Asetus etunimiasetuksen muuttamisesta


N:o 706/1969

Asetus

etunimiasetuksen muuttamisesta.

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1969.

------------------

Oikeusministerin esittelystä muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1945 annetun etunimiasetuksen (1266/45) 5 § näin kuuluvaksi:

5 §.

Todistuksessa, joka väestöluettelon nojalla annetaan sosiaali-, ulosotto-, syyttäjä-, poliisi- tai sotilasviranomaisia varten tahi tuomioistuimelle esitettäväksi taikka yksityiselle henkilölle rikosrekisteri-ilmoituksen hankkimista varten, on, milloin etunimi on muutettu tai muunnettu, mainittava myös entinen etunimi. Muuten on entinen etunimi mainittava todistuksessa vain, milloin hakija sitä haluaa tai se on ilmeisesti tarpeen tarkoitusta varten, johon todistusta pyydetään.

------------------

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1970.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1969.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Oikeusministeri A. Simonen