Avioliittolaki


N:o 234/1929

Avioliittolaki

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1929.

------------------

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

32 §.

Vaimo saa avioliittoon mennessään miehensä sukunimen; käyttäköön kuitenkin, jos tahtoo ja ennen vihkimistä siitä vihkijälle ilmoittaa, sitä nimeä, mikä hänellä oli naimattomana ollessaan, ja miehensä nimeä niin yhdistettyinä, että hänen nimensä käy miehen nimen edellä.

Avioliitossa syntyneet lapset saavat isänsä sukunimen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

84 §.

Kun avioliitto tuomiolla puretaan, tulee vaimon ottaa itselleen se sukunimi, mikä hänellä oli naimattomana ollessaan, elleivät puolisot sovi siitä, että hän edelleen käyttää miehen nimeä, ja ennen tuomion antamista ilmoita siitä oikeudelle taikka oikeus, katsoen siihen, että vaimo on syytön purkautumiseen ja hänelle olisi haittaa nimen muuttamisesta, taikka muuten erityisistä syistä, hänen pyynnöstään, myönnä hänelle sellaista oikeutta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Helsingissä, 13 päivänä kesäkuuta 1929.

Tasavallan Presidentti
LAURI KR. RELANDER

Oikeusministeri Oiva Huttunen