Nimiartikkelit[ Artikkelin loppu ]

Turisas ja Multian Tiusaset

Aulis Oja

Parikymmentä vuotta sitten olivat monet tutkijat kovasti kiinnostuneita Turisaasta, Mikael Agricolan 1551 julkaiseman suomenkielisen Psalttarin esipuheessa mainitusta hämäläisten jumalasta, joka »annoi Woiton Sodhast». Kaarle Krohn (FFC 104) arveli, että Turisas oli vain painovirheen turmelema Turilas. E. N. Setälä (Virittäjä 1932: 201-222 ja 343-357) yhdisti Turisaan toisaalta kansanrunojemme Tursaaseen ja skandinaavien Tyriin, toisaalta perimätietojemme Turriin ja skandinaavien Torreen. Uno Harva (Suomi V 16: 149-153) puolestaan piti Turisasta muinaissuomalaisena urhona, josta sitten oli tullut sodan jumala. Ja Jalmari Jaakkola (Suomen varhaishistoria: 434-436) uskoi, että Turisaan lähtökohtana on ollut muinaisgermaanien manalan jumala Thurisaz-Thuris.

Kolme ensinmainittua tutkijaa eivät löytäneet nimenomaan Turisas-asuisesta jumalannimestä mitään muita suoranaisia todisteita kuin Agricolan ja hänen myöhempien jäljittelijöittensä julkaisemat merkinnät. Jaakkola sitä vastoin piti mahdollisena, että jonkinlainen heijastuma Turisaasta olisi »Ruovedeltä v. 1577 merkitsemämme ja eräsuhteiden nojalla selvästi Ylä-Satakuntaan viittaava nimi Turisames, joka palautuu kenties Turisas-nimen mukaan muodostettuun paikannimeen Turisan ~ Turisamen». Esityksensä havainnollistamiseksi hän painatti teokseensa valokuvajäljennökset 1577 laaditun Ylä-Satakunnan käsityöläisten, itsellisten ja palkollisten veroluettelon niistä kohdista, joissa veronmaksajina mainitaan »Jons Turisames d: (= dreng) Henrich Hetainen» ja »Anders Twrisanies d: Heningh Pollsån».

Laatiessani menneenä suvena Keuruun seudun sukutilakunniakirjoihin tarvittuja talojen omistajaluetteloita katseeni osui noihin samoihin Jaakkolan löytämiin »Turisameksiin» elikkä »Turisamiin». Mutta kun vertasin niitä muissa samanaikaisissa veroluetteloissa mainittuihin talollisten nimiin, kävikin selville, ettei kysymyksessä ollut sen kummempia henkilöitä kuin pari Ruoveden (nykyisen Multian) pitäjän Sahrajärven kylässä asunutta Tiusasta, joiden nimi vain oli, tietenkin kopiointivirheen vuoksi palkollisluettelossa muutttunut varsin lystikkääksi. Vaikka palkollisluettelossa ei mainitakaan Ruoveden kylien nimiä, siinä esiintyvien isäntien henkilöllisyys on helppo-todeta, koska heidät luetellaan samassa järjestyksessä kuin maakirjassakin,jossa kylännimet on pantu näkyviin. Jos poimimme Sahrajärven ja parin sen edellä ja jäljessä mainitun (nykyisen Multian pitäjän) kylän talollisten nimet seka vuoden 1577 palkollisluettelosta että saman vuoden maakirjasta, saamme tulokseksi seuraavan yhdistelmän:

Kylä 1577

Talollisen nimen nominatiivi maakirjassa 1577
(VA 2302:53)

Talollisen nimen genetiivi palkollisluettelossa 1577
(VA 2302:6)

Talollisen sukunimen todellinen muoto

Talon nykyinen nimi

Multia

Niels Wilwinen

Niels Wilumes

Vilhuinen

Vilhula

Kangasjärvi

Peer Rwkainen

Pees Nikarinnes

Rukoinen eli Nikarainen

Kallionikara

Sahrajärvi

Jonns Tiwsainen

Jons Turisames

Tiusainen

Tiusala

     "

Anders Tiwsainen

Anders Twrisames

Tiusainen

Tiusala

Haarajärvi

Lasse Wesaimen

Lasse Weisames

Väisänen

Väisälä

Sinervämäki

Anders Rwårainen

Anders Rärämes

Ruorainen

Ruoranen

Jo tämä lyhyt ote osoittaa havainollisesti, että vuoden 1577 palkollisluettelo on kurja kopio saman luettelon hävinneestä alkuperäiskappaleesta, jossa henkilönnimet tietenkin ovat olleet suunnilleen oikein kirjoitettuja. Vilhuisen, Nikaraisen ja Väisäisen siitä vielä jotenkuten tuntee, mutta Tiusaisten ja Ruoraisen nimien genetiivit ovat vääristyneet tuntemattomiksi muodoiksi Turisames, Twrisames ja Rärämes. Kerta kaikkiaan tämän palkollisluettelon säilynyt kappale on täysin kelvoton nimitutkimuksen lähteeksi.

En aio tämän pitemmälti puuttua Turisaan arvoitukseen. Haluan silti lopuksi huomauttaa, että koska Turisaasta ei ole jäänyt minkäänlaisia jälkiä kansanrunouteen eikä paikannimistöön kuten muista Agricolan mainitsemista jumalista, Agricolan käsikirjoituksessa onkin saattanut Turisaan sijasta olla yksinkertaisesti vain Tursas, tuo kansanrunoutemme ja paikannimistömme hyvin tuntema haltija. Siinä tapauksessa Agricolan Psalttarin Turisas olisi Tukholman kirjapainon ruotsinkielisen kirjaltajan tekemän latomavirheen tulos juuri samalla tavoin kuin edellä käsitellyn veroluettelon Turisames on Ylä-Satakunnan kihlakunnan avuttoman kirjurin luoma kopiointikukkanen.

Lähde: Virittäjä 60(1956), s. 400-402.

[ Artikkelin alku ]