Sukunimiluetteloita[ Luettelon loppuun ]

Maanviljelyksestä toimeentulonsa saavia ruokakuntia v. 1967-68 radioluparekisterin mukaan

Vuoden 1967-68 radioluparekisterin mukaan maanviljelyksestä tai sen sivuelinkeinoista toimeentulonsa saavia suomenkielisen nimen omaavia ruokakuntia. Aineistosta on karsittu kaikki silloisten kaupunkien taajamaalueilla asuneet ruokakunnat. Jos sukunimeä edustaa yli 400 ruokakuntaa on tämä otettu mukaan luetteloon.

[ Luettelo järjestetty talouksien määrien mukaan ]

Ruoka-kuntia
Aaltonen
407
Ahola
482
Anttila
659
Hakala
521
Heikkilä
957
Heikkinen
799
Heinonen
622
Hiltunen
419
Hirvonen
470
Hämäläinen
906
Hänninen
428
Jaakkola
443
Jokinen
472
Järvinen
604
Karjalainen
595
Kauppinen
445
Kinnunen
650
Koivisto
533
Korhonen
1134
Koskinen
678
Lahtinen
408
Laine
612
Laitinen
639
Lappalainen
406
Lehtinen
566
Lehtonen
554
Leinonen
452
Leppänen
423
Manninen
512
Mattila
788
Miettinen
468
Mikkola
446
Mäkelä
1114
Mäkinen
877
Niemelä
485
Niemi
686
Nieminen
778
Ojala
537
Partanen
428
Peltola
476
Pitkänen
460
Rantala
457
Rantanen
468
Räsänen
451
Saarinen
558
Salminen
506
Salo
450
Salonen
521
Savolainen
541
Seppälä
526
Tuominen
469
Turunen
592
Uusitalo
452
Virtanen
890
Väisänen
515

Lähde: Juhani Pöyhönen: Suomalainen sukunimikartasto. SKS toim. 693. 1998, 282 s.

[
Luettelon alkuun ]