Laki avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista


N:o 173/1922

Laki

avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista.

Annettu Helsingissä, 27 päivänä heinäkuuta 1922.

------------------

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten seuraavaa:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 §.

Lapsi saakoon äitinsä sukunimen. Jos äiti on tai on ollut naimisissa, saa lapsi sen sukunimen, mikä äidillä oli naimattomana ollessaan.

Kuitenkin voi, jos lapsen äiti on naimisissa, hänen aviopuolisonsa antaa lapselle sukunimensä.

Milloin lapsi on tunnustettu, saakoon isänsä sukunimen.

Älköön kuitenkaan 2 ja 3 momentissa mainituissa tapauksissa lapselle annettako muuta kuin äitinsä sukunimi, jos äiti taikka, jos hän on kuollut, lapsen holhooja, tahi, kun lapsi on täysi-ikäinen, lapsi itse sitä vastustaa.

Milloin lapsen sukunimi edellä olevain säännösten mukaan muutetaan, on uusi sukunimi merkittävä kirkon kirjaan tai sitä vastaavaan rekisteriin ilman sellaista menettelyä, kuin sukunimen muuttamisesta on säädetty.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 27 päivänä heinäkuuta 1922.

Tasavallan Presidentti
K. J. STÅHLBERG

V.t. Oikeusministeri Y. J. Eskelä