Släktnamnsförteckningar[ Till slutet av förteckningen ]

Finska släktnamn för invånare som beskattats i Nyslotts län år 1571

[ Ahikainen-Kauppinen Keinänen-Montonen Muhonen-Rottinen Runttikorva-Änekeinen ]

Siffrorna anger hur många beskattade som finns i ifrågavarande länsmansområde.

Visulahti
Pellosniemi
Juva
Sääminki
Rantasalmi
Tavisalmi
Muhonen
-
-
-
3
-
-
Muininen (Muinainen)
3
-
-
-
2
-
Mulkkanen (Mulchan)
-
-
4
-
-
-
Mulliainen
-
1
-
-
-
-
Muldiainen
-
-
-
-
1
-
Munkurinen
-
1
-
-
-
-
Mursonen
-
-
-
1
-
-
Mutkanen
-
-
-
1
-
-
Mustonen
-
-
6
-
3
1
Mykkänen
-
-
-
-
3
-
Mähönen
-
-
-
5
-
2
Mäkeläinen (Mekeleinen)
-
-
1
1
-
2
Mäkinen (Meckinen)
1
-
-
-
-
-
Mäkäräinen (Meckereinen)
3
-
-
-
-
-
Määttä
-
-
-
-
-
1
Mönkkönen (Mönckön, Mönckyinen)
-
-
-
1
-
1
Möttö
-
-
-
-
-
2
Narinen
-
-
11
-
-
-
Naukkarinen (Nauckarin)
-
-
-
8
-
-
Nenonen
-
-
-
1
-
-
Nevoinen
1
-
-
-
-
-
Niiranen (Nijran, Nirainen, Niroinen)
-
1
-
1
5
-
Nikkinen
-
-
-
-
-
5
Nikkonen
-
-
3
-
-
-
Nikulainen (Nickulan, Nichlainen, Nikulahainen)
6
2
2
-
2
-
Nikkarinen
2
-
-
-
-
-
Nikkarainen
1
-
-
-
-
-
Nirkkanen (Nirckan)
-
-
-
2
-
-
Niskanen
-
-
-
-
-
1
Nissinen (Nijsen, Nissin, Nissinen)
-
-
8
-
-
3
Nijthinen (?)
1
-
-
-
-
-
Niutas
-
-
-
-
-
1
Nojonen (Noijon, Noijoinen)
1
-
-
1
-
-
Noponen
-
2
1
-
-
-
Nousiainen (Nousian)
2
1
1
5
12
-
Nukanen
-
-
-
-
-
1
Nulpponen
-
-
3
-
-
-
Nupponen
-
-
-
-
2
-
Nurjanen (Nwrian)
-
-
2
-
-
-
Nuthuinen (?) (Nuthioinen, Nuchroinen, Nuthroinen)
-
3
-
-
-
-
Nykänen (Nycheinen, Nijckeinen)
7
-
-
-
-
-
Närhinen (Nerffuinen)
1
3
-
-
-
-
Näärinkinen (Naeringin)
-
-
3
-
-
-
Oinonen (Oijnoinen, Oijnon, Oijnahainen)
-
-
4
-
-
3
Oikarinen (Oickarinen, Oickainen)
11
3
1
-
-
-
Olkkonen (Olchoinen, Olchon)
1
8
-
1
4
2
Ollikainen (Ollickan, Olikainen)
7
4
1
-
-
5
Ollinen
-
3
-
2
2
2
Oranen (Årrainen, Årainen, Åroinen, Oran, Orainn, Oranen)
7
3
4
-
-
-
Oravainen
-
-
-
-
1
-
Outtinen
2
3
-
-
-
-
Paananen (Paanon, Paunon)
-
-
2
1
-
-
Paakkinen (Packunan, Packin)
-
1
-
11
-
-
Paasonen (Paasanen, Pasan, Pasainen, Passoinen, Pasian)
1
2
4
-
-
1
Paastinen
1
-
-
-
-
-
Paavilainen (Pauilainen)
3
1
-
-
-
-
Pajanen (Paijan, Payeinen, Paijainen)
1
1
2
2
-
-
Palanen (Palan, Palinen, Palainen)
3
5
1
-
-
2
Pankar (-inen)
1
-
-
-
-
-
Papainen
7
-
-
-
-
-
Parahainen
2
-
-
-
1
-
Parantainen
3
-
-
-
-
-
Parikainen
-
1
-
-
-
-
Parkkinen (Parchinen, Parckoinen)
-
8
1
-
1
1
Parkatinen
-
7
-
-
-
-
Partanen (Pardann, Pardainen, Parthan, Partanen)
-
-
10
23
-
2
Parviainen (Parffuiain)
-
-
-
-
8
2
Paskoinen
-
1
-
-
-
-
Patainen
-
-
-
-
-
1
Paukku
1
-
-
-
-
-
Peijssinen (?)
1
-
-
-
-
-
Pekkanen (Peckinen, Peckoin, Peckainen)
6
8
-
-
3
1
Pelkonen (Pelchon, Pelchoinen)
-
-
-
11
-
5
Pennanen (Penoinen, Penninen, Penneinen)
3
1
-
-
1
-
Penttinen (Bengtsson, Bengtin, Benctinen, Benttichen, Pentinen)
