Keisarillisen Suomen Senaatin kirje Turun Hovioikeudelle siitä, mitä virka- ja palvelusmiesten on noudattaminen nimeä muutettaissa


Keisarillisen Suomen Senaatin kirje

Turun Hovioikeudelle siitä, mitä virka- ja palvelusmiesten on noudattaminen nimeä muutettaissa.

Annettu Helsingissä, 5 päivänä helmikuuta 1894.

------------------

Keisarillisen Majesteetin Korkeassa Nimessä, Hänen Suomen Senaattinsa:

Koska Keisarillinen Senaatti on saanut tietää löytyvän henkilöitä, jotka yleiseen palvelukseen astuttuaan osaksi julkisissa asiakirjoissa käyttävät nimiä, jotka enemmän tai vähemmän poikkeevat niistä nimistä, joilla he ovat asianomaisiin virastoihin ja Suomeen valtiokalenteeriin merkityt, osaksi myöskin ovat ottaneet uusia nimiä, on Senaatti, niihin selkkauksiin nähden joita sellaiset nimenmuutokset saattavat tuottaa, nähnyt hyväksi määrätä, että virka- tahi palvelusmies älköön julkisiin asiakirjoihin piirtäkö nimeään toisin kuin miksi se yleiseen palvelukseen astuttaissa on ilmoitettu, sekä että virka- ja palvelusmies, joka ottaa uuden nimen, älköön sellaista nimeä virka-asiassa käyttäkö tahi käytättäkö, ennenkuin nimenmuutos on asianomaisessa virastossa ilmoitettu; joka sekä että Teidän, jos nimenmuutos tapahtuu Teidän alaisten virka- tahi palvelusmiesten joukossa, tulee siitä viipymättä antaa tieto asianomaiselle Toimituskunnalle Keisarillisen Senaatin Talousosastossa ja Prokuraattorille, Teille tiedoksi ja noudatettavaksi sekä asianomaisten käskynalaistenne tietoon saatettavaksi täten ilmoitetaan.

Helsingissä, 5 p:nä helmikuuta 1894.

Keisarillisen Majesteetin Korkeassa Nimessä,
Hänen Suomen Senaattinsa:


C. TUDEER
A. E. ARPPE
K. F. IGNATIUS

H. MOLANDER
AUGUST NYBERGH
J. G. SOHLMAN

C. O. MELAN
G. von TROIL
WALD. ENEBERG

Edvin Willgren

S. p. on kirje asiasta lähetetty muille Hovioikeuksille, Suomen sotaväen Päällikölle, kaikille Kuvernööreille, Yliopistolle, Tuomiokapituleille ynnä muille hallituslaitoksille ja viranomaisille.