Asetus turvapaikkaoikeutta Suomessa nauttivan henkilön, joka ei ole minkään valtion kansalainen, sukunimen muuttamisesta


N:o 60/1937

Asetus

turvapaikkaoikeutta Suomessa nauttivan henkilön, joka ei ole minkään valtion kansalainen, sukunimen muuttamisesta.

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1937.

------------------

Opetusministerin esittelystä säädetään:

1 §.

Jos turvapaikkaoikeutta Suomessa nauttiva henkilö, joka ei ole minkään valtion kansalainen, haluaa muuttaa sukunimensä, noudatettakoon siitä, jäljempänä säädetyin lisäyksin ja poikkeuksin, sukunimestä 23 päivänä joulukuuta 1920 annetun lain 8-16 §:n sekä sukunimestä samana päivänä annetun asetuksen säännöksiä.

2 §.

Hakemuksesta, joka koskee 1 §:ssä mainitun henkilön sukunimen muuttamista, on hankittava valtion pakolaisavustuskeskuksen lausunto.

3 §.

Passiin tai oleskelupäätökseen, joka annetaan 1 §:ssä mainitulle sukunimensä muuttaneelle henkilölle, on sulkumerkkien sisälle merkittävä myös hänen aikaisempi sukunimensä.

Helsingissä, 29 päivänä tammikuuta 1937.

Tasavallan Presidentti
P. E. SVINHUFVUD

Opetusministeri Antti Kukkonen