Asetus nimiasetuksen 6 §:n muuttamisesta


N:o 222/1997

Asetus

nimiasetuksen 6 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 1997

------------------

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun nimiasetuksen (254/1991) 6 §:n 1 momentti seuraavasti:

6 §

Nimilain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua nimilautakunnan lausuntoa ei pyydetä, jos hakemus koskee:

1) alaikäisen lapsen sukunimen muuttamista hänen vanhempansa sukunimeksi;

2) hakijan sukunimen muuttamista hänen vanhempansa sukunimeksi, joka aikaisemmin on ollut myös hakijalla;

3) hakijan sukunimen muuttamista hänen vanhempansa nykyiseksi sukunimeksi tai sukunimeksi, joka hakijan vanhemmalla viimeksi oli naimattomana ollessaan;

4) hakijan sukunimen muuttamista hakijalla aikaisemmin olleeksi sukunimeksi, jonka hän on saanut avioliiton perusteella;

5) hakijan sukunimen muuttamista hänen aviopuolisonsa sukunimeksi ja puoliso on antanut siihen suostumuksensa;

6) hakijan sukunimen muuttamista sukunimeksi, joka hänen isovanhemmallaan viimeksi oli naimattomana ollessaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

------------------

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Jos sukunimen muuttamista koskeva hakemus on tehty ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan kuitenkin edelleen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri Kari Häkämies