Nimiartikkelit[ Artikkelin loppu ]

Ne suomalaiset suku-nimet joita Wîtasâren emæ-pitæjæn miehiset yksilöt omasiwat vuonna 1834

W[olmar] K[ilpinen]

Suomessa vuodelta 1857 julkasin væhæisen ehdotuksen ettæ suomalaiset suku-nimet seurakunnissa koottaisîn ja julastaisîn, jotta Suomen Tosineilija jotenkuten voisi næhdæ ja arvostella mitkæ Suomen suvut ovat mistækin tullêt ja mitkæ minnekkin levinnêt. Jos kohta ehkæ væhæ-pætøinen, olisi se tieto kuitenni væhæisenæ lisænæ Suomen kansan Tosinêlle, jonka tulê tarkata væhiminætkin tietoset. Mutta senkaltainen luettelu tulê varmân hyøtysæmmæksi Tosinêlle, jos sekæ suku-nimet ettæ myøskin mies-puolisten luku kullakin sukunimellæ ilmoitetân. Sîtæ sâttâ Tosinên tutkija jo melkên arvata, joskus pætellækkin, mitkæ suvut ovat aikaisemmin tullêt mâhan tahi johonni seurakuntân, ja mitkæ myøhemmin. Tietysti mies-henkiløiden luku jollakulla sukunimellæ ei kuitenkân voi yksinæn olla rittævæ perustus sihen pætøksên; sillæ nimissæ ja suvuissa tapahtû monta mûtosta aikain kuluessa.

Næyttækseni miten nimi-luettelu tehtæisîn mainitun perustên mukân, lîtetæn tæhæn luettelu osottava tætæ seikkâ Wîtasâren emæ-pitæssæ Keski-Suomen mâkunnassa vuonna 18341. Puhtât suomalaiset suku-nimet ainuastân tulevat tæssæ lukûn, myøskin luetellân tæssæ ainuastân miehisten yksiløiden luku-mæræ, sîtæ systæ ettæ miesten suku-nimet menevæt lapsille, vân ei naisten.

Miehisiæ yksilöitæ

Eskelinen

2.

Hakkarainen

34.

Hakulinen

5.

Hakonen

10.

Halttunen

2.

Hassinen

8.

Heinonen

1.

Hintikka (Hintikainen ?)

11.

Hirvonen

5.

Hokkanen

12.

Huikari

7.

Huttunen

4.

Hûskonen

25.

Hytønen

5.

Hyværinen

4.

Hyvønen

5.

Hæivønen

2.

Hækkinen

2.

Hæmælæinen

106.

Hænninen

17.

Hæyrynen

1.

Ikæ-heimonen

10.

Jauhiainen

4.

Junikka

11.

Junttinen

1.

Jæmsælæinen

10.

Jæntti

3.

Jæskelæinen

6.

Jærvelæinen

4.

Kahilainen

10.

Kaikkonen

1.

Kainulainen

21.

Kananen

7.

Karhunen

3.

Karisâri(nen)

1.

Kauppinen

52.

Kautiainen

2.

Kautto

4.

Kemppainen

18.

Keurulainen

3.

Kinniæinen

2.

Kinnunen

96.

Kokkinen

28.

Kokkonen

11.

Kolehmainen

12.

Koljonen

21.

Korhonen

11.

Kotilainen

2.

Kovanen

2.

Kumpulainen

66.

Kûsiranta(nen)

3.

Kyrølæinen

4.

Kytøkangas

1.

Kæhæræ

15.

Kælviæ(inen)

1.

Lâhanen

5.

Lâmanen

1.

Leikanen

4.

Leppænen

3.

Leivonen

4.

Lîmatainen

63.

Liukkonen

3.

Lytinen

5.

Mieskonen

1.

Minkkinen

14.

Moisio

10.

Muhonen

13.

Myllynen

6.

Møttønen

4.

Niemonen

4.

Niskanen

51.

Nærhi

57.

Ohmero

3.

Pânanen

169.

Pâtelainen

10.

Pahinki

1.

Parkkonen

5.

Pasanen

42.

Pekkarinen

11.

Pekkonen

1.

Pennanen

10.

Penttinen

3.

Perænen

3.

Pietilæinen

20.

Pokela(inen)

1.

Pulkkinen

7.

Puranen

29.

Puttonen

7.

Pøntiø(inen)

2.

Pøyhønen

12.

Râtikainen

50.

Rautiainen

11.

Reinikainen

1.

Rekonen

2.

Rossi

3.

Rutanen

6.

Rûska(nen)

46.

Rytkønen

1.

Ryttæri

1.

Ræihæ

4.

Sâstamoinen

13.

Savolainen

2.

Savelainen

2.

Siekkinen

6.

Simonen

3.

Sirkka

4.

Summanen

2.

Sællinen

3.

Tarvainen

20.

Tenhunen

20.

Tianen

7.

Tîlikainen

1.

Tîtinen

1.

Tikkanen

1.

Toikkanen

18.

Toivanen

4.

Tolmunen

3.

Touhunen

2.

Tuikkanen

1.

Tuorila(inen)

2.

Turpeinen

24.

Tyøsæ

1.

Urpelainen

3.

Wainikainen

4.

Waris

36.

Westerinen

5.

Wetelæinen

1.

Wæisænen

5.

Wæntænen

3.

Wøttønen

5.

Ænækæinen

2.

Luetelma osoittâ ettæ seurâvaiset suvut ovat rikkaimmat miehisistæ yksiløistæ ja sîs lûltavasti seurakunnan vanhimmat sukukunnat, jotka ensin ovat sînæ ruvennêt mâta viljelemæn ja astumân sivistyksen tietæ, nimittæin: Hakkarinen 34; Hûskonen 25; Hæmælæinen 106; Hænninen17; Kainulainen 21; Kauppinen 52; Kemppinen 18; Kinnunen 96; Kokkinen 28; Koljonen 21; Nærhi 57; Pânanen 169; Pasanen 42; Pietilæinen 20; Puranen 29; Râtikainen 50; Rûskanen 46; Tarvainen 20; Tenhunen 20; Toikkanen 18; Turpeinen 24 ja Waris 36. Pânasen suku on rikkain mies henkiløistæ.

Ettæ Wîtasâren useimmat alku-asukkât ja mûttolaiset ovat tullêt Savosta, eli idæestæ ja kâkosta pæin, on eittæmætøn totûs.

[1] Witasâren kirkon-kirjain mukân.

Lähde: Suomi.Tidskrift i fosterländska ämnen 19(1859), s. 43-46

[ Artikkelin alku ]