Sukututkimuksen käytännesäännöt

Suomen Sukututkimusseura aloitti vuoden 2018 alussa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen käytännesääntö-asiakirjan laatimisen. Asiakirjassa esitetään tietosuoja-asetuksen soveltamisohjeita henkilötietojen käsittelyyn sukututkimuksessa. Käytännesääntöjen laatimiseksi Sukututkimusseura on julkaissut viisi alustavaa linjausta tietosuoja-asetuksen soveltamisesta: 

Milloin henkilötietojen käsittely sukututukimuksessa on laillista? 
Rekisteröidyn oikeudet ja rekisterinpitäjän velvollisuudet
Informointivelvoite sukututkimuksessa 
Henkilötiedot suostumuksella sukupuupalveluun 
Genomitiedon käsittely sukututkimuksessa

Tiedekirja mainos 2016 (Tiedekirjan mainos 180px.png)