Asetus nimiasetuksen 1 §:n muuttamisesta


N:o 135/1997

Asetus

nimiasetuksen 1 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

------------------

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun nimiasetuksen (254/1991) 1 § seuraavasti:

1 §

Kun kihlakumppanit pyytävät avioliiton esteiden tutkintaa, avioliiton esteiden tutkijan on toimitettava heille kirjallinen selostus nimilain (694/1985) 2 ja 3 luvun säännöksistä ja lasten sukunimestä sekä sukunimen muuttamisesta.

------------------

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri Kari Häkämies