Namnartiklar[ Till slutet av artikeln ]

Suku-nimistä Hämeessä

Johan Adolf Lindström

Med denna rubrik förekommer uti Mehiläinen för innevarande år samt dess 6:te nummer en ganska god afhandling om slägtnamn uti Tavastland. Äfven jag har fäst mig vid den egenheten, att slägtnamns ändelsen nen tyckes, vid första påseende, nästan helt och hållet försvunnen ifrån Tavastland samt vestra delarne af Finland. Men då man börjar närmare att betrakta saken, så skall man finna, att ändelsen nen ännu är öfver hela Finland allmän. Det är bekant, att ändelsen is är är allmän vid lokalnamn, såsom Nummis, Pöytis, Loppis, Niemis, Järvis, Kiukais, Talois o.s.v. Denna ändelse is förutsätter alltid ändelsen nen på samma sätt som ihmis uti ihmis-joukko kommer av ihminen, hevois uti hevoisväki af hevoinen. Järvis heter uti nomiativen alltid Järvinen. Man säger äfven Kiukaisten kappeli, Taloisten suku Kiukaisissa, Taloisella Järvisestä o.sv. Svenska språket, som icke känner ändelsen nen, började att begagna den ursprungliga stammens ändelse is, som mindre stött svenska örat. Att deremot patronymiska ändelsen nen varit mycket vanlig uti äldre tider, visar den omständighet, att man uti gamla handlingar mycket ofta finner densamma begagnad som ett tillnamn. För att ådagalägga detta behöfver man blott se efter uti Arvidssons "Handlingar till upplysning af Finlands häfder". År 1374 omnämnes uti Tavastland Paul Olkonen, Martin Hatunen; 1442 uti Kyrö och Birkala Henrik Willinen, Anders Rakoinen, Olof Karolainen, Bengt Paroinen, 1455 uti Lempälä Olof Hetalainen, Nils Herrainen, Laurentius Ianen, Jöns Wianen; 1419 uti Hvittis och Ulfsby Petter Routsalainen, Henrik Halonen; 1484 uti Kumo Henrik Havolain, Jöns Kalinen; 1421 i Pöytis Olof Korkonen, Olof Meckinen (Mäkinen?); 1426 i Reso Thomas Arrisukainen, Jöns Ingonen, 1487 Michel Immanen, 1438 Nils Iskonen, Nils Ripenen; 1437 i Masku Olof Gerekainen; 1406 i Wirmo Anders Kaponen, Thomas Tivanen, Olof Karpolainen; 1424 i Wirmo eller Nousis Olof Waiponen; 1454 uti Wemo Jöns Karavainen; 1380 i Töfsala Magnus Taronen, Olof Waltamainen, Michel Killanen, 1390 Magnus Mesainen, Matts Kouvoinen, 1449 Olof Warvonen; 1456 i S:t Marie Olof Karviainen, Jap (Jakob) Lohialainen, Petter Karpalainen; 1447 uti S:t Karins Anders Rokanen; 1410 i Halikko Nils Potunen, Magnus Kainonen, Olof Latonen, Petter Littenen; 1404 i Pemar Jöns Ikonen, 1447 uti Uskeala Olof Kauroinen; 1546 uti Sjundeå Lars Remanen. De flesta af här uppräknade tillnamn hafva tillhört nämndemän, som sutto vid rätten, och redan häraf kan man finna, att snart sagdt öfver hela Finland var patronymiska ändelsen nen uti äldre tider mycket vanlig vid tillnamn. Kuorehvesi den 9 oktober 1862.

Källa: Finlands allmänna tidning 1862:250

[ Till början av artikeln ]