Asetus nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa annetun lain toimeenpanosta


N:o 302/1934

Asetus

nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa annetun lain toimeenpanosta.

Annettu Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 1934.

------------------

Nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa tänä päivänä annetun lain 3 §:n nojalla säädetään täten, oikeusministerin esittelystä, seuraavaa:

1 §.

Kun tehdään hakemus sukunimen muuttamisesta siinä järjestyksessä kuin tänä päivänä vahvistettu laki nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa säätää, on maaherran, ennenkuin ottaa hakemuksen ratkaistavakseen, hankittava selvitys siitä, ettei uusi nimi ennestään ole toisella henkilöllä tai suvulla.

2 §.

Sellaista selvitystä varten, josta 1 §:ssä puhutaan, pyytäköön maaherra hakemuksen johdosta hakijan kotipaikan poliisilaitoksen taikka nimismiehen lausunnon sekä lausunnon sen seurakunnan kirkkoherralta tai sen laillistetun uskonnollisen yhdyskunnan johtajalta, jonka jäsen hakija on, taikka asianomaiselta siviilirekisteriviranomaiselta. Sen ohessa hankkikoon maaherra ennen hakemuksen ratkaisemista muun saatavissa olevan selvityksen.

Helsingissä, 5 päivänä heinäkuuta 1934.

TasavaIlan Presidentti
P. E. SVINHUFVUD

Oikeusministeri Eric J. Serlachius