Asetus sukunimestä 23 päivänä joulukuuta 1920 annetun asetuksen muuttamisesta


N:o 690/1948

Asetus

sukunimestä 23 päivänä joulukuuta 1920 annetun asetuksen muuttamisesta.

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1948.

------------------

Oikeusmimisterin esittelystä muutetaan sukunimestä 23 päivänä joulukuuta 1920 annetun asetuksen (329/20) 9 § näin kuuluvaksi:

9 §.

Nainen, jonka avioliitto on purettu, on oikeutettu ottamaan takaisin ja kirkonkirjaan merkityttämään sen sukunimen, joka hänellä oli naimattomana ollessaan. Ellei sitä ole tehty ja ellei kirkonkirjaan, sen mukaan kuin erikseen on säädetty, ole muuta merkitty, katsottakoon hänen edelleen käyttävän avioliiton perusteella saamaansa sukunimeä.

------------------

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1948.

Helsingissä, 23 päivänä syyskuuta 1948.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI

Oikeusministeri Tauno Suontausta