Namnartiklar[ Till slutet av artikeln ]

Karl Neårk - Signe Haluja

Helena Dahlblom

Utställningen Karl Neårk - Signe Haluja - och andra ovanliga namn på Åland 1850-1920-talet, sammanställdes i all hast till VII finlandssvenska släktforskarkonferensen i Mariehamn den 24-25.9.1994. Inspirationen kom efter att vi på landskapsarkivet under årens lopp i samband med olika utredningar samlat på ovanliga kvinno- och mansnamn. Ett passande tillfälle att visa resultatet var vid konferensen.

För att utställningen skulle bli lite fylligare och mer "talande", gjordes en undersökning i födelselängderna från 1854 fram till 1920-talet. Nästan alla ovanliga namnkombinationer antecknades kommunvis och placerades på en karta. En undersökning har också gjorts för att visa hur ofta ett ovanligt namn användes under denna period. Se nedanstående diagram. Undersökningen är inte vetenskaplig, utan visar bara hur tendensen var. Efter 1910-talet var namnen också speciella, men hade en annan karaktär.

Förklaringen till de olika namnen har varit många. Forskare har kommit med gamla berättelser som de hört, vissa namn har gått att lista ut från mängden barn, familjeöden o.dyl. Många av namnen kommer från den tidens almanackor, t.ex. "Sweriges och Norriges calender", utg. av Kungl. Vetenskapsakademin, samt "Almanack", utg. av Kejserliga Alexandersuniversitetet i Finland. Skillnaden verkar dock vara att de ovanliga namnen började användas flitigare av "vanliga människor" runt 1850-talet.

Vissa av namnen har en historia bakom sig. Flickan Atlanta t.ex. sägs vara född på Atlanten och Africande hon var visst "gjord" vid Afrikas kust. I Skarpans i Sunds kommun sägs det att det föddes en flicka under brinnande krig som döptes till Bombardina Granata. Det har inte gått att få något belägg för detta, men kanske hon tillhörde den grekisk-ortodoxa bekännelsen, dit många i Skarpans hörde under den tiden. I Mariehamn föddes skomakardottern Aura Alexandra Smärta, hon var sist i en stor syskonskara och modern dog samtidigt, kanske namnet därav.

Genom sjöfarten kom tydligen många förslag till namn, många var tagna direkt från engelskan såsom Luis, Näncy, Jords, Fränk m.fl. I Finström fanns styrmanssonen Mauritz Madrid Malakias samt Royal Michael, i Jomala bondesonen Donner Hovad (Howard?), dessutom Anna Erika Brethania, Karl Neårk (New York), Italia Matilda och en inhysesson Karl Klif vilka är några kombinationer som visar att ålänningarna var ett sjöfartsfolk. I vissa kombinationer har efternamn använts, som t.ex. Elis Edvin Linè som var garvarson från Sund och Oskar Einar Aemilius också från Sund.

Föräldrarnas yrke eller stånd verkar inte ha haft någon direkt inverkan på namnvalet den här tiden. Både torpare- och bondbarn, garvare- och prästbarn, äkta och oäkta, har fått heta vad föräldrarna tyckte var vackert. Kombinationerna är många och kunde räcka till en hel avhandling. Intressant vore t.ex. att veta hur många av namnen som förts vidare i släktled efter släktled.

Vi som gjorde utställningen hade i alla fall väldigt roligt och var glada, och lite stolta, över den respons vi fick från olika håll på konferensen. Den var senare särskilt populär bland de skolklasser som kom till landskapsarkivet och framkallade många goda skratt. Det namn som de flesta reagerade på var Kletus, och enligt "Sweriges och Norriges calender från 1854" hade han namnsdag 26.4.

Källa: Sukutieto 1995:4, s. 31

© Helena Dahlblom och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Till början av artikeln ]