Asetus sukunimestä annetun asetuksen muuttamisesta


N:o 398/1960

Asetus

sukunimestä annetun asetuksen muuttamisesta.

Annettu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1960.

------------------

Oikeusministerin esittelystä lisätään sukunimestä 23 päivänä joulukuuta 1920 annetun asetuksen (329/20) 11 §:ään näin kuuluva uusi 2 momentti:

11 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Todistuksessa, jonka pappi antaa kirkonkirjan nojalla, on, milloin sukunimi on muutettu tai muuttunut, mainittava sulkumerkeissä myös entinen etunimi.

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1960.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Oikeusministeri Antti Hannikainen