Laki isyyslain voimaanpanosta


N:o 701/1975

Laki

isyyslain voimaanpanosta.

Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1975.

------------------

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 §.

Kun miehen isyys avioliiton ulkopuolella syntyneeseen lapseen nähden on vahvistettu lainvoiman saaneella tuomiolla isyyslain mukaisesti, on lapsen oikeudellisesta asemasta voimassa, mitä laissa tai asetuksessa on tunnustetusta lapsesta säädetty.

Avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi saa sen sukunimen, joka äidillä on lapsen syntymän hetkellä. Lapsen sukunimi voidaan muuttaa isän sukunimeksi. Kun lapsen äiti on avioliitossa, voidaan lapsen sukunimi muuttaa aviopuolison sukunimeksi, jos puoliso tähän suostuu. Sukunimen muuttaminen tapahtuu ilmoittamalla tästä kirjallisesti asianomaiselle väestörekisterin pitäjälle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1976.

Helsingissä, 5 päivänä syyskuuta 1975.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Vt. oikeusministeri Erkki Huurtamo