Laki sukunimestä annetun lain 13 §:n muuttamisesta


N:o 465/1976

Laki

sukunimestä annetun lain 13 §:n muuttamisesta.

Annettu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1976.

------------------

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1920 sukunimestä annetun lain (328/20) 13 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 §.

Muissa kuin edellisessä momentissa mainituissa tapauksissa tekee holhooja alaikäisen tai mielisairaan puolesta 1 luvussa säädetyn hakemuksen. Holhooja on myös oikeutettu alaikäisen tai mielisairaan puolesta tekemään hakemuksen sukunimen muuttamisesta, kun holhotin suku tai perhe muuttaa nimensä tahi sellaiseen hakemukseen muuten on erikoista syytä.

------------------

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1976.

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1976.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Oikeusministeri Kristian Gestrin