Nimiartikkelit[ Artikkelin loppu ]

Kiuruvetisiä nimiä ja sukuja: Lindistä Linnansaari ja Komaroffista Kamaja

Sirkka Paikkala

Edellisen suuren Kalevalan juhlavuoden, niin sanotun Kalevalan riemuvuoden 1935 tienoilla pantiin Suomessa toimeen laaja sukunimien suomalaistamiskampanja, jonka seurauksena yli 100 000 kansalaista otti vanhan vieraskielisen - lähinnä ruotsalaisen tai venäläisen -nimen tilalle suomenkielisen tai äänteistöltään suomen kielen mukaisen sukunimen.

Tietoja tuon ajankohdan muutoksista on kuitenkin hankala saada, sillä erityisellä vuoden 1936 loppuun voimassa olleella lailla, annettiin nimenmuuttajille lupa jättää ilmoittamatta päätöksestään Virallisessa Lehdessä, josta nimenmuutokset ovat yleensä helposti löydettävissä.

Kiuruvedellä ei näitä vierasnimiä ole tosin paljoa ollutkaan, mutta joitakin tapaa pitäjästä yhä. Alkuperältään ne ovat suurimmaksi osaksi sotilasnimiä. Varsinaisista nimien suomalaistamisista tiedän Kiuruvedeltä ainakin sen, että Lindistä on tullut Linnilä ja Linnansaari, Borgista Jokisalmi, Böökistä Vasari ja Ålanderista Saano.

Jonkin verran on suomalaisiakin, ehkä tavallaan sopimattomiksi koettuja nimiä vaihdettu uusiin. Esim. kiuruvetisestä Pöksyläisestä on tullut Kiurusalmi, Kiurunsalmi, Leväsalmi, Kilpisalmi, Kilvensalmi, Murtorinne, Mäntyaho ja Honkaviita.

Karjalan ortodokseilla on puolestaan perinteisesti ollut käytössä paljon venäläisiä nimiä. 1930-luvulla ja tietysti sitten siirtolaisaikana niitäkin suomalaistettiin. Esim. Kiuruvedelle kotiutuneista siirtokarjalaisista voisi mainita vaikkapa suojärveläislähtöiset Kamajat, syntyjään Komaroffit. Suistamolta ovat Kiuruvedelle siirtolaisina tulleet mm. Luosolat. Kertoman mukaan tämän nimen ottivat Suistamolla 1930-luvulla käyttöön Ilja Sidorovin pojat Paavo, Mikko ja Juho. Alun perin veljekset olivat halunneet ottaa nimen Luokola Ihatsunjärven rannoilla kesäisin tekemiensä luokojen perusteella, mutta sen nimen olivat jo toiset Suistamolla varanneet.

Hailuodosta kotoisin olevan Kartimon suvun nimi on alkujaan ollut Carlenius, joka taasen lienee aikanaan muodostettu Hailuodon pitäjän ruotsinkielisestä nimestä Karlö.

Tässä vain muutamia erityyppisiä esimerkkejä, joista silti moni jäi tarkempaa taustaa vaille. Muutettuja ja otettuja nimiä on varmasti muitakin, ja niiden vaiheet joillakin ehkä vielä liian "tuoreessa muistissa". Olisinkin kiitollinen, jos joku jaksaisi muistella sekä aikanaan Kiuruvedellä suomalaistettuja että Kiuruvedelle myöhemmin muuttaneiden sukujen aiempia vieraskielisiä tai suomalaisiakin nimiä.

Kiintoisaa olisi kuulla myös niitä seikkoja, jotka ovat uuden nimen valintaan vaikuttaneet, sillä niitä ei yleensä mistään kirjoista löydä. Valittiinko nimi asuinpaikan nimen perusteella vai riittikö esim. äänteellinen yhtäläisyys aiempaan nimeen jne.

Näitä muisteluksia, joko tässä mainituista tai muista nimistä voi lähettää allekirjoittaneelle esim. Kiuruvesi-lehden kautta. Ja sopisihan niitä kai tässä lehdessä itsekin muistella.

Lähde: Kiuruvesi 15.5.1985

© Sirkka Paikkala ja Suomen Sukututkimusseura

[ Artikkelin alku ]