Asetus sukunimiasetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta


N:o 822/1987

Asetus

sukunimiasetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1987

------------------

Oikeusministerin esittelystä muutetaan 11 päivänä lokakuuta 1985 annetun sukunimiasetuksen (803/85) 1 ja 2 § näin kuuluviksi:

1 §

Kun kihlakumppanit pyytävät avioliiton esteiden tutkintaa, avioliiton esteiden tutkijan on selostettava heille sukunimilain (694/85) 2 ja 3 luvun säännökset puolison ja lasten sukunimestä sekä sukunimen muuttamisesta.

2 §

Vihkijän on merkittävä avioliittoasetuksen (820/87) 10 §:n 2 momentissa mainittuun ilmoitukseen:

1) yhteinen sukunimi, jonka puolisot ovat päättäneet ottaa; ja

2) sukunimi, jonka puoliso on ilmoittanut ottavansa henkilökohtaiseen käyttöönsä yhteisen sukunimen edellä.

------------------

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri Matti Louekoski