1
8
3
5
2
1
Pernanen (?) (Pernen, Perneinen)
-
-
8
-
1
-
Pesonen (Pesonn, Pessoinen)
2
-
1
-
3
-
Pettonen
-
7
-
-
-
-
Peuhonen
4
-
-
-
-
-
Peukkinen (Peucheinen, Peukinen)
-
4
-
-
2
-
Pietikäinen (Bedicken, Pedikeinen)
-
1
1
-
-
1
Pietiläinen (Petileinen, Petilen)
-
1
-
-
-
1
Pietinen (Petinen, Peettinen)
-
4
-
-
-
-
Piipponen (Pipoinen)
1
-
-
-
-
-
Piiranen
-
-
-
-
-
3
Piispanen
-
2
2
-
-
-
Pilvenäinen (Pijlueneinen)
3
-
-
-
-
-
Pippurinen
-
-
-
-
1
2
Pirinen
-
-
-
-
2
-
Pirskainen
-
-
-
-
4
-
Pistonen
6
10
-
-
-
-
Pitkänen (Pittken, Pitkeinen)
-
-
-
17
-
-
Poikonen (Poijockon, Poickon, Poykoinen)
-
-
4
-
-
1
Polchehin (? Bolche)
2
-
-
-
-
-
Porkka
2
1
-
-
-
-
Pouhonen
9
1
-
-
-
-
Puhakainen
-
-
-
-
-
1
Pukarainen
-
1
-
-
-
-
Pulliainen (Pullo, Pullonen, Pullion, Pullioinen, Pulliainen)
5
-
-
1
1
-
Pulkkinen (Pulchin, Pulchinen)
-
5
1
14
-
2
Puntainen (Pundainen, Punndainen)
5
5
-
-
-
-
Purhonen
-
-
3
-
-
-
Pursiainen
-
3
-
-
1
1
Purunen
-
-
1
-
-
-
Pussinen
-
-
-
-
1
1
Putkonen (Puttkon, Puttoinen, Putkoinen)
-
3
5
1
3
-
Puurtinen (Purdin, Puurdinen)
-
-
1
-
5
-
Puustinen
-
-
-
-
2
-
Pijlinen (?)
-
-
-
-
5
-
Pylkkänen (Pijlchinen, Pijlckehinen, Pijlcheinen)
3
16
-
-
-
-
Pynnönen (Pijneinen, Pynneinen, Pynnoinen)
4
4
-
-
-
-
Pyykkönen (Pijckoinen, Pycköinen)
-
1
-
-
-
1
Päivinen (Peiffuinen, Päijuiuen, Paijvin, Paijinen)
8
1
-
-
3
-
Pällinen (Pellin)
7
1
7
2
-
-
Pölliäinen (Pölieinen, Polien, Pölleinen)
2
3
1
-
8
-
Pöllönen (Pöllen, Pöllänen, Pöllöinen)
1
1
-
7
-
-
Pölkkänen (Pölcheinen)
1
2
-
-
-
-
Pönttänen (Pöndeinen)
1
3
-
-
-
-
Pönninen
-
-
-
1
-
-
Pöppönen (Pöpen, Pöpeinen, Pöppoinen)
1
-
6
-
-
1
Pöyhkönen (Pöyhkoinen)
-
-
-
-
-
4
Pören (?)
-
-
3
-
-
-
Raaska (Raska, Raskan, Rasku, Rasan, Raaska)
2
1
8
-
-
-
Rahikainen
-
10
-
-
-
-
Rahunen (Rahoinen, Rahuin)
6
1
-
-
2
2
Ramonen
2
-
-
-
-
-
Randalauki (?)
1
-
-
-
-
-
Rantanen
1
-
-
-
-
-
Rastonen
-
-
4
-
-
-
Ratikainen (Ratickan)
-
-
-
6
-
-
Rautaparta
-
-
5
-
-
2
Rautiainen (Rautias, Rautian, Rautiainen)
1
-
3
-
7
1
Rehunen
3
-
1
-
-
-
Rekkainen
1
-
-
-
-
-
Reinikainen (Reijnickan, Renikainen, Reinikainen)
2
1
-
1
-
1
Remeksinen
-
-
-
-
5
-
Remonen
15
1
-
-
-
-
Reponen (Reppon, Repon, Repoinen)
6
5
-
4
-
-
Rettoinen
1
-
-
-
-
-
Reuskin (?)
-
-
1
-
-
-
Rikkonen (Rikoinen, Rijckon)
2
-
-
5
-
-
Rimi
2
-
-
-
-
-
Rimppi
-
-
1
-
-
-
Rinkinen (Ringin, Rinkinen)
-
-
-
4
3
1
Rintanen
1
-
-
-
-
-
Ripituinen
1
-
-
-
-
-
Rissanen (Rissan, Rissainen)
-
-
3
-
-
3
Rittonen
-
2
-
-
-
-
Roininen
-
3
-
-
-
-
Ronkainen (Rongan)
-
-
3
-
-
-
Ropponen (Roppon, Roppoin)
-
-
-
2
-
2
Rouhiainen
-
-
-
-
2
1
Rossinen (Rossin, Rutzin, Ruotsinen ?)
1
-
3
-
3
-
Rottinen (Ruotsinen ?)
-
-
3
-
-
2

Källa: Hannes Gebhard: Savonlinnan läänin oloista vuoteen 1571. Helsinki 1889, 114 + LXIII s.

[
Till början av förteckningen ]