin epäselvällä käsialalla. Kirjaimisto on sitäpaitsi saksalaistyyppistä, mikä sekin osaltaan vaikeuttaa lukemista.

Reunahuomautukset ovat kuitenkin sen ajan rippikirjaksi runsaat ja sukulaisuussuhteet esitetään usein hyvinkin perusteellisesti. Myös monen suvun tulo pitäjään ja lähtö sieltä selviää juuri tästä kirjasta. Nämä vuodethan olivat sodan takia suuren muuttoliikkeen aikaa.

Tutkijalla, joka haluaa täydentää tietojaan tältä ajalta, on käytettävissään syntyneitten, vihittyjen ja kuolleitten luettelot, Suomen Asutuksen Yleisluettelo sekä alkuperäiset verokirjat eli läänintilit. Olemme täydentäneet näitten avulla rippikirjaa tarpeen mukaan.

Joitakin nimiä on jäänyt toistaiseksi selvittämättä, johtuen esimerkiksi mustetahroista tai yliviivauksista. Nämä kohdat on merkitty katkoviivalla tai kysymysmerkillä.

Puhtaaksikirjoitusvaiheessa on nimet käännetty nykykielelle siinä määrin kuin se on ollut mahdollista. Kyläjako on säilytetty sellaisenaan, oheinen kartta esittää kylien ja talojen sijainnit.

Sisällysluettelo on löytämisen helpottamiseksi tehty sekä sukunimi- että kyläkohtaiseksi. Sivunumerot viittaavat a.o. rippikirjan sivunumeroihin, jotka löytyvät ylimmäisinä kunkin talon kohdalta.