Mitä sukututkimus on?

Sukututkimus eli genealogia on sukulaisuussuhteiden selvittämistä ja henkilöhistoriallista tutkimusta, jota voidaan tehdä kahdella eri tavalla: esipolvitutkimusta tai jälkipolvitutkimusta. Esipolvitutkimuksessa selvitetään yhden henkilön esivanhempia nykyisyydestä menneisyyteen ja esi-isien ja esiäitien määrä kasvaa periaatteessa eksponentiaalisesti polvi polvelta (2+4+8+16+32+64 jne.). Käytännössä näin ei aina tapahdu, sillä aviottomana syntyneen lapsen isää ei pääsääntöisesti voida selvittää, mikä aiheuttaa ns. esivanhempien kadon.

Jälkipolvitutkimus on varsinainen suvun tutkimus. Siinä tutkimuksen lähtökohdaksi valitaan kantapari, jonka jälkeläisiä selvitetään kohti nykypäivää. Varhemmin säätyläissukujen tutkimuksessa jälkipolvitutkimus rajattiin ainoastaan miespuolisiin jälkeläisiin, mutta 1970-luvulta lähtien voimakkaasti kasvanut talonpoikaissukujen tutkimus on ulottanut jälkipolvitutkimuksen myös tyttäriin.

Jälkipolvitutkimuksen tulosten tyypillinen esitystapa on sukukirja, jossa suku on järjestetty ydinperheistä koostuviksi sukuhaaroiksi. Suvun kantaparin jokaisen lapsen jälkeläiset selvitetään sivuhaaroineen loppuun asti, minkä jälkeen siirrytään seuraavan lapsen sukuhaaraan.

Sukutaulujärjestelmässä jokainen aviopari, jolla on lapsia, muodostaa sukutaulun ja saa järjestysnumeron suvussa. Kun jokainen jälkeläisiä tuottanut henkilö on kahdessa taulussa (vanhempiensa taulussa lapsena ja omassa taulussaan vanhempana), taulunumeroista syntyy viittausjärjestelmä, joka osoittaa polveutumissuhteet. Niitä selvennetään graafisilla sukutauluilla.

Esipolvitutkimuksen tulokset esitetään tyypillisesti esipolvitaulussa, johon mahtuu viisi polvea esivanhempia. Tutkimuksen jatkuessa viidennen polven esi-isät ja esiäidit siirtyvät uuden esipolvitaulun kantahenkilöiksi.

 

Sukututkimuksen aloittaminen

Parhaiten oman sukututkimuksen alkuun pääsee käymällä sukututkimuksen peruskurssin. Sukututkimuskursseja on monien kansalais- ja työväenopistojen valikoimassa.  Myös Suomen Sukututkimusseura järjestää koulutusta. Toinen tapa on perehtyä hyvään sukututkimuksen perusoppaaseen ja käydä sen avulla kiinni tutkimukseen.

On myös suositeltavaa liittyä paikalliseen sukututkimusyhdistykseen, jossa on helppoa kysyä opastusta ja neuvoja kokeneemmilta sukututkijoilta. Suomen Sukututkimusseurasta saa sukututkimusneuvontaa kerran kuukaudessa lauantaina.

Lisää tietoa sukututkimuksen aloittamisesta löytyy Kansallisarkiston verkkosivustolta ja Arkistojen Portista. Portissa on myös tiivistetysti tietoa sukututkimuksen eri lähdeaineistoista.

Tiedekirja mainos 2016 (Tiedekirjan mainos 180px.png)