Kunnia-, tutkija- ja kirjeenvaihtajajäsenet

Sääntöjen mukaan kevät- ja syyskokous voivat kutsua Seuraan kunnia-, tutkija- ja kirjeenvaihtajajäseniä. Seuran jäsenet voivat tehdä hallitukselle esityksiä uusiksi kunnia-, tutkija- ja kirjeenvaihtajajäseniksi. Esitykset perusteluineen lähetetään Seuran toiminnanjohtajalle.

Kunniajäsenet

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen huomattavasti edistänyt seuran toimintaa tai sen edustamia tutkimusaloja.

 

Tutkijajäsenet

Tutkijajäseneksi Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön, joka on edistänyt Seuran tarkoitusperiä julkaisemalla tieteellistä tutkimuskykyä osoittavia sukutieteellisiä tai henkilöhistoriallisia tutkimuksia. Tutkijajäsenten luku ei saa ylittää kolmeakymmentä.

 

Kirjeenvaihtajajäsenet

Kirjeenvaihtajajäseneksi Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua sukutieteen ja henkilöhistorian alalla ansioituneen ulkomailla vakinaisesti asuvan henkilön.

tiedekirja mainos (mainos 1 - Tiedekirja.png)