Laki ottolapsesta


N:o 208/1925

Laki

ottolapsesta.

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1925.

------------------

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 §.

Ottolapsi saa ottovanhemman sukunimen, ellei oikeus salli lapsen pitää omaa nimeään tai käyttää molempia nimiä yhdessä. Avioliitossa oleva henkilö, joka otetaan ottolapseksi, säilyttää kuitenkin enstisen sukunimensä.

Ottolapsi ei saa oikeutta aatelisen ottovanhemman aatelisarvoon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 §.

Jos ottolapsisuhde puretaan oikeuden päätöksellä, lakkaavat kaikki lapseksiottamisen seuraukset. Ottolapsi menettää myöskin lapseksiottamisen johdosta saamansa nimen, ellei oikeus salli hänen sitä edelleen pitää.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 5 päivänä kesäkuuta 1925.

Tasavallan Presidentti
LAURI KR. RELANDER

Oikeusministeri F. O. Lilius